Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне Оќу Министрлігіжүктеу 137.59 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі137.59 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК042-17.1.11/01-2014

ПОӘК

оқытушыға «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәні бойынша бағдарлама

№ __ баспа _____________«ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығы бойынша
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

Семей


2014

Алғы сөз


 1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған_________ «___»_____________2014 ж., С.Қ. Тойкин, а/ш. ғ.к.,

«Экономика және бизнес» кафедрасының доценті 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Экономика және бизнес» кафедрасының мәжілісінде
Хаттама «_____»__________2014 ж., №___
Кафедра меңгерушісі ____________________ Жайлаубаева Ш.Д.

2.2 Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында


Хаттама «____»_____________2014 ж., №____
Төрағасы ______________ С.Қ.Тойкин


 1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде бекітілді және баспаға ұсынылды


Хаттама «____»____________2014 ж., №____
ОӘК төрайымы ___________________ Г.К.Искакова

Мазмұны


 1. Қолдану өрісі

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу бағдарламасының мазмұны

 5. Суденттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

 6. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

 7. Әдебиет


1 ҚОЛДАНУ ӨРІСІ
Семей қ. Шәкәрім атындағы МУ - ң «Экономика және бизнес» кафедрасының 5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының студенттері үшін «Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» пәні оқытылады.

Нақты оқу әдістемелік кешеннің мақсаты болып «Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» пәні бойынша барлық әдістемелік жұмыстары біріктіру табылады.

«Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен Шәкәрім атындағы МУ –нің «Экономика» мамандығы студенттеріне арналған, олар оқудың кредиттік жүйе бойынша оқиды, оны міндетті түрде оқу барысында қолдану керек. Ол студенттерді курс мазмұны, оның маңызы мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу барысында студенттер алатын дағды және іскерлікпен таныстырады. Оқу әдістемелік кешені пәнді оқу барысында негізгі басшылыққа ие болады.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» пәнінің оқу әдістемелік кешені талаптарына сай Семей қ. Шәкәрім атындағы Мемлектттік университетінің келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарының негізінде жасалды:

- Мемлекеттік жалпы білім берудің стандарты;

- 5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының типтік оқу жоспары;

- «Пәннің оқу әдістемелік кешенінің құрылымы және құрамының» ҚП 042-1.01.-2014 құжатнамалық процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» курсы нарықтық қатынастардың дамуы мен тереңдеуінің қазіргі жағдайы әлеуметтік- экономикалық болжам мен жоспарлаудың теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларын игеру қажеттігін көрсетеді. Кез келген деңгейдегі мемлекеттік басқару органының маманының әлеуметтік- экономикалық дамуды болжау мен жоспарлау мәселелері бойынша терең теориялық дайындығы болуы тиіс. «Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» – бұл жоспарлауды ұйымдастыру теориясы бойынша қазіргі заманғы мамандар үшін қажетті болып табылатын пән. Бұл пән 5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.

Бағдарламаның құрылымы әлеуметтік- экономикалық болжам мен жоспарлау бойынша отандық әдебиетте берілу логикасы мен жоспарлау мен болжаудың теориясы мен тәжірибесі бойынша шет елдердің озық тәжірибесі есепке алына отырып құрастырылған.

Бұл пәннің зерттеу обьектісі мемлекеттік басқару органдарының жоспарлы қызметі болып табылады. Пәнді зерттеу әдістеріне статистикалық, талдаушылық, экономико- математикалық жатады. Берілген курс белгілі бір мөлшерде экономикалық профиль студенттермен алынған білімдерді дамытады, нақтылайды және тереңдетеді.

Курстың пәні әртүрлі коммерциялық институттардың саласы мен қазіргі заманғы халықаралық нарықтың қызметтестігі болып табылады. Бұл сұрақтар Қазақстанның экономикасының қазіргі даму этапында ерекше маңызды болып табылады.

Бағдарламаға сонымен қатар ҚР Заңын, Президент Жарлығын, арнайы материалдар мен нормативтік акттерді, оқулықтар мен оқу құралдары қарастыратын ұсынылатын әдебиеттер тізімі еңгізілген.


3.2 Пәнді зерттеу мақсаты:

Қазіргі заманғы нарықтағы операцияларды басқарудың тиімді әдістемесі мен білімді тыңдаушыларды терең қабылдау.
  1. Пәнді зерттеудің негізгі міндеті:

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау пәнінің негізгі аспектілері бойынша тереңдетілген білім беру.
3.4 Оқытудың нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде студент:- әлемдік нарықтың қызметі мен түсінігінің теориялық аспектілерін, сонымен қатар қазіргі заманғы халықаралық қарым-қатынас ұйымының түрі мен қағидаларын білу және қабылдауы;

- өзіндік экономикалық ойлау мен дағдылану;

- кредитті ортадағы тәжірибелік дағдылар мен білімді иелену;

- алынған теориялық білімді тәжірибе үстінде қолдана білу, әлемдік нарықтағы қарым-қатынасты жақсартатын іс-шаралар жасау;

- өзіндік экономикалық ойлаудың тәжірибелік дағдысы мен білімін алу, сапалы шешім қабылдау іс-шарасын ұйымдастыра алу мен талдаудың нәтижесін жалпылай алуы, банк саласымен байланысты халықаралық экономикалық қарым-қатынастағы ерекше арнайы білім алуы керек.
3.5 Курстың пререквизиттері:

3.5.1Экономикалық теория

3.5.2 Экономиканы мемлекеттік реттеу

3.5.3 Қазақстан тарихы

3.5.4 Менеджмент

3.5.5 Әлеуметтік- экономикалық статистика


3.6 Курстың постреквизиттері:

пәнді зерттеуде қолданылатын білім басқа пәндерді игеруде қолданылады.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме:

Кесте 1


Курс

Се-

местр


Кре

дит


Дә-

ріс


сағ.

ЛС

ағ.
ООӨЖ сағ.

ОӨЖ сағ.

Барлы-

ғы


сағ.

Қорытын-

ды бақы-


лау түрі

4

7

3

15

30

30

180

225

Емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Кесте 2Тақырыптардың атаулары

Сағаттар саны

1

2

Дәрістік сабақтар
ӘЭС- тың нарық жағдайындағы ролі. Жоспарлауды ұйымдастыруға мемлекеттік көзқарас.

1

Әлеуметтік- экономикалық болжам жоспарлаудың алғашқы кезеңі ретінде.

1

Әлеуметтік- экономикалық болжам жүйесі мен принциптері

1

Әлеуметтік- экономикалық болжамның әдістері мен моделдері

1

Әлеуметтік- экономикалық болжамның әдіснамалық жақтары.

1

Елдің экономикалық мүмкіндіктері- әлеуметтік және экономикалық жоспарлаудың негізі.

1

Демографиялық дамуды болжау мен жоспарлау.

1

Ұлттық қауіпсіздікті болжау.

1

Экономикалық өсімді болжау мен жоспарлау.

1

Ғылыми- техникалық прогрессті болжау мен жоспарлау және мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыру.

1

Қоғамдық өндірістің құрылымының дамуын болжау мен жоспарлау.

1

Әлеуметтік даму мен өмір сүру деңгейін болжау мен жоспарлау.

1

Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжау мен жоспарлау.

1

Инвестициялық қызмет пен күрделі құрылыстың деңгейін болжау мен жоспарлау.

1

Әлеуметтік- экономикалық дамуды стратегиялық жоспарлау.
Зертханалық сабақтар
ӘЭС- тың нарық жағдайындағы ролі. Жоспарлауды ұйымдастыруға мемлекеттік көзқарас.

2

Әлеуметтік- экономикалық болжам жоспарлаудың алғашқы кезеңі ретінде.

2

Әлеуметтік- экономикалық болжам жүйесі мен принциптері

2

Әлеуметтік- экономикалық болжамның әдістері мен моделдері

2

Әлеуметтік- экономикалық болжамның әдіснамалық жақтары.

2

Елдің экономикалық мүмкіндіктері- әлеуметтік және экономикалық жоспарлаудың негізі.

2

Демографиялық дамуды болжау мен жоспарлау.

2

Ұлттық қауіпсіздікті болжау.

2

Экономикалық өсімді болжау мен жоспарлау.

2

Ғылыми- техникалық прогрессті болжау мен жоспарлау және мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыру.

2

Қоғамдық өндірістің құрылымының дамуын болжау мен жоспарлау.

2

Әлеуметтік даму мен өмір сүру деңгейін болжау мен жоспарлау.

2

Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжау мен жоспарлау.

2

Инвестициялық қызмет пен күрделі құрылыстың деңгейін болжау мен жоспарлау.

2

Әлеуметтік- экономикалық дамуды стратегиялық жоспарлау.

2


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

5.1 Болжаудың әдістері: фирмада қолдану ерекшелігі

5.2 Болжауды ақпаратпен қамтамасыз ету және СЭЖ


  1. Болжаудың ерекшелігі және СЭЖ

  1. АҚШ әлеуметтік-экономикалық жоспарлау

  1. ҚР эколого-экономикалық дамуды жоспарлау

  2. СЭЖ - ға жүйелі тәсілдеме

  3. СЭЖ негізгі нормалары, нормативтері

  4. СЭРді мемлекеттік жоспарлау қажеті

  5. Жоспарлаудың бағдарлама-мақсатты әдісі

  6. ҚР индикатты жоспарлау

  7. Халықтың өмір сүру деңгейін жоспарлау

  8. Мемлекттің демографиялық саясатын жоспарлау

  9. РК білім беру жүйесін дамуды жоспарлау

  10. РК денсаулық сақтау жүйесін дамуды жоспарлау

  11. РК агроөндірісті кешенін жүйесін дамуды жоспарлау

  12. РК транспорт саясатының негізгі бағыты

  13. РК өндірістік-технологиялық саясатының негізгі бағыты

  14. РК агроиндустриялды саясатының негізгі бағыты

  15. РК экология саясатының негізгі бағыты

  16. СЭЖ шетел тәжірибесі

  17. Инновация қызметін жоспарлау

  18. СЭЖ-да экономика-математикалық әдістерді қолдану

  19. Жоспарлаудың баланстық әдісі

  20. Аймақтын экономикалық өсу нұсқалары. 1. ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
Оқулықтардың,оқу-әдістемелік құралдардың атаулары

Данасы

Студент. саны

Қамтылу %

Кайкен Ж.Б., Тойкин С.Қ., Кожагелдиев Б.К. Әлеуметтік-экономикалық бағдарлау.

25

12

100


Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка12

12

100

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А.

10

12

83

Экономика, организация и планирование промышленного производства. Под ред. Лисицына Н.А

10

12

83


Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Планирование на предприятии.

5

12

42


Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент.

6

12

507 ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгі әдебиет

7.1.1 Кайкен Ж.Б., Тойкин С.Қ., Кожагелдиев Б.К. «Әлеуметтік-экономикалық бағдарлау». Семей, 2010.

7.1.2. Стратегическое планирование. Под ред. Уткина Э.А., М.: Экмос,1999.

7.1.3 Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М. 1999.

7.1.4 Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р . Планирование на предприятии. - М.: 1999.

7.1.5 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2002.

7.1.6 Экономика, организация и планирование промышленного производства. Под ред. Лисицына Н.А., Минск: Высшая школа, 2001.

7.1.7 Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием, Таганрог ТРТУ, 2002.

7.1.8 Управление развитием организации. Модульная программа для менеджеров. - М.:ИНФРА-М, 2002.

7.1.9 Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления. Л.: ЛЭФИ, 2001.


7.2 Қосымша әдебиет

7.2.1 Конституция РК/ Основной закон Республики Казахстан - Алматы. -1995.

7.2.2 Гражданский кодекс Республики Казахстан. - Алматы .-1995.

7.2.3 Послание Президента Народу Казахстана. "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!" Астана, 19 марта 2004 года.

7.2.4 Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы. Астана, 2003.

7.2.5 Закон "Об инвестициях" - Казахстанская правда, от 28 февраля 2003г.

7.2.6 Послание Президента Народу Казахстана, от 19 декабря 2013 г., Астана.

7.2.7 Стратегический план основных направлений экономической политики до 2020 года.

7.2.8 Закон РК "Об изменениях и дополнениях в Закон РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 04.04.2003г.и от 29.1 1 .2003г.

7.2.9 Закон РК "Об инвестиционных фондах" - Казахстанская правда от 7 июля 2004 г.

7.2.10 Новая технология и организационные структуры. Под ред. И. Пиннинга, А.М. Бьюитандама. М.: Экономика, 2000.

7.2.11 Л. Батенко, В. Данилов. Операционное управление. Уч. пособие. - Алматы, АШМ, 2004.

7.2.12 Фатхутдинов Р.А. Организация производства - М.: ИНФРА-М, 2003.

7.2.13 Маркина Т.В., Макаров В.М., Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент - Санкт-Петербург. Спец. литература, 2001.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет