B бәсеңдейдіДата10.04.2019
өлшемі283.5 Kb.
#91173

Тест

1. Екі когерентті жарық шоқтары кеңістіктің қайсыбір нүктесіне келіп жетті. Екеуінің жол айырымы 2мкм. Егер жарық түсі қызыл болса, осы нүктеде жарық (0,8 мкм)

A) сәл күшейеді.

B) бәсеңдейді.

C) ешқандай өзгеріске ұшырамайды.

D) сәл бәсеңдейді.

E) күшейеді.

2 Графиктердің қайсысында p─n ауысудың вольтампердік сипаттамасы келтірілген.A) 1.


B) 2.

C) 3.


D) 4.

E) дұрысы жоқ

3. Кедергісі 0, 16 Ом амперметр кедергісі 0,04 Ом кедергіге шунтталған. Амперметр 8А ток күшін көрсетіп тұр.Тізбектегі ток күші неге тең.

A) 20А.


B) 30А.

C) 40 А.


D) 50А.

E) 60А.


4. Вакуумдегі көгілдір түсті жарықтың толқын ұзындығы 500нм, ал глицеринде -340м. Глицериндегі электромагниттік толқындардың жылдамдығын анықта.

A) 3,04∙108 м/с.

B) 4,04∙108 м/с.

C) 5,04∙108 м/с.

D) 6,04∙108 м/с.

E) 2,04∙108 м/с.

5.Блок арқылы салмақсыз жіп ілінген. Жіптің ұштарында массалары 3 кг және 7кг денелер ілінген. Денелердің үдеуі (блокпен үйкеліс жоқ; g=10 м/с2)

A) 10 м/с2 .

B) м/с2 .

C) 25 м/с2.

D) 4 м/с2.

E) м/с2.

6) Массасы 45кг жүк горизонталь жазықтықта горизонтқа 300 бұрыш жасай 294 Н күштің әсерінен қозғалады. Жүктің жазықтықпен үйкеліс коэффициенті 0,1. Жүктің үдеуін анықта.

A) 4,7 м/с2 .

B) 5,9 м/с2.

C) 6,9 м/с2.

D) 3 м/с2.

E) 7,1 м/с2.

7) Адам жер бетінен 320м биіктіктегі жартастан тасты түсіріп алды, ал сонан соң 3с кейін екінші тасты лақтырды. Егер екі тас жер бетіне бірдей жетсе,онда екінші тасқа берілген жылдамдықты анықта.

A)15 м/с.

B) 62 м/с.

C) 64 м/с.

D) 39 м/с.

E) 32 м/с .

8. Екі көзден таралған толќындардың интерференциясын байќау үшін төменде келтірілген шарттардың міндетті түрде ќажеттісі:

1.Бірдей жиілік.

2.Тербелістер фаза айырмасының тұраќтылығы.

3.Бірдей амплитуда.

A) 1 және 2.

B) тек қана 2.

C) тек қана 3.

D) 2 және 3.

E) тек қана 1. 8.Екі блок арқылы өткізілген жіптердің ұшына массалары бірдей m1 = m2 =m= 5 кг екі жүк ілінген. Тепе – теңдік қалпында бұрыш α = 1200 болу үшін, блоктардың арасындағы жіпке қандай m3 жүк ілу керек.

m2

A) 10кг .

B) 15кг.

C) 5кг.


D) 12кг.

E) 20кг.


9. Бассейнде жүзіп жүрген қайықтан суға алдымен бөренені, сонан соң бір бөлік темірді лақтырады. Бассейндегі су деңгейі қалай өзгереді?

A) бөренені лақтырған соң өзгермейді, ал темір бөлігін лақтырған соң азаяды.

B) бөренені лақтырған соң азаяды, ал темір бөлігін лақтырған соң артады.

C) бөренені лақтырған соң артады, ал темір бөлігін лақтырған соң азаяды.

D) бөренені лақтырған соң өзгермейді, ал темір бөлігін лақтырған соң артады.

E) бөренені лақтырған соң азаяды, ал темір бөлігін лақтырған соң өзгермейді

10. Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициенті көлбеулік пен горизонталь жазықтық арасындағы бұрышқа және m дененің массасына қалай тәуелді? Үйкеліс бар.

A) мен m артқан сайын артады.

B) артқан сайын артады, ал m –ға тәуелді емес

C) мен m артқан сайын азаяды.

D) артқан сайын азаяды, ал m-ге тәуелді емес.

E) -ға да, m-ге де тәуелді емес.

11. Дене бастапқы жылдамдықсыз H биіктіктен құлайды және ақырғы секундта H-қа тең жол жүреді.Дене қандай биіктіктен құлады? Ауа кедергісін есепке алма.

A) 140м .

B) 145м.

C) 135м.


D) 155 м.

E) 165м.


12. Массасы 20г белгісіз газды тұрақты қысымда 10К-ге қыздыру үшін 182,4 Дж, ал тұрақты көлемде қыздыру үшін 129,8 Дж жылу мөлшері қажет. Бұл газ - (R=8,31Дж/моль·К)

A) сутегі (М = 0,002кг/моль)

B) оттегі (М = 0,032 кг/моль)

C) гелий (М = 0,004 кг/моль

D) көмірқышқылы газы (М = 0,044 кг/моль)

E) азот (М = 0,028 кг/моль)

13. Суретте келтірілген тізбектегі кілтті қосқанда 1- шам бірдей жанады, ал 2-шам кешеуілдеп жанады. Бұл әсері

А) өздік индукция ЭҚК-і

В) электромагниттік индукция ЭҚК-і

С) индукция ЭҚК-і

D) айнымалы ток ЭҚК-і

Е) тұрақты ток ЭҚК-і

14. Электр өрісінде оң зарядталған бөлшек орналасқан. Оған әсер етуші күштің бағыты Е

A) Горизонталь солдан оңға қарай

B) Горизонталь оңнан солға қарай

C) Вертикаль жоғары

D) Вертикаль төмен

E) Кез-келген болуы мүмкін

15. Ұзындығы , ал көлбеулік бұрышы көлбеу жазықтың бойымен сырғанаған дененің көлбеу жазықтықтың соңғы нүктесіндегі жылдамдығы (үйкеліс коэффициенті ға тең деп есептеңдер)

A)

B)

C)

D)

E)

16. Э.қ.. к-і= 10В және ішкі кедергісі r= 1 Ом ток көзі суреттегі тізбекке жалғанған.Егер R1= 4 Ом, R2 = 10 Ом болса, онда сыйымдылығы С конденсатордағы кернеу

A) 3,6В .

B) 4,8 В .

C) 5,7В.


D) 6,7В .

E) 2,8В.


17. Егер =2,2В, r=1 Ом, R1 =R2 = 10 Ом болса, онда сыйымдылығы С= 1 мкФ конденсатордың астарларындағы зарядты анықта.A) 3мкКл .

B) 2мкКл .

C) 4мкКл.

D) 5мкКл.

E) 6мкКл.

18. Судың шынының және алмастың ауамен салыстырғандағы сәйкес сыну көрсеткіштері 1,33; 1,5; 2,42. Ауаға шығу кездегі толық шағылудың шекті бұрышы ең үлкен мәнге ие болатын зат

А) бәрінде бірдей

В) шыныда

С) суда


D) алмас пен шыныда

Е) алмаста

19. Температурасы 600 С, парциал қысым 14 кПа ауа буының абсоют ылғалдылығы (ρ)

)

А) ≈ 5,1*10-2 кг/м3

В) ≈ 8,1*10-2 кг/м3

С) ≈ 7,1*10-2 кг/м3

D) ≈ 9,1*10-2 кг/м3

Е) ≈ 6,1*10-2 кг/м3


20. Сыйымдылығы 1 мФ конденсатор 1 кВ кернеуде импульсты дәнекерлеуде қолданылады. Қондырғының ПӘК-і 2%. Егер разрядтың 10-6 секунд болса, онда оның қуаты

А) 105 Вт

В) 104 Вт

С) 4*103 Вт

D)107 Вт

Е) 4*105 Вт

21. Электрон импульсі толқын ұзындығы 5,2·10-7 м фотон импульсына тең болатын, электронның қозғалыс жылдамдығы (mе = 9,1· 10-31кг, h = 6,63· 10-34Дж· с)

A) 3 км/с.

B) 10 км/с.

C) 18 км/с.

D) 1,9 км/с.

E) 1,4 км/с.

22.Ғарыш кемесімен байланыс қашықтығын 2 есе арттыру үшін, хабарлағыш қуатын

А) 4 есе арттыру керек

В) өзгертпеу керек

С) 2 есе азайту керек

D) 4 есе азайту керек

Е) 2 есе арттыру керек


23. қабылдағыш контурдың катушкадағы энергиясы W, конденсатор кернеуі U. Катушка Индуктивтілігі L болса, қабылдағыштың шығаратын толқын ұзындығын λ анықтайтын формула

А)

В)

С)

D)

Е)

24. Математикалық маятникті ауадан суға салғанда, оның периоды:

А) артады, содан кейін кемиді

В) артады

С) нөлге тең болады

D) өзгермейді

E) кемиді

25. Дыбыс жиілігін өзгертпей оның амплитудасын 2 есе арттырса, дыбыс тоны

A) 2 есе артады .

B) өзгермейді.

C) 4 есе артады.

D) 2есе кемиді

E) 4есе кемиді.

Физика

Тест


1.Суретте дененің О нүктесіне әсер ететін бір жазықтықта жататын бес күш векторлары берілген. Тең әсерлі күш нөлге тең болу үшін артық күшті көрсетіңіз

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

2. h биіктіктен тік төмен тасталған доп жерге абсолют серпімді соғылып, қайта 2h биіктікке көтерілуге қажетті бастапқы жылдамдық

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

3. Квант оптикалық генераторлар (лазерлер) қолданылатын жағдайлар:

1. Металдарды және тері кездемелерді кесу.

2. Информацияны беру және сақтау.

3. Ұзындық өлшемі эталонын анықтау.

A) тек 1, 3.

B) тек 1.

C) тек 1, 2.

D) тек 2, 3.

E) 1, 2 және 3.

4. Электр өрісінің жұмысы теріс болса, зарядталған дененің өрістегі потенциалдық энергиясы

A) өзгермейді

B) кемиді

C) өседі, кемиді

D) өседі


E) потенциалдық энергияның өзгерісін анықтау мүмкін емес

5. Протон массасы мен электрон массасының қатынасы:

A) Затқа байланысты әр түрлі.

B) Электронның массасы протон массасынан 1836 есе артық.

C) Элементтің атомдық массасына тең.

D) Массалары бірдей.

E) Протонның массасы электронның массасынан 1836 есе артық.

6. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдығы аз, иілгіш сымнан жасалған ұзын катушкадан ток жібергенде, бақыланатын құбылысты анықтаңыз. Жердің магнит өрісін ескермеуге болады.

A) Катушка ыршып түседі.

B) Катушка сығылады.

C) Катушка тербеледі.

D) Катушка созылады.

E) Ешнәрсе өзгермейді.

7. Электроплитка кедергісі R үш секциядан тұрады. Егер үш секциясы да параллель жалғанса, онда шәйнектегі су t= 6 мин қайнайды. Барлық секциялары тізбектей жалғанса су қанша уақытта қайнайды?

A) 27 мин.

B) 12 мин.

C) 54 мин.

D) 36 мин.

E) 42 мин.
8. Электроплитка кедергісі R үш секциядан тұрады. Егер үш секциясы да параллель жалғанса, онда шәйнектегі су t= 6 мин қайнайды. Егер секцияның екеуі тізбектей, біреуі параллель жалғанса, онда су қанша уақытта қайнайды?

A) 27 мин.

B) 12 мин.

C) 54 мин.

D) 36 мин.

E) 42 мин.


9. Электроплитка кедергісі R үш секциядан тұрады. Егер үш секциясы да параллель жалғанса, онда шәйнектегі су t= 6 мин қайнайды. Егер секцияның екеуі параллель, біреуі тізбектей жалғанса, онда су қанша уақытта қайнайды?

A) 27 мин.

B) 12 мин.

C) 54 мин.

D) 36 мин.

E) 42 мин.

10. Кернеу көзiне қосылған конденсатор астарларының ара қашықтығын 2 есе ұлғайтса, конденсатордың энергиясы

A) 2 есе артады.

B) 2 есе азаяды.

C) 4 есе азаяды.

D) өзгермейдi.

E) 4 есе артады.

11. Қараңғы жердегі кедергісі 25 кОм фоторезисторды, кедергісі r=5 кОм резистормен тібектей жалғады.Фоторезисторды жарықтандырған кезде тізбектегі ток күші (ток көзінің сол кернеуінде) 4 есе артты.Фоторезистордың кедергісі неше есе азайды.

A) Жарықтандырған кезде фоторезистордың кедергісі 2,5 есе азайды.

B) Жарықтандырған кезде фоторезистордың кедергісі 5 есе азайды.

C) Жарықтандырған кезде фоторезистордың кедергісі 4 есе азайды.

D) Жарықтандырған кезде фоторезистордың кедергісі 2 есе азайды.

E) Жарықтандырған кезде фоторезистордың кедергісі 10 есе азайды.

12. Электр кофейникке температурасы 30 0С 0,45 л су құйып, қыздырғышты қосты. Егер қыздырғыштың қуаты 1 кВт, П. Ә. К-і 0,9 болса, онда барлық су қанша уақытта суалады?(с =4200Дж/кг 0С, L=22,6·105 Дж/кг)

A) 1620 с.

B) 1277 с

C) 3240 с.

D) 2160 с.

E) 2520 с.

13. Массасы 50кг адам көл бетіндегі массасы 200кг қайықтың үстінде отырып, арқан арқылы массасы 200кг екінші қайықты өзіне қарай тартады. Жіптің керілу күші 100Н. 10с ішінде бірінші қайық қанша жол жүреді.

A) 5 м.


B) 10 м.

C) 14 м.


D) 20 м.

E) 30 м.


14. Толық іштей шағылу байқалады, егер... (α0 – толық шағылудың шектік бұрышы, α – түсу бұрышы.)

A) егер түсу бұрышы шектік бұрыштан кіші болса.

B) егер түсу бұрышы шектік бұрыштан үлкен болса.

C) егер түсу бұрышы шектік бұрышқа тең болса.

D) егер шектік бұрыш түсу бұрышынан кіші болса.

E) егер шектік бұрыш түсу бұрышынан үлкен болса.

15. Конденсатор тұрақты кернеу көзіне қосылған. Оның пластиналарының арасындағы кеңістікті диэлектрикпен толтырған кезде заряд үш есе артады.Енгізілген диэлектриктің диэлектриктік өтімділігі.

A) 2.


B) 1.

C) 4.


D) 7.

E) 3.


16. Дене горизонтқа 450 бұрыш жасай 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Ұшу алыстығын анықта.

A) 5 м.


B) 10 м.

C) 14 м.


D) 20 м.

E) 30 м.


17. Катушканың индуктивтігін 5 есе арттырғанда, оның индуктивті кедергісі

A) өзгермейді.

B) 5 есе кемиді.

C) 5 есе артады.

D) 2,5 есе кемиді.

E) 2,5 есе артады.

18. Салмақсыз жіпке ілінген дене заңы бойынша тербеледі. Жіптің ұзындығы ()

A) 40 см.

B) 160 см.

C) 30 см.

D) 25 см.

E) 75 см.

19. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын, 8 кг радиоактивті цезийден 135 жылдан кейін қалған атомдарының массасы

A) 25 кг.

B) 4 кг.

C) 0,25 кг.

D) 1,256 кг.

E) 0,4 кг.

20. Біртекті магнит өрісіне оның күш сызықтарына перпендикуляр бағытта протон мен - бөлшегі енеді. Егер олардың энергиялары бірдей болса, онда бөлшектердің қозғалыс траекториясы радиустарының қатынасы (,)

A) .

B) 4 .

C) 1.


D) .

E) 2.


21. Қалыпты жағдайдағы ауаның тығыздығы r = 1,29 кг/м3.(р0 = 100 кПа; Т0 = 273 К; R=8,31). Ауаның молярлық массасын анықта

A) M=29×103 кг/моль.

B) M=2,9×103 кг/моль.

C) M=0,29×103 кг/моль.

D) M=2,9×10-3 кг/моль.

E) M=29×10-3 кг/моль.

22. Индуктивтілігі 0,4 Гн орамдағы ток күші 0,02 с ішінде 5 А –ге бірқалыпты өзгерсе, өздік индукцияның ЭҚК-і

A) 500 В


B) 100 B

C) 400 В


D) 2 B

E) 800 В


23. Массасы 100 кг, ұзындығы 2 м тақтай горизонталь жазықтықтың үстінде жатыр. Тақтайдың ұзындығы 2 м. Оны тік вертикаль орналастыру үшін атқарылатын жұмыс ()

A) 2 кДж.

B) 5 кДж.

C) 2 Дж.


D) 1 кДж.

E) 1 Дж.


24. Массасы 2 т ұшақ горизонталь бағытта 50 м/с жылдамдықпен ұшып барады. 420 м биіктікте ол двигателін өшіріп, төмендей бастады да, 30 м/с жылдамдықпен аэродром жолына келіп жетті. Ұшақ қалықтап төмен түскенде ауаның кедергі күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)

A) 0,2 МДж.

B) 12 МДж.

C) 10 МДж.

D) 56 МДж.

E) 22 МДж.

25. Өзара тең үш заряд q1 = q2 = q3 =10-7Кл теңқабырғалы ұшбұрыштың төбелеріне орнатылған .Бір қабырғасының ұзындынғы 20 см болса,әр зарядқа әсер ететін күш (к=9·109 )

А) 2· 10-³ H

В) 4,7· 10-³H

С) 3,9· 10-³HD) 6·10-³H

Е) 1,2· 10-³ H
Каталог: userdata
userdata -> Ұлт-азаттық КӨтерілісі туралы тарихи жырлар
userdata -> Жоспар Кіріспе I. Ақшаның мәні мен қызметтері
userdata -> 3 тамыз 1936 – Қарағанды облысының құрылғанына 70 жыл
userdata -> Еѕсесі биік елорда
userdata -> Компьютердіњ Ќ¦рылѓылары
userdata -> Сейтбекова айнұр аташбекқызы әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресіндегі» араб және парсы сөздерінің қолданылу ерекшелігі
userdata -> Абылай хан заманы қазақ батырларының дәуірі
userdata -> Алғашқы шығарылған қазақ газеттерінің тарихы
userdata -> Абдирасилова зауре садуакасовна қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихы
userdata -> Тараз ќаласындаєы археологиялыќ ќазба жўмысы


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет