ҚазтұтынуодағЫ Қарағандыжүктеу 0.68 Mb.
бет3/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Таңдау бойынша курс 4

Мерчендайзинг негіздері

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетинг».

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер», «Тарату логистикасы», «Логистикадағы жоспарлау және бақылау»

Мақсаты: Компанияда мерчендайзердің ұйымдастыру қызметін зерттеу, мерчендайзинг құралдарын зерттеу, ауызша емес маркетингтік байланыс ретінде, мерчендайзинг тиімділігін бағалау.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетинг жүйесіндегі мерчендайзер. Мерчендайзингтің тұжырымдамасы. Мерчендайзинг және тұтынушы психологиясы. Тұтынушылардың жүрiс-тұрыс ерекшелiктері. Сауда залын орналастыру және өткізудің шағын аланың құру. Дүкенде тауарларды орналастыру және тесептеу. Бөлшек сауда кәсiпорындарының әр түрлi түрлерiнде сауда қызмет көрсетуiнiң әдiстерi.

Күтілетін нәтижелер: Сауда залы мен дүкенді оңтайлы орналастыру өнер-біліміне ие болу, жеке алғанда;

  • Сауда жабдығы ерекшелігінің ролі мен тағайындалуын және оның сауда залында орналасу қағидасын түсіну;

  • Тауар сату орнының сыртқы қалпын қалыптастыру тәжірибесінде теориялық білімді қолдану;

  • Өткізілетін тауарға баға белгілеуде тиімді тәсілге өзiндiк жұмыстың дағдыларын жоғарылату;

  • Нақты сауда белгiсiлердiң тауарларының ынталандыру әдiстерiн әзiрлеуге ие болу.


Психология негіздері

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Маркетинг»

Постреквизиттер: «Тарату логистикасы», «Логистикадағы жоспарлау және бақылау»

Мақсаты: психологиялық мәдениетке ие болу арқылы яғни психология негіздерін біліп, тұлғааралық және кәсіби аймақтарда қолданатын дағды және психологиялық білімді дамыту.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Психология пәні. Қазіргі психология ғылымы және оның құрылысы мен зерттеу әдістері. Мінез. Кабілет. Зейін. Түйсік. Қабылдау. Ес. Ойлау. Сөйлеу. Қиял. Сезім. Ерік. Қарым-қатынас және коммуникация. Коммуникация теориясының пәні. Коммуникацияны үрдіс және құрылым ретінде түсіну. Мамандандырылған коммуникация. Жазбаша тіл. Коммуникацияның вербальді емес құралдары.

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқыту барысында студенттер негізгі түсініктер, принциптер, психологиялық ғылым әдістері және тәжірибені игеру, тұлғааралық қатынастар және кәсіби аймақтағы психологиялық білімнің рөлі, іскерлік қатынастар этикасы және психологиясын игеру тиіс.
Таңдау бойынша курс 5

Саланы логистикалық басқару

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Логистика негіздері»

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер», «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»

Мақсаты: Қазақстанның қазіргі жағдайдағы транспорттық жүйесін оқу, жүк тасуды ұйымдастыру және шарттары, сыртқы экономикалық іс әрекетте транспорттық жүйені басқару.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тұжырымдамалардың, принциптердiң, әдістері, функциялары және өнеркәсіп басқармасына нысандары. Өнеркәсіп логистикалық жоспарлау, болжау және басқару принциптерін қолдану әдістемелік негізі. логикалық-эвристикалық, теориялық-ойын элементтері, сараптамалық-аналитикалық және модельдеу логистикалық Жабдықтарды дамытуға тәсілдері. жоғары технологиялық логистика нарығының үлгілерін теориялық ойын бәсекелестік нарықтық стратегиясы. Жаһандану жағдайындағы көлік және өндірістік логистика. Теориялық-ойын іске асыруға тарату логистика. Логистикалық аутсорсинг консалтингтік Стратегиялық мүмкіндіктері. Логистикалық нормативтік-құқықтық база «экономикада мемлекеттің болуы.»

Күтілетін нәтижелер: студент келесілерді білуі тиіс:

- тәжірибеде көлік ағындарын ұйымдастыру мен басқару облысында теориялық білімдерді қолдану;

- халықаралық сауда-саттық келісім-шарттар бойынша көліктік шығындарды анықтау;

- жүкті тасымалдау келісім-шарттарын рәсімдеу;- жүктерді сыртқы саудалық тасымалдауда қызмет көрсетуді жүзеге асыруда талқылау жасау.
СЭҚ тауар номенклатурасы

Пререквизиттер: «Көліктің жалпы курсы», «Логистика негіздері»

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер», «Коммерциялық логистика»,«Кәсіпкерлік қызмет негіздері»

Мақсаты: Тауарларды дұрыс жіктеудің елдің кеден саясатын қалыптастыруда және тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу және кедендік бақылау процесінде жүзеге асырылатын нақты шаралар қабылдау үшін қолданылатын сыртқы сауда статистикасының объективтігін көтеру үшін де үлкен маңызы бар.

Курстың қысқаша сипаттамасы: КО СЭҚ мемлекеттік реттеуде Бірыңғай тауар номенклатурасының мәні. Тауарларды суреттеу мен кодтаудың Үйлестіру жүйесі - СЭҚ ТН құрудың негізі. Халықаралық сауда тәжірибесінде қолданылатын негізгі жіктеу жүйелері. Тауарларды жіктеу принциптері мен КО СЭҚ БТН жасау құрылымы. СЭҚ ТН ережелерін түсіндірудің рөлі мен функциялары. КО СЭҚ БТН бөлімдері мен топтарының мазмұны. КО СЭҚ БТН жетілдіру келешегі.

Күтілетін нәтижелер:

  • Болашақ мамандардың ЕТТ ТС негіздері мен тәртібін білуге ықпал жасайтын СЭҚ ТН әдістемелерін және жүргізу әдістерін, кедендік декларациялау мақсаттары үшін тауар номенклатурасының негізгі құралдары мен әдістерін игеру.

  • СЭҚ ТН туралы теориялық білімдерді практикада қолдана білу және жүктерді кедендік декларациялау бойынша кәсіби мәселелерді шешуде олардың арналымын және рөлін түсіну.

  • Ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы экономикалық-құқықтық және ғылыми пікірлерді ескере отырып дәлелдеме құру.

  • Пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беру, топта бірлесіп жұмыс істеу, пікірталасу және өзінің позициясын ұстану, СЭҚ кедендік қатынастарды реттеу саласында шешімдер қабылдау.

  • Өз бетінше жұмыс істеу дағдысының болуын, өзінің әрман қарай жетілу қажеттігін, кедендік заңнамаларға сәйкес кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білу


Таңдау бойынша курс 6

Өндірістік менеджмент

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Маркетинг», «Логистика негіздері»,

Постреквизиттер: «Кәсіпорын қызметін жоспарлау», «Бизнес жоспарлау», «Ғаламдық логистикалық жүйелер»

Модульдің мақсаты: басқару жүйелерінің өнеркәсіптік саласында студенттерге өнеркәсіптік өндіріс мысалы бойынша теориялық және практикалық білімдермен (операциялық жүйелер) жарақтандыру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Өндірістік менеджмент» пәнінің өндірістік процестерді ұйымдастырудың негізгі заңдар ең маңызды теориялық және әдістемелік мәселелерін қамтиды; басқару принциптері мен әдістері кәсіпорынның негізгі және қосалқы өндіріс; өндірістің техникалық дайындығы ұйымдастыру; өндірістік жоспарлар мен қызмет көрсету, өнім сапасын бақылау дамыту; Күнтізбе және жоспарлау ережелер мен басқа да факторлардың операциялар басқару және есептеу.

Күтілетін нәтижелер:

- ғылыми көзқарас тұрғысынан экономикалық құбылыстар мен процестерді зерттеуге, жоғарғы кәсіби білім алудың жалпыбілім беру стандартында болатын мемлекеттік және жергілікті басқару бағыты бойынша маман түлектер үшін қажетті муниципалды басқару теориясы, тәжірибесі мен әдістемесі саласында білімдерді зерттеуге мүмкіндік беретін «Муниципальный менеджмент» курсының негізгі қағидалары мен әдістерін зерттеу;

- теориялық білімді тәжірибелік іс әрекетпен үйлестіру ептілігі, заманауи заңнаманы жүзеге асырудағы мемлекеттік жне жергілікті басөару формаларының маңыздылығын түсіну;

-арнайы пәндерді оқу мен кәсіби іс әрекетте муниципалды басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін сауатты қолдану дағдыларына ие болу;

-заңнамалы құқықтық және экономикалық әдебиеттен ақпаратты сапалы жинау қажеттілігі туралы әр аймақ көрінісін ескере отырып, түрлі мәселелерді шешу әдістері, аймақтық экономиканы талдау мен болжамдау дағдыларын дамыту.
Операциялық менеджмент

Пререквизиттер: «Жоғарғы математика», «Менеджмент».

Постреквизиттер: «Кәсіпорын қызметін жоспарлау», «Бизнес жоспарлау», «Ғаламдық логистикалық жүйелер»

Мақсаты: бизнес таңдау теориялық және практикалық мәселелерді зерттеу - стратегиясы және жобалау өнімнің немесе қызметтің өнімнің толық жаңартқаннан кейін олардың нақты жоғалуына дейінгі, өнеркәсіптік және институционалдық негіздері.

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Операциялық менеджмент» пәніне кіріспе. Операциялық менеджменттің даму тарихы. Операциялық стратегия және бәсекеге қабілеттілік. Операциялық технологиясы. Кезекті басқару. Сапаны бақылау. Қонақ үйлер және өндірістік қызмет көрсету нысандары. Еңбек процесі мен еңбекті реттеуді жоспарлау. Сатып алуды басқару. Бақылау жүйелерін түгендеу. Тәуелді сұраныс. Тәуелсіз сұранысты түгендеу басқару. MRP-жүйесі. Жоспарлау. Операциялық консалтингі. Бизнес – үрдісті жаңарту.

Күтілетін нәтижелер:

- пәннің негізгі категорияларын иеленетін, болашақ мамандарының басқару саласына үлес қосып, «жедел басқару» бойынша пәннің әдістемесін мен әдістерін меңгеру;

- Тәжірибеде теориялық білімдерін қолдана алуы және кәсіби мәселелерді шешуде олардың мақсаты мен рөлін түсіну.

- өндіруге Дәлелдер іздеу және жинау, талдау және жүйелеу арқылы шешім жасау;

- Топта ынтымақтаса жұмыс істеуге және коммуникация нысандарына түрлі ақпаратты ұсыну, олардың ұстанымын талқылау және қорғауға және шешімдер қабылдауы;

- Басқару жүйесінің енгізілген іс-шаралар кешенін жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.


Таңдау бойынша курс 7

Азық-түлік өнімдерінің тауартануы

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Маркетинг»

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер»

Модуль мақсаты:Студенттерге азық-түлік тауарларды тасымалдау кезеңдеріндегі және есептеу барысында тұтыну тауарларын өндіру үшін теориялық және практикалық алған білімдерін қолданып пайдалана білуге дағдылар беру. Тұтыну тауарларды өндіру үшін қолданылатын қазіргі кезгі жүйемелеу негізін келтіру

Модуль мазмұны: Тауартанудың теориялық негіз. Азық-түлік өнімдерінің сапасын анықтаудың әдіс-тәсілдері. Астық- ұн тауарлары. Нан-тоқаш, кепкен нан және қалаш өнімдері. Балғын және қайта өңделген көкеністер. Балғын және қайта өңделген жемістер. Дәмдік тауарлар .Татымдықтар, дәмдеуіштер. Қантты өнімдер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт қышқылды өнімдер. Ет және ет тауарлары. Балық және балық тауарлар. Жұмыртқа және жұмыртқа тауарлары. Алкоголды, шала алкоголды және алкогосыз ішімдіктер мен сусындар.

Күтілетін нәтижелер:

- Студент заттардың химиялық құрамын, пәннің теориялық мәселелерін, азық-түлік өнімдер қосылыстарының топтарға, кластарға, түрлерге бөлінуін, оларға жалпы сипаттама бере білу қажет.

- Зертханалық жұмыс арқылы студент теория жүзінде алынған білімін бекіте білу керек. Студент өзінің машықтығын көрсетіп келешек маман ретінде алған білімін азық-түлік өнімдер өндіру салаларында пайдалана отырып өнеркәсіпке, транспортқа, ауыл шаруашылығына, тұрмысқа қажетті теориялық материалды қолдана білу қажет.

- Өнеркәсіптің барлық салаларында соның ішінде тамақ, өнеркәсібінің салаларында азық-түлік шикізаттары мен өнімдерін шығару кезінде студент теориялық білімін қолданылу кезінде, ғылым мен техниканың даму барысында азық-түлік шикізаттарын ұтымды пайдалануда, алынған өнімнің құрамы мен сапасы жағынан стандартқа сай болуын студент өзінің жұмысының нәтижелерін қолданып ғылыми түрде дәлелдей білу керек.

- Студент теориялық білімін және эксперименттік талдау нәтижелерін кез келген аудиторияға ғылыми тұрғыда тұжырымды жеткізе біліп, өнеркәсіп салаларында практикада қолдана білу керек.

- Студент экономиканың дамуына байланысты өндірістің дамуының жаңашалануын тез меңгеріп, маман ретінде өз білімін жоғары деңгейге көтеріп отыру қажет.
Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Маркетинг»

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер»

Мақсаттар: тұтыну тауарларының тұтынушылық құрылымы мен ассортиментін сипаттау кезінде қажет теориялық және практикалық ілімдерді игеру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бидай-ұн тауарлары. Балық пен балық тауарлары. Ет пен ет өнімдері. Сүт. сүт өнімдері. Тәтті тағамдар. Дәмдік тауарлар (шай, кофе, дәмдеуіштер). Алкогольдық және алкогольсіз сусындар. Металдар. Түсті металдар және олардың қорытпалары. Шыны өнімдері. Керамикалық өнімдері. Қағаз. Картон. Технологиялық Жабдықтар. Химиялық материалдар.

Күтілетін нәтижелер:

- Елдегі шикізат пен материалдар және азық-түлік тауарлар тауартанудың қазіргі жағдайы мен тарихын түсіну қажет.

- Азық-түлік тауарларының сәйкестігін расстау барысында тұтыну тауарларын өндіру теориялық және практикалық алған білімдерін қолданып пайдалана білуге дағдылар беру.

- Тұтыну тауарларды өндіру үшін қолданылатын қазіргі кезгі жүйемелеу негізінде түсінігін жеткізу.

- Арнайы білім, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістері: ахуалдық есептер, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі, кейс әдісін пайдалану мақсатқа сай болып саналады.

- Азық-түліктік тауарлардың құрамын, қасиетін, өндіру ретін және ассортиментінің тауартану сипаттамасын өзіндік жұмыстарда қолдана білу.
Таңдау бойынша курс 8

Тауарлар мен қызметтер экспертизасы

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Маркетинг», «Менеджмент»

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер»

Мақсаты: негiзгi ұғымдарды және сараптаманың төңiрегiңдегi әдiстердi зерттеу, объект және тауарлық қызметтiң субъектiлерi.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауарларын сапасын сараптамасын ұғым және жiктеу оны. Сараптаманың ортақ ережесi. Объект және тауарлық сараптаманың субъектiлерi. Тауарлық сараптаманың әдiстерi. Сертификациялық және тауарлық сараптама. Экономикалық және коммерциялық сараптама. Технологиялық және экологиялық сараптама. Услуг сараптама. Тауарларды сапа зерномучных сараптамасы. Кондитер бұйымдарының сапасын сараптама. Жемiстердi сапаның сараптамасы және көкөнiстер. Ағарғанның сараптамасы. Еттiң сапасын сараптама және құстың биттерiн. Азық-түлiк тауарларының бiрдейлендiруi. ВЭДтың тауарларын тауар - кеден сараптамасы. Азық-түлiк тауарларының бұрмалауы.

Күтілетін нәтижелер:

- талдасын және нормативтiк құжаттармен жұмыс iстесiн және заңнамалық актiлермен; бағалауды жүзеге асырсын және тауарларды сапаның сараптамасын; бiрдейлендiру өткiзсiн және товароводвиженияның барлық кезеңдерiне жалған тауарлар жасауды кездестiру.

- дәлелдеменi салсын және талдаудың негiзiнде дәләлдеу және объектiлердi есептеумен ақпараттың синтезi және теориялық основтардың әдiстерiн сараптамада.

- эксперименталдi мәлiметтерлердi өңдеудi тұтыну тауарылар, статистикалық әдiстердi сараптаманың ерекшелiктерiн зерттеудiң есептеуiмен хабарламалардың әр түрлi пiшiндерiнде ақпаратқа тауарларды сапаның талдауында таныстыру.

- ақауларды ескерту бойымен өзiндiк жұмыс, iс-шаралар әзiрлеудiң дағдылары және ысыраптар.
Шикізат және азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Маркетинг»

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер»

Модуль мазмұны: Адам тамақтануының жалпы маңызы. Тамақ және тамақтану. Дән және одан өңделетін өнім. Шырынды өсімдік шикізаттары. Уытты заттар өндірісі. Тағамдық майлар маңызы. Ет және ет өнімдері. Қоғамдық тамақтану орталығына түсетін балық және балық емес өнім түрлері. Сүт және сүт өнімдері. Қамыр қопсытқыштары. Ашытқылар. Қант (сахароза) тағам өндірісінің шикізаты. Крахмал және крахмалды өнімдер. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Жеміс – жидектер шикізаты. Кептірілген картоп және көкөністер. Тағамдық органикалық қышқылдардың өндірісі. Желімтекті заттар. Тағамдық өнеркәсіпте дәстүрлі емес шикізат түрлері

Күтілетін нәтижелер:

- Болашақ мамандардың тамақ өндірісіндегі технологияны жетілдірудегі ғылыми тануға ықпалын тидіретін«Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы» пәні методологиясы мен әдістемесін меңгеру.

- Теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу және оның азық – түлік өнімдерінің өндіру технологиясындағы мәселелерді шешудегі ролін түсіну.

- Азық - түлік өнімдерінің технологиясының қазіргі заман сұранысымен үйлесімін ескеретін ақпараттар анлизі негізінде тұжырымдамаларды қалыптастыру.

- Аудиторияның спецификасын ескере отырып «Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы» пәні бойынша ақпаратты әр – түрлі формада жеткізу.

- Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы бойынша білімді үнемі жаңарту керектігін түсіну, өз бетінше ұмыс жасауды игере білу және ары қарай жетілуге деген сұраныста болу.


Таңдау бойынша курс 9

Метрология, стандарттау және сертификаттау

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Маркетинг», «Менеджмент»

Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»

Модуль мақсаты: профессионалдық қызметте іске асыруға қажетті теориялық және практикалық білімдерді, іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру, жалпы және техникалық білім деңгейлерін жоғарлату.

Модуль мазмұны: Метрологиялық негіздер. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу, өлшеу және бақылау құралдары. Мемлекеттік метралогиялық қызмет. Метрология саласындағы халықаралық ұйымдар. Стандарттау негіздері. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. ҚР мемлекеттік стандарттау жүйесі. ҚР МСЖ-дегі стандарттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастығы. Сертификаттау негіздері. Сертификаттаудың ұлттық жүйесі. ҚР мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Өнім сертификаттауының жүргізу тәртібі. Халықаралық және аймақтық сертификаттау.

Күтілетін нәтижелер:

- метрологияның, сертификаттаудың және стандарттаудың қазіргі жағдайы мен даму кезендерін түсіну қажет.- өлшеулер, әдістер және оларды бірліктерін қамтамасыздандыру құралдарын қолдана білу.

- жоспарлау үшін компьютерлік технологияларды және метрология бойынша жұмыстарды жүргізудегі түсінігін жеткізу.

- ақпаратты аудиторияға байланысты әр түрлі әдістемелерде жеткізу

- өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін және олардың дұрыстығын талдауды өзіндік жұмыстарда қолдана білу.
Стандарттау

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Маркетинг», «Менеджмент»

Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»

Мақсаты: стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша бакалавр қызметінің пәндік облысымен танысу.

Курстың қысқаша сипаты: Кіріспе. Мемлекеттік (ұлттық) стандарттау жүйесі. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Өнімді штрихтап кодтау. Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың сала аралық кешендері. Құрылымы мен тағайындалуы. Стандарттау жұмыстарын ұйымд. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Стандарттау әдістері. Өнім сапасының және оның элементтердің көрсеткіштерін стандарттау. Стандарттарды ақпараттық қамтамасыздандыру. Әр түрлі салаларда стандарттау. Мемлекеттік стандарттар талаптарын сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау. Стандарттаудың экономикалық тиімділігі.

Күтілетін нәтижелер:

- Стандарттаудың мәні мен мазмұнын, стандарттарды әзірлеу технологиясын, стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың міндетті талаптарын сақтауды мемлекеттік бақылау жүйесін білу керек.

- Стандарттаудың құқықтық және заңдылық облысында, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру облысында, нормативтік құжаттаманы әзірлеу және оны қолдану мәселелерінде құзіретті болу керек.

- Стандарттау бойынша нормативтік құжаттамамен жұмыс істеу, қолданылып жүрген стандарттарды қайта қарау, стандарттау бойынша нормативтік құжаттаманы жүйелі тексеруді жүзеге асыру, стандарттау облысындағы озық отандық және шет елдік тәжірибені зерделеу және жүйелендіру дағдыларын иелену керек.

- Стандарттаудың әдістемелік негіздері, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, ақпарат беру.

- Стандарттар мен нормативтік құжаттарды қолдана отырып өнімдер сапасына нормалық бақылауды жүргізуді білу, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту қажеттілігін түсіну.
Таңдау бойынша курс 10

Біріңғай көлік жүйесі

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы».

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»

Мақсаты: Қазақстанның қазіргі жағдайдағы транспорттық жүйесін оқу, жүк тасуды ұйымдастыру және шарттары, сыртқы экономикалық іс әрекетте транспорттық жүйені басқару.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстанның транспортық жүйесі. Негізгі транспорт түрлерінің сипаттамасы. Жүк тасымалдау классификациясы мен тасымал жүктер түрлері. Мәні мен орны. Жүк тасымалының мәні мен орны. Көліктің әртүрлі түрлерімен тасымалдауды ұйымдастырудың жіктелуі мен принциптері. Жүкті ішкі және сыртқы тасымалдаудың нормативті құжаттары. Жүкті тасымалдаудың негізгі технологиялары. Тасымалдауды маршруттау. Көліктік тарифтер. Жүкті тасымалдаудың базистік шарттарының көліктік ерекшеліктері. Сыртқы саудалық тасымалдауды құқықтық реттеу. Кедендік реттеу және халықаралық тасымалдау тарифтері. Халықаралық көліктік дәліздер бойынша транзиттік жүктерді тасымалдау.

Күтілетін нәтижелер: студент келесілерді білуі тиіс:

- тәжірибеде көлік ағындарын ұйымдастыру мен басқару облысында теориялық білімдерді қолдану;

- халықаралық сауда-саттық келісім-шарттар бойынша көліктік шығындарды анықтау;

- жүкті тасымалдау келісім-шарттарын рәсімдеу;

- жүктерді сыртқы саудалық тасымалдауда қызмет көрсетуді жүзеге асыруда талқылау жасау.
Таңдау бойынша курс 11

Көлік логистикасы

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы».

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылау ұйымдастыру», «Кеден ісін ұйымдастыру»

Модульдың мақсаты: қызмет етудiң зерттеуi және әлемдiк көлiк Қазақстанның көлiк кешенiн даму, даму үрдiсi және ұйым негiздерi туралы елдiң экономикасы, қалыптастыруға көлiк нарықты рөл өнер-бiлiмдердiң студенттерiнде және маркетинг, менеджмент нарықтық экономика шарттарындағын қағидаларда сала аралық өзара iс-әрекет негiзделген бiртұтас көлiк жүйеде көлiктiң әр түрлi түрлерiн өзара iс-әрекеттiң басқаруы қағидаларда және логистика.

Модульдың мазмұны: Пайда болудың тарихи шолуы және көлiктiң дамуы. Рөл және мемлекет аралық мағынада көлiктiң орыны. Көлiк системдерiн өзара байланыс және экономикалық қарым-қатынастарды ауысым. Тасымалдау туралы негiзгi ұғымдар және көлiк жүйелерi. Көлiкпен басқару. Негiзгi көрсеткiш тасымал, техникалық және қолдану кезiндегi жұмыс. Көлiк қаржылары. Темiржол көлiгi. Көлiк қаржылары. Автомобиль көлiгi. Теңiз көлiгi. Көлiк қаржылары. Әуе көлiгi. Көлiк қаржылары. Құбырлық көлiк. Көлiк қаржылары. Қалалық көлiк. Жүктердi тасымалдаудың процесi. Тасымал айналымы. (ВТС ) Бүкiләлемдiк тасымалдау жүйенi жасаудың келешегi.

Күтілетін нәтижелер:

-тасымалдау, онының түрлерi туралы негiзгi ұғымдар ақсүйектер (көлiк автомобилдiк, су, авиация, темiр жол тағы басқа түрлерiн) көлiк кәсiпорындары туралы түрлер туралы және құрылым көлiк - технологиялық үдерiстер, көлiк техника, көлiк кеңiстiктi құрылым көлiк ағындары басқару кешендерi туралы көлiк түйiндерi туралы.

- көлiктiң әр түрлi түрлерiнiң сипаттамалары салыстырмалы талдау өткiзу;

- маркетингтiң құралдары көлiк қызмет көрсетудi сапаның жетiстiгiн мақсатпен қолдануға икемi болу.

- есептердi орындау әдiстердi пайдалансын және жолаушы ағын талдау жүк;

- көлiк жүйенің көрсеткiш техникалық-экономикалықты анықтауға икемi болу;

- есептеудiң әдiстерi өткiзу қолдануға икемi болсын және көлiк жүйенің қайта өңдейтiн қабiлеттiлiк;


Каталог: attachments -> article -> 4070
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> Рекомендации по формированию
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> 5В090200 – туризм мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы (орта білім негізінде оқитын студенттер үшін) Қарағанды 2016-2017
4070 -> Оқу мерзімі – 3 жыл, оқу тілі – қазақ Қарағанды – 2016-2017


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет