«Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ процестік Кодексі» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 жылєы 31 ќазандаєы №377-v кодексібет1/19
Дата19.09.2017
өлшемі4.35 Mb.
#1378
түріКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ»

Документ: ҚР 2015.31.10 № 377-V КОДЕКСІ

Дата: 17.06.2016 12:08:32


Қазақстан Республикасының
Кодексі

Қазақстан Республикасының


Азаматтық процестік Кодексі
(2016.08.04. берілген өзгерістермен)

 

Мазмұны

 

1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ

1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы

2-бап. Азаматтық сот ісін жүргізуде басым күші бар құқықтық нормаларды қолдану

3-бап. Азаматтық процестік заңның уақыт тұрғысында қолданылуы

 

2-тарау. АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ4-бап. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері

5-бап. Азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттары

6-бап. Заңдылық

7-бап. Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы

8-бап. Тұлғаның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау

9-бап. Іске қатысатын адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін құрметтеу

10-бап. Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, пошта, телеграф және өзге де хабарлар құпиясы

11-бап. Меншікке қол сұғылмаушылық

12-бап. Судьялардың тәуелсіздігі

13-бап. Жұрттың бәрінің заң мен сот алдындағы теңдігі

14-бап. Сот ісін жүргізу тілі

15-бап. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы

16-бап. Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау

17-бап. Айғақтар беру міндетінен босату

18-бап. Білікті заң көмегіне құқықтарды қамтамасыз ету

19-бап. Сот талқылауының жариялылығы

20-бап. Сот отырысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету

21-бап. Сот актілерінің міндеттілігі

22-бап. Сот актілеріне шағым жасау бостандығы

 

3-тарау. ВЕДОМСТВОЛЫҚ ЖӘНЕ СОТТЫЛЫҚ23-бап. Азаматтық істердің соттарға ведомстволығы

24-бап. Дауды (жанжалды) медиация немесе партисипативтік рәсім тәртібімен шешу. Дауды төреліктің шешуіне беру

25-бап. Сот ведомстволығының басымдығы

26-бап. Аудандық (қалалық) соттардың және оларға теңестірілген соттардың соттылығына жататын азаматтық істер

27-бап. Азаматтық істердің мамандандырылған соттардың, мамандандырылған сот құрамдарының және Астана қаласы сотының соттылығына жатқызылуы

28-бап. Азаматтық істердің Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттылығына жатқызылуы

29-бап. Жауапкердің орналасқан жері бойынша талап қою

30-бап. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттылық

31-бап. Айрықша соттылық

32-бап. Шарттық соттылық

33-бап. Өзара байланысты бірнеше істердің соттылығы

34-бап. Істі бір соттың іс жүргізуінен алып, басқа сотқа беру

 

4-тарау. СОТТЫҢ ҚҰРАМЫ, ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУЛЕР35-бап. Соттың құрамы

36-бап. Соттың алқалы құрамының мәселелерді шешу тәртібі

37-бап. Судьяның істі қарауға және шешуге қайта қатысуына жол берілмейтіндігі

38-бап. Судьяға қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) үшін негіздер

39-бап. Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға, сот отырысының хатшысына қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) үшін негіздер

40-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арыз

41-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арызды қарау тәртібі

42-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арызды қанағаттандырудың салдары

 

5-тарау. ІСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАР43-бап. Іске қатысатын адамдардың құрамы

44-бап. Азаматтық процестік құқық қабілеттілігі

45-бап. Азаматтық процестік әрекетке қабілеттілігі

46-бап. Іске қатысатын адамдардың құқықтары мен міндеттері

47-бап. Тараптар

48-бап. Талап қоюдың негізін немесе нысанасын өзгерту, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, татуласу келісімі, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім

49-бап. Бірнеше талап қоюшының немесе жауапкердің іске қатысуы

50-бап. Тиісті емес жауапкерді ауыстыру

51-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар

52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар

53-бап. Процестік құқық мирасқорлығы

54-бап. Прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы

55-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгіну

56-бап. Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының іс бойынша қорытынды беру үшін процеске қатысуы

 

6-тарау. СОТТА ӨКІЛДІК ЕТУ57-бап. Сотта істі өкілдер арқылы жүргізу

58-бап. Тапсырма бойынша өкілдік ету

59-бап. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар

60-бап. Өкілдің өкілеттіктері

61-бап. Өкілдің өкілеттіктерін ресімдеу

62-бап. Заңды өкілдер

 

7-тарау. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ63-бап. Дәлелдемелер

64-бап. Дәлелдемелердің қатыстылығы

65-бап. Дәлелдемелердің жарамдылығы

66-бап. Дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін мәліметтер

67-бап. Дәлелдемелердің анықтығы

68-бап. Дәлелдемелерді бағалау

69-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету

70-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы арыз

71-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету тәртібі

72-бап. Дәлелдеу міндеті

73-бап. Дәлелдемелерді ұсыну

74-бап. Сот тапсырмалары

75-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртібі

76-бап. Дәлелдеуден босатудың негіздері

77-бап. Маманды процестік әрекеттерге қатысуға тарту

78-бап. Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар

79-бап. Іске қатысатын адамдардың түсініктемелері

80-бап. Куәның айғақтары

81-бап. Куәның міндеттері мен құқықтары

82-бап. Сот сараптамасын тағайындау

83-бап. Үлгiлердi алу

84-бап. Маманның немесе сарапшының тірі адамнан үлгiлерді алуы

85-бап. Салыстырып зерттеу үшін жазу үлгілерін алу

86-бап. Үлгiлердi алу кезiнде жеке бастың құқықтарын қорғау

87-бап. Сараптама жүргізу тәртібі

88-бап. Жеке-дара және комиссиялық сараптамалар

89-бап. Кешенді сараптама

90-бап. Қосымша және қайталама сараптама

91-бап. Сарапшының құқықтары мен міндеттері

92-бап. Сарапшының қорытындысы

93-бап. Қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы хабар

94-бап. Сарапшыдан жауап алу

95-бап. Заттай дәлелдемелер

96-бап. Заттай дәлелдемелерді сақтау және қарап-тексеру

97-бап. Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді қарап-тексеру

98-бап. Заттай дәлелдемелерге билік ету

99-бап. Ақпараттың материалдық жеткізгіштеріндегі дәлелдемелер

100-бап. Жазбаша дәлелдемелер

101-бап. Жазбаша дәлелдемелерді қайтару

 

8-тарау. СОТ ШЫҒЫСТАРЫ102-бап. Сот шығыстарының ұғымы мен құрамы

103-бап. Мемлекеттік баж

104-бап. Талап қою бағасы

105-бап. Мемлекеттік бажды қосымша төлеу

106-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру

107-бап. Мемлекеттік бажды қайтару

108-бап. Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар

109-бап. Сот шығыстарын тараптардың арасында бөлу

110-бап. Сарапшыларға, мамандарға, куәларға, аудармашыларға төленуге тиісті сомалар

111-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға сомаларды төлеу

112-бап. Тегін заң көмегін көрсету

113-бап. Өкілдің көмегіне ақы төлеу бойынша шығыстарды өтеу

114-бап. Уақыт ысырабынан келтірілген залалдарды өндіріп алу

115-бап. Талап қоюдан бас тарту, татуласу келісімі немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім, дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім, арызды қараусыз қалдыру кезінде сот шығыстарын бөлу

116-бап. Тараптарға сот шығыстарын өтеу

117-бап. Мемлекетке сот шығыстарын өтеу

118-бап. Сот шығыстарына байланысты мәселелер бойынша сот актілеріне шағым жасау және наразылық білдіру

 

9-тарау. СОТҚА ҚҰРМЕТТЕМЕУШІЛІК БІЛДІРГЕНІ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ ШАРАЛАРЫ119-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауаптылық шаралары

120-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауапқа тарту тәртібі

 

10-тарау. ПРОЦЕСТІК МЕРЗІМДЕР121-бап. Процестік әрекеттер жасау мерзімдері

122-бап. Процестік мерзімдерді есептеу

123-бап. Процестік мерзімдердің аяқталуы

124-бап. Процестік мерзімді өткізіп алудың салдары

125-бап. Процестік мерзімдерді тоқтата тұру

126-бап. Процестік мерзімдерді ұзарту және қалпына келтіру

 

11-тарау. СОТ ХАБАРЛАУЛАРЫ МЕН ШАҚЫРУЛАРЫ127-бап. Соттың хабарлаулары мен шақырулары

128-бап. Соттың шақыру қағазының немесе өзге де хабарлаудың, шақырудың мазмұны

129-бап. Соттың шақыру қағазын немесе өзге де хабарлауды жеткізу

130-бап. Соттың шақыру қағаздарын немесе өзге де хабарлауды тапсыру

131-бап. Соттың шақыру қағазын немесе өзге де хабарлауды қабылдап алудан адресаттың бас тартуының салдары

132-бап. Іс бойынша іс жүргізу кезінде тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) ауыстыру, мекенжайды, ұялы байланыстың абоненттік нөмірін және электрондық мекенжайды өзгерту

133-бап. Жауапкердің және (немесе) баланың болған жерінің белгісіздігі және оларды іздестіру

 

2-БӨЛІМ. БІРІНШІ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ 

1-КІШІ БӨЛІМ. ОҢАЙЛАТЫЛҒАН ІС ЖҮРГІЗУ

 

12-тарау. БҰЙРЫҚ АРҚЫЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ134-бап. Соттың бұйрығы негізінде берешекті өндіріп алу

135-бап. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар

136-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны

137-бап. Мемлекеттік баж

138-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негіздері

139-бап. Сот бұйрығын шығару тәртібі мен мерзімі

140-бап. Сот бұйрығының мазмұны

141-бап. Борышкерге сот бұйрығының көшірмелерін жіберу. Сот бұйрығына қарсылық білдіру

142-бап. Сот бұйрығының күшін жою

143-бап. Өндіріп алушыға сот бұйрығын беру және оны орындауға жіберу

 

13-тарау. ОҢАЙЛАТЫЛҒАН (ЖАЗБАША) ІС ЖҮРГІЗУ144-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібі

145-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қаралатын істер

146-бап. Істерді оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қараудың ерекшеліктері

147-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қаралатын іс бойынша шешім

 

2-КІШІ БӨЛІМ. ТАЛАП ҚОЮ ІС ЖҮРГІЗУІ 

14-тарау. ТАЛАП ҚОЮ148-бап. Талап қою арызының нысаны мен мазмұны

149-бап. Талап қою арызына қоса берілетін құжаттар

150-бап. Талап қою арызын қабылдау

151-бап. Талап қою арызын қабылдаудан бас тарту

152-бап. Талап қою арызын қайтару

153-бап. Қарсы талап беру

154-бап. Қарсы талапты қабылдау шарттары

 

15-тарау. ТАЛАП ҚОЮДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ155-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету үшін негіздер

156-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар

157-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау

158-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау

159-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шарасын ауыстыру

160-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шарасының күшін жою

161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйғарымдарға шағым жасау, наразылық білдіру

162-бап. Жауапкерге талап қоюды қамтамасыз етумен келтірілген залалдарды өтеу

 

16-тарау. ІСТІ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ДАЙЫНДАУ163-бап. Істі дайындаудың міндеттері

164-бап. Істі сот талқылауына дайындаудың мерзімдері

165-бап. Судьяның істі сот талқылауына дайындау жөніндегі әрекеттері

166-бап. Талап қою арызына пікір

167-бап. Бірнеше талап қою талаптарын біріктіру және ажырату

168-бап. Істі сот талқылауына дайындаған кезде іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру, тоқтату және арызды қараусыз қалдыру

169-бап. Талап қоюдың нысанасын немесе негізін өзгерту, талап қою талаптарын ұлғайту немесе азайту

170-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы

171-бап. Жауапкердің талап қоюды мойындауы

172-бап. Алдын ала сот отырысы

173-бап. Істі сот талқылауына тағайындау

 

17-тарау. ТАТУЛАСТЫРУ РӘСІМДЕРІ174-бап. Тараптардың татуласуы

175-бап. Татуласу келісімін жасау

176-бап. Татуласу келісімінің нысаны мен мазмұны

177-бап. Соттың татуласу келісімін бекітуі

178-бап. Татуласу келісімін орындау

179-бап. Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу

180-бап. Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім және оны орындау

181-бап. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу

182-бап. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім және оны орындау

 

18-тарау. СОТ ТАЛҚЫЛАУЫ183-бап. Бірінші сатыдағы соттың азаматтық iстердi қарау және шешу мерзiмдерi

184-бап. Сот отырысы

185-бап. Сот отырысында төрағалық етушi

186-бап. Сот талқылауының тікелей және ауызша болуы

187-бап. Сот отырысындағы тәртiп

188-бап. Сот отырысындағы тәртiпті бұзушыларға қолданылатын шаралар

189-бап. Сот отырысын ашу

190-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру

191-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру

192-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығарып жіберу

193-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру

194-бап. Iске қатысатын тұлғаларға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

195-бап. Соттың iске қатысатын тұлғалардың өтінішхаттарын шешуi

196-бап. Iске қатысатын тұлғалардың және өкiлдердiң сот отырысына келмеуінің салдары

197-бап. Сот отырысына куәның, сарапшының, маманның, аудармашының келмеуінің салдары

198-бап. Iстi талқылауды кейiнге қалдыру

199-бап. Iстi талқылау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу

200-бап. Сарапшы мен маманға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

201-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы

202-бап. Iске қатысатын тұлғалардың түсiнiктемелерi және дәлелдемелерді зерттеу тәртібін белгілеу

203-бап. Айғақтар беруден бас тартқаны және көрінеу жалған айғақтар бергені үшін куәға жауаптылық туралы ескерту

204-бап. Куәдан жауап алу тәртiбi

205-бап. Куәның жазбаша материалдарды пайдалануы

206-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу

207-бап. Куәның айғақтарын жария ету

208-бап. Құжаттарды зерттеу

209-бап. Азаматтардың жеке хат жазысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу

210-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу

211-бап. Орнында қарап-тексеру

212-бап. Дыбысжазбаны тыңдау, бейнежазбаны, фотоматериалдарды және киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу

213-бап. Сарапшының қорытындысын зерттеу

214-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi)

215-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қорытындылары

216-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың аяқталуы

217-бап. Сот жарыссөздерi

218-бап. Репликалар

219-бап. Прокурордың қорытындысы

220-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың қайта басталуы

221-бап. Соттың шешiм шығару үшiн шығып кетуi

222-бап. Шешiмдi жария ету

 

19-тарау. СОТТЫҢ ШЕШІМІ ЖӘНЕ ОНЫ ОРЫНДАУ223-бап. Шешiм шығару

224-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi

225-бап. Шешiмді шығару кезінде шешiлетiн мәселелер

226-бап. Шешiмнiң мазмұны

227-бап. Мемлекеттік органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшілердің әрекеттерiнің (әрекетсiздiгiнің) және шешiмдерiнің заңдылығын даулау туралы арыз бойынша шешім

228-бап. Нормативтік-құқықтық актіні заңсыз деп тану туралы арыз бойынша шешім

229-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм

230-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм

231-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм

232-бап. Жауапкердi белгiлi бiр әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм

233-бап. Бiрнеше талап қоюшының пайдасына немесе бiрнеше жауапкерге қарсы шешiм

234-бап. Іске қатысатын адамдарға сот шешімінің көшірмелерін салып жіберу және беру

235-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен анық арифметикалық қателердi түзету

236-бап. Қосымша шешiм

237-бап. Шешiмдi түсiндiру

238-бап. Шешiмдi орындауды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, шешімді орындатуға жібергенге дейін шешiмді орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту

239-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу

240-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi

241-бап. Соттың шешімін орындауға жіберу

242-бап. Соттың атқару парағының немесе сот бұйрығының телнұсқасын беруі

243-бап. Дереу орындалуға жататын шешiмдер

244-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы

245-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету

246-бап. Сот шешiмiн орындауды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту, татуласу келiсiмін немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді бекiту

247-бап. Сот шешiмiн орындауды бұру

248-бап. Сот шешiмінiң орындалуын бұру туралы арызды қарау

249-бап. Сот орындаушысының ұсынымдарын қарау

250-бап. Сот орындаушысының әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау

251-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарының қорғалуы

252-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау

 

20-тарау. ТӨРЕЛІК ШЕШІМДІ ОРЫНДАУ253-бап. Төрелік шешімді мәжбүрлеп орындату

254-бап. Атқару парағын беру

255-бап. Атқару парағын беруден бас тарту

 

21-тарау. СЫРТТАЙ ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ СЫРТТАЙ ШЕШІМ ШЫҒАРУ256-бап. Сырттай іс жүргізудің негіздері

257-бап. Сырттай іс жүргізу тәртібі

258-бап. Сырттай шешімнің мазмұны

259-бап. Сырттай шешімнің көшірмесін салып жіберу

260-бап. Сырттай шешімнің күшін жою туралы арыздың мазмұны

261-бап. Соттың арыз қабылданғаннан кейінгі әрекеттері

262-бап. Арызды қарау

263-бап. Соттың өкілеттіктері

264-бап. Сырттай шешімге шағым жасау

265-бап. Сырттай шешімнің күшін жоюдың негіздері

266-бап. Істі қарауды қайта бастау

267-бап. Сырттай шешімнің заңды күші

 

22-тарау. СОТ ҰЙҒАРЫМЫ268-бап. Сот ұйғарымы және оны шығару тәртібі

269-бап. Ұйғарымның мазмұны

270-бап. Соттың жеке ұйғарымы

271-бап. Іске қатысатын адамдарға сот ұйғарымының көшірмелерін салып жіберу

 

23-тарау. ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ТОҚТАТА ТҰРУ272-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру міндеті

273-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы

274-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру мерзімдері

275-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарымына шағым жасау немесе наразылық білдіру

276-бап. Іс жүргізуді қайта бастау

 

24-тарау. ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ТОҚТАТУ277-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтатудың негіздері

278-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтатудың тәртібі мен салдары

 

25-тарау. ТАЛАП ҚОЮ АРЫЗЫН ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРУ279-бап. Талап қою арызын қараусыз қалдырудың негіздері

280-бап. Талап қою арызын қараусыз қалдырудың тәртібі мен салдары

 

26-тарау. ХАТТАМАЛАР281-бап. Хаттама жүргізудің міндеттілігі

282-бап. Хаттаманың мазмұны

283-бап. Хаттама жасау

284-бап. Хаттамаға, қысқаша хаттамаға, аудио-, бейнежазбаның мазмұнына ескертулер

285-бап. Хаттамаға, қысқаша хаттамаға, аудио-, бейнежазбаның мазмұнына жасалған ескертулерді қарау

 

3-КІШІ БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ТАЛАП ҚОЮ ІСІН ЖҮРГІЗУ 

27-тарау. САЙЛАУҒА, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСАТЫН АЗАМАТТАР МЕН ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ САЙЛАУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

286-бап. Арыз беру

287-бап. Арызды қарау

288-бап. Соттың шешімі, оған шағым жасау, наразылық білдіру және оны орындау

 

28-тарау. ЖЕРГIЛІКТI АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ АЗАМАТТАРДЫҢ АЛҚАБИ РЕТIНДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ IСIН ЖҮРГIЗУГЕ ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҚТАРЫН БҰЗАТЫН ШЕШIМДЕРІНЕ, ӘРЕКЕТТЕРIНЕ (ӘРЕКЕТСIЗДІГІНЕ) ДАУ АЙТУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ289-бап. Арыз беру

290-бап. Арызды қарау

291-бап. Арыз бойынша сот шешiмi және оны орындау

 

29-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ, ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ, ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ, ҰЙЫМДАРДЫҢ, ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАР МЕН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ШЕШІМДЕРІ МЕН ӘРЕКЕТТЕРІНЕ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІНЕ) ДАУ АЙТУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ292-бап. Арыз беру

293-бап. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшілердің сот арқылы дау айтуға жататын шешімдері, әрекеттері (әрекетсіздігі)

294-бап. Сотқа арызбен жүгінуге арналған мерзім

295-бап. Істі сот талқылауына дайындау

296-бап. Арызды қарау

297-бап. Соттың шешімі және оны орындау

 

30-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІНІҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫН ДАУЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ298-бап. Арыз беру

299-бап. Істі сот талқылауына дайындау

300-бап. Арызды қарау

301-бап. Соттың шешімі және оны орындау

 

4-КІШІ БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ІС ЖҮРГІЗУ 

31-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

302-бап. Сот ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер

303-бап. Істі соттың талқылауына дайындау

304-бап. Ерекше жүргізілетін істерді қарау тәртібі

 

32-тарау. ЗАҢДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ФАКТІЛЕРДІ АНЫҚТАУ305-бап. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер

306-бап. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтауға қажетті шарттар

307-бап. Арыз беру

308-бап. Арыздың мазмұны

309-бап. Соттың арыз бойынша шешімі

 

33-тарау. БАЛА АСЫРАП АЛУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ310-бап. Арыз беру

311-бап. Арыздың мазмұны

312-бап. Бала асырап алу туралы арызға қоса берілетін құжаттар

313-бап. Істі сот талқылауына дайындау

314-бап. Арыздарды қарау

315-бап. Соттың арыз бойынша шешімі

316-бап. Бала асырап алудың күшін жою

 

34-тарау. АЗАМАТТЫ ХАБАРСЫЗ КЕТТІ ДЕП ТАНУ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫ ҚАЙТЫС БОЛДЫ ДЕП ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ317-бап. Арыз беру

318-бап. Арыздың мазмұны

319-бап. Істі сот талқылауына дайындау

320-бап. Прокурордың қатысу міндеттілігі

321-бап. Сот шешімінің салдары

322-бап. Сот шешімімен хабарсыз кетті деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келу немесе жүрген жерін анықтау салдары

 

35-тарау. АЗАМАТТЫҢ ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТІН ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ, АЗАМАТТЫ ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТСІЗ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ, ОН ТӨРТТЕН ОН СЕГІЗ ЖАСҚА ДЕЙІНГІ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДЫ ӨЗ ТАБЫСЫНА ӨЗ БЕТІНШЕ БИЛІК ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ ОДАН АЙЫРУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ323-бап. Арыз беру

324-бап. Арыздың мазмұны

325-бап. Істі сот талқылауына дайындау

326-бап. Арызды қарау

327-бап. Арыз бойынша соттың шешімі

328-бап. Азаматты әрекетке қабілетті деп тану

 

36-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДЫ ТОЛЫҒЫМЕН ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТТІ (ЭМАНСИПАЦИЯ) ДЕП ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ329-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арыз беру

330-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арызды қарау

331-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арыз бойынша сот шешімі

 

37-ТАРАУ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАУЛЫ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА НЕМЕСЕ ЕРЕКШЕ РЕЖИМДЕ ҰСТАЙТЫН ҰЙЫМҒА ЖІБЕРУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ332-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру

333-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы арызды қарау

334-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы арыз бойынша сот шешімі

 

38-тарау. АЗАМАТТЫ ПСИХИАТРИЯЛЫҚ СТАЦИОНАРҒА МӘЖБҮРЛЕП ЖАТҚЫЗУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ335-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арыз беру

336-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арыз беру мерзімі

337-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арызды қарау

338-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу және емдеу туралы арыз бойынша сот шешімі

339-бап. Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу және емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз беру және оны қарау

340-бап. Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу және емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз бойынша сот шешімі

 

39-тарау. АЛКОГОЛИЗММЕН, НАШАҚОРЛЫҚПЕН НЕМЕСЕ УЫТҚҰМАРЛЫҚПЕН АУЫРАТЫН АЗАМАТТЫ НАРКОЛОГИЯЛЫҚ ҰЙЫМҒА МӘЖБҮРЛЕП ЕМДЕУГЕ ЖІБЕРУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ341-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымға мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы арыз беру

342-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеу туралы арызды қарау

343-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеу туралы арыз бойынша сот шешімі

344-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз беру және оны қарау

345-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз бойынша сот шешімі

 

40-тарау. ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРАТЫН ЖӘНЕ ЕМДЕЛУДЕН ЖАЛТАРЫП ЖҮРГЕН АЗАМАТТЫ МӘЖБҮРЛЕП ЕМДЕУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ346-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арыз беру

347-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арызды қарау

348-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арыз бойынша сот шешімі

 

41-тарау. ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ БАНК КОНГЛОМЕРАТЫНА БАС ҰЙЫМ РЕТІНДЕ КIРЕТIН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ҰЙЫМДАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ349-бап. Қаржы ұйымдарын және банк конгломератына бас ұйым ретінде кiретiн және қаржы ұйымдары болып табыл05тын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы істерді қарау

350-бап. Қайта құрылымдау туралы арыз беру

351-бап. Арызды қарау

352-бап. Арыз бойынша сот шешімі

353-бап. Соттың қайта құрылымдау жоспарын бекітуі

354-бап. Соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешімі

 

42-тарау. ОҢАЛТУ ЖӘНЕ БАНКРОТТЫҚ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ355-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту және оңалту туралы iстердi қарау

 

43-тарау. ЖЫЛЖЫМАЛЫ ЗАТТЫ ИЕСІЗ ДЕП ТАНУ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ТАНУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ356-бап. Арыз беру

357-бап. Арыздың мазмұны

358-бап. Істі сот талқылауына дайындау

359-бап. Арызды қарау

360-бап. Арыз бойынша сот шешімі

 

44-тарау. АЗАМАТТЫҚ ХАЛ АКТІЛЕРІ ЖАЗБАЛАРЫНЫҢ ДҰРЫС ЕМЕСТІГІН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ361-бап. Арыз беру

362-бап. Арыздың мазмұны

363-бап. Арыз бойынша сот шешімі

 

45-тарау. НОТАРИАТТЫҚ ӘРЕКЕТТЕРГЕ НЕМЕСЕ ОЛАРДЫ ЖАСАУДАН БАС ТАРТУҒА БЕРІЛЕТІН ШАҒЫМДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ364-бап. Шағым беру

365-бап. Істі сот талқылауына дайындау

366-бап. Шағымды қарау

367-бап. Шағым бойынша сот шешімі

 

46-тарау. КӨРСЕТУШІГЕ БЕРІЛЕТІН ЖОҒАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ОРДЕРЛІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ (ШАҚЫРТУ ІСІН ЖҮРГІЗУ)368-бап. Арыз беру

369-бап. Арыздың мазмұны

370-бап. Істі сот талқылауына дайындау

371-бап. Құжатты ұстаушының арызы

372-бап. Құжатты ұстаушыдан арыз келіп түскеннен кейінгі судьяның әрекеттері

373-бап. Жоғалған құжатты жарамсыз деп тану туралы арызды қарау

374-бап. Арыз бойынша сот шешімі

375-бап. Құжат ұстаушының мүліктің негізсіз сатып алынғандығы туралы талап қою құқығы

 

47-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) БАСҚА МЕМЛЕКЕТТIҢ АУМАҒЫНДА ЭКСТРЕМИЗМДI НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТIК ӘРЕКЕТТI ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ҰЙЫМДЫ ЭКСТРЕМИСТIК НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТІК ҰЙЫМ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ОНЫҢ ӨЗ АТАУЫН ӨЗГЕРТКЕНІН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ӘКЕЛІНЕТІН, ОНДА БАСЫП ШЫҒАРЫЛАТЫН, ӘЗІРЛЕНЕТІН ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТАРАТЫЛАТЫН АҚПАРАТТЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЭКСТРЕМИСТIК НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТІК ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ АРЫЗ БОЙЫНША IС ЖҮРГIЗУ376-бап. Арыз беру

377-бап. Арыздың мазмұны

378-бап. Арыз бойынша сот шешімі

 

48-тарау. ИНТЕРНЕТ-КАЗИНОНЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНДА ТАРАТЫЛАТЫН, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДАРЫНА ҚАЙШЫ КЕЛЕТІН АҚПАРАТТЫ ҚАМТИТЫН ШЕТЕЛДІК БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛЫНЫҢ ӨНІМІН ЗАҢСЫЗ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ379-бап. Арыз беру

380-бап. Арыздың мазмұны

381-бап. Арыз бойынша соттың шешімі

 

49-тарау. ШЕТЕЛДІКТІ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ШЕГІНЕН ТЫС ШЫҒАРЫП ЖІБЕРУ ТУРАЛЫ АРЫЗ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ382-бап. Арыз беру

383-бап. Арыздың мазмұны

384-бап. Арызды қарау

385-бап. Арыз бойынша сот шешімі

386-бап. Шығарып жіберу туралы сот актісін орындауды тоқтата тұру

 

5-КІШІ БӨЛІМ. ЖОҒАЛҒАН СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІ НЕМЕСЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ 

50-тарау. ЖОҒАЛҒАН СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІ НЕМЕСЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

387-бап. Арыз беру

388-бап. Арызды қарау

389-бап. Арыз бойынша сот шешімі

390-бап. Жоғалған іс жүргізуді қалпына келтіру туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату

391-бап. Жоғалған іс жүргізуді қалпына келтіруге байланысты сот актілерін даулау тәртібі

 

6-КІШІ БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТЫ НЕГІЗІНДЕ БАЛАНЫ ҚАЙТАРУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ БАЛАҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАРДЫ ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ 

51-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТЫ НЕГІЗІНДЕ БАЛАНЫ ҚАЙТАРУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ БАЛАҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАРДЫ ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

392-бап. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарт негізінде баланы қайтару туралы немесе балаға қатысты қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз беру

393-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыздарды қарау тәртібі

394-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету

395-бап. Талап қою талаптарын біріктіруге және қарсы талап қоюға жол берілмеушілік

396-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арызды қарау

397-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша сот шешімі

398-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша сот шешіміне апелляциялық шағымдар беру, наразылық білдіру мерзімі және істі апелляциялық сатыдағы сотта қарау мерзімі

399-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз бойынша соттың ұйғарымына жеке шағымды, наразылықты беру және қарау мерзімі

400-бап. Сот қаулыларының көшірмелерін жіберу

 

3-БӨЛІМ. СОТ АКТІЛЕРІН ҚАЙТА ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ 

52-тарау. СОТ АКТІЛЕРІНЕ АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ШАҒЫМ ЖАСАУ, НАРАЗЫЛЫҚ БІЛДІРУ

401-бап. Сот шешіміне апелляциялық шағым жасау, наразылық білдіру құқығы

402-бап. Апелляциялық шағымдарды, наразылықтарды қарайтын соттар

403-бап. Апелляциялық шағымдар, наразылықтар беру тәртібі мен мерзімдері

404-бап. Апелляциялық шағымның, наразылықтың мазмұны

405-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты алғаннан кейiнгi әрекеттерi

406-бап. Апелляциялық шағымды, наразылықты қозғаусыз қалдыру

407-бап. Апелляциялық шағымды, наразылықты қайтарып алу

408-бап. Апелляциялық шағымға, наразылыққа пікір

409-бап. Апелляциялық шағымнан, наразылықтан бас тарту және оларды кері қайтарып алу

410-бап. Тараптардың дауды апелляциялық сатыдағы сотта ерікті түрде реттеуі

411-бап. Шешімнің орындалуын тоқтата тұру

 

53-тарау. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ШАҒЫМ, НАРАЗЫЛЫҚ БОЙЫНША ІСТЕРДІ ҚАРАУ412-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы

413-бап. Апелляциялық қараудың шектерi

414-бап. Істі апелляциялық сатыдағы сотта қарауға дайындау

415-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың істі қарау мерзімі

416-бап. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу

417-бап. Істі талқылаудың басталуы

418-бап. Іске қатысатын адамдардың сот отырысына келмеуінің салдарлары

419-бап. Соттың іске қатысатын адамдардың арыздары мен өтінішхаттарын шешуі

420-бап. Дәлелдемелерді зерттеу

421-бап. Сот жарыссөздері

422-бап. Сот отырысының хаттамасы

423-бап. Сот актісін шығару және оны жариялау

424-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттіктері

425-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың актілері

426-бап. Апелляциялық қаулының мазмұны

427-бап. Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жою не оны өзгерту негіздері

428-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата отырып немесе арызды қараусыз қалдыра отырып, сот шешімінің күшін жою

429-бап. Бірінші сатыдағы сот ұйғарымына (қаулысына) шағым жасаудың, наразылық білдірудің тәртібі мен мерзімдері

430-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың жеке ұйғарымы

431-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың сот актілерінің заңды күші

432-бап. Сот актісін жіберу және істі бірінші сатыдағы сотқа қайтару

433-бап. Іс апелляциялық тәртіппен қаралғаннан кейін келіп түскен апелляциялық (жеке) шағымды немесе наразылықты қарау тәртібі

 

54-тарау. КАССАЦИЯЛЫҚ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ434-бап. Кассациялық тәртiппен қайта қарауға жататын сот актiлерi

435-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне өтiнiшхат беруге, ұсыным енгізуге, наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар

436-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне дау айту, наразылық білдіру мерзiмдерi

437-бап. Iстердi кассациялық тәртiппен қарайтын соттар

438-бап. Iстердi талап етіп алдырудың және заңды күшiне енген сот актiлерiн қайта қараудың себептерi мен негiздерi

439-бап. Наразылық келтіру

440-бап. Наразылықтың мазмұны

441-бап. Сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы және кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхаттың мазмұны

442-бап. Өтінішхатты немесе прокурордың наразылығын қайтарып алу

443-бап. Өтінішхатты алдын ала қарау

444-бап. Өтінішхатты алдын ала қарау нәтижелерi бойынша қабылданатын шешімдер

445-бап. Кассациялық сатыдағы соттың сот отырысын тағайындау

446-бап. Сот актiсiн қайта қарау туралы өтінішхатқа, ұсынымға немесе наразылыққа пікір

447-бап. Татуласу келісімі, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім және дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім

448-бап. Сот актiсiнiң орындалуын тоқтата тұру

449-бап. Істi кассациялық тәртіппен қарау нысанасы және шектерi

450-бап. Істi кассациялық сатыдағы соттың қарау тәртібі

451-бап. Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттіктері

452-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының мазмұны

453-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының заңды күшiне енуi

454-бап. Сот шешiмiнiң, ұйғарымының, қаулысының күшi жойылғаннан кейiн iстi қарау

 

55-тарау. СОТ АКТІЛЕРІН ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН НЕМЕСЕ ЖАҢА МӘН-ЖАЙЛАР БОЙЫНША ҚАЙТА ҚАРАУ ЖӨНІНДЕ ІС ЖҮРГІЗУ455-бап. Қайта қарау негіздері

456-бап. Сот актілерін жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар

457-бап. Арыз беру

458-бап. Арыздың нысаны мен мазмұны

459-бап. Арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі

460-бап. Арызды соттың іс жүргізуіне қабылдау

461-бап. Арызды қайтару

462-бап. Арызды қарау

463-бап. Соттың істі қайта қарау туралы ұйғарымы

 

56-тарау. ТӨРЕЛІК ШЕШІМДЕРДІҢ КҮШІН ЖОЮ ТУРАЛЫ ӨТІНІШХАТ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ464-бап. Төрелік шешімнің күшін жою туралы өтінішхат беру

465-бап. Өтінішхатты қарау

 

4-БӨЛІМ. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕСС 

57-тарау. ШЕТЕЛДІК ТҰЛҒАЛАР ҚАТЫСАТЫН ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

466-бап. Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша Қазақстан Республикасы соттарының құзыреті

467-бап. Шетелдік тұлғалар қатысатын Қазақстан Республикасы соттарының айрықша құзыреті

468-бап. Шарттық соттылық

469-бап. Құзыреттің өзгермейтіндігі

470-бап. Шетелдік сотта іс жүргізудің мәні

471-бап. Соттылық

472-бап. Шетелдік тұлғалардың процестік құқықтары мен міндеттері

473-бап. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың азаматтық процестік әрекетке қабілеттігі

474-бап. Шетелдік және халықаралық ұйымның процестік құқыққа қабілеттілігі

475-бап. Шет мемлекеттердің органдары берген құжаттарды тану

476-бап. Құқықтық көмек туралы тапсырмалар

477-бап. Шет мемлекеттiң иммунитетi

478-бап. Соттық иммунитет

479-бап. Шет мемлекеттің қарсы талап қоюға қатысты иммунитеттен бас тартуы

480-бап. Шет мемлекеттiң Қазақстан Республикасы сотының юрисдикциясына келiсуi және соттық иммунитеттен бас тартуы

481-бап. Шет мемлекеттiң сот талқылауына қатысуы

482-бап. Шет мемлекеттің төрелiк талқылауға қатысты иммунитеттен бас тартуы

483-бап. Иммунитеттен бас тартуға келiсiмді керi қайтарып алу

484-бап. Қазақстан Республикасының юрисдикциялық иммунитетi бұзылған жағдайда шет мемлекеттің иммунитетін қолданбау

485-бап. Кәсiпкерлiк қызметке байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау

486-бап. Заңды тұлғаларға қатысуға байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау

487-бап. Мүлiкке құқықтарға қатысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау

488-бап. Нұқсанды (зиянды) өтеу туралы даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау

489-бап. Зияткерлiк меншiк құқықтары объектілерiне қатысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау

490-бап. Еңбек даулары бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау

491-бап. Теңiз кемелерiн және iшкi суда жүзетiн кемелердi пайдалануға байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің иммунитеті

492-бап. Шет мемлекеттің талап қоюды қамтамасыз етуге және сот актiсiн мәжбүрлеп орындатуға қарсы иммунитеті

493-бап. Егемен билiктi жүзеге асыру мақсатында пайдаланылатын мүлiк

494-бап. Шет мемлекет қатысатын істер бойынша сот ісін жүргізу

495-бап. Шет мемлекеттiң соттық иммунитетi туралы мәселені шешу тәртiбi

496-бап. Қазақстан Республикасы сотының шет мемлекет қатысатын даулар бойынша талап қоюды қамтамасыз ету туралы және сот актiсiн мәжбүрлеп орындату туралы мәселелердi шешуi

497-бап. Өзара түсiнiстiк қағидатын қолдану

498-бап. Осы Кодекстi қолдану мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының сотына жәрдемдесу

499-бап. Процестік құжаттарды шет мемлекетке жiберу және табыс ету

500-бап. Сырттай шешiм

501-бап. Шетелдік соттардың шешімдерін, шетелдік төреліктердің төрелік шешімдерін тану және орындау

502-бап. Шетелдік соттардың орындауды талап етпейтін шешімдерін тану

503-бап. Шетелдік соттардың шешімдерін, шетелдік төреліктердің төрелік шешімдерін мәжбүрлеп орындату

504-бап. Атқару парағын беруден бас тарту және беру

 

58-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР505-бап. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексін қолданысқа енгізу

 

 1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 


Каталог: fileadmin -> user upload -> npa
npa -> «Азаматтыќ ќорѓау туралы» Ќазаќстан Республикасыныњ 2014 жылѓы 11 сєуірдегі №188-v зањы
npa -> Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архив құжаттарын ведомстволық және жеке меншік архивтердің қабылдауы, сақтауы, есепке алуы және пайдалануы қағидаларын бекіту туралы
npa -> Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы №144 бұйрығы
npa -> Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын ерекше маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі көрсетілетін қызметтер
npa -> Ќазаќстан Республикасыныѕ Су Кодексі (2003 ж. 9 шілде №481-іі)
npa -> Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, «Об автомобильном транспорте»
npa -> «Елді мекендердіњ сумен жабдыќтау жєне су б±ру ж‰йелерін пайдалану ќаѓидаларын бекiту туралы» Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ экономика министрініњ 2015 жылѓы 28 аќпандаѓы №163 б±йрыѓы (Paragraph)
npa -> «Ќазаќстан Республикасыныњ Экологиялыќ кодексі» Ќазаќстан Республикасыныњ 007 жылѓы ќањтардаѓы №212-iii кодексі
npa -> «Сумен жабдыќтау жєне су б±ру жµнінде кµрсетілген ќызметтіњ кµлемін есептеу єдістемесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Ќ±рылыс жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ істері агенттігініњ 2011 жылѓы 26 ќырк‰йектегі №354 б±йрыѓы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет