Қазақстан республикасының заң «Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»жүктеу 461.41 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі461.41 Kb.


ЖОБА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ЗАҢ

«Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»

1-бап. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-бап; 2010 ж. № 5, 23-бап; № 7, 32 -бап; № 15, 71-бап; № 24, 149-бап, 152-бап; 2011 ж., № 1, 2-бап, 3-бап; № 2, 21-бап; № 11, 102-бап; № 12, 111-бап; № 17, 136-бап; № 21, 161-бап; 2012 ж., № 1, 5-бап; № 3, 26-бап; № 4, 32-бап; № 8, 64 –бап мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

1) 1-бабына:

2)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) адамның иммун тапшылығы вирусы (АИТВ) - адамның иммун тапшылығы вирусынан туындайтын ауру;»;

16)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:«16) бірегей дәрілік зат - жаңа активті заттарды білдіретін немесе қамтитын, оның тиімділігі мен қауіпсіздігі клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеулердің нәтижелерімен расталған және толық деректеме негізінде тіркелген дәрілік зат;»;

18)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:«18) дәрілік заттар - аурулардың профилактикасына, диагностикасына және оларды емдеуге, сондай-ақ организмнің жай-күйі мен функцияларын өзгертуге арналған, адам организмімен араласатын немесе оның ағзалары мен тіндеріне енетін фармакологиялық активті заттарды білдіретін немесе оларды қамтитын заттар. Дәрілік заттарға фармакологиялық (активті) субстанциялар және дәрілік препараттар жатады;»;

19)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«19) дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алу және олармен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай дистрибьютор - тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыруды және оның нәтижелері бойынша өнім берушілермен өнім беру шарттарын жасасуды, сондай-ақ дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сақтау және тапсырысшыларға жеткізіп беру жөніндегі қызметтерді қамтамасыз етуді, ұсынуды жүзеге асыратын заңды тұлға;»;

23)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:


«23) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы объектілер - Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен үлгілік ережелерге сәйкес жұмыс істейтін дәріхана, алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарындағы дәріхана пункті, шалғайдағы ауылдық жерлерге арналған жылжымалы дәріхана пункті, дәріхана жанында ұйымдастырылған дәріхана қоймасы, дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы уақытша сақтау қоймасы, оптика дүкені, медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың дүкені, медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қоймасы, дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы өндіру жөніндегі ұйымдар;»;

26)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:«26) дәрілік заттың балк-өнімі, медициналық мақсаттағы бұйымдар - технологиялық процестің соңғы қаптамалаудан басқа барлық сатысынан өткен, мөлшерленген дайын дәрілік препарат, дайын медициналық бұйым;»;

38)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:«38) денсаулық сақтау саласындағы сараптама - денсаулық сақтау қызметінің әртүрлі аяларындағы құралдардың, әдістердің, технологиялардың, көрсетілетін қызметтердің деңгейі мен сапасын анықтауға бағытталған ұйымдастырушылық, талдамалық және практикалық іс-шаралардың жиынтығы;»;

45)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«45) диагностикалық реагенттер - пациентке диагноз қою немесе оның физиологиялық жай-күйін бағалау мақсатында организмнен тыс зерттеулерге арналған және организмнің параметрлері туралы мәліметтер алу үшін қызмет ететін және медициналық мақсаттағы бұйымдарға жататын реагенттер, реагенттердің жиынтықтары;»;

58)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:«58) клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеу – биологиялық активті заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың олардың тиімділігі мен қауіпсіздігін зерттеу мақсатындағы фармакологиялық, токсикологиялық және басқа да эксперименттік ғылыми зерттеулер кешені;»;

69)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«69) иммундық-биологиялық препараттар - инфекциялық және иммундық (аллергиялықты қоса алғанда) аурулардың өзіндік ерекшелігі бар профилактикасына, оларды диагностикалау мен емдеуге, басқа да аурулар мен физиологиялық жай-күйлерді иммунологиялық әдістердің көмегімен диагностикалауға арналған, сыртқы орта объектілерінде инфекциялық агенттер мен олардың антигендерін индикациялауға арналған заттар, сондай-ақ иммундық жүйе арқылы емдік және профилактикалық әсерін тигізетін қан (алу тәсіліне қарамастан) препараттары;»;

75)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«75) медициналық мақсаттағы бұйымдар - профилактикалық, диагностикалық және емдеу іс-шараларын жүргізу үшін пайдаланылатын бұйымдар мен материалдар;»;

95)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«95) санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шаралар - мекендеу ортасы факторларының адамға зиянды әсерін азайтуға, инфекциялық және паразиттік аурулардың, сондай-ақ уланудың жаппай жағдайлары мен туындаған эпидемиялық ошақтардың пайда болуына, шектеуіне және жоюға бағытталған шаралар кешені;»;

115)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«115) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызмет - мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдарының азаматтардың денсаулығын сақтауға бағытталған, мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды, соның ішінде санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды, санитариялық-карантиндік бақылауды, радиациялық бақылауды, эпидемиологиялық қадағалауды, санитариялық-эпидемиологиялық нормалауды, адам денсаулығына кері әсерін тигізетін азық-түлік өнімдерін және өнімдер мен заттардың жеке түрлерін мемлекеттік тіркеуді, санитариялық-эпидемиологиялық мониторингті, санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы гигиеналық оқытуды, тәуекелді бағалауды, қамтитын қызметі;»;

121)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«121) эпидемиялық мәні бар объектілер - өндіретін өнімі және (немесе) қызметі Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнамасының талаптары бұзылған кезде халық арасында тағамнан уланудың және инфекциялық және паразитарлық аурулар таралуының белең алуына әкеп соғуы мүмкін мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын объектілер;»;

мынадай мазмұндағы 123)- тармақшамен толықтырылсын:

«123) авторландырылған генерик (автогенерик) – бірегей препаратпен бірдей, сол өндірушімен шығарылатын, бірақ саудалық атауымен және бағасымен ерекшеленетін дәрілік препара;»;

мынадай мазмұндағы 124)- тармақшамен толықтырылсын:

«124) өндірістік бақылау – өндірілетін өнімдердің, жұмыстар мен қызметтердің адам және мекендеу ортасы үшін қауіпсіздігін және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз етуге бағытталған заңды тұлғамен немесе жеке кәсіпкермен орындалатын іс-шаралар, соның ішінде зертханалық зерттеулер мен сынаулар кешені;»;

мынадай мазмұндағы 125)- тармақшамен толықтырылсын:

«125) дезинфекция – инфекциялық және паразиттік аурулардың қоздырғыштарын жою бойынша іс-шаралар кешені;»;

мынадай мазмұндағы 126)- тармақшамен толықтырылсын:

«126) ошақтық дезинфекция - инфекциялық және паразиттік аурулардың алдын алу және/немесе жою мақсатында жүргізілетін дезинфекция;»;

мынадай мазмұндағы 127)- тармақшамен толықтырылсын:

127) дезинсекция – жәндіктерді және басқа да буын аяқтыларды жою бойынша іс-шаралар кешені;»;

мынадай мазмұндағы 128)- тармақшамен толықтырылсын:

«128) дератизация – кеміргіштерді жою бойынша іс-шаралар кешені;»;

мынадай мазмұндағы 129)- тармақшамен толықтырылсын:

«129) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын бақылау бойынша нормативтік құжат – дәрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйымның сапасына қойылатын талаптардың кешенін белгілейтін өндіруші-ұйыммен бекітілген, дәрілік затты мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу, тіркеу құжаттамасына өзгерістер енгізу кезінде уәкілетті органмен берілген нөмірі бар құжат. Оған: талдау нормативті құжат, уақытша талдау құжаты жатады.»;

мынадай мазмұндағы 130)- тармақшамен толықтырылсын:

«130) фармакологиялық қадағалау – дәрілік заттардың қауіпсіздігі, жанама әсерлері туралы ақпарат жинау, талдау және ғылыми бағалаудың және тіркелген дәрілік заттарға қатысты тиесілі реттеуші шешімдер қабылдау мақсатында оларды тіркеуден кейінгі кезеңде медициналық қолдануда мүмкін болатын тәуекелін айқындаудың мемлекеттік бақылау жүйесі;»;

мынадай мазмұндағы 131)- тармақшамен толықтырылсын:

«131) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың жанама әсерлерінің мониторингі – дәрілік препараттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың жанама әсерлері туралы хабарламаларды анықтау, жинау, бағалау және талдауға бағытталған іс-шаралар кешені;»;

мынадай мазмұндағы 132)- тармақшамен толықтырылсын:

«132) денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу – бұл жүйелі, тұрақты негізде денсаулық сақтау субъектілерін және дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника айналымы саласын медициналық көмектің және фармацевтикалық қызметтің сапасын жақсарту, қоғамдық сенімді нығайту мен тәуекелдерді азайту мақсатында денсаулық сақтау саласында бекітілген стандарттардың негізінде сенімді және берік әдістерді қолданумен оқытылған сыртқы инспекторлардың бағалауы/зерттеуі;»;

мынадай мазмұндағы 133)- тармақшамен толықтырылсын:

«133) интервенциялық зерттеу – зерттеу субъектісі ретінде адам қатыстырылатын зерттеу, онда дәрігер хаттама негізінде зерттеу субъектілеріне арнайы араласуды белгілейді; зерттеу субъектілері диагностикалық, емдеу және өзге де араласу түріне ұшырайды, ол әрі қарай емделушіні бақылау және биомедициналық нәтижелер мен денсаулыққа арналған нәтижелерді бағалаумен кездейсоқ немесе кездейсоқ емес түрде белгіленуі мүмкін;»;

мынадай мазмұндағы 134)- тармақшамен толықтырылсын:

«134) интервенциялық емес зерттеу – дәрілік препарат кәдімгі медициналық тәжірибе шегінде медициналық қолдануы бойынша нұсқаулықта бекітілген көрсетулер бойынша тағайындалатын зерттеу; емделушіні емдеудің белгілі бір тобына жатқызу алдын ала зерттеу хаттамасымен көзделмеген, емдеу мекемесінде қалыптасқан тәжірибемен жүргізіледі, және препаратты тағайындау емделушіні зерттеуге қосу шешімінен қатаң түрде бөлінген; қосымша диагностикалық немесе мониторингтік рәсімдер жүргізу болжанбайды, ал жиналған деректерді талдау үшін эпидемиологиялық әдістер қолданылад;»;

мынадай мазмұндағы 135)- тармақшамен толықтырылсын:

«135) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың медициналық техниканың қауіпсіздігі – адам өміріне, денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіру мүмкіндігімен байланысты жол бергісіз тәуекелдің жоқтығы;»;

мынадай мазмұндағы 136)- тармақшамен толықтырылсын:

«136) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың медициналық техниканың тиімділігі – алдын алу, диагностикалық, емдеу және (немесе) оңалту әсеріне жетуді қамтамасыз ететін сипаттамалардың жиынтығы;»;

мынадай мазмұндағы 137)- тармақшамен толықтырылсын:

«137) қайта өндірілген дәрілік зат (генерик) – активті субстанциялар құрамы, дәрілік нысаны, сапа көрсеткіштері, қауіпсіздігі, тиімділігі бойынша бірегей дәрілік затпен бірдей және бірегей дәрілік заттың қорғау құжаттарының жарамдылық мерзімі біткеннен кейін айналымға түскен дәрілік зат;»;

мынадай мазмұндағы 138)- тармақшамен толықтырылсын:«138) биосимиляр – алғаш шығарылған дәрілік затқа (бірегей) ұқсас және бірегей дәрілік зат патентінің жарамдылық мерзімі біткеннен кейін тіркеуге ұсынылған биотехнологиялық дәрілік зат;»;

мынадай мазмұндағы 139)- тармақшамен толықтырылсын:

«139) биотехнологиялық дәрілік зат- рекомбинантты дезоксирибонуклеинді қышқыл технологиясын қолдану жолымен, биологиялық белсенді ақуыздардың өндірілуін кодтайтын гендерді бақыланатын экспрессиялау әдісімен, гибридтеу және моноклональді қарсы денелер әдісімен жасалған биологиялық дәрілік зат, сондай-ақ гендік-инженерлік модификациялаудың генотерапиялық және соматотерапиялық дәрілік заты;»;

мынадай мазмұндағы 140)- тармақшамен толықтырылсын:

«140) биологиялық жолмен алынған дәрілік заттар – биологиялық заттардан тұратын (гормондар, цитокиндер, қанның ұюының факторлары, инсулиндер, моноклональді қарсы денелер, ферменттер, колоние ынталандырушы факторлар, тіндердің жасушаларының базасында жасалған және биотехнологиялық әдістермен көмегімен алынған басқалар) препараттар);»;

мынадай мазмұндағы 141)- тармақшамен толықтырылсын:«141) жалған дәрілік зат, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техника - құрамы немесе жиынтықталуы және (немесе) өндіруші туралы құқыққа қайшы және әдейі түрде қолдан жасалған этикеткамен жабдықталған дәрілік зат, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техника;»;

мынадай мазмұндағы 142)- тармақшамен толықтырылсын:«142) ұзақ мерзімді жеткізу шарты - бірыңғай дистрибьютормен немесе медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастырушымен жеті жылға дейін, дәрілік заттарды өндірудің толық циклын тиесілі өндірістік тәжірибенің стандарттарына сәйкес жасауға, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітілген тәртіпте тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету шегінде Қазақстан Республикасы аумағында ISO стандарттарына сәйкес жасауға ниеті бар заңды тұлғамен жасалатын дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жеткізудің азаматтық-құқықтық шарты;»;

мынадай мазмұндағы 143)- тармақшамен толықтырылсын:«143) «Болараны» алып тастау – патенттің жарамдылық мерзімі бітуіне қарай оның Қазақстан Республикасы аумағында айналуын көздейтін, бірегей дәрілік затқа патенттің жарамдылық мерзімі біткенге дейін дәрілік заттың генеригін тіркеуге уәкілетті органның рұқсатын алу;»;

мынадай мазмұндағы 144)- тармақшамен толықтырылсын:

«144) Биовейвер – оған сәйкес генерикалық дәрілік заттың өзара алмасушылығын айқындау жіктеудің биофармацевтикалық жүйесін және «Растворение» тестін қолданумен in vitro салыстырмалы зерттеулері негізінде жүргізіледі және жүйелік әсері бар жылдам босайтын қатты дәрілік нысандарға қолданылады;»;

мынадай мазмұндағы 145)- тармақшамен толықтырылсын:

«145) гемопоэздік дің жасушалары – адамның дифференциациялауға қабілетті жілік майының жасушалары;»;

мынадай мазмұндағы 146)- тармақшамен толықтырылсын:

«146) контрактілік фракциялау – Қазақстан Республикасы халқын қан препараттарымен қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының қан қызметі саласында қызметін жүзеге асыратын денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдарында әзірленген қан компоненттерінен шетел өндірушісінің зауыттарында қан плазмалық препараттарын өндіру;»;

мынадай мазмұндағы 147)- тармақшамен толықтырылсын:

«147) гемопоэздік дің жасушалары донорларының тіркелімі - НLА-жүйесі бойынша типтендірілген гемопоэздік дің жасушаларының ықтимал донорларының автоматтандырылған ақпараттық қоры;»;

мынадай мазмұндағы 148) - тармақшамен толықтырылсын:

«148) НLА-жүйесі – тіндер және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін), сондай-ақ гемопоэздік дің жасушаларын трансплантациялау кезінде донор мен реципиенттің тіндік үйлесімділігін анықтайтын және адамның лейкоциттерінде орналасқан антигендер жүйесі;»;

мынадай мазмұндағы 149) - тармақшамен толықтырылсын:
«149) психологиялық көмек: - психологиялық қиындықтарды шешуге, алдын алуға, қиын өмірлік және кризистік жағдайлардан және оның салдарынан өтуге, психикалық және соматикалық денсаулықты қолдауға, психикалық дамуды оңтайландыруға, өмір сапасынсоның ішінде адамның өз мүмкіндіктерін жандандыру жолымен бейімдеуге және арттыруға;
- адамдарды психологиялық мәселелердің себептері, олардың алдын алу және шешу жолдары туралы, тұлғаның дамуы, оның өздігінен жетілдірілуі жөнінде ақпараттандыруға бағытталған іс-шаралар кешені;»;

мынадай мазмұндағы 150) - тармақшамен толықтырылсын:

«150) психологиялық мәселе – өзімен, өзінің қызметімен , тұлғааралық қарым-қатынастармен, отбасындағы жағдаймен және (немесе) жеке өмірінің өзге де жағдайларымен қанағаттанбауымен туындаған адам жанының қолайсыздық жағдайы;»;

мынадай мазмұндағы 151) - тармақшамен толықтырылсын:

«151) кризистік жағдай – өмірлік өзгерістерге және психологиялық мәселелердің туындауына әкелетін, олармен адам өзі әдеттегі әдістермен шамасы келмейтін жағдайлар және (немесе) факторлар;»;

мынадай мазмұндағы 152) - тармақшамен толықтырылсын:

«152) кризистік араласу — кідіріссіз психологиялық көмек көрсету»;»

мынадай мазмұндағы 153) - тармақшамен толықтырылсын:
«153) Психологиялық көмектің түрлері:

1) психологиялық диагностика – оның психологиялық мәселелерін анықтауға, олардың ерекшеліктерін нақтылауға бағытталған адам тұлғасының жеке-психологиялық ерекшеліктерін бағалау;

2) психологиялық алдын алу – адам тұлғасының және тұлғааралық қарым-қатынастардың дамуы мен қалыптасуында болуы мүмкін кемшіліктердің алдын алу, адамға оның жан тыныштығын сақтау мен нығайтуға әсер ету;

3) психологиялық ағарту – психологиялық мәдениет пен жеке өмір сапасын арттыру мақсатында психология және психологиялық көмектің мүмкіндіктері туралы азаматтардың ақпараттандырылу дәрежесін арттыру, психологиялық білімді таратуға бағытталған іс-шаралар кешені;

4) психологиялық кеңес беру – психологиялық мәселелерді шешуде адамға (адамдар тобына) әсер етуге бағытталған іс-шаралар кешені;

5) психологиялық коррекция — психологиялық мәселелерге алып келетін, адам тұлғасының және оның жүріс-тұрысының ерекшеліктерін түзетуге (коррекциялауға) бағытталған іс-шаралар кешені;

6) психологиялық оңалту;
7) психологиялық тренинг.;»;

мынадай мазмұндағы 154) - тармақшамен толықтырылсын:

«154) Темекі өнімдері – шегу, сору, шайнау және иіскеу үшін пайдалануға арналған шикізат материалы ретінде темекі жапырақтарынан толық немесе жартылай әзірленген өнімдер;»;

мынадай мазмұндағы 155) - тармақшамен толықтырылсын:

«155) Кальянға арналған темекі – кальянды қолданумен тартуға арналған және темекі өнімдерін өндіру үшін кесілген немесе жұлынған шикізаттан тұратын темекі немесе темекі емес шикізат қосылмаған және өзге де қоспалардан тұратын шегуге арналған темекі өнімінің түрі;»;

мынадай мазмұндағы 156) - тармақшамен толықтырылсын:

«156) насвай (насыбай) – соруға арналған және темекіден, әктеуіш және өзге де темекі емес шикізаттан жасалған шегуге жатпайтын темекі өнімінің түрі;»;

мынадай мазмұндағы 157) - тармақшамен толықтырылсын:

«157) темекіге демеушілік ету – темекіні тура немесе жанама тұтыну, темекі өнімдерін сатуды ынталандырудың ықтимал нәтижесі немесе нәтижесі, мақсатымен кез келген оқиғаға, іс-шараға немесе жеке тұлғаға салымның кез келген түрі;»;

мынадай мазмұндағы 158) - тармақшамен толықтырылсын:

«158) Жарнама және сатуды ынталандыру – темекі өнімін сатуды немесе темекіні тура немесе жанама тұтынуды ынталандырудың ықтимал нәтижесі немесе нәтижесі, мақсатымен коммерциялық ақпаратты, ұсынымдарды берудің немесе әрекеттердің кез келген түрі;»;

мынадай мазмұндағы 159) - тармақшамен толықтырылсын:

«159) Темекі өнеркәсібі – темекі өнімдерін әзірлеумен, көтерме таратумен және импортпен айналысатындар;»;

мынадай мазмұндағы 160) - тармақшамен толықтырылсын:

«160) Әлеуметтік қызметкер – бекітілген талаптарға сәйкес қажетті біліктілігі бар, арнайы әлеуметтік қызметтер көрсететін және (немесе) арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаждықты анықтайтын және бағалайтын қызметкер;»;

мынадай мазмұндағы 161) - тармақшамен толықтырылсын:

«161) Медицинский психолог –

мынадай мазмұндағы 162) - тармақшамен толықтырылсын:

«162) Шұғыл медициналық көмек – пациенттің өміріне қауіптің айқын себептерінсіз кенеттен болған қатты ауруларда, жарақаттарда, денсаулықтың тез нашарлауында, созылмалы аурулардың асқынуында ЖМКП ұйымдарымен амбулаторлық жағдайларда көрсетілетін медициналық көмек;»;

мынадай мазмұндағы 163) - тармақшамен толықтырылсын:

«163) телемедицина – денсаулық сақтау саласындағы жүйелер, қызмет көрсетулер және қызметі үшін кешендік түсінік, олар денсаулық сақтау жүйесінің дамуы, медициналық білімнің жетілдірілуі және медицина саласында басқару мен зерттеу мақсатында ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар құралдарымен дистанциялық түрде беріледі;»;

мынадай мазмұндағы 164) - тармақшамен толықтырылсын:

«164) телемедициналық қызметтер – ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолданумен жүзеге асырылатын дистанциялық медициналық қызметтер кешені;»;

мынадай мазмұндағы 165) - тармақшамен толықтырылсын:

«165) Ұлттық стандарт – уәкілетті органмен бекітілген және тұтынушылардың көпшілігіне қол жетімді стандарт.»;

2) 4-бапта:

11)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) отандық медицина және фармацевтика ғылымын мемлекеттік қолдау, ғылымның алдыңғы қатарлы жетістіктерін және алдын алу, диагностика, емдеу және оңалту, жаңа дәрілік заттар мен технологияларды инновациялық әзірлеу саласындағы техниканың, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы әлемдік тәжірибені енгізу

мынадай мазмұндағы 18) - тармақшамен толықтырылсын:«18) қауіпсіз, тиімді және сапалы дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың қол жетімділігін қамтамасыз ету;»;

мынадай мазмұндағы 19) - тармақшамен толықтырылсын:

«19) фармакоэкономиканың принциптері: шығындар – пайда – азаматтардың өмір сапасын арттыруды қолдана отырып, кепілдендірілген тегін медициналық көмек шегінде дәрілік мынадай мазмұндағы 19) - тармақшамен толықтырылсын:

мынадай мазмұндағы 20) - тармақшамен толықтырылсын:

«20)   сапаны бақылау жүйесінен сапаны қамтамасыз ету және тәуекелді басқару жүйесіне көшу, қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар енгізу жолымен алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибені қолдана отырып, фармацевтикалық секторды мемлекеттік басқарудың тиімділігін қамтамасыз ету.»;

3) 5-баптың 2-тармағы:

мынадай мазмұндағы 4-1) - тармақшамен толықтырылсын:


«4-1) денсаулық сақтау саласында сертификациялау;»;


мынадай мазмұндағы 4-2) - тармақшамен толықтырылсын:

«4-2) медициналық қызметкерлердің азаматтық-құқықтық (кәсіби) жауапкершілігін міндетті сақтандыру;;»;

7)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мемлекеттік техниканың және тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шегіндегі медициналық қызметтердің бағаларына мемлекеттік реттеу жүргізу жолымен жүзеге асырылады;»;

4) 6-бапта:

4)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу тәртібін, сондай-ақ денсаулық сақтаудағы аккредиттелген субъектілер қызметінің мониторингінің тәртібін айқындайды;»;

мынадай мазмұндағы 8-1) - тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға баға қалыптастыру тәртібін айқындайды;»;

мынадай мазмұндағы 8-2) - тармақшамен толықтырылсын:

«8-2) Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шегінде көрсетілетін медициналық көмектің түріне қарай азаматтардың ортақ төлемінің тәртібі мен мөлшерін айқындайды;»;

мынадай мазмұндағы 10-1) - тармақшамен толықтырылсын:

«10-1) тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шегінде көрсетілетін медициналық көмекке тарифтерді қалыптастыру әдістемесін айқындайды;»;

15)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының шығындарын бюджет қаражаты есебінен өтеу тәртібін айқындайды;»;

24)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«24) денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникалық базалар тізбесін бекітеді;»;

27)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«27) дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алу және олармен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай дистрибьюторды айқындайды;»;

27-1) тармақша алып тасталсын;

29)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«29) шетелге ұзақ, қысқа мерзімді іс сапарларға және туристік сапарларға шығатын тұлғаларға медициналық куәландыру жүргізу тәртібін және шетелге ұзақ, қысқа мерзімді іс сапарларға және туристік сапарларға шығатын тұлғалар және олардың отбасы мүшелері үшін және медициналық көрсеткіштер бойынша шетелден іс сапардан келуі кезінде медициналық қарсы айғақтар тізімін бекітеді;»;

30)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«30) Қазақстан Республикасының бала және ересек тұрғындарына сурдологиялық көмек көрсету тәртібін айқындайды;»;

31)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«31) қызметкерлердің денсаулығын қолдау мен нығайту үшін жағдай жасау және оларды салауатты өмір салтына ынталандыру, міндетті медициналық қараулар мен скринингтік зерттеулерден өту үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалыптастыру тәртібін бекітеді;»;5) 7-баптың 1-тармағында:

6)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«6) стандарттарды және денсаулық сақтау саласында регламенттерді әзірлеу және бекіту;»;

11)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шегінде іс-шаралар кешенін көрсетуге қатысатын денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлерін көтермелеу тәртібін әзірлеу мен бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 11-1) - тармақшамен толықтырылсын:

«11-1) денсаулық сақтау саласындағы құрметті атақтар беру тәртібін әзірлеу мен бекіту;»;

13)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«13) кадрға мұқтаждықты ұзақ мерзімге жоспарлау, сондай-ақ кадрмен қамтамасыз ету мониторингі негізінде денсаулық сақтау саласында кадрларды даярлауды, олардың біліктілігін арттыру мен оларды қайта даярлауды ұйымдастыру;»;

мынадай мазмұндағы 13-1) - тармақшамен толықтырылсын:

«13-1) білім және ғылым медициналық ұйымдарының түлектері мен денсаулық сақтау ұйымдарының жұмыс істейтін мамандарының білімдері мен машықтануын тәуелсіз емтихан жүргізу тәртібімен айқындау;»;

15)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) денсаулық сақтау саласында кадрлар даярлауға арналған, сондай-ақ медицина және фармацевтика кадрларының денсаулық сақтау саласындағы біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру;»;

мынадай мазмұндағы 22-1) - тармақшамен толықтырылсын:

«22-1) тегін медициналық көмек көрсетудің кепілдендірілген көлемі шегінде жасалған шарттар бойынша міндеттемелерді орындау барысы мен сапасына бақылауды жүзеге асыру;»;

51)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«51) инфекциялық және паразитарлық ауруларға эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;»;

мынадай мазмұндағы 72) - тармақшамен толықтырылсын:

«72) контрактілік фракциялау бойынша ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібін бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 73) - тармақшамен толықтырылсын:

«73) лицензиялау туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес лицензиялауды жүзеге асырады;»;

мынадай мазмұндағы 73-1)- тармақшамен толықтырылсын:

«73 -1) медициналық көмек көрсету стандарттарын бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 74)- тармақшамен толықтырылсын:

«74) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын азық-түлік қауіпсіздігі саласында нормативтік-техникалық құжаттаманың жобаларын келісу;»;

мынадай мазмұндағы 75)- тармақшамен толықтырылсын:

«75) азық-түлік өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (даярлау), айналымы, пайдаға асыру және жою үрдістерінің сәйкестігін, әзірлеу (жасау), өндіру (даярлау), айналымы, пайдаға асыру және жою кезінде қолданылатын машиналар мен құрылғылар, материалдар мен бұйымдардың санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген талаптарға сәйкестігін келісу;»;

мынадай мазмұндағы 76)- тармақшамен толықтырылсын:«76) пациенттерге үйде медициналық қызмет көрсету тәртібін бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 77)- тармақшамен толықтырылсын:

«77) тегін медициналық көмек көрсетудің кепілдендірілген көлемі шегінде дәрілік заттар беру тәртібін бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 78)- тармақшамен толықтырылсын:

«78) дәрігерлік-кеңестік комиссиялар жүргізу тәртібін бекіту;»;

6) 9-баптың 1-тармағында:

3)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) азаматтардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алу құқығын іске асыруын қамтамасыз етеді;»;

мынадай мазмұндағы 3-1)- тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдарының нақты қызмет ету әрекетін қамтамасыз етеді және кепілдендірілген медициналық көмек көлемін қаржыландыруды қамтамасыз етеді;»;

мынадай мазмұндағы 3-2)- тармақшамен толықтырылсын:

«3-2) дене шынықтыру және спортпен айналысу, сауықтыру мен бос уақыт үшін инфрақұрылымның қол жетімділігін қамтамасыз етеді.;»;

мынадай мазмұндағы 3-3)- тармақшамен толықтырылсын:

«3-3) салауатты өмір салтын ынталандыру бойынша іс-шаралар кешенін ұйымдастырады;»;

мынадай мазмұндағы 3-4)- тармақшамен толықтырылсын:

«3-4) өндірістің қауіпсіздігін, еңбек қауіпсіздігін және жол-көлік және тұрмыстық жарақаттың алдын алуды қамтамасыз етеді;»;

мынадай мазмұндағы 3-5)- тармақшамен толықтырылсын:

«3-5) денсаулық сақтау желісін минималды стандарттарға сәйкестердіру;»;

мынадай мазмұндағы 3-6)- тармақшамен толықтырылсын:

«3-6) тиімді жоспарлау мен денсаулық сақтау ресурстарын пайдалануды қамтамасыз етеді;»;

мынадай мазмұндағы 3-7)- тармақшамен толықтырылсын:

«3-7) халықты медициналық қызметтің деңгейі және сапасымен қанағаттандырылуын арттыру бойынша шаралар қабылдайды;»;

мынадай мазмұндағы 3-8)- тармақшамен толықтырылсын:

«3-8) халықтың денсаулық сақтау мәселелері бойынша ақпаратқа қол жетімділігін қамтамасыз етеді;»;

4)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) азаматтардың белгілі бір санаттарына емделу үшін елді мекен шегінен тысқары жерлерге Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітілген бюджет қаражаты есебінен жол жүруді төлейді;»;

мынадай мазмұндағы 5-1)- тармақшамен толықтырылсын:

«5-1) елорда және республикалық маңызы бар қалалардың, облыстардың денсаулық сақтаудың жергілікті мемлекеттік басқару органдарының басшылары лауазымдарына медициналық білімі бар Қазақстан Республикасы азаматтарын уәкілетті органмен келісілгеннен кейін тағайындайды немесе босатады;»;

мынадай мазмұндағы 6-1)- тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдарының нақты қызмет ету әрекетін, соның ішінде қаржылық және материалды-техникалық қамтамасыз етілуді қамтамасыз етеді;»;

мынадай мазмұндағы 6-2)- тармақшамен толықтырылсын:

«6-2) халық үшін сауықтыру және спорт ғимараттарының қол жетімді болуын қамтамасыз ету.;»;

мынадай мазмұндағы 6-3)- тармақшамен толықтырылсын:
«6-3) денсаулық сақтау ресурстарын тиімді жоспарлау мен қолдануды қамтамасыз етеді.;»;

мынадай мазмұндағы 19)- тармақшамен толықтырылсын:

«19) белсенді түберкулезбен ауыратындарға олардың амбулаторлы емделуі кезінде ай сайын күн көріс минимумының көлемінен аз емес көлемде әлеуметтік көмек көрсетеді;»;

 мынадай мазмұндағы 20)- тармақшамен толықтырылсын:

«20 өз еркімен ақысыз тіндердің және (немесе) ағзалардың (ағзалардың бөліктерінің), гемопоэздік дің жасушаларының доноры болуды дамыту бойынша шараларды іске асыруды қамтамасыз етеді.;»;

7) 10-баптың 7)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету шеңберінде дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттарды:

амбулаториялық деңгейде - уәкілетті орган бекітетін тізбеге сәйкес;

стационарлық деңгейде - дәрілік формулярлар шегінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен сатып алуды және сақтауды жүзеге асырады;»;

8) 15-бапта:

Тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«15-бап. Денсаулық сақтау саласындағы аттестаттау»;

1- тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Денсаулық сақтау саласындағы аттестаттау - денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары басшыларының, республикалық денсаулық сақтау ұйымдары басшыларының және олардың орынбасарларының (медициналық білімі бар), сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары басшыларының (бұдан әрі - аттестатталатын адамдар) кәсіптік құзыретінің деңгейін айқындаудың кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын рәсімі;»;

9) 16-бапта:

Тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«16-бап. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттау».

1- тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық стандарттардың түрлері:»;

мынадай мазмұндағы 5)- тармақшамен толықтырылсын::

«5) медициналық көмек көрсету стандарты.»;

10) мынадай мазмұндағы 18-бапта 3-тармақша 9)- тармақшамен толықтырылсын:

«9) адам тіндерін және (немесе) ағзаларын (ағза бөліктерін) сатып алу-сату ұсыныстарына жарнама»;

11) 21-бапта:

1- тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге бағытталады, оған санитариялық-карантиндік қадағалау, эпидемиологиялық бақылау, радиациялық бақылау, сондай-ақ халықтың денсаулығын сақтау және мекендеу ортасын қорғау мақсатында халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен гигиеналық нормативтердің сақталуын санитариялық-эпидемиологиялық бақылау кіреді;»;

2- тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау объектілері жеке және заңды тұлғалар, жайлар, ғимараттар, өнеркәсіп орындары, өнім, жабдық, көлік құралдары, су, ауа, тамақ өнімдері және қызметі, пайдаланылуы, тұтынылуы, қолданылуы мен іске қосылуы адамның денсаулық жағдайы мен қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін өзге де объектілер болып табылады;»;

3- тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттiк бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.

бару объектінің (субъектінің) орналасқан жері бойынша құқықтық статистика органдарын барғанға дейін бір тәулік бұрын міндетті түрде хабарлама жасай отырып, рұқсат беру құжаттарын берумен, сондай-ақ құзыреті шегінде құжаттарға қол қоюмен мемлекеттік комиссияларға қатысумен байланысты болған кездегі;

санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыру мақсатында эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру кезінде;»;

7-бапта 4)- тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) халықтың декреттелген топтарына жататын, инфекциялық және паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, сондай-ақ толық санацияны және міндетті медициналық тексеріп-қараудан өткенін растайтын зертханалық зерттеудің нәтижесі мен маманның қорытындысын алғанға дейін міндетті медициналық тексеріп-қараудан уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы қаулылар шығаруға;»

7-бапта 6)- тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«6) инфекциялық және паразиттік аурулардың ықтимал таратушы көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық науқастармен араласып жүрген адамдарды зертханалық зерттеп-қарау нәтижелері алынғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-қарауға жіберуге;»;

мынадай мазмұндағы 7-тармақ 21)- тармақшамен толықтырылсын:«21) міндетті сапаландыруға жататын сапаландырылмаған азық-түлік өнімін өндіру мен іске асыруға тыйым салу.»;

12) мынадай мазмұндағы 22-2 бабымен толықтырылсын:«22-2 бап. Денсаулық сақтау саласында сараптама саласындағы мемлекеттік бақылау.

  1. Денсаулық сақтау саласында сараптама саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау Қазақстан Республикасының сараптама қызметі саласындағы заңнамасын бұзудың алдын алу, анықтау, болдырмауға бағытталған.

  2. Денсаулық сақтау саласында сараптама саласындағы мемлекеттік бақылау объектілері

денсаулық сақтау саласында сараптама қызметін жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары болып табылады.

  1. Денсаулық сақтау саласында сараптама саласындағы мемлекеттік бақылау тексеріс нысанында және бақылаудың өзге де нысандарында жүзеге асырылады.

Тексеріс Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

4. Денсаулық сақтау саласында сараптама саласындағы мемлекеттік бақылау мемлекеттік медициналық және фармацевтикалық инспекторлармен жүзеге асырылады.

6. Денсаулық сақтау саласында сараптама саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлғалармен шығарылған шешімдер денсаулық сақтау ұйымдарының орындауы үшін міндетті, жоғары тұрған органда және (немесе) сот арқылы шағымдалуы мүмкін.»;

13) 23-бапта:

1- тармақ 2-) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) ерікті медициналық және әлеуметтік сақтандыру қаражаты;»;

мынадай мазмұндағы 5)- тармақшамен толықтырылсын:

«5) ортақ жауаптылықты қамтамасыз ету шегінде;»;

мынадай мазмұндағы 6)- тармақшамен толықтырылсын:

«6) жеке және заңды тұлғалардан ерікті қайырымдылық ретінде алынған қаражат;»;

14) 28-бабының 2-) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшін жеке тұлғалардың (пациенттердің) денсаулық жағдайы туралы мәлімет беру, олардың жеке өміріне қатысты ақпаратты қосу және пайдалану наркологиялық аурулармен және психикалық бұзылулармен сырқат тұлғалар туралы мәліметті қоспағанда, жеке тұлғаның (пациенттің) жазбаша келісімімен жүзеге асырылады. Жазбаша келісім ауру медициналық көмекке алғаш рет жүгінген кезде бір рет қана талап етіледі..»;

15) мынадай мазмұндағы 32-бапты 2-тармақ 16)- тармақшамен толықтырылсын:

«16) тіндерді және (немесе) ағзаларды (олардың бөліктерін) трансплантациялау саласында ұйымдастыру мен үйлестіруді жүзеге асыратын ұйымдар;»;

16) 34-бабының 2- тармақ 3-) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) уәкілетті орган айқындайтын ауруханаға жатқызу жағдайларының жоспарланатын саны шеңберінде - алғашқы медициналық-санитариялық көмек маманының немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша, төтенше айғақтары бойынша жолдаманың болу-болмауына қарамастан берілетін стационарлық медициналық көмек;»;17) 40-бабының 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Білікті медициналық көмек - диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың мамандандырылған әдістерін талап етпейтін аурулар кезінде, соның ішінде телемедицинаны пайдалнумен жоғары медициналық білімі бар медицина қызметкерлері көрсететін медициналық көмек.»;

18) 41-бабының 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мамандандырылған медициналық көмек - диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың арнаулы әдістерін талап ететін аурулар кезінде, соның ішінде телемедицинаны пайдаланумен бейінді мамандар көрсететін медициналық көмек.»;

19) 43-бабының 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Медициналық-әлеуметтік көмек - тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын әлеуметтік мәні бар аурулармен науқастанған азаматтарға алғашқы медико-санитариялық көмек мамандары көрсететін медициналық көмек.»;

20) 45-бапта:

мынадай мазмұндағы 1-тармақ 5)- тармақшамен толықтырылсын:«5) әлеуметтік салауаттылықты қамтамасыз ету және өмір салтын жақсарту үшін халықтың денсаулығын оның мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы қалпына келтіру, сақтау, нығайтуға бағытталған адам, отбасы және қоғам үшін медициналық, әлеуметтік-психологиялық және профилактикалық қызметтер.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Алғашқы медициналық-санитариялық көмекті учаскелік терапевтер, педиатрлар, жалпы практика дәрігерлері, фельдшерлер, акушерлер, әлеуметтік қызметкерлер және мейірбикелер көрсетеді.»;

21) 49-бабының 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Жедел медициналық көмек көрсету үшін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасында белгілеген тәртіппен жедел медициналық көмектің қызметтері құрылады.»;

22) 50-бабының 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:«1. Санитариялық авиация - пациенттің тұрған жеріндегі медициналық ұйымда медициналық жабдықтың немесе тиісті біліктілігі бар мамандардың болмауы салдарынан медициналық көмек көрсету мүмкін болмаған кезде халыққа шұғыл медициналық көмек ұсыну нысаны. Санитариялық авиация нысанында медициналық көмек ұсыну әртүрлі көлік түрлерімен білікті мамандарды межелі жерге жеткізу не науқасты тиісті медициналық ұйымға әуе транспортымен тасымалдау жолымен жүзеге асырылады.»;

23) 52-бабының 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Азаматтарға Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасында және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген тәртіппен қалпына келтіру емі және медициналық оңалтуға жолдамалар беріледі.»;

24) мынадай мазмұндағы 52-1 баппен толықтырылсын:

«52-1 бап. Санаториялық-курорттық емдеу

1. Санаториялық-курорттық емдеу – табиғи-климаттық, физиотерапиялық және басқа да емдеу факторлерін пайдалана отырып, профилактика және медициналық оңалту бойынша медициналық көмек көрсету нысаны.2. Санаториялық-курорттық емдеу – санаториялық-курорттық ұйымдарда жүргізіледі.

3. Азаматтарға санаториялық-курорттық емделу үшін жолдамалар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамаларымен бекітілген тәртіпте беріледі.

4. Санаториялық-курорттық емдеу тәртібі уәкілетті органмен бекітіледі.

5. Облыстағы уәкілетті орган санаториялық-курорттық емделу көрсетілген аурулар тізімі мен денсаулықтың бұзылуын айқындайды.»;

25) 62-бапта:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Санитариялық-эпидемиологиялық зертханалық зерттеулер санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың ағзалық-лептикалық, санитариялық-гигиеналық, токсикологиялық, санитариялық-химиялық, биохимиялық, микробиологиялық, эпидемиологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық және паразитологиялық зертханалық зерттеулер, тамақ өнімдерінің энергетикалық және биологиялық құндылығына зерттеулер, шуылды, дірілді, электр-магниттік өрістерді және физикалық факторларды өлшеуді жүргізуге, радиометрия мен дозиметрияны қамтитын радиациялық зерттеулер жүргізуге байланысты бөлігі болып табылады.

Санитариялық-эпидемиологиялық зертханалық зерттеулер тізімі мен көлемі (саны) уәкілетті органмен бекітіледі..»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары тексерулер, бақылаудың өзге де нысандары және санитариялық-эпидемиологиялық сараптама нәтижелерiнiң және мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің негiзiнде:»;

26) 71-бапта:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Мемлекеттік тіркелуге жатпайды:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттар;

2) тиісті өндірістік практика жағдайларында өндірілген дәрілік субстанциялар;

3) фармакопеялық дәрілік өсімдік шикізаты;

4) жеке тапсырыстар бойынша медициналық техника және медициналық мақсаттағы бұйымдар дүкендерінде дайындалған медициналық мақсаттағы бұйымдар;

5) оптика дүкендерінде дайындалған медициналық оптика бұйымдары;

6) оларды әрі қарай сату құқығынсыз көрме өткізу үшін дәрілік заттар, медициналық техника және медициналық мақсаттағы бұйымдардың көрмелік үлгілері;

7) клиникалық сынаулар және (немесе) зерттеулер жүргізу үшін түсетін дәрілік заттар, медициналық техника және медициналық мақсаттағы бұйымдардың үлгілері;

8) ғылыми-зерттеу зертханалық диагностикалық приборлар;

9) ауруларды диагностикалауда қолданылмайтын зертханалық приборлар;

10) медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың құрамына кіретін және жеке бұйым немесе құрылғы ретінде қолданылмайтын жиынтықтаушы.»;

13-тармақ 2-абзацындағы мынадай редакцияда жазылсын:

«Сараптама ұйымына тізбесін уәкілетті орган айқындайтын құжаттарды қамтитын тіркеу деректері, сондай-ақ дәрілік заттардың үлгілері, дәрілік заттардың және өзге қоспалардың стандарттық үлгілері, дәрілік затты үш есе зерттеу жүргізу үшін қажетті шығындау материалдары ұсынылады.»;

27) 72-бапта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«72-бап. Биологиялық активті заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеу»;

2-тармақ алып тастау;

28) 73-бабының 2- тармақ алып тастау;

29) в статье 74:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:«74-бап. Фармакологиялық және дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы клиникалық зерттеу»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Фармакологиялық және дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы клиникалық зерттеу және (немесе) сынау зерттелетін дәрілік препараттың клиникалық, фармакологиялық және (немесе) фармакологиялық-динамикалық әсерін анықтау немесе растау және (немесе) жанама әсерлерін анықтау үшін субъект ретінде адамды қатыстыра отырып интервенциялық емес және интервенциялық клиникалық зерттеулер түрінде және (немесе) олардың қауіпсіздігі мен тиімділігін белгілеу үшін сіңірілуін, таралуын, биотрансформациясын және шығарылуын зерделеу мақсатында жүргізіледі. Интервенциялық клиникалық зерттеулер сыналатындарды сақтандырудан кейін ғана жүргізіледі.»;

30) 75-бабының 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:«2. Медициналық мақсаттағы бұйым мен медициналық техника тікелей медициналық мақсаттағы бұйымға және медициналық техникаға және (немесе) тұтынушылық қаптамаға басылған таңбасымен және медициналық мақсаттағы бұйымға медициналық қолдануы бойынша нұсқаулығымен және медициналық техникаға пайдалану құжатымен айналысқа түседі.»;

31) 76-бапта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«76-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге арналған дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алу»;

2- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге арналған дәрілік заттарды сатып алу үшін бөлінетін бюджет қаражатын оңтайлы және тиімді жұмсау мақсатында дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техника уәкілетті орган белгілегеннен аспайтын бағалар бойынша сатып алынады.

Дәрілік заттарға баға қалыптастыру ережелерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды..»;

31) 77-бапты мынадай редакцияда жазылсын:«77-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу және олармен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай дистрибьютор»


Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алу және олармен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай дистрибьюторды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алу және олармен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай дистрибьютер қызметінің негізгі нысанасы өнім берушілерді таңдау және олармен өнім беру шарттарын жасасу, тапсырысшыларды уәкілетті орган айқындайтын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техника тізімі бойынша дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен және медициналық техникамен қамтамасыз ету, сондай-ақ дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сақтау және беру жөніндегі қызметтерді тапсырысшының ұсынуы болып табылады.

2. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидасын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

3. Өнім берушінің дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы өндіруші не өндірушінің ресми өкілі мәртебесінің болуы дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алу және олармен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай дистрибьютердің әлеуетті өнім берушіні таңдауының негізгі критерийі болып табылады.

4. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алудың принциптері:

1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау;

2) сатып алуды жүргізу рәсіміне қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге тең мүмкіндіктер беру;

3) әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік;

4) сатып алу процесінің жариялылығы және ашықтығы;

5) отандық тауар өндірушілерді қолдау болып табылады.
5. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алу және олармен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай дистрибьютор өз міндеттерін орындамағаны және (немесе) тиісті дәрежеде орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады..»;

32) 80-бапта:

2- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Тиісті өндірістік практика жағдайларында өндірілген дәрілік субстанцияларды, сондай-ақ осы баптың 3-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге дол берілмейді.»;

3-тармақ 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:


«1) егер олар:төтенше жағдайлар салдарларының алдын алуға және/немесе оларды жоюға;
медициналық ғылым мен тәжірибені дамытуға;

3-тармақ 2) тармақша бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) уәкілетті органның келісімінсіз;»;

33) 81-бабының 2-тармақ бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника Қазақстан Республикасының аумағынан уәкілетті органның келісуінсіз әкетілуі мүмкін.:»;

34) 84-бапта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«84-бап. Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысына тыйым салу, оларды тоқтата тұру немесе айналыстан алып қою немесе қолданылуын шектеу»;

1- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Уәкілетті орган дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы қолдануға, өткізуге немесе өндіруге тыйым салуы немесе тоқтата тұруы, сондай-ақ оларды айналыстан алып қою немесе қолданылуын шектеу туралы шешім қабылдауы мүмкін.»;1- тармақ 2)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын::

«2) дәрілік заттардың адамның денсаулығына қауіпті, дәрілік затты қолдану жөніндегі медициналық нұсқаулықта көрсетілмеген жанама әсерлері анықтау немесе нұсқаулықта көрсетілген жанама әсерлердің ауыр жағдайларын анықтау, немесе төмен терапевтік тиімділігі/терапевтік әсердің жоқтығы немесе оның басқа елдердің нарығынан ауыр жанама әсерлерінің анықталуына, пайда/тәуекелдің жағымсыз ара-қатынасына байланысты алынып тасталуы және/немесе тоқтатылуы туралы ақпараттың болуы кезінде анықтау жиілігін арттыру.».

35) мынадай мазмұндағы 84-1)- бабымен толықтырылсын:


«84-1. Жалған дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техника

1. Қазақстан Республикасы аумағында жалған дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техниканы өндіру, әкелу, сақтау, қолдану және іске асыруға тыйым салынады.

2. Жалған дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техника уәкілетті органмен бекітілген тәртіпте жойылуға жатады.

3. Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техниканың айналымы саласындағы тұлғалар мен субъектілер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жалған дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техниканы өндіруі, сақтауы, таратуы, өткізуі үшін жауапкершілікке тартылады.

4. Бұрмалауға (сипаттамалары және/немесе пайда болған жері туралы бұрыс мәлімет беру) сондай-ақ: жалған өнімді өндіруге арналған және әзірленген аксессуарлар, материалдар және бөліктері, сондай-ақ өнімге немесе оның өндірісіне және/немесе таратылуына қатысты құжаттар жатады.

5. Жалған дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техниканы қолданумен байланысты тәни немесе психикалық зиян келтірілген тұлға тәни, психологиялық және әлеуметтік оңалтуға, сондай-ақ құқық бұзушылар есебінен өтемақыға құқылы.

6. Бұрмаларды болдырмау және онымен күрес уәкілетті органмен мүдделі мемлекеттік органдармен, өндіруші-ұйымдармен, денсаулық сақтау субъектілерімен, қоғамдық ұйымдармен тығыз өара іс-қимыл арқылы жүзеге асырылады.


7. Уәкілетті орган жалған (контрафактілік) фармацевтикалық өніммен күресте халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады..»;

36) 85-бапты мынадай редакцияда жазылсын:


«85-бап. Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың жанама әсерлерінің мониторингі және фармакологиялық қадағалау

1. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасы аумағында дәрілік заттарды фармакологиялық қадағалаудың мемлекеттік жүйесінің құрылуы мен қызмет етуін ұйымдастырады.
2. Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың жанама әсерлерінің мониторингін және фармакоқадағалау жүргізу тәртібін уәкілетті орган бекітеді.


3. Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың жанама әсерлерінің мониторингі медициналық және фармацевтикалық ұйымдарда, сондай-ақ тіркеу куәліктерінің иелерімен жүргізіледі.


4. Денсаулық сақтау субъектілері уәкілетті органға дәрілік заттың басқа да дәрілік заттармен өзара әрекеттесу ерекшеліктерінің байқалу фактілері және жанама әсерлері, оның ішінде дәрілік затты, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы қолдану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілмеген жанама әсерлері туралы жазбаша хабарлауға міндетті.»;

37) 86-бапбының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«86-бап. Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника туралы ақпарат»;

38) 90-бапта:

4-тармақта:

9)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) гигиеналық оқытудан, медициналық тексеріп-қараудан өткендігін куәландыратын құжаты жоқ адамдарды жұмысқа жібермеуге, сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдары анықтаған инфекциялық, паразаиттік аурулармен ауыратын науқастарды және инфекциялық, паразаиттік аурулардың қоздырғыштарын таратушыларды жұмыстан шеттетуге;»;16)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«16) дәрілік заттар туралы толық және дұрыс ақпарат беруге міндетті.»;

39) 3-тармақшы 91-бабының мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Медициналық көмек ауызша немесе жазбаша хабардар етілген ерікті түрдегі келісімі алынғаннан кейін көрсетілуге тиіс. Пациенттің жазбаша хабардар етілген ерікті түрдегі келісімі инвазивті жағдайларда уәкілетті органмен бекітілген нысан бойынша жасалады.»;

40) мынадай мазмұндағы 92- бапта 1-тармақ 8)-тармақшы толықтырылсын:

«8) амбулаториялық деңгейде медициналық және дәрілік көмек алу кезінде оның және медициналық ұйымның арасында жасалған келісімге сәйкес, белгіленген барлық тапсырмаларды орындауға міндетті.»;

41) 175-бабының 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Қосымша білім беру қосымша білімнің білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын медициналық білім беру және ғылыми ұйымдарда жүзеге асырылады.

Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қосымша білім берудің негізгі нысандары болып табылады. Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау тәртібін, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламасын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын білім беру уәкілетті орган айқындайды.»;

42)176-бапта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Денсаулық сақтау саласындағы мамандар үшін біліктілік емтихандары тиесілі біліктілік санаты берілумен мамандардың кәсіби деңгейін анықтау үшін жүргізілетінерікті рәсім болып табылады.»;

2-тармақ 2-тармақшы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) уәкілетті органмен не уәкілетті органмен аккредиттелген ұйыммен жүргізілетін тиісті біліктілік санаты берілетін медициналық және фармацевтикалық білімі бар мамандардың кәсіптік деңгейін айқындау үшін - ерікті біліктілік емтихандары болып бөлінеді.»;

43) 182-бабының 6-тармақ 6)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«6) өзінің кәсіптік деңгейін үздіксіз дамытуға және арттыруға, соның ішінде әрбір бес жыл сайын біліктілігін арттыру жолымен;».   

 2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.Қазақстан Республикасының

      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет