B050600 «Экономика» курс семестржүктеу 1.64 Mb.
бет2/8
Дата21.04.2019
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Постреквизиттер

Өндірістік процестерді автоматтандыру , технология жұмсақ жиһаз
Күрделілігі , несие

3
Зерттеу мақсаты

Практикалық принциптері AutoCAD дамыту, жобалау және CAD лайықты беделі үшін маман пайдалану ұдайы дамып отыратын ортасы болып табылады .
Негізгі бөлімнен түйіндеме

Бұл курстық және дипломдық жобалар графикалық бөлігін автоматтандыруға арналған инженерлік тәжірибеде , сәулет жобалау, инженерлiк және құрылыс жобаларын , инженерлік мәселелерді шешу үшін студенттерге қажетті білім беру бағытталған және, осылайша, орындалатын жұмыстың сапасына ықпал етеді
Зерттеу(білім , дағдылар мен құзыреттерін ) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде : білуі керек:

- Негізгі объектілері

( примитивы ) және түсіну ( оқып ) компьютерде инженерлік және құрылыс сызу ;

- Қаражат геометрия мен қасиеттері ( түсі, желісі түрі, салмағы қабаттар , гиперсілтемелер , т.б.) өзгерту;

- Бейнелеу ғарыш нысандарын ( 2d бойынша) жазықтық және модельдер ( 3D) әдістері;

- Модельдеу графика нысандарды өңдеу әдістері ;

- Жарықтандыру әдістері , материалдық тағайындау , визуализация ;

білуі керек:

- мақсатында Экономикалық тұрғыдан жасалған үш өлшемді моделін бағалау ;

- Қорытындылар мен жоғары білікті мамандармен талқылау ;

- Ақпараттық технологиялар саласындағы анықтамалық кітаптармен дербес жұмыс;

- Соңғы пакетін AutoCAD пайдаланып семестр , курстық және дипломдық жұмыстар орындаңыз. дағдылары:

- Графикалық бейнелерді жасау және өңдеу үшін ;

- Ақпараттық технологиялар саласындағы анықтамалық кітаптар жұмыс істеу ;

- Соңғы пакетін AutoCAD пайдаланып семестр , курстық және дипломдық жұмыстар орындаңыз.

- Компьютерлік әдістер кәсіби

- бағдарланған қолдану мәселелері кеңістіктік ( 2d жылы ) жазықтыққа нысандары мен модельдерін ( 3D) визуализация графиктері ;

- Модельдеу графика нысандарды өңдеу әдістері ;

- Жарықтандыру әдістері , материалдық тағайындау , визуализация ;

- Мақсатында Экономикалық тұрғыдан жасалған үш өлшемді моделін бағалау ;

- Қорытындылар мен жоғары білікті мамандармен талқылау ;

- Ақпараттық технологиялар саласындағы анықтамалық кітаптармен дербес жұмыс;

- Соңғы пакетін AutoCAD пайдаланып семестр , курстық және дипломдық жұмыстар орындаңыз. дағдылары:

- Графикалық бейнелерді жасау және өңдеу үшін ;

- Ақпараттық технологиялар саласындағы анықтамалық кітаптар жұмыс істеу ;

- Соңғы пакетін AutoCAD пайдаланып семестр , курстық және дипломдық жұмыстар орындаңыз.

білікті болуы :

- Компьютерлік графика кәсіби

- бағдарланған қолдану мәселелері

3 семестр
Негізгі пәндер
11

Математика негіздері

Пәндер атауыПререквизиттер

Алгебра , арифметикалық , математика , экономикадағы математика .
Постреквизиттер

Статистика, логика , Эконометрика , экономикалық - математикалық модельдеу .
Күрделілігі , несие

3
Зерттеу мақсаты

Логикалық және алгоритмдік ойлау оның ақыл мен қабілетін студенттік тұлғалық , даму қалыптастыру;

ғылыми және ғылыми- техникалық прогресс және сандық және табиғи эксперименттер өңдеу және талдау , осы шешімдер , әдістерін іске асыру үшін ең үздік жолдарын таңдау іске асыру үшін оңтайлы шешімдерді іздеу құрылғылар , процестер мен құбылыстарды талдау және модельдеу үшін қажетті негізгі математикалық әдістерді оқыту .


Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра ; Дифференциалдық және интегралдық есептеу ; векторы талдау; дифференциалдық теңдеулер ; математикалық физика теңдеулері ; кешені функциясы ; сандық әдістері; эксперимент есептеу негіздері ; функционалдық талдау элементтері ;

талдау дискретті элементтері ; ықтималдық және статистика : бастауыш ықтималдық теориясы, ықтималдықтар теориясының математикалық негіздері , стохастикалық процестер модельдер , гипотеза тестілеу , эксперименттік деректерді өңдеу статистикалық әдістері ; ауытқуларды және оңтайлы бақылау есептеу.


Зерттеу ( білім , дағдылар мен құзыреттерін ) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек : ғылыми-зерттеу жұмыстарының енгізу; реферат ойлау ; индукция және дедукция және сыни талдау әдістерін қолдану . білуі керек: анықтау және еңсеруге құрылымдалмаған проблемаларды белгісіз жағдайда және мәселелерді шешу үшін дағдыларын қолданылады. дағдылары:

ғылыми негізде , ақпаратты өңдеу және сақтау құралдарын иелену , сіздің жұмысты ұйымдастырады ;

анықтау және басымдық шектеулі ресурстары мен тығыз кестесі жеке және бірлескен екі қызметті қанағаттандыру үшін жұмысты салу ;

қызметкерлерімен , консультациялық , әдістемелік және тәрбие жұмысын ұйымдастырады . құзыреті : олардың кәсіби қызметінде , қаржы-экономикалық , және инженерлік процестерді бағалау


12

Математика

Пәндер атауыПререквизиттер

Алгебра , арифметикалық , математика , экономикадағы математика .
Постреквизиттер

Статистика, логика , Эконометрика , экономикалық - математикалық модельдеу .
Күрделілігі , несие

3
Зерттеу мақсатЫ

Қосымша білім беру үшін , байланысты пәндерді оқуға нақты математикалық білім мен практикада қолдану үшін қажетті дағдыларға ие ;

студенттердің интеллектуалдық дамуы , математикалық қызметінің типтік қазіргі қоғамдағы толыққанды адам өмір сүру үшін қажетті тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру :

ой , сыни ойлау , интуиция , логикалық ойлау , мәдениет алгоритмдік элементтері , кеңістіктік ұғымдарды , қиындықтарды еңсеруге қабілеті түсініктілігі мен дәлдігі ;

шындыққа түсіну нысаны мен әдісін сипаттамасы ретінде математика идеялар мен әдістері туралы тұжырымдамалар ; математика мәдениет Білім құралдары , адам мәдениетінің бір бөлігі ретінде математика көзқарасына, математика тарихы танысу , математикалық идеялар эволюциясы , әлеуметтік прогресс үшін математика маңызы түсіну .


Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра ; Дифференциалдық және интегралдық есептеу ; векторы талдау; дифференциалдық теңдеулер ; математикалық физика теңдеулері ; кешені функциясы ; сандық әдістері;

эксперимент есептеу негіздері ; функционалдық талдау элементтері ; талдау дискретті элементтері ;

ықтималдық және статистика : бастауыш ықтималдық теориясы, ықтималдықтар теориясының математикалық негіздері , стохастикалық процестер модельдер , гипотеза тестілеу , эксперименттік деректерді өңдеу статистикалық әдістері ; ауытқуларды және оңтайлы бақылау есептеу .

Зерттеу ( білім , дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек : Курстың негізгі математикалық ұғымдарды қаржы және экономикалық түсіндіру ; алгоритмдері ; математикалық рәсімделген типтік проблемаларды шешу үшін схемалар , әдістері мен ұсынымдар . білуі керек:

негізгі элементар функциялардың қасиеттерін көз - өрт сандық және сапалық талдау өндіретін орта мектепте оқытылады ; моделі теңдеулерді және функционалдық теңсіздікті шешу . дағдылары:

Мұндай сызықтық алгебра , аналитикалық геометрия , есептеу , қарапайым дифференциалдық теңдеулер іргелі , кешенді , математикалық пәндер негізгі теориялық атқаратын лауазымдары туралы;

геометрия және физика негізгі әрине ережелерін түсіндіруде әртүрлі нысандарын туралы; теориялық курстың өзегі пайдаланылатын туралы логикалық тәсілдері мен әдістерін ( индуктивті , дедуктивті , керісінше ) . құзыреті :

қарапайым лимиттер есептеу және ( анықтамалық кітаптар пайдаланып) функцияларын асимптота таба .

13

Баға қалыптастыру

Пәндер атауыПререквизиттер

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Финансы, Рынок ценных бумаг.
Постреквизиттер

Закрепление знаний по ценообразованию на производственной практике с использованием её материалов при написании и защите дипломной работы.
Күрделілігі, несие

3
зерттеу мақсаты

Пәннің мақсаты нарықтық экономикадағы бағаның мен баға белгілеу тетігінің теориясы, экономикалық қатынастардың әр түрлі жағдайларында баға стратегиялары мен әдістері теориялық білім мен практикалық дағдыларды сатып алу болып табылады.

Курсовойдың негізгі міндеттері: баға компанияның саясаты мен мемлекеттің баға, нысандары мен әдістерін теориясы мен практикасы қарым-қатынас біртұтас мақсатында студенттер, нарықтық жағдайда зерттеу студенттер практикалық дағдыларды сатып алу бағалары мен келісім-шарт бағасының бағасы есептеу және негіздеу маркетингтік стратегиясын таңдау деңгейін негіздеу, шарттары төлем және нарықтық экономикадағы баға қатысты басқа да маңызды мәселелер.


Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1. бағасы теориясы генезисі

2. Нарық құрылымы және баға

3. бағасы функциялары және негізгі баға факторлары

4. түрлері , құрылымы және баға элементтері

5. Баға Стратегиялар Баға

6. әдістері

7. компаниялар мен фирмаларда баға механизмі Нарықтық экономика жағдайында баға

8. Мемлекеттік реттеу

9. Баға және несие

10. баға және валюталық

11. Шығындар және бағаны қалыптастырудағы олардың рөлі

12. Баға және инфляция Сыртқы сауда

13. Баға

Зерттеу ( білім , дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек :

бағаның экономикалық мазмұны ; нарықтық экономикадағы бағаның ролі мен маңызы .

білуі керек:

тауарлардың нарықтық бағасын негіздеу және есептеу ; ескере нақты жағдайларды ескере отырып , баға құзыретті шешімдер қабылдауға; жүйелеу және баға туралы ақпаратты талдау ; баға тәжірибеде ақпараттық технологияларды пайдалану . дағдылары:

қазіргі заманғы тәсілдері мен баға әдістері; негізгі принциптері мен баға ережелері ;

баға процесін реттейтін заңдар мен нормативтік актілер ; дамыту және оларды жеңу жолдарын ағымдағы кезеңінде баға белгілеудің негізгі мәселелері; әсіресе Қазақстан Республикасына баға ;

тиімді баға саласындағы шетелдік тәжірибе . құзыреті : арнайы баға мерзімі; баға қазіргі заманғы әдістері; тауарлар мен қызметтер үшін түрлі нарықтарда бағаны айқындау .

14

Компанияның баға саясаты

Пәндер атауыПререквизиттер

Экономикалық теория, Макроэкономика, микроэкономика, Қаржы, бағалы қағаздар нарығы.
Постреквизиттер

Дипломдық жобалауға жазу.
Күрделілігі , несие

3
Зерттеу мақсаты

Ұйымда тиісті баға саясатын мәнін түсінуге көмектесу үшін; ұйымның кәсіби басқару нақты әлемде баға барлық элементтерінің ұтымды пайдалануды үйрету.
Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Ұйымда баға саясаты мәні. Жүйе бағасы құрамы мен құрылымы. Баға жүйесін есептеу. Нарықтық жағдайларға байланысты, баға деңгейін анықтау.
Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Оқушылар білуі керек: бағаның экономикалық мазмұны; нарықтық экономикадағы бағаның ролі мен маңызы білуі керек: тауарлардың нарықтық бағасын негіздеу және есептеу; ескере нақты жағдайларды ескере отырып, баға құзыретті шешімдер қабылдауға; жүйелеу және баға туралы ақпаратты талдау; баға тәжірибеде ақпараттық технологияларды пайдалану.

Дағдылары:қазіргі заманғы тәсілдері мен баға әдістері; негізгі принциптері мен баға ережелері; баға процесін реттейтін заңдар мен нормативтік актілер; дамыту және оларды жеңу жолдарын ағымдағы кезеңінде баға белгілеудің негізгі мәселелері; әсіресе Қазақстан Республикасына баға; тиімді баға саласындағы шетелдік тәжірибе құзыреті: арнайы баға мерзімі; баға қазіргі заманғы әдістері; тауарлар мен қызметтер үшін түрлі нарықтарда бағаны айқындау.


15

Статистика

Пән атауыПререквизиттар

Негізгі жоғарғы математика, математика және, Эконометрика, Экономистерге арналған математика.
Постреквизиттер

Қаржылық және операциялық талдау, экономикалық-математикалық модельдеу.
Күрделілігі, несие

3
зерттеу мақсаты

1. Тақырыбы және статистика міндеттері.

2.Статистикалық бақылау

3.Статистикалық жиынтық және топтау

4.Абсоллютты және салыстырмалы шамалар

5. Орта мөлшері мен өнімділігін ауытқуы

6. Селективті бақылау

7. Сериясы спикерлер

8. Көрсеткіштер Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық зерттеу

9.Халықтың және жұмыс күшінің

10. Статистикасы.

11. Ұлттық шоттар, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің жүйесі

Өмір сүру12. Статистика
Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Жалпы принциптері, әдістері, жинау әдістері, өңдеу, статистикалық талдау, бұқаралық қоғамдық білім мен процестерді дамытуға тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу, олардың сандық сипаттамалары: статистикалық әдістерді меңгеру.
Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік статистика туралы; макроэкономикалық көрсеткіштердің халықаралық салыстыру туралы; практикалық статистикалық жұмыстарын ұйымдастыру. білуі керек: статистикалық ақпаратты жинау және жазып; материалдар қадағалау бастапқы өңдеуді және бақылауды жүзеге асырады; статистикалық көрсеткіштердің есептеулерді орындау және негізгі қорытындылар тұжырымдау; оның ішінде оқыған әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерді кешенді талдау, жүзеге асыруға компьютерлік технологияларды пайдалана отырып. Дағдылары: Мемлекеттік статистика ұйымдастыруға; статистикалық есеп дамуының қазіргі тенденциялары; жинау, өңдеу, талдау, және визуализациялауды ақпараттың негізгі әдістері; қолданыстағы статистикалық есептілікті негізгі формалары мен түрлері; әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды сипаттайтын статистикалық көрсеткіштердің инженерлік есептеу кезінде. құзыреті: статистикалық байқаулар жүргізуге ұйымдар мен; бастапқы статистикалық ақпарат; әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстардың өзара байланысын динамикасы вариация талдау; Ұлттық шоттар және олардың құрылыс тұрғысынан; Экономикалық және әлеуметтік процестерді бағалау.
16

Статистикалық әдістер

Пәндер атауыПререквизиттер

Негіздері , математика және, Эконометрика, Экономистерге арналған математика.
Постреквизиттер

Қаржылық және операциялық талдау, экономикалық-математикалық модельдеу.
Күрделілігі, несие

3
зерттеу мақсаты

Процесін сәйкес және нақты кәсіпорын шығаратын өнімдер табиғат дамыту, басқару және тексеру үшін пайдаланылатын статистикалық әдістерді қажеттілігін анықтау;

процесс модельдеу әдістері, математикалық статистика екі өндірістік және басқару құралдарын пайдалану туралы соңғы білімдерін қолдану;

статистикалық әдістерді пайдалану отандық және шетелдік тәжірибені мүмкіндігін талдау және бағалау.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Математикалық статистика элементтері.Интервалды бағалау.

Статистикалық жорамалдарды тексеру.

Сызықтық регрессиялық модель деректер өңдеу. Факторлық талдау. Кластерлік талдау. Уақытша қатарларды талдау және болжау.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

мазмұны мен кәсіпорында процестерді дамыту, басқару және тестілеу мүмкіндіктері пайдаланылатын қазіргі заманғы статистикалық әдістерін нақты тақырыптар; арнайы статистикалық терминология; өнімдерін заманауи өндірістік цикл процесінде негізгі статистикалық көрсеткіштерді есептеу және талдау әдісі; қалай үрдісін басқару жүйесін жетілдіру және оның тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар ұсыну.

Білуі керек:

әдістерін таңдау және технологиялық процестерді басқару және бақылау үшін ықтимал өлшеу білдіреді үшін; технологиялық процестерді автоматтандыру бақылау жүйесі үшін өлшеу бірлігінің өндірісін талдау және синтездеу; статистикалық әдістерді қолдану, пайдалану және басқару құжатталған, рәсімдерін әзірлеу және қолдау; нақты кәсіпорында енгізілген өнімдер мен процестердің арнайы технологияларының дамуы мен талдау пайдалану; өлшеуге арналған аспаптар және ведомстволық сынау аспаптары мен өлшеу жүйесін енгізу тексеру және сертификаттау.

Дағдылары:

практикалық пайдалану білім Пән бойынша алған; оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін өндірістік процестерді талдау және; процесті басқару жүйелерінде ақпаратты жинау және талдау; шығу деңгейін арттыру бойынша шаралар жоспарлау және жүзеге асыруда; өндірістік цикл техникалық өлшеу кезінде аппаратының пайдалану.

Құзыреті:

өндірістік үдерістерді ұйымдастыру проблемаларын шешу негізгі қағидаттарын Білу үшін.


17

Менеджмент

Пән атауыПререквизиттер

Экономикалық теория, Экономикалық ілімдер тарихы.
Постреквизиттер

Адам ресурстарын басқару. Инновациялық менеджмент, Инвестициялық менеджмент, Қаржы менеджменті.
Күрделілігі, неси

3
зерттеу мақсаты

Пәннің мақсаты студенттердің басқару саласындағы ғылыми білімді іргелі жүйесін дамыту болып табылады; Студенттер сайланған қызметі үшін халықаралық талаптарға сәйкес негізгі басқару функцияларын және басқа да іс-шаралар, алған білім мен дағдыларды практикалық қолдану орындауға дағдыларға ие
Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1. мәні мен мазмұны басқару.

2. өткен басқаруды дамыту және осы .

Басқару

3. әдістемелік негіздері.4. Басқарма принциптері.

Басқару


5. есепке алу.

6. басқару функцияларын сипаты мен құрамы.

7. басқару құрылымын.

8. Ақпараттық басқару табиғат.

9. жағдайлар модельдеу және шешімдерді әзірлеу.

10. Басқарма практика.

11. басқару және стилі,

Менеджер (бейнесі).

12. Басқарма: Билік және әріптестік.

13. басқарудың тиімділігін факторлар.


Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде басқару.

білуі керек:

басқару функцияларын орындауға; басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру; қақтығыстану әдістері; әсіресе кәсіби қызметті басқару саласында.

дағдылары:

Іскерлік қарым-қатынас, кәсіби жұмыс әдістерін пайдаланылатын; тиімді шешімдер қабылдау.

құзыреті:

экономикалық әдебиетте, ақпарат көздері;

тұрақты үздіксіз білім беру мұқтаж.

18

Ішкіфирмалық жоспарлау

Наименование дисциплиныПререквизиттер

Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика.
Постреквизиттер

Стратегиялық басқару, қаржылық қызметін талдау, Статистика, экономика ұйымдастыру.
Күрделілігі, несие

3
зерттеу мақсаты

Корпоративтік жоспарлау, оның функциясы, қағидаттары мен типологиялық мәнін меңгеру;

Кәсіпорындағы жоспарлау әдістерін зерттеу;

Кәсіпорынның ұйымдастыру оқуға жоспарлау.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме


Курстың мақсаты мен міндеті. Нормативтік және есептеу және аналитикалық базасы жоспарлау. Стратегиялық жоспарлау фирмасы. Тактикалық (ағымдағы) жоспарлау фирмасы. Сату жоспарлау. Өндіру және сату жоспарлау. Өндіріс логистика жоспарлау. Еңбек және кадрларды жоспарлау. Жоспарлау жалақы. Жоспарлау шығындар, пайда мен рентабельділік. Қаржы және экономикалық жоспарлау қорын жоспарлау. Техникалық және ұйымдық даму жоспарлау (инновациялық жоспары). Сақтау және табиғи ресурстарды орнықты пайдалану жоспарлау. Әлеуметтік даму қызметкерлері үшін жоспарлау. Операциялық және өндірістік жоспарлау
Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

негізгі әдістері және корпоративтік жоспарлау принциптері; негізгі мақсаттары мен оларды есептеу әдістері; корпоративтік жоспарлау сипаты мен құны;

нарықтық қатынастарға өз ынтымақтастық жүйесі-үй жоспарлары мен механизмдері; Корпоративтік жоспарлау бөлігі ретінде әдістемесі және стратегиялық жоспарлау функциясы; тактикалық жоспарлау әдістемесі мен құрылымы;

Қызметкерлердің санын, өнімдер, техникалық және экономикалық көрсеткіштерін сату бағасының құнын тiркелген активтердің құнын есептеу әдісі.

білуі керек:

даму жоспарлау құжаттарды ұйымдастырады; дербес түрлі жоспарларын әзірлейді; жобалар мен қазіргі заманғы өндіріс жағдайында олардың асыруға жәрдемдесуге; материалдық-техникалық қамтамасыз жоспарларын пайдалану тәжірибе алу; физикалық жоспарлары көрсеткіштерін санау; жоспарларын көрсеткіштерін санау; жоспарларын орындалуын ұйымдастырады; Кәсіпорындағы жоспарлау бетон пайдасын қол.

Дағдылары:

ішкі жоспарлардың негізгі көрсеткіштері есептеу; өндіру және сату көлемі бойынша; Өндірістің техникалық даму және ұйымдастыру тұрғысынан; жоспарлары логистикалық; Еңбек және адами ресурстар жоспарлары; шығындар мен қаржылық жоспарын жоспарлары.

құзыреті:

экономикалық әдебиетте, ақпарат көздері; тұрақты үздіксіз білім беру мұқтаж.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет