Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі


- Дəріс. Баспақты қосылыстарды жинақтаужүктеу 1.46 Mb.
бет5/9
Дата01.10.2017
өлшемі1.46 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6 - Дəріс. Баспақты қосылыстарды жинақтау

Ажырамайтын баспақты қосылыстар келесі əдістермен алынуы мүмкін:  • бойлық құрастырумен осьтік күш əсерінен (баспақтаумен) ;

  • көлденең құрастырумен - біреуінен жанасатын бөлшектерді сууынан немесе қыздыруынан, олардың құрастыру процесі кезінде еркін қосылуына мүмкіндік береді.

  • көлденең жəне бойлық құрастырулардың бірігунен, мысалы гидробаспақпен құрастыру, қосылу аймағына осьтік күшпен қатар көлденең құрастыруға қажетті мөлшерде жоғары қысымда май беріледі.

Баспақты қосылыстардың беріктігі көптеген факторлардан байланысты, сонымен қатар құрастыру сапасымен жанасатын беттердің күйін көрсететін керілістен де болады. Баспақты қосылыстарды баспақтау бөлшектерді қарапайым жеңіл əдіспен алу болып табылады, қолда, гидравликалық жəне пневматикалық арқылы жүргізуге болады. Баспақтауды жай оорындайды, алдыменен үлкен емес күшпен, қамтылатын бөлшектердің қамтитын бөлшектерге дұрыс бағыт беру мақсатында. Баспақтаудың соңында қамтыланатын бөлшекті тығыз орналастыру үшін күшті көбейтеді. Сонымен бірге баспақтау кезінде ауытқулардың болмауын мұқият қадағалау қажет. Баспақтау өнімділігімен сапасының жоғары нəтижесін арнайы құралдарды қолдану арқылы алуға болады. Егер шағын бөлшектерді ауыр корпустарға баспақтау керек болса (əсіресе қол жетімсіз жерлерде), онда қолмен жұмыс істейтін (18,а сурет) немесе пневматикалық домкраттарды қолданған дұрыс. Осы жағдайларда арнайы гидравликалық (18,ə сурет) немесе көп еңбекті қажет етпейтін, бірқалыптылықты жəне баспақтау сенімділігін қамтамасыз ететін бұрандалы (18, б сурет) құралдарды қолдану мүмкін

group 86052

а ə б

а- қолды домкратпен; ə,б - гидравликалық жəне бұрандалы құрал- сайманды домкратпен; 1 - баспақталатын бөлшек; 2 -корпус; 3 - домкрат

18 сурет. Бөлшектердi баспақтау əдiстерi

Баспақтау кезінде күшті азайту үшін майлауды қолданады, жанасатын бөлшектердің беттеріне жүргізілетін ұнтақты түрде, сернисті молибден, қолданады. Сернисті молибденді қолдану баспақты қосылыстарды бұзған кезде қажамалардың жоқтығы жанасатын беттерде қамтамасыз етеді.

Баспақтаудан басқа қосылыстарды алу үшін керіліспен термиялық құбылыспен бір немесе екі бөлшекті қосуда, бөлшекті қыздыруда жəне сууытуда əдісті қолданады. Кейбір жағдайларда бөлшектерді бір уақытта қыздыру жəне суыту қолдану мүмкін. Қосылыстың беріктігі, жылу құбылысымен жиналған қолдануды, 1,5...2 рет қосылыс берiктiгiн жоғары-латады. Термиялық əсермен жалпы жəне жергілікті бөлшектерді қыздырумен құрастыруды əдіспен қолдану тиімді. Бұл əдіспен үлкен диаметрді кіші ауданымен жанасатын бөлшектерді қосуда қолданылады. Орташа жəне үлкен емес өлшемді бөлшектерді қыздыру майлы немесе сулы ванналарда жүргізіледі. Ірі габаритті бөлшектерде жергілікті жылыту бөлігін саңылаурына отырғызуда қолданылады. Жергiлiктi жылыту газ шiлтерi көмегiмен iске асыра алады, спиралi бар құрылым немесе ТВЧ индукторы. Қыздыруды температураның тиiстi керiлiсiне байланысты бөлшектердi қыздыру 75 тен 400°С дейін тербеліп тұрады. Автоматты құрастыруда бөлшектерді қыздыру арнайы туннельді пештерде жүргізіледі. Сақиналы түрді бөлшектердi қыздыру үшiн арнайы индукциялы құрылымдарын қолданады. Бөлшектерід терең суытуда сұйық азотта (-195,6°С ) немесе қатты көмір қышқылда (-78,5°С) жүргізіледі. Сұйық оттегі жəне сұйық ауа бұл үшін жарамайды, өйткені жарылғышты. Бөлшектерді суыту сұйықтарда ұстау уақыты олардың өлшемдеріне жəне салмағына байланысты. Сұйық азотта шамамен уақытты ұстау келесі: жұқақабырғалы бөлшектерді қабырғасы қалыңдығымен 7-10мм 8-10 мин; төлкелерді қабырғасы қалыңдығымен 20-30 мм 15-20 минут; қалың қабырғалы бөлшек-терді қабырғалары қалыңдығымен 40-50 мм 35-40 минут. Көмір қышқылды қолдану кезінде суыту арнайы термоста жүргізеді. Суытуды жақсарту үшін көмірқышқылға мысалы метилды немесе денатурды спиртті сұйықты ортаға орналастырады. Сондықтан алдымен ыдысқа сұйықты құйяды, ал содан кейін көмірқышқылды қосады.Терең суыту əдiстiң кемшiлiгi қосуларда бөлшектердiң соқпа тұтқырлы-ғының кiшiрейуі, суыққа ұшырауы, отырғызуларды қосылыстарда таңдау кезінде ескертуге қажет, жиналатын терең суыту əдіспен болып табылады. Егер қосылыстарда нақты керілістер қарастырылған болса, онда құрамалы əдісті қолдану - бөлшектерді қыздыру жəне суыту ұсынынуланады. Бөлшектің кеңейумен арасындаға тəуелділік (немесе қысумен),(диаметрі бойынша) жəне қыздыру температурасымен (немесе суытумен) формула бойынша есептейдik = d ×a×t,

мұнда k - кеңейту (немесе қысу) ммi; d - отырғызу диаметрі, мм; α – құюдың кеңейту (қысу) коэффициенті, қыздырылатын металл (немесе суытылатын) бөлшектер; t – қамтылатын қыздырудың температурасы °С (немесе қамтылатын суыту), бөлшектер. Шамалы мəндерді есептеу үшін кеңейту (немесе қысумен) бөлшектер 0,001 температураны 100°С өзгерiсiнде қабылдайды.Баспақтаудың күшін анықтау

Қажетті күштi баспақтауда мына формула бойынша анықтауға болады,Р = f3 ×p×d ×l ×r,H

мұндағы ƒ3 - баспақтау кезде үйкелес коэффициенті; d - түйiндестiрiлетiн бөлшектiң саңылау диаметрі, мм; l - түйiндестiрiлетiн бөлшектiң ұзындығы, мм; р - меншiктi қысым, Н/см2.

Тəжірибенің көрсетуінше, демек екi–үштен кейін қайталанатын баспақтауларды жəне баспақтан шығару күштері кішіреуіне ғана емес, сонымен бірге тіпті ұлғаюы да мүмкін, қосылыстардың беріктігі сақталуы шарттары бойынша қайтадан баспақтауға толық шақтамалы.

Бөлшектердi баспақтау технологиясы

Қамтылған бөлшектерді қыздырумен баспақтау негізгі бейнемен үлкен диаметрлер кезінде жəне аса ұзын емес жанасатын бөлшектер қолданылады, егерде баспақтауға отырғызу мүмкiн емес немесе қиын. Қажетті қыздыру температурасын талап ететін керілісті жəне жанасатын өлшемдерінің тəуелдігін анықтайды. Ыстық отырғызуларда керiлiстер пайда болады, орташа шамасы 2 есе көбiрек керiлiстен, алынатын отырғызуларда баспақтаулар кезде жасалады. Қамтыланатын бөлшектерді қыздыру температураны мына формула бойынша анықтайдыt = imax +D+t0, ad

мұндағы i max - ең ұлкен отырғызу керiлiсі, мм;

Δ – минималды қажетті, құрастыру кезінде берілген саңылау, мм; α – сызықты кеңейту коэффициенті; d - түйiндестiрiлетiн беттердің, номиналды диаметрi, мм;

t0 - қоршаған ортаның температурасы, 0С.

Қателікті компенсациялау үшін, баспақтау уақытында салқындатумен байланысты, қыздыру температурасын əдетте 15-20% -ке есептеуден көбірек қабылдайды. Негізгі артықшылық бумен жəне сумен қыздыру-бөлшектерді қалыпты-лықпен қыздыру.

Бөлшектерді маймен қыздыру кезінде (əсiресе мойынтректерді) іліндіреді немесе арнайы тосемдерге ваннада орнатады түбімен жəне ваннаның қабырғасымен байланыстан қорғау үшін, ал сонымен қатар айнала бөлшектерді маймен барлық жақтарын қалыпты болу үшін қалыңдығымен кемінде 30÷40 мм.

Қыздру майда көп емес 40 мин. 90°С -температурада жүргізіледі. Қыздыру уақыты жəне майдың температурасы басқа бөлшектер үшін ұлғаюы мүмкін.

Үлкен керіліспен отырғызу кезінде құрамалы тəсілді қолданады: қамтылған бөлшекті қыздырады, ал қамытылғанды-суытады. Құрамалы тəсілді кезінде құрастырулар қамтылатын бөлшек көп жағдайларда салыстырмалы ғана дейін жоғары емес 50÷150°С температурада қыздырады. Мұндай қыздыру бөлшектің материалы үшін қауіпті емес жəне үлкен деформацияларды шығармайды

Əдебиет: 1нег. [70-76 ],қос. [120-129 ] Бақылау сұрақтары 1. Баспақтау қосылыс қандай тəсілдермен алынуы мүмкін ?

 2. Баспақтау қосылыстарының қандай тəсілін алуға аса қарапайым болып табылады?

 3. Баспақтау кездінде күштердi азайту үшiн не қолданылады?

 4. Жылулық əсерiмен алынған қосу берiктiгi неге баспақта жиналған қосылыс берiктiгiн жоғарылатады?

 5. Қандай артықшылықтарымен терең суытуды əдiспен алынған қосылыстар ие болады?

7- Дəріс. Цилиндрлі тісті берілістерді жинақтау

Цилиндрлi тiстi берiлiстерді технологиялық құрастыру процесс келесi операцияларды орындауын ескередi:  • тісті доңғалақты құрастыру, егер жиналатын конструкцияларда құрама тiстi доңғалақтарды қою ескерiлсе; - білікке доңғалақтарды орнату жəне берілген жағдайларда оларды бекiту; - тiстi доңғалақтармен бiлiктердi жинақтау оларға тісті доңғалақтармен тұрқыға; - цилиндрлi тiстi доңғалақтарымен жиналған түйiнді реттеу; - цилиндрлi тiстi берiлiстi құрастыруда сапасын бақылау. Құрама тiстi доңғалақтарының құрастыруын (19 сурет) тiстi тəжiмен 1 күпшектiң 2 дискісіне сығымдап қысылған тiстi тəждi баспақтап кiргiзуден бастайды. Соңғыға күпшектiң дискi туралы тəждiң бiлiктi жағдайының бекiтулерi үшiн бурттарды орындайды. Қиғаштанудан аман болу үшiн жəне тiстi тəжді баспақтап кiргiзудiң жеңiлдiктерi тəждiң баспақтап кiргiзуi əдетте май ваннада немесе жоғары жиiлiктi токтармен 120...150°С дейiн қыздырады. Баспақтаудан кейін тəжді тұрақты бұрандамалардың диаметрi 4 аз уақытша бұрандамаларды күпшектiң дискісіне бекiтедi. Уақытша бұрандамаларды немесе мезгiл астында саңылауларды бұрғылайды жəне күпшектiң дискісіне баспақтап кiргiзеді.а- күпшекте тəждi бекiту; ə - тəждi фланецте бекiту;

1- тiстi тəж; 2 - күпшек; 3 - тоқтатқыш; 4 - бұрандама;

19 сурет. Құрама тiстi доңғалақ

Құрастырудан кейiн уақытша бұрандамаларда немесе тоқтатқыштарда тiстi тəжді радиалды соғуға тексереді, тексерiс нəтижелерi бойынша жайпақтау түзете - күпшектерді тексередi. Содан соң барлық уақытша бұрандамаларды немесе тоқтатқышты тұрақтылығымен, динамометриялық кiлтпен тұрақты бұрандамаларды тарту түрде алмастырады. Тұрақты бұрандамаларды орнатудан кейін немесе тоқтатқыштарды тiстi доңғалақтарды бiр жолата радиалды соғуға тексередi. Соғуға құрама тiстi доңғалақтарды тексеруге орталықтарда калибрдың тістерінің арасына сыйғызып сала, индикатордың аяқтарды орнатқан тығынға - өндiрiп алады. Индикатордың көрсетулерi бiлiкті қайтара жəне тiс калибр екi-үштен кейiн басқа жерге сала тiркейдi; ең үлкен жəне ең кiшi көрсетулердiң арасындағы айырымдар бойынша тiстi доңғалақтың соғуларын анықтайды., ал шет жағы -0,08 мм диаметрi 100 мм доңғалаққа орташа дəлдiктiң берiлулерi үшiн радиустық соғуы, 0,02...0,05 тен аспау керек. Жүрдек тiстi берiлiстер, доңғалағы 500 мм диаметрлердi алады статикалық теңдеуiшке душар болу тиiстi. Құрастыруды бақылауТiстi берiлiстi дұрыс iлiктiру қамтамасыз ету үшін, біліктердің өстер арасындағы қашықтығы тiстi доңғалақтарының бастапқы дөңгелектерiнiң диаметрлерiнiң жартылай сомасына теңелуi керек; бұдан басқа, бiлiктердiң өстерi өзара параллель болуы керек. Тиiстi өстер арасындағы қашықтық берiлулердi құрастыратын корпуста шыдауы керек. Өстер арасындағы қашықтық корпуста өлшеуге болады, калибрлармен пайдалана отырып 1 жəне 3 жəне штихмассымен 2 немесе штангенциркүлiмен 5 (20,а сурет) өлшеуге болады. Егер өлшемді микроөлшегiш штихмасс 2 көмегiмен, калибрлар арасындағы қашықтыққа 1 жəне 3 өткiзедi диаметрлердiң жартылай сомаларын калибрлi; егер өлшемдер процесстерде штангенциркүлдi пайдаланса, онда сыртқы беттердiң арасындағы өлшенген қашықтықтан олардың диаметрлерiнiң жартылай сомасын шегеру болады. Өстер берiлу құрастырған корпустың бiр тағы басқа тарабынан саңылауларды өстер арасындағы қашықтық олардың айырымы бойынша анықтауға болады, қаншалықты параллель өзара анықтауға болады. Саңылаудың өстерiне корпустың негiзiнен қашықтық диаметрлердiң есепке алуы бар шеткi ұзындық өлшемдерiнiң блогi бойынша күйiне келтiредi калибрлi индикатор арқылы 4 өлшейдi.

group 86329

1, 3, 8 - калибрлар; 2 - штихмасс; 4, 6, 9, 10 - индикаторлар;

5 - штангенциркуль; 7 - бұрандалар; 11 - тексерiлетiн тiстi доңғалақ;

   1. сурет. Корпуста ( а) редуктордың жəне (ə ) тiстi доңғалақтарды соғу саңылаулардың орналасуын тексеру

Біліктерге тiстi доңғалақтарды орнату кезінде əр түрлі жағдайлар салдарынан бiлiктiң мойынында тiстi доңғалақтың тербетуi, шошақтарды дөңгелек, шет жағын соғу бойынша радиустық соғу, тығыз бiлiктiң төмпешiгiне доңғалақтың тығыз тiрелуi байқалады. Тербетулерді мыстан немесе алюминиден iстелiнген алғыры бар балғашықпен тiстi доңғалақты сығымдап қысылған бiлiк тарсылдатумен тексередi. Радиал жəне шет жағын соғуларда қойылған тiстi доңғалағы бар бiлiктiң тексеруiн орталықтардағы немесе призмаларда (20,б сурет) өндiрiп алар едi. Соңғы жағдайда, ол төмендегiше жүзеге асырады. Бiлiк призмада жəне бұрандалармен 7 орнатады жағдайларды реттейдi. Бiлiк индикатор 6 бойынша параллель сынау тақталарына шығарып қояды. Индикатор тұрқы 9 индикатордың аяғы 8 калибрмен байланыс жасайтындай етiп орнатады тiстi доңғалақтың тістерімен 11 аралық болып табылады жəне индикатордың нұсқағышының айналымын бiр- екiге керiлiстi жасалады. Доңғалақты айналдыра жəне айырымы бойынша радиустық соғу анықтаған индикатордың көрсетуi калибрді бiрнеше тістерден кейiн басқа жерге бекiтедi. Бiлiктi соғуды тексеру индикатор 10 бойынша жүзеге асырады. Өте маңызды, тiстi доңғалақтарды жинақтау кезде корпусқа сүңгiмен немесе индикаторлармен жүзеге асыратын берiлудегi бүйiрлеу саңылауды анықтау болып табылады (21 сурет).1, 7 - индикаторлар; 2 - бас жiп

   1. сурет. Цилиндрлi тiстi берiлiсте бүйiр саңылауды өлшеу тəсілдері

Тiстi доңғалақтардың бiрiн бiлiкке бас жіпті 2 бекітеді, индикатордың аяғына 1 тiрелетiн корпусқа берілуге орнатылған. Бас жiп білікпен жəне тiстi доңғалақтармен iлiктiрудi екiншi доңғалақтың бұрылысынан ұстап қала бұрады. Өйткенi екiншi доңғалақ қозғалмай, онда бiрiншi тек қана шамаға, тиiстi бүйiрлеу саңылауға бұрыла алады. Жебелердiң ауытқуы бойынша индикатордың тiстi доңғалақтың бастапқы дөңгелегiнiң радиус келтiрiлген бүйiр саңылауды атаулы мəндердi анықтайды:

Сн= C·R/L,

мұнда, С - индикатордың көрсетуi;R - тексерiлетiн доңғалақтың бастапқы дөңгелегiнiң радиусы; L - индикатордың аяғына дейін бiлiктiң өсінен қашықтық.

Егер тiстi берiлiсте дөңгелектерді қолданса, тістердің модулы 6 мм асатын болса, онда бүйiрлеу саңылау 0,4...0,5мм дi құрайды. Мұндай жағдайда оларды ұзындығы тiстiң ұзындығына берiспеуi керек болатын қорғасын сымының түйiндестiрiлетiн доңғалақтары əртүрлi тістердің арасындағы домалатып жаза анықтайды, реттiң үш-төртi. Сым темірдің қалыңдығын жаймалаулардан кейiн микрометр көмегiмен тексередi. Жиналған тiстi берiлiстi iлiктiрудi сапа бояуларға тексередi. Кiшiсi доңғалақтың тістері бояулар кiлегейлейдi жəне бiр айналымға берiлулердi бұрады. Кездесетiн тiстi доңғалақта таңбалықтар бойынша осыдан кейiн құрастыруды сапа туралы қойылған нормалары бар алған таңбалықтар салыстыра талқылайды. Кездесетiн тiстi доңғалақтағы орташа дəлдiктiң берiлулерiнiң бояудың таңбалықтары үшiн əдетте тiстiң бүйiр бетiнiң бөлiгi жəне 50...60% биiктiк жəне (22,а сурет) тiстiң кемiнде 70% ұзындықты құрайтын ауданды орташа орналасуы керек. Егер байланысу өкше тiстiң бетiнде немесе оның ауданы терiс орналастырған талаптарға айтылған жоғары сəйкес келмесе, бұл берiлудi сапасыз құрастыру туралы куəландырады.

Байланысудың жағдайларына байланысты цилиндрлi тiстi берiлiстiң дақтарын сəйкесті ақауларын анықтауға болады.

group 85462


   1. сурет. Цилиндрлi тiстi берiлiстi жинақтауда дақтардың (а ) сапалы жəне (ə...в ) сапасыз өкшенің орналасуы

  1. . Байланысу өкше (22, б сурет) тiстің бiр жағында орналасқан. Бұл мойынтректерге тістерді немесе саңылауларды қиғаштану кесу кезінде доңғалақтардың қиғаштануы туралы корпуста куəландырады. Өкше байланысуды жағдай егер тiстi доңғалақтың бұрылысында 180° бұлжымайды онда саңылауларды өс корпуста қайта шапқан; берiлудi осы жағдайда талқылап, саңылау қайтадан қашап кеңiтiп жəне төлкенi баспалауға керек.

  2. .Байланысу өкше (22,в сурет) тiстiң жоғарғы бөлiгiнде орналастырған. Себеппен бұл мойынтректерге өте үлкен радиал саңылауы, сонымен бiрге сызба қойылған бiлiк аралық қашықтықтың сəйкессiздiгi корпуста бола алады. 3 . Байланысу өкше (22,г сурет) тiстiң аяғында орналастырған. Бұл техникалық талаптарға тiстiң қалыңдығы жеткiлiксiз радиал саңылау туралы сəйкессiздiктiң нəтижесiн куəландырады. Тiстi доңғалақтар бiреуi немесе екеуi де алмастыру осы жағдайда керек болады. Конусты тiстi берiлiстердi жинақтау

Конусты тiстi берiлiстер екi бiлiктердiң арасындағы қозғалыстың берiлуiн iске асыруға сол əдеттегiдей геометриялық өстердi кеңiстiк қиылысатын бұрыштардың астында 900 қолданады. Конустық берiлістер түзулерi бар доңғалақтармен, қисық жəне айналма тістермен өте жиi қолданады. Жасауды түбегейлi қиындықты доңғалақтар қисық жəне айналма тістермен, түзулерi бар доңғалақтардың алдында түбегейлi артықшылығы болады - олар байсалды жұмыстан астам берiлулердi қамтамасыз етедi жəне үлкенiрек берiктiктерге ие болады, осыған байланысты машина жасаудағы кең тарату жеткiлiктi. Қисық жəне айналма тістермен конусты тiстi берiлiстер үлкен қуаттардың берiлуi үшiн биiк округтық жылдамдықтарда қолданады. Конустық тiстi берiлiс сипаттайтын негiзгi параметрлермен (23сурет) келесi болып табылады: бiлiктi берiлiс бұрышының межелерi; берiлудiң доңғалақтардың əрқайсылары үшiн бастапқы конустың бұрышы; тiстi iлiктiрудi модуль; берiлудiң тiстi доңғалақтарының тістерін сан; I жасаушы берiлудiң доңғалақ берiлетiн күштерден сүйене анықтаған бастапқы конустың ұзындығы.

23 сурет. Конусты тiстi берiлiстiң iлiктiру элементтерi

Салыстырумен цилиндрлi конусты тiстi берiлiстер кемшiлiктердiң қатарларын алады: (шамамен 15% ке) кiшi жүктеме қабiлеттiлiгi берiлулердiң бiрдей габариттi өлшемдерiнде; күрделiрек жəне аяулы жасау; корпуста құрастырудың жанында күрделi жинақтаудан астам берiлулер; қашықтықтардың орталық ойыншыларының межелерiнiң ауытқуына үлкен сезгiштiк; бiлiктердiң тiрек жұмыс iстейтiн үлкен жүктемелер.

Конусты тiстi берiлiстi құрастыруда технологиялық процесс

Келесi жұмыстардың орындауы ескерiледi: - тiстi доңғалақтарды білікке бекіту жəне қондыру; - тiстi доңғалақтарды корпусқа біліктерді қондыру;  • жұмысының байсалдылығын қамтамасыз ету мақсатпен тiстi iлiктiрудi реттеу. Конусты берілістің тiстi доңғалақтарын бiлiкке сол тiзбекті, цилиндрлi берiлістің тiстi доңғалақтарын, сол əдiстермен пайдалана отырып қондырады. Конусты тiстi доңғалақты бiлiкте дұрыстығын жəне радиалды соғу өкше байланысты орналасуы бойынша анықтайды (24, а...в сурет ) қабылдалған басқа сондай доңғалақпен байланысуға конусты тiстi доңғалақты ендiру эталонды деп айтуға болады.а - дұрыс iлiктiруде; ə- берiлісте жеткiлiксiз саңылауда; б, в – дұрыс емес орта аралық қашықтықта;

  1. сурет. Конусты тiстi берiлiстi бояуға бақылау кезінде байланыс дақтың орналасуы

Корпусқа тiстi доңғалақтарымен біліктерді қондырудың алдында, оның біліктегі тесіктерінің орналасуын тексеру керек. Бұл тексерудi калибрлар 1 жəне 2 көмегiмен корпустың тесіктерінде центрлеп жүзеге асырады (25,а сурет). Егер саңылаулардығы осьтер салыстырмалы перпендикулярлы болса, 1ші калибр 2-шi калибрдың саңылауына еркiн кiредi. Остердiң перпендикулярлықтарын бақылау үшiн т. б. əдiс қолданылады (25,ə сурет). Егер калибрдың табаны тығыздалған болса, саңылауларды остер өзара перпендикуляр жəне саңылауларсыз, барлық ұзындық бойынша жасаушы калибрға 2 тiреледi. Егер оправалардың аяқтарының қиылған жартыларын тығыздап бiр-бiрiне тiрелсе остерiнiң перпендикулярлығы остер аяқтардың қиылғаннан остерге дейiн оправаларымен сонымен бiрге тексередi өзара перпендикуляр жəне бiр жазықтықтарда жатады; олардың арасындағы саңылау сүңгiлермен тексередi.а- саңылауы бар калибрмен; ə - табаны бар калибрмен; 1, 2 - калибрлар

  1. сурет Корпуста конусты тiстi берiлiстi редуктордың остерінің тесіктерінің орналасуын бақылау əдiстерi

Конусты тісті берілістің тісті доңғалақтарының нормалды жұмысын қамтамасыз ету ол үшін берілген мəнге дейін тісті доңғалақтың арасындағы бүйір саңылауды реттеу қажет. Шақтамалы өлшем бүйір саңылаудың жұмыс сызбаларында немесе технологиялық картада берілісті құрастыруға беріледі.

Орташа дəлдікті беріліс үшін бүйірлі саңылау 0,08 ден 0,2 мм ге дейін тербеледі. Егер берілістің конструкциясы доңғалақтарға еркін шақтамалы болса, онда бүйір саңылауды сүңгіш пен тексереді. Үлкен (10 мм ден аса) модульдарда доңғалақ берілісте саңылауды қорғасынды сым көмегімен тексереді, сол қатар бұны цилиндрлі тісті берілісті сияқты бүйір саңылауды бақылау кезінде жасайды. Бүйірлі саңылауларды жоғары дəлдікті берілістерде индикатор көмегімен тексереді. Треуішті соңында корпусқа бекітеді, ал оның аяғын тісті доңғалақтың бір тісімен байланыстырады (екінші тісті доңғалақты бекітеді). Доңғалақты тербетуде, индикатор жебешенің (стрелки) ауытқуымен бүйірлі саңылаудың санды мəнін цилиндрлі тісті берілісті сияқты бүйір саңылауды бақылау кезіндегідей анықтайды. Конусты берілістерде, қолжетерлік қийындау, бүйір саңылауды, ұқсасты цилиндрлі тісті берілісті сияқты тексереді. Конусты тісті берілістерді құрастыру кезінде бүйір саңылауды, тісті доңғалақты осьтің бойлай ығысумен; доңғалақтарды ығыстыру кезінде төбесіне шартты конустың саңылауы азаяды, ал оны басқа жаққа ығыстыру кезінде саңылау ұлғаяды.Жинақтауды бақылау

Конусты берілісте бүйiр саңылау реттелгеннен кейін, құрастыру спасын бояуға тексередi. Бұл үшін жұқа қабатты бояуды екі тіске əрбір тісті берілістен, жəне тістерді олардың арасындағы таза тістердің саны көбiрек болуы мүмкiндігін таңдауға тырысады. Бояуды жүргізген соң тісті доңғалақтарды жұмыс бағыты берілісне айналдырады жəне боядың дағынан (байланыстың дағы) берілістің құрастыру сапасын анықтайды. Конусты тісті берілісте доңғалақтар барлық тістің ұзындығы бойынша байланысқа кірмейді, тек қана сол бөлігі бойынша, қайсысы 1/2 ден 2/3 ке дейін тістің ұзындығына жəне қалыңға жақын орналастырған немесе жұқасына оның аяқ жағына орналасқанды құрайды. Берілістердің нормальды жұмыс үшiн доңғалақтардың жағдайын лайықты реттеу, өйткенi байланыстың аймағы жұқа тістердің шетіне жақын болу керек, өйткені бұл жақтары деформациялық жүктемелерге оңай беріліседі жəне тістері тез қосымша жұмыс iстейдi. Байланыс дақ тiстiң бүйiр бетiнде орналасуы керек, оның жұқа шетіне жақын, бiрақ оған жетпеу керек. Байланыс дақты дұрыс құрастыруда (биiктiк жəне ұзындық бойынша) тiстiң кемiнде 70% ауданын қамыту керек. Бақылауға салыстыру үшiн мұндай дақты құрастыруға құрастыру сызбада немесе технологиялық картада көрсету керек. Əдебиет: 2 нег. [287-298 ], 1 қос. [158-167 ] Бақылау сұрақтары

1.Қандай технологиялық операциялар цилиндрлi тiстi берiлiстердi құрастыруда технологиялық процесс қосады?

2.Тiстi берiлiсте бүйiр саңылау қандай бейнемен анықталады?

3.Тiстi берiлiстi бояуға тексерудi процедурасы қандай?


 1. Конусты тiстi берiлiстер қандай жағдайларда қолданылады?

 2. Конусты тiстi берiлiсте тiстi доңғалақтардың нормальды жұмыс істеу үшiн не қамтамасыз етілу керек?

6.Конусты берілісте осьтік бағытта доңғалақтардың жағдайын қалай реттеуге болады?


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет