Қазақстан Республикасының Еңбек кодексібет1/31
Дата20.04.2019
өлшемі3.09 Mb.
#106569
түріКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

   Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі


Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы N 251 Кодексі

Мазмұны
Жалпы бөлім
 
 
1-бөлімЖалпы ережелер
 
1-тарауНегізгі ережелер
 
1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар 
2-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы 
3-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мақсаты мен міндеттері 
4-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының принциптері 
5-бап. Еңбек саласындағы құқықтардың шектелуіне жол бермеу 
6-бап. Еңбек бостандығы 
7-бап. Еңбек саласындағы кемсітушілікке тыйым салу 
8-бап. Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу 
9-бап. Осы Кодекстің қолданылу аясы 
10-бап. Еңбек шарттары, әлеуметтік әріптестік тараптарының келісімдері, ұжымдық шарттар, жұмыс берушінің еңбек саласындағы актілері 
11-бап. Жұмыс берушінің актілері 
12-бап. Жұмыс берушінің актілерін шығару кезінде қызметкерлер өкілдерінің пікірін ескеру немесе олармен келісу тәртібі 
13-бап. Осы Кодексте белгіленген мерзімдерді есептеу 
14-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
 
2-тарауМемлекеттік органдардың еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті
 
15-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті
16-бап. Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті
17-бап. Еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органның құзыреті 
18-бап. Жергілікті атқарушы органдардың еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті
 
3-тарауЕңбек қатынастарының субъектілері. Еңбек қатынастарының туындау негіздері
 
19-бап. Еңбек қатынастарының субъектілері 
20-бап. Еңбек қатынастарының туындау негіздері 
21-бап. Белгіленген квота есебіне жіберілген азаматтармен еңбек шартын жасасу 
22-бап. Қызметкердің негізгі құқықтары мен міндеттері 
23-бап. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері

          Ерекше бөлім


 
2-бөлімЕңбек қатынастары
 
4-тарауЕңбек шарты
 
24-бап. Еңбек шартының нысанасы 
25-бап. Еңбек шартын жасасу кезіндегі құқықтар мен мүмкіндіктер теңдігінің кепілдіктері 
26-бап. Еңбек шартын жасасуға қойылатын шектеулер 
27-бап. Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі 
28-бап. Еңбек шартының мазмұны 
29-бап. Еңбек шартының мерзімі 
30-бап. Еңбек шартын жасасуға жол берілетін жас мөлшері 
31-бап. Еңбек шартын жасасуға қажетті құжаттар 
32-бап. Еңбек шартын жасасу, өзгерту және толықтыру тәртібі 
33-бап. Жұмысқа қабылдауды ресімдеу 
34-бап. Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттар 
35-бап. Еңбек кітапшасы 
36-бап. Еңбек шартындағы сынақ мерзімі туралы талап 
37-бап. Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ нәтижесі 
38-бап. Еңбек шарты қолданылуының басталуы 
39-бап. Еңбек шартының жарамсыздығы 
40-бап. Еңбек шартында келісілмеген жұмысты орындауға тыйым салу
40-1-бап. Лауазымдарды қоса атқару (қызмет көрсету аймағының ұлғаюы) және уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындау
41-бап. Қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыру 
42-бап. Қызметкерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру 
43-бап. Өндірістік қажеттілік жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыру 
44-бап. Бос тұрып қалу жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыру 
45-бап. Денсаулық жағдайы бойынша басқа жұмысқа уақытша ауыстыру 
46-бап. Қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыруды шектеу 
47-бап. Қызметкерді басқа жұмыс орнына ауыстыру. Лауазым (жұмыс) атауының өзгеруі 
48-бап. Еңбек жағдайларының өзгеруі 
49-бап. Жұмыс берушінің атауы, ведомстволық тиесілігі өзгерген, мүлкінің меншік иесі ауысқан немесе жұмыс беруші қайта құрылған кездегі еңбек қатынастары 
50-бап. Жұмыстан шеттету 
51-бап. Еңбек шартын тоқтату негіздері 
52-бап. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу 
53-бап. Мерзiмiнiң өтуіне байланысты еңбек шартын тоқтату
54-бап. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзудың негіздері 
55-бап. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу мүмкіндіктерін шектеу 
56-бап. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу тәртібі 
57-бап. Қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу 
58-бап. Тараптардың еркінен тыс мән-жайлар бойынша еңбек шартын тоқтату негіздері
59-бап. Қызметкер еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартқан кезде еңбек шартын тоқтату негіздері
60-бап. Қызметкердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысуына немесе оның лауазымға тағайындалуына байланысты еңбек шартын бұзу 
61-бап. Еңбек шартын жасасу талаптарының бұзылуы салдарынан еңбек шартын тоқтату негіздері
62-бап. Еңбек шартының тоқтатылуын ресімдеу 
63-бап. Еңбек кітапшасын және еңбек қызметіне байланысты құжаттарды беру
 
5-тарауҚызметкердің дербес деректерін жинау, өңдеу және қорғау
 
64-бап. Алып тасталды - ҚР 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
65-бап. Жұмыс берушінің қызметкердің дербес деректерін жинау, өңдеу және қорғау жөніндегі міндеттері
66-бап. Алып тасталды - ҚР 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
67-бап. Алып тасталды - ҚР 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
68-бап. Жұмыс берушіде сақталатын дербес деректердің қорғалуын қамтамасыз ету мақсатындағы қызметкердің құқықтары
 
6-тарауЕңбек тәртіптемесі. Еңбек тәртібі
 
69-бап. Еңбек тәртіптемесінің ережелері 
70-бап. Еңбек тәртібін қамтамасыз ету 
71-бап. Еңбегі үшін көтермелеу 
72-бап. Тәртіптік жазалар 
73-бап. Тәртіптік жазаларды қолдану және оған шағым жасау тәртібі 
74-бап. Тәртіптік жазаларды белгілеу мерзімі 
75-бап. Тәртіптік жазаның қолданылу мерзімі
 
7-тарауЖұмыс уақыты
 
76-бап. Жұмыс уақыты 
77-бап. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы 
78-бап. Қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы 
79-бап. Толық емес жұмыс уақыты 
80-бап. Толық емес жұмыс уақытындағы жұмыс жағдайлары 
81-бап. Жұмыс аптасының түрлері 
82-бап. Күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы 
83-бап. Күнделікті жұмысты (жұмыс ауысымын) бөліктерге бөлу 
84-бап. Ауысымдық жұмыс 
85-бап. Икемді жұмыс уақыты режиміндегі жұмыс 
86-бап. Жұмыс уақытының жиынтық есебі 
87-бап. Түнгі уақыттағы жұмыс 
88-бап. Үстеме жұмысқа тартуды шектеу 
89-бап. Үстеме жұмыстардың шекті саны 
90-бап. Қызметкерлердің келісімінсіз үстеме жұмыстарға жол берілетін ерекше жағдайлар 
91-бап. Жұмыс уақытын есепке алуды жүргізу тәртібі
 
8-тарауТынығу уақыты
 
92-бап. Тынығу уақытының түрлері 
93-бап. Тынығуға және тамақтануға арналған үзіліс 
94-бап. Ауысымішілік және арнаулы үзілістер 
95-бап. Күнделікті (ауысымаралық) тынығудың ұзақтығы 
96-бап. Демалыс күндері 
97-бап. Демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс 
98-бап. Қызметкердің келісімінсіз демалыс және мереке күндері жұмысқа тартудың ерекше жағдайлары 
99-бап. Қызметкерлерді демалыс және мереке күндері жұмысқа тартуды ресімдеу 
100-бап. Демалыс түрлері 
101-бап. Жыл сайынғы негізгі ақылы еңбек демалысының ұзақтығы 
102-бап. Жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалыстары 
103-бап. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының ұзақтығын есептеу 
104-бап. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына құқық беретін жұмыс стажын есептеу 
105-бап. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстарын беру тәртібі 
106-бап. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстарын беру кезеңін айқындау 
107-бап. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстарын беру кезектілігі 
108-бап. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ауыстырудың жағдайлары мен тәртібі 
109-бап. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан шақыртып алу 
110-бап. Еңбек шарты тоқтатылған кезде пайдаланылмаған жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы үшін өтемақы төлемі 
111-бап. Жалақы сақталмайтын демалыс 
112-бап. Оқу демалысы 
113-бап. Баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыстар 
114-бап. Демалысты ресімдеу
 
9-тарауЕңбекті нормалау
 
115-бап. Еңбекті нормалауды ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік кепілдіктер 
116-бап. Еңбек нормалары 
117-бап. Жаңа еңбек нормаларын әзірлеу, енгізу, қолданыстағы еңбек нормаларын ауыстыру және қайта қарау 
118-бап. Еңбек нормаларын әзірлеуге қойылатын талаптар 
119-бап. Еңбекті нормалауды реттеудің ерекшеліктері
 
10-тарауЕңбекке ақы төлеу
 
120-бап. Еңбекке ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер 
121-бап. Жалақының мөлшері 
122-бап. Жалақының ең төменгі мөлшерін белгілеу 
123-бап. Еңбекке сағаттық ақы төлеу 
124-бап. Жалақыны индекстеу 
125-бап. Еңбекке ақы төлеуді ұйымдастыру 
126-бап. Еңбекке ақы төлеу жүйелері 
127-бап. Үстеме жұмысқа ақы төлеу 
128-бап. Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу 
129-бап. Түнгі уақыттағы еңбекке ақы төлеу 
130-бап. Әр түрлі біліктілік жұмыстарын орындаған кезде еңбекке ақы төлеу 
131-бап. Лауазымдарды қоса атқару (қызмет ету аймағының кеңеюі) және уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындау кезінде еңбекке ақы төлеу 
132-бап. Жаңа өндірістерді (өнімдерді) игеру кезінде еңбекке ақы төлеу 
133-бап. Бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу 
134-бап. Жалақы төлеудің тәртібі мен мерзімдері 
135-бап. Жалақы төленетін орын 
136-бап. Қызметкердің орташа айлық жалақысын есептеу 
137-бап. Жалақыдан ұстап қалу 
138-бап. Қызметкердің қайтыс болуына байланысты алынбаған жалақыны беру
 
10-1-тарауҰлттық біліктілік жүйесі
 
138-1-бап. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар
138-2-бап. Ұлттық біліктілік жүйесінің құрылымы
138-3-бап. Ұлттық біліктілік шеңбері
138-4-бап. Салалық біліктілік шеңберлері
138-5-бап. Кәсіби стандарттар
138-6-бап. Мамандардың кәсіби даярлығын бағалау және біліктілік сәйкестігін растау
 
11-тарауКәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру
 
139-бап. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар 
140-бап. Жұмыс берушінің даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру жөніндегі құқықтары мен міндеттері 
141-бап. Жұмыс берушінің жолдамасы бойынша білім беру ұйымдарында кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру 
142-бап. Ұйымда қызметкерлерді кәсіптік даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру 
143-бап. Қызметкерлердің кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру жөніндегі құқықтары мен міндеттері 
144-бап. Оқыту шартының мазмұны
 
12-тарауЖұмысқа орналастыру
 
145-бап. Жұмысқа орналастыру кезіндегі мемлекеттік кепілдіктер 
146-бап. Азаматтардың жұмысқа орналасу саласындағы құқықтары 
147-бап. Жұмыс берушінің жұмысқа орналастыру кезіндегі құқықтары мен міндеттері 
148-бап. Еңбек делдалдығы
 
13-тарауКепілдіктер мен өтемақы төлемдері
 
149-бап. Қызметкерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындаған кезде берілетін кепілдіктер 
150-бап. Медициналық тексеруге жіберілетін қызметкерлер үшін кепілдіктер 
151-бап. Донор болып табылатын қызметкерлер үшін кепілдіктер 
152-бап. Іссапарларға жіберілетін қызметкерлер үшін кепілдіктер мен өтемақы төлемдері 
153-бап. Қызметкерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру кезіндегі кепілдіктер мен өтемақы төлемдері 
154-бап. Экологиялық зілзала және радиациялық қатер аймақтарында еңбек қызметін жүзеге асыратын қызметкерлерге берілетін кепілдіктер 
155-бап. Қызметкердің жеке мүлкін жұмыс берушінің мүддесіне пайдалануға байланысты өтемақы төлемдері 
156-бап. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет ету учаскелері шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты болатын жағдайларда қызметкерлерге өтемақы төлемдері 
157-бап. Жұмысынан айрылуына байланысты берілетін өтемақы төлемдері 
158-бап. Далалық жабдықталым ақшасын төлеудің тәртібі мен шарттары 
159-бап. Қызметкерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен әлеуметтік жәрдемақы төлеу
 
14-тарауЕңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі
 
160-бап. Еңбек шарты тарапының келтірілген залалды (зиянды) өтеу жөніндегі міндеттері 
161-бап. Еңбек шарты тарапының залал (зиян) келтіргені үшін материалдық жауапкершілігі басталатын жағдайлар 
162-бап. Жұмыс берушінің қызметкерге оны еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айыру арқылы келтірілген залал үшін материалдық жауапкершілігі 
163-бап. Қызметкердің мүлкіне келтірілген залал үшін жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі 
164-бап. Қызметкердің өміріне және (немесе) денсаулығына келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі 
165-бап. Қызметкердің жұмыс берушіге залал келтіргені үшін материалдық жауапкершілігі 
166-бап. Қызметкердің материалдық жауапкершілігінің шегі 
167-бап. Қызметкердің жұмыс берушіге келтірілген залал үшін толық материалдық жауапкершілікте болу жағдайлары 
168-бап. Толық жеке және ұжымдық (ортақ) материалдық жауапкершілік туралы шарттар 
169-бап. Еңбек шарты тараптарының келтірілген залалды (зиянды) өтеу тәртібі
 
15-тарауЖеке еңбек дауларын қарау
 
170-бап. Жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі органдар 
171-бап. Келісу комиссиясын құру және оның жұмысын ұйымдастыру 
172-бап. Жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі органдарға жүгіну мерзімі 
173-бап. Еңбек даулары жөніндегі келісу комиссиясының құзыреті 
174-бап. Еңбек дауларын келісу комиссиясында қарау тәртібі 
175-бап. Келісу комиссиясының шешім қабылдау тәртібі және оның мазмұны 
176-бап. Келісу комиссиясының шешімдерін орындау 
177-бап. Жеке еңбек дауын қарау жөніндегі органның қызметкерді жұмысына қайта алдыртуы
 
3-бөлімҚызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
16-тарауОн сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
178-бап. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбек саласындағы құқықтары 
179-бап. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін пайдалануға тыйым салынатын жұмыстар 
180-бап. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлерді міндетті медициналық тексерулер 
181-бап. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер үшін жұмыс уақытының ұзақтығы 
182-бап. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер үшін еңбекке ақы төлеу және өндірім нормалары 
183-бап. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбек және тынығу режимінің ерекшеліктері 
184-бап. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің материалдық жауапкершілігін шектеу
 
17-тарауӘйелдердің және отбасылық міндеттері бар өзге адамдардың еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
185-бап. Еңбек шартын тоқтатуды шектеу
186-бап. Әйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым салынатын жұмыстар 
187-бап. Әйелдердің және отбасылық міндеттері бар басқа да адамдардың еңбегі мен тынығу режимінің ерекшеліктері 
188-бап. Баланы тамақтандыруға арналған үзілістер 
189-бап. Әйелдерге және отбасылық міндеттері бар басқа да адамдарға толық емес жұмыс уақытын белгілеу 
190-бап. Жүкті әйелдерге жұмыс уақытының жиынтық есебін қолдануды шектеу 
191-бап. Жүкті әйелдерді басқа жұмысқа уақытша ауыстыру 
192-бап. Жыл сайынғы ақылы демалыс кезектілігін белгілеу кезінде әйелдерге берілетін кепілдік 
193-бап. Жүктілікке және босануға байланысты демалыс 
194-бап. Жаңа туған балаларды асырап алған қызметкерлерге берілетін демалыс
194-1-бап. Жүктілікке және босануға байланысты демалысқа, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған қызметкерлерге берілетін демалысқа ақы төлеудің ерекшеліктері
195-бап. Балалардың күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс
 
18-тарауҚоса атқаратын жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегін реттеудің ерекшеліктері
 
196-бап. Қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шарты 
197-бап. Қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасуға қажетті қосымша құжаттар 
198-бап. Қоса атқаратын жұмыс кезіндегі жұмыс уақытының ұзақтығы 
199-бап. Қоса атқаратын жұмыс кезіндегі жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы 
200-бап. Қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасуды шектеу 
201-бап. Қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзудың қосымша негіздері
 
19-тарауАуыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлердің еңбегін реттеудің ерекшеліктері
 
202-бап. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлердің жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы 
203-бап. Жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысы 
204-бап. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 
205-бап. Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету
 
20-тарауМаусымдық жұмыстарда істейтін қызметкерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
206-бап. Маусымдық жұмыстар 
207-бап. Маусымдық қызметкерлермен еңбек шартын жасасу ерекшеліктері 
208-бап. Маусымдық жұмыстарда істейтін қызметкерлермен еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзудың қосымша негіздері 
209-бап. Маусымдық жұмыстарда істейтін қызметкерлермен еңбек шартын бұзу тәртібінің ерекшеліктері
 
21-тарауВахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
210-бап. Вахталық әдіспен жұмыс істеу ерекшеліктері 
211-бап. Вахталық әдіспен жұмыс істеуге қойылатын шектеулер 
212-бап. Вахтаның ұзақтығы 
213-бап. Вахталық әдіспен жұмыс істеу кезінде жұмыс уақытын және тынығу уақытын есепке алу
 
22-тарауҮй қызметкерлерінің еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
214-бап. Үй қызметкерлерімен еңбек шартын жасасу және тоқтату ерекшеліктері 
215-бап. Үй қызметкерлерінің жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимі 
216-бап. Тәртіптік жазаны қолдану және алып тастау тәртібі 
217-бап. Жеке еңбек дауларын шешу 
218-бап. Үй қызметкерімен еңбек шартын бұзу
 
23-тарауҮйде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
219-бап. Үйде жұмыс істейтін қызметкерлер 
220-бап. Үйде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбек жағдайлары 
221-бап. Үйде жұмыс істейтін қызметкерлердің жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимі, еңбек қауіпсіздігін және еңбегін қорғауды қамтамасыз ету жағдайлары
23-1-тарау. Қашықтықтан жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегін реттеудің ерекшеліктері
221-1-бап. Қашықтықтан жұмыс істеу
221-2-бап. Қашықтықтан жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбек жағдайлары
221-3-бап. Жұмыс уақытын және демалыс уақытын есептеу, еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жағдайлары
 
24-тарауМүгедектердің еңбегін реттеу ерекшеліктері 
 
222-бап. Мүгедектердің еңбек ету құқығын іске асыруы
223-бап. Мүгедек қызметкерлердің еңбек жағдайлары 
224-бап. Мүгедек қызметкерлердің жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы 
225-бап. Мүгедек қызметкерлерге жұмыс уақытының жиынтықты есебінің қолданылуын шектеу 
226-бап. Мүгедек қызметкерлердің түнгі уақыттағы жұмысын, үстеме жұмысын, демалыс және мереке күндердегі жұмысын, оларды іссапарға жіберуді шектеу 
227-бап. Мүгедек қызметкерлерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру
228-бап. Мүгедек қызметкерлерге жыл сайынғы ақылы қосымша демалыс беру
 
25-тарауАзаматтық қызметшілердің еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
229-бап. Азаматтық қызметке кіру 
230-бап. Азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізбесі 
231-бап. Азаматтық қызметте болумен байланысты шектеулер 
232-бап. Азаматтық қызметшіні басқа мемлекеттік мекемеге (қазыналық кәсіпорынға) жұмысқа ауыстыру 
233-бап. Азаматтық қызметшілерді аттестаттау 
234-бап. Азаматтық қызметтегі жоғарылату 
235-бап. Азаматтық қызметшілердің біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 
236-бап. Азаматтық қызметшілерді көтермелеу 
237-бап. Азаматтық қызметшілерге басқа жерге жұмысқа ауысуы кезінде берілетін кепілдіктер мен өтемақы төлемдері 
238-бап. Азаматтық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу 
239-бап. Азаматтық қызметшілерге берілетін демалыс 
240-бап. Азаматтық қызметшілермен еңбек шартын тоқтатудың қосымша негізі
25-1-тарау. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық даму институттары, ұлттық холдингтер және ұлттық компаниялар, сондай-ақ олардың еншілес ұйымдары қызметкерлерінің еңбегін реттеу ерекшеліктері
240-1-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда, ұлттық басқарушы холдингтерде, ұлттық даму институттарында, ұлттық холдингтерде және ұлттық компанияларда, сондай-ақ олардың еншілес ұйымдарында жұмыста болумен байланысты шектеу
25-2-тарау. Азаматтық авиацияның авиация персоналына жататын қызметкерлердің еңбегін реттеудің ерекшеліктері
240-2-бап. Азаматтық авиацияның авиация персоналына жататын қызметкерлердің жұмыс уақыты мен демалыс уақытының режимі
 
26-тарауШағын кәсіпкерлік субъектілері қызметкерлерінің еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
241-бап. Өздеріне қатысты еңбек қатынастарын реттеу ерекшеліктері белгіленетін шағын кәсіпкерлік субъектілері 
242-бап. Шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін еңбек шарттарының мерзімдері 
243-бап. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің еңбек тәртіптемесінің ережелері 
244-бап. Жұмыс режимі 
245-бап. Еңбекке ақы төлеу шарттары 
246-бап. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің әлеуметтік әріптестікке қатысуы 
247-бап. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінде еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды ұйымдастыру ерекшеліктері
 
27-тарауЗаңды тұлғаның алқалы атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің және мүліктің меншік иесі немесе ол уәкілеттік берген тұлға (орган) не заңды тұлғаның уәкілетті органы тағайындайтын (сайлайтын) қызметкерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері
  
248-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының еңбегін реттеудің құқықтық негіздері 
249-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысымен еңбек шартын жасасу 
250-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының қоса атқаратын жұмысы 
251-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының материалдық жауапкершілігі 
252-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысымен еңбек шартын тоқтатудың қосымша негіздері 
253-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының бастамасы бойынша еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзу 
254-бап. Заңды тұлғаның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және мүліктің меншік иесі немесе ол уәкілеттік берген тұлға (орган) не заңды тұлғаның уәкілетті органы тағайындайтын (сайлайтын) қызметкерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері
 
28-тарауҚазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің, Парламенті және мәслихаттары депутаттарының, судьяларының, әскери қызметтегі адамдардың, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және оның ведомстволары жұмыскерлерінің еңбегін реттеу ерекшеліктері 
 
255-бап. Мемлекеттік қызметшілердің, Парламент және мәслихаттар депутаттарының, Қазақстан Республикасы судьяларының еңбегін реттеу 
256-бап. Әскери қызметтегі адамдар, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері
257-бап. Әскери қызметтегі адамдардың, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары мен мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің еңбегін реттеу
257-1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және оның ведомстволары қызметкерлерінің еңбегін реттеу
 
28-1-тарауКәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының құрамына кіретін қызметкерлердiң еңбегiн реттеу ерекшелiктерi
  
257-2-бап. Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының құрамына кіретін қызметкерлердiң еңбегiн реттеу
 
4-бөлімЕңбек саласындағы әлеуметтік әріптестік және ұжымдық қатынастар
 
29-тарауЕңбек саласындағы әлеуметтік әріптестік
 
258-бап. Әлеуметтік әріптестіктің міндеттері 
259-бап. Әлеуметтік әріптестіктің негізгі принциптері 
260-бап. Әлеуметтік әріптестік органдары 
261-бап. Әлеуметтік әріптестік нысандары 
262-бап. Әлеуметтік әріптестік тараптары 
263-бап. Әлеуметтік әріптестікті республикалық деңгейде ұйымдастыру 
264-бап. Әлеуметтік әріптестікті салалық деңгейде ұйымдастыру 
265-бап. Әлеуметтік әріптестікті өңірлік деңгейде ұйымдастыру 
266-бап. Әлеуметтік-еңбек қатынастарын ұйым деңгейінде реттеу 
267-бап. Тұрақты жұмыс істейтін республикалық, салалық, өңірлік комиссияларды құрудың принциптері мен тәртібі 
268-бап. Республикалық, салалық, өңірлік комиссиялардың негізгі мақсаттары, міндеттері және функциялары
269-бап. Республикалық, салалық және өңірлік комиссиялардың негізгі құқықтары 
270-бап. Қызметкерлер өкілдерінің өкілеттіктері
 
30-тарауӘлеуметтік әріптестік тараптары арасында келісімдер жасасу тәртібі
 
271-бап. Келісімдерді дайындау жөнінде келіссөздер жүргізу құқығы 
272-бап. Келіссөздер жүргізудің, келісімдерді әзірлеу мен жасасудың тәртібі 
273-бап. Республикалық, салалық, өңірлік комиссиялардың шешімдер қабылдау тәртібі 
274-бап. Комиссиялардың үйлестірушілері 
275-бап. Келісімдердің тараптары, түрлері 
276-бап. Келісімдердің мазмұны 
277-бап. Келісімдерді тіркеу 
278-бап. Келісімдердің қолданылуы 
279-бап. Келісімдердің орындалуын бақылау 
280-бап. Келіссөздерге қатысудан жалтарғаны үшін жауапкершілік
 
31-тарауҰжымдық шарт
 
281-бап. Ұжымдық келіссөздер жүргізудің принциптері 
282-бап. Ұжымдық келіссөздер жүргізудің, ұжымдық шартты әзірлеу мен жасасудың тәртібі 
283-бап. Ұжымдық шарттың тараптары 
284-бап. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымы 
285-бап. Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімдері мен аясы 
286-бап. Тараптардың ұжымдық шартты орындамағаны үшін жауапкершілігі 
287-бап. Келіссөздер кезіндегі кепілдіктер мен өтемақылар
 
32-тарауҰжымдық еңбек дауларын қарау
 
288-бап. Ұжымдық еңбек дауының туындауы 
289-бап. Қызметкерлердің талаптарын ресімдеу мен мәлімдеу тәртібі 
290-бап. Қызметкерлердің талаптарын қарау 
291-бап. Бітімгерлік рәсімдер 
292-бап. Татуластыру комиссиясы
293-бап. Еңбек арбитражы 
294-бап. Ұжымдық еңбек дауын делдалдың қатысуымен қарау 
295-бап. Тараптардың ұжымдық еңбек дауы бойынша келісімге қол жеткізуінің салдарлары 
296-бап. Ұжымдық еңбек дауының шешілуімен байланысты кепілдіктер 
297-бап. Тараптардың және бітімгерлік органдарының ұжымдық еңбек дауларын реттеу жөніндегі міндеттері 
298-бап. Ереуіл өткізу құқығы 
299-бап. Ереуілдің басталуы туралы жариялау 
300-бап. Ереуілді басқаратын органның өкілеттіктері 
301-бап. Ұжымдық еңбек дауы тараптарының ереуіл барысындағы міндеттері 
302-бап. Қызметкерлерге ереуіл өткізуге байланысты берілетін кепілдіктер 
303-бап. Заңсыз ереуілдер 
304-бап. Ереуілдерді заңсыз деп танудың салдары 
305-бап. Локаутқа тыйым салу
 
5-бөлімЕңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
 
33-тарауЕңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару
 
306-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары 
307-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару, бақылау және қадағалау 
308-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар 
309-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мониторинг пен тәуекелдерді бағалау
 
34-тарауЕңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметкерлер құқықтарының кепілдіктері
 
310-бап. Еңбек шартын жасасу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау құқықтарына берілетін кепілдіктер 
311-бап. Еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау құқықтарына берілетін кепілдіктер 
312-бап. Қызметкерлерді міндетті медициналық тексеру 
313-бап. Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқама беру және білімдерін тексеру
 
35-тарауҚызметкерлердің және жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері
 
314-бап. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау құқықтары 
315-бап. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы міндеттері 
316-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары 
317-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы міндеттері 
318-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру
 
36-тарауЕңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды ұйымдастыру
 
319-бап. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы нормативтiк актiлердi қабылдау
320-бап.  Өндірістік объектілер мен өндіріс құралдарын жобалау, салу және пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар
320-1-бап. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау
321-бап. Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары
 
37-тарауЕңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу
 
322-бап. Тергеп-тексерудің жалпы жағдайлары және өндірістегі жазатайым оқиғаларды есепке алу 
323-бап. Жұмыс берушінің өндірістегі жазатайым оқиға кезіндегі міндеттері 
324-бап. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі 
325-бап. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды арнайы тергеп-тексеру ерекшеліктері 
326-бап. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын ресімдеу және оларды есепке алу 
327-бап. Жазатайым оқиғалардың дұрыс, уақтылы тергеп-тексерілуі мен есепке алынуын бақылау
 
6-бөлімҚазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын бақылау
 
38-тарауМемлекеттік бақылау
 
328-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы саласындағы мемлекеттік бақылау
328-1-бап. Бақылау субъектісіне бару
328-2-бап. Ведомстволық есепке алу
329-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясы қызметінің принциптері мен негізгі міндеттері 
330-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының құқықтары 
331-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының міндеттері 
332-бап. Жұмыс берушінің мемлекеттік еңбек инспекторы бақылау жүргізген кездегі құқықтары мен міндеттері 
333-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторының актілері 
334-бап. Алынып тасталды 
335-бап. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік еңбек инспекторының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану тәртібі 
336-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясының басқа мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасуы 
337-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторының мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезіндегі жауапкершілігі
 
39-тарауЕңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылау
 
338-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылау 
339-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асыру тетігі
339-1-бап. Ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі комитет (комиссия)
 
40-тарауҚазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын қоғамдық бақылау
 
340-бап. Ұйымда еңбек заңнамасының сақталуын қоғамдық бақылау 
341-бап. Еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспекторлардың құқықтарыКаталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Ә. Кекілбаевтың «Шыңырау» әңгімесіндегі Еңсеп бейнесі
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Казахская академия спорта и туризма сборник научных статей
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет