Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысыныңжүктеу 1.75 Mb.
бет1/8
Дата29.08.2018
өлшемі1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, мемлекеттік органдардың іске асыру туралы есептің нысаны мен жасау тәртібі кіретін стратегиялық

жоспарларының мониторингі бойынша әдістемелік нұсқаулыққа

2-қосымша


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының
2012 жылғы 16 ақпандағы № 01-38.29 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық

жоспарын іске асыру туралы есеп
Есептің кезеңі: 2013 жыл

1. Мақсаттарға, міндеттерге, мақсатты индикаторларға, іс-шараларға


және нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізу
1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттің ақша-кредит саясатын әзірлеу және жүргізу

1.1- мақсат. Қазақстан Республикасында баға тұрақтылығын қамтамасыз ету

Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып, мақсатты индикатордың, міндеттің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы

Ақпарат

көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Қол жеткізбеу себептері

Жос-пар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Мақсатты индикатор
Инфляцияны ұстап тұру

ҚРСА, ҚРҰБ

Жыл-дың соңы-на %

6,0-8,0

4,8
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Инфляция» көрсеткіші

Дүниежүзілік Экономика-лық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілігі-нің есебі


ҚР рейтингіндегі орны

115

93
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Пайыздық ставка спрэді» көрсеткіші

Дүниежүзілік Экономика-лық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілігі-нің есебі

ҚР рейтингіндегі орны

23

алып тастал-ған 1
Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің «Ұлттық жинақтар деңгейі» көрсеткіші

Дүниежүзілік Экономика-лық Форумның ғаламдық бәсекеге қабілеттілігі-нің есебі

ҚР рейтингіндегі орны

12

36

Талдама кестені қараңыз

1.1.1-міндет. Экономикадағы ақша ұсынысын реттеу

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Экономиканы монеталандыру деңгейі (М3 ақша массасының номиналды ЖІӨ-ге қатынасы)

ҚРҰБ, ҚРСА

%

33-тен төмен емес

352
Банк жүйесіндегі резиденттер депозиттерінің көлемі

ҚРҰБ, ҚРСА

ЖІӨ-ге %


30-тен төмен емес

302
Банктердің экономикаға кредиттерінің көлемі

ҚРҰБ, ҚРСА

ЖІӨ-ге %


30-тен төмен емес

332
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Депозиттер тарту

х

х
Қысқа мерзімді ноттарды шығару

х

х
Қайта қаржыландыру қарыздарын беру

х

х
1.1.2-міндет. Инфляция бойынша мақсатқа қол жеткізуге ықпал ететін Ұлттық Банктің ставкалар дәлізінде нарықтық пайыздық ставкаларды ұстап тұру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Ақша нарығындағы жағдайға және инфляция деңгейіне байланысты ресми қайта қаржыландыру ставкасын белгілеу

ҚРҰБ

%

6-8

5,5
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Ұлттық Банк Басқармасының қаулысын дайындау

х

х
1.1.3-міндет. Ақша-кредит саясаты бойынша шешімдер қабылдаудың транспаренттілігін арттыру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Ақша-кредит саясатының мәселелері бойынша баспасөз-релиздерін шығару

ҚРҰБ

саны

12

15
«Инфляцияға шолуды» шығару

ҚРҰБ

саны

4

4
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Ақпарат дайындау және баспасөз-релиздерін жариялау
х

х
Ақпарат дайындау және «Инфляцияға шолуды» жариялау
х

х


1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттің ақша-кредит саясатын әзірлеу және жүргізу

1.2-мақсат. Ақша-кредит және өзге де мемлекеттік саясат саласында негізделген шешімдерді қабылдау үшін статистикалық ақпаратпен қамтамасыз ету

Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарлама кодтары – жоқ


Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып, мақсатты индикатордың, міндеттің, тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Қол жеткізбеу себептері

Жос-пар

Факт

1

2

3

4

5

6

Мақсатты индикатор
Төлем балансы, халықаралық инвестициялық позиция және сыртқы борыш бойынша талдамалық және стандарттық кестелерді уақтылы орналастыруды қамтамасыз ету – жыл сайын, кемінде 29 кесте

статистикалық ақпарат

саны

29

41
1.2.1-міндет. Сыртқы экономикалық статистиканың халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
ҚР Ұлттық Банкінің Интернет-ресурсында жарияланатын төлем балансы, халықаралық инвестициялық позиция және сыртқы борыш бойынша ақпараттық материалдар саны

Бастапқы статистика-лық және әкімшілік деректер

Талда-малық және стан-дарт-тық кесте-лер саны

29

41
ҚР Ұлттық Банкінің Интернет-ресурсында жарияланатын жаңа әдіснамаға сәйкес төлем балансы, халықаралық инвестициялық позиция және сыртқы борыш бойынша ақпараттық материалдар саны

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметіне жіберілетін сыртқы сектордың жекелеген факторлары және көрсеткіштері бойынша ақпараттық материалдардың саныБастапқы статистика-лық және әкімшілік деректер

Талда-малық және стан-дарт-тық кесте-лер саны (кемін-де)

4

4
Бастапқы статистика-лық және әкімшілік деректер

көрсеткіш-тердің саны (кемін-де)

3

3
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Сыртқы экономикалық шоттар бойынша қаржы және нақты секторлардың субъектілеріне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу

х

х
Сыртқы сектордың статистикасын қалыптастыру бойынша статистикалық әдіснаманы әзірлеу

х

х
Жаңа әдіснамаға сәйкес сыртқы экономикалық шоттар бойынша статистикалық нысандарды қайта қарау

х

х
Мемлекеттік емес сыртқы заемдар бойынша шарттарға мониторинг жүргізу және борыштық міндеттемелері анағұрлым көп ұйымдардың сыртқы борышының жай-күйін бағалау

х

х
Мемлекеттік сектордың сыртқы борышын кең мағынада бағалау

х

х
Халықаралық әдіснаманы ескере отырып және басқа елдермен салыстыра отырып төлем балансының, халықаралық инвестициялық позицияның және сыртқы борыштың жеке көрсеткіштерін бағалау

х

х
Жарғылық капиталына Ұлттық Банктің қатысуы бар компаниялардың борышының жай-күйін бағалау

х

х


1-стартегиялық бағыт. Мемлекеттің ақша-кредиттік саясатын әзірлеу және жүргізу

1.3-мақсат. Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерінің өтімділігін және сақталуын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның кодтары – жоқ


Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып, мақсатты индикатордың, міндеттің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы

Ақпарат

көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Қол жеткіз-беу себеп-тері

Жос-пар

Нақты

1

2

3

4

5

6

Мақсатты индикатор
Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерінің көлемі


ҚРҰБ

тауар және қызмет көрсету импорты-ның айлары

3-тен кем емес

4,83
1.3.1-міндет. Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерінің өтімділігін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Өтімділік портфелі көлемінің алдағы 6 айда сыртқы мемлекеттік борышқа қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің көлеміне қатынасы

ҚРҰБ

бірлік

1-ден кем емес

13,473
Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерінің өтімділік портфелінің көлемі

ҚРҰБ

млрд. АҚШ долл.

1-ден кем емес

4,073
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шара
Тікелей нәтиженің көрсеткішін тиісті деңгейде ұстап тұруға арналған активтермен операциялар жүргізу

х

х
1.3.2-міндет. Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерінің сақталуын қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Сыртқы алтынның тұрақты көлемі

ҚРҰБ

млн. трой унция-сы

1,5-тен кем емес

2,523
Эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік (тәуелсіз) және агенттік борыштық міндеттемелерінің, халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелерінің, Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерінің инвестициялық портфеліндегі қолма-қол ақшаның үлесі

ҚРҰБ

%

70-тен кем емес

903

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шара
Тікелей нәтиженің көрсеткішін тиісті деңгейде ұстап тұруға арналған активтермен операциялар жүргізу

х

х
1.3.3-міндет. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші
Соңғы үш жылдың қорытындылары бойынша ҚР Ұлттық қорының оң кумулятивтік кірістілігін қамтамасыз ету

ҚРҰБ

%

>0

8,273
ҚР Ұлттық қорының тұрақтандыру портфелінің мөлшері

ҚРҰБ

млрд. АҚШ долл.

5-тен кем емес

22,53
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
ҚР Ұлттық қорының активтерін сенімгерлік басқару

х

х
Тікелей нәтиженің көрсеткішін тиісті деңгейде ұстап тұруға арналған активтермен операциялар жүргізу

х

х


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет