Қазақстан Республикасы визалық сауалнама kwestionariusz wizowyжүктеу 56.9 Kb.
Дата23.08.2018
өлшемі56.9 Kb.


Қазақстан Республикасы
ВИЗАЛЫҚ САУАЛНАМА

KWESTIONARIUSZ WIZOWY
Е

фотоcуреті
zdjęcie

скертпе!

Сауалнама баспалық әріптермен толық және ұқыпты түрде толтырылуы тиіс.

Дұрыс толтырылмаған сауалнама кіру визасын беруден бас тартуға себеп болуы мүмкін.Uwaga!

Proszę wypełnić wniosek starannie, dużymi i czytelnymi literami.

Nieprawidłowe wypełnienie wniosku może być przyczyną odmowy wydania wizy.

1. Тегі/ Nazwisko:____________________________________________________________________________

2. Аты/ Imię:________________________________________________________________________________

3. Өзге де тегі мен аты/ Nazwisko Rodowe:____________________________________________________4. Жынысы/ Płeć: Ер/ M Әйел/ K

5. Туған күні/ Data urodzenia:

күні/dzień айы/miesiąc жылы/rok

6. Туған жері (қала және ел)/ Miejsce urodzenia: (kraj pochodzenia i miejscowość): _________________________________________________________________________________________________________

7. Азаматтығы/ Obywatelstwo: ______________________________________________________________________________
8. Отбасы жағдайы/ Stan cywilny:

бойдақ/ kawaler(panna) үйленген (күйеуде)/żonaty(zamężna)

ажырасқан/ rozwiedziony(rozwiedziona) тұл ер (жесір)/ wdowiec(wdowa)

9. Егер үйленген (күйеуде) болсаңыз жұбайыңыздың (зайыбыңыздың) аты-жөнін және азаматтығын көрсетіңіз/Imię i nazwisko, obywatelstwo żony (męża):___________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

10. Тұрақты тұратын мекен-жайы/ Adres stałego zamieszkania:__________________________________________________

________________________________________________________тел/tel.___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

11. Мамандығы және лауазымы/ Wykształcenie i stanowisko:____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

12. Жұмыс орны/ Miejsce i adres pracy:_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

мекен - жайы/tymczasowy adres zamieszkania:______________________________________________________тел/tel._________________________

13. Паспорт түрі/ Rodzaj paszportu:___________________________________________________________________________дипломаттық/dyplomatyczny қызметтік/służbowy

ұлттық/ prywatny

Нөмірі/numer: ___________________________берілген күні/ data wydania:______________________________________________

берілген жері/ miejsce wydania:___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________қолданыс мерзімі/ data ważności:__________________________________

14. Бұрын Қазақстанда болғансыз ба? Сzy Pan(i) wcześniej przebywał(a) na terenie Republiki Kazachstan:Жоқ/Nie Иә/Tak

Болған жағдайда, бұрынғы сапарларыңыздың күндерін және мақсатын көрсетіңіз/Jeśli tak, proszę podać datę i cel poprzednich wizyt_________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________

15. Сіздің Қазақстан Республикасына келуіңізге бұрын рұқсат берілмеген жағдай болды ма?/Czy wcześniej odmówiono Panu(i) wjazdu do Kazachstanu? Жоқ/Nie Иә/Tak

Бас тартылған жағдайда, себептерін жазыңыз (қашан және кім рұқсатты берген жоқ)/Jeśli tak, kiedy i kto____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Сапардың мақсаты/Cel przyjazdu do Kazachstanu: ____________________________________________________________________________________________________________________

17. Қабылдайтын тарап (мекен-жайы, тел.)/Firma zapraszająca (adres i telefon):________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________немесe жауапты тұлға туралы мәлімет (толық аты-жөні, мекен-жайы, тел.)/osoba zapraszająca (imię i nazwisko, adres, telefon)______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

18. Қазақстан Республикасында болатын пункттері/Miejsce pobytu w Kazachstanie____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

19. Қазақстан Республикасындағы келетін бастапқы пункті/Miejsce wjazdu do Kazachstanu:___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

20. Қазақстандағы уақытша тұратын мекен-жайы/Miejsce czasowego zamieszkania w Kazachstanie:__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

21. Сіздің сапарыңызды және Қазақстанда болу мерзімінде тұру шығыстарыңызды кім қаржыландырады?/Kto pokrywa Pana(i) koszty podróży oraz pobytu w Kazachstanie?______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________22. Қазақстанда болу мерзіміне сақтандыруыңыз бар ма?/Czy jest Pan(i) ubiezpieczony(a) na czas pobytu w Kazachstanie?:

Жоқ/Nie Бар/Tak

Сақтандыру болған жағдайда, оның қолданыс мерзімін және сақтандыру компаниясының атауын көрсетіңіз/Jeśli tak, proszę podać datę ważności polisy ubiezpieczeniowej i nazwę firmy ubiezpieczeniowej: __________________________________________________________________________________

23. Қазақстан арқылы транзитпен өткен жағдайда, негізгі баратын мемлекеттің визасы немесе тұруға ықтиярхаты бар ма?/W przypadku tranzytu przez Kazachstan czy posiada Pan(i) wizę lub dokument potwierdzający pobyt w kraju docelowym?:Жоқ/Nie Бар/Tak.

Болған жағдайда, баратын мемлекетті/Jeśli tak, proszę podać kraj docelowy: ______________________________________кіру жоспарланған шекара пунктін/punkt przekroczenia granicy: ____________________________________________________________транзиттің бағытын көрсетіңіз/prosze podać kierunek tranzytu______________________________________________________________________________________________________________

24. Сұрау салынатын визаның мерзімі/Data ważnosci wizy: od________________ бастап do _____________ дейін25. Сұрау салынатын визаның мәртелігі/Krotność wizy: 1 2 3 көп мәртелік/wielokrotna

26. Балалары (сізбен бірге жүрген балалар паспортыңызға енгізілген жағдайда ғана толтырылады)/Dzieci (proszę wypełnić tylko wtedy, gdy dziecko jest zarejestrowane w paszporcie:

Тегі, аты/

Imię i NazwiskoТуған жері мен күні/

Data i miejsca urodzeniaАзаматтығы/Obywatelstwo


Мен жоғарыда көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс екенін растаймын. Жалған мәліметтер беріліп қойған визаны жоюға немесе оны беруден бас тартуға себеп болуы мүмкін екендігі маған мәлім. Маған берілген визаның іске асу мерзімі аяқталуына дейін Қазақстан Республикасының аумағынан шығып кетуге міндеттімін.

Мен 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» № 209-II Кодексінің (Салық Кодексі) 514-бабына сәйкес төленген консулдық алымдар сомасының қайтарылмайтыны; берілген виза Қазақстанға кіруге толық кепілдік бермейтіні және Қазақстан Республикасының құзыретті органдары менің Қазақстан аумағына кіруіме келісім беруден бас тартқан жағдайда өтемақыға құқық бермейтіні туралы хабардармын.

Ninejszym oświadczam, że moja podróż do Kazachstanu jest zgodna z celem wizyty, podana przeze mnie informacja jest zgodna z prawdą. Jestem poinformowany, że fałszywe dane we wniosku mogą być przyczyną odmowy wydania wizy kazachstańskiej.

Zgadzam się, że zgodnie z Kodeksem Republiki Kazachstanu „o podatkach i obowiązujacych płatności do budżetu” № 209 II (art. 514), ważny od 12 czerwca 2001 roku, suma zapłacona do działu konsularnego nie podlega zwrotowi. Dział konsularny zawiadamia o tym, że wydana wiza nie daje gwarancji wjazdu do Kazachstanu; w przypadku odmowy pełnomocnymi organami Kazachstanu wjazdu na teren Kazachstanu koszty podróży nie będą zwracane.
Қызметтік жазбалар үшін
Dla notatek urzędowych
Kүні және жері/

Data: _____________________________________


Қолы/Podpis: ______________________________________

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет