Қазақстанда, қазырғы уақытта, мемлекет программасы бойынша әрбір адам үш тілде сөйлеу керек деп қойылады. Бірінші тіл ол қазақ тілі ол мемлекеттік тілі, қазақтардың тілдері. Екінші тілі орыс тіліжүктеу 10.13 Kb.
Дата11.05.2019
өлшемі10.13 Kb.
түріПрограмма

CultureTalk Kazakhstan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Kazakh and Other Languages
Kazakh transcript:
Қазақстанда, қазырғы уақытта, мемлекет программасы бойынша әрбір адам үш тілде сөйлеу керек деп қойылады. Бірінші тіл ол қазақ тілі – ол мемлекеттік тілі, қазақтардың тілдері. Екінші тілі – орыс тілі. Орыс тілі – ел қатынас тілі. Және ағылышын тілі. Қазырғы уақытта қазақтардың әрбірі екі тілде сөйлейді: қазақ және орыс тілдерінде. Орыс адамдар қазақ тілін көбінесе білмейді. Бірен-саран орыс адамдар қазақша біледі, сөйле алады. Бірақ көбінесе орыстар қазақ тілді білмейді, оны ұқпайды да. Сонымен қазырғы уақытта кішкентай балалар мектептерде екі тілден басқа үшінші ағылшын тілін білу керек. Біз екі тілде сөйлейміз: қазақ тілінде және орыс тілінде. Бұлар мүлдем әртүрлі тілдер. Сол үшін осы екі тілді білу ешқашан да адамдарға артық болмайды. «Неге?», десеңіз, қазақ тілі өте қиын, аглютинативтік тип, орыс тілі де өте қиын. Сіздер оны салғастырсаныз неміс тілімен салғастыруға болады. Сол үшін сіздер осы екі тілден басқа үшінші ағылшын тілін білсеніздер, ол өте сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын.

English translation:
Nowadays in Kazakhstan, according to the government program, all people must speak three languages. The first is the Kazakh language. It is the state language, the language of the Kazakh people. The second is the Russian language. Russian is the language of inter-ethnic communication, and the English language. Nowadays all Kazakhs speak two languages. Usually the Russians don’t speak Kazakh. Very few Russians know the Kazakh language. Most Russians don’t speak or understand Kazakh. Nowadays children at schools, in addition to the two languages, must speak the third language, English. We can speak two languages, the Kazakh language and the Russian language. They are quite different languages. That is why knowing these two languages is always helpful. The Kazakh language is very difficult. It belongs to an agglutinative type and the Russian language is also difficult. You can compare it with the German language. That’s why. I think if you, besides these two languages, can speak English, it will be very helpful for you.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
Каталог: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Қазақстанда қөп қызық жерлер бар. «Неге?», десеңіз, Қазақстанның жері өте үлкен. Бұл Орта Азияның ішіндегі ең үлкен мемлекет. Ең бірінші мен білетін жер ол Шығыс Қазақстан біздің тұратын жеріміз
ctalk transcripts -> Шашбау шаштың түбіне бекітіліп, бұрыммен бірге салбырай төгіліп тұрады
ctalk transcripts -> Үй тұрмысында тұтыну мен сәндік мәні зор бұйымдардың бірі ол сандық. Ол киім-кешек, мата-пұл сияқты бағалы заттар салып, сақтауға арналған. Сандықтың бетін былғарымен қаптап, құйма күміспен әшекейлейді
ctalk transcripts -> Осыдан кеін шаңырақты көтереді. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы зор. Шаңырақ үй, әулет мағынасында да пайдаланылады. Оны «қара шаңырақ» деп атайды. Ұл бала әке шаңырағының иесі, мұрагері болып саналады
ctalk transcripts -> Біз үйлерімізде әртүрлі тағамдар дайындаймыз. Көбінесе әйел адамдар жұмыс істейді. Өте уақыттары аз Бірақ сонда да ыстық тамақты дайындап, ыстық тамақты үйде ішу өте керекті және пайдалы нәрсе деп санаймыз. Сол
ctalk transcripts -> Гүлнәр: Және дастархан оған жайылады. Дастарханның үстіне қазақтардың ұлттық тағамдарын қояды. Мысалы, құрт, бауырсақ, ет асады. Қазақша ет асатын бізде «бес бармақ» деп айтылады. Және наурыз көжені дайындайды
ctalk transcripts -> Тымақтың төбесі төрт немесе алты сай үшкіл киізден құралып, шошақ болып келеді
ctalk transcripts -> Қазақ халқы ертеде киіз үйде тұрған. Сондықтан қазақтың үй мүліктері мен жиһаздары ұлттық қолөнер дәстүрі бойынша көшпелі тұрмысқа лайықталып жасалған
ctalk transcripts -> Сонда менің әкем жылап келе жатады. Бірақ жаңағы шанасың тастамайды. «Неге?», десеңіз, шаңасыз қалса, онда қысқа ет жоқ болады, қыста ет жоқ болса, аш қыс болады
ctalk transcripts -> Қазақстанда шет тілін оқытуы туралы әңгіме айтып берейін. Ағылшын, француз, неміс тілі шет тілі болып саналады. Осы үш тіл шет тілдері деп мектептерде, не болмаса, жоғары білім оқу жерлерде беріледі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет