Ќазаќстан республикасы єылым жјне білім министірлігібет4/6
Дата19.09.2017
өлшемі0.91 Mb.
#1285
1   2   3   4   5   6

ВАРИАНТТАР

I

Жабдықтардын атаулары

Саны

Жөндеу циклi

Күрделiлiк категориялары

Уақыт нормасы

Iрi қара малды өңдейтiн желi

1

Iрi қара малды өндеу желiсi

2


2

АБ автоматты бокс

2


3

Электрлi лебедка

1


4

Көтерiп - тұсу площадкасы

1


5

Электрлi ара

1


6

Конвейерлi стол

1


7

Электрлiк ара

1


8

Жуғыш машина

1


9

Терi алғыш Москва-4

1


10

Кансыз қылатын конвейер

1


11

Терiнi қолмен сыпыру (забеловка) және өңдеу конвейер

1


12

Троллей

2000


Шошқаны өңдеу желiсiФМП жуу құрылғысы

1
ФКПФ конвейерi

1
ЦЭ-2М Тiзбектi элеватор

1
К7-ФМГ Жуатын машина

1
Терiсiн жiбiтуге арналған сыйымдылық

1
ФУЩ-100скребмашинасы

1
ЭР-1,85 элеватор

1
ФОЖ Ұйыту пешi

1
УВС-1 конвейерлi стол

1
ЭР-0,7 роликтi элеватор

1
Іансыздандыру конвейерi

1
Терiнi қолмен сыпыру (забеловка) және өңдеу конвейер

1
Терi сыпыруға арналған лебедка

1
Троллей

2000


Субјнiмдер ј»дейтiн бјлiм

1

МОС –IШ машинасы

2


2

Тазарту және инцпекция столы

1


3

Скербкiлi тасымал

1


4

кұйдiру пешi

1


5

МСК –I машинасы

1


6

МСС-IШ субөнiм жуғыш машинасы

1


7

Шошқалардын бастарын өңдейтiн агрегат

1


8

Бұрғыш кран

1


9

МОС-IС машинасы

2


10

Шабу құрылғысын орнатқышы

1


11

Жақ бөлу машинасы

1


12

Мұйiз кесетiн машина

1


13

Бас шабу машинасы

1


14

Субөнiм жуғыш машинасы

1


15

Тележкалар.

10


IШЕК- ҚАРЫН ӨҢДЕУ БӨЛIМI

1

ФОК-К механикаландырылған желi

1


2

ФОК-С механикаландырылған желi

1


3

ФОК-Б механикаландырылған желi

1


4

ФОК әмбебап машинасы

2


5

ЦМК- 2 машинасы

2


6

Тележка

5


7

Жылжымалы бак

2


ТЕРI ТҰЗДАЙТЫН ЦЕХ

1

Жуғыш барабан

1


2

Мездра өңдеу машинасы

2


3

ПШАК-12 қарсы ағынды шнектi аппарат

1


4

БХА барабан

4


5

Тұздық дайындау және регенерация

1


6

Тұз тасыйтын таспалы тасмалдағыш

1


7

Терi тасыйтын таспалы тасмалдағыш

1


8

Тележка

10


ШҰЖЫҚ ЦЕХЫ
Тұшпара жасайтын автомат

1

Котлет жасайтын автомат

1

Жартылай фабрикаттарды кесуге арналған машина

2

Таспалық ара ПЛБ-2М

2

Волчок

1

Фарш араластырғыш Л5-ФЛБ

1

Нан илейтiн машина

1

Жазық чашкалi көтергiш

1

Қолданылған әдебиеттер


1. Гальперин Д.М. Монтаж и наладка технологического оборудования предприятий пищевой промышленности. Справочник. - М.: Агропромиздат, 1988. – 320 с.

2. Гальперин Д.М. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1978.

3. Зайцев Н.В.. Ремонт и монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1972.

4. Илюхин В.В.. Монтаж и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности. - М. Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 264 с.

5. Красов К.В. Ремонт и монтаж оборудования предприятий молочной промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 240 с.

6. Красов К.В. Эксплуатация, ремонт и наладка технологического оборудования молочной промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 328 с.

7. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования. Справочник/под ред. В.М. Горбатова. - М.: Пищевая промышленность, 1972.

8. Справочник по монтажу технологического оборудования предприятий пищевой промышленности./Под ред Д.М. Гальперина. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 496 с.Лабораториялық жұмыс 3. Негiзгi технолгиялық құралдарды жинақтау мен реттеу
Жұмыстың мақсаты: объектiмен, жобалау – сметалық және техникалық құжаттармен тексеру есептеулерiмен танысу.
Жұмыстын мазмұны: iс қағаздарымен және тексеру есептеулерiмен танысу.

Объектiмен, жобалау-сметалық және техникалық iс қағаздарымен танысу кезiнде басқару комплексiнiң құрамын, жобалау тапсырмасы мен оның қосымшаларын, жобаның технологиялық және тоңазыту бөлiмдерiнiң жұмысшы сызбаларын, жылу-техникалық , сантехникалық және басқа тұтiк-құбырлардың құрастыру технологиялық сұлбалары мен құрастыру сызуларын және дайындау зауыттарының жабдықтарының паспорттарын оқып үйренедi.

Жобалық-сметалық iс қағаздарын оқып-үйрену кезiнде бекiтiлген басқару комплексiнiң технологиялық процестердi жүргiзу мұмкiндiгiн, қайта өңделетiн негiзгi және қосымша шикiзат мөлшерiн, қолданылатын су мен будың мөлшерi мен өлшемдерiн, шығарылатын негiзгi және қосымша өнiм түрлерiнiң мөлшерiн анықтайды. өнеркәсiптiң қауiпсiздiк және санитарлық ережелерiн сақтай отырып қызмет көрсетудiң ыңғайлылығын анықтау мақсатында жабдықтардың жұмысшы орындарының қызмет көрсету және қоршаған ортаға, сонымен қатар құрлыс орындарына қатысты орналасуына негiзгi көңiл аударылады. Iс қағаздарын зерттеу кезiнде жобанын жетiстiктерi мен кемшiлiктерi бағаланады.

Объектiмен танысу кезiнде орындалған құрастыру жұмыстарынын, фундаменттер мен тiрек құрылымдарынын сапасы мен техникалық шарттарға сәйкес келуi тексерiледi.

Тексеру және қабылдау кезiнде табылған кемшiлiктердi құрлыс-құрастыру ұйымның iстен шығу және шала iстер ведомостiне енгiзiледi. Жобаның сапалылығына күдiк туған кезде әр жабдықтың тұрлерiне байланысты есептеулердiң дұрыстығын формулалар бойынша тексередi.

Тартқыш шынжыры ұздiксiз жұмыс iстеп тұрған конвейердiң өткiзу қабiлетi, (бас/сменасына)
мұнда - конвейердiң қозғалыс жылдамдығы, м/мин

- сегiз сағаттық смеданадығы жұмысшылардың саны

- жұктердiң ара-қашықтығы, м


Винттiк транспортерлердiң өнiмдiлiгi, т/сағ

мұнда - винттiң диаметрi,мм- винттiң қадамы, мм

- бiлiктiң айналу жиiлiгi, айн/мин

- науаның көлденең қимасының толу коэффициентi

- тасымалдаушы материалдың салмағы т/м3

С – шнектiң иiлу бұрышына байланысты жұктiң көлденең қимасын азайу коэфициентi.


Мал ұшасынан терiсiн үздiксiз түрде сыдыратын қондырғылардың өнiмдiлiгi:

мұндағы - қондырғының максимальды өнiмдiлiк мүмкiндiгiн пайдалану коэффициентi = 0,8- терiнi сыдыру коэффициентi, м/мин

- ұзындығы

Вакуум - көлденең ыдыстар санын келесi формуламен аныєтайды:мұндағы Q - шикiзат мөлшерi, кг;
- технологиялық циклдiн ұзақтығы, сағ;

- жүк көлемi, м3;

- сменанын ұзақтығы, сағ.
Өлшемдерi 1000х1200 болатын пiсiру және қуыру камераларының санын келесi формула арқылы есептейдi

мұндағы - өнiмнiн массасы, кг;

- технологиялық циклдiн ұзақтығы, сағ;

- раманың массасы, кг;

- рамалар саны,

- сменанын ұзақтығы,сағ.

Жiбiту камерасының аспалы жолдарының ұзындығымұндағы -жолдағы еттiн салмағы,кг

- жiбiту ұзақтығы, сағ

-1м жолдағы түсетiн күш, кг

Циркуляцияланатын жұйедегi тұздықтың мөлшерiне байланысты тұздықты сораптын өнiмдiлiгi (м3/сағ)мұндағы - буландырғыш жылулық күш түсiруi

-берiлген концентрациядағы тұздықтын меншiктi салмағы

және - буландырғышқа кiрген және шыққан кездегi тұздықтын температурасы,С0

- берiлген температурадағы тұздықтын жылу сыйымдылығы

Циркуляциялық су сорабының өнiмдiлiгi (м3/сағ)мұндағы - конденсатордын жылулық күш түсiруi, Дж/кг

- конденсатордан шыққан жылу судын температурасы, 0С

- конденсаторға берiлетiн салқындаған судын температурасы, 0С
Жұмыстын орындалу тәртiбi

1.Конвейердiн өткiзу қабiлетiне тексеру есебiн жүргiзу

1

2

3

45

4

3

6420

390

450

4801,2

1,8

0,9

0,45

2.Винттiк транспортерлердiн өнiмдiлiгiн тексеру1

2

3

40,3

0,4

0,25

0,350,2

0,25

0,15

0,330

40

40

200,6

0,5

0,7

0,40,4

0,5

0,6

0,7

C

0,9

0,8

0,7

0,65

3.Терiнi сыдыруға арналған қондырғынын өнiмдiлiгiн тексеру1

2

3

410

8

6

121,2

1,8

0,3

0,455

4

3

6

4.Вакуум- горизонтальды ыдыстар санын анықтау1

2

3

4200

400

300

5004

5

4,5

5,52

4

3

56

8

7

10

5. Пiсiру және қуыру камераларынын санын келесi формула арқылы есептейдi:1

2

3

4300

500

600

700120

180

240

18015

20

25

255

10

12

12448

480

480

420

6. Жiбiту камерасынын аспалы жолдарынын ұзындығы1

2

3

45000

5000

4000

650010

9

8

7250

225

200

230

7. Циркуляцияланатын жұйедегi тұздықтын мөлшерiне байланысты тұздықты сораптын өнiмдiлiгi1

2

3

41000

1001

1005

1010999

1000

1003

100516

15

12

1418

18

15

120,05

0,07

0,04

0,03

8. Циркуляциялық су сорабынын өнiмдiлiгi1

2

3

41,16

1,16

1,16

1,1650

65

63

6945

61

60

67

Қолданылған әдебиеттер


1. Гальперин Д.М. Монтаж и наладка технологического оборудования предприятий пищевой промышленности. Справочник. - М.: Агропромиздат, 1988. – 320 с.

2. Гальперин Д.М. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1978.

3. Зайцев Н.В.. Ремонт и монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1972.

4. Илюхин В.В.. Монтаж и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности. - М. Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 264 с.

5. Красов К.В. Ремонт и монтаж оборудования предприятий молочной промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 240 с.

6. Красов К.В. Эксплуатация, ремонт и наладка технологического оборудования молочной промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 328 с.

7. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования. Справочник/под ред. В.М. Горбатова. - М.: Пищевая промышленность, 1972.

8. Справочник по монтажу технологического оборудования предприятий пищевой промышленности./Под ред Д.М. Гальперина. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 496Лабораториялық жұмыс 4. Жөндеушi жұмысшылардын санын есептеу, алдын-ала жөндеу графигiн құру


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет