Ќазаќстан республикасыныѕ екiншi деѕгейдегi банктерiнде жјне банк операцияларыныѕ жекелеген тїрлерiн жїзеге асыратын ўйымдарда касса операцияларын жјне банкноталарды


шетел валютасындағы басқа да құндылықтарды есепке алубет13/13
Дата14.03.2018
өлшемі1.92 Mb.
#20889
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

    шетел валютасындағы басқа да құндылықтарды есепке алу
                           КIТАБЫ

                        "______"___________________ ж. басталды


                        "______"___________________ ж. аяқталды

Осы кітаптағы жазбалар кiтапты толық пайдаланғанға дейiн жүргізіледіШоттың
нөмірі

Шетел валютасының және шетел валютасындағы басқа да құндылықтардың атауы

Құндылықтар қозғалысы

200___ жылғы _______ қалдық

200__ жылғы _____айналым

200___ жылғы _______ қалдық

Кіріс

Шығыс

                                     

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 38-қосымша

      Ескерту: 38-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

       ____________________________


              (банктің атауы)

           Қатаң есептегі бланктердің қалдығын есепке алудың


                           Кассалық кітабы

               _______дан__________дейін____________ ж.

                           ______жылғы"___" ____________ басталды
                           ______жылғы"___" ____________ аяқталды

        Осы журналдағы жазбалар толық біткенге дейін жазыла береді


-------------------------------------------------------------------------
қалдығы   !      Қатаң есептегі бланктердің атауы               !Барлығы
          !-----------------------------------------------------!
          !   !   !    !    !    !     !     !    !    !    !   !
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

                                     

Қазақстан Республикасының
                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 39-қосымша

      Ескерту: 39-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

____________________________


      (банктің атауы)

"___"______________  ____ жылғы жағдай бойынша       _____сағат_____мин.

Құрамында мынадай адамдар бар
комиссияның _______________________________________________________
                             (лауазымы, аты-жөнi)
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________ жүргiзiлген
(лауазымы, аты-жөнi)

________________________________________ құндылықтарға ревизия жасау


(кассаның, айырбастау пунктiнiң, есеп айырысу орталығының атауы)

                                АКТIСI

  Ревизия жүргiзу арқылы мынадай валюталық және басқа құндылықтардың
                       бар екендiгi анықталды:

---------------------------------------------------------------------------


Құндылықтардың ! Есеп жүргiзу ! Номинал бойынша !Бақылау үшiн !Есеп
атауы          ! бойынша      ! нақты қолда бар !қайта санау  !мәлiметтері.
               ! мәлiметтер   ! ақша, шартты    !сомасы       !мен
               !              ! бағадағы        !             !айырмашылығы
               !              ! құндылықтар     !             !+ артығы
               !              !                 !             !- жетпейтiнi
---------------------------------------------------------------------------

      Құндылықтарға Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде


және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда
касса операцияларын жүргiзу ережесiне сәйкес ревизия жүргiзiлдi.

_______________________________________ бар құндылықтар


(кассаның, айырбастау пунктiнiң, есеп айырысу орталығының атауы)
көрсетiлген күнге жеке есепшоттардағы, есеп құжаттарындағы мәлiметтермен
сәйкес келдi.
Ревизия жүргiзушiлердiң ескертпелерi: __________________________________
________________________________________________________________________
_______________________

Ревизия жүргiзгендер ___________________  ________________


                         (аты жөнi)            (қолы)

Ревизия кезiнде қатысқандар ____________  ________________


                             (аты жөнi)        (қолы)

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 40-қосымша

      Ескерту: 40-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

____________________________


      (банктің атауы)

       Айырбастау пункті (касса) қызметкерлеріне валюталық


           және басқа құндылықтарды беруге арналған
                      АВАНСТЫҚ ӨТІНІШ

____ жылғы жағдай бойынша                   __________ қаласы

------------------------------------------------------------------------
Айырбастау    !Айырбастау пункті  !       Аванс           !Аванс жасаған
пунктінің     !(касса) қызметкер. !-----------------------!касса қызмет.
(касса) атауы !інің аты-жөні      !құндылықтар.!Құндылық. !керінің аты-
              !                   !дың (қатаң  !тар сомасы!жөні
              !                   !есептегі    !(блокнот. !
              !                   !бланктердің)!тар саны) !
              !                   !атауы       !          !
------------------------------------------------------------------------

Бөлім бастығы


(қатаң есептегі бланктерді талап етуші, касса қызметкері) ___________
                                                             (қолы)

Қатаң есептегі бланктері бар пломба салынған қаптардың саны ___________


__________________________________________________________ дана алдым
    (аванс жасаған касса қызметкерінің қолы)

                                     

Қазақстан Республикасының
                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 41-қосымша

      Ескерту: 41-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

______________________________________


(банктің, айырбастау пунктінің атауы)

                          Квитанция N______


     Кімнен___________________ ______ жылғы "___"____
              (аты-жөні)

N__________ өтінішіне сәйкес инкассаға алынды.


----------------------------------------------------------------------
N  !Шетел валютасының, төлем құжаты.!Банкноттың серия.! Номинал
р/с!ның атауы                       !сы және нөмірі   ! бойынша сомасы
   !Төлем құжаттарын берген банктің !Төлем құжатының  !---------------
   !атауы                           !деректемелері    !Санмен !Жазумен
----------------------------------------------------------------------
Банкноттардың төлем қабілеті бар деп анықталса (төлем құжаттардың)
құндылықтардың орнын толтыру ______ жылғы "___"__________ мерзіміне
дейін мына мекен-жай бойынша төленеді:
______________________________________________________________________
                          (банктің мекен-жайы)
______________________________________________________________________

                                  Касса қызметкерінің қолы _________

   М.О.

                                   Қазақстан Республикасының
                                    Ұлттық Банкi Басқармасының
                                     2001 жылғы 3 наурыздағы
                                    N 58 қаулысымен бекiтiлген
                                      Қазақстан Республикасының
                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                    асыратын ұйымдарда касса, сейф
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 42-қосымша

      Ескерту: 42-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2008.11.28 N 94 Қаулысымен.

                                   

Қазақстан Республикасының


                                    Ұлттық Банкi Басқармасының
                                     2001 жылғы 3 наурыздағы
                                     N 58 қаулысымен бекiтiлген
                                      Қазақстан Республикасының
                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                    асыратын ұйымдарда касса, сейф
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды


      Ескерту: 43-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2008.11.28 N 94 Қаулысымен.

                                    

Қазақстан Республикасының
                                    Ұлттық Банкi Басқармасының
                                     2001 жылғы 3 наурыздағы
                                    N 58 қаулысымен бекiтiлген
                                     Қазақстан Республикасының
                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                    асыратын ұйымдарда касса, сейф
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 44-қосымша

      Ескерту: 44-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2008.11.28 N 94 Қаулысымен.  

                                     

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 45-қосымша

      Ескерту: 45-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

____________________________


Банктің атауы
Касса N__________________

                       Квитанцияның көшірмесі


                      ___ жылғы "___"____________

     _______________________________________________________


                 (мекеменің атауы немесе аты-жөні)
     ______________________________________________________________
                 (қай мақсатқа берілгені көрсетілсін)
     ________________________________________________________ үшін
     _______________________________________________________________
     (қолма-қол ақша қабылданғаны, құндылықтардың немесе құжаттардың
     атауы, солардың NN және сериялары көрсетілсін)
     ______________________________теңге_________________ сомасына
     ____________________________________________________ қабылданды. 
                         (сомасы жазумен)

     квитанцияны алдым         Тексеруші ______________________


     _________________         Кассир_______________________
        (қолхат)

                                     

Қазақстан Республикасының
                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 46-қосымша

      Ескерту: 46-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

       ____________________________


              (банктің атауы)

                   Қару және оқ-дәрілерді есепке алу


                                Кітабы

              _______дан__________дейін____________ ж.

                            ______жылғы"___" ____________ басталды
                            ______жылғы"___" ____________ аяқталды

      Осы кітаптағы жазбалар толық біткенге дейін жазыла береді.

___________________________________________________________________________
N !Кіріс    !Күні, жі. !                 Есепте тұр
р/с!құжатының!берілді   !--------------------------------------------------
   !күні,    !(жөндеуге,! Тапаншалар   !Тапаншаға!   Алтыатар   !Алтыатарға
   !атауы мен!берілді,  !--------------!патрондар!--------------!патрондар
   !нөмірі   !қайда және!бар. !Маркасы,!         !бар. !маркасы,!
   !         !қандай    !лығы !калибрі,!         !лығы !калибрі,!
   !         !ұйымға)   !     !нөмірі  !         !     !нөмірі  !
---------------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы:______________________________________________________________
                      Есепте тұр
--------------------------------------------------------------
Винтовкалар,  !Винтовкаға !   Оқу қаруы  !Автоматтар!Калибр
(карабиндер)  !(карабинге)!              !          !бойынша
--------------!патрондар  !--------------!----------!автоматқа
бар. !маркасы,!           !бар. !маркасы,!маркасы,  !оқ-дәрілер
лығы !калибрі,!           !лығы !калибрі,!калибрі,  !
     !нөмірі  !           !     !нөмірі  !нөмірі    !
---------------------------------------------------------------


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет