ҚазаҚстан Республикасының радиоҚызметтерi арасында 3 кГц-тен 400 ггц-ке дейiнгі жиiлiктер диапазонындағы жиiлiктер белдеулерiн бґлу кестесiн бекiту туралы


Радиобайланыс Регламент кестесіне 2-ескертпежүктеу 3.33 Mb.
бет24/24
Дата13.03.2018
өлшемі3.33 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Радиобайланыс Регламент кестесіне 2-ескертпе

      К1  9-145 кГц радиожиіліктер жолағы сымды байланыс жолдарының


          жоғары жиілікті тығыздау аппаратурасында, осы аппаратураға
          радиоҚызметтер тарапынан бґгеттерді болдырмауды Қамтамасыз
          ететін шаралар Қолданған жағдайда Қолданылады.
      К2  24 - 1000 кГц жолағында жиіліктер тағайындағанда, бұл
          жолаҚтың жоғары вольттыҚ электр тасымалдау жолдарындағы
          жоғары жиіліктік тығыздауда аз арналы телефон байланысының
          диспетчерлік аппаратурасында, жоғары вольттыҚ
          Қондырғыларының релелік Қорғаныс сигналдарын беру және
          энергия жүйелерінің апатҚа Қарсы автоматикасында
          пайдаланатынын ескеру кажет.
      К3  65.(6) - 67.(6) кГц жолағы стандартты жиіліктер және уаҚыт
          сигналдарының Қызметіне, сонымен Қатар радиохабар
          станциялар желілерін синхронды басҚару сигналдарына
          тағайындалған.
      К4  Шығарып тасталынған 2008ж.
      К5  130 - 148.5 кГц және 495 - 505 кГц жолаҚтары әуедегі
          радионавигациялыҚ Қызметтің амортизациялыҚ мерзімі біткенге
          дейін пайдаланылады.
      К6  148.5 - 283.5 кГц және 526.5 - 1606.5 кГц әуедегі
          радионавигациялыҚ Қызметке радионавигациялыҚ Қызметтегі
          кедергілерді жою жағдайында және авиацияда ұшу
          Қауіпсіздігін Қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Бұл
          жолаҚтар әуедегі радионавигациялыҚ Қызметте аппаратураның
          амортизациялыҚ мерзімі біткенге дейін Қолданылады.
      К7  150 - 1750 кГц жолағын пайдалануда, бұл жолаҚта әуе
          Қозғалысын басҚаратын және әуедегі радионавигациялыҚ
          Қызметтің ұшу Қауіпсіздігін Қамтамасыз ететін жетекті
          радиостанциялар істейтінін ескеру керек.
      К8  Радиохабар Қызметіне жиіліктер тағайындау радиохабар
          станцияларына жиіліктер пайдаланудың келісілген жоспары
          бойынша орындалады.
      К9  500 кГц, 2174,5 кГц, 2182 кГц, 2187,5 кГц, 4125 кГц, 4177,5
          кГц, 4207,5 кГц, 6215 кГц, 6268 кГц, 6312 кГц, 8291 кГц,
          8376,5 кГц, 8414,5 кГц, 12290 кГц, 12520 кГц, 12577 кГц,
          16420 кГц, 16695 кГц, 16804,5 кГц, 121,5 МГц, 156,525 МГц,
          156,8 МГц, сонымен Қатар жиілік жолаҚтары: 406 - 406,1 МГц,
          1544 - 1545 МГц және 1645,5 -1646,5 МГц апатҚа, тездік пен
          Қауіпсіздікті Қамтамасыз ету жағдайларына зиянды кедергілер
          тудыратын кез келген сәулеленулерге тыйым салынады.
      К10 1606.5 - 1750 кГц жолағы әуедегі радионавигациялыҚ Қызметте
          аппаратураның амортизациялыҚ мерзімі біткенге дейін
          Қолданылады.
      К11 1805 кГц жиілігі теңіздегі жылжымалы Қызметінде
          метеорологиялыҚ ескертулер мен жедел хабарлар жолдауға
          пайдаланылады.
      К12 1830 - 1930 кГц жолағында әуесҚойлыҚ Қызметте, телеграфия
          (А1А), 1840 - 1930 кГц жолағы - ОБП (R3Е, J3E), ал 1900 -
          1930 кГц жолағында - амплитудалыҚ модуляцияда (А3Е)
          сәулелену Қуаты 10 Вт-тан аспайтын станциялар жұмыс
          істеуіне болады.
      К13 2045 кГц, 4455 кГц, 4565 кГц, 5350 кГц, 5450 кГц, 5745 кГц,
          5770 кГц, 5870 кГц, 5858 кГц, 7770 кГц, 8060 кГц, 8495 кГц,
          9315 кГц, 9380 кГц, 9400 кГц, 10315 кГц, 10655 кГц, 13685
          кГц, 16315 кГц, 19370 кГц жиіліктері теміржол транспортында
          және тґтенше жағдайлар кезінде радиобайланыс ұйымдастыру
          үшін Қолданылады
      К14 2130 кГц және 2150 кГц жиіліктері темір жол байланысы
          жүйелерінде телефондыҚ тәртіпте пайдаланылады.
      К15 Шығарып тасталынған 2008ж.
      К16 2685 кГц теңіздегі жылжымалы Қызметке апаттыҚ және шаҚыру
          сигналдарын беруге пайдаланылады
      К17 4063 - 4438 кГц, 4750 - 4850 кГц, 5005 - 5450 кГц, 7350 -
          8815 кГц, 9040 - 9400 кГц, 9900 - 9995 кГц, 10150 - 11175
          кГц, 12100 - 12230 кГц, 18168 - 18780 кГц жиілік
          жолаҚтарының кейбір бґлектері әуедегі Қозғалысты басҚару
          және азаматтыҚ авиацияда ұшу Қауіпсіздігін Қамтамасыз
          етудің бекітілген байланыс жабдыҚтарында пайдаланылады.
      К18 4650 - 4700 кГц, 6200 - 6525 кГц, 9400 - 9500 кГц, 12230 -
          13200 кГц, 14000 - 14250 кГц, 16360 - 17410 кГц, 21000 -
          21450 кГц, 22000 - 22855 кГц, 25670 - 26100 кГц, 28 - 29.7
          МГц жиілік жолаҚтарының кейбір бґлектері жұмыс атҚарып
          жатҚан үкіметтік міндеттерді орындайтын бекітілген байланыс
          жабдыҚтарының аппаратураларының амортизациялыҚ
          мерзімдерінің аяғына дейін пайдаланылады.
      К19 5950 - 6200 кГц, 7000 - 7300 кГц, 8195-8815 кГц, 9500 -
          9900 кГц, 13600 - 13800 кГц, 15100 - 15600 кГц, 17550 -
          17900 кГц, 19680 -19800 кГц, 21450 - 21850 кГц, 87.5 - 104
          МГц және 8500 - 8750 МГц жолаҚтары бекітілген Қызмет
          аппаратураларының амортизациялыҚ мерзімдері біткенше
          пайдаланылады.
      К20 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К21 48.5 - 56.5 МГц, 58 - 66 МГц, 76 - 100 МГц, 174 - 230 МГц
          және 470 - 790 МГц жолаҚтары теледидарлыҚ хабарларды
          таратуда пайдаланылады. Хабар станцияларына жиіліктер
          тағайындау белгіленген тәртіп бойынша жүргізіледі.
      К22 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К23 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К24 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К25 104 - 108 МГц, 144 - 146 МГц жолаҚтары әуедегі жылжымалы
          Қызмет (ОR) аппаратураларының амортизациялыҚ мерзімдері
          біткенше пайдаланылады
      К26 110 - 174 МГц және 230 - 1000 МГц жолаҚтарының кейбір
          бґлектері, ұжымдыҚ теледидар, радиохабар және кабельдік
          теледидар Қабылдау жүйелерінің кабельдік тарату желілерінде
          сыртҚы бґгеуілден Қорғаныс нормасын орындау кезінде және
          Кестеге сәйкес жұмыс істейтін басҚа да РЭҚ-ларға
          кедергілерді жоюға пайдалануы мүмкін. Аталған нормаларды
          Қанағаттандыратын осындай желілерді пайдалану, осы
          аудандарға бґлінген эфирлік теледидар мен жиіліктік
          модуляцияланған ультраҚысҚа толҚындар (ЖМ УҚТ) таратуын
          Қоспағанда, ол пайда болуы мүмкін кедергілер мен басҚа РЭҚ
          жұмыстарын шектеуге шағым айтуға негіз бола алмайды.
      К26 163,2-164,2125 МГц жиілік жолағы ҚазаҚстан Республикасының
          әскери басҚару орталыҚ атҚарушы органының шешіміне сәйкес
          Қолданылады.
      К27 137-138 МГц жолағындағы жиіліктегі әуедегі жылжымалы (ОR)
          Қызметі ғарыш Қызметінің жер бетіндегі тұраҚты Қабылдау
          пункттеріне зиянды кедергілер тудырмауы тиіс.
      К28 144-146 МГц жиілік жолаҚтары әуесҚойлыҚ Қызметте, 5 Вт-тан
          аспайтын таратҚыштарда екінші реттік негізде пайдалануы
          мүмкін. Кейбір жағдайларда, 100 Вт-тан асатын таратҚыштарды
          пайдалану, станция орнына келісім алған жағдайда,
          белгіленген тәртіп бойынша рұҚсат етіледі.
      К29 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К30 146 - 174 МГц, 390 - 470 МГц және 790 - 890 МГц
          жолаҚтарындағы жиілік бґліктерін пайдалану, осы Кесте
          бойынша үлестірілген азаматтыҚ бағытҚа арналған РЭЖ-тарға
          кейбір белгіленген шектеулермен атҚарылады,
      К31 150.05 - 156.7625 МГц, 156.8375 - 174 МГц, 470 - 862 МГц,
          1400 - 1427 МГц, 2100 - 2700 МГц және 5925 - 7075 МГц
          жолаҚтарының кейбір бґліктері радиолокациялыҚ Қызметтің
          жұмыстағы жабдыҚтарымен амортизациялыҚ мерзімдері біткенше
          пайдаланылады
      К32 150.0625 - 150.4875 МГц және 165.0625 - 165.4875 МГц
          жолаҚтары бір арналы тік кґріністі радиорелелік
          станцияларының және ҚұрлыҚтағы жылжымалы Қызмет
          жабдыҚтарының сәулелену Қуаты 2 Вт-Қа дейінгі шамаларында
          пайдаланылады.
      К33 150-154 МГц жиілік жолағында ғарыштыҚ объектілер және
          Жердің жасанды серігінен аҚпарат Қабылдайтын жер
          станцияларына, бекітілген және ҚұрлыҚтағы жылжымалы Қызмет
          тарапынан жасалатын кедергілерді болдырмауға барлыҚ
          мүмкіндіктер жасалуы Қажет.
      К34 150.5 - 151.7 МГц және 165.5 - 166.7 МГц жолаҚтары аз
          каналды тік кґріністі радиорелелік станцияларының сәулелену
          Қуаты 3 Вт-Қа дейінгі шамаларында пайдаланылады.
      К35 157.025 - 157.375 МГц, 161.5 - 161.65 МГц, 407 - 407.1 МГц
          және 417 - 417.1 МГц жолаҚтарындағы кейбір жиіліктер
          тґтенше жағдайлардың пайда болуына байланысты біртұтас
          шұғыл радиобайланыс жүйелерін ұйымдастыру үшін пайдалануға
          болады.
      К36 174 - 230 МГц, 430 - 440 МГц, 1626.5 - 1636.5 МГц
          жолаҚтарындағы кейбір жиіліктер жылжымалы Қызмет
          жабдыҚтарымен амортизациялыҚ мерзімдері біткенше
          пайдаланылады.
      К37 230 - 328.6 МГц және 335.4 - 390 МГц жолаҚтары негізінен
          әуедегі жылжымалы (ОR) Қызметіне пайдалануға арналған.
      К38 300.2 МГц апат, Қауіпсіздік және радиотелефонға елдің ішкі
          судағы жолдарының жиілігі болып табылады.
      К39 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К40 328.6 - 335.4 МГц жолағындағы жеке жиіліктер бекітілген
          және жылжымалы Қызметтерінің аппаратураларының
          амортизациялыҚ мерзімі біткенге дейін зиянды кедергілер
          әсерін болдырмаған жағдайда әуедегі радионавигациялыҚ
          Қызметте Қолданылады. Бекітілген және жылжымалы
          Қызметтердің жаңа Қондырғыларын пайдалануға енгізу бұл
          жиіліктер жолағында атҚарылмауы керек.
      К41 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К42 401 - 406 МГц, 470 - 790 МГц жолаҚтары бекітілген және
          жылжымалы Қызметтерде аппаратураның амортизациялыҚ мерзімі
          біткенге дейін Қолданылады. Бекітілген және жылжымалы
          Қызмет станциялары зиянды кедергілер тудырмауы және
          радиобайланыс Регламентіне сәйкес жұмыс істейтін
          Қызметтерден Қорғанысты талап етпеуі, сонымен Қатар осы
          Қызметтердің пайдалануы мен дамуына кедергі туғызбауы тиіс.
      К43 726 - 960 МГц жолағы әуедегі радионавигациялыҚ Қызметтің
          әрекеттегі жабдыҚтарымен аппаратуралардың амортизациялыҚ
          мерзімі біткенге дейін Қолданылады. Әуедегі
          радионавигацияның жаңа жабдыҚтарын бұл жолаҚта енгізуге
          рұҚсат жоҚ.
      К44 790 - 862 МГц жолағының кейбір бґлектері, әрекеттегі
          әуедегі радионавигацияның РЭЖ-тарына зиянды кедергілер
          тудырмайтын болса, ҚұрылыҚтағы жылжымалы радиобайланыста
          пайдаланылады.
      К45 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К46 1030 МГц жолағы жердегі таратҚыш жабдыҚтармен
          пайдаланылады, ал 1090 МГц жиілік әуедегі Қозғалысты
          басҚару жүйелерінің борттыҚ таратҚыш жабдыҚтарымен
          пайдаланылады.
      К47 1215 - 1260 МГц және 1559 - 1610 МГц жолаҚтарын
          радионавигациялыҚ жер серіктік Қызметтің (ғарыш-Жер)
          "ГЛОНАСС" және "НАВСТАР" (СРS) типті жүйелерінің
          Қондырғыларына пайдалануына болады.
      К48 Пайдаланылмайды.
      К49 1545 - 1668.4 МГц жолағының кейбір бґлектері әрекеттен тік
          кґріністі радиорелелік станцияларымен белгіленген
          шектеулермен пайдаланылады. Тік кґріністі жаңа
          радиорелейлік станцияларды пайдалануға енгізу бұл жиіліктер
          жолағында атҚарылмауы тиіс.
      К50 РадиоастрономиялыҚ Қызметтің жиіліктер жолағын пайдаланудың
          шарттары наҚты аймаҚтарда Қосымша аныҚталады.
          РадиоастрономиялыҚ станцияларды орналастыру пункттері
          белгіленген тәртіпте келісіледі.
      К51 Шығарып тасталынған 2008 ж.
      К52 1645.5 - 1656.5 МГц және 1660 - 1660.5 МГц жолаҚтарында
          жұмыс істейтін жылжымалы жер серіктік Қызметтің жердегі
          жылжымалы станциялары, К49 п. сәйкес жұмыс істейтін
          бекітілген Қызметтің станцияларына зиянды кедергілер
          тудырмауы тиіс.
      К53 1770 - 1795 МГц жиіліктер жолағы, басҚа Қызметтер
          станцияларына кедергілер болдырмаған жағдайда,
          метеорологиялыҚ температура-желдік барлау РЛС-ларында
          амортизациялыҚ мерзімі біткенге дейін пайдаланылады. Жаңа
          метеорологиялыҚ РЛС-ларды жобалау 1670 -1690 МГц жиілік
          жолаҚтарында атҚарылуы керек.
      К54 ҒарыштыҚ пайдаланым Қызметінің жердегі станцияларының
          орналасу аудандарында, осы станцияларға бекітілген және
          жылжымалы Қызметтер жағынан болатын кедергілерді
          болдырмаудың ұйымдастыру шаралары Қолдануы керек.
      К55 2100 - 2300 МГц және 2500 - 2700 МГц жиілік жолаҚтарының
          кейбір бґлектерін теледидар бағдарламаларын үлестіру
          жүйелерінде пайдалануға болады.
      К56 1980 - 2010 МГц, 2170 - 2200 МГц және 2483.5 - 2500 МГц
          жолаҚтарын жер серіктік жылжымалы Қызметте пайдалану зиянды
          кедергілер тудырмауы тиіс сонымен Қатар бекітілген және
          жылжымалы Қызмет станцияларынан Қорғанысты талап етпеуі
          тиіс, және осы Қызметтердің 2005 жылдың 1 Қаңтарына дейін
          кедергі жасамауы керек.
      К57 Байланыс операторларына бұлжытпайтын түрде 1 - 3 ГГц
          аралығында бекітілген Қызметтің жаңа жүйелерін пайдалануға
          енгізбеу ұсынылады. 1700-2100 МГц жолағындағы бекітілген
          Қызмет аппаратуралары амортизациялыҚ мерзімдері біткенге
          дейін жұмыс жасайды.
      К58 10.7 - 11.7 ГГц және 14.4 - 14.47 ГГц жиілік жолаҚтарының
          кейбір бґлектері жер серіктік хабар Қызметіне
          пайдаланылады.
      К59 1452-1492 МГц жиілік жолаҚтарының кейбір бґлектерін жерүсті
          цифрлыҚ хабар тарату және цифрлыҚ жерсеріктік хабар тарату
          маҚсатында пайдаланудың мүмкіндіктері мен шарттары, ел
          аумағының белгіленген аудандарында Қосымша жерүсті цифрлыҚ
          хабар таратудың тәжірибелі пайдалану Қорытындысын есепке
          ала отырып аныҚталады.
      К60 1730,2-1785 МГц және 1825,2-1880 МГц жолаҚтары GSМ-R. үшін
          бґлінген.
      К61 3400-4200 МГц жиілік жолаҚтары сымсыз радиоену жүйелерімен
          бірге телерадиохабар тарату операторларының жерсеріктік
          Қабылдағыш антенналарымен Қолданылады.
      К62 2400-2483,5, 5150-5350, 5470-5725, 10152,25-10295,75,
          10502,25-10645,75 МГц аралыҚтардағы жиілік жолаҚтары сымсыз
          радиоену және РРЛ жүйелерімен белгіленген тәртіп бойынша
          Қолданылады.
Каталог: images -> stories -> npa
npa -> «Кеме жүргізушілерін шағын көлемді кемені басқару құқығына аттестаттау қағидасын бекіту туралы»
npa -> Ішкі су көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидасын бекіту туралы
npa -> Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру жјне байланыс Агенттігініѕ тґраєасыныѕ 005 жылдыѕ тамызындаєы №264 бўйрыєы
npa -> Механикалық көлік қүралдарын және олардың тіркемелерін
npa -> Темір жол көлігін техникалық пайдалану қағидасын бекіту туралы
npa -> Ўялы байланыс ќызметтерін кґрсету ережесін бекіту туралы
npa -> Автомобиль жолдары туралы
npa -> Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрінің


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет