Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі


Курс бойынша емтихандық сұрақтаржүктеу 1.46 Mb.
бет9/9
Дата01.10.2017
өлшемі1.46 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.8 Курс бойынша емтихандық сұрақтар

1.Жинақтау жұмыстарында қолданылатын, жобалық жəне техникалық құжаттама.

2.Өндiрістік жоба жұмыстарын (ӨЖж) – жөндеу жұмыстарын жəне жинақтау технологиясын ұйымды анықтайтын негiзгi басшы құжат.

3.Өндiрiстiң құрылыс-монтаждығымен дайындау. Өндiрiстi дайындау бойынша құжаттардың тiзімі.

4.Аспапты шаруашылық. Орталық аспапты қамбасы. Бригадалық құралсаймандар жиыны.

5.Аспаптың тiзiмi жəне жинақтау жұмыстарын орындау үшiн қажеттi құралсаймандар. Арнайы жинақтау құралдары.

6.Қол аспабы. Белгi жəне өлшеу аспаптар.

7.Iргетастарды қабылдау.

8.Тексеру үшiн аспап. Ұзына бойы жəне iргетастың көлденең өстерiн белгiлеу.

9.Iргетастың нақты өлшемдерiнiң ауытқулары.

10.Iргетас ғимаратты жинақтау сияқты.

11.Реттеуіш бұрандалары көмегiмен жабдықтарды орнату.

12.Жиынды маталлды төсемдерiне жабдықтарды орнату.

13.Құйылатын жабдықтарды үстеп құюы.

14.Виброизоляциялы тiректер.

15.Жүк көтеру құрылғылары.

16.Көтеру операцияларын механикаландыруы.

17.Такелажды жабдық. Арқандар. Тізбектер. Строптар.Əмбебапты стропалар.

18.Типті жүк көтеру құрылғылары.

19.Қабырғалы бұрылмалы кран.

20.Домкраттар. Лебедкалар-(жүкшығырлар). Жүк көтергiштер жəне тельферлер.

21.Блоктар жəне жұлдызшалар. Полиспасттар.

22.Жүк көтеру құрал-саймандар. Тағаналар. Үш аяқтар. Дiңгектер.

23.Құрастыру. Құрастыру операциялары.

24.Құрастыруға технологиялық құжаттама.

25.Құрастырудың технологиялық сұлбалары.

26.Технологиялық, бағытты жəне операциялық карталарды құрастыру.

27.Дара өндiрiстiк шарттарда құқрастыру жұмыстарын ұйымдастыру.

28.Массалы өндiрiстiк шарттарда құрастыру жұмыстарын ұйымдастыру.

29.Сериялы өндiрiстiк шарттарда құрастыру жұмыстарын ұйымдастыру.

30.Құрастыру өндiрiстеi алмастырмалық.

31. Бөлшектерді құрастыруға дайындық.

32.Машиналардың бөлшектерiн қосуларда жалпы мəлiметтер.

33.Баспақты қосылыстар жəне оларды құрастыру.

34.Ажыраманды баспақты қосылыстардың тəсілдерін жəне əдiстерiн алу.

35.Бұрандалық қосылыстарды құрастыру.

36.Технологиялық процесті құрастыру (бұрамалы) қосылыстардың кезеңдерi.

37.Бұрандалы қосылыстарды құрастыру кезінде қолданылатын құралсаймандар.

38.Бұрандалы қосылыстарды құрастыруда механикаландыру. Сомынбұрағыштар екпiндi - импульсты муфталармен. Пневматикалық сомынбұрағыштар.

39.Цилиндрлi тiстi берiлiстердi құрастыру.

40.Цилиндрлi тiстi берiлiстердi құрастыруда технологиялық процес.

41.Құрамалы тiстi доңғалақтарды құрастыру.

42.Құрамалы тiстi доңғалақтарды соғуға тексеру.

43.Құрастыруды бақылау. Бояуға тексеру.

44.Конусты тiстi берiлiстердi құрастыру.

45.Конусты тiстi берiлiстердi құрастыруда технологиялық процес.

46.Құрастыруды бақылау.

47.Бұрамдықты берiлiстердi құрастыру.

48.Бұрамдықты берiлiстерге ұсынылатын техникалық талаптар.

49.Бұрамдықты берiлiстi құрастыру. Құрастыруды бақылау.

50.Сырғанау мойынтiректерiн құрастыру.

51.Сырғанау мойынтiректердiң классификациясы. Ажыранды. Ажырандамайтын.

52.Сырғанау мойынтiректердің ажырамайтын құрастыруға негiзгi талаптары.

53. Сырғанау мойынтiректердің ажырайтын құрастыруға негiзгi талаптары.

54.Сырғанау мойынтiректерiнде жұмыс істеуінде дұрыс еместіктер, себептер болуы мүмкiн.


  1. Металлеместіктерді ішпектермен-(вкладышами) мойынтректер.

  2. Сырғанау мойынтректерді майлау.

57.Домалау мойынтiректердi түйiндерін құрастыру.Домалау мойынтiректердi құрастыруға қатысты, технологиялық операциялар. Дайындайтын операциялар.

58.Мойынтректің жұмысын тексеру.

59.Таспалы конвейерлердi жəне қоректендігіштерді жинақтау.

60.Таспалы конвейерлердi жинақтау үшiн жұмыстарды өндiріс жобасы.

61.Керiлетін жəне жетекші станцияларды жинақтауға iргетастарды қабылдау.

62.Рамада конвейердiң жетектерін агрегаттау. Секцияларды жинақтау. Жетекші станцияларды жинақтау.

63.Жетекшi атанақты (выверка) дəлдеу. Жетектің элементтерiн орталықтандыру. Жетекші станцияны байқау.

64.Керiліс станцияларды жинақтау. Таспаны тарту.

65.Конвейердi байқау.

66.Құбыржолды жүйелер жəне оларды құрастыру.

67.Құбыржолдардың классикациясы.

68.Құбыржолдарды қосу.

69.Магистральдi құбыржолдарды түзу жалғағыш муфталар көмегімен құрастыру.

70.Құбырларды сгонда құрастыруда тiзбек.

71.Фланецтерде құбырларды құрастыру.

72.Жиналған құбыржолды сынау.  1. Операциялардың кешенi сияқты технологиялық қызмет көрсету.

  2. Ұйымдастыру жүйелерi техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу: тексеруден кейiн; периодты; стандартты; жоспарлы - (ӨЖж ) ескертiлген.

75.Жүйенiң iшкi жүйелерi (ӨЖж): жоспарлау, ұйым, технология, материалды-техникалық қамтамасыз ету жəне орындаушылар.

  1. (ӨЖж) жүйесiнiң негiзгi шаралары.

  2. Баспақты қосылыстар жəне оларды құрастыру.

78.Жабдықтарды тасымалдау.

79.Реттеудің түрлері.  1. Домалау мойынтiректерi қандай бейнемен қайтадан баспақталынады .

  2. Жабдықты тасымалдауға қандай талаптар қойылады.

82.Құбыржолды операцияларды құрастыру.

83. Құбырларды дайындау əдістері..

84.Технологиялық машиналардың техникалық қызмет көрсетуi жəне электр механикалық жабдықтың түрлерi.

85.Дұрыстық немесе технологиялық машиналардың тек қана жұмысқа қабiлеттiлiгiнiң сүйемелдеуi бойынша жұмыс кешенi.

86. Керiлетін жетекті станцияларды жинақтауға iргетастарды қабылдау.

87.Əдiстер жəне технологиялық машиналардың техникалық бақылау құралдарының классификациясы.

88.Жөндеу кезінде жəне технологиялық машиналарды қамтамасы ету.


  1. Жабдықты тасымалдауға қандай талаптар қойылады

  2. Домалау мойынтiректердi түйiндерін құрастыру. Домалау мойынтiректердi құрастыруға қатысты, технологиялық операциялар.

ГЛОССАРИЙ

Жинақтау - келесi мұқият тексеруi бар iргеге жабдықтың қою қорытушы технологиялық үдерiс, сынау жəне пайдалануға өткiзумен, жөндеу, ақырғы ақырғы құрастырумен.

ӨЖЖ - өндіріс жұмыстар жобасы.

Репер – белгі, деңгейiнiң үстiнде биiктiкке табиғи iске асыру.

Плашка – белгі, жазықтықтағы нүктені iске асыру.

Iргетас жинақтау ғимарат, жүктемелердiң өз салмақ жəне технологиялық жəне динамикалық сипаттың жүктемелерiнен жерге қабылдау.

Такелажды жұмыстар - көтеру, түсiру жəне көтергiш-көлiк жабдықтың қолдануымен iрi габаритті бөлшектердi белгiлеу кезінде құрастыруда жүктердiң орынын ауыстыру.

Полиспаст – иілімді керілісті органдарды жəне блоктарды өзімен құрылғы, жүктi орын ауыстыру үшiн қызмет көрсетедi.

Технологиялық карта - бұл технологиялық құжаттаманың, бұйымдардың өңдеуiн барлық процесін жазып алған формасы операциялар жəне олардың құрама бөлiгi, материалдары, көрсетiлген, өндiрiстiк жабдық жəне уақытты бұйымның жасауы үшiн қажеттi технологиялық тəртiптер, жұмысшылардың квалификациясы ұсынылған.

Бағдарлық (маршрутная) карта – құжат, операциялар бойынша құрастыруда технологиялық процесті мазмұнды жазба.

Алмастырмалық (взаимозаменяемость)- бiр жəне сол бөлшектердi қасиет, түйiндерін немесе агрегаттарды машиналарды, механизмдерді, аппараттарды жəне басқа конструкцияларды, бөлшектерді орнатуға қол жеткізу (түйіндер, агрегаттар) құрастыру процесте немесе оларды ауыстыру алдын аласыз барлық талаптарды сақтау кезінде.

Базирование (орнықтыландыру, бағдарлануда- (в ориентировке) қорытындыланатын бөлшектерді өз ара жəне кеңістікте) - жинақтау процестің бөлігі.

Құрманалиев Мұрат Базарбайұлы

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ ЖИНАҚТАУ ЖƏНЕ ПАЙДАЛАНУ

пəнінен


ОҚУ- ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

5В072400 – «Технологиялық машиналар жəне жабдықтар» мамандығына арналған

Редактор


Тау-кен жəне металлургия институтының Ғылыми-əдістемелік кеңесі төрағасы Рысбеков Қ.Б. хаттама № group 90521 « » group 90522 2012 ж.

КММжЖ кафедрасының мəжілісі кафедра меңгерушісі Искаков Б.И. хаттама № group 90523 « _____ » group 90524 2012 ж.

Басуға қол қойылды

Таралымы group 90525 дана. Пішімі 60 х84 1/16. Баспаханалық қағаз. №1. Көлемі 4,0 баспа табақ. Тапсырыс № group 90526 Бағасы келісімді

Қ.И.Сəтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық университеті

ҚазҰТУ дың Ақпараттық баспа орталығы, Алматы, Ладыгин көшесі, 32
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет