Ќазаќстан Республикасы білім жєне ѓылым министірлігіжүктеу 60.22 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі60.22 Kb.Өздік жұмыс №1.

1. Термодинамикалық жүйелердің классификациясы.

2. Термодинамиканың бірінші бастамасы

3. Организмде энергияның түрленуінің жалпы схемеасы.

4. Ішкі энергия. Гесс заңы.

5. Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия.

6. Қайтымды және қайтымсыз термодинамикалық процестер.

7. Бос энергия.Байланысқан энергия.


Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1. Антонов В.Ф. и др. Биофизика. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 1999.

2. Березин Т.И. Медицинская биофизика.- М.: Высшая школа, 1988.

3.Рубин А.Б. Биофизика.1-2 том.- М.: Книжный дом,2000Қосымша әдебиеттер

4.Гландсдоф П. Пригожин И. Термодинамическая теория стобильности и флуктуации.,-


Өздік жұмыс №2.

 1. Биоэлектірлік потенциалдар сипаттамалары және пайда болуының негізгі себептері.

 2. Потенциалдардың түрлері: электродты, ионды, тотығу-тотықсыздану, концентрациялық, диффузды, мембранды, фазалық.

 3. Нернст теңдеуі. Доннан тепе-теңдігі.

 4. Тыныштық потенциалы. Әсерлесу потенциалы.

 5. Тірі жүйелерде электрлік потенциалдардың айырмашылықтарын тіркеп алу әдістемелері.

 6. Физиологияда және медицинада биоэлектрлік потенциалдарды тіркеудің мәні.


Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1. . Волькенштейн М.В. Биофизика.- М.: Наука, 1988

2. Губанов Н.И., Утепбергенов А.А. Медицинская бифизика. – М.: Медицина, 1978.

3.Инюшин В.М. Конспект лекций по общей биофизике. Алматы: КазГУ. 1994Қосымша әдебиеттер

4.Волькенштейн М.В. Энтропия и информация.- М. Наука,1986.


Өздік жұмыс №3.

 1. Биологиялық жүйелерде тұрақты және айнымалы тақтардың өту заңдылықтары.

 2. Биологиядағы Ом заңы. Поляризация құбылысы.

 3. Тірі ұлпалардың активті және пассивті реактивті кедергілері.

 4. Кедергілердің жиынтығы (импеданс). Эквивалантті электр схемалары..

 5. Биообьекттердегі поляризациялық құбылыстардың физико-химиялық механизмдері.

 6. Элекртөткізгіштіктің дисперсиясы. Дисперсия тұрлері.

 7. Биологиялық және медициналақ зерттеу жұмыстарында электрөткізгіштік әдістемелерін қолдану


Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1.Рубин А.Б. Биофизика.1-2 том.- М.: Книжный дом,2000

2. Тарусов Б.Н. и др. Биофизика.-М.: Высшая школа, 1968.

Қосымша әдебиеттер

3. Блюменфельд Л.А. Решаемые и нерешаемые проблемы биологической физики.- М.: УРСС, 2002.Өздік жұмыс №4.

 1. Адамның механикалық жұмысы. Шамадан тыс жүктемелер және салмақсыздық.

 2. Вестибулярлы аппарат орентацияның инарциальды жүйесі ретінде.

 3. Гармониялық тербелістер. Тербелмелі қазғалыстардың кинетикалық және потенциалды энергиясы. Өшпелі тербелістер. Еріксіз тербелістер. Резонанс.

 4. Доплер эффектісі. Дыбыстың табиғаты. Физикалық сипаттамалары. Дыбыстық өлшеу.

 5. Зерттеулердің дыбыстық әдістемелерінің физикалық негіздері.

 6. Естудің физикасы.

 7. Ультрадыбыс.

 8. Инфрадыбыс.

 9. Вибрация.


Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1.Инюшин В.М. Конспект лекций по общей биофизике. Алматы: КазГУ. 1994

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. –М.: Высшая школа.1987.

3. Тарусов Б.Н. и др. Биофизика.-М.: Высшая школа, 1968.Өздік жұмыс №5.

 1. Биологиялық ырғақтар, олардың классификациясы.

 2. Биоырғақтардың құрылымдық параметрлері.

 3. Биожүйелардің уақытқа байланысты құрылымдыры-биоқұрылымдырдың принциптері мен негіздері.

 4. Тәуліктік және циркадианды ырғақтардың негізгі қасиеттері. Ырғақтарды реттеудің орталық механизмдері.

 5. Биоырғақтарды генерациялау механизмдері.

 6. Пейсмекерлер. Жакоба-Мано моделі.

 7. Биоырғақтардың құрылымдық параметрлері бойынша биожүйелердің фукциональды күйін болжау.

 8. Теория және практика жүзінде хронобиологияның мәні.

 9. Автотербеліс және органдар мен ұлпалардағы автотолқындар. Автотолқындар тартылуы. Біркелкі емес активті ортада ырғақты тасмалдау.


Қолданылатын әдебиеттер

1. Антонов В.Ф. и др. Биофизика. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 1999.

2. Березин Т.И. Медицинская биофизика.- М.: Высшая школа, 1988.

3. Блюменфельд Л.Д. Проблемы биологической физики.- М.: Наука, 1977.Биофизика пәнінен өздік жұмыс тапсырмалары. (сырттай оқу формасы)
Өздік жұмыс №1.

1. Термодинамикалық жүйелердің классификациясы.

2. Термодинамиканың бірінші бастамасы

3. Организмде энергияның түрленуінің жалпы схемеасы.

4. Ішкі энергия. Гесс заңы.

5. Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия.

6. Қайтымды және қайтымсыз термодинамикалық процестер.

7. Бос энергия.Байланысқан энергия.Өздік жұмыс №2.

 1. Биоэлектірлік потенциалдар сипаттамалары және пайда болуының негізгі себептері.

 2. Потенциалдардың түрлері: электродты, ионды, тотығу-тотықсыздану, концентрациялық, диффузды, мембранды, фазалық.

 3. Нернст теңдеуі. Доннан тепе-теңдігі.

 4. Тыныштық потенциалы. Әсерлесу потенциалы.

 5. Тірі жүйелерде электрлік потенциалдардың айырмашылықтарын тіркеп алу әдістемелері.

 6. Физиологияда және медицинада биоэлектрлік потенциалдарды тіркеудің мәні.


Өздік жұмыс №3.

 1. Биологиялық жүйелерде тұрақты және айнымалы тақтардың өту заңдылықтары.

 2. Биологиядағы Ом заңы. Поляризация құбылысы.

 3. Тірі ұлпалардың активті және пассивті реактивті кедергілері.

 4. Кедергілердің жиынтығы (импеданс). Эквивалантті электр схемалары..

 5. Биообьекттердегі поляризациялық құбылыстардың физико-химиялық механизмдері.

 6. Элекртөткізгіштіктің дисперсиясы. Дисперсия тұрлері.

 7. Биологиялық және медициналақ зерттеу жұмыстарында электрөткізгіштік әдістемелерін қолдануӨздік жұмыс №4.

 1. Адамның механикалық жұмысы. Шамадан тыс жүктемелер және салмақсыздық.

 2. Вестибулярлы аппарат орентацияның инарциальды жүйесі ретінде.

 3. Гармониялық тербелістер. Тербелмелі қазғалыстардың кинетикалық және потенциалды энергиясы. Өшпелі тербелістер. Еріксіз тербелістер. Резонанс.

 4. Доплер эффектісі. Дыбыстың табиғаты. Физикалық сипаттамалары. Дыбыстық өлшеу.

 5. Зерттеулердің дыбыстық әдістемелерінің физикалық негіздері.

 6. Естудің физикасы.

 7. Ультрадыбыс.

 8. Инфрадыбыс.

 9. Вибрация.


Өздік жұмыс №5.

 1. Биологиялық ырғақтар, олардың классификациясы.

 2. Биоырғақтардың құрылымдық параметрлері.

 3. Биожүйелардің уақытқа байланысты құрылымдыры-биоқұрылымдырдың принциптері мен негіздері.

 4. Тәуліктік және циркадианды ырғақтардың негізгі қасиеттері. Ырғақтарды реттеудің орталық механизмдері.

 5. Биоырғақтарды генерациялау механизмдері.

 6. Пейсмекерлер. Жакоба-Мано моделі.

 7. Биоырғақтардың құрылымдық параметрлері бойынша биожүйелердің фукциональды күйін болжау.

 8. Теория және практика жүзінде хронобиологияның мәні.

 9. Автотербеліс және органдар мен ұлпалардағы автотолқындар. Автотолқындар тартылуы. Біркелкі емес активті ортада ырғақты тасмалдау.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет