Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігібет1/2
Дата19.09.2017
өлшемі0.52 Mb.
#1376
  1   2

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

«Азаматтық және еңбек құқығы» кафедрасы

«Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу» кафедрасы
БЕКІТЕМІН:

ҒЖ және ХБ жөніндегі проректоры

Бахов Ж.К.

« » 2011 ж.


6М030100-ЗАҢТАНУмамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханның
БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент-2011 ж.
Қабылдау емтихан бағдарламасы «мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Қылмыстық құқық», «ҚР Азаматтық құқық», «ҚР қылмыстық іс жүргізу», «ҚР азаматтық іс жүргізу» пәндерінен 050301- Заңтану мамандығы бойынша типтік бағдарламалары құрылған.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы «Азаматтық және еңбек құқығы» кафедрасының мәжілісінде талқыланған, хаттама № 14 «04» 26 2011 ж

Кафедра меңгерушісі з.ғ.к. Елікбай М.А.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы «Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу» кафедрасының мәжілісінде талқыланған, хаттама № 14 «04» 26 2011 ж

Кафедра меңгерушісі з.ғ.к. Ким Э.П.
Қабылдау емтиханның бағдарламаны «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультеттің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған,хаттама№ 11 « 30» 04 2011ж.
Төрайым з.ғ.к. Ким Э.П.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімімен келісілген


Жоғары оқу орнынан кейінгі

білім беру орталығының бастығы Ж.Д.Изтаев

Кіріспе
6N0301 – Құқықтану мамандығы бойынша кадрларды дайындау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жүзеге асырылады. (ҚР МЖББС 7.09.091-2008 Магистратура).

Магистратурада 6N0301 – Құқықтану мамандығы бойынша кадрларды дайындау мынадай бағыттарда жүреді:

- салалық (профильному);

- ғылыми және педагогикалық.

Магистрлік бағдарламаның негізгі мақсаттары болып табылады:

- салалық дайындау бағыты – жоғары дәрежелі магистрлерді іс тәжірибе бағытында дайындау, олардың қазақстандық және халықаралық еңбек нарығында қатысуы;

- ғылыми педагогикалық дайындау бағыты – құқықтану саласында жоғары дәрежелі магистр – зерттеуші дайындау, олардың қазақстандық және халықаралық білім беру үрдісіне қатысуы.

Магистратура түлегі ғылыми және кәсіптік деңгейдегі дайындықты меңгеріп, заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс істей білуі қажет, ғылыми – зерттеушілікпен айналысуға және жоспарлауға, ЖОО дәріс беруге, қазіргі ғылыми және тәжірибелік мәселелерді жүйелеп, шеше білуі қажет.1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері

  1. Мемлекет және құқық теориясы

Мемлекет және құқық теориясы ғылыми пәнінің түсінігі. Жалпы мемлекет және құқық теориясының пәні - негізгі заңдылықтардың пайда болу, мемлекет және құқықтың функцияларымен дамуы.

Мемлекет және құқық теориясы пәні мен объектісінің ұғымы.

Қоғамдық құбылыстарды зерттеудегі ғылым жүйесінде мемлекет және құқық теориясының орны. Мемлекет және құқық теориясының философиямен, әлеуметтанумен, саясаттанумен, мәдениеттанумен қатынасы.

Рулық құрылыс. Рулық құрылыс кезіндегі басқару органдары және жүріс-тұрыс нормалары. Алғашқы қауымның рулық-тайпалық ұйымнан біртіндеп мемлекетке ауысуы.

Мемлекеттің құрылуының нышындары: бұқаралық билік (аппарат), тұрғындардың территориялық бөлінуі, салықтар мен займдар. Мемлекеттілік. Егеменділік. Құқықшығармашылық мемлекеттің нышаны ретінде.

Құқықтың пайда болуының негізгі теориялары: шынайы-құқықтық (шарттық), теологиялық, психологиялық, материалистік (класстық).

Мемлекет және құқықтың уақыт аралығындағы хронологиялық көзқарас. Ежелгі әлемдегі, орта ғасырдағы, жаңа және жаңа уақыттағы мемлекет және құқық. Қазіргі замандағы құқықтық жүйесінің классификациясы романо-германдық және англосаксондық құқтық жүйелер.

Мемлекеттің түсінігі. Мемлекеттің түрлерінің түсінігі. Мемлекеттің түрлерін анықтайтын факторлар: географиялық, экономикалық, саяси, тарихтық, ұлттық. Басқару формасы. Мемлекеттік құрылым формасы.

Мемлекет механизмі туралы түсінік. Мемлекет аппаратының негізгі орналасу міндеттерімен қызметтері: бөлінуі, интернацмонализм, демократизм, профессионализм, егеменді мемлекет билігінің халыққа тиістілігі, азаматтардың құқық қорғау және жеке бостандықтары.

Мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет кадрлары мен олардың жіктелінуі. Мемлекет органдары, оның белгілері. Мемлекеттік органдардың мақсаты, қызметі және компетенциясы.

Мемлекет қызметінің мазмұны және түсінігі. Мемлекеттің мәні, оның мақсаты және қызметі. Мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері. Мемлекеттің тұрақты және уақытша қызметтері. Мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, саяси, идеологиялық қызметтері.

Мемлекет қызметі және мемлекет механизмі (аппараты). Мемлекет қызметі және мемлекеттік органдардың қызметі.Мемлекет қызметінің іске асырылуының құқықтық формасы: құқықтық шығармашылық, құқықтық қолданыс, құқықтық қорғаныс.

Қоғамның саяси жүйесі туралы түсінік.

Құқықтық мемлекеттік тұжырымдамасы: теория мен тәжірибе. Құқықтық мемлекеттің мақсаты, міндеттері және қызметі.

Құқықтың анықтамасы.Құқық институт ретінде. Объективтік құқық және субъективтік құқық.

Құқық нормасының түсінігі. Құқық нормасы - үлгі, ереже, шара, жүріс-тұрыс масштабы. Құқық нормасының белгілері: формалды анықтаушылық жалпы міндеттілік, жүйелілік, әрекеттің қат-қабаттылығы, адресаттық кейіптеушіліксізі мемлекетпен қамтамасыз етілуі, ұсынушылық-міндеттілік сипаты.

Құкықтың(қайнар көздерінің) формаларының түсінігі. Санкциялы дәстүр. Әдет-ғұрпы құқығы. Сот және әкімшілік прецеденті. Нормативтік құқықтық акт.Зандық доктрина құқықтың қайнар көзі ретінде.

Нормативтік құқықтық актілердің түсінігі және жалпы ситапттамасы. Нормативтік құқықтық актілерлің түрлері, заңдық күші, әрекет ету ортасы, оларды шығару субъектілері және әрекет ету мерзімі бойынша саралануының критериилері.

Қағида шығармашылығының, құқықшығармашылықтың заңшығарушылықтың түсінігі. Халықтың бірден-бір құқықшығармашылығы. Референдум түсінігі. Заң шығару процессінің сатысы және түсінігі.

Құқық жүйесінің түсінігі. Құқықтың құрылымы. ҚҰҚЫҚТЫҚ институттар және олардың түрлері.

Құқықтық қатынастардың түсінігі.Құқықтық қатынастардың құрамы. Құқықтық қатынастардың мазмұны. Құқықты жүзеге асырудың түсінігі, оның түрлері мен әдістері.

Құқықты қолдану - құқықтық жүйе асырудың ерекше формасы (әдісі). Құқықты қолдану субъектілері: мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, құқық қорғау органдары.

Нормативтік құқықтық актілерді талқылаудың түсінігі. Құқық нормаларының мазмұмын түсіндіру және анықтау.

Құқықтық сана - қоғамдық сананың түрі. Құқықтық сананың басқа да қоғамдық санамен арақатынасы: сасяси, өнегелік, діндік.Құқықтық мәдениеттің түсінігі элементтері және деңгейлері.

Құқықтағы кемтіктің түсінігі. Құқықтағы аналогия институты. Заңның аналогиясы және құқықтық аналогиясы.

3аңды мінезқұлық заң нормаларының нұсқауларына сәйкес мінез құлық ретінде.3аңды мінез құлықтың түрлері. Активті, пассивті және қалыпты мінезқұлық.

Құқық бұзушылықтың түсінігі, түрлері. Қылмыстылықтық себептері және басқа да құқық бұзушылыктардың әлеуметтік табиғаты. Заңды жауапкершілік және оның түрлері.3аңдылықтың түсінігі. Заңдылықты қамтамасыз етудегі Конституцияның орны мен ролі. Конституциялық заңлылық заңдылық пен құқықтық тәртіптің негізі.

Мемлекет және құқық теориясының көзқарасы бойынша жеке тұлға, адам, азамат ұғымы. Азаматтық, Азамат және мемлекет.Адам және азаматты құқықтары мен бостандықтарының түсінігі, олардың жүйесі.

Құқық саласының түсінігі. Құқық саласының негізгі компоненттері. Құқықтық сана, құқықтық тәртіп, құқықтық норма, құқыкқолданушылық, құкықшығармашылық, құқықтық ғылым, құқықтық білім, олардың жалпы сипаттамасы.

1.2 ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
Қылмыстық құқық – іс әрекетінің жазаланушылық және қылмыстылығын бекітетін заң нормаларының жүйесі. Қылмыстық құқықтың пәні және әдісі. Қылмыстық құқық пәнінің әдісінің ерекшелігі және басқа құқық салаларының әдісі мен пәндерінің айырмашылығы.

Жеке тұлғанаң мүддесін қорғау қажеттілігі, қоғам мен мемлекет мүддесін қорғау-қылмыстық заңды шығару немесе өзгерту ретінде. Қылмыстық заңның функциялары. Қылмыстық заңның заңға сәйкес нормативтік актілері алдындағы басымдылығы.

Қылмыстың түсінігі және әлеументтік мәні. Қолданылып жүрген қылмыстық заңдағы қылмыстың анықтамасы. Қылмыс және тұлға, оның құқықтары мен бостандықтарына, қоғам және мемлекет мүдессіне қолсұғушылықтың ең қауіптісі.

Қылмыстық жауаптылық және оның негізі. Қылмыстық жауаптылық-заңды жауаптылықтың бір түрі. Қылмыстық құқық ғылымындағы қылмыстық жауаптылық мәселесі.

Қылмыстық құқық бойынша қылмыс объектісінің түсінігі. Қылмыстық-құқықтық қорғау объектісі туралы заң.Қылмыс объектісіің түрлері.

Қылмыстың объективтік жағының түсінігі және маңызы Қылмыстың объективті жағының белгілері. Қоғамға қауіпті және құқықа қайшы әрекет.

Қылмыс субъектісі және қылмыскер тұлғасы. Қылмыскер тұлғасының қылмыстық құқықтық маңызы. Қылмыстық жауаптылық туындайтын жас мөлшері.

Қылмыстың субъективтік жағының түсінігі және маңызы. Қылмыстың субъективтік жағының белгілері. Кінә - қылмыстың субъективтік жағының негізгі белгісі.

Қылмыстық құқық бойынша іс - әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлардың түрлері және заңды табиғаты. Қажетті қорғану. Аса қажеттілік.

Қасақана қылмыс жасау сатыларының түсінігі және түрлері.

Қасақаналықты табу, оның жазаналушылығы.

Қылмысқа қатысу ұғымы. Қатысып жасалған қылмыстардың қоғамға қауіптілігінің жоғарлығы. Қатысудың субъективтік және объективтік белгілері. Қатысу нысандарының заңды сипаттамасы.

Қылмыстардың көптіглігінің түсінігі және белгілері. Қылмыстардың көптіглігінің нысандары. Қылмыстың бірнеше рет жасалуының түсінігі және оның белгілері.

Қылмыстық құқық ғылымындағы жаза теориялары. Мемлекеттің қылмыстылықпен күрес жүйесіндегі жазаның орны. Жаза мақсаттары.

Жаза жүйесі мен түсінігі және маңызы.

Жаза тағайындаудың жалпы негіздері.

Қылмыстық жауаптылықтан босату ұғымы және маңызы. Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатудың тиімділігі.

Соттылықты жою және алу.Жазадан босату ұғымы.Жазадан босатудың негіздері, түрлері.

18 жасқа жетпей қылмыс жасаған тұлғалардың қылмстық жауаптылығының жалпы ережелері.

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын түрлері.

Қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің ұғымы. Оның даму тенденциясының негізгі кезеңдері. Қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөлімдерінің бірлігі.

Адамның жеке басына қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Өмірге қарсы қылмыстар. Денсаулыққа қарсы қылмыстардың ұғымы және түрлері. Азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстар. Жыныстық қылмыстар. Адамның бас бостандығына қарсы қылмыстар.

Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың ұғымы. Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың түрлері.

Адамның және азаматтың конституциялық және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.

Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қол сұғатын қылмыстар. Азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстар. Азаматтардың еңбектік құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстар.

Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың ұғымы және түрлері.

Мемлекеттің құрылыс негіздерінің және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың ұғымы және түрлері. Конституциялық құрылыс негіздеріне қарсы қылмыстар.

Меншікке қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Талан-таражға салудың ұғымы және оның түрлері. Талан-таражға салу затының белгілері.

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Заңды кәсіпкерлік қызметке қарсы қылмыстар. Банктік қызмет саласындағы қылмыстар. Салық және кеден заңдылықтары саласындағы қылмыстар.

Коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстардың ұғымы, түрлері. Өкілеттіктерді теріс пайдалану.

Қоғамның қауіпсіздігіне және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.

Халықтың денсаулығына және адамгершілікке қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.

Экологиялық қылмыстардың ұғымы мен түрлері.

Көліктегі қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Темір жол, әуе немесе су көлігі қозғалысы мен оларды пайдалану қауіпсіздігінің ережелерін бұзу.

Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстардың ұғымы мен түрлері.

Басқару тәртібіне қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.

Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.

Әскери қылмыстардың ұғымы мен түрлері.1.3 ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы және оның құқық жүйесіндегі орны. Қылмыстық іс жүргізу құқығының құқықтың басқа салалары және ғылыми пәндермен ара қатынасы. Қылмыстық іс жүргізудің түрлері (нысандары).

Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің ұғымы мен түрлері. Қазақстан Республикасының Конституциясы қылмыстық іс жүргізудің қайнар көзі ретінде. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасы, оның қалыптасуы мен дамуы.

Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің ұғымы мен маңызы. Қылмыстық сот ісін жүргізу приңциптерінің жүйесі. Қылмыстық іс жүргізу принциптері мен міндеттері арасындағы қарым - қатынас. Принциптердің жүйесі қылмыстық сот ісін жүргізуді дамытудың методологиялық негізі ретінде.

Қылмыстық ізге түсудің түсінігі мен мазмұны. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырудың жалпы шарттары. Қылмыстық ізге түсудің нысандары.

Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың ұғымы, олардың жіктелуі. Қылмыстық іс жүргізу қатысушылары мен субъектілері түсініктерінің ара қатынасы.

Өзара іс әрекет етудің іс жүргізушілік нысандары. Өзара әрекет етудің ұйымдастырушылық нысаны. Тергеушінің қоғамдастықпен өзара әрекет етуі. Тергеушінің сарапшылық бөлімшелермен өзара әрекет етуі. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің түсінігі.

Қылмыстық іс жүргізуде қаралатын азаматтық талаптардың пәні, оны ұсынудың негіздері және іс жүргізу тәртіптері. Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талаптың құқықтық негізі.

Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы ақтаудың ұғымы мен маңызы. Ақтауға жататын тұлғалар, ақтау негіздері.

Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Қылмыстық іс жүргізуге қатысудын шеттеуге өтініш жасау және қарсылық білдіру. Қылмыстық іс жүргізуге қатысудан босату. Судьяға қарслық білдіру. Прокурорға қарсылық білдіру. Тергеуші мен анықтаушыға қарсылық білдіру.

Дәлелдемелер ұғымы. Дәлелдемелік құқығы және оның дәлелделер теориясындағы орны. Дәлелдемелер теориясының методологиялық негіздері. Дәлелдеу процесінің ұғымы мен элементтері. Дәлелдеу субъектілері. Дәлелдемелерді жинау, зерттеу және бекіту. Дәлелдемелерді бағалаудың түсінігі мен принципі.

Қылмыстық іс жүргізудегі қылмыстық іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының түсінігі мен маңызы.

Қылмыстық ісіті қозғау сатысының мазмұны.Қылмыстық істі қозғау дербес саты ретінде. Қылмыстық істі қозғау сатысының түсінігі, міндеттері мен маңызы. Қылмыстық істі қозғау субьектілері. Қылмыстық істі қозғаудың себептері мен негіздері.
Алдын ала тергеудің түсінігі, мазмұны мен міндеттері.Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы шарттары. Алдын ала тергеу кезінде шығарылатын қаулылар.Анықтау мен алдын ала тергеудің мәліметтерін жария етпеу.

Айыпталушы ретінде жауаптылыққа тарту: ұғымы, мазмұны мен маңызы. Айыпталушы ретінде тұлғаны жауапқа тартудың іс жүргізу тәртіптері.

Тергеу әрекеттерінің түсінігі, олардың жүйесі. Тергеу әрекеттерінің мазмұны мен құрылысы. Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы шарттары. Тергеу әрекеттерінің түрлері.Жауап алу. Беттестіру. Қарау. Куәландыру

Алдын ала тергеудің аяқталуының түсінігі, оның нысандары. Алдын ала тергеудің аяқталуының негізі мен жағдайлары. Айыптау қорытындысын жасау мен алдын ала тергеудің аяқталуы.

Басты сот талқылау сатысының мәні,маңызы және міндеттері.Басты сот талқылау жалпы шарттарының ұғымы мен маңызы.

Басты сот талқылауын тағайындау сатысының ұғымы мен маңызы,міндеттері.Келіп түскен қылмыстық істер бойынша соттың іс әрекеттері.Келіп түскен істер бойынша судья қабылдайтын шешімдердің түрлері.

Басты сот талқылауы сатысының ұғымы ,оның жүйесі.Басты сот талқылауы сатысының мәні,міндеттері және маңызы. Басты сот талқылауы қылмыстық іс жүргізудің басты сатысы.

Апеляциялық өндіріс сатысының ұғымы, маңызы және міндеттері.Үкімге апелляциялық шағымдануға наразылық келтіруге құқылы субъектілер.Апелляциялық тәртіппен істерді қарайтын соттар.

Үкімді және қаулыны орындау сатысының мәні мен мазмұны.Үкімді орындау сатысында қылмыстық іс жүргізу принциптерін жүзеге асыру.

Қадағалау өндірісінің ұғымы,маңызы және міндеттері. Апелляциялық өндірістен ерекшелігі.Заңды күшіне енген соттың үкімдерін, қаулыларын қайта қарау негіздері.

Жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау сатысының мәні,маңызы және міндеттері.Жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша қайта бастаудың негіздері мен себептері.

Қылмыстық ізге түсу жеке түрде асырылуы мүмкін қылмыстардың жеке айыптау істері бойынша соттың шығаратын шешімдері мен айыптау істерін қысқартудың негіздері.

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде іс жүргізу негіздері. Аталмыш санаттағы істер бойынша дәлелдеуге жататын мән - жайлар. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі істер бойынша алдын ала тергеу және соттық қарауды жүргізу ерекшеліктері. Психикалық аурулармен ауратын тұлғаларға қатысты қауіпсіздік шаралары.

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолдану туралы іс жүргізілетін тұлғаның құқықтары. Қорғаушының заңды өкілінің міндетті түрде қатысуы.
1.4 ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ереше бөлім)

Азаматтық құқықтың өзге де құқық салалары арасындағы маңызы мен мәні. Азаматтық құқықтың түсінігі, оның анықтаманы және негізгі бастамасы. Сабақтас құқықтардан азаматтық құқықтың айырмашылығы.

Азаматтық-құқықтық қатынастардың ұғымы және ерекшеліктері. Азаматтық-құқықтық қатынастардың элементтері: субъекті, объект және мазмұны.

Азаматтық құқықтарды жүзеге асырудың түсінігі. Азаматтық-құқықтық бостандығы және шегі. Субъективтік құқыққа зиян келтіруді болдырмау.

Азаматтық құқық объектілерінің ұғымы және түрлері. Мүлік - азаматтық құқықтың объектісі. Жер - құқықтың арнайы объектісі ретінде. Қозғалатын және қозғалмайтын мүлік.

Азаматтардың және физикалық тұлғалардың арақатынасы, Азаматтық құқықтық қабілеттің түсінігі және пәні, оның басы және соңы. Шетел адамдарының және азаматтығы белгісіз адамдардың құқытық қабілеті.

Заңды тұлғалардың ұғымы мен белгілері. Олардың азаматтық йналымдағы рөлі. Заңды тұлғалардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі. Заңды тұлға органдарының құқықтық мәртебесі.

Азаматтық-құқықтық мәмілелердің ұғымы және түрі. Біржақты мәміле. Екі жақты және көпжақты мәміле. Шартты мәміле. Мәмілелердің жарамдылығы. Мәміленің жарамдылығы.

Өкілдіктің ұғымы. Өкілдіктің қолданыс аясы. Өкілдіктің түрлері.

Сенімхат. Қолданыс мерзімі және формасы. Сенімхатты тоқтату.

Азаматтық құқықтағы мерзімдердің ұғымы. Мерзім түрлері. Азаматтық құқықтарды жүзеге асырудың мерзімі. Талап мерзімінің өтуі. Азаматтық құқықты қорғау мерзімі. Талап қою мерзімінің ұғымы және мағынасы.

Меншік экономикалық категория ретінде. Меншік құқығының ұғымы субъективтік азаматтық құқық ретінде. Жеке меншік құқығы. Мемлекеттік меншіктегі объектілерді жекешелендіру.

Меншік құқығының пайда болуының негізгі тәсілдері. Меншік құқығының пайда болу кезеңі және өтуі.

Ортақ меншіктің ұғымы мен түрлері. Ортақ үлесті меншік құқығы. Ортақ бірлескен меншік. Ортақ бірлескен меншіктің әр түрлілігі.

Өзге де заттық құқықтардың ұғымы. Шаруашылық жүргізу құқығы.

Меншік құқығын қорғаудың маңызы. Меншік құқығын қорғаудың әдістері.Меншік құқығын тану.

Міндеттеменің ұғымы мен оның жүйесі. Міндеттеменің ұғымы, оның заттық құқықтық қатынастан ерекшелігі. Міндеттеменің туындауының негізі. Міндеттеменің субъектісі. Міндеттемедегі тараптардың көптігі.

Міндеттемені орындаудың ұғымы. Міндеттемені орындаудың қағидалары.Міндеттемені орындаудың мерзімі, жедел орындаудың ережелері.

Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етудің ұғымы. Міндеттемені қамтамасыз етудің тәсілі. Тұрақсыздық оның кемшілігіне қатысты түрлері.

Азаматтық-құқықтық жауаптылықтың түсінігі. Құқықтық жауаптылықтың жүйесіндегі азаматтық-құқықтық жауаптылықтың орны. Азаматтық-құқықтың жауаптылық және экономикалық жауаптылық.

Міндеттеменің ұғымы және оның негіздері. Міндеттемені тоқтатудың кейбір тәсілдері. Міндеттемені тоқтатудың шарттары.

Азаматтық құқықтық; шарттардың ұғымы және белгілері қатынастардың қалыптасуындағы шарттың алатын орны. "Шарт", "мәміле", "міндеттеме" ұғымдарының ара қатынасы.

Шарт жасасудың нысаны. Шарт жасасудың кезеңдері. Шарттың мазмұны менформасы. Шарттың жай және маңызды түрі. Шарт жасасу орны.

Сатып алу-сату шартының түсінігі. Сатып алу-сату шартының мазмұны.

Айырбас шартының түсінігі. Айырбас шартының мазмұны.

Сыйға тарту шартының түсінігі. Сыйға тарту шартының мазмұны.

Рента шартының түсінігі. Рента шартының мазмұны. Рентаның түрлері.

Жалға алу шартының түсінігі, мазмұны. Жалға алу шартының түрлері.

Қарыз алу шартының түсінігі. Қарыз алу шартының мазмұны.

Тұрғын үй заңдылығының түсінігі мен мазмұны. Жеке тұрғын үй қорында түрғын үйді жалға алу. Мемлекеттік тұрғын үй қорында тұрғын үйді жалға алу.

Мердігерлік шартының түсінігі, мазмұны. Мердігерлік шарттың түрлері.

Өтелмелі қызмет көрсетудің түсінігі, мазмұны.

Тасымалдау шартының түсінігі, мазмұны. Тасымалдау шартының түрлері.

Көлік экспедициясы шартының түсінігі, мазмұны.

Заем шартының түсінігі, мазмұны. Заем шартының түрлері.

Факторинг шартының түсінігі. Факторинг шартының мазмұны.

Банктік қызмет көрсету шартының түсінігі, мазмұны.

Есеп айырысу әдістерінің сипаттамасы мен түрлері.

Сақтау шартының түсінігі, мазмұны. Сақтау шартының түрлері.

Сақтандыру шартының түсінігі, мазмұны. Сақтандырудың түрлері.

Тапсырма шартының түсінігі. Тапсырма шартының мазмұны.

Басқаның мүддесіне тапсыпмасыз іс-әрекет жасау міндеттемесінің түсінігі мен мазмұны.

Комиссия шартының түсінігі. Комиссия шартының мазмұны.

Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының түсінігі, мазмұны.

Франчайзинг шартының түсінігі. Франчайзинг шартының мазмұны.

Конкурстық міндетгемелердің түрлері мен мазмұны.

Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер түсінігі. Зиян келтірудің салдарынан келтірілетін міндеттемелердің түрлері.

Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелердің түсінігі мен мазмұны.

Интеллектуалдык меншік құқығының түсінігі. Интеллектуалдык меншік объектілерінің құқықтық режимі мен түрлері.

Мұрагерлік құқық түсінігі. Мұрагерліктің түрлері мен олардың құкықтық реттелуі.

Халықаралық жеке құқық.
1.5 ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы

Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысандары. Құқық саласы ретінде азаматтық іс жүргізу құқығының түсінігі. Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі және жүйесі. Азаматтық іс жүргізу құқығының басқа құқық салаларымен арақатынасы.

Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар кездері. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы.

Азаматтық іс жүргізу құқығы принциптерінің тусінігі және олардың маңызы, Азаматтық іс жүргізу құқығы принциптерінің жүйесі. Принциптердің жіктелу мәселесі.

Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың түсінігі және олардың ерекшеліктері. Азаматтық іс жүргізушілік кұқықтық қатынастардың пайда болуының алғы шарттары, мазмұны және объектісі.

Азаматтық процестегі тараптардың тусінігі. Тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.

Азаматтық процеске үшінші тұлғалардың қатысуы. Олардың түрлері.

Азаматтық процеске прокурордың қатысуының негіздері және нысандары. Прокурордың іс жүргізушілік жағдайы.

Басқа тұлғалардың құқықтарын және мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске қатысуының негіздері және мақсаттары.

Сотта өкілдік етудің және соттағы өкілдің түсінігі. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар. Өкілдіктің негіздері және түрлері. Соттағы өкілдің екілеттіктері (көлемі және ресімделуі).

Іс жүргізу мерзімдерінің түсінігі және олардың маңызы. Іс жүргізу мерзімдерінің түрлері.Іс жүргізу мерзімдерін есептеу.

Азаматтық процестегі сот шығындарының түсінігі және құрамы. Мемлскеітік баж. Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар.

Мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану негіздері. Мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары. Мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі.

Ведомствалық бағыныстылықтың түсінігі, түрлері.

Соттылықтың түсінігі. Соттылықтың түрлері.Топтық соттылық. Аумақтық соттылық, оның түрлері.

Сот дәлелдеуінің түсінігі және мақсаты. Сот дәлелдеуінің субъектілері.

Сот дәлелдемелерінің түсінігі.Дәлелдеу нысанасының түсінігі. Дәлелдемелерді жіктелуі.

Талап қою бойынша іс жүргізудің түсінігі және мәні. Талап қою бойынша іс жүргізу ережелерінің маңызы.Талаптың түсінігі. Талаптың элементтері.

Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу. Сотта азаматтық істі қозғау.

Талап қою. Талап арыз және оның реквизиттері. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру. Талап арызды қабылдаудан бас тарту. Талап арызды қайтару.

Істі сотта қарауға әзірлеу: түсінігі, мақсаты, міндеттері және мерзімдері. Судьяның істі сотта қарауға әзірлеу тәртібімен жасайтын іс жүргізушілік әрекеттері.

Сотта қарау (түсінігі және маңызы).Сотта қараудың бөліктері. Сотта қараудың дайындық бөлігі. Істі мәні бойынша қарау. Істің мән-жайларын (дәлелдемелер мен өзге материалдарды) зерттеу. Сот жарыссөздері. Басталған процеске кіріскен прокурордын қорытындысы. Шешім шығару және шешімді жариялау.

Бірінші сатыдағы сот актілерінің түсінігі және олардың түрлері.Сот шешімінің мәні және маңызы. Шешімнің түрлері, құрылымы және мазмұны.

Сырттай іс жүргізудің түсінігі және негіздері. Талап қоюшылық істерді сырттай қараудың тәртібі. Сырттай шешім.Сырттай шешімге шағымдану.

Ерекше талап қоюмен іс жүргізудің түсінігі және мәні. Ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарау және шешу кезінде сот ісін жүргізудің жалгіы ережелерінің қолданылуы.

Ерекше іс жүгізудің түсінігі және мәні. Ерекше жүргізілетін істерді қараудың тәртібі.Зандық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер бойынша іс жүргізу.

Азамапы хабар-ошарсыз кетті деп тану және азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы істер бойынша іс жүргізу.

Ааматты әрекет қабілетгілігі шектелген немесе әрекетке қабілетсіз деп тану туралы істер бойынша іс жүргізу. Азаматты әрекетке қабілетті деп тану.

Бұйрық арқылы іс жүргізудің түсінігі. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар.

Сот бұйрығын шығару туралы арыз (нысаны мен мазмұны, тапсыру тәртібі, қабылдаудан бас тартудьщ және қайтарудың негіздері, арыздағы кемшіліктерді жою);

Аппеляциялық (кассациялық) сатыдағы сотта іс жүргізудің мәні және маңызы. Апелляция беруге кұқық. Аппеляциялық (кассациялық) шағым берудің (наразылық келтірудің) объектісі. Аппеляциялық (кассациялық) шағым беру (наразылық келтіру) құқығының субъектілері. Аппеляциялық (кассациялық) шағымды (наразылықты) қарайтын соттар.

Аппеляциялық (кассациялық) шағымды (наразылықты) тапсыру тәртібі және мерзімі. Аппеляциялық (кассациялық) іс қараудың нысанасы.

Соттық қадағалау тәртібімен сот актілерін қайта қарау сатысының мәні және маңызы. Заңды күшіне енген сот актілеріне шағым жасауға, наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар. Занды күшіне енген сот актілеріне шағым берудің (наразылық келтірудің) мерзімдері. Қадағалау шағымдарын, наразылықтарын қадағалау тәртібімен қарайтын соттар.

Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арыз беру құқығы бар тұлғалар. Істің соттылығы. Арыздың мазмұны. Арызды арыз беруге қозғалыссыз қалдыру. Арызды қабылдаудан бас тарту. Арызды қайтару.

Шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ тұлғалардың, шетелдік және халықаралық ұйымдардың азаматтық іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.

Сот және өзге органдар актілерінің орындалуы азаматтық процестің соңғы сатысы ретінде. Мәжбүрлеп орындатудың манызы.Атқарушыльіқ іс жүргізудің органдары. Атқарушылық іс жүргізудегі соттың ролі. Атқарушылық іс жүргізудің заңдылыгына прокурорлық қадағалау.
2. 6N0301 – Құқықтану мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі

2.1 Мемлекет және құқық теориясы


 1. Мемлекет және құқық теориясы ғылыми пәнінің түсінігі.

 2. Мемлекет және құқық теориясы пәні мен объектісінің ұғымы.

 3. Мемлекетік-құқық құбылыстардың қазіргі ғылыми әдістері.

 4. Ғылыми ойлау тәсілдері. Анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, ойша пайымдау.

 5. Құқық пен мемлекет оқудағы жеке ғылыми әдіс-тәсілдер: формальды-логикалық (заңды), салыстырмалы, статистикалық кибернетикалық жүйелі - құрылыстық, синергетикалық және т.б.

 6. Қоғамдық құбылыстарды зерттеудегі ғылым жүйесінде мемлекет және құқық теориясының орны.

 7. Мемлекет және кұқықты зерттеудегі философиялық әдістеме.

 8. Әлеуметтік құқық.

 9. Құқық және мемлекет энциклопедиясы.

 10. Заң пәндерінің жүйесіндегі мемлекет және құқық теориясының орны мен ролі: теориялық - тарихтық, салалық және арнайы қолданбалы.

 11. Құқық және мемлекет теориясы курсының жүйесі заңдық халықаралық көзқарастың калыптасуындағы және заңгердің мамандығының қалыптаса бастауында мемлекет және құқық теориясының ролі.

 12. Рулық құрылыс. Рулық құрылыс кезіндегі басқару органдары және жүріс-тұрыс нормалары.

 13. Алғашқы қауымның рулық-тайпалық ұйымнан біртіндеп мемлекетке ауысуы.

 14. Мемлекеттің құрылуының нышындары: бұқаралық билік (аппарат), тұрғындардың территориялық бөлінуі, салықтар мен займдар.

 15. Қазақстан территориясында мемлекеттіліктің пайда болуы.

 16. Мемлекеттің пайда болуының негізгі теориялары: теологиялық, патриархалдық (патернамистік), шарттық, зорлық, материалистік (класстық).

 17. Құқықтық пайда болуы. Рулық құрылыстың мононормалары, олардан салт; дәстүр, мораль және мінез-құлықтың бөлініп шығуы.

 18. Құқықтың пайда болуының негізгі теориялары: шынайы-құқықтық (шарттық), теологиялық, психологиялық, материалистік (класстық).

 19. Мемлекет және құқықтың түрлерінің түсінігі.

 20. Мемлекет және құқықтың уақыт аралығындағы хронологиялық көзқарас.

 21. Ежелгі әлемдегі, орта ғасырдағы, жаңа және жаңа уақыттағы мемлекет және құқық.

 22. Мемлекет және құқық типологиясына өркениеттік көзқарас.

 23. Қазіргі замандағы құқықтық жүйесінің классификациясы романо-германдық және англосаксондық құқтық жүйелер.

 24. Мемлекеттің түсінігі.

 25. Мемлекеттің белгілері, оның басқа қоғамдардан айырмашылығы

 26. Мемлекеттің түрлерінің түсінігі.

 27. Мемлекеттің түрлерін анықтайтын факторлар: географиялық, экономикалық, саяси, тарихтық, ұлттық.

 28. Басқару формасы. Монархия және оның түрлері.

 29. Республика және оның түрлері.

 30. Мемлекеттік құрылым формасы.

 31. Унитарлық мемлекет.

 32. Мемлекеттік әкімшілік - аумақтық бөлінуі.

 33. Федерация түсінігі және оның түрлері.

 34. Саяси тәртіп.

 35. Мемлекет механизмі туралы түсінік.

 36. Мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет кадрлары мен олардың жіктелінуі.

 37. Мемлекет органдары, оның белгілері.

 38. Мемлекеттік органдардың мақсаты, қызметі және компетенциясы.

 39. Мемлекеттің заң шығаратын, атқарушы және сот органдары.

 40. Мемлекеттің орталық және жергілікті органдары.

 41. Мемлекет қызметінің мазмұны және түсінігі.

 42. Мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері.

 43. Мемлекеттің тұрақты және уақытша қызметтері.

 44. Мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, саяси, идеологиялық қызметтері.

 45. Қазіргі кезеңдегі мемлекет қызметінің дамуы.

 46. Мемлекет қызметінің іске асырылуының құқықтық формасы: құқықтық шығармашылық, құқықтық қолданыс, құқықтық қорғаныс.

 47. Қоғамның саяси жүйесі туралы түсінік.

 48. Құқықтық мемлекеттік тұжырымдамасы: теория мен тәжірибе

 49. Құқықтық мемлекеттің мақсаты, міндеттері және қызметі.

 50. Азаматтық қоғам туралы түсінік.

 51. . Қоғамдық қатынастарды нормативтік реттеудің түсінігі.

 52. Техникалык және әлеуметтік нормалар және олардың айырмашылықтары.

 53. Әлеуметтік нормалардың түсінігі және түрлері.

 54. Мораль және мінез-құлық нормалары.

 55. Құқықтың анықтамасы.

 56. Құқық қызметінің түсінігі.

 57. Құқық нормасының түсінігі. Құқық нормасы - үлгі, ереже, шара, жүріс-тұрыс масштабы.

 58. Құқық нормасының белгілері: формалды анықтаушылық жалпы міндеттілік, жүйелілік, әрекеттің қат-қабаттылығы, адресаттық кейіптеушіліксізі мемлекетпен қамтамасыз етілуі, ұсынушылық-міндеттілік сипаты.

 59. Құкықтың (қайнар коздерінің) формаларының түсінігі.

 60. Нормативтік құқықтық актілердің түсінігі және жалпы ситапттамасы.

 61. Нормативтік құқықтық актілерлің түрлері, заңдық күші, әрекет ету ортасы, оларды шығару субъектілері және әрекет ету мерзімі бойынша саралануының критериилері.

 62. Құқық және заң.

 63. Құқық шығармашылық және нормативтік құқықтық актілердің жүйелілігі

 64. Құқық жүйесінің түсінігі. Құқықтың құрылымы.

 65. ҚҰҚЫҚТЫҚ институттар және олардың түрлері.

 66. Құқықтық қатынастардың түсінігі.

 67. Құқықтық қатынастардың субъектілері.

 68. Құқықтық қатынастарлың объектілері (заттар).

 69. Құқықты жүзеге асырудың түсінігі, оның түрлері мен әдістері.

 70. Құқықты қолдану - құқықтық жүйе асырудың ерекше формасы (әдісі).

 71. Құқықты қолдану субъектілері: мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, құқық қорғау органдары.

 72. Нормативтік құқықтық актілерді талқылаудың түсінігі.

 73. Құқықтық сана - қоғамдық сананың түрі.

 74. Құқықтық мәдениеттің түсінігі элементтері және деңгейлері.

 75. Құқықтағы кемтіктің түсінігі. Құқықтағы кемтікті толтырудың әдістері.

 76. 3аңды мінезқұлықтың түрлері. Активті, пассивті және қалыпты мінезқұлық.

 77. Құқық бұзушылық және заңды жауапкершілік

 78. Заңдылық құқықтық тәртіп, тәртіп

 79. Құқық жеке тұлға, қоғам

 80. Құқық саласы


2.2 ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлім)


 1. Қылмыстық құқықтағы кінәнің түсінігі мен нысандары

 2. Жаза тағайындаудың жалпы негіздері

 3. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңының түсінігі мен маңызы

 4. Бас бостандығынан айыру жазаның негізгі түрі ретінде

 5. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының түсінігі мен пәні

 6. Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау

 7. Мүлікті тәркілеу жазаның түрі ретінде

 8. ҚР қылмыстық құқықтың түсінігі. Қазақстан Республикасы Президентінің, 29 қаңтар 2010 ж., Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру мақсатындағы ҚР қылмыстық саясаты

 9. Қылмыстың объектісінің түсінігі мен маңызы

 10. Қылмыстық заңның кеңестіктегі әрекеті

 11. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы

 12. Қылмыстық заңның кері күші

 13. Бас бостандығын шектеу қылмыстық жазаның негізгі түрі ретінде

 14. Қылмыстың түсінігі мен белгілері

 15. Қамау қылмыстық жазаның түрі ретінде

 16. Қылмыстық жауаптылық түсінігі мен қағидалары

 17. Айыппұл қылмыстық жазаның бір түрі ретінде

 18. Қылмыстардың бірнеше рет жасалуының түсінігі мен түрлері

 19. Қылмыстардың жиынтығының түсінігі және белгілері

 20. Қасақана қылмыс жасау сатылары

 21. Қылмыстардың қайталануының түсінігі мен түрлері

 22. Қылмыстық жауаптылықтың мәні

 23. Есі дұрыс еместіктің түсінігі мен түрлері

 24. Іс-әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлардың ұғымы, маңызы мен түрлері

 25. Абайсыздық және оның түрлері

 26. Қылмысқа қатысу ұғымы мен нысандары

 27. Қылмыстық заң бойынша қылмысқа қатысушылардың түрлері

 28. Қылмыстық құқықтағы аса қажеттіліктің түсінігі

 29. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқықтағы жазаның түсінігі мен түрлері

 30. Қылмыстық жауаптылықты және жазаны жеңілдететін мән-жайлар

 31. Қылмыстық жауаптылықты және жазаны ауырлататын мән-жайлар

 32. Қылмыстың объективтік жағының түсінігі мен белгілері

 33. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы бойынша қылмыс субъектісінің ұғымы

 34. Қылмыстың субъективтік жағының түсінігі мен белгілері

 35. Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату

 36. Орынды тәуекел ету іс-әрекетің қылмыстылығын жоятын мән-жайлар ретінде

 37. Қол сұғушылық жасаған адамды ұстау кезінде зиян келтіру

 38. Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау

 39. Шартты түрде соттауды қолдану негіздері мен тәртібі

 40. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары

 41. Өмірге қарсы қылмыстар

 42. Жыныстық қылмыстар

 43. Бөтен мүлікті тонау

 44. Жаңа туған сәбидi анасының өлтiруi

 45. Бөтен мүлікті ұрлау

 46. Өмірге және денсаулыққа қатер тондіретін қылмыстар

 47. Бөтен мүлікке қарақшылық

 48. Қоғамның қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы.

 49. Абайсызда кiсi өлтiру

 50. Адамгершілікке қарсы қылмыстар

 51. Алаяқтық меншікке қарсы қылмыстар ретінде

 52. Алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен мүлiктiк залал келтiру

 53. Бөтеннің мүлкін қорқытып алушылық

 54. Кәмелетке толмаған адамды қоғамға қарсы iс-әрекеттер жасауға тарту

 55. Денсаулыққа қарсы қарсы қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы

 56. Билiктi не қызметтiк өкiлеттiктi асыра пайдалану

 57. Кісі өлтірудің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы

 58. Жалған кәсіпкерлік – қылмыс құрамы

 59. Кәмелетке толмағандарды саудаға салу

 60. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру

 61. Пара алу сыбайлас жемқорлық қылмыстары ретінде

 62. Денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтiру

 63. Көліктегі қылмыстардың жалпы сипаттамасы

 64. Зорлаудың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы

 65. Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иеленiп алу немесе ысырап ету

 66. Парақорлықтың жалпы сипаттамасы

 67. Кісі өлтіруді ауырлататын мән-жайлар

 68. Ақша-несие саласындағы қылмыстар

 69. Адамды ұрлау – қылмыс құрамы

 70. Баланы ауыстыру – қылмыс құрамының ерекшелігі

 71. Адамдарды саудаға салу – қылмыс құрамы

 72. Мемлекеттiк қызмет пен мемлекеттiк басқару мүдделерiне қарсы қылмыстар

 73. Ар-намыс пен қадiр-қасиетке қол сұғу қылмыстары

 74. Есiрткi немесе психотроптық заттарды заңсыз дайындау, өңдеу, иемденіп алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе сату

 75. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы

 76. Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы

 77. Азаматтың салық төлеуден жалтаруы

 78. Адамның иммун тапшылығы вирусын (ВИЧ/ЖҚТБ) жұқтыруы

 79. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түсінігі мен түрлері

 80. Бұзақылықтың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы


2.3 ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы


 1. Қылмыстық іс жүргізу құқығы ұғымы мен оның құқық жүйесіндегі орны.

 2. Қылмыстық іс жүргізу құқығының пәні, мақсаты, міндеті, мазмұны мен құқықтық реттелуі.Қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесі.

 3. Қылмыстық іс жүргізу құқығы мен қылмыстық іс жүргізу заңы. Қылмыстық іс жүргізу құқығының өзге құқық салалары мен ғылыми тармақтарының арақатынасы.

 4. Қылмыстық іс жүргізудің түрлері (формалары). Қылмыстық процес және сот әділдігі.

 5. Мемлекеттік қызмет түріндегі қылмыстық процес.

 6. Қылмыстық іс жүргізу қызметінің құрылысы, оның сатылары. Қылмыстық іс жүргізу сатыларының тәуелсізділігі мен бір бірімен байланысы.

 7. Қылмыстық іс жүргізудегі құқықтық қатынастар: түсінігі, түрлері, құрылымы, олардың ерекшеліктері.

 8. Қылмыстық іс жүргізудің формаларының түсінігі және маңызы.

 9. Қылмыстық іс жүргізу актілері: түсінігі, маңызы, түрлері.

 10. Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің ұғымы мен түрлері

 11. Қылмыстық іс жүргізу нормалары, ұғымы, негізгі белгілері, түрлері мен құрылымы.

 12. Қылмыстық іс жүргізу заңының уақыт тұрғысында, кеңістікте және адамдарға қатысты қолданылуы.

 13. Қылмыстық іс жүргізу кепілдігі мен функциялары, маңызы, түрлері мен мен қарымқатынасы.

 14. Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің ұғымы, мәні мен жүйесі. Қылмыстық сот өндірісінің принциптер жүйесі мен міндеттерінің қарымқатынасы.

 15. Қазақстан Республикасы Конституциясында және Қазақстан республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінде бекітілген қылмыстық іс жүргізу принциптері.

 16. Қылмыстық қудалаудың түсінігі, мазмұны мен өткізудің жалпы жағдайы. Қылмыстық қудалау органдары және олардың құзіреттері.

 17. Жеке, жеке-жариялы және жариялы iзге түсу мен айыптау iстерi.

 18. Қылмыстық қудалауды болдырмайтын және өткізбеуге болатын жағдайлар.

 19. Қылмыстық процеске қатысушылар ұғымы, жіктелуі. Қылмыстық процеске қатысушылар мен қылмыстық процес субъектілері түсініктерінің қарымқатынасы.

 20. Сот - қылмыстық сот ісін жүргізуді жүзеге асырушы мемлекеттік орган ретінде.

 21. Қылмыстық іс жүргізудегі прокурордың міндеттері мен процессуалдық жағдайы.

 22. Тергеу бөлімінің бастығы, тергеуші, олардың процессуалдық жағдайы. Тергеушінің процессуалдық тәуелсіздігі.

 23. Анықтау органдары, түрлері, міндеттері және құзіреті. Анықтау органының бастығының, анықтаушының процессуалдық статусы.

 24. Қылмыстық іс жүргізуде сезіктінің және айыпталушының түсінігі, процессуалдық статусы, құқықтары мен міндеттері.

 25. Қылмыстық іс жүргізуде жәбірленуші деп тану және жеке айыптаушы түсінігі, олардың процессуалдық статусы.

 26. Азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкер, олардың процессуалдық құқықтары мен міндеттері.

 27. Қорғаушы, оның қылмыстық іс жүргізудегі құзіреті мен міндеттері. Кәмелекте толмаған сізікті мен айыпталушының заңды өкілдері

 28. Қылмыстық процеске қатысушы өзге де адамдар: түсінігі, түрлері, маңыздылығы.

 29. Қылмыстық іс өндірісінің түсінігі. Алдын ала тергеуді тоқтану тәртібі.

 30. Қылмыстық істерді біріктіру, бөлу және қысқарту түсінігі мен маңыздылығы.

 31. Процессуалдық мерзімдердің түсінігі. Процессуалдық мерзімдерді есептеу тәртібі.

 32. Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талаптың пәні, негізі, процессуалдық тәртібі.

 33. Қылмыстық істі тоқтату, айыптау немесе ақтау үкімі шығарылған жағдайында азаматтық талапты шешу тәртібі.

 34. Процессуалдық шығындар: түсінігі мен түрлері. Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы реабилитация түсінігі мен оның маңызы.

 35. Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

 36. Дәлелдеме ұғымы. Дәлелдеу құқығы және оның дәлелдемелер теориясындағы орны.

 37. Дәлелдемелердің қайнар көздері. Дәлелдемелерді жіктеу, теориялық және практикалық маңыздылығы.

 38. Дәлелдемелердің қасиеттері: қатыстылығы, іске жіберілуі, жеткіліктілігі и ақиқаттылығы.

 39. Қылмыстық іс бойынша дәлелдеу пәні: түсінігі, мазмұны мен маңызы. Қылмыстық іс бойынша дәлелдеу шектерінің түсінігі мен маңыздылығы, олардың дәлелдеу пәнімен қарымқатынасы.

 40. Куәнің және жәбірленушінің жауаптары: түсінігі, пәні мен маңызы.

 41. Қылмыстық іс қозғау сатысының түсінігі, міндеті, маңызы.

 42. Қылмыстық іс қозғау себептері, негіздері мен тәртібі.

 43. Алдын ала тергеу түсінігі, маңызы мен түрлері (формалары). Анықтау және алдын ала тергеу, олардың қарымқатынасы.

 44. Тергелу ретінің түсінігі, түрлері, маңызы. Тергеу іс-әрекеттерін өткізудің жалпы ережелері.

 45. Алдын ала тергеу барысында шығарылатын қаулылар және тергеу іс-әрекеттерінің хаттамалары: мазмұны және оларды құрастыру тәртібі.

 46. Қылмыстық процестегі анықтау түсінігі, міндеті мен түрлері. Кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерінің түсінігі, оларды анықтау органдарымен өткізу мерзімі.

 47. Айыпталушы ретінде тану: түсінігі, негіздері, маңызы мен тәртібі. Айып тағудың процессуалдық тәртібі. Айыпталушыдан жауап алу түсінігі, тәртібі.

 48. Тергу әрекеттерінің түсінігі, жүйесі мен өткізудің жалпы шарттары.

 49. Тергеу әрекеттерінің түрлері және оларды өткізу барысында ғылыми-техникалық құралдарды қолдану.

 50. Жауап алу және беттестіру: түсінігі, міндеті, өткізу негіздері мен процессуалдық тәртібі.

 51. Қарау: түсінігі, түрлері, өткізу негіздері мен процессуалдық тәртібі.

 52. Эксгумация және куәландыру: түсінігі, өткізу негіздері мен процессуалдық тәртібі.

 53. Танытуға көрсету: түсінігі, түрлері, өткізу талаптары мен процессуалдық тәртібі.

 54. Тінту және зат алу: түсінігі, түрлері, өткізу негіздері мен процессуалдық тәртібі.

 55. Хабарды жол-жөнекей ұстау, почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тұтқындау, оларды тексеру мен алу негіздері мен процессуалдық тәртібі.

 56. Айғақтарды оғиға болған жерде тексеру, тергеу эксперименті: түсінігі, міндеттері, өткізу негіздері мен процессуалдық тәртібі.

 57. Сот сараптамасы, сараптамалық зеттеуге үлгілер алу: түсінігі, негіздері, тағайындаудың және өткізудің процессуалдық тәртібі.

 58. Алдын ала тергеудің аяқталуы, оның формалары. Айыптау қорытындысы: түсінігі мен маңызы.

 59. Қылмыстық істі прокурорға жіберу. Прокурордың айыпталушыны сотқа жіберу түсінігі, маңызы.

 60. Басты сот талқылауының түсінігі мен жалпы шарттары.

 61. Сотталушының және жәбірленушінің басты сот талқылауына қатысуы, олардың құқықтары мен міндеттері.

 62. Мемлекеттік айыптаушының басты сот талқылауына қатысуы, құқықтары мен міндеттері.

 63. Азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкердің басты сот талқылауына қатысуы, олардың құқықтары мен міндеттері.

 64. Басты сот талқылауының шектері. Басты сот талқылауын кейінге қалдыру негіздері мен процессуалдық тәртібі.

 65. Қылмыстық істі тоқта тұру негіздері мен процессуалдық тәртібі. Істі басты сот талқылау сатысынан қосымша тергеуге жіберу: түсінігі, негіздері.

 66. Басты сот талқылау барысында істі тоқтату.

 67. Басты сот талқылауының тәртібі, хаттамасы, оның мазмұны мен манызы.

 68. Қылмыстық iстердің соттылығы түсінігі, маңызы мен түрлері.

 69. Басты сот талқылау сатысының түсінігі, маңызы мен міндеті.

 70. Алдын ала тыңдау түсінігі, негіздері мен оларды өткізудің процессуалдық тәртібі.

 71. Басты сот талқылауын тағайындау туралы шешім қабылданғаннан кейін соттың өткізетін әрекеттері.

 72. Басты сот талқылау сатысының түсінігі, жүйесі мазмұны, міндеттері мен мағынасы. Басты сот талқылаудың құрылымы.

 73. Сот талқылауының дайындық бөлімі, оның түсінігі, мазмұны, міндеттері мен мағынасы.

 74. Сот тергеуі, оның түсінігі, мазмұны, міндеттері мен мағынасы. Сот тергеуінің аяқталуы: түсінігі, міндеттері мен мағынасы.

 75. Сот жарыс сөзі мазмұны, тәртібі мен мағынасы.

 76. Сотталушының соңғы сөзі: түсінігі мен мағынасы.

 77. Үкім: түсінігі, мазмұны мен маңызы. Үкім шығару. Үкімдердің түрлері.

 78. Апелляциялық өндіріс сатысының түсінігі, міндеттері мен мағынасы.

 79. Апелляциялық шағым беру, наразылық бiлдiру түсінігі, формасы мен мазмұны. Істерді апелляциалық инстанциясында қарау мерзімі мен процессуалдық тәртібі.

 80. Сот үкімдері мен қаулыларын орындау сатысының мазмұны мен маңызы. Үкiмнiң атқарылуын кейiнге қалдыру, оның негіздері. 

2.4 ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлім)


 1. Азаматтық құқықтың өзге де құқық салалары арасындағы маңызы мен мәні.

 2. Азаматтық-құқықтық қатынастардың ұғымы және ерекшеліктері.

 3. Азаматтық-құқықтық қатынастардың элементтері: субъекті, объект және мазмұны.

 4. Азаматтық-құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негіздері.

 5. Азаматтық құқықтарды жүзеге асырудың түсінігі.

 6. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау.

 7. Азаматтық құқық объектілерінің ұғымы және түрлері.

 8. Мүлік - азаматтық құқықтың объектісі.

 9. Санаткерлік азаматтық құқық обьектісі.

 10. Ақша, шетел валютасы азаматтық құқықтың обьектісі ретінде. Бағалы қағаздар, олардың түрлері және ерекшеліктері. Мүліктік емес өзіндік құқықтар.

 11. Азаматтардың және физикалық тұлғалардың арақатынасы.

 12. Азаматтық құқықтық қабілеттің түсінігі және пәні, оның басы және соңы.

 13. Құқықтық қабілетін тежеулер.

 14. Қабілетсіз тұлғалардың және шек қойылған әрекетті тұлғалардың азаматтық құқықтарының және міндеттерін іске асырудың тәртібі.

 15. Қамкорлық және қорғаншылық.

 16. Азаматтың хабарсыз жоғалғандығын танудың немесе оның оңай болғанын хабарлау тәртібі.

 17. Заңды тұлғалардың ұғымы мен белгілері.

 18. Заңды тұлғалардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі.

 19. Заңды тұлғаның түрлері. Коммерциялық және коммерциялық емес заңды тұлғалар.

 20. Азаматтық-құқықтық мәмілелердің ұғымы және түрі.

 21. Мәмлені жарамсыз деп танудың салдары. Мәмленің жартылай жарамсыздығы.

 22. Биржалық мәмілелердің ерекшеліктері.

 23. Өкілдіктің ұғымы. Өкілдіктің қолданыс аясы. Өкілдіктің түрлері.

 24. Сенімхат. Қолданыс мерзімі және формасы. Сенімхатты тоқтату.

 25. Өкілеттілігі жоғары және өкілеттілігі төмен тұлғалардың заңды әрекеттерінің нәтижесі.

 26. Азаматтық құқықтағы мерзімдердің ұғымы. Мерзім түрлері.

 27. Азаматтық құқықтарды жүзеге асырудың мерзімі.

 28. Меншік экономикалық категория ретінде.

 29. Меншік құқығының ұғымы субъективтік азаматтық құқық ретінде.

 30. Меншік құқығының пайда болуының негізгі тәсілдері.

 31. Ортақ меншіктің ұғымы мен түрлері.

 32. Өзге де заттық құқықтардың ұғымы.

 33. Меншік құқығын қорғаудың маңызы.

 34. Міндеттеменің ұғымы мен міндеттемедегі тараптары.

 35. Міндеттеменің орындалуы.

 36. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету.

 37. Міндеттемені бұзғаны үшін жауаптылық.

 38. Міндеттеменің тоқтатылуы.

 39. Шарттың ұғымы және жағдайлары.

 40. Шарт жасасу, өзгерту және бұзу.

 41. Сатып алу-сату шартының түсінігі.

 42. Сатып алу-сату шартының мазмұны.

 43. Сатып алу-сату шартының түрлері (тауар жеткізілімі шарты, келісім-шарт жасасу, кәсіпорынды сатып алу-сату шарты, бөлшектеп сатып алу-сату шарты, энергиямен жабдықтау шарты).

 44. Айырбас шартының түсінігі. Айырбас шартының мазмұны.

 45. Сыйға тарту шартының түсінігі.

 46. Сыйға тарту шартының мазмұны.

 47. Рента шартының түсінігі, мазмұны, түрлері.

 48. Жалға алу шартының түсінігі, мазмұны.

 49. Жалға алу шартының түрлері.

 50. Қарыз алу шартының түсінігі, мазмұны.

 51. Тұрғын үй заңдылығының түсінігі мен мазмұны.

 52. Жеке тұрғын үй қорында түрғын үйді жалға алу.

 53. Мемлекеттік тұрғын үй қорында тұрғын үйді жалға алу.

 54. Мердігерлік шартының түсінігі, мазмұны.

 55. Мердігерлік шарттың түрлері.

 56. Өтелмелі қызмет көрсетудің түсінігі.

 57. Өтелмелі қызмет көрсету шартының мазмұны.

 58. Тасымалдау шартының түсінігі, мазмұны.

 59. Тасымалдау шартының түрлері.

 60. Көлік экспедициясы шартының түсінігі, мазмұны.

 61. Заем шартының түсінігі, мазмұны.

 62. Заем шартының түрлері.

 63. Факторинг шартының түсінігі.

 64. Факторинг шартының мазмұны.

 65. Банктік қызмет көрсету шартының түсінігі.

 66. Банктік қызмет көрсету шартының мазмұны.

 67. Есеп айырысу әдістерінің сипаттамасы мен түрлері.

 68. Сақтау шартының түсінігі.

 69. Сақтау шартының мазмұны. Сақтау шартының түрлері.

 70. Сақтандыру шартының түсінігі. Сақтандыру шартының мазмұны. Сақтандырудың түрлері.

 71. Тапсырма шартының түсінігі. Тапсырма шартының мазмұны.

 72. Басқаның мүддесіне тапсыпмасыз іс-әрекет жасау міндеттемесінің түсінігі мен мазмұны.

 73. Комиссия шартының түсінігі, мазмұны.

 74. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының түсінігі, мазмұны.

 75. Франчайзинг шартының түсінігі, мазмұны.

 76. Конкурстық міндетгемелердің түрлері мен мазмұны.

 77. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер түсінігі, түрлері.

 78. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелердің түсінігі мен мазмұны.

 79. Интеллектуалдык меншік құқығының түсінігі. Интеллектуалдык меншік объектілерінің құқықтық режимі мен түрлері.

 80. Мұрагерлік құқық түсінігі, түрлері мен олардың құкықтық реттелуі.


2.5 ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы


 1. Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысандары.

 2. Азаматтық сот ісін жүргізудің құқықтық мемлекетті құру кезеңіндегі міндеттері.

 3. Құқық саласы ретінде азаматтық іс жүргізу құқығының түсінігі.

 4. Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі және жүйесі.

 5. Азаматтық іс жүргізу құқығының басқа құқық салаларымен арақатынасы.

 6. Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар кездері.

 7. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы.

 8. Азаматтық сот ісін жүргізуді (процесті) түсінігі. Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізудің түрлері.

 9. Азаматтық іс жүргізудің сатылары.

 10. Азаматтық іс жүргізу нысанының мәні, негізгі белгілері және маңызы.

 11. Азаматтық іс жүргізу құқығы принциптерінің тусінігі және олардың маңызы.

 12. Азаматтық іс жүргізу құқығы принциптерінің жүйесі.

 13. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың түсінігі және олардың ерекшеліктері.

 14. Азаматтық іс жүргізушілік кұқықтық қатынастардың пайда болуының алғы шарттары, мазмұны және объектісі.

 15. Азаматтық іс жүргізушілік кұқықтық қатынастардың субъектілері және оларды жіктеу.

 16. Сот азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың міндетті субъектісі ретінде.

 17. Іске қатысушы тұлғалар (түсінігі, белгілері және құрамы). Іске қатысушы түлғалардың құқықтры мен міндеттері.

 18. Азаматтық процестегі тараптардың тусінігі. Тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.

 19. Азаматтық процеске үшінші тұлғалардың қатысуы. Олардың түрлері.

 20. Азаматтық процеске прокурордың қатысуының негіздері және нысандары.

 21. Бірінші сатыдағы сотқа прокурордың қатысуы. Оның құқықтары мен міндеттері.

 22. Прокурордың аппеляциялық (кассациялық) және қадағалау сатысындағы соттарға қатысуы.

 23. Басқа тұлғалардың құқықтарын және мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске қатысуының негіздері және мақсаттары.

 24. Сотта өкілдік етудің және соттағы өкілдің түсінігі. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар.

 25. Өкілдіктің негіздері және түрлері. Соттағы өкілдің өкілеттіктері (көлемі және ресімделуі).

 26. Іс жүргізу мерзімдерінің түсінігі және олардың маңызы.

 27. Іс жүргізу мерзімдерін есептеу. Іс жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру.

 28. Азаматтық істерді әзірлеу және қарау мерзімдері.

 29. Азаматтық процестегі сот шығындарының түсінігі және құрамы.

 30. Мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану негіздері.

 31. Мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары.

 32. Мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі.

 33. Ведомствалық бағыныстылықтың түсінігі. Ведомствалық бағыныстылықтың түрлері.

 34. Соттарға талап қоюшылық, ерекше талап қоюмен жүргізілетін істердің және ерекше жүргізілетін істердің ведомствалық бағынуы.

 35. Соттылықтың түсінігі. Соттылықтың түрлері

 36. Топтық соттылық. Аумақтық соттылық, оның түрлері.

 37. Сот дәлелдеуінің түсінігі және мақсаты. Сот дәлелдеуінің субъектілері.

 38. Дәлелдеу нысанасының түсінігі. Дәлелдеуден босату негіздері. Дәлелдемелік фактілер.

 39. Тараптардың дәлелдеу міндеті.

 40. Дәлелдемелердің жіктелуі.

 41. Куәнің айғақтары. Куәдан жауап алудың тәртібі. Куәнің міндеттері және құқықтары.

 42. Жазбаша дәлелдемелер. Жазбаша дәлелдемелердің түрлері.

 43. Заттай дәлелдемелер. Оларды ұсыну және сақтау тәртібі.

 44. Сарапшының қорытындысы (түсінігі және мазмұны). Сарапшының іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.

 45. Сараптама тағайындаудың және жүргізудің тәртібі.

 46. Талап қою бойынша іс жүргізудің түсінігі және мәні. Талап қою бойынша іс жүргізу ережелерінің маңызы.

 47. Талаптың түсінігі. Талаптың элементтері. Талаптардың түрлері. Талаптың (талаптардың) ұқсастығы.

 48. Талап қою құқығы. Талаптарды қосу және бөлу.

 49. Талапты өзгерту. Талап қоюшының талаптан бас тартуы. Жауапкердің талапты тануы. Бітімгершілік келісімі.

 50. Талапты қамтамасыз ету. Жауапкердің мүдделерін қорғау.

 51. Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу.

 52. Талап қою бойынша іс жүргізу

 53. Сотта азаматтық істі қозғау.

 54. Талап қою. Талап арыз және оның реквизиттері.

 55. Істі сотта қарауға әзірлеу: түсінігі, мақсаты, міндеттері және мерзімдері.

 56. Сотта қарау (түсінігі және маңызы).Сотта қараудың бөліктері. Сотта қараудың дайындық бөлігі.

 57. Істі қарауды кейінге қалдыру (түсінігі және негіздері). Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру (тусінігі және негіздері).

 58. Сот шешімін шығармай істі аяқтау: іс бойынша іс жүргізуді қысқарту, арызды қараусыз қалдыру.

 59. Сот отырысының хаттамасы, оның мазмұны мен маңызы.

 60. Бірінші сатыдағы сот актілерінің түсінігі және олардың түрлері.

 61. Сот шешімінің мәні және маңызы. Шешімнің түрлері, құрылымы және мазмұны.

 62. Сот шешіміне қойылатын талаптар. Сот шешіміндегі кемшіліктерді оны шығарған соттың жоюы.

 63. Сырттай іс жүргізудің түсінігі және негіздері. Талап қоюшылық істерді сырттай қараудың тәртібі. Сырттай шешім.

 64. Ерекше талап қоюмен іс жүргізудің түсінігі және мәні. Ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарау және шешу кезінде сот ісін жүргізудің жалгіы ережелерінің қолданылуы.

 65. Сайлауға, референдумға қатысущы азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша іс жүргізу.

 66. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті орталардың (лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу.

 67. Ерекше іс жүгізудің түсінігі және мәні. Ерекше жүргізілетін істерді қараудың тәртібі.

 68. Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану және азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы істер бойынша іс жүргізу.

 69. Ааматты әрекет қабілетгілігі шектелген немесе әрекетке қабілетсіз деп тану туралы істер бойынша іс жүргізу. Азаматты әрекетке қабілетті деп тану.

 70. Бұйрық арқылы іс жүргізудің түсінігі. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар.

 71. Сот бұйрығы (түсінігі, шығару тәртібі және мерзімі).Сот бұйрығының мазмұны.

 72. Сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу.

 73. Аппеляциялық (кассациялық) сатыдағы сотта іс жүргізу.

 74. Соттық қадағалау тәртібімен іс жүргізу.

 75. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру

 76. Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарау.

 77. Халықаралық процесс

 78. Шетелдік құқкық субьектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу

 79. Атқарушылық іс жүргізу

 80. Сот актілерінің және және органдар актілерінің орындалуы.Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет