Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 126.4 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі126.4 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-2.1.042/01 -2014

ПОӘК

«Корпоративтік басқару» оқытушыға арналған пәннің бағдарламасыБасылым № 1

11.09.2014 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ»
6М050700 «Менеджмент» мамандығы магистранттары үшін

ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2014


Алғы сөз
Нарықтық экономика жағдайында өндірісті басқару әдістерімен және жетілдірілген жаңа ұйымдастырушылық формаларының қажеттілігі туындады. Нарықтық талабы сапаға ғана өспей, сонымен қатар өндіріс және оны басқаруға өзгерді.

Өтпелі экономикада шаруашылық субъектілердің интеграцияланған корпоративті құрылымының пайда болуы олардың қоғамдық өмірдегі орны және теориялық мәнін түсіну қажеттілігі пайда болды.

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы: ____________________ «_29__»____08____ 2014­_ж.

Орынбекова Гүлнар Ахмедовна, «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к., Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

2 ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.

«__29__» __08__ 2014_ж., № _1_ Хаттама

Кафедра меңгерушісі: Г.Орынбекова
2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің Оқу-әдістемелік Бюросының отырысында.

«__09__»___09____ 2014__ ж., № 1_Хаттама


ОӘБ төрағасы: С.Тойкин
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.

«__11__ »____09___ 2014 ж. № __1_Хаттама

ОӘК төрағасы Г.Искакова
МАЗМҰНЫ
1. Қолданылу аумағы

2. Нормативтік сілтемелер

3. Жалпы ереже

4. Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5. Магистранттардың өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі

6. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

7. Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ
«Корпоративтік басқару» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің ішіне кіретін пән бағдарламасы 6М050700 «Менеджмент» мамандығының магистранттарына арналған.

Ол магистранттарды курс мазмұнымен, оның көкейкестілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен таныстырып, магистранттардың оқу процесінде меңгеретін талаптары мен дағдыларын арттыруға мүмкіндік береді. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқып үйренуде негізгі құрал болып табылады.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Оқытушыға арналған пән бағдарламасы «Корпоративтік басқару» пәнін оқу процесінде ұйымдастырудың негізгі ережелерін келесі құжаттар бойынша жүйеленіп, реттеледі:

- жоғарғы білімнен кейінгі білім беру Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты. Магистратура, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген. 23 тамыз 2013 ж., ҚР МЖМБС №1080;

- «6М050700» - «Менеджмент» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеудің жалпы талаптары» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Корпоративтік басқару түсінігі. Корпоративті басқарудың кең ұғымдары. Корпоративті басқару қарым қатынас және олардың түрлері. Менеджерлер және жеке меншік иелері. Акция бағасының түрлері және компания құнының түсінігі. Компания құныны көтері Корпоративті басқарудың тапсырмасы ретінде. Қысқа уақыт мерзімініде компанияның өсуі және тұрақты өсуі. Корпоративті қарым қатынас, Корпоративті басқару және корпоративті заңдылықтар: олардың өзара байланысы. «Жетілдірілген кәсіпорын» және оның үш түрі туралы экономикалық ғылым. Корпоративті басқару жүйесін және және оның әртүрлі топтарының мүдделерінің есебі. Экономикадығы либералдар және консерваторлар. Корпорацияны басқару органы. Өкілдікті, орындаушы және бақылаушы органдары.Ішкі нормативті база, корпорация құжаттары. Англо-америка, неміс, жапон және Корпоративті басқарудың кәсіпкерлік үлгісі. Германия және АҚШ капиталы туралы құрылымы. Императивті және диспозитивті нормалары. Қазақстандағы Корпоративті басқару жүйесінің орны мен рөлі, құрылуының қазіргі жүйесі. Қазақстандағы Корпоративті басқарудың және корпоративті дамытудың сатылары. Қазақстандағы қазіргі Корпоративті бақылаудың негізгі үлгілері. Корпоративті басқарудың тәсілі және принциптерді қолданудағы алынатын басымдылықтары.3.2 Курстың негізгі мақсаты – менеджерлерде корпоративтік басқаруда теориялық, әдістемелік және тәжірибелік бағыттарын қалыптастыру.

3.3 Пәннің негізгі міндеті. Корпоративтік басқарудың қазіргі жүйесін және терминологиясын зерттеу.

3.4 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар:  • берілген курстың анықтамалық аппаратын, корпоративтік басқару әдістерін, жобаларды басқару кезеңдерін білуі керек;

  • курстың әдіснамасын, корпоративтік басқару әдістерінің білімін, корпоративтік басқарудың әдістері мен қағидаларын игеруі қажет;

  • білікті басқару әдісін, корпоративтік басқарудың әдістерін қолдануын, тәжірибелік қолданыста нұсқауларын құрастырып істей білуі керек;

  • толық көлемде корпоративтік басқару мәселелерін шешуге қажет курстың негізгі түсініктері мен анықтамаларын үйренуі тиіс;

  • нарық шаруашылығының механизмін, басқару ерекшеліктерін, экономиканың негізгі заңдары мен қағидаларын, экономикалық жағдайды түсінуі керек;

- ҚР қазіргі жүейсіндегі экономикалық, ұйыдастырушылық, технологиялық сұрақтарды шешу дағдыларын ие болуы керек.

3.5 Курс пререквизиттері:

  • Менеджмент.

  • Жобаларды басқару

3.6 Курс постреквизиттері:

- Стратегиялық менеджмент.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Кесте 1

Курс

Семестр

Несие

Дәріс

Прак.

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

формасы


1

1

3

30

15

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

Кесте 2

Тақырыпттар атауы және мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабақтары

Тақырып 1. Корпорация нарықтық экономика негізі ретінде

Корпоративті құрылым: түсінігі, мәні, белгілері және ерекшелігі. Корпорация түрлері, олардың жіктелуі. Дамыған нарық каптиалында акционерлік қоғамдарды басқару үлгісі.4

Тақырып 2. Корпорацияны басқаруды ұйымдастыру.

Корпорацияны ұйымдастырудың оптималды құрылымы. Корпоративтік басқарудың мәне мен критерилері.4

Тақырып 3. Кәсіпорынды интеграциялау процессіндегі корпоративті басқару

Өнімді талдау. Корпорацияны ішкі құрымыны талдау. Сырқы ортаны талдау.2

Тақырып 4. Корпоративті басқару жүйесіндегі тактика.

Корпорацияның инвестициялық тартымдылығы. Формальды көрсеткіштердің элементтері. Банкротқа ұшырау ықтималдылығы.2

Тақырып 5. Акциялардың бақылау пакеті негізінде корпроацияны басқаруды ұйымдастыру

Нарықтық инфрақұрылым және акция пакеттерін басқару. Акцияның халықаралық деңгейге шығуы. Корпорацияны депозитарлы қамтуды ұйымдастыру. Қор нарығындағы акцияларға қызмет көрсету.4

Тақырып 6. Халықаралық экономикалық жүйедегі корпорация.

Қаржы және өндіріс қорларының халықаралыө қозғалысы. Көпұлтты корпорацияның теориясы. Тәжірбиедегі көп ұлтты корпорация. ТҰК қызметінің негізгі белгілері.4

Тақырып 7. Кәсіпорынды біріктіру корпорациясын құру механизмі

Нақты технологиялық тізбектің қалыптасу тиімділігін басқару. Қатысушыларды ынталандыру және технологиялық тізбекті ұйымдастыру. Технологиялық тізбекті диспетчирлеу. Технологиялық тізбектегі кәсіпорын қатысушыларының қызметін бақылау. Корпорацияда басқару шешімдерін қабылдау. Оперативті басқару жүйесін құру.2

Тақырып 8. Қазақстан Республикасындағы корпоративті басқаруды даму ерекшелігі.

Қазіргі экономикадағы Қазақстандық корпорациялар. Корпоративті басқарудың құрылу сатысы. Фискалды реформа және ҚР корпоративті басқару болашағы.4

Тақырып 9. Кәсіпорында корпоративті мәдениетті құрудың әдістемелік –теориялық негізі.

Корпоративті мәдениеттің жалпы түсінігі және мәні. Корпоративті мәдениеттің элементтері. Корпоративті мәдениеттің құру бойынша әлемдік тәжірбие. Корпоративті мәдениеттің құру технологиясы.4

Тәжірибелік сабақтар

Тақырып 1. Корпорация нарықтық экономика негізі ретінде

Корпоративті құрылым: түсінігі, мәні, белгілері және ерекшелігі. Корпорация түрлері, олардың жіктелуі. Дамыған нарық каптиалында акционерлік қоғамдарды басқару үлгісі.2

Тақырып 2. Корпорацияны басқаруды ұйымдастыру.

Корпорацияны ұйымдастырудың оптималды құрылымы. Корпоративтік басқарудың мәне мен критерилері.2

Тақырып 3. Кәсіпорынды интеграциялау процессіндегі корпоративті басқару

Өнімді талдау. Корпорацияны ішкі құрымыны талдау. Сырқы ортаны талдау.1

Тақырып 4. Корпоративті басқару жүйесіндегі тактика.

Корпорацияның инвестициялық тартымдылығы. Формальды көрсеткіштердің элементтері. Банкротқа ұшырау ықтималдылығы.1

Тақырып 5. Акциялардың бақылау пакеті негізінде корпроацияны басқаруды ұйымдастыру

Нарықтық инфрақұрылым және акция пакеттерін басқару. Акцияның халықаралық деңгейге шығуы. Корпорацияны депозитарлы қамтуды ұйымдастыру. Қор нарығындағы акцияларға қызмет көрсету.2

Тақырып 6. Халықаралық экономикалық жүйедегі корпорация.

Қаржы және өндіріс қорларының халықаралыө қозғалысы. Көпұлтты корпорацияның теориясы.. Тәжірбиедегі көп ұлтты корпорация. ТҰК қызметінің негізгі белгілері.2

Тақырып 7. Кәсіпорынды біріктіру корпорациясын құру механизмі

Нақты технологиялық тізбектің қалыптасу тиімділігін басқару. Қатысушыларды ынталандыру және технологиялық тізбекті ұйымдастыру. Технологиялық тізбекті диспетчирлеу. Технологиялық тізбектегі кәсіпорын қатысушыларының қызметін бақылау. Корпорацияда басқару шешімдерін қабылдау. Оперативті басқару жүйесін құру.1

Тақырып 8. Қазақстан Республикасындағы корпоративті басқаруды даму ерекшелігі.

Қазіргі экономикадағы Қазақстандық корпорациялар. Корпоративті басқарудың құрылу сатысы. Фискалды реформа және ҚР корпоративті басқару болашағы.2

Тақырып 9. Кәсіпорында корпоративті мәдениетті құрудың әдістемелік –теориялық негізі.

Корпоративті мәдениеттің жалпы түсінігі және мәні. Корпоративті мәдениеттің элементтері. Корпоративті мәдениеттің құру бойынша әлемдік тәжірбие. Корпоративті мәдениеттің құру технологиясы.2

5 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
5.1 Дамыған нарық каптиалында акционерлік қоғамды басқарудың үш үлгісі

5.2 Корпорацияның ішкі құрылымын талдау.

5.3 Банкроттың ықтималдылығын талдау.

5.4 Корпорации. Депозитарлық қызмет көрсетуін ұйымдастыру.

5.5 Қаржы және өндіріс қорларының халықаралық қозғалысы.

5.6 Технологиялық тізбенің қалыптасуын тиімді басқару.

5.7 Қазіргі экономикадағы Қазақстандық корпорациялар

5.8 ҚР корпоративті басқарудың фискалды реформасы және болашағы.6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 3.

Әдебиеттермен оқу әдістемелік құралдар

Саны

Магистрлар саны

Қамтамасыз ету пайызы

Корпоративное управление/ О.Я. Яновская, Н.В. Никифорова. Экономика 2011г.

1

1

100

Корпоративное управление. / Под редакцией С.А. Абдильдина. Алматы 2010 г.

1

1

100


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Корпоративное управление. Под ред. С.А. Абдильдина. Алматы ,2010г.

7.1.2 О.Я.Яновская, Н.В. Никифоров Корпоративное управление «Экономика», 2011г.
7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 О. С. Виханский А. И. Наумов. «Менеджмент». М. «Экономистъ», 2004 г.

7.2.2 Миллер. «Теория организации». М. «ВЕЧЕ», 2000 г.

7.2.3 Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. «Поведение в организации». М.: ИНФРА-М, 1999, с.185-250

7.2.4 Toshihiko Yamashita. «Отдел корпоративной истории Matsushita Electric». Москва «Альпина», 2004 г.

7.2.5 Tetsuo Sakiya. «Honda Motor: The Men? The Management? The Machines». (Перевод с Японского, А. Ковелинский). М. «Буква», 1998 г.

7.2.6 Джон П. Коттер. «Менеджмент организации» М. «Альпина Бизнес Букс», 2004 г.

7.2.7 Рати О., Уэстбрук А. «Миссия в корпорации и их имидж». М. «Эксмо», 2004 г.

7.2.8 Непомнящий Н. Н. «Экономика». М. «Вече», 2005 г.

7.2.9 Белоусов Р. С. «Корпоративная культура». М. Рипол Классик», 2004 г.

7.2.10 Анатолий ЖУПЛЕВ. «Менеджмент». М. «Эксмо», 1998 г.

7.2.11 Владимир ШЕИН. «Инвестиционные промышленно-финансовые корпорации реконструкции и развития». М. «Экономист», 1996 г.

7.2.12 Николай Шпак. «Миссии компании». М. «Астрель», 2002 г.

7.2.13 Успенский Ф. И. «Организационная культура». М. «АСТ», 2002 г.

7.2.14 Ю. П. Павлов. «Микроэкономика и бизнес». Ульяновск. «Сибирский дом», 1995 г.

7.2.15 Верт Н. «Эффективный менеджмент». Москва «Прогресс», 1998 г.

7.2.16 Корелин А. П. «Экономика и менеджмент». Москва «Высшая школа», 2000 г.

7.2.17 Курков П. Т. «Корпоративная культура». Москва «Современник», 2002 г.7.2.18 Шубинской Н. П. «Имидж в компании». Москва «Экономистъ», 2005 г.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет