Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің бұйрығыбет3/3
Дата19.09.2017
өлшемі0.52 Mb.
#1244
1   2   3
: Кәріз желілері жылу желілерін төмен орналасқанда көлденеңі бойынша қашықтықта параллельді төсеу кезінде жылу желілерінен жоғары орналасқан желілердегі белгілерде айырмадан кем емес, кестеде көрсетілген қашықтықтар қабылданады, орналасу тереңдігінде айырмаға көбейтіледі.

3-кесте
Каналсыз төсем кезінде жылу желілерінің құрылыс конструкцияларынан немесе су құбырларын оқшаулау қабығынан:
Құрылыстар мен инженерлік желілерге дейінгі қышықтық

тік сызық бойынша аз қашықтық, м тұрғыда

Жылу желілерінің жерасты төсемдері

1

2

1. Су құбырларына, суағарларға, газ құбырларына, кәріздерге

0,2

2. Байланыстың брондалған кабельдеріне дейінгі

0,5

3. 35 кВ-ке дейінгі күш және бақылау кабельдеріне

0,5

4. Телефон кәрізін оқшаулауға немесе құбырлардағы оқшауланған байланыс кабельдеріне дейінгі

0,15


5. Өнеркәсіп кәсіпорындарының теміржол рельстерінің етегіне

1,0

Сол жалпы желідегі теміржолдарына

Сол трамвай жолдарына2,0

1,0


6. I, II, III санаттағы жалпы желідегі автокөлік жолдарының жол жабынының үстіне

1,0


7. Кювет немесе басқа су бұрғыш құрылыстардың түбі немесе теміржолдың жер төсемінің үймесіне дейін (осы құрылыстардың үстінен жылу желілері орналасқан кезде)

0,5


8. Мополитен құрылыстары (жылу желілері осы құрылыстардың үстінде орналасқанда)

1,0


Жылу желілеріне жер үстіндегі төсемі

9. Темір жол рельстерінің бастары

МЕМСТ 9238-83 және МЕМСТ 9720-76 бойынша «С», «СП», «Су» габариттері

10. Автокөлік жолдарының жүргінші бөлігінің басы

5,0

11. Жаяу жүргінші жолдардың басы

2,2

12. Трамвайдың байланыс желісінің бөліктері

0,3

13. Троллейбустың байланыс желісінің бөліктері

0,2

14. кернеу кезінде сымдардың салмақ кемдігі тілі аса ауыр болғанда электр берудің әуе желілері, кВ:

1-ге дейін

1-20-ға дейін

35-110-ға дейін

220

500


1,0


3,0

4,0


5,0

6,5

Ескертпе:

1. Жер бетінен немесе жол жабынан жылу желілерінің тереңдігі (I, II және III санаттағы автокөлік жолдарынан басқа) кем қабылдамауы керек:

1) арналар мен үңгіжолдардың жабатын биіктікке дейін - 0,5 м;

2) камераларды жабу биіктігіне дейін - 0,3 м;

3) арнасыз төсемнің жабынының үстіне дейін - 0,7 м.

Жүрмейтін бөлікте биіктігі 0,4 м кем емес үңгіжолдар мен арналарға арналған камералар мен желдеткіш шахталарды жабатын жердің үстінен шығып тұруға рұқсат етіледі;

4) ғимаратқа кіретін жылу желілерін енгізгенде жердің үстінен арналарды жабатын үстіне дейінгі тереңдікті немесе каналдарды және арнасыз төсемнің жабынының үстіне дейін - 0,5мге рұқсат етіледі;

5) жер астындағы сулардың жоғары деңгейінде арналар мен үңгіжолдардың тереңдігі шамасын азайту және егер көліктің қозғалысы жағдайлары бұзылмаса, жер бетінен 0,4 м кем биіктіктегі жерден жоғары орналасқан жабындарды орналастыруды қарастырады.

2. Төменгі тіреуіштегі жылу желілерін жер үстінде төсеу кезінде жер үстінен су құбырын жылу оқшаулағыштың төменіне дейін (м):

1) 1,5 мге дейінгі құбыр топтарының ені бойынша - 0,35;

2) 1,5 м асатын құбыр топтарының ені бойынша - 0,5.

3. Жылу желілерін жерастына төсеу кезінде байланыстың күштік және бақылау кабельдерімен қиылысу кезінде олардың үстіне немесе астына орналасуы мүмкін.

4. Арнасыз төсем кезінде жылумен жабдықтаудың ашық желісінің су жылу желілерінен немесе ыстық сумен жабдықтаудың желілерінен жылу желілерінен төмен немесе жоғары орналасқан кәріз құбырларына дейін 0,4 м кем емес қабылданады.

Электр және жылу желілерін күзету, электр және жылу желілерінің күзет аймақтарында жұмыстар жүргізу қағидаларына 3-қосымша


Шағын станцияларға бөлініп берілетін жер учаскелерінің ауданы


1-кесте


Шағын станциялар, таратушы және секциялы пункттер

Бөлінетін жер учаскелерінің алаңдары, м2

Қуаты 630 кВА дейінгі бір трансформаторлы 20/10/4 кВ кешенді шағын станциялар

30,0

Қуаты 630 кВА дейінгі екі трансформаторлы 20/10/4 кВ кешенді шағын станциялар

80,0

Қуаты 250 кВА бір трансформаторы бар діңгекті шағын станциялар

40,0

Сол қуаты 250 кВА екі трансформатормен

60,0

Секциялы пункттер

60,0

Жабық түрдегі таратушы пункттер

80,0

Қуаты 630 кВА дейінгі бір немесе екі трансформаторлы жабық түрдегі шағын станциялар

150,0

Ескертпе: қуаты 630 кВА аса трансформаторлы жабық түрдегі шағын станцияларға арналған жерді бөлудің алаңдарын жоба анықтайды.


2-кесте


Шағын станциялардың электр қосылыстарының схемалары

Трансформатор шағын станциясында орнатқан кезде бөлінетін жерлердің алаңдары, мың м2,

Екі орамды, кернеуі кВ

Үш орамды, кернеуі кВ

35

110

220

110

220

500/220/ 6-10

1150/500

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Кернеуі төмен 6-20 кВ шина трансформаторы – желі блогы

1,4

2,8

6

-

-

-
5 ұяшықты орта кернеулі 35 кВ шина трансформаторы – желі блогы

-

-

-

3,5

-

-

-

10 ұяшықты орта кернеулі 35 кВ немесе 6 ұяшықты 110 кВ шина трансформаторы – желі блогы

-

-

-

-

3,0

-

-

2. Үлкейтілген блок (желі – 2 трансформатор) немесе кернеуі аз 6-10 кВ қосарланған блок (2 желі – 2 трансформатор)

3,0

4,0

14

-

-

-

-

Үлкейтілген блок (желі – 2 трансформатор) немесе 10 ұяшықты орташа кернеулі 35 кВ қосарланған блок (2 желі – 2 трансформатор)

-

-

-

9,3

-

-

-

Үлкейтілген блок (желі – 2 трансформатор) немесе кернеуі орташа 110 кВ қосарланған 12 ұяшықты блок (2 желі – 2 трансформатор)

-

-

-

-

3,4

-

-

3. Көпірлер немесе 6-10 кВ кернеуі төмен қосымша желілері бар қосымша 2 блок

3,0

6

20

-

-

-

-

Көпірлер немесе кернеуі орташа 35 кВ 10 ұяшықты қосымша желілері бар қосымша 2 блок

-

-

-

-

36

-

-

4. Кернеуі төмен 6-10 кВ төртбұрыш (кеңейтілгенді қоса алғанда)

-

-

35

-

-

-

-

7 ұяшықты кернеуі орташа 110 кВ төртбұрыш (кеңейтілгенді қоса алғанда)

-

-

-

-

50,0

-

-

5. 7 ұяшықты жоғары кернеулі, кернеуі төмен 6-10 кВ жинақталатын шиналары бар

6

16

40

-

-

-

-

7 ұяшықты жоғары кернеулі және 8 ұяшықты кернеуі орташа 35 кВ жинақталатын шиналары бар

-

-

-

26

-

-

-

13 ұяшықты жоғары кернеулі және 17 ұяшықты кернеуі орташа 110 кВ жинақталатын шиналары бар

-

-

-

-

50

-

-

6. ұяшықты кернеуі орташа трансформатор – желі блогы

-

-

-

-

26

-

-

7. 12 ұяшықты кернеуі орташа төртбұрыш

-

-

-

-

60

-

-

8. Екі орташа кернеуі бар 14 ұяшықты жоғары кернеудегі бір жарым қосылысты: 220 кВ 16 ұяшықты және 110 кВ 20 ұяшықты, бір фазалы автотрансформаторлы екі топпен және екі синхронды компенсаторлармен

-

-

-

-

-

120

-

9. Жоғары кернеудегі 10 ұяшықты және орташа кернеудегі 15 ұяшықты, бір фазалы автотрансформаторлардың екі топтарымен және екі синхронды компенсаторлары бар трансформатор – шиналар

-

-

-

-

-

160

500

Ескертпелер: 1. Кестеде келтірілген жердің алаңдары басқарудың жалпы қосалқы пунктінің бір немесе екі трансформаторларының шағын станцияларында жоғары (және орташа) кернеудің ашық таратушы құрылғыларын, төменгі кернеулі кешенді таратушы құрылғылардың орналасуын есепке алады.

2. б, в, д бағандарындағы 1,2 және 3-тармақтарында қарастырылған шағын станцияларға бөлінген жердің алаңдары тұрақты қызмет көрсететін жайлардың алаңдарын ескермейді.

3. 4-кестеде келтірілген шағын станциялардың алаңдары қарама-қарасы тараптағы электр беру желілерінің шығару, ашық таратушы құралдар, трансформатордың ашық құралдарын қарастырады. Кестеде келтірілген мағынадан төмен мағыналар мына коэффициенттерге көбейтіледі:

1) бір тарапқа жоғары және орташа кернеудің желілері шығарылған кезде - 1,15

2) бір тарапқа 90° бұрышқа жоғары және орташа кернеудің желілері шығарылған кезде - 1,10

3) жоғары және орташа кернеулі жабық таратушы құралдар кезінде- 0,6

4) трансформаторларды жабық орнату кезінде - 0,9

4. шағын станцияларда екі трансформаторлар немесе тұйықтандыру контурының құрылғылары орнатқан жағдайда жерді бөлудің алаңын жоба анықтайды.

3-кестеҒимараттар және шағын станциялардың құрылыстары

Бөлінген жер учаскелерінің алаңдары, м2

Қызмет көрсететін қызметкер үшін қосымша үй-жай

300

35 және 110 кВ трансформаторларды тексеруге арналған портал

300

Ашық таратушы құралдың ұяшығы 35 кВ

300

Аппараттымай шаруашылығы

300

Резервуарлы және құбырлары бар жоғары қысымды сорғы станциясы

500

Жабық таратушы құрал 6-10 кВ

500

Кешенді таратушы құрал 6-10 кВ

500

Ашық таратушы құралдың ұяшығы 110 кВ

1000

15 мың кВ Ар бойынша екі синхронды компенсаторлы қондырғылар

1500

Майдың ашық қоймасы

1500

Ашық таратушы құралдың ұяшығы 150 және 220 кВ

1500

50 немесе 100 мың кВ Ар екі синхронды компенсаторлы қондырғы

3000

Трансформаторлардытексеругеарналғанмұнара

3000

Статистикалық конденсаторларға арналған батареялар

3000

Ашық таратушы құрал ұяшығы 330 кВ

3000

Шашыратқыш бассейн

8000

Ашық таратушы құралдың ұяшығы 500 кВ

8000

Ашық таратушы құралдың ұяшығы 1150 кВ

26000

Ескертпе: Кестеде көрсетілмеген ғимараттар мен құрылымдар үшін бөлінген жер учаскелерінің алаңдары жобада анықталады.


Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 8 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11011 болып енгізілді.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет