ҚазтұтынуодағЫ Қарағандыжүктеу 0.68 Mb.
бет1/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.68 Mb.
  1   2   3   4   5

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

мамандық 5В090900 «Логистика»(4 оқу жылы, қаз)

Қарағанды 2016-2017 ж.ж.
Элективті пәндер каталогы Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылған

№ _5__ хаттама «_31__»___03___2016 ж. Қарағанда, ҚҚЭУ 2016. 41бет.


Каталог элективті пәндер тізімінен (таңдау бойынша компоненттен) және мамндық бойынша олардың бағдарламаларының қысқаша курсынан тұрады. ҚҚЭУ оқытушылары мен студенттеріне арналған.СТУДЕНТ ЖАДЫНАМАСЫ
Құрметті Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің студенті!

Сізге элективті оқу пәндерінің Каталогы ұсынылып отыр. Бұл жүйеленген аннотация берілген элективті оқу пәндерінің тізбесі. Ол сіз үшін оқытудың жеке траекториясын дербес, жедел, икемді және жан жақты қалыптастыру мүмкіндіктерін жасау мақсатында жасалды. Бұл Өзіңіздің жеке оқу жоспарыңызды жасаудағы Сіздің көмекшіңіз.

Кредиттік оқыту технологиясы жағдайында бүкіл оқу пәндері 3 цикл – Жалпы білім беруге (ЖБП), Базалыққа (БП) және Бейіндік пәндерге (БП) бөлінеді. Оқу пәндерінің осы циклдерінің әрбірінің ішінен 2 түрге – Міндетті компонент пен таңдаған компонентке (элективті, яғни таңдап алатын оқу пәндеріне) бөлінеді. Мамандықтар бойынша Мемлекеттік білім берудің жалпыға бірдей міндетті стандарттары мен міндетті пәндер компоненттерін аталған мамандық студенттерін қоспағанда бүкілі оқып үйренеді.

Элективті оқу пәндерін кафедралар Сіздің оқып үйренуіңіз үшін ұсынады.Элективті оқу пәндерінің бүкіл тізбесінен Сіз, атап айтқанда Өзіңіз үшін қызықтысын таңдай аласыз. Осылай, оқу пәндерінің әрбір циклі бойынша Сіздің жеке оқу жоспарыңызға 2 бөлім: Міндетті компонент пен таңдаған Компонент (элективті оқу пәндері) енетін болады.

Каталогтың көмегімен Өзіңіздің жеке оқу жоспарыңызға енгізу үшін элективті оқу пәндерін қалай таңдауға болады?

 1. Тізімде Сіздің курсыңыз бен оқу семестрін табыңыз.

 2. Элективті оқу пәндеріне Типтік оқу жоспарымен, барлығы қанша кредит бөлінетінін анықтаңыз.

 3. Элективті оқу пәндері тізбесінің өзімен танысыңыз. Оқу пәндері таңдаған курстарға тиісті нөмермен біріктірілгеніне назар аударыңыз. Элективті пәндердің әрбір тобынан тек қана бір элективті оқу пәнін таңдауға болады.

 4. Өзіңізді қызықтырған элективті оқу пәнінің Сипаттамасын оқыңыз және Өз таңдауыңызды жасаңыз.

 5. Сіз таңдаған кредиттер санының Типтік оқу жоспары бойынша талап етілетін санға сәйкес келуін тексеріңіз.

 6. Сізге элективті оқу пәндерін таңдауда Өзіңіздің эдвайзеріңіз көмектеседі.ЕСЕП- ҚАРЖЫ ФАКУЛЬТЕТІ

5В090900 «Логистика»

4 оқу жылы
Академикалық дәреже 5В090900 – Логистика (Экономика саласы) мамандығы бойынша қызметтер облысындағы бакалавр
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР


Пән циклы

Пән коды

Пән атауы

Несие саны

Сем.

2 курсТаңдау бойынша курс 1БП

AL 2209

Ақпараттық логистика

3

4
IM 2209

Интернет-маркетинг

3

4

БП
Таңдау бойынша курс 2


BP 2215

Бизнес жоспарлау

3

4
SP 2215

Стратегиялық жоспарлау

3

4

БП
Таңдау бойынша курс 3


BB 2216

Баға және баға белгілеу

3

4
ORT 2216

Көтерме және бөлшек сауда

3

4

БП
Таңдау бойынша курс 4


UP 2217

Персоналды басқару

3

4
АRB 2217

Адам ресурстарын басқару

3

4Таңдау бойынша курс 5ПП

OKT 2304

Көліктің жалпы курсы

2

3
OGKR 2304

Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру

2

3

БП
Таңдау бойынша курс 6


ML 2306

Маркетингтегі логистика

3

4
ZhTB 2306

Жеткізу тізбектерін басқару

3

4


Таңдау бойынша курс 1

Ақпараттық логистика

Пререквизиттер: «Информатика», «Логистика негіздері»

Постреквизиттер: Бірыңғай көлік жүйесі, Саланы жүйелік талдау, Логистикадағы сандық талдау

Мақсаты: студенттерді бизнес-қызметтің заманауи бағыты ретіндегі ақпараттық логистиканың теориялық және әдістемелік негіздерімен таныстыру; әр түрлі деңгейдегі бизнес-жүйелердегі ақпарат ағындарының қозғалысын басқару облысындағы білімдерді қалыптастыру; тауарларды жеткізу тізбектерінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі жолда ақпараттық қарым-қатынас принциптерін меңгеру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық логистиканың негізгі түсініктері. Ақпарат пен ақпараттық қамтамасыздандырудың логистикалық технологияларды жүзеге асырудағы ролі. Ақпараттық жүйелер және олардың жіктелуі. Логистикалық ақпараттық жүйелер. Ақпараттық ағындар. Кәсіпорындағы электронды құжат алмасу. Эдифакт жүйесі. Ақпараттық логистикадағы келіссөздердің маңызы. «1С:Предприятие» бағдарламасы. Кәсіпорын клиенттерінің деректер базасы. Сатып алу логистикасындағы ақпараттық ағындар. Қойма логистикасын автоматтандыру. Көліктік логистикадағы ақпараттық технологиялар. Құқықтық және кедендік ақпараттық жүйелер. Логистикадағы геоақпараттық жүйелер. Логистикадағы интернет-технологиялар және жеткізу тізбектерін басқару.

Күтілетін нәтижелер:

 • ақпараттық логистиканың объектісін, пәні мен негізгі түсініктерін білу;

 • ақпараттық ағындар қозғалысын басқару мәселелерінің логистикалық қойылымын білу;

 • кәсіпорындағы тауарларды жеткізудің тізбектерін ақпараттық жабдықтауды дамыту бағыттарын білу;

 • кәсіпорынның логистикалық қызметін дамыту үшін компьютерлік технологияларды қолдану;

 • кәсіпорынның ішкі бизнес-процесстерін ақпараттық қамтамасыздандыру дағдыларын меңгеру.


Интернет-маркетинг

Пререквизиттер: «Информатика», «Маркетинг»

Постреквизиттер: «Тарату логистикасы», «Логистикадағы жоспарлау мен бақылау»

Мақсаты: өнер-бiлiмдердi қалыптастыру және дағдыларды жүзеге асырудың төңiрегiндегi, тыңдаушыларында маркетинг және алға басудың әдiстерiн ғаламторда желi ғаламтор, жарнамалық игеру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғаламтордағы маркетинг - бұл маркетинг стратегиясының ажырамас бөлiгi. Маркетингтiң құрал сайт. Құрылыстың қағидаттары және мүмкiндiк E-mail маркетинг. Ғаламторға жарнаманың орналастыруын бағалы үлгiлер. Жарнамалау науқанының тиiмдiлiгiн бағалау. Ғаламторға маркетинг зерттеулерiнiң жүргiзуi. Желi ғаламтор жарнама. Маркетингте әлеуметтiгi медиа. Ғаламторға алға басудың әдiстерi.

Күтілетін нәтижелер:

- Нәтижелі жарнама әрекеттері;

- өнiмнiң тұтынушысының портретін құрастыру және жарнама берушiнiң мақсаттық дәрiсханасының құрамын анықтау.

- сайт өндеу икемінің болуы

- ресурстарды мүмкiндiк ғаламтор пайдалануға икемi болу- ғаламторда маркетинг зерттеулерiн ұйымдастыру.
Таңдау бойынша курс 2

Бизнес жоспарлау

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Менеджмент»

Постреквизиттер: «Бизнесті бағалау», «Инвестициялық жобалардың тиімділігін негіздері»

Мақсаты: «Бизнес жоспарлау» пәнін оқытудың басты мақсаты болып студенттер арасында бизнес-жобаларды табысты жүзеге асыру үшін бизнес-жоспарлардың жобаларын құрау мен жүзеге асыру әдістерін қалыптастыру болып табылады.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бизнесті жоспарлау, оның мәні және процесінің ерекшеліктері. Бизнес-жоспарлардың әр түрлерінің жіктелуі және ерекшеліктері. Бизнес-жоспарды дайындау әдістемесі: бизнес-жоспардың мақсаттары мен міндеттері, құрылымы. Бизнес-жоспарды ақпараттық қамтамасыз ету: бизнес-жобаның сипаттамасы. Бизнес-жобаның нарықтық бағытталуы. Бизнес-жоспарды жүзеге асырудың бәсекелік ортасы. Бизнес жоспарлауды маркетингтік қамту. Бизнес-жоспар құрылымындағы инвестицияларды талдау. Бизнес жоспарлаудағы тәуекелділік және оны бағалау жолдары

Күтілетін нәтижелер:

 • Бизнес-жоспарлаудың мәнімен, кәсіпорын мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлі, шаруашылық жүргізу обьектісі ретінде танысу;

 • Кәсіпорынның жоспарлауға қажетті ресурстық базасы мен әртүрлі ресурстарды пайдалану тиімділігін қарастыру;

 • Экономиканың өндірістік сферасы мен қызмет көрсету сферасы ерекшеліктерін ескере отырып бизнес-жоспарды жасаудың әдістерін қарастыру;

 • Бизнес-жоспарлау әдістерінің көмегімен өндірістік ресурстарды рационалды жіктеу жолымен кәсіпорындағы өндірістік процестерді жетілдіру жолдарын зерттеу;

 • Кәсіпорынның қызмет етуінің шаруашылық механизмі мен оның қызметінің қаржылық нәтижелерін зерттеу.


Стратегиялық жоспарлау

Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Менеджмент

Постреквизиттер: «Бизнесті ұйымдастыру»

Мақсаты: стратегиялық жоспарлау объектінің шаруашылық қызметінің әр түрлі деңгейлерінде басқару құралы ретінде білімдерді кеңейту және тереңдетіп оқыту.

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Стратегиялық жоспарлау» мазмұны оның ерекшеліктерімен және зерттеу мақсатымен анықталады. Осыған байланысты оқу процессінде экономикалық эссе, кейс-әдіс, іскерлік ойындар, тестілерге жататын арнайы тәжірибе, білім қалыптастыруға бағытталған оқу әдісін пайдалану қажет.

Күтілетін нәтижелер:

 • Стратегиялық жоспарлау әдістемесі және мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу.

 • Стратегиялық жоспарлауды қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану.

 • Стратегиялық жоспарлау кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдеу.

 • Стратегиялық зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану.

 • Қазіргі заманғы экономикалық жағдайындағы стратегиялық даму үрдісін зерттеу, талдау және білімдері мен дағдыларын қолдану мүмкіндіктеріне ие болу, ұлттық экономиканың кез келген деңгейінде тиімді стратегиялық шешімдерді таңдау және стратегиялық талдау жүргізе білуі қажет.


Таңдау бойынша курс 3

Баға және баға белгілеу

Пререквизиттер: Микроэкономика, Маркетинг

Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдерінң тауартануы, Стандарттау, маркетингтік коммуникациялар

Мақсаты: студенттерді экономиканы дамытудағы баға және баға механизмінің теориялық және практикалық негіздерімен таныстыру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Баға нарық категориясы. Бағаны кәсіпорыннның экономикалық мәселелерін шешу құрал ретінде қарастыру. Тауар нарығының іргесін құраушы ұғымдар (мұқтаждық, қажеттілік, тілек, тауар, айырбас, келісім). Баға белгілеудің нарық құрылымына тәуелділігі. Баға белгілеу әдістемесі. Баға қызметтері. Бағалар жүйесі және оның белгілері. Баға түрлері және жіктелуі. Бағаларды экономикалық және әкімшілік әдістер арқылы реттеу. Баға саясатының мазмұны және фирманың баға белгілеу стратегиялары. Шығындарды басқару және нарық сегментін таңдау. Баға белгілеудің шығындық әдісінің мәні: артықшылықтары мен кемішіліктері. Пассивті және белсенді баға белгілеу. Тауар құндылығы мен оның бағасының ара-қатынасы. Баға белгілеу тактикасы. Көліктік өнімнің өзіндік құны. Көліктік тариф. Коммуналдық мекеме қызметтерінің тарифі. Реттелетін және еркін бағалар.

Күтілетін нәтижелер: - баға механизмі туралы түсініктеме алу;

- теориялық білімдерін практика жүзінде фирманың баға саясаты мен стратегиясын қалыптасытыруда қолдана білу;

- нарықтың әр түрлі типтерінде баға белгілеудің дәйектері мен дәлелдеулерін келтіру;

- баға мен баға құрушы факторлардың кәсіпкерлік қызмет нәтижесіне ықпалынан хабардар болу;- бағаларды әр түрлі әдістермен белгілеуг дағдысын арттыру.
Көтерме және бөлшек сауда

Пререквизиттер: "Экономикалық теория",

Постреквизиттер: Логистика

Мақсаты: көтерме бөлшек сауда негізін, принциптерін, сауда технологиялық процессті, негізгі факторлар, тауар ассортиментін басқаруды үйрену.

Курстың қысқаша сипаттамасы: бұл пән студенттерде сауда жайлы түсірік қалыптасуына көмектеседі, сауданың түрлері және мемлекет тарабынан реттеу. Пән негізгі сұрақтары: сауда функциясы, көтерме – бөлшек сауда классификациясы. «Көтерме және бөлшек сауда» курсының бағдарламасын игеру барысында студенттер көтерме сауда кәсіпорындарының түрлерін, олардың типтерін, орналастыруына әсер ететін факторларды, тауарларды көтере сатып алу және көтере сатуды ұйымдастыруды қарастырады. Сондай-ақ бөлшек сауда жүйесін, бөлшек саудаүдерісін дұрыс ұйымдастыру үшін білімдерді қалыптастырады. Болашақ кәсібінде жоғары оқу орнында алған білімдерін іс жүзінде пайдалану ұшін практикалық дағдыларды қалыптастырады. Бұның бәрі болашақ мамандардың оқуының тиімділігін көтереді, өзін өзі үнемі тәрбиелеуге бейімдейді және экономиканың түрлі салаларында өзінің оқу барысында алған білімдерін дұрыс қолдануға көмегін тигізеді.

Күтілетін нәтижелер: іс әрекетті жобалай алу тиімді саудаға бағытталған
Таңдау бойынша курс 4

Персоналды басқару

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Маркетинг»

Постреквизиттер: «Өндірістік менеджмент», «Операциялық менеджмент»

Модульдің мақсаты: «Салалар экономикасы» пәнінің мақсаты болып студенттерге салалар экономикасы теориясы аймағында білімдер мен нарықтық экономика жағдайында салаларды экономикалық басқару әдістері мен формаларын тәжірибеде қолдану табылады.

Модульдің мазмұны: Нарық шаруашылығының инфрақұрылымы. Нарық негіздері мен классификациясы. Нарықтық инфрақұрылымның мәні, негізі және функциясы. Нарықтық инфрақұрылымы кешенді жүйе ретінде. Көтерме нарық - нарықтық инфрақұрлымның элементі ретінде. Бөлшек сауда нарығы. Өндіріс құралдарының нарығы.Тауарлық биржалар. Тауарлық биржаны ұйымдастыру жүйесі. Қаржы нарығының инфрақұрылымы. Мамандандырылған несие-қаржылық институттары. Жұмыс күші нарығы және оның инфрақұрылымы. Қызмет көрсету нарығының инфрақұрылымы. Инфрақұрылым кешеннінің қалыптасуы және даму бағасының негізі. Кедендік инфрақұрылым құрудың экономикалық негіздері.

Күтілетін нәтижелер:

 • салалар экономикасының негізгі түсінігі мен тұжырымдамасын;

 • салалар нарығында фирма қызметін айқындайтын заңнамалық және нормативтік актілерін;

 • саланы менгеру моделдері мен оны басқарудың әдістерін, принциптерін тәжірибеде қолданылуын;

 • салалар экономикасы тұжырымдамасы мен түсініктерін меңгеру кезінде шынайы салалық нарықтарына сипаттама беру;

 • салалар экономикасы облысында жаңа білімдер мен ілімдерді өзіндік игере алуы керек.


Адамзат ресурстарын басқару

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Маркетинг»

Постреквизиттер: «Өндірістік менеджмент», «Операциялық менеджмент»

Мақсаты: студентке түрлі шешімдерді тиімді бағалап, персоналды басқарудың фундаменталды өзгерістерінің ұйымға қалай әсер ететін түсініп, ұйымда оқыту процесінің қалай жүзеге асырылуын, іс-әрекеттің бағалануын, мәдени және ұлттық ерекшеліктерге байланысты өзінің басқару потенциалын арттыруға жәрдемдесетін арнайы құралдар кешенін ұсыну.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Адамзат ресурстарын басқаруды дамыту; АРБ облысы; АБР облысындағы негізгі бағыттар; жұмыс күшін жоспарлау; жоспарлаудың қазіргі әдістері, жұмысты талдау үшін ақпаратты алу әдістері, кадрларды қабылдау, іріктеу және даярлау процесі, жұмыс схемалары, Герцбергтің екі факторлы теориялары, халықтың көшіп-қонуы, адам ресурстарын басқару механизмдері және басқарудың негізгі жүйесі, персоналдың еңбек қызметін бағалау және дамыту, АРБ саясат пен тәжірибесінің аудиті.

Күтілетін нәтижелер: мамандар қаржылық, технологиялық және операциялық ресурстарға жауапты жетекшілікпен бірге адам ресурстарының мәселелеріне пікір алмасып, ұйымда өзгерістерге әсер ете алады, алдына қойған мақсаттарға жету үшін түрлі мәселелерді шешуге жәрдемдеседі.
Таңдау бойынша курс 5

Көлiктiң жалпы курсы

Пререквизиттер: «Логистика негіздері»

Постреквизиттер: «Біріңғай көлік жүйесі», «Саланы жүйелік талдау», «Көліктік логистика», «Жабдықтау тізбектері бойынша тасымалдау»

Модульдың мақсаты: қызмет етудiң зерттеуi және әлемдiк көлiк Қазақстанның көлiк кешенiн даму, даму үрдiсi және ұйым негiздерi туралы елдiң экономикасы, қалыптастыруға көлiк нарықты рөл өнер-бiлiмдердiң студенттерiнде және маркетинг, менеджмент нарықтық экономика шарттарындағын қағидаларда сала аралық өзара iс-әрекет негiзделген бiртұтас көлiк жүйеде көлiктiң әр түрлi түрлерiн өзара iс-әрекеттiң басқаруы қағидаларда және логистика.

Модульдың мазмұны: Пайда болудың тарихи шолуы және көлiктiң дамуы. Рөл және мемлекет аралық мағынада көлiктiң орыны. Көлiк системдерiн өзара байланыс және экономикалық қарым-қатынастарды ауысым. Тасымалдау туралы негiзгi ұғымдар және көлiк жүйелерi. Көлiкпен басқару. Негiзгi көрсеткiш тасымал, техникалық және қолдану кезiндегi жұмыс. Көлiк қаржылары. Темiржол көлiгi. Көлiк қаржылары. Автомобиль көлiгi. Теңiз көлiгi. Көлiк қаржылары. Әуе көлiгi. Көлiк қаржылары. Құбырлық көлiк. Көлiк қаржылары. Қалалық көлiк. Жүктердi тасымалдаудың процесi. Тасымал айналымы. (ВТС) Бүкiләлемдiк тасымалдау жүйенi жасаудың келешегi.

Күтілетін нәтижелер:

-тасымалдау, онының түрлерi туралы негiзгi ұғымдар ақсүйектер (көлiк автомобилдiк, су, авиация, темiр жол тағы басқа түрлерiн) көлiк кәсiпорындары туралы түрлер туралы және құрылым көлiк - технологиялық үдерiстер, көлiк техника, көлiк кеңiстiктi құрылым көлiк ағындары басқару кешендерi туралы көлiк түйiндерi туралы.

- көлiктiң әр түрлi түрлерiнiң сипаттамалары салыстырмалы талдау өткiзу;

- маркетингтiң құралдары көлiк қызмет көрсетудi сапаның жетiстiгiн мақсатпен қолдануға икемi болу.

- есептердi орындау әдiстердi пайдалансын және жолаушы ағын талдау жүк;

- көлiк жүйенің көрсеткiш техникалық-экономикалықты анықтауға икемi болу;

- есептеудiң әдiстерi өткiзу қолдануға икемi болсын және көлiк жүйенің қайта өңдейтiн қабiлеттiлiк;
Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру

Пререквизиттер: Логистика негіздері

Постреквизиттер: «Біріңғай көлік жүйесі», «Саланы жүйелік талдау», «Көліктік логистика», «Жабдықтау тізбектері бойынша тасымалдау»

Мақсаты: жүк жетілдіру саласындағы экономикалық, техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық іс-шаралар және коммерциялық жұмыс құзыретті баға беру үйрету үшін

Курстың қысқаша сипаттамасы: бақылау жүк негіздері және коммерциялық жұмыс. Концентрациясы және жүк тасымалдау құралы. Өнеркәсіптік және коммерциялық операциялардың технологиясы. Сусымалы көлік тасымалы технологиясы. Сирек жолдармен для және коммерциялық операциялар. Ерекше шарттармен жүктерді тасымалдау. Тікелей аралас хабарлар жүк. Халықаралық қатынаста жүктерді тасымалдау технологиясы. Тасымалдау үшін жауапкершілік

Күтілетін нәтижелер: Студент жүктерді және коммерциялық жұмысты ұйымдастырудың негізгі ережелерін, болуы тиіс техникалық және экономикалық әсерін анықтау әдістерін пайдалану мүмкіндігін: маршруттау, аз станцияларында жүк операцияларын концентрациясы, жүк және коммерциялық жұмысты механикаландыру және автоматтандыру, контейнерлік және бумалық тасымалды ұйымдастыру, вагондарды өткізу қабілетін пайдалануын жақсартуын білуге тиіс.


Каталог: attachments -> article -> 4070
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> Рекомендации по формированию
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> 5В090200 – туризм мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы (орта білім негізінде оқитын студенттер үшін) Қарағанды 2016-2017
4070 -> Оқу мерзімі – 3 жыл, оқу тілі – қазақ Қарағанды – 2016-2017


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет