Ќазаќстан республикасыныѕ екiншi деѕгейдегi банктерiнде жјне банк операцияларыныѕ жекелеген тїрлерiн жїзеге асыратын ўйымдарда касса операцияларын жјне банкноталарды


-бөлiм. Құндылықтарға ревизия жүргiзубет8/13
Дата14.03.2018
өлшемі1.92 Mb.
#20889
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

9-бөлiм. Құндылықтарға ревизия жүргiзу
42-тарау. Құндылықтарға ревизия жүргiзу тәртiбi
      321. Банктiң (банк филиалдарының) кассасындағы банкноттар, металл ақшаға және басқа құндылықтарға:
      1) тоқсан сайын бiр реттен кем емес, оның iшiнде жыл сайын 1 қаңтардағы жағдайы бойынша;
      2) банк құндылықтарының сақталуына жауапты лауазымды адамдар  ауысқанда;
      3) банктің құндылықтарын сақтауға жауапты лауазымды тұлғалар уақытша ауысқан кезде;
      4) басқа жағдайларда, банк басшысының қалауы бойынша (құндылықтарды жоспардан тыс ревизиялау және басқалары).
      Аталған ревизияларды банк басшысының жазбаша өкiмi бойынша құрамы сол өкiмде белгiленетiн комиссия жүргiзедi.
      Ескерту: 321-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 156 қаулысымен.

      322. Ревизияларды жүргiзуге дайындалған, құндылықтармен операцияларды орындауға байланысы жоқ, осы Ереженi және Ұлттық Банктiң касса жұмысы бойынша басқа нормативтiк құқықтық актiлерiн бiлуi жөнiнде сынақ қабылданатын қызметкерлер қатыстырылады.


      Ревизиялық комиссияның құрамы үш адамнан кем болмауға тиiс, оның бiреуi ревизия басшысы болып тағайындалады.
      Ревизия жүргiзiлетiн банкте жұмыс iстемейтiн адамдар ревизия жүргiзуге Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде көрсетiлген жағдайларда және ревизия жүргiзетiн органның басшысы қол қойып, мөрмен расталған нұсқама болса және куәлiгiн көрсеткенде ғана жiберiледi.

      323. Ревизия құндылықтардың сақталуына жауапты лауазымды адамдардың қатысуымен жүргiзiледi. Ревизияны құндылықтардың сақталуына жауапты банктiң лауазымды бiр адамының жоқ кезiнде жүргiзгенде, актiде бұл туралы ерекше белгi жасалады.

      324. Ревизиялар тұтқиыл, барлық құндылықтар бiр күнгi жағдай бойынша ақшаның және құндылықтардың ұрлануын және жетiспеуiн жасыру мүмкiндiгiн болдырмайтындай түрде тексерiледi.

      325. Банкте ревизия және құндылықтарға тексеру жүргiзу банктiң клиенттерiне қалыпты кассалық қызмет көрсетуге нұқсан келтiрмеуге тиiс. Ревизияны дұрыс ұйымдастыруға және ревизия жүргiзу ережелерiн орындауға ревизия басшысы жауап бередi.

      326. Ревизияға кiрiсе отырып, оның басшысы:
      1) құндылықтар қоймасына өзiнiң мөрiн қояды;
      2) барлық ақшаны және құндылықтарды өз бақылауына алады, кешкi және операциялық кассаларда, қайта санау кассасында, кассалық және инкассатор қызметкерлердiң жауапкершiлiгiнде ақша, құндылықтар және қолма-қол ақша қоржындарының бар-жоғын анықтайды және бар болса, оларды басқа құндылықтармен қатар қайта санайды.
      Бiр уақытта бiр жолы барлық құндылықтарға ревизия жүргiзуге мүмкiн болмаған жағдайларда, ревизия басшысы жұмыс күнi аяқталған соң белгiленген тәртiппен күзетуге өткiзiлетiн құндылықтар қоймаларын және сейфтердi құндылықтардың сақталуына жауапты лауазымды адамдармен бiрге мөр қояды. Ревизия басшысының мөрi ревизия жүргiзiлетiн банктiң лауазымды адамдарының мөрлерiнiң жоғары жағына қойылады.

      327. Құндылықтар қоймасындағы ақшаға және құндылықтарға мынадай тәртiппен ревизия жүргiзiледi:


      1) банкнот бумалар және олардағы түбiршектер саны бойынша, сондай-ақ iшiнара парақтап тексерiледi. Мұндайда банкноттардың орта бумалары және толық емес түбiршектерi парақтап тексерiледi;
      2) металл ақша қапшықтардың таңбасындағы жазулар бойынша, сондай-ақ бiр-бiрлеп саналады;
      3) шетел валютасы және шетел валютасындағы төлем құжаттары бумалар және олардағы түбiршiктер саны бойынша, сондай-ақ iшiнара парақтап санаумен және бiр-бiрлеп санаумен тексерiледi;
      4) чек кiтапшалары және бумаларға буып-түйiлген басқа қатаң есептiк бланктер бумалардың үстiңгi жапсырмасындағы жазулар бойынша және бұған қосымша iшiнара парақтап және даналап санаумен тексерiледi;
      5) басқа құндылықтар жапсырмалардағы, белгiлердегi және таңбалардағы жазулар арқылы олардың нақты немесе шартты құны бойынша және iшiнара парақтап және даналап санаумен тексерiледi.
      Iшiнара парақтап және даналап санау көлемiн банктiң басшысы немесе ревизия басшысы, егер оған ревизия жүргiзу өкiмiнде мұндайға құқық берiлсе, анықталады.
      Қолма-қол ақша және басқа құндылықтар парақтап санау үшiн ревизиялық комиссия мүшелерiнiң қалауы бойынша сұрыпталады.
      Ревизия кезiнде табылған бүлiнген және қате ресiмделген жапсырмалары (таңбалары) бар ораудағы банкнот бумалары, металл ақша салынған қапшықтар және басқа құндылықтар парақтап және бiр-бiрлеп саналады.
      Ескерту: 327-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2008.11.28 N 94 Қаулысымен.

      328. Кешкi кассадағы қолма-қол ақша бумалар, түбiршектер және қапшықтарға салынған таңбалардағы жазулар бойынша тексерiледi. Ақшаның жалпы сомасы кешкi кассаның операциялық күнделiгiнiң немесе бақылау касса аппаратының, сондай-ақ бақылау ведомосiнiң деректерiмен салыстырылады.

      329. Қайта санау кассасындағы қолма-қол ақша парақтап санаумен және бiр-бiрлеп тексерiледi.

      330. Қолма-қол ақшаны және құндылықтарды парақтап және даналап санауға қоймадан беру және оларды тексерiп болғаннан кейiн қабылдау қабылданған және берiлген ақшаны (құндылықтарды) есепке алу кiтабында жазылатын кассирлердiң қолхаты арқылы жүзеге асырылады (Ережеге 6 қосымша).

      331. Құндылықтар қоймасындағы банкноттарды, металл ақшаны және басқа құндылықтарды санап болған соң құндылықтарды есепке алу, күнделiктi баланс, талдаулық есепке алу кiтаптарының деректерiмен сәйкестiгiн тексерiп акт жасалады. Бұдан басқа, ревизия үшiн алынған құндылықтардың бәрi де құндылықтар қоймасына қайта салынғаны тексерiледi.

      332. Жасалған актiге ревизияға қатысқан барлық қызметкерлер және құндылықтардың сақталуына жауапты лауазымды адамдар қол қояды. Ақшаның және басқа құндылықтардың жетiспеуi немесе артықтығы табылған жағдайда, ревизия жүргiзушiлер айырмашылықтың себептерiн анықтауы, оларды актiде көрсетуге немесе түсiнiктеме жазумен ресiмдеуге және залалдың дереу орнын толтыруға шаралар қолдануға тиiс.


      Бухгалтерлiк есепке алу бойынша өткiзiлмеген қолхаттардың және басқа құжаттардың сомасы кассадағы қалдықты растауға қабылданбайды және жетiспеушiлiк болып саналады.
      Жасалған ревизия туралы актiде және оның қосымшаларында мынадай деректер келтiрiлуге тиiс:
      1) ревизия күнгi бухгалтерлiк есепке алу бойынша құндылықтарды есепке алу кiтаптарында есепке алынған ақшаның және құндылықтардың сомасы;
      2) құндылықтардың нақты сомасы;
      3) ақшаның және құндылықтардың ревизия кезiнде табылған артықтығы және жетiспеуi, сондай-ақ касса операцияларын жүргiзу ережелерiнiң бұзылуы;
      4) касса құжаттарын ресімдеудің, құндылықтарды есепке алу кітаптарын жүргізудің дұрыстығы;
      5) кілттер мен мөрлердің болуы туралы, сондай-ақ кілттерді, мөрлерді, мөртабандарды, пломбирлерді беру мен өткізуді есепке алу жөніндегі мәліметтер;
      6) комиссия мүшелерiнiң ерекше ескертпелерi, егер ондай ескертпелер болса.
      Құндылықтардың сақталуына жауапты лауазымды адамдардың ауысуына немесе уақытша ауысуына байланысты құндылықтар қоймасындағы ақшаны және құндылықтарды, құндылықтар қоймасының кiлттерiн және мөрлерiн өткiзу туралы жазба ревизия актiсiне жазылады.
      Ақшаны және құндылықтарды өткiзетiн адам құндылықтарды сақтауға және олармен операция жасауға байланысты құжаттарға ревизия аяқталғаннан кейiн және комиссия мүшелерi актiге қол қойған соң қол қояды.
     Ескерту: 332-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 156 қаулысымен.

     333. Банк басшысы өткiзiлген ревизия немесе тексеру нәтижелерiн үш күннiң iшiнде қарайды. Тексеру нәтижелерi бойынша құндылықтардың сақталуына жауапты лауазымды адамдарға табылған кемшiлiктердi жою туралы нұсқау берiледi.


     Ревизия және тексеру материалдары банктiң басшысында жеке iс қағазында сақталады.

      Ұлттық банк


      Төрағасы

                                   

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2001 жылғы 3 наурыздағы
N 58 қаулысымен бекiтiлген
Қазақстан Республикасының
екiншi деңгейдегi банктерiнде
және банк операцияларының
жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдарда касса,
сейф операцияларын және
банкноталарды, монеталарды және
құндылықтарды инкассациялау
операцияларын жүргiзу
Ережесiне 1 қосымша

      Ескерту: 1-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2008.11.28 N 94 Қаулысымен.

                                     

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 1-1-қосымша

      Ескерту: 1-1-қосымшамен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.Қолма-қол ақша жарнасына хабарландыру

Кімнен ________________________________________________________

                      (мемлекеттік органның атауы)

Кім арқылы ____________________________________________________

                    (мемлекеттік орган өкілінің аты-жөні)

СТН ___________________________________________________________

                       (мемлекеттік орган)

Мемлекеттік органның мекен-жайы және телефоны _________________

_______________________________________________________________

Бенефициар _________________ ЖБК ________ СТН _________________

            (салық комитеті)                       (салық комитеті)

Бенефициар банк _________________________ ББК _________________

                   (Қазынашылық комитеті)


Төлемнің атауы

БЖК

ТБК

Сомасы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БАРЛЫҒЫ (Сомасы жазумен):

Қолы ___________________________________________________________

                    (мемлекеттік органның өкілі)

Ақшаны қабылдадым, кассир __________Күні ______________ 200_ жыл


                              (кесу сызығы)

Түбіртек


Кімнен ________________________________________________________

                        (мемлекеттік органның атауы)

Кім арқылы ____________________________________________________

                      (мемлекеттік орган өкілінің аты-жөні)

СТН ___________________________________________________________

                             (мемлекеттік орган)

Мемлекеттік органның мекен-жайы және телефоны _________________

_______________________________________________________________

Бенефициар _________________ ЖБК ________ СТН _________________

            (салық комитеті)                       (салық комитеті)

Бенефициар банк _________________________ ББК _________________

                     (Қазынашылық комитеті)Төлемнің атауы

БЖК

ТБК

Сомасы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БАРЛЫҒЫ (сомасы жазумен):

Қолы ___________________________________________________________

                     (мемлекеттік органның өкілі)

Ақшаны қабылдадым, кассир ____________ Күні ___________ 200_ жыл

Мөрдің орны 

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 1-2-қосымша

      Ескерту: 1-2-қосымшамен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.Қолма-қол ақша жарнасына арналған хабарландыру

Кімнен ________________________________________________________

                        (мемлекеттік мекеменің атауы)

Кім арқылы ____________________________________________________

                     (Мемлекеттік мекеме өкілінің аты-жөні)

СТН __________________________________________

                     (мемлекеттік мекеме)

Бенефициардың ЖБК ____________________________

Бенефициардың СТН ____________________________

Бенефициар банк ______________________________

Бенефициар банктің ББК _______________________


Жарнаның атауы

БЖК

ТБК

Қызмет көрсету түрі

Сомасы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БАРЛЫҒЫ (сомасы жазумен):

Қолы ___________________________________________________________

                    (мемлекеттік мекеменің өкілі)

Ақшаны қабылдадым, кассир____________ Күні ___________ 200_ жыл


(кесу сызығы)

Түбіртек


Кімнен ________________________________________________________

                       (мемлекеттік мекеменің атауы)

Кім арқылы ____________________________________________________

                    (Мемлекеттік мекеме өкілінің аты-жөні)

СТН _____________________________________

               (мемлекеттік мекеме)

Бенефициардың ЖБК _______________________

Бенефициардың СТН _______________________

Бенефициар банк _________________________

Бенефициар банктің ББК ___________________Төлемнің атауы

БЖК

ТБК

Қызмет көрсету түрі

Сомасы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БАРЛЫҒЫ (сомасы жазумен):

Қолы ___________________________________________________________

                      (мемлекеттік мекеменің өкілі)

Ақшаны қабылдадым, кассир ____________ Күні ___________ 200_ жыл

Мөрдің орны                                   

Қазақстан Республикасының


                                    Ұлттық Банкi Басқармасының
                                     2001 жылғы 3 наурыздағы
                                    N 58 қаулысымен бекiтiлген
                                      Қазақстан Республикасының
                                    екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерiн жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                       операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 2 қосымша

      Ескерту: 2-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2008.11.28 N 94 Қаулысымен.

                                    

Қазақстан Республикасының


                                    екінші деңгейдегі банктерінде
                                      және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерін жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                     операцияларын, банкноталарды,
                                     монеталарды және құндылықтарды
                                     жүргізу ережесіне 2-1-қосымша

      Ескерту: 2-1-қосымшамен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.Бюджеттік жіктеу коды бойынша төлемдер тізілімі ___________

_____ 20___ жылғы  "____" _________________(банктің операциялық күнгі құжаттың нөмірі, күні)

 


Р/с №

Төлеу-

шінің


СТН

Салық төлеушінің аты-жөні

Түбіртек нөмірі

Түбіртектің күні

БЖК

ТБК

Сомасы

(теңге)


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Қазақстан Республикасының
екiншi деңгейдегi банктерiнде
және банк операцияларының
жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдарда касса

операцияларын және банкноталарды,

монеталарды және құндылықтарды

инкассациялау операцияларын жүргiзу


Ережесiне 3 қосымша

      Ескерту: 3-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

Тізімдеме акт №___

    


     Банктің атауы _____________________________

     _____ ж. "_____" _____________

     

     Кассир ___________________________________                           Аты-жөні

қайта есептеу жүргізген кезде ___________________________________________

                    (заңды тұлға ұйымының атауы, (жеке тұлғаның аты-жөні)

қайта есептеуге алынған күдікті/төлем жасамайтын ақша белгілері анықталды

______________________________________

ағымдағы (есеп айырысу) есепшотының №

    

__________________________________________________________________________  №  !     Валютаның атауы,         !  Саны !Сериясы!Нөмірі!Төлем жасамау.

     !  банкноттар (металл ақшаның) !       !       !      !шылықтың    

     !         құны                 !       !       !      !белгілері

--------------------------------------------------------------------------

       Банкноттар:

1.

2....

Жиынтығы


       Металл ақшалар:

5.

Жиынтығы--------------------------------------------------------------------------

    


     Кассир                     ______________________            

                                      қолы     

     Касса меңгерушісі          ______________________            

                                      қолы   

     Бас бухгалтер              ______________________             

                                      қолы    

                               М.О.
                                   

Қазақстан Республикасының


                                   екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерiн жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса

операцияларын және банкноталарды,

монеталарды және құндылықтарды

инкассациялау операцияларын жүргiзу


                                         Ережесiне 4 қосымша

      Ескерту: 4-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

_________________________________    ______________________________
_________________________________       ______________________________

(Жіберуші банктің атауы)                (Алушы банктің атауы)

"____"_____________ ____ж.                  _______________ қаласы

№____


                             Тізімдеме №_____

Операция кассасынан ақша банкноттарын, қатаң есептегі бланктерді, шетел

валютасын және шетел валютасымен төлем құжаттарын инкассаторлар

бригадасының басшысы _________________________ арқылы жібереміз

                             (аты-жөні)

(керек емесі сызылып тасталсын).

_________________________________________________________________________

Құндылықтардың атауы    !      Сома         !Бума. !Қап.  !Қап.  !Пломбир

(валютаның коды, банкнот!-------------------!ның   !тардың!тардың!№      

пен металл ақшаның құны,!нақты құны!теңгемен!саны  !саны  !NN    !

қатаң есептегі бланкі.  !бойынша   !        !      !      !      !

лердің нөмірі)          !          !        !      !      !      !

--------------------------------------------------------------------------

------------------------!-----------!-------!------!------!------!--------

------------------------!-----------!-------!------!------!------!--------

------------------------!-----------!-------!------!------!------!--------

------------------------!-----------!-------!------!------!------!--------

Жиынтығы:               !           !       !      !      !      !

__________________________________________________________________________

Барлық сомасы ___________________________________________

_________________________________________________________теңге

                  (сома жазумен)

Құндылықтардың       

сақталуына жауапты

адамдар:

                 _______________ __________________ ____________

                  (лауазымы)          (аты-жөні)       (қолы)

                 _______________ __________________ ____________

                  (лауазымы)          (аты-жөні)       (қолы)

                 _______________ __________________ ____________

                  (лауазымы)          (аты-жөні)       (қолы)

    


М.О.

     (жіберуші банктің)

    

                                        ____ж. "____"_____________                                        № ___ Тізімдемеге қосымша

                                       

     

                             Қолхат       

Инкассаторлар бригадасының басшысы _________________ арқылы жіберілген

                                       (аты-жөні)

"_____"__________ ____ж. тізімдемеде көрсетілген _____________________

                                                        (санмен)

____________________ теңге болатын құндылықтар қабылданды.

     (жазумен)

Құндылықтар __________________________________________________________

                         (бет бойынша, таңба бойынша,)

______________________________________________________________________

                   бума және түбіршек бойынша көрсетілсін)

тексеріліп қабылданды.

Құндылықтардың       

сақталуына жауапты

адамдар:

                 _______________ __________________ ____________

                  (лауазымы)          (аты-жөні)       (қолы)

                 _______________ __________________ ____________

                  (лауазымы)          (аты-жөні)       (қолы)

                 _______________ __________________ ____________

                  (лауазымы)          (аты-жөні)       (қолы)

         

Құндылықтарды өткізген инкассаторлар: ________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                              (қолы)

М.О.

(алушы банктің)


                                    

Қазақстан Республикасының


                                    екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                      жекелеген түрлерiн жүзеге
                                      асыратын ұйымдарда касса
                                         операцияларын және
                                    банкноталарды, монеталарды және
                                      құндылықтарды инкассациялау
                                         операцияларын жүргiзу
                                         Ережесiне 5 қосымша

      Ескерту: 5-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту


енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

___________________          ______________________________________


(банктің атауы)                   (касса қызметкерінің аты-жөні)

     Бір күнгі касса айналымдары және құндылықтар қалдықтары
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет