Қазақстан Республикасының


Егер талап-арыз әрекетке қабілетсіз тұлғаменбет8/10
Дата19.09.2017
өлшемі1.6 Mb.
#1380
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

17. Егер талап-арыз әрекетке қабілетсіз тұлғамен берілсе, судья талап-арызды қабылдаудан бас тартуға құқылы ма?

а) талап-арызды қабылдаудан бас тартуға құқылы;

b) жоқ;

c) талап арызды қозғалыссыз қалдырады.d) бұл турапы оның заңды өкіліне хабарлайды;

e) судья талап-арызды, оны берген тулғаға қайтарып береді;18. Егер талап-арыз сотта қаралуға жатпаса, судья қандай әрекет жасауы тиіс?

а} берілген талап-арызды талапкерге қайтарып беруі тиіс;

b) талап-арызды ведомстволық бағыныстылықтағы органға беруі тиіс;

c ) талап-арызды қабылдаудан бас тартуы тиіс;

d) іс бойынша іс жүргізуді қысқартуы тиіс;

e) талап-арызды қараусыз қалдыруы тиіс.19. Судья қашан талап-арызды қайтарап береді?

а) егер сот істердің осы санаты үшін дауды сотқа дейін алдын ала шешудің заңдармен белгіленген тәртібін сақтамаса және осы тәртіпті қолдану мүмкіндігі жойылмаса;

b) іс осы соттың соттауына жатпаса;

c) арызға оған қол қоюға өкілеттігі жоқ тұлға қол қойса;

d ) егер бұл туралы талапкер мәлімдесе;

e) егер талап-арыз әрекетке қабілетсіз тұлғамен берілсе және АіЖК-нің 154-бабында көрсетілген басқа да негіздер бойынша.20. Талап-арызды қабылдаудан бас тартудың оны қайтарып беруден құқықтық салдары бойынша айырмашылығы неде?

а) ешқандай айырмашылығы жоқ;

b) талап-арызды қабылдаудан бас тарту арызданушының жауапкерге, сол пән туралы және сол негіздер бойынша қоюмен сотқа қайтадан жүгінуіне кедергі келтіреді, ал арызды қайтарып беру арызданушыны мұндай қүқық айырмайды;

с) олардың заңда көрсетілген негіздер бойынша айыр-«а_іылығы болады;

d) ҚР Конституциясының 13-бабына сәйкес, әрбір адам іен қорғану үшін сотқа жүгінуге қүқылы;

e) талап - арызды қабылдаудан бас тарту және оны зрып беру сотпен қорғану құқығын жүзеге асыруға кедергі келтіреді, олардың ұқсастығы осыда.21. Талап-арызды қабылдағаннан кейін тарап әрекетке қабілеттілігінен айрылған жағдайда судья қандай әрекет жасауы керек?

а) судья іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға міндетті;

b) талап - арызды қараусыз қалдыруға құқылы;
c) іске заңды өкілі кіргенге дейін іс жүргізуді тоқтата алады;

d) іс бойынша іс жүргізуді қысқартуға қүқылы;

e ) талапкерді әрекетке қабілетсіз деп тану туралы шешім шығаруға құқылы.


ІХ АПТА

Істі сотта қарауға әзірлеу.

Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді қарау.

1.Сотқа қатысушы адамдар, олардың өкілдері, сондай- ақ күәлар, сарапшылар, мамандар және аудармашылар сот отырысына қалай шақырылады.


  1. Жедел хат.

  2. Тапсырыстық хат.

  3. Сот шақыру қағазымен.

  4. Телефонограмма.

  5. Соттың өкілдері арқылы.

2. Шақыру қағаздар қалай жеткізілуі тиіс.

  1. Телефонограмма.

  2. Хатпен почта арқылы.

  3. Сот орындаушылар арқылы.

  4. Жедел хат арқылы.

  5. өкілдері арқылы.

3.Іске қатысушы адамдардың біреуіде сот отырысына келмеген жағдайда оларды хабарлағаны жөнінде мәліметтерді жоқ болса, соттың қолданатын шарасы.

  1. Жауабы жоқ.

  2. Істі қарауды кейінге қалдыру.

  3. Оларға заңға сәйкес жауаптылыққа тарту.

  4. Істі тоқтатпай жалғастыру.

  5. Істі басқа сотқа жіберу.

4.Азаматтык істерді сотта карауга эзірлеу, егер зан актілерінде озгеше белгіленбесе кай куннен бастап жургізілуі тиіс.

  1. арыз кабылдаган куннен бастап 10 кун мерзімінен кешіктермей.

  2. арыз кабылдаган куннен бастап 7 кун мерзімінен кешіктермей.

  3. арыз кабылдаган куннен бастап 5 кун мерзімінен кешіктермей.

  4. арыз кабылдаган куннен бастап 3 кун мерзімінен кешіктермей.

  5. арыз кабылдаган куннен бастап 14 кун мерзімінен кешіктермей.

5.Кай дейінгі мерзімде сотта азаматтык істер каралып, шешіледі.

  1. сотка арыз тускен куннен бастап 10 кун ішінде.

  2. сотка арыз тускен куннен бастап 1 ай ішінде.

  3. сотка арыз тускен куннен бастап 2 ай ішінде.

  4. сотка арыз тускен куннен бастап 6 ай ішінде.

  5. сотка арыз тускен куннен бастап 3 ай ішінде.

6. Егер талап коюды камтамасыз ету туралы уйгарым шагым берген адамдарга хабарламай шыгарылса, шагым беру мерзімі кай куннен бастап есептеледі

  1. 5 куннен кейин.

  2. Оган бул уйгарым белгілі болган куннен.

  3. 10 куннен.

  4. 1 айдан кейін.

  5. 3 айдан кейін.

7. Істі сотта қарауға дайындау кіммен жүргізіледі?

а) адвокатпен;

b ) сот отырысының хатшысымен;

c) судьямен;

d) судьяның көмекшісімен;

e ) сот приставымен.8. Істі сотта қарауға дайындаудың мақсаты?

а) істі заңмен бекітілген мерзімде қарау;

b) істі бір сот отырысында қарау;

c) істі қарауды жылдамдату;

d) іс бойынша дурыс шешім шығару;
e) істі мезгілінде және дұрыс шешу.

9. Істі дайыкдау кезікде судьяньщ апдында қакдай міндетгер тұр?

а) тараптардан сурау, куәлардан жауап алу;

b ) қажетті дәлелдемелерді жинау;
c) тараптардың қатысуымен істі қарауды қамтамасыз ету;

d) сараптама тағайыңдау, орналасқаң жерінде қарау;

e) дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тулғалар қурамын анықтау және іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа злынатын заңды анықтау,

10. Сотта қарауға істі дайындау кезінде судьямен қандай процессуалдық іс-әрекеттер жасалынады?

а) талапкерден сурау жүргізеді;

b) куәлерден жауап алады;

c) жауапкерді шақырып алады және одан талапқа


қарсы қандай қарсылықтары бар екенін анықтайды;

d ) талапты қамтамасыз егу бойынша шаралар қол-


данады;

e) ҚР АІЖК-нің 170-бабында процессуалдық әре-


кеттердің тізімі көрсетілген және істің сипатына
байланысты судья қандай әрекеттерді жасау керектігін
шешеді.

11. Сот отырысында хаттаманы кім жасайды.

  1. Прокурор.

  2. Соттың хатшысы.

  3. Талапкер.

  4. Жауапкер.

  5. Судья.

12.Судья сот залына кірген кезде, залдадағы қатысушылардың

іс - әрекеті.

  1. Тек жауапкер орнынан тұрмайды.

  2. Барлық қатысушылар орнынан турады.

  3. Барлық қатысушылар сәлем береді.

  4. Тыныштық сақталады.

  5. Тек прокурор орнынан тұрмайды.

13.Сот отырысында істі қарау кезінде тәртіп бұзған адамға қандай шара қолданады.

  1. Соттын атынан ескертіледі.

  2. Зал отырысынан шығарылады.

  3. Әкімшілік жауаптылыққа тартылады.

  4. Өз атынан ескертіледі.

  5. Жауабы жоқ..

14.Істі қарау үшін сот отырысын кім ашады.

  1. Істі қарау үшін белгіленген үақытта төрағалық етуші судья.

  2. Судья.

  3. Хатшы.

  4. Прокурор.

  5. Жауабы жоқ.

15.Кай дейінгі мерзімде сотта азаматтык істер каралып, шешіледі.

  1. сотка арыз тускен куннен бастап 6 ай ішінде.

  2. сотка арыз тускен куннен бастап 2 ай ішінде.

  3. сотка арыз тускен куннен бастап 10 кун ішінде.

  4. сотка арыз тускен куннен бастап 1 ай ішінде.

  5. сотка арыз тускен куннен бастап 3 ай ішінде.

16.Сот отырысында судья келмеген жағдайда процесті кім ашады.

  1. Адвокат.

  2. Ол кезде сот отырысы кейінге қалдырылады.

  3. Прокурор.

  4. Хатшы.

  5. Талапкер.

17.Азаматтык сот ісін жургізу тараптардын айтысуы кай негізінде жузеге асырылады.

  1. Жауабы жок.

  2. Тең құқықтылығы негізінде.

  3. Шарт еркіндігі.

  4. Меншікке кол сукпаушылык.

  5. Зандылык.

18.Сот отырысының залына, егер іске қатыспайтын адамдар болса немесе куә болмаса, қай жастан бастап кіргізілмейді.

  1. 14 жасға толмаған азаматтарды жіберілмейді.

  2. 16 жасға толмаған азаматтарды жіберілмейді.

  3. 15 жасға толмаған азаматтарды жіберілмейді.

  4. 18 жасға толмаған азаматтарды жіберілмейді.

  5. Жасына қарамай барлықты жіберіледі.

19.Егер талап коюды камтамасыз ету туралы уйгарым шагым берген адамдарга хабарламай шыгарылса, шагым беру мерзімі кай куннен бастап есептеледі

  1. 15 куннен кейин.

  2. 10 куннен.

  3. Оган бул уйгарым белгілі болган куннен.

  4. айдан кейін.

  5. 3 айдан кейін.

20.Сот отырысына келген куэларга судья оларға қандай шара қолданылуы тиіс.

  1. Жауабы жоқ.

  2. Сот отырысы залынан шығарылады.

  3. Сот отырысына қатысуға рұқсат береді.

  4. Прокурорға жібереді.

  5. Тындаушы ретінде қатысуға рұқсат береді.

21.Бірінші саты бойынша облыстык сотта каралган істер бойынша орындауга не жазылуы тиіс.

  1. Атқару парағы.

  2. Буйрық.

  3. Шешім.

  4. уйгарым.

  5. Жауабы жок.

22. Сот қаулыларына түсінік беріңіздер:

а) сот қаулылары болып сотпен (судьямен) шығарылатын сот билігінің актілері табылады, онда азаматтық істерді қарау және шешу процесінде туындаған барлық материалды-құқықтық және процессуалдық


сұрақтар бойынша соттың биліктік түрдегі қорытындылары бекітілді;

b) бүл бірінші сатыдағы соттың қаулылары, онда істің мәні бойынша соттың жауабы мазмүндалады;

c ) бұл соттың қаулысы, онымен азаматтық сот ісін жүргізудің жекелеген сатыларында туындайтын мәселелер шешіледі;

d) бұл сот әділдігін жүзеге асыратын органнан шығатын іс жүргізу акті-құжат;

e) бұл бірінші сатыдағы сотпен және жоғары тұрған сот органдарымен қаралатын және шешілетін барлық мәселелер бойынша ерік білдіруді, байымдауды, нұсқауды мазмүндайтын сот билігінің актілері.

23. Сот шешімі дегеніміз не?

а) шешім - бұл істі мәні бойынша шешетгн бірінші сатыдағы сот қаулысы;

b) шешім - бұл Қазақстан Республикасының атынан шы­ғарылатын соттың қаулысы және оңда талаптық іс жүргізуде мәлімделінген талаптарға, ерекше сипаттағы іс жүргізу істеріндегі шағым мен арызға жауаптар мазмұндалған;

c) сот шешімімен тараптардың бітімгершілік келісімі бекітіледі;

d) шешім - бұл атқарушылық іс жүргізуде туындайтын мәселелерді ешетін қаулы;

Х АПТА

Бірінші сатыдағы соттың актілері.

Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім
1.Шешім кім атынан шығарылады.


  1. Сот атынан шығарады.

  2. Қазақстан Республикасы атынан.

  3. Егер аудандық болса, аудан сот атынан.

  4. Егер облыстық болса, облыстық сот атынан.

  5. Өз атынан.

2. Шешім қай кезде орындалуы тиіс.

  1. Сот отырысы болғаннан кейін 3 куннен кейін.

  2. Ол занды күшіне енгеннен соң кейін.

  3. Судья ұйғарым шығарғаннан кейін.

  4. Сот отырысы болғаннан кейін келесі куні.

  5. Судья ұйғарым шығарғаннан кейін 1 ай ішінде.

3.Алимент алып беру туралы қандай шешімдерге жатады.

  1. Жауабы жок.

  2. Дереу орындау шешімдерге.

  3. Орындауга.

  4. Уйгарымга.

  5. Буйрыкка.

4.Жумыска кайта орналастыру туралы кандай шешімдерге жатады.

  1. Буйрыкка .

  2. Дереу орындауга.

  3. Үйгарымга.

  4. Орындауга.

  5. Жауабы жок.

5.Бірінші саты бойынша облыстык сотта каралган істер бойынша орындауга не жазылуы тиіс.

  1. Атқару парағы.

  2. Буйрық.

  3. Шешім.

  4. уйгарым.

  5. Жауабы жок.

6.Төтенше соттардың шешімдердің заң күші орындалуының тиістілігі.

  1. Тек жергілікті аумақта қолданулыға тиіс.

  2. Төтенше соттардың бүкіл аумағында тікелей қолданылады.

  3. Төтенше соттардың күші болмайды және орындалуыға тиісті емес.

  4. Төтенше соттардың тек белгілі уақытта қолданулыға тиіс.

  5. Төтенше соттардың күші болмайды және орындалуға тиіс.

7.Кімнін шешімінсіз оз мулкінен айруга болмайды.

  1. Прокурордын шешімінсіз, ягни руксатынсыз.

  2. Орындаушы шешімінсіз.

  3. Жергілікті аткарушы шешімінсіз.

  4. Судьянын шешімінсіз.

  5. Оз еркімнін руксатынсыз айыруга болмайды.

8. Қандай жағдайда іс сырттай іс жүргізу тәртібінде қаралуы мүмкін?

а) сот отырысының орны мен уақыты туралы тиісті түрде хабарланған жауапкер сот отырьюына келмей қапған жағдайда;

b) егер жауапкер сот отырьюына келмей қалуының дәлелді себептерін хабарламаса;

c) егер ол істі әзі жоқта қарауды сұрамаса;

d) егер істі сырттай іс жүргізу тәртібінде қарауға талапкер қарсы болмаса;

e) барлық аталған жағдайларда.9. Қандай шешім сырттай шешім деп аталады?

а) сырттай іс жүргізу тәртібінде шығарылған шешім;

b ) ол іске қатысушы тұлғалардың дәлелдерін ескере отырып, олардың берген далелдемелеріне негізделуі тиіс;

c) сырттай дәлелді шешім шыгаруды кейінге қалдыруға жол берілмейді;

d) сырттай шешімнің қарар бөлігінде жауапкердің бұл шешімнің күшін жою туралы өтініш беруінің мерзімі мен тәртібі көрсетілуі тиіс;

e} аталған жағдайлардың барлығында.10. Сырттай шешімнің көшірмесі қашан жіберіледі?

а) сырттай шешім ззңды күшіне енгеннен кейін;

b) оны шығарғаннан кейін келесі күні;

c) сырттай шешімнің көшірмесі жауапкерге жіберіледі;

d) сырттай дәлелді шешім шығарғаннан кейін;

e) сырттай шешімнің көшірмесі сот отырьюына


қатыспаған талапкерге ол шығарылған күннен бастап үш
күннен кешіктірілмей, оның тапсырылғаны туралы
хабарланатындай етіп жіберіледі.

11. Сырттай шешімге шағым жасау тәртібі қандай?

а) жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа бүл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы;

b ) сырттай шешімнің күшін жою туралы арыз жауапкер шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес кун ішінде берілуі тиіс;

c) сырттай шешімнің күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң осы шешімге апелляциялық немесе кассациялық тәртіпте тараптар шағым беруі немесе прокурор наразылық келтіруі мүмкін;

d) ал, егер бірінші сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап он бес күн ішінде арыз берілсе;

e) көрсетілген тәртіпте.12. Сырттай шешімнің кушік жою ушін. негіздерді атаңыз:

а) егер сот жауапкердің сот отырысына келмей қалуында дәлелді себептердің бояғандығын анықтаса, сырттай шешімнің күші жойылуға жатады;

b) егер жауапкер істі өзі жоқта қарамауды сұраса және талапқа қарсы жазбаша қарсылық берсе;

c) егер жауапкер шешімнің мазмұнына әсерін тигізуі мүмкін дәлелдемелөр ұсынса;

d) егер сот істі екі тарапта жоқ кезде қараса және соттың істегі бар материалдар бойынша юті қарау мүмкіндігі болмаса;

e) барлық аталған жағдайларда шешімнің күші жойылуға жатадьі,ХІ АПТА

Соттардың ерекше талап қоюымен жүргізілетін істерді қарауы. Соттардың ерекше іс жұргізу тәртібімен істерді қарауы
1. Қандай санаттағы азаматтық істерді АІЖК-сі ерекше талаптық іс жүргізуге жатқызады?

а) конституциялық, әкімшілік (бүқаралық-қуқықтык.) қатынастардан туындайтын істерді.

b) қаржылық қүқықтық қатынастардан туындайтын істерді;

c) нотариустың әрекеттеріне берілген шағымдар бойынша істерді;

d) бала асырап алуды жою туралы істерді;

e) мемлекеттік-құқықтық қатынастардан туындайтын істерді;2. Ерекше талаптық іс жүргізудің талаптық іс жүргізуден йырмашылығы неде?

а) аталғандар.

b) іске биліктік өкілетгіктер берілген түлғалардың (лауазымды тулғаның, мемлекеттік билік және өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік қызметшілердің және т.б.) қатысуында;

c) азаматтардың қуқықтарын бузатын немесе шектейтін нормативтік құқықтық актілердің зандылығына сот бақылауының жүзеге асырылуында;

d) істі қарау және шешудің тәртібін құқықтық реттеудің ерекшелігінде;

e) істерді туындататын қүқықтық қатынастардың сипатында, яғни сот зерттеуінің объектісі бойынша;3. ҚР АІЖК-не ерекше талаптық іс жүргізудің енгізілуін немен түсіндіруге болады?

а) сот танымының ерекше объектісімен - осы іс жүргізу түріне заңмен жатқызылған істерді туындататын қуқықтық қатынастардың бұқаралық сипатымен;

b ) бұл қуқықтық қатынастарға қатысушылардын тең құқылы емес жағдайда болуымен, Оларда бір жағынан мемлекеттік орган, биліктік екілет берілген лауазымды тулға, ал екінші жағынан - мұндай өкілеттіктері жоқ азамат
қатысады;

c) азаматтарға қатысты қуқық нормаларын қолданушы лауазымды тұлғапардың әрекеттерінің заңдылығына сот қадағалауын жүзеге асырумен;

d) азамзттардың сотпен қорғану қуқығынын манызды кепілі болып табылуымен:

e) аталғандармен.4. Буқаралық-құқықтық қатынастардан туындайтын істерді қарау және шешу кезінде талаптық іс жүргізудің қандай санаттары (институттары) қолданылмайды?

а) бул істер талап қою арқылы емес, арыз беру арқылы қозгалады;

b} тараптар арасында бітімгершілік келісім жасалынуы мүмкін емес;

c) талапты үлғайтуға немесе азайтуға жол берілмейді;

d) үшінші жақтардың қатысуына, қарсы шағым беруге және т.б. жол берілмейді;

e) аталғандар.5. Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен коғамдық бірлестіктердің сайлау қүқықтарын қорғау туралы істер кімнің арызы бойынша және қандай мерзімде қаралуы тиіс?

а) азаматтың арызы бойынша, оны берген күні қаралады;

b) қоғамдық бірлестіктің - бес кун мерзімде;

c) сайлау комиссиясы мүшесінің - дереу;

d) жоғарыда көрсетілген тұлғалардың арыздары бойынша, қарау мерзімі қандай уақытта берілгендігіне байланысты, егер ол дауыс беруге бес кун қалғанда берілсе және сайлау күні берілсе дереу, ал қалған уақытта бес кун мерзімде;

e) кез келген азаматтың немесе прокурордың арызы бойынша - он күн мерзімде.6. Осы санаттағы істер бойынша шешімнің және оны орындаудың ерекшелігі неде?

а) орындалу үшін ол тиісті мемлекеттік органға, жергілікті өзін-өзі басқару органына немесе сайлау комиссиясының төрағасына жіберіледі;

b) сот шешімі дереу заңды күшіне енеді және ол коссациялық шағымдалуға жатпайды;

c) азаматтың немесе қоғамдық бірлестіктің сайлау құқықтарының бузылуын анықтаған сот шешімі сайлаушылар тізіміне түзетулер енгізу үшін, кандидатты тіркеу үшін негіз болып табылады;

d) сот шешімінің орындалмауына кінәлі лауазымды түлғалар заңды белгіленген тәртіппен жауапкершілікте болады;

e) ерекшелігі осыларда.7. Әкімшілік органның және лауазымды тулғаның әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысын сотта даулауға кім құқылы?

а) барлық аталғандар.

b) әкімшілік қүқық бүзушылықтан жәбір шеккен түлғада әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны сотта даулауға құқылы;

c) әкімшілік жауаптылыққа тартылған лауазымды түлға;

d) қызметі қоршаған ортаны ластаумен байланысты, кәсіпорын;

e) әкімшілік жауаптылыққа тартылған кез келген түлға;8. Әкімшілік органдардың және лауазымды тұлғалардың қаулыларын даулау туралы істерді қараған кезде сот нені тексереді?

а) сот әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының заңдылығын және негізділігін тексереді;

b) оның заң негізінде жүргізілгендігін және оны соған уәкілетті орган немесе лауазымды тұлға жүргізіп отырғандығын анықтайды;

c) азаматты әкімшілік жауаптылыққа немесе оған жүктелген міндетті орындауға тартудың белгіленген тәртібінің сақталғандығын;

d) азаматтың заңдарда ол үшін тиісті жауаптылық белгіленген әкімшілік қүқық бүзушылық жасағандығын немесе жасамағандығын және оның осы құқық бұзушылық жасауға кінәлі екендігін немесе кінәлі еместігін;

e) аталғандарды.9. Сот әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының күшін қандай жағдайда жояды?

а) егер әкімшілік жаза қолдану мерзімі өтіп кетсе, іс бойынша іс жүргізуді қысқартады;

b) егер оны әкімшілік орган және лауазымды түлға өз қүзыретін бүза отырып шығарса;

c) егер әкімшілік жаза қолдану мерзімі өтіп кетпесе, әкімшілік қүқық бүзушылық туралы істі жоғары түрған органның қарауына жібереді;

d) егер сот әкімшілік қүқық бүзушылық туралы іс бойынша қаулының заңсыз шығарылғандығын анықтаса;

e) барлық аталған жағдайларда.10. Мемлекеттік билік органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, үйымдардың, лауазымды түлғалардың және мемлекеттік қызметкерлердің шешімдері мен әрекеттерін даулау туралы арызбен азамат қай органға жүгінуге қүқылы?

а) азамат сотқа жүргінуге қүқылы;

b) ол алдыменен жоғары түрған органға және ұйымға, лауазымды түлғаға жүгінуге міндетті;

c) мүндай тәртіпті сақтамау, соттың арызды қабылдаудан бас тартуына негіз болып табылады;

d) жоғары түрған органдарға және үйымдарға, лауазымды түлғаларға алдын ала жүгіну сотқа арыз беру үшін міндетті шарт болып табылмайды;

e) арыз берген кезде АІЖК-нің 3-тарауында белгіленген соттылық ережелерін сақтау қажетті.11. Мемлекетгік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және лауазымды түлғалардың қандай шешімдері, әрекеттері (әрекетсіздіктері) сотта даулануы мүмкін?

а) барлық аталғандар.

b ) егер олар азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруына кедергі жасаса;

c) егер азаматқа әлдебір міндет заңсыз жүктел се;

d) егер азамат заңсыз жауаптылыққа тартылса;

e) азаматтың қүқықтары мен бостандықтарын бүзатын алқалы және жеке-дара шешімдері және әрекеттері (әрекетсіздіктері);12. Сотта мемлекетгік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің және лауазымды тұлғалардың барлық шешімдері мен әрекеттері даулануға жата ма?

а) иә;


b) жоқ;

c) заң бүл органдар мен лауазымды тұлғалардың кез келген шешімдері мен әрекеттерін даулауға жол бермейді;

d) егер заңда оларды даулаудың басқа тәртібі белгіленбесе;

e) тексерілуі Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің айрықша қүзыретіне жатқызылған нормативтік кұқықтық актілерді және заңдылығын тексеру өзгеше тәртіппен жүзеге асырылатын жеке-дара және нормативтік


қуқықтық актілерді сотта даулауға болмайды.

13. Азаматтық нормативтік құқықтық актілердің заңдылығын даулауы туралы істерді қараудың ерекшеліктерін атаңыз:

а) іс арыз берілген кезден бастап он күн мерзімде к,аралады;

b) арызбен сотқа жүгінген азамат және нормативтік қүқықтық актіні қабылдаған мемлекетгік орган (лауазымды түлға) сот отырысының орны мен уақыты туралы хабардар етіледі:

c) азаматтың, прокурордың, нормативтік қүқықтық актіні қабылдаған мемлекетгік органның немесе лауазымды түлғаның өкілінің қатысуы міндетті;

d) сот нормативтік құқықтық актіні қабылдаған мемлекетгік органның немесе лауазымды түлғаның қүзыреттілігін, бүкіл нормативтік қүқықтық актінің немесе оның жекелеген бөлігінің Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарға жә­не Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарына сәйкестігін тексереді;

e) аталғандар,Каталог: cdo -> OBSOJ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет