Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы


«Электр станцияларының электржабдығын жөндеуші электр слесарі» (3 деңгей)бет2/6
Дата19.09.2017
өлшемі1.56 Mb.
#1341
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

«Электр станцияларының электржабдығын жөндеуші электр слесарі» (3 деңгей)

 • Электр жабдығын іске қосу

 • Жабдық пен орамның деректерін жазу және каталогизациялау

 • Электржабдығын құрастыру және бұзу

 • Өлшеу және бақылау жабдықтарын қоса бөліп таратқыш шкафтарды құрастыру және қосу, жетек жүйесін құрастыру

 • Жабдықты және пневматикалық құрауыштарды қоса жетек жүйесін орнату және реттеу

 • Ауыстырып қосқыштар мен автоматты жүйелерді құрастыру және қосу

 • Электржабдықтарын және жетек жүйелерін пайдалану режимінде жөндеу және мониторинг жасау

 • Құжаттамамен жұмыс істеу және ағылшын тілінде қарым –қатынас

 • Апатты жағдайлардың алдын алу ережелеріне сәйкес өнеркәсіптік инженерияның техник-электрониктері электр және электроника саласында білікті қызметкерлер болуы тиіс.
 1. «Техник-электрші» ( 4 деңгей)

 • Электр жабдығын іске қосу

 • Жабдықтардың модификацияларын және кеңейтулерін әзірлеу

 • Жұмыс орындарын/құрылыс алаңдарын реттеу және тазалау

 • Қондырғыларды құрастыруды үйымдастыру

 • Сервис-жеткізушілердің және басқа құрылымдардың жұмысысының мониторингі

 • Жетек жүйелерін, ақпараттық кабельдерді, жалпы қоректендіру желілерін қоса, қоректендіру желілерін құрастыру және орнату

 • Пневматикалық және гидрваликалық құрауыштарды қоса жабдықтар мен жетек жүйелерін орнату және реттеу

 • Коммуникациялық қосқыштар мен автоматтандыру жүйелерін құрастыру және қосу

 • Жүйелерді бағдарламалау және конфигурациялау, жүйе жабдықтарының функцционалдығын және қауіпсіздігін тестілеу

 • Қондырғыларға мониторинг жасау және монтаждау, үнемі тексерулер жүргізу

 • Қателерді талдау, шұғыл шаралар қабылдау, жабдықтарды ағымдағы жөндеу

 • Жабдықтарды қолдану, оларды қолдану және қызмет көрсету бойынша қолданушыларға нұсқаулық жүргізу

 • Құжаттамамен жұмыс істеу және ағылшын тілінде қарым –қатынас

 • Апатты жағдайлардың алдын алу ережелеріне сәйкес өнеркәсіптік инженерияның техник-электрониктері электр және электроника саласында білікті қызметкерлер болуы тиіс.
 1. «Кіші инженер-электрші» (5-ші деңгей)

4-ші деңгейдің емтиханынан өткен студенттерге қосымша курстар мен емтихандарды өткеннен соң «Кіші инженер-электрші» 5-ші деңгейге ауысу мүмкіндігі көзделген. Нәтижесінде мынадай арнаулы біліктіліктерге қол жеткізіледі: • Командада, сондай-ақ, қауіпті жағдайларда жұмыс істеуді жоспарлау және ұйымдастыру

 • Жұмыс нәтижелерін бағалау

 • Автоматтық жүйелерді жөндеу және мониторинг жасау және бақылау жүйелерін бағдарламалау

 • Бизнес-процестерді және сапаны басқаруды ұйымдастыру

 • Клиенттерге кеңес беру және қолдау

ТжКБ білім беру бағдарламасы бойынша оқудың нормативтік ұзақтығы толық орта білім базасында күндізгі оқу кезінде (аккредитация/сертификация) төмендегідей :

 • 3 деңгей: 1 жыл 10 ай

 • 4 деңгей: 2 жыл 10 ай

 • 5 деңгей: 3 жыл 6 ай


Өндірістік оқуды және кәсіби тәжірибені ұйымдастыру мынадай тармақтарды қамтиды:

 • Дағдыларды дамыту бойынша оқыту және өндірістік тәжірибе (зертханаларда және шеберханаларда өндірістік оқыту, кәсіби тәжірибе және өндірісте оқыту)

 • кәсіби тәжірибе (технологиялық, дипломалды).

Әрбір тәжірибенің ұзақтығы «Техник-электрші» біліктілігімен маманның жұмыс біліктілігінің сипаттамасымен анықталады.

Тәжірибенің мерзімі мен мазмұны «Техник-электрші» біліктілігімен маманның жұмыс біліктілігінің сипаттамасымен анықталады.

Өндірістік оқу білікті және тәжірибелі нұсқаушылардың басшылығымен оқу шеберханаларында жүргізіледі. Студенттер тәжірибе өту барысында деңгейлерді анықтай отырып, біліктілігі бойынша өзара байланысты жұмыстардың белгілі бір санын меңгеруі тиіс.

Кәсіби тәжірибе тиісті ұйымдарда, жұмыс орындарында өткізілуі, оқу барысында алынған білімді, тәжірибелік дағдылар мен кәсіби біліктілікті шоғырландыруға бағытталуы тиіс. «Техник-электрші» біліктілігін алу үшін оқушы үшінші оқу жылының екінші семестрінде жұмыс жағдайлары және жұмысқа рұқсат етілген орындарда (жылу электр станциялары, ЖЭО, қазандықтар) өтуі тиіс. Оқу бағдарламасына сәйкес студенттерді бақылауға жауапты «тәжірибелі персонал» қатысуы керек. Кәсіби тәжірибе өткізілетін ұйымдар компания, оқу орны және студенттер арасында келісімшарт бөлігі болуы тиіс. Жұмыс беруші компаниялар негізгі пәндер бойынша орташа балды есепке алып, кәсіби тәжірибеге мамандарды қабылдау жөніндегі талаптарды белгілейді.

Аса жоғары деңгейге өту критериі емтихан тапсыру (аралық және қорытынды) болып табылады.

Аралық емтихандар семестрдің/оқу жылының соңында өткізіледі. Аралық емтиханның саны біліктілік деңгейіне байланысты (мысалы, 5 біліктілік деңгейіне үш аралық емтихан бар, біреуі бірінші жылдан соң, біреуі екінші жылдан соң және тағы біреуі үшінші жылдан соң)

Аралық емтиханның ұзақтығы 8 сағат және жазбаша түрде өтеді.

Аралық емтихан (дар) екіге бөлінуі мүмкін. Біріншісі тиісті оқу жылының модульдерін, екіншісі тиісті дайындық деңгейімен байланысты есептер мен тапсырмаларды қамтиды. (3,4 немесе 5деңгей)

Аралық емтиханның сәйкес мазмұны студенттер сол оқу жылында білім алған модульдердің мазмұнымен анықталады. Сонымен қатар есептер мен тапсырмалар тиісті кәсіби дайындық деңейді қамтуы тиіс (3,4 немесе 5деңгей)Қорытынды емтихан 72 сағатты құрайды. Қорытынды емтихан оқудың соңында өткізіледі және екі бөліктен тұрады:

 • ұйымда толық оқу курс базасындағы емтихан (60 сағат)

 • кәсіби дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру (12 сағат )

Қорытынды емтихан практикалық есеперді қамтуы тиіс, онда емтихан тапсырушы практикалық тапсырмаларды орындауы, сондай-ақ, дағдылар алғанын дәлелдеуі тиіс. Сонымен қатар жазбаша және ауызша емтихан қорытынды емтиханның міндетті бөлігі болуы тиіс.

Қорытынды емтиханның мәні кәсіби оқыту кезінде алған дағды, білім және біліктілік болып табылады.

Қорытынды емтихан үшін есептер мен тапсырмалар білімді тексеруге тиісті деңгейлердің анағұрлым өзекті модульдері таңдалатындай шамада анықталуы болуы тиіс.

Оқу жоспарында көрсетілгендей, аралық және қорытынды емтиханнан басқа, өзгелері де бар. Қосымша емтихандар өткізілетін емтихандр бар. Бұл емтихандар пәннің/модульдердің оқытушыларының тиісті штатының жауапкершілігі шеңберінде өткізіледі. Емтихан өткізілетін модульдердің ең аз саны жылына 3(үш) және бұл емтихандарды өткізу тәртібі жазбаша болуы тиіс.
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

МЕН МАЗМҰНЫ


Циклдардың және оқу пәндерінің атаулары (модульдер)

Қалыптасатын білім, ептілік және дағдылар

2 Базалық кәсіби модульдер

Пәннің (модульдің) атауы:

2.1 Электр жүйелерін талдау және функцияларын тексеру


Мазмұны

Ұйымдық құрылым, жұмысты, оперативтік коммуникацияны ұйымдастыру

Өнімдер, қызметтер

Қосу сұлбалары, графикалық символдар

Электр жабдықтары, принципті сұлбалар, негізгі электр параметрлері

Шамалас құрауыштар мен функционалдық блоктардың тәртібі мен сипаттамасы

Электр тогының қауіптілігі, техника қауіпсіздігі, денсаулықты қорғау және қауіпсіздік ережелері

Өлшеу әдістері, жедел тексеру, ақауларды жөндеу

Сұлбаларды талдау әдістері

Ұқсас және сандық монтаж топтары

Сұлбаларды жасау үшін стандартты шешмдер

Ақауларды оқшауландыру әдістері

Модельдеуді бағдарламалық қамтамасыз ету

Өлшеу және сынау рәсімдері

Сынақ ережелері, сынақ хаттамалары

Электр тізбектері жөніндегі техникалық құжаттамаБіліктіліктер:

Электр жүйелерін талдау және функцияларын тексеру • Электр функциялары мен жүйелерін өлшеу және талдау

 • Электр техникалық жүйелердегі құрауыштардың және жинау топтарының функциялары мен жұмыс тәртіптерін анықтау.

 • Ақауларды жүйелік оқшаулау және қарапайым ақауларды жою

 • Командалардағы коммуникация және жұмыс

 • Кәсіби ықпал ету саласында қоршаған ортаға жедел әсер етуді болдырмау үшін көмек көрсету

 • Жұмыс орнында техника қауіпсіздігін және денсаулықты қорғау шараларын қабылдау


Білім:

 • Есептерді, жұмыс сауалдарын , қызметті, кәсіп бойынша үлгілі жұмыс процестерін түсіндіру

 • Техника қауіпсіздігін түсіндіру

 • Электр техниканың жалпы принциптерінің сипаттамасы

 • Электр параметрлерін өлшеу, бағалау және түсіндіру

 • Электр сұлбаларын сипаттауға графикалық символдар

 • Өлшеу әдістерін түсіндіру, ақауларды жөндеу

 • Электр жүйелерін сипаттау

 • Түйіндер мен агрегаттардың сипаттамаларының атаулары

 • Электр тогымен байланысты бақытсыз жағдайлар мен апаттар кезіндегі алғашқы көмекті сипаттау

Қабілеттілік:

 • Объектілер деңгейінде электр техникалық жүйелерді, жабдықтарды, түйіндер мен құрауыштарды талдау

 • Жекелеген түйіндердің және агрегаттардың функциялары мен жұмыстарын анықтау

 • Электр тізбектері мен жабдықтардың жұмыстарын тексеу

 • Тестілеу журналдарын және интерфейстерін тексеру

 • Электр параметрлерін белгілеу

 • Ақауларды талдау және жою

 • Уақыт пен жұмысты жоспарлау

 • Процестер мен өлшеу қондырғыларын талдау

 • Кәсіби еңбек қорғауды қолдану және бақытсыз жағдайлардың алдын алу

 • Қалдықтарды алып тастау, материалдарды қолдану және экологиялық тазаларын жеткізу
Пәннің (модульдің) атауы:

2.2 Электр қондырғыларын жоспарлау және монтаждау I


Мазмұны:

Тапсырмаларды жоспарлау, тапсырысты орындау

Жүйелердің немесе құрылғылардың энергияға қажеттілігі

Техника қауіпсіздігінің ережесі

Электрмагнитті үйлесімділік

Орнату технологиясы

Жабдықтардың негізгі параметрлері

Электр сұлбаларының үлгілері

Өнімділік параметрлері

Еңбекті ұйымдастыру

Құнды есептеу, баға ұсыныстарын дайындау


Біліктіліктер:

Электр қондырғыларын жоспарлау және іске асыру

Материалдарды жоспарлауға және есептеуге арналған бағдарламамен қамтамасыз етуді қолдану

Электр жүйелерін талдау және функцияларын тексеру

Электрөткізгіштің сызықтарының орналасуын және электр магниттік үйлесімділікті ескере отырып, қондырғыларды құрастыруды анықтау

Электр жабдықтарын орнату және қосу


Білім:

Жұмысты жоспарлау, тапсырысты орындау

Энергетикалық қажеттіліктер, өнімділік параметрлері

Құнын есептеу және баға ұсыныстарын дайындау

Орнату технологиясын сипаттау

Техника қауіпсіздігін, бақытсыз жағдайлардың алдын алу ережелерін, техника қауіпсіздігі жөніндегі ережелерін сипаттау


Дағдылар:

Энергияжабдықтаумен қамтамасыз етуге арналған тапсырыстарды талдау

Үлгілік желілік жүйелерді орнатуды жоспарлау

Жүйелерді құрастыруға арналған үлгілік процестерді жоспарлау

Жүйелерді құру

Жұмыс параметрлерін тіркеу және құжаттама жасау

Жабдықтардың жұмысының дұрыстығын тексеру


Пәннің (модульдің) атауы:

2.3 Ақпараттық технологиялық жүйенің қамтамасыз ету


Мазмұны:

Аппараттық және операциялық жүйелер, стандарттық және қолданбалы бағдарламалар

Аппараттық және бағдарламалық құрауыштарға арналған процестерді орнату және реттеу

Эргономиялық жұмыс орнының сұлбасы

Ақауларды диагностикалау және жоюға арналған құрал-саймандар мен әдістер

Жергілікті және жаһандық желілер, деректерді беру хаттамалары

Резервтік көшірулер және деректерді қорғау хаттамалары, авторлық құқық және БАҚ туралы заң

Алғашқы таныстырулардың әдістері мен тәсілдері
Біліктіліктер:

 • Талаптарға сәйкес ақпараттық желілерді қамтамасыз ету және кеңейтуді жоспарлау

 • Өнімділікті, функцияларды, қолдану аясын, үйлесімділігін, экономикасын және экологиялық беріктігін ескере отырып, аппараттық және бағдарламалық құрауыштарды таңдау

 • Ақпараттық жүйелерді орнату және реттеу, сондай-ақ, стандартты бағдарламалық қамтамасыз ету және бағдарламамен байланысты есептер

 • Эргономиялық компьтерлік жұмыс станциясын реттеу және пайдаланушының графикалық интерфейсін реттеу

 • Құрал-саймандарды және тестілік бағдарламаларды қолдану

 • Ақпараттық желілердегі қарапайым ақауларды өз бетімен диагностикалау және оларды шешу


Білім:

 • Аппараттық құрауыштарды сипаттау және оларды қолдану

 • Кәсіби бағдарламалық қамтамасыз етудік талаптарын және аппараттық қамтамасыз етуге тиісті талаптарды сипаттау

 • Деректерді қорғайтын құқықтық нормаларға сәйкес түсіндірулер, авторлық құқық және БАҚ туралы заң

 • Желілерді қолдану есебінен ұлттық және халықаралық кәсіби БАҚ-тың көмегімен қол жететін зерттеулер нұсқалары туралы білім

 • Диагностикаға арналған құрал-саймандардың және тест бағдарламаларының пайдасын бағалау

 • Эргономиялық жұмыс станциясын реттеу талаптарын білу


Дағдылар:

 • Қолданушының операциялық жүйені және бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату бойынша кіші бағдарламаларды қолдануы

 • Желілерге АТ-жұмысшы станцияларын жалғау

 • Ақауларды жою үшін құрал-саймандар мен әдістерді пайдалану

 • Деректерді резервке көшіру және қорғау шараларын жоспарлау және жүзеге асыру

 • Нақты ұсыныстарсыз(мен) және бағдарламалық қамтамасыз етусіз(мен) құжаттарды өңдеу

 • Мәтіндерді өңдеуге, кестелер құруға, графикалық суреттер және тұсаукесерлерге арналған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен жоспарлау және жұмыс нәтижелерін ұсыну
Пәннің (модульдің) атауы:

2.4 Электр қоректендіру және жабдықтар қауіпсіздігін қамтамасыз ету


Мазмұны:

Автоматика және бөлу жүйесі

Экологияға беріктігі

Кернеудің деңгейлері

Айнымалы ток және үшфазалы ток жүйелері

Желілік жүйелер

Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған жабдықтар

Сынақ хаттамаларын өлшеу және тестілеу жабдықтары

Қорғау дәрежелері, оқшаулағыш рейтингтер

Қорғау үлгілері

Нұсқаулық


Біліктіліктер:

 • Жабдықтар мен желілерге арналған электр қоректендіруді жоспарлау

 • Желілік жүйелерді ескере отырып, жүйе параметрлерін анықтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары

 • Қорғаныш және теңестіру өткізгіштерін тестілеу және тексеру

 • Жұмыста іркілу болғанда электр тогы соғумен, токтың шамадан көп болуымен қорғанысты ажыратумен және қысқа тұйықталудын блокты қорғаумен байланысты күрес шараларының тиімділігін бағалау

 • Стационарлық және мобильдік электр жабдықтарын тестілеу және іске қосу


Білім

 • Функционалдық, қаржылық және экологиялық аспектілермен байланысты электр параметрлерін талдау және жіктеу

 • Әртүрлі кернеу деңгейлерінде автоматтық және бөлгіш жүйелердің үлгілік қондырғыларын сипаттау

 • Қоршаған орта жағдайларына және ерекше жағдайлар ескерілген қосымша факторларға байланысты электр қондырғылары мен жүйелеріне қорғаныс үлгілерін сипаттау

 • Электр тогымен зақымданудан қорғау, еңбекті қорғау және бақытсыз жағдайларды болдырмау жөніндегі нормаларды, талаптарды және ережелерді сақтаудың маңыздылығын сипаттау


Дағдылар:

 • Тиісті тестке арналған өлшеуіш және сынақ жабдықтарын пайдалану

 • Оқшаулаудың кедергісін өлшеу және бағалау

 • Өнімділік туралы деректерді жазу және құжаттау және электр жабдықтары үшін сынақ нәтижелері

 • Автоматты және бөлгіш жүйелерді қолдануға және электр жабдықтарын тиісінше қолдануға арналған нұсқаулықтарды сақтау
Пәннің (модульдің) атауы:

2.5 Операциялық және техникалық коммуникация I


Мазмұны:

Негіздер (геометрия, қолайлы сандар, шәкілдер, сызбалар, қаріптер)

\сызба стандарттары (дөңестер, сызықтардығ түрлері, сызбалардағы суреттеулер, өлшеу)

Электр техника (символдар, шартты белгілер, принципты сұлбалар)

Ақпарат көздері

Командалық жұмыс

Құжаттамалар

Анықтамалар

Орнату және жетекшілік ету нұсқаулығы

Хаттамалар және хаттамалар жасау

Сұлбалар бойынша құжаттамалар

Техникалық сызбалар

Бөлшектер тізімі

Техникалық құжаттамалар

Деректер банктері

Деректерді қорғау

Мәдени коммуникация


Біліктіліктер:

 • Құжаттарды және техникалық құжаттамаларды, сондай-ақ, кәсіби талаптарды салыстыру, толықтыру, бағалау және пайдалану,

 • Мәдени қажеттілігін талқылауда есепке алу


Білім

 • Схематехникалар, техникалық сызбалар және бөлшектер тізімдері құжаттамаларын бағалау

 • Фактілерді көзмөлшерлеп білу, хаттамаларды жасау, коммуникацияларда ағылшынша техникалық терминдерді пайдалану

Дағдылар:

 • Схематехника, техникалық сызбалар және бөлшектер тізімдерін жасау және қолдану

 • Эскиздерді жасау

 • Басқару, резервке көшіру, мұрағаттау және құжаттың деректері, деректерді қорғау

3 Базалық арнаулы модульдер

Пәннің (модульдің) атауы:

3.1 Электр жабдықтарды өндіру және тексеру


Мазмұны:

Электрмагниттік энергияны түрлендіру принциптері

Активті емес электр машиналары, орамдар, орам түрлері мен формалары, оқшаулау

Роторлы электрқозғалтқыш

Құрастыру процесі

Электр машиналарының құрауыштары

Әзірлеу, сақтау

Жұмыс режимі, салқындату

Жетек жүйесінің құрылымы

Басқару элементтері

Машинаның тұрақты және айнымалы ток қозғалтқышы

Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған жабдық

Өлшеуіш приборлар және жүктеу процестері, сипаттамалар

Орам мен жұмыс режимі арасындағы корреляция

Жетектерді пайдалануға және басқаруға арналған приборлар мен құрастыру

Іске қосу және тоқтату

Жылдамдықты бақылау

Тестілеу рәсімі

Техникалық талқылау

Техникалық құжаттама

Біліктіліктер:

 • Жұмыс режимін және эксплуатацияны жіктеу және оқып білу, жұмыс кезінде тиісті техника қауіпсіздігінің ережелерін және қорғау шараларын сақтау кезінде электрқозғалтқыштар тәртібі

 • Өндіруші ұсынған ақпараттар ескеріле отырып, электр қозғалтқыштарды пайдалануға қосу, тапсырыс берушінің талаптары, қоршаған орта жағдайлары және қауіпсіздік ережесі

 • Электрқозғалтқыш құжаттамаларын жасау, олардың жай-күйі және оларды пайдалану тәсілдері


Білім

 • Электр қозғалтқыштардың құрастырылымын және жұмыс режимін талдау

 • Электр қозғалтқыштардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді сипаттау

 • Электр қозғалтқыштардың қолданылу аясын және экономикалық аспектілерін ескеріп, артықшылығы мен кемшіліктерін сипаттау

 • Активті емес электр қозғалтқыштардың қолданылу жағдайларын және оларға қойылатын талаптарды түсіндіру

 • Роторлы электрқозғалтқыштарды қолдануды, жетектердің жүйелерінде олардың интеграциясын , оларды пайдалану және басқаруға арналған қажетті құрылғылар мен монтаждық топтарды түсіндіру


Дағдылар:

 • Істікше құрылғыларды, тізбек құрылғыларының комбинациясын

құрастыру

 • Жиілік түрлендіргіштерді таңдау және параметрлеу

 • Электр қозғалтқыштарды жалғау және іске қосу

 • Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған жабдықтарды орнату, оқшаулау және жабын панель
Пәннің (модульдің) атауы:

3.2 . Электр жабдықтарды орнату және пайдалануға қосу


Мазмұны:

Жалғастырғыштар

Берілісті ауыстырып қосу блогы

Тежегіш


Ақаулардың себептері

Коррозияға ұшырау, зақымдану, тозу

Теңгеру

Кәдеге жаратуға талаптарЖалпы және топтық сызбалар, Құрастыру бойынша жоспарлар

Бөлшектердің тізімі

Сынақ хаттамаларын қайтадан пайдалануға қосу

Өлшеу ережелері
Біліктіліктер:

 • Электр жабдықтарына арналған механикалық құрауыштарды таңдау, бейімдеу және орнату

 • Әртүрлі материалдарды өңдеу, оның ішінде бұрғылау процестері, зенкерлеу, тегістеу, атап айтқанда бұрғылау процестері арқылы

 • ақауларды оқшаулау және оларды жою және жабдықтарды жөндеу жөнінде ұсыныстар енгізу

 • Орамды өндіру және бір қабатын орнату

 • Активті емес электр жабдықтарына арналған орамды өндіру және орнатуБілім

 • Құрауыштар мен қарапайым жүйелерге арналған құрастыру және бұзу жөніндегі әзірлемелер арасындағы корреляция функцияларын анықтау

 • Электрқозғалтқыштарды механикалық бейімдеу, құрастыру және бұзуға қажетті құралдар мен шараларды сипаттау

 • Кәсіби қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғаумен байланысты шығын және факторлар тиімділігін ескере отырып процестерді бағалау

 • Электрқозғалтқыштардың зақымдану және тозу себептерін түсіндіру

 • Түсіндіру және жоспарлардың эскиздері

Дағдылар:

 • Конфигурация, электрсұлбалар және құрастырулар жоспарларын пайдалану

 • Орам деректерін жазу

 • Электрқозғалтқыштарға арналған оқшаулау әзірлеу

 • Құрастыру топтарының функционалдығын тексеру және ақаулы бөліктерді ауыстыру

 • Компьютердің көмегімен ағымдағы жағдайларға бейімдеу жоспары

Пәннің (модульдің) атауы:

3.3 Энергияға тәуелді жүйелерді орнату және монтаждау I


Мазмұны:

Сымдар және кабельдік жүйелер

Қайта қосқыштар

Электр желілеріне арналған қорғаныш қондырғылары

Желілердің түрлері

Энергия жабдықтаудың орталықтандырылмаған жүйелері

Ғимараттардағы, әсіресе, арнайы ғимараттардағы энергетикалық жүйелер

Компенсация

Деректерді тіркеу, өңдеу және талдау

Ақауларды жою түрлері мен әдістері

Қайта өңдеу және кәдеге жаратуБіліктіліктер:

 • Процеске тартылған барлық мамандармен бірге тапсырыстарды өңдеуді


Білім

 • Энергия жабдықтау жүйелерін құруға арналған клиенттердің тапсырыстарын талдау

 • Техника қауіпсіздігі, экологиялық нормалар және бақытсыз жағдайларды болдырмау ережелерін сақтау


Дағдылар:

 • Құрауыштардың өзара іс-қимылын бағалау

 • Төмен вольтті бөліп таратқыштардың құрылым және пайдалану сипаттамалары туралы ақпарат алу

 • Жұмыс процестерін және экономикалық, экологиялық және қауіпсіздік аспектілерімен байланысты жұмыс нәтижелерін бақылау және бағалау

5 Өндірістік оқу және кәсіби тәжірибе

Пәннің (модульдің) атауы:

5.1 Өндірістік оқу


Мазмұны

Модульдердің мазмұнын тәжірибеде қолдану 2.1 - 2.5; 3.1 - 3.3 (өнеркәсіптік контест)2.1 - 2.5; 3.1 - 3.3 модульдері бойынша біліктіліктер, білім және дағдылар, бірақ өнеркәсіптегі (компаниялар, өнеркәсіптер) тәжірибелік аспектілерге аса назар аудару арқылы
Пәннің (модульдің) атауы:

5.2 Өндірістік тәжірибеМазмұны

Тәжірибе, 2.1 - 2.5; 3.1 - 3.3

модульдерінің мазмұнын тәжірибеде қолдану

2.1 - 2.5; 3.1 - 3.3 модульдері бойынша біліктіліктер, білім және дағдылар, бірақ өнеркәсіптегі (компаниялар, өнеркәсіптер) тәжірибелік аспектілерге аса назар аудару арқылы
8 Кәсіби модульдер

Пәндердің (модульдердің) атаулары:

8.1 Электр қондырғыларын жоспарлау және монтаждау IIМазмұны

Тапсырмаларды жоспарлау, тапсырыстарды іске асыру

Жүйе немесе қондырғының энергиядағы қажеттілігі

Техника қауіпсіздігінің ережесі

Электромагниттің үйлесімділік

Орнату технологиясы

Жабдықтардың негізгі параметралері

Электр сұлбаларының түрлері

Өнімділік параметрлері

Еңбекті ұйымдастыру

Құнды есептеу, баға ұсынымдарын дайындау


Біліктіліктер:

 • Функционалдық жүйелерде іске қосу және тестілеу

 • Өнімділік туралы деректер жазу және жүйенің құжаттамаларын жасау

 • Электр жүйелері мен жабдықтарды жасау, модификациялау, қызмет көрсету және пайдалану үшін электр техникалық ережелерді сақтау


Білім:

 • Тапсырмаларды толтыру, қорларды басқару және үйлестіру тәртібі

 • Техника қауіпсіздігінің ережелері, бақытсыз жағдайлардың алдын алу ережелері

 • Мамандандырылған терминологияны жергілікті тілде және ағылшын тілінде білу


Дағдылар:

 • Қателерді іздеу және жою

 • Бақытсыз жағдайларды болдырмау ережелерін ескере отырып тиісті жұмыс материалдарын таңдау

 • Құрастыру топтарын бұзу және жинау және механикалық өңдеу арқылы бөліктерді өңдеу

 • Қалдықтарды болдырмау және қалдықтарды көмудің тиісті түрлерін анықтау
Пәндердің (модульдердің) атаулары:

8.2 Жүйелерді бақылауды талдау, бағдарламалау және жүзеге асыру


Мазмұны:

Блок-схема, EVA принципі, датчиктер, жетектер, интерфейстер

Іс-қимыл тізбегі, жұмыстың сипаттамасы

Дабылдарды өңдеуге арналған бағдарламаларды жалғау және сақтау

Логикалық базалық жалғастыру, сақтау функциялары

Нормалар, талаптар және ережелер

Техникалық құжаттамалар


Біліктіліктер:

 • Басқару жүйелері мен қондырғыларды талдау

 • Құрылымдық реттеуді және функционалдық корреляцияны визуализациялау

 • Басқару блоктарына арналған өзгертулер мен бейімдеуді өз бетімен жоспарлау және жүзеге асыру


Білім

 • Басқару элементтері мен олардың артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау арасындағы дифференциацияға арналған әдістерді қолдану

 • Процестерді басқару және реттеу арасындағы айырманы түсіндіру

 • Қаржы перспективаларынан және қауіпсіздікті қолдану жағдайларын түсіндіру

 • Ағылшын тіліндегі құжаттамаларды және ағылшынша техникалық терминдерді қолдану


Дағдылар:

 • Басқару бірліктерін өзгерту және тиісті құрастыру топтары мен құрауыштарын таңдау

 • Басқару блоктарын іске қосу

 • Басқару блоктарының жұмыс істеуін тексеру және өлшеулерді жазу

 • Реттеулерді өзгерту арқылы жұмыс істеуді оңтайландыру

 • Қолданбалы бағдарламаны қамтамасыз етумен (сіз) құжаттаманы өңдеу

Пәннің (модульдің) атауы:

8.3 Операциялық және техникалық коммуникация II


Мазмұны:

Ақпарат көздері

Командалық жұмыс

Құжаттама

Анықтамалық

Пайдалану және жетекшілік жөніндегі нұсқаулық

Хаттамалар және хаттамалар жасау

Электр тізбектері бойынша құжаттамалар

Техникалық сызбалар

Бөлшектер тізімі

Техникалық құжаттамалар

Деректерді қорғау

Мәдени коммуникация


Біліктіліктер:

 • Ақпарат көздерін таңдау

 • Ақпаратты жинау және бағалау – сондай-ақ, ағылшын тілінде

 • Құжаттарды және техникалық құжаттамалар мен кәсіби ережелерді салыстыру, толтыру және қолдану

 • Клиенттермен, басшылармен және командада ахуалдық, мақсатқа бағытталған әңгімелесулер

 • Пікірталастардағы мәдени ерекшеліктерді ескеру

 • Кездесу нәтижелерін құжаттау және ұсыну

Білім


 • Схематехникалар, техникалық сызбалар және бөлшектер тізімдерінің құжаттарын бағалау

 • Фактілерді көзбен шолып білу, хаттамалар жасау, ағылшын тіліндегі техникалық терминдерді коммуникацияда қолдану

 • Ақпараттарды деректер банктерінен, техникалық құжаттардан және техникалық файлдардан, сондай-ақ ағылшын тілінде қолдану

Дағдылар: • Деректерді және деректерді сақтау ережесіне сәйкес құжаттарды жасау, резервке көшіру

 • Командадағы жанжалды шешу

 • Тапсырмаларды орындауда стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді жою

9 Арнаулы модульдер

Пәннің (модульдің ) атауы:

9.1 Күш беретін қондырғыларды орнату және монтаждау


Мазмұны:

Жетек жүйесінің құрылымы

Басқару элементтері

Тұрақты және айнымалы токтың электр қозғалтқыштары Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған жабдық

Құрастырылым түрлері, режимдер, электр қозғалтқыштарды қорғау және салқындату түрлері

Жетектерді пайдалануға және басқаруға арналған приборлар мен құрастыру топтары

Іске қосу және тоқтату рәсімдері

Жылдамдықты бақылау

Тестілеу рәсімі

Техникалық талқылаулар

Техникалық құжаттамалар


Біліктіліктер:

 • Клиенттің тапсырысын өңдеуді жоспарлау

 • Есептер туралы ақпаратты командалық келісу, сондай-ақ ағылшын тілінде

 • Жұмыс нәтижелерін бағалау


Білім

 • Жетек жүйелерінің тапсырыстарын талдау және жетекті техникалық іске асыруды жоспарлау

 • Функциялық, экономикалық және экологиялық аспектілерді және оларды масштабтауды ескере отырып, қажетті құрылғыларды, тораптарды және қорғау шараларын таңдау

 • Электр жетектерінің нормаларын ережелерін пайдалану және сақтау және орналастыру, оларды пайдалануға қосу


Дағдылар:

 • Электр және пневматикалық жетектерді құру, құрауыштарыдың параметрлерін реттегеннен кейін оларды тексеру және іске қосу

 • Идеяларды техникалық талқылау және талдау

 • Жұмыс деректерін өлшеу және құжаттау, компьютер арқылы техникалық құжаттамаларды, сондай-ақ, электр тізбектері бойынша құжаттамалар жасау, оларды пайдаланушыларға беру, нұсқама жүргізу

 • Жұмыс мәжілісі және қоршаған ортаны қорғау талаптары

 • Тиісті тексерулер және құжаттамалар
Пәннің (модульдің ) атауы:

9.2 Ғимараттың сервис жүйесін іске қосу және пайдалануға бері


Мазмұны:

Клиенттерге консультативтік қызмет көрсету

Материалдарды дайындау және сепетеу

Жарық техникасы

Қауіптерді анықтау және өртке дабыл беру жүйелері

Коммуникация жүйелері

Найзағайдан қорғаныс

Ғимарат жүйесінің технологиясы

Жүктемені басқару

Визуализацияны бағдарламалық қамтамасыз ету

Нормалар, талаптар және ережелер


Біліктіліктер:

 • Техникалық талаптары және мерзімдеріне сәйкес ғимараттарда электр жүйелерінің тапсырысн өңдеуді жоспарлау

 • Командада жұмыс уақытын және кестелерді келісу, сондай-ақ, басқа жұмыс процестерін есепке алу

 • Құрылыс жүйелерін тексеру, ақауларды жою, кемшіліктерді жоюға арналған шараларды қабылдау
Пәннің (модульдің) атауы:

9.3 Энергияға тәуелді жүйелерді орнату және монтаждау II


Мазмұны:

Сымдар және кабельдік жүйелер

Қайта қосқыштар

Электр желілеріне арналған қорғаныш қондырғылары

Желілердің түрлері

Энергия жабдықтаудың орталықтандырылмаған жүйелері

Ғимараттардағы, әсіресе, арнайы ғимараттардағы энергетикалық жүйелер

Компенсация

Деректерді тіркеу, өңдеу және талдау

Ақауларды жою түрлері мен әдістері

Қайта өңдеу және кәдеге жаратуБіліктіліктер:

 • Жүйелер тұтастай құрастырылған және мақсатты түрде және тиімді орналастырылған болатындай жұмыс кезеңдерін жоспарлау және жұмысты ұйымдастыру шешімдерін қабылдау


Білім

 • Жұмыс процестерін құжаттау және жүйелерін өзгерту

 • Техника қауіпсіздігі, экологиялық нормалар және бақытсыз жағдайларды болдырмау ережелерін сақтау


Дағдылар:

 • Өлшеу және инспекциялық рәсімдерді қолдану және қажеттілігіне қарай параметрлерді бейімдеуге өзгертулер мен реттеулер енгізу

 • Қайта тексерулерді уақытша жүргізу, пайдаланудың қателерін оқшаулау және талдау

 • Кемшіліктерді жою мақсатында мүдделі тараптармен мүмкін болатын шешімдерді талқылау
Пәннің (модульдің ) атауы:

9.4 Электр жабдықтарын орнату және пайдалануға қосу


Мазмұны:

Көтергіш құрылғылар, тіреу және көлік құралы

Бекіту, тіреу құрылымдары және консольдер

Алдын ала сараптау

Комбинацияларды жинау

Электрқозғалтқыштарды, жетек жүйелерін орналастыру

Желілерге және коммуникациялық технологияларға жалғау әдістері

Іске қосу жүйесі

Техника қауіпсіздігінің ережесі

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жабдықтары

ҚұжаттамаБіліктіліктер:

 • ЭМС шаралары бойынша сәйкестігін тексеру, сынақ, шешімдер және бейімдеу журналдарын жасау, орнатуды немесе жүйелерді тапсыру


Білім

 • Жерге қосуды орнату және шамаларды теңестіру, жерге қосу кедергісін және кедергі контурын өлшеу және бағалау

Дағдылар:

 • Құрылыс ағаштарын, сатыларды және монтаж платформаларын таңдау, такелаж жұмыстарын жүргізу және бөлшектеу

 • Көтергіш құрылғыларды, тіреулерді және көлік құралдарын таңдау және пайдалану, жүктемені және тасымалдауды қамтамасыз ету

 • Шамдарды қолданатын негіздерді тексеру, бекітулерді және консольдердің құрылымдарын дайындау және монтаждау

 • Электрқозғалтқыштарды, аспаптарды, жетек жүйелерін және басқа жабдықтарды реттеу, тегістеу, монтаж және қосу

 • Жәшіктерді, коммутаторлардың корпусын және комбинацияларын құрастыру және орналастыру

 • Коммутаторларды орнату, қосу және таңбалау

Пәннің (модульдің ) атауы:

9.5 Бақылау жүйесін конфигурациялау және бағдарламалау I


Мазмұны:

Жүйелерді өлшеу бақылау және реттеуді кешенді орнату

Бағдарламалық және автоматты қамтамасыз етудің өлшеу, бақылау және реттеу технологиялары

Шиналардың желілері, жүйелері

Резервті көшіруге арналған бағдарламалар мен тасығыштар

Басқаруды бағдарламалау

Басқару бағдарламасын талдау


Біліктіліктер:

 • Құрауыштарды өлшеу, бақылау және реттеу жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді және жабдықтарды орнату, оларды бейімдеу және пайдалануға қосу

Білім

 • Сәулеттерді, хаттамаларды, интерфейстерді, автоматтандыру қондырғыларын шина желілеріне және жүйелеріне бейімдеу


Дағдылар:

 • Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және реттеу

 • Басқару бағдарламасын талдау, жасау және өзгерту
11 Өндірістік оқу және кәсіби тәжірибе

Пәннің (модульдің ) атауы:

11.1 Өндірістік оқу


Мазмұны

8.1 – 8.3; 9.1 - 9.5 (өнеркәсіптік контекст) модульдерінің мазмұнын тәжірибеде қолдану8.1 – 8.3; 9.1 - 9.5, модульдері бойынша біліктіліктер, білім және дағдылар, өнеркәсіптегі (компанияларда, кәсіпорында ) тәжірибелік аспектілерге аса назармен
Пәннің (модульдің ) атауы:

11.2 Кәсіби тәжірибеМазмұны

Тәжірибе, 8.1 – 8.3; 9.1 - 9.5 модульдерінің мазмұнын тәжірибеде қолдану


8.1 – 8.3; 9.1 - 9.5, модульдері бойынша біліктіліктер, білім және дағдылар, өнеркәсіптегі (компанияларда, кәсіпорында) тәжірибелік аспектілерге аса назар аудадырылады16 Тереңдетілген кәсіби модульдер

Пәннің (модульдің ) атауы:

16.1 Электр жүйелерін жоспарлау, пайдалануға қосу және монтаждау


Мазмұны

Жобаны сипаттау

Жұмыс уақытын басқару

Рентабельділік

Өнімді әзірлеу

Нормалар, талаптар және ережелер

Сапа кепілдемесі

Жобаны бағалау


Техникалық қызмет көрсету концепциясы

Клиентке консультация беру және оқыту

Процесті құжаттау

Білімді басқару
Біліктіліктер:

 • Электртехникалық қондырғылардың жобаларын жоспарлау

 • Тәжірибелік-бағдарлау шешімдерін жоспарлау, әзірлеу және іске асыру

 • Жобаны ұйымдастыруға жауапкершілікті қабылдау, сондай- ақ, оқуды және жұмыс процестерін үйлестіру

 • Сапаны басқару саласында негізгі нормалар мен процестерді есепке алу, осылайша өнімдер мен процестердің сапасын қамтамасыз ету

 • Жобаның нәтижелерін бағалау және техникалық және экономикалық аспектілермен байланысты жұмыс процестері, сондай-ақ, әзірлемелерге және жұмыс процесіне қатысты ұйымдық аспектілер

 • Электротехникалық қондырғыларда техникалық қызмет көрсету мен модификацияларды жоспарлау жөніндегі шаралар

 • Кәсіби әзірлемелердің және жұмыс процестердің көрінуі

 • Біліктіліктің тиісті мүмкіндіктерін пайдалану, сондай-ақ, құзыреттер мен біліктіліктерді дамыту үшін әртүрлі оқыту әдістерін пайдалану


Білім

 • Орындылығын және жобаларды таңдау кезіндегі жұмыс аумағын ескеріп міндеттердің мақсатын анықтау, талдау және құрылымдау

 • Жоба барысын құжаттау, талдау және бағалау

 • Жобаны іске асыру барысында қайта қолдану нұсқасына және экологиялық үйлесімділігін есепке алу

 • Құжаттамын жасау және өзгерту, құжаттарды ағылшын тілінде пайдалану, нәтижелерді ұсыну

 • Ақауларды талдау және қолдану әдістері, электр техникалық жүйелерде немесе құрауыштарда жүйелі оқшаулау және қателерді жою стратегиясы

 • Нәтижелерді ұсыну үшін жобалар бойынша ағылшын тіліндегі құжаттамаларды қолдану


Дағдылар:


 • Электр техникалық қондырғыларды және құрауыштарды орнату

 • Электр техникалық қондырғыларды және құрауыштарды пайдалануға қосу, қосымша және негізгі функцияларды тексеру Демонстрациялық қондырғылар, олардың функциялары мен құрауыштары

 • Заманауи ақпараттық және коммуникациялық құралдарды қолдану

 • Электр техникалық қондырғылар мен құрауыштарды тапсырыстың талаптарына сай келетіндей етіп өзгерту

 • Клиенттерді өзгертілген объектімен қалай жұмыс істеу керектігі туралы нұсқаулық жүргізу, оларды техникалық қызмет көрсету және талаптарды түсіндіруге қатысты хабардар ету

Пәннің (модульдің ) атауы:

16.2 Техникалық ғимараттарды талдау, шешімдер әзірлеу


Мазмұны:

Электр жабдықтар

Қоректендіру көздері

Сұлбалар


Тапсырыс бойынша құжаттамалар Орналастыру және орнату жоспарлары

Қорғаныс шаралары
Біліктіліктер:

 • Электр жабдықтарды олардың үлгілері мен функцияларына қарай ажырату

 • Қолданыстағы қоректендіру көзін бағалау, контурлар мен қорғаныс шараларын белгілейтін жоспарланған өзгертулер

Білім

 • Орналастыру және орнату жоспарларын оқу және қолдану

 • Тапсырыстар бойынша құжаттамаларды тексеру және жергілікті жағдайларға бейімделу

Дағдылар:

 • Орналасу және орналастыру жоспарларының эскиздері мен жоспарлары

 • Жетек жүйесінің құрауыштарын таңдау
17 Тереңдетілген арнайы модульдер

Пәннің (модульдің ) атауы:

17.1 Техникалық сервис және пайдалануМазмұны

Сервис түрлері

Бағалау

Орнату мониторингіТұтыну туралы деректер

Қондырғыларды жеткізу Техникалық қондырғыларға арналған нұсқауларБіліктіліктер:

 • Клиенттерді кепілді шағымдармен хабардар ету және оларға техникалық және экономикалық орындылығы туралы кеңес беру

 • Қондырғыларды жеткізу, клиенттерге оларды қолдану туралы нұсқаулық беру


Білім

 • Құжаттау қызметтері

 • Тұтынатын энергия туралы ақпаратты жинау

Дағдылар:

 • Қызметтерді қамтамасыз ету және орындау

 • Компанияның принциптерін қарау кезінде ұсыныстар мен бағаны дайындауға қатысу

 • Техникалық қондырғылардың мониторингі

 • Дистанциялық диагностика және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу

 • Жүйедегі деректер мен диагностикалық деректерді таңдау және оларды жақсартуға қолдану

 • Техникалық объектілердің қосымшаларының визуализацияларын іске қосу және бейімдеу

 • Берілген мәннен ауытқулар қателерін іздеу (энергия мен жабдықтарды тұтыну деректері), тұтынуды оңтайландыру

Пәннің (модульдің ) атауы:

17.2 Автоматтандырылған жүйелерді пайдалануға қосу және монтаждау I


Мазмұны:

Автоматтандыру жүйелерінің деңгейлері

Электр шина жүйелерінің параметрлері мен нормалары

Желілер мен электр шина жүйелерінің конфигурациясы

Сандық бақылауды бағдарламалық қамтамасыз ету

Автоматтандырылған жүйенің режимдері

Мәтіндерді өңдеу, ұқсас мәндерді өңдеу

Коммуникациялар мүмкіндігімен жетек жүйесін бақылауБіліктіліктер:

 • Автоматтандырылған жүйелерді бақылауды жоспарлау

 • Жұмысты бөлуге негізделген жұмыс процестерін ұйымдастыру және оңтайландыру

Білім

 • Байланыстың өнеркәсіп жүйелерінің көмегімен автоматтандырудың жоғары жүйелеріндегі құрауыштар интеграциясы

 • Қондырғылар мен қызметтердегі қателердің салдарын есептеу, алдын алу шараларын қабылдау


Дағдылар:

 • Автоматтандырылған жүйелерді орнату

 • Автоматтандырылған жүйелерді және олардың интеграцияланған жүйелерін реттеу және параметрлеу

 • Автоматтандырылған жүйелердің топологияларын және құрылымын есепке алу

 • Деректерді жасау және талдау және бағдарламаларды әзірлеу және визуализациялау үшін құқралдарды алмастыру

 • Нормаларды қолдану және сақтау, сондай-ақ, өнеркәсіп қауіпсіздігін ескере отырып, электр жетектерді орналастыруға және пайдалануға қосуға арналған ережелер,

 • Құжаттарды кәсіби таңбалау

Пәннің (модульдің ) атауы:

17.3 Электр функциялары мен жүйелерін өлшеу және талдау


Мазмұны:

Сұлбаларды талдау әдістері Ұқсас және сандық жинау топтары

Сұлбаларға арналған стандартты шешімдер

Ақауларды оқшаулау әдістері

Модельдеуді бағдарламалық қамтамасыз ету

Өлшеу және тестілеу рәсімдері

Сынау ережелері, сынау хаттамалары

Техникалық құжаттамалардың сұлбаларыБіліктіліктер:

 • Жүйелер мен құрауыштардың функциясын тексеру және деректер хаттамаларының интерпретациясы

 • Өлшеу процестері мен қондырғыларын талдау


Білім

 • Дабылдарға ілесу және оларды тексеру

 • Электр шамаларын өлшеу, бағалау және есептеу


Дағдылар:

 • Құрауыштардың сипаттамалары мен функцияларын тексеру

 • Басқару сұлбаларын талдау

 • Ақауларды жүйелі түрде іздеу жіне жою

 • Датчиктерді және атқару механизмдерді тексеру және реттеу

 • Басқаруды олардың функцияларына қатысты тестілеу және бағалау

Пәннің (модульдің ) атауы:

17.4 Электр жабдықтарды орнату және пайдалануға қосу II


Мазмұны:
Комбинацияларды жинау

Электрқозғалтқыштарды, жетек жүйелерін орналастыру

Желілерге және коммуникациялық технологияларға жалғау әдістері

Іске қосу жүйесі

Жарықтандыру жүйелері

Апаттық ажырату және есептілік жүйесі

Техника қауіпсіздігінің ережесі

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жабдықтары

Құжаттама


Біліктіліктер:

 • Қорғау қонддырғыларын реттеу және олардың тиімділігін тексеру, қорғаудың тиімді шараларымен қамтамасыз ету


Білім

 • Жетек жүйелерін параметрлеу және оларды пайдалануға қосу, операциялық мәндерді орнату


Дағдылар:

 • Жабдықтарды орнату, жалғау және таңбалау, өлшеу және мониторинг жасау

 • Қорғау қондырғыларын, қаптамаларды және оқшаулауды монтаждау

 • Электр шиналарын жинау

 • Байланысқан сымдарды дайындау және энергетика жүйесінің сымдарын дайындау

 • Әртүрлі жалғау әдістерімен сымдарды коммуникациялау жүйесін өңдеу

 • Құбырлар мен түтіктердің көмегімен құрауыштарды қосу

 • Негізгі және көмекші тізбектерді пайдалануға қосу

 • Дабылдарды және деректерді беру жүйесін орнату, тексеру және күшейту

 • Қондырғылардың электрлі емес құрауыштарын, әсіресе пневматикалық құрауыштарын тексеру

 • Жарық беру жүйелерін монтаждау және орнату

 • Апатты ажыратуларды және қауіпсіздіктің механикалық құрылғыларын тексеруБіліктіліктер:

 • Техникалық қызмет көрсету және тексеру жөніндегі шараларды жоспарлау


Білім

 • Тексеру жүйелері, машиналардың және қауіпсіздік құрылғыларының функцияларын тексеру, сондай-ақ, тексеру журналын жүргізу

 • Энергияны бөлу жүйелерін бағалау

 • Берілген мәндермен жүйенің параметрлерін салыстыру және оларды реттеу

Дағдылар:

 • Техникалық қызмет көрсету жоспарларына сәйкес жүйелерге қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсету бойынша алдын алу шаралары шеңберінде тозған бөліктерді ауыстыру

 • Диагностикалық жүйелерді қолдану, құрауыштардың функцияларын тексеру, бұзылған құрауыштарды ауыстыру

 • Электр жабдықтарының орталықтандырылмаған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу

 • Энергияны бөлу жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу

 • Өңдеу станоктарына қызмет көрсету және жөндеу

 • Коммуникация жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу

 • Қондырғыларды немесе жүйенің бқліктерін қайта іске қосу кезінде қорғау шараларын және қауіпсіздік қондырғыларын орнату және олардың тиімділігін тестілеу

 • Техникалық қызмет көрсету шараларын тексеру
19 Өндірістік оқу және кәсіби тәжірибе

Пәннің (модульдің ) атауы:

19.1 Өндірістік оқуМазмұны

Құрауыштарды монтаждау және бұзу

Сымдарды монтаждау жүйелері

Электр берілістерінің желілерін орнату

Электр жүйелері мен жабдықтарын жасау, өзгерту, сақтау және пайдалануға арналған электр техникалық ережелер

Объектілер мен қондырғыларды пайдалауға беру

Қоқысты жинау

Техника қауіпсіздігінің жұмысы және ережесі


Сымдардың қорғаныс құрылғыларының және жабдықтардың өткізу қабілеттілігі

Қорғаныс сымы және шамаларды теңестіру

Қорғаныс топтары және оларды бағалау

Бас тарту жағдайындағы электр тогымен соғу (әсіресе қорғаныс құрылғысының тогы, кернеу және ток күші бойынша )

Өрт қауіпсіздігінің ережесі
Электр магнитті энергияны түрлендіру принципі

Активті емес электр машиналары, орамдар, орамның түрлері мен формалары, оқшаулау

Құрастыру процесі

Электр машиналарының құрауыштары

Әзірлеу, сақтау

Жұмыс режим, салқындату

Жетек жүйесінің құрылымы

Басқару элементтері

Машинаның тұрақты және айнымалы ток қозғалтқышы

Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған жабдық

Өлшеуіш приборлар және жүктеу процестері, сипаттамалар

Орам мен жұмыс режимі арасындағы корреляция

Жетектерді пайдалануға және басқаруға арналған приборлар мен құрастыру

Іске қосу және тоқтату

Жылдамдықты бақылау

Тестілеу рәсімі

Техникалық талқылау

Техникалық құжаттама


Мазмұны:

Жалғастырғыштар

Берілісті ауыстырып қосу блогы

Тежегіш


Ақаулардың себептері

Коррозияға ұшырау, зақымдану, тозу

Балансировка

Кәдеге жаратуға талаптар

Жалпы және топтық сызбалар, Құрастыру бойынша жоспарлар

Бөлшектердің тізімі

Сынақ хаттамалары

Қайтадан пайдалануға қосу

Өлшеу ережелері

Өлшеу, бақылау және реттеу жүйелері

Өлшеу, бақылау және реттеу жүйелерін бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету технологиясы

Электр шиналар желілері, жүйелер

Резервке көшіруге бағдарламалар мен тасығыштар

Бақылауды бағдарламалау

Бақылау бағдарламасын талдау

Сервис түрлері

Бағалау

Орнату мониторингіТұтыну туралы деректер

Қондырғыларды жеткізу Техникалық қондырғыларға арналған нұсқаулар

Автоматтандыру жүйелерінің деңгейлері

Электр шина жүйелерінің параметрлері мен нормалары

Желілер мен электр шина жүйелерінің конфигурациясы

Сандық бақылауды бағдарламалық қамтамасыз ету

Автоматтандырылған жүйенің режимдері

Мәтіндерді өңдеу, ұқсас мәндерді өңдеу

Коммуникациялар мүмкіндігімен жетек жүйесін бақылау

Коммуникациялар мүмкіндігімен жетектің күрделі жүйелерін бақылау

Инверторлы қоректендіруі бар жетектер

Кері байланысты тізбек және ЭМС бойынша шаралар

Ақауларды және ықтималды талдау және ақаулардың әсерін талдау

Жетілдірудің үздіксіз процесі Жанжалдарды шешу стратегиясы


Біліктіліктер: • Электр құрылғыларының өндірісі немесе электр қондырғыларын орнату, пайдалануға қосу

 • Сымдарды және оларды қорғау құрылғыларын, сондай-ақ, ток күші бойынша рұқсат етілген жүктемеге сәйкес жабдықтарды бағалау

 • Электр жабдықтары мен қондырғылардың жұмысы кезінде туындайтын қауіптілікті бағалау, сонымен қатар қорғау шараларымен бірге қауіпсіз қолдануды қамтамасыз ету

 • Электр жабдықтарының жұмыс уақытында техника қауіпсіздігі ережелерін және қорғау шараларын сақтау кезінде жұмыс режимі мен пайдалануды жіктеу және зерделеу

 • Өндіруші ұсынған ақпараттарды, тапсырыс берушілердің талаптарын, қоршаған орта мен қауіпсіздік жағдайларын ескере отырып, электр қозғалтқыштарды іске қосу

 • Электр жабдықтарының, оның жай-күйінің, пайдалану әдістерінің құжаттарын жасау

 • Электр жабдықтарына арналған механикалық құрауыштарды таңдау, бейімдеу және орнату

 • Әртүрлі материалдарды, атап айтқанда, бұрғылау, зенкерлеу, тегістеу, көбіне айналмалы және зенкерлеумен өңдеу

 • Электр қозғалтқыштардағы ақауларды оқшаулау және проблемаларды жою және жабдықтарды жөндеу туралы ұсыныстар енгізу

 • Орамның бір қабаттылығын өндіру және орнату

 • Активті емес электр жабдығының орамын өндіру және орнату

 • Өлшеу, бақылауға арналған жабдықтарды және бағдарламамен қамтамасыз етуді орнату және құрауыштар жүйелерін орнату, оларды бейімдеу және пайдалануға қосу

 • Клиенттерді кепілді шағымданулар туралы хабардар ету және оларға техникалық және экономикалық мақсаттылығына қатысты кеңес беру

 • Қондырғыларды жеткізу, оларды қолдану туралы клиенттердге нұсқама беру

 • Автоматтандырылған жүйелерді бақылауды жоспарлау

 • Еңбекті бөлуге негізделген жұмыс процестерін ұйымдастыру және оңтайландыру


Білім


 • Электр магнитті үйлесімділікті ескере отырып, сымдар мен монтажды құрылғылардың орналасуын анықтау

 • Орнату, модификациялаудың электр техникалық ережелерін есепке алу, электр желілеріне және жабдықтарына қызмет көрсету және пайдалану

 • Электр қондырғыларына немесе жүйелеріне арналған қоршаған орта жағдайларына және ерекше жағдайларды ескеріп қосымша факторларға қатысты қорғаныс түрлерін бағалау

 • Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін қауіпсіздіктің негізгі шараларын бағалау

 • Стационарлық емес жабдықтардың электр қауіпсіздігін бағалау

 • Электр қозғалтқыштардың құрастырылымын және жұмыс режимін талдау

 • Электр қозғалтқыштардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді сипаттау

 • Электр қозғалтқыштардың қолданылу аясын және экономикалық аспектілерін ескеріп, артықшылығы мен кемшіліктерін сипаттау

 • Активті емес электр қозғалтқыштардың қолданылу жағдайларын және оларға қойылатын талаптарды түсіндіру

 • Роторлы электрқозғалтқыштарды қолдануды, жетектердің жүйелерінде олардың интеграциясын , оларды пайдалану және басқаруға арналған қажетті құрылғылар мен монтаждық топтарды түсіндіру

 • Құрауыштар мен қарапайым жүйелерге арналған құрастыру және бұзу жөніндегі әзірлемелер арасындағы корреляция функцияларын анықтау

 • Электрқозғалтқыштарды механикалық бейімдеу, құрастыру және бұзуға қажетті құралдар мен шараларды сипаттау

 • Кәсіби қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғаумен байланысты шығын және факторлар тиімділігін ескере отырып процестерді бағалау

 • Электрқозғалтқыштардың зақымдану және тозу себептерін түсіндіру

 • Түсіндіру және орам жоспарларының эскиздері

 • Сәулетті, хаттамаларды, интерфейстерді, желілерге шина жүйелеріне автоматтандыру құрылғыларына бейімдеу

 • Құжаттау

 • Жабдықтардың энергия тұтынуы туралы деректерді жинақтау

 • Ағылшынша құжаттарды қоса құжаттаманы жасау және өзгерту, сондай-ақ, нәтижелерді ұсыну

 • Стандартты қолданбалы бағдарламаларды қолдану

 • Талдау жолымен объектілерді жоспарлау кезіндегі болуы мүмкін қателердің көздерін болдырмау

Дағдылар:

 • Монтаждық топтарды бұзу және жинау және бөлшектерді механикалық өңдеу арқылы бейімдеу

 • Сымдарды таңдау және монтаждық топтарды және жалғау технологиясы әртүрлі құрылғыларды таңдау

 • Электр жабдықтарын және сымдардың жүйесін таңдау және жабдықтау

 • Сымдарды орнату

 • Қалдықтарды болдырмау және қалдықтарды бағалау, кәдеге жаратуға, экологиялық таза сақтауға және кәдеге жаратуға дайындауға қолданылмайтын жабдықтар

 • Қорғаныс және теңестіру сымдарының жұмысын тексеру және бағалау

 • Оқшаулау кедергісін өлшеу және бағалау

 • Электр тогының соғуын болдырмау жөніндегі шаралардың тиімділігін бағалау, әсіресе, тым артық жүктемеден қорғанысты және қысқа тұйықты токтан болған ақаулар

 • Электр қондырғылары мен жүйелерін реттеу кезінде өрт қауіпсіздігін есепке алу

 • Қосылатын құрылғылардың, корпустардың және тізбек құрылғыларының комбинацияларын жасау

 • Жиілік түрлендірушілерін таңдау және параметрлеу

 • Электр жабдықтарын жалғау және іске қосу

 • Оқшаулаудың және панель қақпағының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған жабдық қондырғысы

 • Конфигурация, электр сұлбасы және құрастыру жоспарларын пайдалану

 • Орам деректерін жазу

 • Электр қозғалтқыштарға оқшаулау әзірлеу

 • Құрастыру тобының жұмысын тексеру және ақаулы бөліктерді ауыстыру

 • Компьютердің көмегімен ағымдағы жағдайларға бейімдеу жоспары

 • Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің инсталляциясы және конфигурациясы

 • Бақылау бағдарламаларын талдау, жасау және өзгерту

 • Функционалдық рәсімдерді тексеру және бағдарламаның жұмысын бейімдеу

 • Деректерді тасығыштардың және резерке көшіру бағдарламасының инсталляциясы

 • Қызметтерді ұсыну және көрсету

 • Компанияның принциптерін ескере отырып, ұсыныстар мен бағаларды дайындауға қатысу

 • Техникалық қондырғылардың мониторингі

 • Дистанциялық диагностика және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу

 • Жүйедегі деректер мен диагностикалық деректерді таңдау және оларды жақсартуға қолдану

 • Техникалық объектілердің қосымшаларының визуализацияларын іске қосу және бейімдеу

 • Берілген мәннен ауытқулар қателерін іздеу (энергия мен жабдықтарды тұтыну деректері), тұтынуды оңтайландыру

 • Қолданыстағы жүйелерді бақылауды талдау және күрделі автоматтандырылған жүйелерді орнату

 • Автоматтандырылған жүйелердің жұмыс түріне және қауіпсіздігіне қарамастан тексеру және пайдалануға қосу

 • Техникалық қызмет көрсету және диагностикалауды орындау, сондай-ақ, автоматтандырылған жүйелер мен жетектерде алыстан диагностикалау

 • Жүйелі оқшаулау стратегиясын қолдану және техникалық қызмет көрсету және диагностикалауды орындау кезінде ақауларды анықтау
Пәннің (модульдің ) атауы:

19.2 Кәсіби тәжірибе


Мазмұны:

Өнімді сипаттау

Коммуникациялық процесс

Шағымдармен жұмыс істеу

Клиенттердің мінез-құлқы

Клиенттермен өзара қарым-қатынасты басқару


Тапсырыстарды бас өңдеу

Қауіпсіздік, экономикалық және экологиялық аспектілер Тапсырысты өңдеуді жоспарлау

Жұмыс құрылымын, мерзімдерді жоспарлау

Клиентке бағдар жасау

Құжаттама

Жұмыс нәтижелері мен өнімділікті бағалау

Сапаны қамтамасыз ету жүйесі (TQM)

Қоршаған ортаны қорғау


Құрал-сайманды таңдау

Жобаны аяқтау

Жұмысты ұйымдастыру

Жұмыс процестері, жұмыс рәсімдері

Командалық жұмыс

Жоспарлау, реттілік, орындау мерзімдері

Біліктіліктер:

 • Клиенттердің күту нәтижелерін және сұраныстарын растау, шешімдердің тәсілдерін растау және іске асыру мүмкіндіктерін ұсыну

 • Клиенттермен ақпараттар алмасуды ұйымдастыру

 • Клиенттерді арнайы ұсыныстармен хабардар ету және оларға кеңес беру, тапсырыстарды қабылдау

 • Бастапқы шарттарды талдау, техникалық және ұйымдық интерфейстерді үйлестіру, құжаттау интерфейстері, тапсырыс алуға мақсаттарды белгілеу, кіші міндеттерді анықтау, техникалық құжаттарды жасау және шығындарды жоспарлауға қатысу

 • Шақыру, зерделеу және компанияның ережелеріне сәйкес ұсыныстары мен құнын бағалау

 • Экономикалық және уақытша талаптарды ескеріп, жұмыс процестері мен кіші міндеттерді жоспарлау

 • Жұмыс процестеріне арналған әртүрлі нұсқаларды тексеру және көз мөлшерлеп білу және нұсқалардың шығынының тиімділігін салыстыру

 • Командада тапсырмаларды жоспарлау және орындау

 • Жобаларды аяқтау мерзімін ескеріп, орындау үшін IT жүйесін қолдану


Білім

 • Ерекшеліктерді түсіндіру, пайдалану жөнінде нұсқаулық, қауіптіліктер және техника қауіпсіздігі жөніндегі ақпарат

 • Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар және клиент үшін аралықтар

 • Ақпаратты алу және бағалау, құжаттаманы пайдалану және бейімделу, технологиялық әзірлемелерді оқып білу, қауіпсіздікке байланысты құжаттарды есепке алу

 • Тапсырыстарды өңдеуді жоспарлау және оларды жоспарлау құжаттарын жасай отырып, алдыңғы және кейінгі салаларға сәйкес келтіру

 • Тиісті құрал-саймандар мен материалдарды таңдау

 • Оперативтік деректерді жазу және бағалау

 • Біліктіліктің кемшілігін анықтау, оқыту мүмкіндіктерін анықтауДағдылар:

 • Қателер жөніндегі есептерді жазу

 • Тапсырыстарды өңдеуде проблемалар болған жағдайда шешу нұсқаларын көрсете отырып, тапсырысты өңдеу кезінде нақты мәселелерді келісу

 • Техникалық қолдауды қамтамасыз ету

 • Еңбекті жоспарлау және бақылау

 • Еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды ескеріп, тапсырыстарды орындау

 • Тест типтерін және сынақ жабдықтарын таңдау, ережелерге сәйкес тестілеу жоспарын қолдану

 • Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен нормативтерді есепке алу, сондай-ақ, сапа

 • Сапаны қамтамасыз ету жүйесін пайдалана отырып, тапсырыстың орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ, қателердің себебін іздеу, оларды жою және құжаттау

 • Тапсырысты өңдеуді құжаттау, қызметтер ұсыну, шот-фактураларды жасау, есептеу

 • Жұмыс қажеттілігін ескеріп, жұмыс станциясын немесе құрастыру станциясын реттеу

 • Жұмысқа қажетті құралдар мен материалдарды анықтау, таңдау, уақытылы сұраныс, тексеру, тасымалдау, сақтау және ұсыну

 • Жобаны аяқтауға және мерзімдерін қадағалауға арналған аспаптарды қолдану

 • Жабдықтарды тестілеу рәсімдерін таңдау және пайдалану

 • Жабдықтарды тестілеудің пайдасын белгілеу

 • Жұмыс нәтижелерін тексеру, бағалау және құжаттау

 • Өз жұмыс саласында жұмыс процестерін үнемі жетілдіруге ықпал ету
23 Арнайы тереңдетілген модульдер

Пәннің (модульдің) атауы:

23.1Бақылау жүйесінің конфигурациясы және бағдарламалау II


Мазмұны:

Жүйелерді өлшеу, бақылау және реттеуді кешенді орнату

Бағдарламалық және автоматты қамтамасыз етудің өлшеу, бақылау және реттеу технологиялары

Шиналардың желілері, жүйелері

Резервті көшіруге арналған бағдарламалар мен тасығыштар

Басқаруды бағдарламалау

Басқару бағдарламасын талдау


Біліктіліктер:

 • Құрауыштарды өлшеу, бақылау және реттеу жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді және жабдықтарды орнату, оларды бейімдеу және пайдалануға қосу

Білім

 • Сәулеттерді, хаттамаларды, интерфейстерді, жүйелеріне автоматтандыру қондырғыларын шина желілеріне және бейімдеуДағдылар:


 • Жұмыс істеуін тексеру және бағдарламаларды бейімдеу

 • Деректерді тасығыштарды орнату және деректерді резервке көшіруге арналған бағдарламалар

Пәннің (модульдің) атауы:

23.2 Автоматтандырылған жүйелерді пайдалануға қосу және монтаждау IIМазмұны:

Желілер мен электр шина жүйелерінің конфигурациясын

өңдеу

Коммуникациялар мүмкіндігімен жетек жүйесін бақылауИнверторлы қоректендірумен жетектер

Кері байланысты тізбек және ЭМС шаралары

Ақауларды ықтимал талдау және ақаулардың әсерін талдау

Жетілдірудің үздіксіз процесі

Жанжалдарды шешу стратегиясы


Біліктіліктер:

 • Күрделі автоматтандырылған жүйелерді бақылауды жоспарлау

 • Жұмысты бөлуге негізделген жұмыс процестерін ұйымдастыру және оңтайландыру


Білім

 • Ағылшынша құжаттарды қоса құжаттаманы жасау және өзгерту, сондай-ақ, нәтижелерді ұсыну

 • Стандартты қолданбалы бағдарламаларды қолдану

 • Талдау жолымен объектілерді жоспарлау кезіндегі болуы мүмкін қателердің көздерін болдырмау


Дағдылар:

 • Қолда бар жүйелерді бақылауды талдау және күрделі инсталляция

 • Жұмыс істеуі мен қауіпсіздігіне қарамай, автоматтандырылған жүйелерді тексеру және оларды пайдаланууға қосу

 • Автоматтандырылған жүйелерге және жетектерге техникалық қызмет көрсету және диагностикалау, сондай-ақ, дистанциялық диагностикалау

 • Жүйелі оқшаулау стратегиясын қолдану және техникалық қызмет көрсету және диагностикалауды орындау кезінде ақауларды анықтау
Пәннің (модульдің) атауы:

23.3 Бизнес процестер және сапаны басқару


Мазмұны:

Тапсырыстарды бас өңдеу

Қауіпсіздік, экономикалық және экологиялық аспектілер Тапсырысты өңдеуді жоспарлау

Жұмыс құрылымын, мерзімдерді жоспарлау

Клиентке бағдар жасау

Құжаттама

Жұмыс нәтижелері мен өнімділікті бағалау

Сапаны қамтамасыз ету жүйесі (TQM)

Қоршаған ортаны қорғау


Біліктіліктер:

 • Клиенттерді арнайы ұсыныстармен хабардар ету және оларға кеңес беру, тапсырыстарды қабылдау

 • Бастапқы шарттарды талдау, техникалық және ұйымдық интерфейстерді үйлестіру, құжаттау интерфейстері, тапсырыс алуға мақсаттарды белгілеу, кіші міндеттерді анықтау, техникалық құжаттарды жасау және шығындарды жоспарлауға қатысу

 • Шақыру, зерделеу және компанияның ережелеріне сәйкес ұсыныстары мен құнын бағалау


Білім

 • Ақпаратты алу және бағалау, құжаттаманы пайдалану және бейімделу, технологиялық әзірлемелерді оқып білу, қауіпсіздікке байланысты құжаттарды есепке алу

 • Тапсырыстарды өңдеуді жоспарлау және оларды жоспарлау құжаттарын жасай отырып, алдыңғы және кейінгі салаларға сәйкес келтіру

Дағдылар:

 • Сыртқы еңбек қызметінің мәселелері бойынша ұйымдастыру және бақылау

 • Еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды ескеріп, тапсырыстарды орындау мерзімдерін сақтау

 • Тест түрлерін және сынақ жабдықтарын таңдау, ережелерге сәйкес тестілеу жоспарларын қолдану

 • Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен нормативтерді есепке алу, сондай-ақ, сапа

 • Сапаны қамтамасыз ету жүйесін пайдалана отырып, тапсырыстың орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ, қателердің себебін іздеу, оларды жою және құжаттау

 • Тапсырысты өңдеуді құжаттау, қызметтер ұсыну, шот-фактураларды жасау, есептеу
24 Өндірістік оқу және кәсіби тәжірибе


Пәннің (модульдің ) атауы:

24.1 Кәсіби тәжірибе


Мазмұны:

Өнімді сипаттау

Коммуникациялық процесс

Тиеу-түсіру жұмыстары

Клиенттердің мінез-құлқы

Клиенттермен өзара қарым-қатынасты басқару

Біліктіліктер:

 • Клиенттердің күткендерін және сұранысын растау, шешімнің тәсілдерін әзірлеу және іске асыру мүмкіндігін беру

 • Клиентпен ақпарат алмасуды ұйымдастыру


Білім

 • Ерекшеліктерді түсіндіру, пайдалану жөнінде нұсқаулық, қауіптер және техника қауіпсіздігі ережелері туралы ақпарат

 • Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар және клиент үшін аралықтар


Дағдылар:

 • Қателер туралы есептер жазу

 • Тапсырысты өңдеу кезінде проблемалар болса, шешу нұсқаларын көрсете отырып, нақты мәселелерді келісу

 • Техникалық қолдауды қамтамасыз ету

Пәннің (модульдің ) атауы:

24.2 Кәсіби тәжірибе


Мазмұны:

Жобаны аяқтау

Жұмысты ұйымдастыру

Жұмыс процестері, жұмыс рәсімдері

Командалық жұмыс

Жоспарлау, реттілік, орындау мерзімдері

Тізбектерді анықтау

Менеджмент аспектілері, экономикалық тиімділікСапаны бақылау


Біліктіліктер:

 • Жұмыс процестерін және экономикалық және уақыт талабын ескеріп, кіші міндеттерді жоспарлау

 • Жұмыс процестеріне арналған тексеру және көз мөлшерлеп білу және нұсқалардың шығын тиімділігін салыстыру

 • Командада тапсырмаларды жоспарлау және орындау

 • Аяқтау мерзімін ескеріп, жобаларды орындауға арналған IT жүйелерді пайдалану

 • Шешім нұсқаларын тексеру, рентабельділік бойынша визуализация және салыстыру

 • Өз жұмыс жұмыс аумағында жұмыс процестерін үнемі жетілдіруге ықпал ету


Білім:


 • Тиісті құрал-саймандарды және материалдарды таңдау

 • Жұмыс деректерін жазу және бағалау

 • Біліктіліктің кемшілігін анықтау, оқыту мүмкіндіктерін анықтау

 • Біліктіліктің кемшіліктерін анықтау, біліктілік мүмкіндіктерін қолдану

 • Жұмыс істеуге қажетті құрал-саймандар мен материалдарды анықтау, таңдау және уақытылы сұраныстар, тексеру тасымалдау, сақтау және ұсыну

 • Экономикалық деректерді алу және бағалау

 • Біліктілік мүмкіндіктерін пайдалана отырып, дағдылардағы олқылықтарды анықтау


Дағдылар:

 • Жұмыс станцияларын немесе құрастыру станцияларын жұмысшылар қажеттілігін ескеріп реттеу

 • Жұмыс істеуге қажетті құрал-саймандар мен материалдарды анықтау, таңдау және уақытылы сұраныстар, тексеру тасымалдау, сақтау және ұсыну

 • Жобаны аяқтауға және мерзімдерін қадағалау,а арналған аспаптарды қолдану

 • Әртүрлі оқыту әдістерін қолдану

 • Жабдықтың тестілеу рәсімдерін таңдай және қолдану

 • Жабдықты тестілеудің пайдасын анықтау

 • Жұмыс нәтижелерін тексеру, бағалау және құжаттау

 • Өз жұмыс орнында жұмыс нәтижелерін үнемі жетілдіруге ықпал ету

 • Тестілеудің әртүрлі әдістерін таңдау және қолдану, тест жабдықтарының қолданылуын тексеру


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Қызылорда қаласы №140 қазақ орта мектебі Нұрманова Мереке Серікбайқызы Мектеп директорының ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г
2017 -> Бағдарламасы 11 сынып 2015 2016 оқу жылы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет