Ќазаќстан республикасыныѕ екiншi деѕгейдегi банктерiнде жјне банк операцияларыныѕ жекелеген тїрлерiн жїзеге асыратын ўйымдарда касса операцияларын жјне банкноталарды


карточкасын, қоржын, мөр және сенiмхатты есепке алубет12/13
Дата14.03.2018
өлшемі1.92 Mb.
#20889
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

        карточкасын, қоржын, мөр және сенiмхатты есепке алу
                              ЖУРНАЛЫ

                              Басталды "____"________________ ___ ж.


                              Аяқталды "____"________________ ___ ж.

     Инкассация бөлiмiнiң (қызметiнiң) бастығы (кезекшi) жүргiзедi.


     Осы журнал тiгiледi және мөр басылып (пломба салынады), беттерi
нөмiрленедi. Осы журналдың сыртқы бетiндегi тиiстi жазба банк басшысы
мен инкассация бөлiмiнiң (қызметiнiң) бастығының қолымен расталады.

-------------------------------------------------------------------------


өткізген !Инкасса.  !Марш.  !         Инкассаторларға берілгені
күні және!торлардың !руттар !--------------------------------------------
уақыты   !аты-жөні  !мен ин.!қоржын.!шақыру  !мөрлер  !сенімхат!маршрут.!
(сағатпен!          !касса. !дар    !карточ. !(нөмірі !(нөмірі !тық па. !
және ми. !          !торлық !(саны  !калары  !көрсе.  !көрсе.  !рақ     !
нутпен)  !          !пункт. !жазумен!(саны   !тілсін) !тілсін) !(саны   !
         !          !тердің !көрсе. !жазумен !        !        !жазумен !
         !          !NN     !тілсін)!көрсе.  !        !        !көрсе.  !
         !          !       !       !тілсін) !        !        !тілсін) !
-------------------------------------------------------------------------
    1    !     2    !   3   !   4   !    5   !    6   !    7   !    8   !
-------------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы:

--------------------------------------------------------------------------
жеке қор.!сейфтер. !Инкассатор. !      Инкассаторлардан алынған
ғаныш құ.!дің кілті!лардың қор. !-----------------------------------------
рал-жаб. !мен сур. !жындарды,   !келу    !мөрлер  !сенім.  !маршрут парақ.
дықтары  !гуч мөр. !келу карточ.!карточ. !(нөмір. !хаттар  !тары (санын
(саны    !лер (саны!каларын,    !калары  !лерін   !(нөмір. !жазумен
жазумен  !жазумен  !мөрлерді,   !(санын  !көрсеті.!лерін   !көрсетіңіз)
көрсе.   !көрсе.   !сенімхаттар.!жазумен !ңіз)    !көрсеті.!
тілсін)  !тілсін)  !ды, сейфтің !көрсе.  !        !ңіз)    !
         !         !кілттерін   !тіңіз)  !        !        !
         !         !және сургуч !        !        !        !
         !         !мөрлерін алу!        !        !        !
         !         !қолхаты     !
--------------------------------------------------------------------------
   9     !   10    !     11     !   12   !   13   !   14   !     15
--------------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы:


--------------------------------------------------------------------------
Инкассаторлардан алынған    !              !                !
----------------------------!              !                !
жеке қорғау құ.!сейф кілт.  ! Алынған күні !Инкассация бөлі.! Ескерту
ралдары (санын !терінің және! мен уақыты   !мі (қызметі)    !
жазумен көрсе. !сургуч мөр. ! (сағатпен    !бастығының)     !
тіңіз)         !лерінің саны!және минутпен)!(кезекшінің)    !
               !(санын      !              !келу карточка.  !
               !жазумен     !              !ларын, мөрлерді,!
               !көрсетіңіз) !              !сейфтің кілтте. !
               !            !              !рін және сургуч !
               !            !              !мөрлерін алу    !
               !            !              !қолхаты         !
---------------------------------------------------------------------------
     16        !    17      !     18       !      19        !     20
---------------------------------------------------------------------------

                                   

Қазақстан Республикасының
                                  екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                     жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса
                                  операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 27 қосымша

      Ескерту: 27-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

                        _________________ республикасы


                        _________________ облысы
                        _________________ ауданы бойынша
                        _________________ ж.     дейін
                         қолданылады
                        (күні цифрмен, айы жазумен)

______________________________ қолы қойылып мөр басылған жеке басының


куәландыратын келу карточкасын көрсеткен кез келген жағдайда міндетті
түрде көрсетуі керек.

                          Сенімхат

Осы сенімхат _______________________________________________________
                         (кім бергенін көрсетіңіз)
_______________________________________________________ инкассаторға
                        (аты-жөні)
кәсіпорындар мен ұйымдардан банкпен жасасқан шартқа сәйкес  пломбирленген ақша түсімі салынған қоржынды алуға берілді.

Өз қолымен жазылып расталады________________________________________


                                        (аты-жөні)
_____________________
     (қолы)

           Басшы ________________


           Бас бухгалтер_________

     М.О.

                                   

Қазақстан Республикасының


                                  екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                     жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса
                                  операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 28 қосымша

      Ескерту: 28-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

_______________________________________ жанындағы инкассация қызметі


            (банктің атауы)

        Қару және оқ-дәрілерді өткізу мен қабылдауды тіркеу


                              ЖУРНАЛЫ

                               ______жылғы "____"________ басталды


                               ______жылғы "____"________ аяқталды

       Осы журналдағы жазбалар толық біткенге дейін жазыла береді.

__________________________________________________________________________
N !Қару және оқ-дәрілер  !Паспорт нөмірі!Қарудың!Оқ-    !Беріл.!Қару мен
р/с!берілген адамның аты- !немесе қару   !атауы  !дәрілер!ген   !оқ-дәрі.
   !жөні                  !мен оқ-дәрілер!мен    !саны   !күні  !лерді ал.
   !                      !қандай мақсат.!нөмірі !       !мен   !ғанына
   !                      !тар үшін бе.  !       !       !уақыты!қолхат
   !                      !рілген        !       !       !      !
--------------------------------------------------------------------------
   !                      !              !       !       !      !
--------------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы:


_______________________________________________________
Қару мен оқ-дәрілерді тапсыру туралы белгі  ! Ескерту*
--------------------------------------------!
Берілген күні мен !Қару мен оқ-дәрілерді    !
уақыты            !қабылдағанға қолхат      !
-------------------------------------------------------
                  !                         !
-------------------------------------------------------

      * Егер қару немесе оқ-дәрі алынған кезден кем қайтарылған


болса, онда  қару мен оқ-дәрінің нақтылы тапсырылған саны және
қару мен оқ-дәрінің қалған санының тапсырылмаған себебі
"Ескерту" бағанына жазылады.

                                   

Қазақстан Республикасының
                                  екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                     жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса
                                  операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 29 қосымша

      Ескерту: 29-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

          _________________________________________________


                         (банктің атауы)

           Қоймаларды, өртенбейтін сейфтер мен басқа да


       ақша қоймаларын ашуға, жабуға және мөр соғып жабуға
                  жіберілетін адамдарға арналған
                         БАҚЫЛАУ ЖУРНАЛЫ

                         _____жылғы "____"____________ басталды


                         _____жылғы "____"____________ аяқталды

        Осы журналдағы жазбалар толық біткенге дейін жазыла береді

-------------------------------------------------------------------
Айы    !Күзетке алын.!Қойма !Мөрдің және    !Қойманы ашатын  !Қолы
және   !ған қойманың !нөмірі!пломбаның саны !жобатын адамның !
күні   !атауы (қойма,!      !және атауы     !аты-жөні және   !
       !өртенбейтін  !      !               !атқаратын қызме.!
       !сейф және    !      !               !ті              !
       !басқалары)   !      !               !                !
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы:

-------------------------------------------------------------------
         Қойманы ашу және жабу уақыты                   !Күзетшінің
--------------------------------------------------------!   қолы
      Ашылуы                  !        Жабылуы          !
--------------------------------------------------------!
сағат !  минут   ! қолы      ! сағат ! минут    ! қолы !
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

                                  

Қазақстан Республикасының
                                  екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                     жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса
                                  операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 30 қосымша

      Ескерту: 30-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

Инкассация (қызметі) жанындағы учаске ____________________________


                                              (банктің атауы)

    Инкассация бөлімі кезекшісінің қаруды, оқ-дәріні, құжаттарды


     және басқа да құндылықтарды өткізу мен қабылдауды және
                құндылықтарды тасуды есепке алу
                          ЖУРНАЛЫ

                            ______жылғы"___" ____________ басталды


                            ______жылғы"___" ____________ аяқталды

        Осы журналдағы жазбалар толық біткенге дейін жазыла береді.


----------------------------------------------------------------------
                         !      Қаруды өткізу күні және уақыты
----------------------------------------------------------------------
                         !нақты  !беріл.!нақты  !беріл.!нақты  !беріл.
                         !бары   !гені  !бары   !гені  !бары   !гені
----------------------------------------------------------------------
     Қару
Автоматтар:
ППШ
АКС
АКМ
АК
АКС-74У
"Наган" револьвері
Пистолеттер:
ТТ
ПМ
--------------------------
Жиынтығы:
--------------------------
     Патрондар
Автоматтарға:
ППШ
АКС
АКМ
АК
АКС-74У
"Наган" револьверге
Пистолеттерге:
ТТ
ПМ
--------------------------
Жиынтығы:
--------------------------
     Бронежилеттер:
................
................
--------------------------
Жиынтығы:
--------------------------
     Байланыс құралдары:
Стационарлық
Алып жүретін
Киіп жүретін
--------------------------
Жиынтығы:
--------------------------
Құжаттар және басқа
құндылықтар
Қару ұстауға рұқсат
Инкассациялауға ақша
түсімінің сенімхат
Құндылықтарды тасуға және
инкассация маршрутына
куәлік
Инкассация жеке куәлігі
Инкассация бөлімі NN
маршрутындағы мөрлері
Темір мөрлер
Сейф кілттері
Маршрутқа берілмей қалған
инкассаторлық бос сөмкелер
Қалыпты брезент қаптар
Портфельдер
Планшеттер
Тапсырдым (аты-жөні және
қолы)
Қабылдадым (аты-жөні және
қолы)
Қару, оқ-дәрі, құжаттар
мен басқа құндылықтардың
дұрыс берілуін растайтын
инкассация бөлімі
бастығының аты-жөні және
қолы
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------


              Оқ-дәрі, құжаттар және басқа құндылықтар
--------------------------------------------------------------------------
нақты !берілді!нақты !берілді!нақты !берілді!нақты !берілді!нақты !берілді
бары  !       !бары  !       !бары  !       !бары  !       !бары  !
--------------------------------------------------------------------------
      !       !      !       !      !       !      !       !      !
--------------------------------------------------------------------------
      !       !      !       !      !       !      !       !      !
--------------------------------------------------------------------------
      !       !      !       !      !       !      !       !      !
--------------------------------------------------------------------------

                                   

Қазақстан Республикасының
                                  екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                     жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса
                                  операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 31 қосымша

      Ескерту: 31-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

        Фотосуреті бар жеке басының куәлігін міндетті түрде


       ұсынғанда ғана "___"__________ _____ ж. дейін жарамды

_____________________   !______________   жанындағы


_____________жанындағы  !______________
(банктің атауы)         !(банктің атауы)
_____________________   !______________
(инкассация учаскесі.   !(инкассация учаскесінің атауы)
_____________________   !
нің атауы)              !
                        !
   N__ Сенімхаттың      !             N___ Сенімхат
   түбіршегі            !Инкассатор бригадасының басшысына _____________
   инкассатор           !_______________________________________________  
   бригадасының         !         (аты-жөні)
   басшысына            !_________________________ банкінен
__________________үшін  !   (банктің атауы)
(банктің атауы)______   !___________________________________ қаласындағы
_____________________   !                                            
__________________теңге !___________________________банкіне жеткізу үшін
(сомасы жазумен)        ! (банктің атауы)
_____________қаласына   !_______________________________________________
жеткізу үшін            ! (сомасы цифрмен және сөзбен жазылады)
_____________________   !алуға сенім білдіреді.
________________алу     !
үшін берілген.          !Қойылған қолы _________________
                        !расталады
Сенімхат "___"_______ж. !Басшы _____________________  (қолы)
дейін жарамды.          !(инкассация бөлімшесінің немесе банктің атауы)
                        !Бас бухгалтер ______________ (қолы)
Қойылған қолдар:        !(инкассация бөлімшесінің немесе банктің атауы)
                        !Құндылықтарды қабылдағанда инкассатор бригадасының
"___"__________ __ж.    !басшысымен бірге сырт жағында көрсетілген
                        !инкассаторлардың бәрі қол қояды.
Сенімхатты алды:        ! М.О.   "___"____________ ___ж.
                        !

  Құндылықтарды алып жүруге          Құндылықтарды алып жүруге


  арналған бригаданың құрамындағы    арналған бригаданың құрамындағы
  инкассаторлардың                   инкассаторлардың
             Тізімі                          Тізімі

1.___________________________        1._____________________________


      (аты-жөні)                                (аты-жөні)
2.___________________________        2._____________________________
3.___________________________        3._____________________________
4.___________________________        4._____________________________
5.___________________________        5._____________________________

Бастығы______________________


(инкассация бөлімшесінің атауы)
______________
   (қолы)                            Қолы:

_______жылғы "___"________           _______жылғы "___"________

М.О.
(инкассация бөлімі (қызметі)

                                   

Қазақстан Республикасының
                                  екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                     жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса
                                  операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 32 қосымша

      Ескерту: 32-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

       ____________________________


              (банктің атауы)

                      Қабылданған және өткізілген


                       құндылықтарды есепке алу
                              Кітабы

                             ______жылғы"___" ____________ басталды


                             ______жылғы"___" ____________ аяқталды

      Осы журналдағы жазбалар толық біткенге дейін жазыла береді    Күні

Касса қызмет. керінің аты-жөні

Құндылықтардың атауы (валюта коды)

Берілді (сомасы санмен)

Алуға қолхат

Қабылданды (сомасы санмен)

Сомасы жазумен

1

2

3

4

5

6

7

                                     

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 33-қосымша

      Ескерту: 33-қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28  N 94Қаулыларымен.

     Инкассация қызметінің жеткізілетін құндылықтар кiтабы


Кү-
ні

Мар-
шрут
нө-
мірі
(кү-
ні)

Бри-
гада
құ-
рамы
(аты
-жө-
ні)

Ұйымның
атауы
(мекен-
жайы)
(касса
бөлім-
шесінің
басшысы
толты-
рады)

Жеткі-
зілетін
қолма-
қол
ақша
сомасы
(касса
бөлім-
шесінің
бас-
шысы
толты-
рады)

Инкас-
сатор-
лардың
құнды-
лық-
тарды
қабыл-
дағаны
туралы
белгі

Ұйым-
ның
құн-
дылық-
тардың
жеткі-
зіл-
гені
туралы
белгісі
(қолы,
мөрі)

Касса
бөлім-
шесі
басшы-
сының
қабыл-
дан-
баған
қор
жын-
дарды
қабыл-
дағаны
туралы
белгі

Инкас-
сация
қызметі
басшы-
сының
тапсы-
рманы
орын-
дағаны
туралы
белгісі                                     

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 34-қосымша

      Ескерту: 34-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

___________________________          _____________________________


   (банктің атауы)                   (касса қызметкерінің аты-жөні)

      ___ж. "___"________ қабылданған және өткізілген құндылықтардың


                           Бақылау парағы

Құндылықтардың кімнен алғаны (кімге бергені) аты-жөні немесе клиенттің атауы а/п, ЕКО

Валюта түрі* (атауы немесе коды)/номинал бойынша сомасыартық сом

кем сома

төлем қабілеті жоқ

істен шығарылған

жалған

кіріс

шығыс

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Жиынтығы:------------------------------------------------------------

Касса қызметкері __________________   Салыстырылды: Касса меңгерушісі


                     (қолы)          (Қайта есептеу кассасының жетекшісі)
                                        __________________
                                             (қолы)
Салыстырылды: тексеруші ____________
                          (қолы)

      ____________________


      * Есеп бригадасының тексерушісі "Валюта түрі" бағанында қоржынның
нөмірлерін жаза алады

                                     

Қазақстан Республикасының
                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 35-қосымша

      Ескерту: 35-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

_____________________________________


(айырбастау пунктінің, банктің атауы)

                                кімнен __________________________________


                                                (аты-жөні)
                                жеке куәлігінің сериясы _________________
                                N_______________________________
                                ________________________________
                                       (кім, қашан)
                                ________________________________ берді

                      Инкассоға өтініш N ___


                     ______ жылғы "___"________

      Инкассоға қабылдауыңызды өтінемін:


---------------------------------------------------------------------------
N ! Төлем құжатының, шетел  ! Банкноттың сериясы ! Номинал бойынша сомасы
   !    валютасының атауы    !     және нөмірі    !
   ! Төлем құжаттарын берген !  Төлем құжатының   !------------------------
   !      банктің атауы      !    реквизиттері    !    Санмен  !  Жазумен
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
     Жоғарыда көрсетілген құндылықтарды қолма-қол/аудару арқылы
теңгемен/шетел валютасымен сатқаннан кейін
______________________________________________________ (төлем құжаттары)  
       (клиент есепшотының N және атауы)
     _________________________________________________
             (алушының банкі коды және атауы)

төлем жасауыңызды және хабарландыру қағазын мына мекен-жайға


____________________________________________ жіберуіңізді сұраймын

N_____ квитанцияны алдым

Касса қызметкерінің қолы _________   Өтініш берушінің қолы _______

                                    

Қазақстан Республикасының
                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 36-қосымша

      Ескерту: 36-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

________________________________       _______________________________


   (банктің атауы)                                 (аты-жөні)

                                       _______________________________


                                                (мекен-жайы)
                                       _______________________________

                             Хабарлама

      __ж. "____"__________N_____  Өтінішке сәйкес Сіздің инкассаға
қабылдаған шетел валютасындағы ақша банкнотының (төлем құжаттардың)
нәтижелері туралы хабарлаймыз:
----------------------------------------------------------------------
N !шетел валютасының    !Ақша банкнотының   !Номинал !Төлем қабілеті
р/с!(төлем құжатының)    !сериясы және нөмірі!бойынша !(қабілеті бар,
   !атауы Төлем құжатын  !Төлем құжатының    !сомасы  !қабілеті жоқ,
   !берген банктің атауы !деректемелері      !(санмен)!жалған)
   !                     !                   !        !
----------------------------------------------------------------------

      Төлем банкноттары бойынша қаражатты өтеу квитанцияны көрсету арқылы


мына мекен-жайды ________________________________________ төленеді.
                           (банктің мекен-жайы)
___________________дейін_____________________
              (төлеу уақыты)

Банктің қызметкерінің атауы _________________

                                     

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 37-қосымша

      Ескерту: 37-қосымша жаңа редакцияда жызылды, өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28  N 94Қаулыларымен.

_______________________________________________________
 (банктiң атауы)

  Ақша қоймасындағы шетел валютасын, төлем құжаттарын және
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет