ҚазтұтынуодағЫ Қарағандыжүктеу 0.68 Mb.
бет2/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Таңдау бойынша курс 6

Маркетингтегі логистика

Пререквизиттер: Маркетинг, Логистика негіздері

Постреквизиттер: «Коммерциялық логистика», «Кәсіпкерлік қызмет негіздері»

Мақсаты: Тарату аясында пайда болатын ағындық үдерістердің теориясы мен тәжрибесін зерттеу болып табылады. Тарату стратегиясын таңдауға тауардың өмірлік циклінің әсер етуі, тасымалдаушы көлік кәсіпорындарының таңдау критерилерін анықтау, тауарды тарату жүйесінде бағалардың қойылуы, маркетингтік логистикадағы интеграция және стратегиялық жоспарлау мәселелері қарастырылады.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтік логистиканың ғылыми негізі және әдіснамасы. Жаңа нарықтың айырықша ерекшеліктері Маркетингтік логистиканың негізгі көрсеткіштері мен стратегиялары. Өткізуді логистикалық үлгілеу. Сауда логистикасының әдіснамалық негізі. Өнімнің қоймалық өңделуі және қоймалау жүйесі. Тарату логистикасы тұжырымдамаларындағы өнімнің рөлі. Маркетингтік логистикадағы көліктік құраушы. Маркетингтік логистикадағы ақпараттық жүйелер. Логистика жүйесіндегі баға саясаты.

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу процесінде студент білуі керек:

- маркетингтік логистиканың негізі білімдерін игеру;

-.теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану;

- маркетингтік логистикадағы құралдарды оқып білу;

-логистика стратегияларын әзірлеу дағдылары мен білімдерін қалыптастыруда ақпарттарды білу;

- студентте нарық жағдайларын кешенді оқу негізінде маркетингтік логистика аясындағы тәжірибелік дағдылар мен білімдерін, экономикалық ойлаудың толық жүйесін қалыптастыру.


Жеткізу тізбектерін басқару

Постреквизиттер: Менеджмент, Логистика негіздері

Пререквизиттер: Қоймалау логистикасы, Жабдықтау логистикасы

Мақсаты: жеткізу тізбегіндегі қорларды басқару қағидалары мен әдістері туралы білімдерін, тиімді қор деңгейін анықтау және қорларды құру процесін басқара білу мен дағдыларын жетілдіру

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қорлар - жеткізу тізбегіндегі экономикалық категория және басқару объектісі ретінде. Қазақстандағы және шет елдегі қорларды басқару тәжрибесі мен теорияларын дамыту. Жеткізу тізбегіндегі қорлардың қозғалысы мен негізгі көрсеткіштері. Жеткізу тізбегіндегі қорлармен байланысты шығындар. Қорларды толтырудағы тапсырыс көлемін оңтайландыру, қорларды басқару модельдері мен тұжырымдамалары. Белгісіздік жағдайында қорларды басқару. Тұтынушылық сұраныстың өзгермелі және маңыздылық деңгейі бойынша қорларды басқару. RP класс аты жүйелеріндегі қорларды басқару модельдері, JIT жүйелеріндегі қорларды басқару.

Күтілетін нәтижелер:

- қорларды басқару теорияларын, қорларды құру процестерінің мазмұны мен заманауй мүмкіндіктерін білу ;

- қорларды басқару теорияларын және қорларды басқарудың түрлі стратегияларын қолдану тәжірибелерін практикада қолдана білу;

- логистиялық жүйеде жұмыс жасауда сенімділікті сақтаумен қорларды төмендету есебінен кәсіпорынның стратегиялық мақсаттындағы жалпы шығындарды төмендетуге қол жеткізу мен жалпы логистикалық шығындарды төмендету мүмкіндігі дағдыларына ие болу.
Пән циклы

Пән коды

Пәндер атауы

Несие саны

Сем.

3 курс

ДВО
Таңдау бойынша курс 1


OPK 3401

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері

2

6
PKPEA 3401

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің: құқықтық және экономикалық аспектілері

2

6

БП
Таңдау бойынша курс 2


Fin 3211

Қаржы

2

5
DKB 3211

Ақша. Несие. Банктер.

2

5

БП
Таңдау бойынша курс 3


Str 3212

Сақтандыру

2

5
SPRK 3212

ҚР сақтандыру құқығы

2

5

БП
Таңдау бойынша курс 4


OM 3213

Мерчендайзинг негіздері

3

5
OP 3213

Психология негіздері

3

5

БП
Таңдау бойынша курс 5


LUO 3214

Саланы логистикалық басқару

3

6
TNBED 3214

СЭҚ тауар номенклатурасы

3

6

БП
Таңдау бойынша курс 6


PM 3218

Өндірістік менеджмент

3

6
OM 3218

Операциялық менеджмент

3

6

БП
Таңдау бойынша курс 7


TPP 3219

Азық-түлік өнімдерінің тауартануы

3

5
TSMPP 3219

Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы

3

5

БП
Таңдау бойынша курс 8


EKTU 3220

Тауарлар мен қызметтер экспертизасы

3

6
BSPP 3220

Шикізат және азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі

3

6

БП
Таңдау бойынша курс 9


MSS 3221

Метрология, стандарттау және сертификаттау

2

6
Sta 3221

Стандарттау

2

6

БП
Таңдау бойынша курс 10


ETS 3222

Біріңғай көлік жүйесі

3

5
SAO 3222

Саланы жүйелік талдау

3

5

ПП
Таңдау бойынша курс 11


TL3305

Көлік логистикасы

3

6
TCP3305

Жеткізу тізбектері бойынша тасымалдау

3

6

ПП
Таңдау бойынша курс 12


LS 3307

Жабдықтау логистикасы

2

5
LS 3307

Қоймалау логистикасы

2

5

ПП
Таңдау бойынша курс 13


ZHTEHKO 3309

Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары

3

6
TO 3309

Кедендік ресімдеу

3

6


Таңдау бойынша курс 1

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері

Пререквизиттер: Құқық негіздері

Постреквизиттер:ҚР Кедендік құқық, Еңбек құқығы

Модульдің мақсаты: Студенттердің сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелерімен айналысатын мемлекеттік негізгі органдары туралы, жемқорлықпен күрес жургізу принциптері және оларды жүзеге асырудың негізгі формалары мен әдістері туралы білімін қалыптастыру.

Модульдің мазмұны: Жемқорлықпен күрес жүргізудің заңнамалық негіздері, мемлекеттік институттары және олардың жүзеге асырылу нәтижелері қарастырылады. Заңнаманың тиімділігіне талдау жүргізіледі, бұл саладағы шетелдік тәжірибе қарастырылады.

Күтілетін нәтижелер:

Пәнді оқу барысында студент: • құқықтық талдау жүргізудің әдістемесі мен тәсілдерін, кеден органдары жүйесінде басқару мен қызметін ұйымдастыру негіздерін, кеден ісінің болашақ мамандары ретінде сыртқы экономикалық қызмет саласын ғылыми түрде тану негіздерін және кеден ісі негіздерінің басты өлшемдерін игеруге тиіс;

 • заңға сәйкес кеден-құқықтық тәжірибеде қолдануға, кеден органдары алдында тұрған мақсаттарды шешу барысында олардың маңызы мен атқаратын рөлін дұрыс түсінуге тиіс;

 • әлеуметтік, этикалық және ғылыми шарттарды ескере отырып ақпараттарды іздеуге, жинауға, талдау жүргізуге және жүйелеу жүргізуді білуге, жинаған ақпарат негізінде өз дәлелдемелерін ұсынуға және тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдай білуге тиіс;

 • әртүрлі нысандарда ақпаратты ұсынуға, топпен бірлесіп жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға, өз көз қарастарын негіздеп дәлелдеуге және дербес түрде шешімдер қабылдауды үйренуге тиіс;

 • дербес түрде жұмыс жасау қабілеттерін қалыптастыруға, өзін-өзі әрдайым жетілдіруге және кәсіби білімдерін үнемі жаңартып тұру қажеттілігін ұғынуға негізделген кәсіпқой сана сезімді қалыптастыру қажет.


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің: құқықтық және экономикалық аспектілері

Пререквизиттер: Құқық негіздері

Постреквизиттер:ҚР Кедендік құқық, Еңбек құқығы

Мақсаты: арнайы сараптама игеру. Бұл сіз, алдын алу үшін құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін білу, жекпе-жек және тазарту мен мемлекеттің жаңғырту және жергілікті мемлекеттік жүйесі үшін шарты ретінде сыбайлас жемқорлық қылмыстық көріністерге қарсы қажет дегенді білдіреді. Бұл айтарлықтай жүйесінің жұмыс істеуін әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру қажет.

Курстың қысқаша сипаттамасы: сыбайлас жемқорлық түрлері мен формалары, математикалық және статистикалық құралдарды және желілік технологияны пайдалана отырып, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық төлемдер айналымы процесін талдау әдістері. Орны, функциясы және іс-шаралар (ұлттық жоспарларына, саясат, мемлекеттік бағдарлама ...) сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйесінде атқарушы билік органдарының өзара іс-қимыл.

Күтілетін нәтижелер:

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған шаралар жүйесін мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау үшін;

- Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауап;

- Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың бас тарту туралы азаматтық ұстанымын ұстап тұру;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бағыт;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес айналысатын құқық қорғау органдарының арасында шарлау;

- Сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерді жасау шарттары мен салдарын бағалау;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік және муниципалдық басқару қызметінің тиімділігін бағалау.


Таңдау бойынша курс 2

Қаржы

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Маркетинг»

Постреквизиттер: Коммерциялық логистика, Кәсіпкерлік қызмет негіздері

Модульдің мақсаты: "Қаржы" - арнаулы курс және оның мақсаты - қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі маңызы мен орнын игерудегі студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету.

Модульдің мазмұны: Қоғамдық ұдайы өндірісте қаржының мәні, қызметтері және алатын орны. Қаржы жүйесін ұйымдастыру. Қаржы саясаты және қаржы механизмі. Шаруашылық субьектілер қаржысы. Мемлекеттік қаржылардың жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік табыстар және шығыстар. Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар. Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз. Үй шаруашылығы қаржысы. Сақтандыру. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Қаржы нарығы. Сыртқы экономикалық қатынастар жүйесіндегі қаржылар. Қаржы және инфляция.

Күтілетін нәтижелер:

- Студент қаржының теориялық негіздерін, ұйымдастыру, тәжірибелік колданылуын, әр түрлі айқындамалар тұрғысынан қарастыру керек.

- Қаржыны экономикалық категория ретінде қарастырып, оның ұдайы өндіріс үдерістеріндегі және қоғамның әлеуметтік –экономикалық дамуындағы рөлі мен маңызын игеріп студент өзінің кәсіби қызметінде, тәжірибеде қолдануы қажет.

- Қаржының табиғаты, қызметтері, қаржының басқа экономикалық категориялар мен өзара байланысын, шаруашылық өмірдегі көрінісінің ерекшеліктерін қарастырып меңгеруі қажет.

- Қаржыны зерделеудің маңызды жағы оған кіретін қосалқы категорияларын, жүйелерін, ұғымдарын, олардың қаржы және басқа экономикалық және әлеуметтік жүйелердегі іс-қимылының қағидаттары мен өзара байланысын анықтау, топтастыру және сыныптау.

- Нақтылы экономикалық ахуалда қаржы механизмінің құралдарын қолдану мүмкіндігін талдауды, оны қолдана білу және ойлау жағын дамыту. Сонымен қатар елдің әртүрлі қаржылық өзгерістерін ескере отырып оларды талдай отырып мақалалар жаза білу.
Ақша. Несие. Банктер.

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Маркетинг»

Постреквизиттер: Коммерциялық логистика, Кәсіпкерлік қызмет негіздері

Мақсаты: студенттердің біртұтас ақша теориялық аспектілері бойынша білім жүйесін, несие және банктер, ақша-несие жүйесінің жұмыс істеуін негіздерін, халықаралық несиелік-есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығының негіздерін қалыптастыру; пән сипаты мен мазмұнын сипаттайтын, ұғымдық-терминологиялық аппаратын қамтамасыз ету; барлық ұғымдардың қарым-қатынас туралы ақпаратты ашып көрсетуі,

Курстың қысқаша сипаттамасы: ақша табиғаты мен функциялары. Тауар айналымы, ақша айналымы. Валюта жүйесі және ақша реформасы. әлеуметтік-экономикалық процесс ретінде инфляция. Қарыз капиталы, пайыз және несие. Несие және банк жүйесі. несие ұйымдарының түрлері. екінші деңгейдегі банктердің ұйымдастыру негіздері. банктердің активті және пассивті операциялар. банк тәжiрибесiнде тәуекелдер. Мемлекеттік Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы. ҚР Ұлттық банкінің функциялары мен операциялары. Жалған капитал және оның формалары. Қор биржасы. Валюталық жүйелер мен ақшалай қарым-қатынастардың түсінігі. Халықаралық ақша-кредит мекемелері.
Таңдау бойынша курс 3

Сақтандыру

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері, «Маркетинг»

Постреквизиттер: «Бизнесті бағалау», «Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау»

Мақсаты: студенттермен сақтандыру аумағында терең теориялық білім алу, негізгі тәжірбиелік әдістерді, сақтандыру ісінің жүргізу тәсілдерін меңгеру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: сақтандыру саласындағы жоғары денгеәйлі мамандарға қойылатын талаптарға сәйкес келетін ділімді беру. Студент сақтандырудың теориялық негіздерін білу қажет, қоғамдық процесстердегі сақтандырудың ролі және орны, оның қызмет ету ерекшеліктерінде терен түсініп, ұлттық сақтандыру нарығында қалыптасқан жағдайды терен менгеріп, оның даму ерекшеліктерін қарастыру қажет, сонымен қатар сақтандыру жұмысында тәжірибемен, теорияны үйлестіре білу керек.

Күтілетін нәтижелер: Студент келесілерді білу керек:

 • «Сақтандырудың экономикалық мәнін білу, сақтандыру теориясының негізгі концептуалды жағдайлары туралы білімді меңгеру .

 • Сақтандыру компаниясының аналитикалық көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру және қаржылық жағдайының сандық бағалауын тәжірбиеде пайдалануға теориялық білімді пайдалану.

 • Сақтандыру нарығының қатысушыларының қаржылық жағдайы туралы аналитикалы-синтетикалық қызметің анығырақ қарастыру.

 • Сақтандыру компанияларының іс әрекетінің ерекшеліктеріне байланысты олардың рейтингісін жасау үшін әртүрлі хабарламалар түрінде ақпарат ұсыну.

 • Сақтандыру компанияларында қаржылық шешімдерді қабылдау үшін өзіндік жұмыстын қабілетін жоғарлату кезінде алынған білімдер жүйесін және ақпаратты талдау әдістерін қолдану.


ҚР сақтандыру құқығы

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Құқық негіздері»

Постреквизиттер: «Бизнесті бағалау», «Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау»

Модульдің мақсаты: Студенттердің ҚР сақтандыру құқығының теориялық материалдарын толық меңгеріп, оны практикада қолдана білуін үйрету, оның ішінде кез келген жағдайда сақтандыру қатынастарының субъектілерінің арасындағы мүліктік және мүліктік емес қатынастарда заңдарды пайдалануға дағдыландыру.

Модульдің мазмұны: Сақтандырудың ұғымы. Сақтандыру құқығы құқықтық институт ретінде. Сақтандыру құқығының ұғымы мен пәні. Сақтандырудың нормалары мен сақтандырудың құқықтық қатынастары. Сақтандырудың түрлері, нысаны және салалары. Сақтандыру қатынастарының қатысушылары. Сақтандырудың күрделі нысандары. Сақтандыру шарты ұғымы және оның мазмұны. Сақтандыру шартындағы жақтардың міндеттері. Сақтандыру шартының орындалу кезіндегі есептер. Сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың салдары және тоқтатылуы. Міндетті сақтандырудың құқықтық реттелуі. Сақтандырушының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етудің жағдайлары. Сақтандыру қызметіне қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның құқықтық статусы. Сақтандыру қызметін лицензиялау. Сақтандыру туралы заңды бұзған үшін жауаптылығы.

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент;

 • Қазақстан Республикасының кезеңдердегі сақтандыру-құқықтық дамуын, сақтандыру қызметі туралы заңнаманы, мемлекеттік сақтандыру, міндетті, ерікті сақтандыру қатынастарын және сақтандыру жүйесінің қызмет етуінің ерекшеліктерін түсіну, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдай негіздерінің мазмұны және қағидаларын, сақтандыру органдарының ұйымдастырылу және қызметінің қағидаларын, құрылымын, құқықтық мәртебесін білуі қажет.

 • пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдану. ҚР сақтандыру құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың сақтандыру -құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік сақтандыру, заңды тұлғалар, сақтандыру ұйымдары қызметінде және азаматтардың сақтандыру заңдылық тәртібін орнатқызуға жәрдемдесуді игере алады.

 • сақтандыру қызметі туралы және өзге нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру.

 • ҚР сақтандыру құқығын оқу тәжірибелік, өздік жұмыстарының негізі ретінде студенттер өмірде кездесетін сақтандыру қатынастарына қатысты оқиғалар желісін тәжірибелік есептерді заңдарды пайдалана отырып шешу, сақтандыру ұйымдарының құқықтық-ұйымдастырушылық нысанымен танысу арқылы тәжірибелерін арттыру қажет.


Каталог: attachments -> article -> 4070
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> Рекомендации по формированию
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> 5В090200 – туризм мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы (орта білім негізінде оқитын студенттер үшін) Қарағанды 2016-2017
4070 -> Оқу мерзімі – 3 жыл, оқу тілі – қазақ Қарағанды – 2016-2017


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет