ҚазақТҰтынуодағЫбет1/31
Дата12.09.2017
өлшемі2.44 Mb.
#454
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


ҚАЗАҚТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы


ЭКОНОМИКА ІЛІМДЕРІНІҢ

ТАРИХЫ

Барлық мамандық бойынша оқитын студенттерге арналған дистанциондық оқу – тәжірибе құралы
  • Жанагулов А.Ш.

  • Сүйіндіков Ж.С.

  • Ускенбаева А.Р.

  • Cтепаницкая О.А.

КАРАҒАНДЫ 2004

Пікір жазғандар:меңгерушісі, э.ғ.д., профессор А.Д. Дүйсембаев;

  • ҚЭУ э.ғ.к., доцент Шумеков З.Ш.

ББ-65.02. я 7

Э 40

ISBN 9965-508-84-4
(Бас. ред. э.ғ.к. профессор Жанагулов А.Ш.) Авторлар коллективі: Жанагулов А.Ш. (1 тақ., 3 тақ., 4 тақ., 5 тақ, 7 тақ., 8 тақ.), Степаницкая О.А., Ж.С. Сүйіндіковпен бірге (2 тақ.), Сүйіндіков Ж.С. (6 тақ.), Ускенбаева А.Р. (9 тақ. жазды).

Ұсынылып отырған оқу құралы Қазақстан Республикасының жоғарғы кәсіптік білім беретін стандартының бағдарламалық талаптарына сәйкес қазақ тілінде жазылған.

Оқу құралы мүмкіндік болғанша жалпы нарықтық экономиканың даму жолдарына, өндірістің ұлғайюына, әлемдік экономикалық теориялардың өзгеру эволюциясына тоқталған.

Мемлекетік тілде жазылған оқу құралы студенттерге, аспиранттарға, мұғалімдерге, экономикалық теорияны білем деген қалың бұқараға көмектесуге тиіс.

Авторлар ұжымы


  • Жанагулов А.Ш.

  • Сүйіндіков Ж.С.

  • Ускенбаева А.Р.

  • Cтепаницкая О.А.


U 060300000 Қарағанды

00 (05) –02 экономикалық

ISBN 9965-508-84-4 университеті

МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ 8

1 ТАҚЫРЫП: ЭКОНОМИКА ІЛІМІ ТАРИХЫНЫҢ ПӘНІ МЕН МЕТОДЫ. ЕРТЕ ӘЛЕМДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОЙЛАР , ПІКІРЛЕР, КӨЗҚАРАСТАР 9

1.1 Экономикалық ойлар тарихы – ғылым ретінде 9

1.2 Методология және курсты кезең – кезеңге бөлу. 15

1.3 Ежелгі әлемде экономикалық ойлардың пайда болуы (Вавилон, Қытай, Индия) 16

1.4 Ерте дүниедегі Греция мен Ежелгі Римдегі экономикалық көзқарастар 19

ТҮЙІН 26

Негізгі терминдер 27

Практикум 28

§1 Енді Сіз білесіз: 28

§2 Қайталау үшін сұрақтар. 29

§3 Білімді өзіндік тексеруге арналған тестер 29

2 ТАҚЫРЫП: ФЕОДАЛИЗМНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ІЛІМІ 32

2.1 Шығыс және Батыс Европа елдеріндегі феодализмнің экономикалық идеяларының ерекшеліктері 32

2.2 Меркантилизм – саяси экономияның алғашқы мектебі 37

2.3 Меркантилизмнің даму ерекшеліктері мен кезеңдері 39

2.4 Утопиялық социализм және оның дамуындағы эволюцияның жалпы сипаттамасы. 43

ТҮЙІН 52


Негізгі терминдер 53

Практикум 53

§ 1 Енді Сіз білесіз: 53

§ 2 Қайталау үшін сұрақтар: 54

§3 Білімді өзіндік тексеруге арналған тестер: 54

3 ТАҚЫРЫП: АНГЛИЯДАҒЫ КЛАССИКАЛЫҚ САЯСИ ЭКОНОМИЯНЫҢ ДАМУЫ 57

3.1 Классикалық саяси экономияның пайда болуының тарихы және оның жалпы сипаттамасы. 57

3.2 У. Петти – ағылшын классикалық саяси экономиясының негізін салушы. 58

3.3 А. Смит шығармаларында классикалық саяси экономияның дамуы. 61

3.4 Д. Рикардоның методологиясы 66

және оның еңбек құн теориясы. 66

3.5 Мальтустың саяси экономиясы және қазіргі мальтузианистер. 74

ТҮЙІН 76

Негізгі терминдер 77

Практикум 78

§ 1 Енді Сіз білесіз: 78

§ 2 Қайталау үшін сұрақтар: 78

§ 3 Білімді өзіндік тексеруге арналған тестер. 78

4 ТАҚЫРЫП: ФРАНЦИЯДАҒЫ КЛАССИКАЛЫҚ САЯСИ ЭКОНОМИЯНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ДАМУЫ 81

4.1 Францияның классикалық саяси экономиясының 81

ағылшын саяси экономиясынан өзгешелігі. 81

4.2 Пьер Буагильбер– францияның классикалық 83

саяси экономия мектебінің негізін салушы. 83

4.3 Франсуа Кенэнің физиократизміне 86

сипаттама және оның «Экономикалық кестесі». 86

4.4 С. Сисмонди – экономикалық романтизмнің өкілі. 91

4.5 П.Ж. Прудон және оның әдісінін сипаттамасы. 93

ТҮЙІН 94


Негізгі терминдер: 95

Практикум: 95

§1 Енді Сіз білесіз: 95

§2 Қайталау үшін сұрақтар: 96

§3 Білімді өзіндік тексеруге арналған тестер: 96

5 ТАҚЫРЫП: САЯСИ ЭКОНОМИЯНЫҢ ГЕРМАНИЯДА ДАМУЫ 98

5.1 “Ескі” және “Жаңа” тарихи мектептердің 98

пайда болуы. 98

5.2 Маркстік саяси экономияның 103

қалыптасуы мен дамуы. 103

5.3 К.Маркстің методологиясы және 109

“Капиталды” жазуы. 109

5.4 “Капиталдың” үш томының құрылымы. 113

5.5 Ф.Энгельстің экономика ғылымына қосқан үлесі. 121

ТҮЙІН 124

Негізгі терминдер: 125

Практикум 126

§1 Енді Сіз білесіз: 126

§2 Қайталау үшін сұрақтар: 126

§3 Білімді өзіндік тексеруге арналған тестер: 127

6 ТАҚЫРЫП: РЕСЕЙДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 129

ОЙ-ПІКІРЛЕР 129

6.1 ХІХ ғасырдың аяғындағы ХХ ғасырдың басындағы Ресейдегі экономикалық ой-пікірлер. 129

6.2 Ресейдегі марксизмнің эконоимикалық идеяларының дамуы. 135

6.3 Социализмнің экономикалық негіздерін жасаушы 142

ТҮЙІН 154

Негізгі терминдер 155

Практикум 155

§1 Енді Сіз білесіз: 155

7 ТАҚЫРЫП: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОЙЛАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ДАМУЫ. 158

7.1 Қазақстандағы номадизмнің ерекшеліктері. 159

7.2 Фольклор – экономикалық ойлардың бастау бұлағы 163

7.3 Әл - Фараби ілімі, Тәуке ханның “Жеті жарғы” – 165

заң ескерткіші. 165

7.4 ХІХ ғасырдағы Қазақ – демократтарының 168

әлеуметті –экономикалық көзқарастары. 168

7.5 Қазақстанның мемлекеттік социализмнен рынок қатынастарына өту кезендегі экономикалық ғылымның дамуы. 179

8 ТАҚЫРЫП. КЕЙНСИАНДЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 206

8.1 Кейнсиандықтың пайда болуының тарихи жағдайы. 207

8.2 Дж М. Кейнс – сұранысты басқару негізінде экономиканы реттеудің макроэкономикалық 209

теориясының негізін қалаушы. 209

8.3 Неокенсиандық және кейнсиандық 214

дамудың екі үрдес. 214

8.4 Кейнсиандықтың эволюциясы және 225

поскейнсиандықтың пайда болуы. 225

ТҮЙІН 231

Негізгі терминдер 232

Практикум 232

§1 Енді Сіз білесіз: 232

§2 Қайталау үшін сұрақтар 233

§3 Біліміді өзіндік тексеруге арналған тестер: 233

9 ТАҚЫРЫП: ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯЛАР. 235

9.1 Экономикалық ойдың неокласикалық 236

бағытының генезисі. 236

9.2 Маржинализмнің Австрия мектебі мен Кембридж мектебінің ерекшеліктері. 239

9.3 Экономикалық теорияның институционалды-әлеуметтік бағытының генезисі. 248

9.4 Осы заманғы консерватизмнің негізгі ағымдары. 256

ТҮЙІН 263

Негізгі терминдер: 264

Практикум 265

§1 Енді Сіз білесіз: 265

§2 Қайталау үшін сұрақтар: 265

§3 Білімді өзіндік тексеруге арналған тестер: 266

ҮСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 268


Каталог: attachments -> article
article -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
article -> Аудит пәнінен курстық ЖҰмыс жазу жөнінде әдістемелік нұСҚаулар, тақырыптар
article -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
article -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
article -> Қазтұтынуодағы
article -> Конспект урока биологии по теме: «Биотические связи в сообществе»
article -> ҚазтұтынуодағЫ
article -> Ќазтўтынуодаєы
article -> 1. Оқу-танысу практикасының мақсаты мен міндеттері
article -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет