Қазақстанда шет тілін оқытуы туралы әңгіме айтып берейін. Ағылшын, француз, неміс тілі шет тілі болып саналады. Осы үш тіл шет тілдері деп мектептерде, не болмаса, жоғары білім оқу жерлерде беріледіДата27.06.2018
өлшемі19.27 Kb.
#34882

CultureTalk Kazakhstan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Foreign Language Education

Kazakh transcript:
Қазақстанда шет тілін оқытуы туралы әңгіме айтып берейін. Ағылшын, француз, неміс тілі шет тілі болып саналады. Осы үш тіл шет тілдері деп мектептерде, не болмаса, жоғары білім оқу жерлерде беріледі. Қазырғы уақытта шет тілдерден ең көп оқытылатын ағылшын, екінші орында неміс тілі. Ағылшын тілінін балаларға мектепте төртінші сыныптан, егер ол специализированный мектеп болса, бірінші сыныптан бастап оқытады. Бізде шет тілді бұрын Ресейдің кітабі бойынша оқытатын. Қазір Қазақстанның өзінің кітаптары бар. Сол кітаптары бойынша оқытады. Кейбір мектептерде Ресей кітаптары бойынша оқытады. Шет тілі мектепте аптасына төрт сағат, төрт сағаттан көп беріледі. Ал үлкен сыныптарда шет тілге арналған сағаттар азарады. Бізде сөйлеу практикасы аз. «Неге?», десеңіз, бізде ағылшын тілде сөйлейтін адамдар тұрмайды. Біз сөйлейтін тілдер: қазақ тілі және орыс тілі. Сол үшін оқу менен жазу аспектісі, сөйлеу аспектысынан қарағанда жақсы беріледі. Мектепте балалар басында жай сөйлемдерден, жай сөздерден бастайды. Ең бірінші алфавитты оқиды, қысқа өлеңдер жаттайды. Сүйтіп ақырындап білімді жинай бастайды. Бірақ мектептерде ағылшын тілі, көбінесе, жақсы берілмейді. Көбінесе, балалар мектеп бітірген кезде ағылшынша оқиялмайды, дұрыстап сөйлей алмайды. Ал егер шет тілді жақсы білгініз келсе, онда специализированный мектепке барып оқу керек. Онда сағаттың саны да көп және шет тілі жақсы беріледі. Ал егер мектепті бітіргеннен кейін ары қарай сіз шет тілді өзіңіздің маманыныз ғылып таңдасаңыз, oнда шет тілі факультетіне оқуға түсуге болады. Шет тілі факультетінде шет тілді өте жақсы оқытады. Бұрынғы уақытта біз бес жыл оқығанбыз. Қазырғы уақытта студенттер төрт жыл оқиды. Содан кейін магистратура, не болмаса аспирантура ретінде ары қарай оқуын жалғастырады. Бірінші курстан бастап бесінші курсқа дейін бірінші шет тілді оқытады. Мысалы, бірінші шет тілі ағылшын болса, біріншіден бесіншіге дейін бес жыл оқисыз. Ал үшінші курстан бастап екінші шет тіліді қоса оқыту бастайды. Мысалы, бізде екінші шет тілі – неміс тілі болды. Бірінші шет тілі болғаннан кейін ағылшын тілін бізге көбірек үйретті және оның оқыту техникасы да мықты болды.

English translation:
I want to tell you how English is taught in Kazakhstan. English, French and German are the foreign languages. In the universities, these three languages are offered in the foreign languages department. Nowadays, English is the most commonly taught foreign language and in the second place is German. In the schools, English is taught starting in the fourth grade, but in the specialized schools it starts from first grade. In the past we were taught foreign language through Russian textbooks. Nowadays, Kazakhstan has its own textbooks. English is taught according to these textbooks. In some schools, English is still taught with Russian books. In the schools, the foreign language is taught for at least four or more hours (per week). During the senior year of high school, the hours for English are reduced. We have a little speaking practice because native English speakers don’t live in Kazakhstan. Our spoken languages are Kazakh and Russian. That’s why reading and writing aspects (of English) are taught better than speaking aspects. At school students start with basic sentences and words. First, they read the alphabet and learn short songs. So, they begin to collect knowledge. But in schools, generally, English teachers are not good. Most students graduating from school cannot read and speak English well. If you want to know English very well you should go to a specialized school. They (the specialized schools) schedule more hours (to teach English) and teach English well. If after finishing school you will choose foreign language as your profession, you can apply to the English language department. English is taught very well in the foreign languages department. In the past we attended (university) for five years. Nowadays students study for four years. Then they continue on with their education in magistracy or in post-graduate study. English is taught from the first to the fifth year of higher education. For example, if your first (foreign) language is English, you will learn it from the first to the fifth year. In the third year you start to study the second language. For example, we studied German as a second foreign language. Because English was our first (foreign) language, we have been studying it more and the teaching methodology was excellent.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
Каталог: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Қазақстанда қөп қызық жерлер бар. «Неге?», десеңіз, Қазақстанның жері өте үлкен. Бұл Орта Азияның ішіндегі ең үлкен мемлекет. Ең бірінші мен білетін жер ол Шығыс Қазақстан біздің тұратын жеріміз
ctalk transcripts -> Шашбау шаштың түбіне бекітіліп, бұрыммен бірге салбырай төгіліп тұрады
ctalk transcripts -> Үй тұрмысында тұтыну мен сәндік мәні зор бұйымдардың бірі ол сандық. Ол киім-кешек, мата-пұл сияқты бағалы заттар салып, сақтауға арналған. Сандықтың бетін былғарымен қаптап, құйма күміспен әшекейлейді
ctalk transcripts -> Осыдан кеін шаңырақты көтереді. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы зор. Шаңырақ үй, әулет мағынасында да пайдаланылады. Оны «қара шаңырақ» деп атайды. Ұл бала әке шаңырағының иесі, мұрагері болып саналады
ctalk transcripts -> Біз үйлерімізде әртүрлі тағамдар дайындаймыз. Көбінесе әйел адамдар жұмыс істейді. Өте уақыттары аз Бірақ сонда да ыстық тамақты дайындап, ыстық тамақты үйде ішу өте керекті және пайдалы нәрсе деп санаймыз. Сол
ctalk transcripts -> Гүлнәр: Және дастархан оған жайылады. Дастарханның үстіне қазақтардың ұлттық тағамдарын қояды. Мысалы, құрт, бауырсақ, ет асады. Қазақша ет асатын бізде «бес бармақ» деп айтылады. Және наурыз көжені дайындайды
ctalk transcripts -> Тымақтың төбесі төрт немесе алты сай үшкіл киізден құралып, шошақ болып келеді
ctalk transcripts -> Қазақ халқы ертеде киіз үйде тұрған. Сондықтан қазақтың үй мүліктері мен жиһаздары ұлттық қолөнер дәстүрі бойынша көшпелі тұрмысқа лайықталып жасалған
ctalk transcripts -> Сонда менің әкем жылап келе жатады. Бірақ жаңағы шанасың тастамайды. «Неге?», десеңіз, шаңасыз қалса, онда қысқа ет жоқ болады, қыста ет жоқ болса, аш қыс болады
ctalk transcripts -> Қазақтардың қонақты қарсы алу туралы әңгіме айтып берейін. Қазақтарда қонақ деген бұрынғы заманнан бастап өте қасиетті адам болып саналды


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет