Қазақстан Республикасындағы Өрт қауіпсіздігі ережесін бекіту туралыбет14/16
Дата19.09.2017
өлшемі2.63 Mb.
#1329
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


1-ОП-3

2-ОП-5


 
  -

 

     -

 

  --

-

 


  -

 

     -

 

  --

-

       Ескерту :  1. Берілген тізбеге кірмеген объектілерге алғашқы                өрт сөндіру құралдарының саны 2-қосымша

                талаптарының негізінде анықталады.

                2. Темір жол, теңіз, өзен және ауа көліктері үшін

                алғашқы өрт сөндіру құралдарының қажетті саны

                тиісті министрліктерімен бекітілген тиістілік

                нормасына сәйкес анықталады.

                3. Қазақстан Республикасы аумағында пайдалану

                мүмкіндігі туралы өрт қауіпсіздігі саласындағы

                уәкілетті органның қорытындысы бар алғашқы өрт

                сөндіру құралдарын қолдануға рұқсат етіледі.


                                     Қазақстан Республикасындағы

                                      Өрт қауіпсіздігі ережесіне

                                 (20-2005 ҚР ӨҚЕ негізгі талаптары)

                                               4-қосымша


                                                       Бірлестік

                                                       Кәсіпорын

                                                       Цех
                                                       Бекітілген*

                                                 ___________________

                                                  лауазымы, аты-жөні

                                                 ___________________

                                                         қолы

                                                 "__"_________20__ж.


              Жоғары қауіпті жұмыстарды атқаруға

                          РҰҚСАТ-НАРЯД


1. (кімге)__________________________________________________________

           жұмыс басшысының (жұмыстарды жүргізуге жауапты)

____________________________________________________________________

                    лауазымы, аты-жөні, мерзімі

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ берілді.

2. Жұмыстарды орындау үшін__________________________________________

                         (жұмыстың сипаты мен мазмұны, қауіпті және

____________________________________________________________________

               зиянды өндіріс факторлары көрсетіледі)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Жұмыстарды жүргізу орны__________________________________________

                   (бөлімше, учаске, қондырғы, аппарат, өнім, бөлме)

4. Орындаушылар бригадасының құрамы (оның ішінде дублерлар,

бақылаушылар). (Бригада мүшелерінің саны көп болған кезде оның

құрамы мен қажетті мағлұматтар қоса беріліп отырған тізімде осы

тармақта белгі қойыла отырып көрсетіледі).


р/с

N
Аты-жөні


Атқаратың

қызметі
Біліктілігі

(разряды,

электр


қауіпсіздігі

бойынша тобы)


Жұмыс

жағдайымен

таныстым,

нұсқауық


алдым
Қолы
Күні
1.

 

  
      2. 3.
Жұмыстарды өндіруші (жауапты,

аға орындаушы, бригадир)

   _______________________

      * Егер оны жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді реттейтін нормативтік

құжат талап етсе.
5. Жұмыстарды жүргізетін жоспарланған уақыт:

Басталуы:_________уақыты________күні

Аяқталуы:_________уақыты________күні

6. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар:____________________

                                   (аса қауіпті жұмыстарды жүргізуге

____________________________________________________________________

объектіні дайындау кезінде жүргізілетін ұйымдастырушылық және

____________________________________________________________________

техникалық қауіпсіздік шаралары, оларды жүргізу кезіндегі ұжымдық

____________________________________________________________________

       және қорғаныс құралдары, жұмыс тәртібі көрсетіледі)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Қажетті қосымшалар:______________________________________________

         (кестелердің, сызбалардың, талдаулардың, ӨҚЖЖ т.с.с. атауы)

8. Ерекше жағдайлар_________________________________________________

                   оның ішінде жұмыс жүргізу кезінде қадағалаушы

                   _________________________________________________

                               тұлғаларының қатысуы

9. Нарядты беруші:__________________________________________________

                  (наряд берушінің лауазымы, аты-жөні, қолы, күні)

10. Қызметтермен____________________________________________________

                  (қызмет атауы, жауаптының аты-жөні, қолы, күні)
(техника қауіпсіздігі, өртке қарсы,_________________________________

ГҚҚ,(ӘГҚҚБ), қажет болған жағдайда__________________________________

механикалық, энергетикалық__________________________________________

және т.б.)__________________________________________________________

өзара байланысты цехтармен, учаскелермен____________________________

ЖЭҚ иелерімен және т.б.)____________________________________________

11. Объект жұмыс жүргізуге дайын:

Объектінің дайындығы үшін жауапты:__________________________________

                            (лауазымы, аты-жөні, қолы, күні, уақыты)

Жұмыс жетекшісі:____________________________________________________

                    (лауазымы, аты-жөні, қолы, күні, уақыты)

12. Жұмыстарды орындауға рұқсат етемін:_____________________________

                            (лауазымы, аты-жөні, қолы, күні, уақыты)

____________________________________________________________________

13. Күнделікті жұмысқа рұқсат ету, жұмыс кезеңінің аяқталуы туралы белгі
Күні
6-тармақ бойынша қауіпсіздік шаралары атқарылды
Жұмыстың басталуы
Аяқталуы
Уақыты

(сағат,


минут)
Жұмысқа

рұқсат


берушінің

қолы
Басшының

қолы
Уақыты

(сағат,


минут)
Басшының

қолы


   14. Рұқсат-наряд мерзімі_____________________________дейін ұзартылды

                (наряд мерзімін ұзартушының лауазымы, аты-жөні,

                            қолы, күні, уақыты)

____________________________________________________________________

                        (лауазымы, аты-жөні)

15. Рұқсат-нарядты ұзарту (10-тармаққа сәйкес) келісілген:__________

____________________________________________________________________

(қызметтің, цехтың, учаскенің атауы, жауаптының лауазымы, аты-жөні,

____________________________________________________________________

                      қолы, күні, уақыты)

16. Мерзім ұзартылған кезеңде жұмысты орындауға рұқсат етемін:______

____________________________________________________________________

(қызметтің, цехтың, бөліктің атауы, жауаптының, лауазымы, аты-жөні,

____________________________________________________________________

                      қолы, күні, уақыты)

17. Орындаушылар бригадасының құрамындағы өзгерістер:


Бригада құрамына кіргізілді
Бригада құрамынан шығарылды
Аты-

жөні
Жұмыс

жағдай-

ларымен,


нұсқау-

лықпен


таңыстым

(қолы)
Білік-

тілігі,

раз-


рязды,

тобы
Атқа-

ратын

қызметі
Аты-жөні
Күні,

уақыты
Атқа-

ратын қызметі
Жұмыс

жетек-


шісі

   18. Жұмыс толық көлемде орындалды, жұмыс орындары тәртіпке келтірілді, құрал-саймандар мен материалдар жинастырылды, адамдар шығарылды, рұқсат-наряд жабылды:____________________________________

                         (жұмыстардың жетекшісі, қолы, күні, уақыты,

____________________________________________________________________

          жұмыстардың жүргізілу орны бойынша ауысым

____________________________________________________________________

                   бастығы(ауысымдағы үлкені),

____________________________________________________________________

                 аты-жөні, қолы, күні, уақыты)
Қазақстан Республикасындағы      

Өрт қауiпсiздiгi ережесiне      

(20-2005 ҚР ӨҚЕ негізгі талаптары)  

5-қосымша               


Заттар мен материалдарды бiрге сақтау жөніндегі

өрт қауiпсiздiгi талаптары (12.1.004-91 МЕМСТ ұстанымдар)


1. Жалпы ережелер
      1. Осы талаптар заттар мен материалдарды сақтау үшiн қоймалары немесе базалары бар барлық кәсiпорындарға қатысты.

      2. Талаптар арнайы ереже бойынша сақталып, тасымалдануға тиiстi жарылыс және радиоактивтi заттар мен материалдарға қолданылмайды.

      3. Заттар мен материалдарды сақтау кезiнде өрт қауiпсiздігін реттейтiн ведомстволық құжаттар осы талаптарға сәйкестендiрiлуi тиiс.

      4. Заттар мен материалдарды бiрге сақтау мүмкiндiгi өрт қауiптiлiгiнiң, улылығының, химиялық белсендiлiктiң, сондай-ақ өрт сөндiру құралдарының бiртектiлiгiнiң сандық есеп көрсеткiшi негiзiнде анықталады.

      5. 4-тармақта санамаланған қасиеттердiң үйлесуiне байланысты заттар мен материалдар сақтау кезiнде бiр-бiрiмен үйлесiмдi немесе үйлесiмсiз болуы мүмкiн.

      6. Заттар мен материалдар бiрге сақтау кезiнде (ыдыстарының немесе орамаларының қорғаныс қасиеттерiн есепке алмағанда):

      - егер қарастырылатын әрбiр жеке заттар мен материалдардың өрт қауiпсiздiгiн күшейтетiн болса;

      - өрттi сөндiру кезiнде қосымша қиындықтарды тудыратын болса;

      - өрт кезiнде экологиялық жағдайды қиындатар болса (тиiстi санмен алынған кейбiр заттар мен материалдардың өртiмен салыстыру бойынша);

      - қауiптi заттар түзе отырып, бiр-бiрiмен өзара әрекет ету реакциясына түсетiн болса, үйлесiмсiз деп табылады.

      7. Өрт тудыру, өрттiң қауiптi факторларын күшейту, мекен ететiн ортаны улау (ауа, су, жер-топырақ, флор, фауна, т.с.с.) мүмкiншiлiк қауiптiлiгі бойынша қауiптi жағдайлар кезiндегідей өрттер кезiнде де адамға терiсi, тыныс алудың өңеш қабыршақтары арқылы әсер ететiн тiкелей байланыс жасау немесе алшақтан араласуында заттар мен материалдар разрядтарға бөлiнедi:

      - қауiпсiз;

      - қауiптiлігі аз;

      - қауiптi;

      - аса қауiптi.

      8. Өрт жағдайында қауiптi (жанатын, улы, ащы) ыдырау немесе тотығу өнiмдерiн шығармайтын, өзге заттармен жарылатын немесе өрт қаупi бар, улы, ащы, экзотермиялық қоспалар түзбейтiн, жанбайтын орамалардағы жанбайтын заттар мен материалдар қауiпсiз заттар қатарына жатады.

      Қауiпсiз заттар мен материалдарды түрлi типтегi бөлмелерде немесе ашық алаңшаларда сақтау қажет (егер ол заттардың техникалық жағдайларына қарсы келмесе).

      9. Қауiпсiздерге жатпайтын және МЕМСТ 19433-88 "Қауiптi жүктер. Топтастыру және таңбалау" талаптарына кiрмейтiн жанғыш және күрделi жанғыш заттар мен материалдар қауiптілiгi аз заттар қатарына жатады.

      Қауiптiлiгi аз заттар мынадай топтарға бөлiнедi:

      - тұтану (жарқ ету) температурасы 90 0 С асатын сұйық заттар;

      - газ оттығының әсерiнен 120 0 С және одан жоғары уақыт iшiнде тұтанатын қатты заттар мен материалдар;

      - сынақтан өткiзу жағдайында МЕМСТ 12.1.044 - 89 бойынша қоршаған ортаның температурасы 140 0 С кезiнде 24 сағаттан асатын уақытта 150 0 С аса температураға дейiн өздiгiнен қызатын заттар мен материалдар;

      - сумен өзара әрекет ету кезiнде 0,5 куб дм/кг сағат аз қарқындылықта жалындайтын газ шығаратын заттар мен материалдар;

      - 500 мг/кг-нан (егер олар сұйық болса) аса, немесе 2000 мл/кг-нан (егер олар қатты болса) аса асқазанға түскен кезде өлтiретiн мөлшерi орташа немесе 2500 мг/кг-нан аса мөлшерi терiге тиген кезде өлтiретiн мөлшерi орташа, немесе 20 мл/куб.дм асқанда тыныс алу кезiнде мөлшерi өлтiретiн улы заттар мен материалдар;

      - улылығы төмен және (немесе) төмендегi көрсеткiштермен тотығатын заттар мен материалдар: 24 сағаттан асатын уақытта жануарлардың (ақ егеуқұйрық) терiсiнде көрiнетiн некрозын тудыратын жанасу уақытында, жылына жылдамдығы 1 мм кем болатын құрыш (болат) (ҚЗ) немесе алюминий (А6) беттерiнiң тотығуы;

      - 5-тармақ бойынша жанатын орамадағы жанбайтын заттар мен материалдар.

      Қауiптiлiгi аз заттар мен материалдарды барлық дәрежедегі отқа төзiмдi (V дәрежеден басқасы) қоймаларда сақтауға рұқсат етiледi.

      10. Көрiнiсi жарылысқа өртке, өлiмге, жарақаттануға, улануға, сәулелендiруге, адамдар мен жануарлардың ауруына, құрылыстардың, транспорт құралдарының зақымдануына әкелетiн сипаттары бар жанатын және жанбайтын заттар мен материалдар қауiптiлерге жатады. Қауiптi қасиеттер қауiптi немесе апат жағдайлары кезiнде жеке заттар мен материалдар сияқты МЕМСТ. 19433-88 бойынша өзге де категориялардың заттары мен материалдарымен өзара әрекет ету кезiнде көрiнiс табуы мүмкiн.

      Қауiптi заттар мен материалдарды отқа төзiмдiлiгі I және II дәрежелi қоймаларда сақтау қажет.

      11. МЕМСТ 19433 бойынша қауiптiлiктiң бiрнеше түрi бар қауiптi заттар мен материалдар (7-тармақты қара) аса қауiптiлерге жатады.

      Аса қауiптi заттар мен материалдарды жеке тұратын ғимараттарда басымдырақ, отқа төзiмдiлiгi І және II дәрежелi қоймаларда сақтау қажет.

      12. МЕМСТ 19433-88 бойынша қауiптi және аса қауiптi заттар мен материалдар класқа, кластылыққа және категорияларға бөлiнедi.


  2. Заттар мен материалдарды бiрге сақтау жағдайлары
      13. Аса қауiптiлер разрядына жататын заттар мен материалдарды сақтау кезiнде 15-кестеде көрсетiлгендей етiп орналастыру қажет.

      14. Қауiптiлер разрядына жататын заттар мен материалдарды сақтау кезiнде 16-кестеде көрсетiлгендей етiп орналастыру қажет.

      15. Ережеден тыс аса қауiптi және қауiптi заттар мен материалдарды бiр қоймада сақтауға рұқсат етiледi. Бұл жағдайда оларды 17-кестеде көрсетiлгендей етiп орналастыру қажет.

      16. От сөндiру құралдары бiртектi емес заттар мен материалдарды қойманың бiр бөлмесiнде сақтауға тыйым салынады.


                                     Қазақстан Республикасындағы

                                     Өрт қауiпсiздiгi ережесiне

                                 (20-2005 ҚР ӨҚЕ негізгі талаптары)

                                                6-қосымша


Топтағы құрылыстардың отқа төзімділік дәрежесі
Дүңгіршектер мен павильондардың отқа

төзімділік дәрежесі кезіндегі ара

қашықтық, м
I, II, III
ІІІа, ІІІб, IV,

ІVа, V
I, II, III

IIIа, IIIб, ІV, ІVа, V
6

8
8


10

                                     Қазақстан Республикасындағы

                                     Өрт қауiпсiздiгi ережесiне

                                 (20-2005 ҚР ӨҚЕ негізгі талаптары)

                                                7-қосымша
  Өрт қауiпсiздiгі техникасы бойынша біліктілік куәлiгіне

  берiлетiн талон (біліктілік куәлiгімен бiрге жарамды)


Жолдас______________________________________________________________

                          (аты-жөнi, тегi)


Өрт-техникалық минимум бағдарламасы мен дәнекерлеу және басқа да

отқа байланысты жұмыстарды жүргiзу кезiнде өрт қауiпсiздiгі талаптары бойынша сынақ тапсырған.


Талон берiлген күннен бастап бiр жылға дейiн жарамды.
Әкiмшiлiк                                                     өкiлi:

____________________________________________________________________

                          (нысанның атауы)

_____________________

     (қолы)
Өрттен қорғау күзетi органының өкiлi:______________________

                                              (қолы)

"__"___________200___ж.
Ұзатылу мерзiмi: "__"_______________200__ж.
Әкiмшiлiк өкiлi:   _________________________

                           (қолы)


Өрттен қорғау күзетi органының өкiлi:________________

                                          (қолы)

"__"___________200___ж.
Ұзатылу мерзiмi: "__"_______________200__ж.
Әкiмшiлiк өкiлi: ___________________________

                          (қолы)


Өрттен қорғау күзетi органының өкiлi:______________

                                         (қолы)

"__"___________200___ж.
Ұзартылу мерзiмi: "__"_______________200__ж.
Отқа байланысты жұмысты атқару кезiнде өрт қауiпсiздiк ережесiнiң

бұзылғандығы туралы белгi:__________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  (өрт қауiпсiздiк ережесiнiң орындалуын тексерушi тұлғаның қолы)


                                     Қазақстан Республикасындағы

                                     Өрт қауiпсiздiгi ережесiне

                                 (20-2005 ҚР ӨҚЕ негізгі талаптары)

                                               8-қосымша


     Өрт қауіпсiздігі техникасы бойынша бiлiктiлiк куәлiгiне

     берiлетiн талон (бiлiктiлiк куәлiгi болған кезде ғана

                            жарамды)
Жолдас______________________________________________________________

                          (аты-жөнi, тегi)


Өрт-техникалық минимум бағдарламасы мен дәнекерлеу және басқа да отқа байланысты жұмыстарды жүргiзу кезiнде өрт қауiпсiздiгі талабы бойынша сынақ тапсырды.
Талон берiлген күннен бастап бiр жылға дейiн жарамды.
Әкiмшiлiк өкiлi:____________________________________________________

                               (объект атауы)


Қолы
Өрттен қорғау күзетi органының (бөлiмiнiң) өкiлi
Қолы
"__"_______________200__ж.
Талон мерзiмi "__"_______________200__ж. дейiн ұзартылды
Әкiмшiлiк өкiлi:

Қолы
Өрттен қорғау күзетi органының (бөлiмiнің) өкiлi


Қолы

"__"_______________200__ж.


Талон мерзiмi "__"_____________200__ ж. дейiн ұзартылды
Әкiмшiлiк өкiлi:

Қолы
Өрттен қорғау күзетi органының (бөлiмiнiң) өкiлi


Қолы

"__"_______________200__ж.


Талон мерзiмi "__"________________200__ж. дейiн ұзартылды
Отқа байланысты жұмысты атқару кезiнде өрт қауiпсiздiгi ережесiнiң

бұзылғандығы туралы  белгi:_________________________________________

____________________________________________________________________

(өрт қауіпсiздiгi ережесiнiң орындалуын тексерушi тұлғаның қолы)


                                     Қазақстан Республикасындағы

                                     Өрт қауiпсiздiгi ережесiне

                                 (20-2005 ҚР ӨҚЕ негізгі талаптары)

                                              9-қосымша


           Отқа байланысты жұмыстарды жүргiзуге 

                  берiлетiн рұқсат қағаз


"__"___________200__ж.
___________________________________________________________объектiсi

жолдас_____________________________________________________жүргiзуге


өрт қауіпсiздiгін қамтамасыз ететiн мынадай шараларды орындағаннан

кейін:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

жұмыстың______________________________________________рұқсат берiлдi

               (отты жұмыстың түрi, жүргiзу орны)
Жарамдылық мерзiмi:
"__" сағат "__"___________200__ж. бастап

"__" сағат "__"___________200__ж. дейін


Бас инженер_________________________________________________________

                                 (қолы)


Жарамдылық мерзiмi:
"__" сағат "__"___________200__ж. бастап

"__" сағат "__"___________200__ж. дейін


Бас инженер_________________________________________________________

                                 (қолы)


Өндiрiс

____________________________________________________________________

                       (жұмыс түрiн көрсету)
Жұмыс мынадай өрт қауiпсiздiгiнiң қосымша талаптарын орындағаннан

кейiн барып орындалады.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

"__" сағат "__"_________200__ж._____________________________________

                                (өрттен қорғау күзетi өкiлiнiң қолы)


Ұзартылу мерзiмi:

"__" сағат "__"_________200__ж.


                              ______________________________________

                                (өрттен қорғау күзетi өкiлiнiң қолы)


Өрт қауіпсіздігі шаралары жөнiндегi нұсқаулығы мен рұқсат қағазда

ұсынылған шаралар орындалады:    ___________________________________

                                  (жұмыс жүргізуші тұлғаның қолы)
                                       Қазақстан Республикасындағы

                                     Өрт қауiпсiздiгi ережесiне

                                 (20-2005 ҚР ӨҚЕ негізгі талаптары)

                                                10 қосымша


Еден деңгейінен

жоғары немесе

аумақты қамтитын

дәнекерлеу

нүктесінің

биіктігі. м.


0
2
3
4
6
8
10
10

ас-


там
Тазалау аймағының

ең кем радиусы, м.


5
8
9
10
11
12
13
14

                                                          15-кесте


     Аса қауіпті заттар мен материалдарды сақтау кезінде бөлу
Класы
Кластылығы
Санат индексі
МЕМСТ 19433 бойынша аса қауіпті жүктер санатының атауы:
212
2
2.1
212
Тұтанбайтын, улы емес газдар, тотығатын
1
222
2.2
222
Улы газдар, тотығатын
1
1
224
224
Улы газдар, тотығатын, ащы және (немесе) тоттанатын
1
1
1
312
3
3.1
312
(ТТС) (t қос -18 о С) улы
4
4
4
1
314
314
(ТТС) (t қос -18 о С) заһарлы және (немесе) тоттанатын
4
4
4
1
1
322
3.2
322
ТТС (-18 о С t қос <+23 о С) улы
4
4
4
1
1
1
323
323
ТТС (-18 о С t қос <+23 о С) заһарлы және (немесе) тоттанатын
4
4
4
1
1
1
1
324
ТТС (t от -18 до + 23 о С) заһарлы және (немесе) тоттанатын
4
4
4
1
1
1
1
4
4.1
412
ЖТҚЗ, улы
4
4
4
3
3
3
3
415
Орамасының жыртылу қауіптілігі t > 50 о С кезінде өздігінен ыдырайтын ЖТҚЗ
4
4
4
4
4
4
4
416
t<50 о С кезінде өздігінен ыдырайтын ЖТҚЗ
4
4
4
4
4
4
4
417
50 о С кезінде өздігінен шіритін, орамасының жыртылу қауіптілігі бар ЖТҚЗ
4
4
4
4
4


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет