Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕДата09.09.2017
өлшемі111.67 Kb.
#65

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғаудың

кейбір мәселелері туралы»

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасына

салыстырмалы кесте


Р/с
Құрылым дық элемент

Қолданыстағы редакция

Ұсынылатын редакция

Негіздеме

1

2

3

4

5

«Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйек № 993 Қаулысы3-тармақ

3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі штат санының лимиті оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, 944 бірлік санында бекітілсін

3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі штат санының лимиті оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, 914 бірлік санында бекітілсін

Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында ПМК-дан ҰҚК-ға тиісті штат саны беріледі.Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесi туралы Ереже1-тармақ

1. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесi (бұдан әрi – Кеңсе) мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiрудi, бақылау функцияларын және заңнамада әрi осы Ережеде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган, сондай-ақ мемлекеттiк құпияларды қорғау жөніндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган болып табылады.

1. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесi (бұдан әрi – Кеңсе) мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiрудi, бақылау функцияларын және заңнамада әрi осы Ережеде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Үкіметтің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 Қаулысымен бекітілген ПМК туралы Ережеге түзетулер енгізіледі.

10-тармақ

10. Кеңсенің миссиясы: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Үкіметінің қызметін ақпараттық-талдау және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай саясатты жүзеге асыру.

10. Кеңсенің миссиясы: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Үкіметінің қызметін ақпараттық-талдау және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Үкіметтің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 Қаулысымен бекітілген ПМК туралы Ережеге түзетулер енгізіледі.

10-1-тармақтың 2) және 3)-тармақшалары10-1. Кеңсенiң негізгi мiндеттерi мыналар болып табылады:

...


      2) мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру;

      3) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық, әкімшілік, экономикалық, техникалық, бағдарламалық және криптографиялық шараларды әзірлеу;

...


10-1. Кеңсенiң негізгi мiндеттерi мыналар болып табылады:

...


2) алып тасталсын

3) алып тасталсын


Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Үкіметтің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 Қаулысымен бекітілген ПМК туралы Ережеге түзетулер енгізіледі.

11-тармақтың

29), 30), 30-1), 30-2) және 31)-тармақшалары 11. Кеңсе заңнамаға сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:

...


29) мемлекеттік органдар мен ұйымдарда мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік құпияларды қорғау жүйесін дамыту және жетілдіру;

      30) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық, әкімшілік, экономикалық, техникалық, бағдарламалық және криптографиялық шаралар жүйесін әзірлеу;

      30-1) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшелердің кадрларын даярлау мен қайта даярлауды ұйымдастыру;

      30-2) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау мәселелері жөнінде практикалық және әдістемелік көмек көрсету;

      31) "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк фельдъегерлiк қызметi" республикалық мемлекеттiк мекемесiне, "Ақпаратты техникалық қорғау орталығы" мемлекеттiк мекемесiне қатысты уәкілеттi органның;

...


11. Кеңсе заңнамаға сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:

...


29) алып тасталсын
30) алып тасталсын
30-1) алып тасталсын

30-2) алып тасталсын


31) «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк фельдъегерлiк қызметi» республикалық мемлекеттiк мекемесiне қатысты уәкілеттi органның;

....


Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Үкіметтің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 Қаулысымен бекітілген ПМК туралы Ережеге түзетулер енгізіледі.

12-тармақтың 20), 21) және 23)-тармақшалары

12. Негiзгi мiндеттердi iске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру мақсатында Кеңсе өз құзыретінің шегiнде мыналарға құқылы:

...


20) Қазақстан Республикасының Үкiметiне мемлекеттiк құпияларды қорғау мәселелерiн құқықтық реттеу жөнiнде ұсыныстар, оның ішінде тиiстi шешiмдердiң жобаларын енгiзу;

21) өз құзыреті шегiнде мемлекеттiк құпияларды қорғау мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында мiндеттi күшi болатын нормативтік құқықтық актілер, әдiстемелік және өзге де құжаттар әзiрлеу, бекіту және шығару;

...

  23) мемлекеттiк құпияларды қорғау мәселелері бойынша нормативтiк құқықтық актілер талаптарының орындалмағаны үшiн мемлекеттiк органдар мен ұйымдар басшыларының жауапкершiлiгi туралы ұсыныстар енгiзу;...

12. Негiзгi мiндеттердi iске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру мақсатында Кеңсе өз құзыретінің шегiнде мыналарға құқылы:

...


20) алып тасталсын

21) алып тасталсын


...


23) алып тасталсынҚазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Үкіметтің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 Қаулысымен бекітілген ПМК туралы Ережеге түзетулер енгізіледі.

1, 3 және 4 тармақша 21 тармақ

21. Кеңсені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Кеңсенің қарауындағы ұйымдардың тізбесі


1. «Ақпаратты техникалық қорғау орталығы» мемлекеттік мекемесі.

...
3. «Алмас» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

 4. "Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы" мемлекеттік мекемесі.


21. Кеңсені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Кеңсенің қарауындағы ұйымдардың тізбесі


1. алып тасталсын
...
3. алып тасталсын
4. алып тасталсын


Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Үкіметтің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 Қаулысымен бекітілген ПМК туралы Ережеге түзетулер енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің адам санын ескере отырып штат санының лимиті

реттік нөмірлері 2, 6 және 7-жолдарыАтауы


Штат санының лимиті


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:


944


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде:


683


1) "Назарбаев орталығы" көпфункциялы ғылыми-талдамалық және гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесі


354


2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік фельдъегерлік қызметі


307


3) Ақпаратты техникалық қорғау орталығы


14


4) Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы


8

Атауы


Штат санының лимиті


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:


914


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде:


683


1) "Назарбаев орталығы" көпфункциялы ғылыми-талдамалық және гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесі


354


2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік фельдъегерлік қызметі


307


3) алып тасталсын

алып тасталсын

4) алып тасталсын

алып тасталсын
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2017 жылғы 11 шілдедегі Хаттамасының 1.1.4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне ҰҚК-мен бірлесіп мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган функцияларын ПМК-дан ҰҚК-ға беруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Осыған орай, аталған тапсырманы орындау мақсатында Үкіметтің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 Қаулысымен бекітілген ПМК туралы Ережеге түзетулер енгізіледі.Қазақстан Республикасы

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

Төрағасының орынбасары М. Қалқабаев
Каталог: sites -> default -> files -> user documents
user documents -> Регламент государственной услуги «Выдача пропуска на въезд в пограничную зону иностранцам и лицам без гражданства»
user documents -> Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің
user documents -> «болашақ» консалтингтік тобы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «бекітемін» «Болашақ» кт» жшс-нің директоры
user documents -> Соглашение
user documents -> Для служебного пользования
user documents -> Для служебного пользования
user documents -> Ақпарат саласындағы қылмыстық іс-әрекеттерге қарсы іс-қимыл бойынша Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт
user documents -> Жедел iздестiру іс-шараларын жүргiзуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзiрлеу, өндіру, жөндеу және өткізу
user documents -> Ќазаќстан Республикасыныѕ телекоммуникация желілерінде жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізудіѕ аппараттыќ-баєдарламалыќ жјне техникалыќ ќўралдарын енгізу мен пайдалану кезінде жедел-іздестіру іс-шараларын жїзеге асыратын органдардыѕ жјне ўйымдардыѕ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет