B050600 «Экономика» курс семестржүктеу 1.64 Mb.
бет5/8
Дата21.04.2019
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
6 семестр
47

Еңбек экономикасы

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономистерге, Экономикалық теорияның, Микроэкономика, Макроэкономика арналған математика

Постреквизиттер

Инновациялық менеджмент, Бизнесті бағалау, әдістері мен Экономикалық зерттеулер ұйымдастыру әдістемесі

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Мәні және әлеуметтік және еңбек қатынастары мен жұмыс орнында әлеуметтік-экономикалық процестерді қазіргі жағдайда еңбек рөлі туралы болашақ мамандарды жариялаңыз. Еңбек ресурстарын тиімді пайдалану саласындағы нарықтық негізделген экономикаға еңбек тиімділігін өсуін дағдыларын дамыту.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1. Нарық жағдайындағы нысанасы, мақсаттары, курс тұжырымдамасы

2. әлеуметтік пайдалы қызмет ретінде еңбек түсінік.Жұмыстың сипаты мен ұйымдастыру

3. Адам ресурстары, жұмыспен қамту әлеуеті мен адами капитал

4. Еңбек нарығы: түсінігі, құрылымы, пайдалану механизмі

5. өнімділігі мен тиімділігі

6. әлеуметтік әріптестік саясатын

қазіргі жағдайда

7. әлеуметтік қорғау жүйесі

Жұмысшылар

8. Кәсіпорындағы еңбек департаменті

9. жұмыспен қамту тиімділігі

10. Әлеуметтік және еңбек қарым-қатынастары

11. Еңбекті ұйымдастыру және реттеу

Жұмысшылар

12. Еңбек төлемақысының

13. Реинжиниринг бизнес-процесі

14. Кәсіпорынның қызметкерлері


Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

ұйымдарда әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу арқылы еңбек басқарудың тиімді әдістерін қалай пайдалану керектігін; еңбекақы проблемаларын, соның ішінде жұмыс тиімділігін арттыру үшін ең тиімді жолдарын, қолдану тәжірибесін меңгеру қалай; жұмыс, еңбек бағалау, жұмысшылардың ынталандыру, еңбек дауларын сындарлы реттеу реинжиниринга бизнес-процессі мен процестерін оңтайландыру ұйымдастыру мәселелерін түсіну қалай.

білуі керек:

қоғамның халықтың, еңбек күшіне және жұмыспен қамту әлеуетін саласындағы дамып қолданыстағы үрдістерді талдау; елімізде өркениетті еңбек нарығын қалыптастыру қажеттілігі мен маңыздылығын түсіну үшін.

Дағдылары:

тұтастай әрбір жеке адам мен қоғамның өміріне табиғаты туралы, рөлі мен қазіргі заманғы еңбек сипаттамалары.

құзыреті:

әлеуметтік-еңбек қатынастары және жұмыс орнында әлеуметтік-экономикалық процестерді қазіргі жағдайда жұмыс сипаты мен рөлін қабылдаудағы.48

HR-Менеджмент

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Менеджмент, Маркетинг.

Постреквизиттер

Адам ресурстарын басқару.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Адами ресурстарды қазіргі заманғы ұйымдастыру басқару, сондай-ақ, іс жүзінде адам ресурстарын басқарудың әр түрлі техникада қолдану практикалық дағдыларды саласында студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1. теориясы мен әдістемесі.

2. Адам ресурстарын басқару ұйымының жүйесі.

3. технологиясы Адам ресурстарын басқару.

4. Бизнес жүргізу Қызметкерлерді бағалау. Адами ресурстарды басқарудың түрлі үлгілерде Жалақы және еңбек қызметін ынталандыру.

Адами ресурстарды басқарудың әр түрлі модельдер кадрларды 5. дамыту.

Адами ресурстарды басқарудың түрлі үлгілерде адам ресурстарын басқару тиімділігін 6. бағалау.Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

адам ресурстарын басқару саласында негізгі теориялар; Адам ресурстарын басқару қызметтері және олардың өз функцияларын негізгі принциптері; қызметкерлердің штаттық қажеттіліктерін бағалау, іріктеу, жалдау, тоқтату, қозғалыс, сертификаттау, дамыту және ынталандыру, соның ішінде адам ресурстарын басқару технологиялары; адам ресурстарын басқару жүйесінің тиімділігін анықтау әдістері.

білуі керек:

ұйымның тиімділігін арттыру адам ресурстарын басқарудың әдістері қолданады; персоналдың саны, қызметкерлерді дамыту бойынша іс-шаралар тиімділігін, адам ресурстарын басқару жақсарту үшін жобаларды жүзеге асырудың тиімділігін, соның ішінде әр түрлі көрсеткіштерін есептеу әдісі қолданылады.

Дағдылары:

адам ресурстарын басқару жүйесінің тиімділігін арттыру үшін мәселелерді тұжырымдау және шешу процесінде жүйесін және функционалдық көзқарас негіздері; құралы кадр саясатын ұйымдар туралы оңтайлы басқару шешімдерін қолдау үшін адам ресурстарын басқару жүйесінде экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

құзыреті:

Қазіргі заманғы адам ресурстарын басқару ұйымдастырудың теориялық негіздерін қалыптастыруға; адам ресурстарын басқару қолдану үшін практикалық дағдыларды сатып алу.49

Қаржылық менеджмент

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Менеджмент, Қаржы, Бухгалтерлік есеп.

Постреквизиттер

Нақты инвестициялық жоспарлау жобалары мен бизнес талдау, басқару есебі.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Құрамын, мазмұнын, құрылымын және қаржылық ағындарын, сондай-ақ басқару Expand.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Қаржы менеджментінің ақпараттық негізі. Қаржылық басқару көрсеткіштері. Кәсіпорынның қаржылық тетігін пайдалану. Тереңдетілген операциялық талдау. Компанияның Тәуекелдерді басқару. Қолма-қол ақша мен олардың баламаларының басқару.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

инвестициялық және компанияның қаржылық шешімдер сипаты, мазмұны мен нысандарын туралы, операцияларға; қаржылық басқару фирманың негізгі теориялық модельдер; қаржылық басқару фирманың практикалық мәселелері; компанияның негізгі қаржы көрсеткіштерінің талдау әдістері.

білуі керек:

қаржы есептілігін талдау, сондай-ақ инвестициялық және қаржылық басқарудың экономикалық тиімділігін есептеу байланысты практикалық міндеттерді шешу үшін қаржы теориясы білімдерін қолдану; бизнес қаржылық табысқа қамтамасыз ету үшін қажетті аналитикалық зерттеулер жүргізу.

Дағдылары:

жаһандану экономикадағы қаржылық және инвестициялық шешімдер қабылдау ерекшеліктері туралы; қаржылық теориясы мен халықаралық қаржы компаниясының эволюция ықтимал бағыты бойынша.

құзыреті:

құрамы, мазмұны, құрылымы, қозғалыстар мен ақша ағындарын басқару.50

Қаржылық және басқарушылық талдау

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Математика, Экономикалық теория, Макроэкономика, Эконометрика, Бухгалтерлік есеп.

Постреквизиттер

Қазіргі заманғы қаржы есептілігі.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Сериялық басқару және тауарлардың халықаралық ағындарының қаржылық талдау оқыту, өндірістік және қаржылық активтер мен ұлттық экономика үшін оның салдары факторлар, сондай-ақ осы проблемаларды эмпирикалық зерттеулердің негізгі нәтижелерімен танысады.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1-2 Дәріс. Курсқа кіріспе.

3-4 Дәріс. терминдер «шығындарды», «шығындарды,» шығындар «,» құны «түсінігі.

5-6 Дәріс. Шығындарды және басқару есебін оны пайдалану жіктелуі.

7-8 Дәріс. табыс және басқару есебін оны пайдалану жіктелуі.

Есеп саясатын қалыптастыру принциптері. Ауытқу есепке ұйымдастыру. басқарушылық есеп бойынша ішкі нормативтік құрамы және мазмұны.

9-10 Дәріс. Жанама шығындарды бөлу әдістері.

11-12 Дәріс. Бұйрықтар мен өнімдері жанама шығындарды бөлу.

әдісін есептеу «стандартты құны» .Noveyshie мәні мен мақсаты.

13-15 Дәріс. Өнімдердің құны: оның құрылымы мен түрлері.

16-17 Дәріс. өндірісті басқару өндірістің құнын есептеу рөлі.

18-19 Дәріс. Белгілі бір қағидаларға сəйкес ұйымдастырылған есептеу.

20-21 Дәріс. Бухгалтерлік нысандар калькуляциялық.

22-23 Дәріс. One компоненті Залалсыздықты талдау.

24-26 Дәріс. Залалсыздықты талдау көп салалы өндіріс.

27-28 Дәріс. Өндірістік тәуекелдік компаниялар.

29-30 Дәріс. ұйымның қаржылық есептілігі.Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

компанияның өндірістік және қаржылық қызметін реттейтін заңнамалық, нормативтік және құқықтық актілер; басқару және қаржылық талдау компанияның отандық және шетелдік тәжірибені нәтижелері.

білуі керек:

болашақ қызметінің болжау үшін кәсіпорынның тұрақтылығын бағалау үшін; Кәсіпорынның қолда бар резервтерді пайдалануы; Компанияның төлем қабілетсіздігі уақтылы сәйкестендіру (банкроттығы).

Дағдылары:

кәсіпорынның қызметі туралы қаржылық есептілік әдісі; кәсіпорынның өндірістік және қаржылық қызметін диагностика талдау.

құзыреті:

тауарларды халықаралық ағындарын талдау, өндірістік және қаржылық активтер мен ұлттық экономика үшін оның салдары факторлары.51

Өндірістік менеджмент

Пререквизиттер

Менеджмент, Басқарушылық есеп, Компьютерлік графика

Постреквизиттер

Басқару есебі, Басқарушылық есеп және талдау

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Тез экономиканы қиын экономикалық жағдайда өзгеріп, қазіргі заманғы өндіріс басқару мәселелерін зерттеу, дағдылары мен операциялар басқару командасын дамытуға студенттермен оларды таныстыру үшін, өндірісті басқару теориясы мен практикасы жетістіктерін жинақталады.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Экономиканы дау қазіргі заманғы, тез өзгеретін экономикалық жағдайында өндірісті басқару мәселелерін зерттеу. Бағдарлама өндірістің ғылыми-зерттеу тарихын талдау, өндірістік және өндірістік жүйелерін байланысты мәселелерді; өндірісті басқару мен оның компоненттерін циклы; өндірістік процестің ұйымдастыру және басқару.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

білуі керек:

- Өндірістік процестерді ұйымдастыру негізгі заңдары.

білуі керек:

- Қазіргі кезеңдегі оның басқару тиімділігін бағалау.

дағдылары:

- Өндірістік және қызмет көрсету, сапа менеджменті өнімдері үшін жоспарларын әзірлеу.

білікті болуы:

- Күнтізбелік жоспарлау ережелерге және өзге де факторлардың операциялар басқару және есептеу саласында.


52

Операциялық менеджмент

Пререквизиттер

Менеджмент, Басқарушылық есеп, Компьютерлік графика

Постреквизиттер

Постреквизиттер Басқару есебі, Басқарушылық есеп және талдау

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

. Фирмалардың құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастыру және басқару бойынша теориялық негіздерін және практикалық ұсынымдар болашақ мамандарды оқыту мақсаты, сондай-ақ өндiрiстiк / қызмет жүйелердің даму негіздері

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Курстың негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны кәсіпорынның табысы тұтыну бағдар өнімнің жоғары бәсекеге қабілеттілігін барлық бөлімдерінің тиімді, жұмыла жұмыс негізделген, оған сәйкес нарықтық экономиканың қажеттіліктерін зерттеу өзектілігін, туындап отыр.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

білуі керек:

- Қазақстан Республикасында өндірістік процестердің заңдылықтары.

білуі керек:

- Қазіргі кезеңдегі бақылаудың тиімділігін анықтау үшін.

дағдылары:

- Құрылыс өнімдер мен қызметтердің өндіру, сапа менеджменті өнімдері.

білікті болуы:

- Құрылыс процесін өндірісті басқару саласында;

- Коэффициенттерінің және компанияның басқа да көрсеткіштер есептеу.


Мамандықтар

53

Өндірістік саласының экономика

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы, Макроэкономика, Микроэкономика

Постреквизиттер

Дипломдық жобалауға жазу.

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Ол оңтайлы құны бойынша жұмыс істейтін ең үздік нәтижелерін қамтамасыз ету Объективті экономикалық заңдарды, шарттар мен факторларға өңдеуші секторының салаларында іс-шаралар мен көріністерін зерттеу болып табылады.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1. Қолданылу саласы және, әрине, міндеттері.

Қазақстандағы өндірістік секторының салалық құрылымы

2. Бәсекеге қабілеттілік. Өнеркәсіптік саладағы басқарудың

3. ұйымдастыру.

Экономиканың өндірістік секторының

4. орналастыру.

Өнеркәсіптік секторда

5. мамандандыру және ынтымақтастық.

6.Өндірісті шоғырландыру және кәсіпорындар мөлшері

7. өнеркәсіп секторындағы комбинациясы.

Өңдеуші секторының

8. ресурстары филиалдары.

Қазақстан Республикасы ұлттық экономикасының

9. Инвестициялық және инновациялық даму стратегиясы.

Қазақстан Республикасының өнеркәсіп секторындағы

10. Салық-бюджет саясаты.Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

теориялық мәселелер туралы сіз экономика студенттері үшін ұсынылған негізгі оқулықтар тарта отырып, дәрістік курс материал оқып; бизнес, бизнес-құрылымдар қалыптастыру және мемлекеттік кәсіпорындардың функцияларын тұжырымдамалық негіздері бойынша.

білуі керек:

өнеркәсіпте бухгалтерлік есеп және талдау нақты әдістерін қолдану; өнеркәсіптік қолдану саласындағы практикалық дағдыларын пайдаланыңыз.

Дағдылары:

негізгі өндірістік аумақтарды талдау; өндірістің экономикалық даму.

құзыреті:

және т.б. Еңбек, жұмыспен қамту, баға, пайдалану мониторингі, Қазақстан Республикасының заңдары мен кәсіпкерлік саласындағы басқа да нормативтік актілерді қолдану арқылы практикалық дағдыларын игеруге54

Өнеркәсіптік экономика

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы, Макроэкономика, Микроэкономика

Постреквизиттер

Дипломдық жобалауға жазу.

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Студенттерге, оның ішінде қажетті білім мен дағдыларды, беру үшін

өнеркәсіптік экономика теориясы білу; нысандары мен нарықтық экономика жағдайында өнеркәсіп экономикалық басқару әдістерін қолдану және дамыту дағдылары; экономика тәжірибеде теориялық білімді тәуелсіз, шығармашылық қолдану дағдылары.Негізгі бөлімнен Түйіндеме

өнеркәсіп тұжырымдамасы; өнеркәсіп және нарықтық; өнеркәсіп құрылымы; экономикалық сектор мен оларды анықтау факторларды шекарасы; ұлттық экономиканың ғарыш өнеркәсібі; көздері мен нарықтық билік себептері, нарықтық күштер өлшеу; экономика, бизнес орналасуы, орналастыру себебі, компанияның мөлшері мен оны анықтайтын факторлар; өнеркәсібіндегі өндірістің шоғырлануы; себептері, көрсеткіштері, концентрациясы және олигополиялық; концентрациясы мен монополия; интеграция (көлденең және тік), әртараптандыру; қосылу және жұтылу (көлденең және тік); өнім саралау; бағалық емес бәсекелестік, нарықтық құрылымы мен өнім эстрадалық; олигополий баға; олигополий қарым-қатынас және үйлестіру, баға кемсітушілік; өнеркәсіп және экономиканың орындау; саланың технологиялық, экономикалық және әлеуметтік даму болашағы.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

Өнеркәсіптік экономика іргелі идеялары мен ұғымдар туралы; нарықтық өнеркәсібінде фирмалардың қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік актілер.

білуі керек:

өнеркәсібі және оның басқару зерттеу принциптерін, әдістері мен модельдерін практика; өнеркәсіптік экономика оқыған терминдер мен ұғымдарды нақты сектор нарықтарын сипаттау; практикалық шаралар базарлар секторының тұрақты жұмыс істеуін дамыту;

Дағдылары:

өнеркәсіптік экономика саласында жаңа білімді өзін-өзі меншік дағдылары

құзыреті:

өнеркәсіп тұрғысынан; Индустрия және нарықта; өнеркәсіп құрылымы; экономикалық сектор және олардың шекаралары факторлары; өнім саралау; бағалық емес конкурсына; олигополий баға бойынша; олигополий қарым-қатынас және үйлестіру, баға кемсітушілік.55

Кәсіпорын жоспарлау

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Бизнес Экономика, Қаржы, Статистика

Постреквизиттер

Бизнесті бағалау, нақты инвестициялар Бизнес жоспарлау, жобаларды талдау, Жобаларды басқару.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Кәсіпорындардың ұйымдастыру және жоспарлау саласында ең жоғары практикалық нәтижелерге жету үшін оқушылардың жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Бизнес-жоспарлау

1. шолу.


2. кәсіпорында жоспарланған жұмысын ұйымдастыру.

3. Нормативтік құқықтық база жоспарлау.

4. Желі жоспарлау.

Бизнес-ортаны

5. болжау.

Кәсіпорындағы

6. Стратегиялық жоспарлау.

Кәсіпорындағы

7. Ағымдағы және операциялық жоспарлау.

Өндіру және сату

8. жоспарлау.

Еңбек және кәсіпкерлік әлеуметтік даму

9. жоспарлау.

Өндірістік шығындардың және бағаның

10. Жоспарлау.

11. Қаржылық жоспарлау.

12.Delovoe жоспарлау.


Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

Кәсіпорындардың қызметін ұйымдастыру және жоспарлау негіздері туралы; тиімді жоспарлау негізгі принциптері туралы; талдау принциптері туралы; әлеуметтік-мәдени қызмет ресурстары.

білуі керек:

қызмет көрсету, жоспар шығындар мен сервистік компания қаржылық нәтижелері үшін сұраныс пен ұсынысты болжау; сервистік қызмет қысқа мерзімді жоспарларын жасауға; , мақсаттар тұжырымдау мақсаттар қойып, өндірістік және ресурстық талаптарды параметрлерін анықтау; рыногының жай-күйін және даму үрдісін талдау.

Дағдылары:

сервистік компания ұйымдастыру және жоспарлау талдау; бизнес-жоспардың әдістемесі; аймақтағы нарықтық жағдайда талдау.

құзыреті:

бизнес-жоспарлау сипаттамасы; Кәсіпорындарда жоспарланған жұмысты ұйымдастыруға; Нормативтік шеңберінде жоспарлау; желілік жоспарлау; Бизнес-ортаны бағалау.56

Компанияның стратегиясы

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Менеджмент,

Маркетинг

Корпоративтік

қаржы,


Статистикалық

Постреквизитер

Экономикалық зерттеулер, кәсіпорындардың қаржы-экономикалық қызметін талдау үшін ұйымдастыру әдістемесі және әдіснамасы

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

кешенін қалыптастыру

Құзыретіне

тәжірибеде, анықтау үшін

нарықтық жағдайдың даму үрдісі, анықтау

Әлеуетті

және ұйымдастыру қатерлер,

жеткілікті бағалау үшін

күшті және әлсіз жақтарын,

ұзақ мерзімді құруға

стратегиялық нұсқаулар мен

оңтайлы дамыту

оларды қол жеткізу стратегиясы.Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Корпоративтік функционалдық даму стратегиясы ретінде

1.Стратегиялық компаниялар.

2. бизнестің рыноктық құнын нарығында компанияның табысының кешенді бағалау ретінде.

3. қаржылық басқару стратегиясы Қаржылық жоспарлау және болжау.

4. Қаржыландыру шешімдер мен бизнес мәні.

Оңтайлы капитал құрылымын 5. негіздемесі: әдіс WACC.

Оңтайлы капитал құрылымын 6. негіздеу: APV әдісі.

7. Factor әдістері капитал құрылымын негіздеу.

8. қаржы стратегиясы Қоғамның дивидендтік саясатын.


Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

Компанияның экономикалық саясаттың мәні туралы; Компанияның бәсекелестік артықшылықтарын негізгі теориялары туралы; Компанияның экономикалық саясаттың түрлері туралы; Компанияның экономикалық стратегияның құрылымы мен мазмұны; компанияның экономикалық стратегиясын әзірлеу және іске асыру қазіргі заманғы әдістемелік тәсілдер туралы.

білуі керек:

нарықтық жағдайды талдау қазіргі заманғы әдістерін қолдану және нарықтың бәсекеге қабілетті жай-күйін бағалау; оның күшті және әлсіз жақтарын көруге, зерттеу ұйымына қатысты негізгі мүмкіндіктері мен қауіптері анықтау; талдау негізінде негізгі стратегиялық бағдарлары (көру, миссиясы, ұйым, стратегиялық мақсаттары) анықталады; стратегиясын таңдау өндіретін, түрлі стратегиялық баламаларды әзірлеу және бағалау; талдау негізінде анықталады ұйымдар стратегиясын жүзеге асырылуда.

Дағдылары:

Стратегиялық талдау; стратегиялық нұсқауларды орнату; оны жүзеге асыру үшін жоспарының негізгі ережелерін ұйымдастыру және дамыту экономикалық стратегиясын қалыптастыру; проблемалық жағдайлар командада жұмыс; ақпаратпен жұмыс істеу; ұйымдастыру қызметі; студенттердің «сараптама» топтарының, оның жұмысының нәтижелері үшін көрсетілім және басқа да студенттердің жұмысын бағалау.

құзыреті:

қаржылық жоспарлау мен қаржылық басқару стратегияларын болжау; қаржылық шешімдер мен бизнес құны; әдісі WACC және APV.57

Адам ресурстарын басқару

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Басқару психологиясы, психология

Постреквизиттер

Менеджмент, Маркетинг.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Жеке және іскерлік коммуникация жеке және кәсіби корпоративтік жұмысын жақсарту.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

басқару объектісі ретінде кәсіпорынның қызметкерлері; Кәсіпорынның басқару персоналды басқару орны мен рөлі; Персоналды басқару принциптері; Адам ресурстарын департаментінің еңбек және ұйымдастыру функционалдық бөлу; жалдау, ақпараттық, техникалық және құқықтық қамтамасыз ету қызметкерлерді басқару жүйесі; адам ресурстарын талдау; бизнес мансап жоспарлап қозғалысы, кадрлар резервін жұмыс; жалдау және кәсіптік бағдар; оқыту, қайта даярлау, кадрларды дамыту; жұмыс орнында мінез-құлық мотивациясы; кадрларды кәсіби және ұйымдастырушылық бейімдеу; Командада қақтығыстар; персоналды басқару кадр көлік құралының өндіріс тиімділігін бағалау. секторын басқарудағы қызметкерлерді басқару орны мен рөлі. персоналды басқару принциптері. Еңбек және қызметкерлерді басқару, ұйымның функционалдық бөлу. Адам ресурстарын талдау.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

адами ресурстарды басқарудың тұжырымдамасы; принциптері, функциялары мен персоналды басқару әдістері туралы; қызметкерлерді басқару жүйесінің нормативтік және әдістемелік қолдау; қызметкерлермен жұмыстың негізгі формалары, командада қақтығыс басқару принциптері мен әдістері; мақсаттар мен жоспарлау қызметкерлері талаптарды кадрлық әлеуетін, технология, іріктеу және кадрларды шығару іріктеу талдау мазмұнына штаттық персонал сипаты туралы; тұлғалардың, міндеттері және мансаптық жоспарлау факторлар туралы; мақсаттары мен оқыту және қызметкерлердің біліктілігін арттыру факторлары; Қызметкерлердің механизмі бағалау; еңбек қатынастарын және тәртіптік іс-қимыл персонал мүшелері арасында ішкі қарым-қатынастарды, қақтығыс басқару негіздері, және еңбек даулары бойынша.

білуі керек:

іргелі және қолданбалы арнайы әдебиеттермен жұмыс істеу; персоналды басқару қызметтері пайдалана моделі құжаттарды әзірлейді; ұйымдастыру, қорытындылау, адам ресурстарын басқару бойынша нақты ақпаратты талдау.

Дағдылары:

персоналды басқару жүйелі талдау жүргізу; персоналды басқару технологиясын жетілдіру бойынша тұжырымдар мен ұсыныстар негіздеу.

құзыреті:

Басқару объектісі ретінде кәсіпорынның Кадрлық; Кәсіпорынның басқару персоналды басқару орны мен рөлі; адам ресурстарын басқару принциптерін; еңбек функционалдық бөлу және персоналды басқару қызметтерінің ұйымдық құрылымын.58

Басқарушылық есеп

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Менеджмент, бухгалтерлік есеп, салық.

Постреквизиттер

Салық және құқық, Қаржылық және басқарушылық талдау.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Басқарушылық есеп бизнес әдіснамасы мен ұйымдастыру бойынша теориялық білімін және практикалық дағдыларын болашақ мамандарды қалыптастыру. Студенттер ақпаратты әдістемесін, сондай-ақ басқарудың барлық деңгейлерінде басқару шешімдерін қабылдау үшін оны пайдалануға нақтылау.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Д 1-2. Басқарушылық есеп жалпы түсінік.

Д7-8. Өндірістік шығындардың өндіру және есептеу үшін шығындарды есепке алу әдістері. Процесс өзіндік құнын есептеу.

Д9-10. Custom есептеу.

Д11-12. Функционалдық есептеу.

Д13-14. Нормативтік калькуляциялық.

Д15-16. Шығындар баптарының үшін ауытқу Бухгалтерлік есеп және талдау.

Д17-18. Стандартты есептеу.

Д19-20. A Жалпы тарату шығындарын және ауыспалы шығындарды калькуляциялық.

Д21-22. Залалсыздықты талдау.

Д 23-24. Шығындарды есепке алу және құны бөлу әдістері кешені. өндіру. Жанама өнімнің құнын есептеу.

Д25-26. Бюджеттеу, бюджеттеу және бюджеттік бақылау.

Д27-28. Басқару шешімдері.

Д 29-30. ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдерді қабылдау.


Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

басқарушылық есептің теориялық негіздері; басқарушылық есеп ұйымдастыру үшін талаптар; Кәсіпорында басқарушылық есеп ұйымдастыру; компьютерлік технологиясын пайдаланып басқарушылық есептің нақты тәжірибелік міндеттерді шешу үшін.

білуі керек:

Басқарушылық есеп саласындағы есеп саясатын қалыптастырудың негізгі бағыттары тұжырымдау; басқару шешімдерін хабарлауға басқарушылық есеп көмегімен алынған ақпаратты пайдалануға; бюджеттер бөлімшелерін қалыптастыру.

Дағдылары:

Бухгалтерлік есеп (басқару есеп) ҚР жүйесін реформалаудың негізгі бағыттарын талдау; ұйымдарды басқару Қазақстан Республикасының консалтингтік қызмет нарығын талдау.

құзыреті:

Шығындарды жіктеу кезінде; Басқарушылық есеп тұрғысынан; нормативтік және стандартты есептеулер; құны объектiлерiн есепке алуды және Дисперсия талдау; үзіліс тіпті талдау.59

Табиғатты пайдалану экономикасы

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық теория, экология, әлеуметтану, экономика және информатика математика.

Постреквизиттер

Дипломдық жобалауға жазу.

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Ең пайдалану тәжірибесін зерттеу

назарға табиғат пен қоғам арасындағы өзара іс-қимыл нәтижесінде, экологиялық, әлеуметтік және экономикалық салдары отырып, ұтымды табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау және қоршаған ортаны қорғау тиімді жолдарын дыбыс.Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Экологиялық Экономика

1. Кіріспе.

2. Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану Экономика.

3. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау және қоршаған орта сапасының теориясы.

 4. Тұрақты пайдалану және жаңартылмайтын ресурстарды экономикалық бағалау.

5. Экономикалық проблемалар және жер ресурстарын ұтымды пайдалану.

6. Тұрақты пайдалану және су ресурстарын қорғау.

7. Қазақстанның жаңартылатын биологиялық ресурстары. Экономика ұтымды пайдалану және қорғау.

8. ауаны қорғау, әлеуметтік және экологиялық проблемалар.

Ескере қоршаған ортаны қорғау отырып

9. табиғи ресурстарды кешенді экономикалық бағалау.

Экологиялық менеджмент

10. Ғылыми-техникалық прогресс. Өнеркәсіптік және экономикалық қызмет Экология.

11. табиғи ресурстар және қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем.

12. қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды басқару ынталандыру экономикалық ынталандыру.

13. Экологиялық менеджмент. Орнықты экономикалық өсу.

Қоршаған ортаны қорғау

14. Халықаралық N жаһандық мәселелері.

15. Қазақстан және экологиялық мәселелері.


Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Оқушылар білуі керек:

қоршаған ортаны қорғау экономикасы саласындағы зерттеулер әдістемелік тәсілдер туралы; қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар ұйымдастыруға сипаты, шарттары мен нысандарын механизмін принциптері мен әдістері; табиғи ресурстарды экономикалық бағалау.

білуі керек:

қолданыстағы жарияланымдар қарау негізінде экологиялық және экономикалық мәселелерді білім деңгейін талдау; экологиялық және әлеуметтік-экономикалық әзірлемелер, экологиялық экономика және технологиялық жетістіктерді, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық тәжірибені қарастыру.

Дағдылары:

Экологиялық менеджмент, қоршаған ортаны мемлекеттік және қорғау, мемлекет қоғамның және экономиканың табиғи ресурстарды рөлі; экологиялық және экономикалық өзара іс-қимыл шешу үшін опцияларды бағалауға; мәселені зерттеу интеграцияланған тәсілдерді білу; табиғи жүйелердің қарым-қатынас пен өзара құруға; табиғат пен қоғам арасындағы өзара іс-қимыл нәтижесінде экологиялық және әлеуметтік-экономикалық салдарлары тұрғысынан табиғи ресурстар және қоршаған ортаны ұтымды пайдалану мәселелері.

құзыреті:

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар қазіргі заманғы нысандары мен әдістерін қолдану60

Табиғи ресурстар Экономика

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық теориясы, экология,әлеуметтану экономика математика, Микроэкономика, макроэкономика.

Постреквизиттер

Дипломдық жобалауға жазу.

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Тиімді эко-бағдарланған кәсіби және табиғи ресурстарды экономикада негізгі тұжырымдамалар мен модельдер таныс қалыптастыру.

Жаһандық экологиялық экономика. Макроэкономика табиғат. Макроэкономика табиғат. Табиғат Микроэкономика. Табиғат Шешім болжау және талдау міндеттері Excel білдіреді. Қоршаған ортаны басқарудың Корреляциялық және регрессиялық талдау. Оңтайлы бағдарламалау және қоршаған ортаны басқарудың инвестициялық талдау элементтері. Симплекс әдісін. экологиялық менеджмент үшін Excel арқылы шешім моделі оңтайландыру мәселелері. Бір орграф құру әдісі. Жануарлар дүниесiнорграф пайдалана болжау.Негізгі бөлімнен Түйіндеме
Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

табиғат дамуының ерекшеліктері туралы адамзат қызметінің жүйесі ретінде және ғылым ретінде; негізгі үлгілерде, ұғымдары, заңдары мен сипаты мен ортақ проблемаларды принциптері.

білуі керек:

экологиялық менеджмент модельдеу үшін математикалық аппаратты қолданылады.

Дағдылары:

ақпаратты өңдеу және экология мен табиғат туралы деректерді талдау.

құзыреті:

ғаламдық экологиялық экономика бойынша: табиғи ресурстарды макроэкономика, және Микроэкономика мезоэкономиклық табиғат басқару; табиғат болжау-талдау міндеттерді қабылдау Excel білдіреді.61

Экономикалық Ақпараттық жүйелер

Пререквизиттер

Информатика, Экономикалық теория

Постреквизиттер

Экономиканың Бухгалтерлік есеп, талдау және болжау

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Экономикалық ақпараттық жүйелердегі құрылыс саласындағы білім береді, стандартты конфигурациясы пайдалануға беру және пайдалану, ақпарат Ұпайлау құралдарымен танысу, бухгалтерлік ақпаратты компьютерлік өңдеу технологиясын ашады. Негізгі мақсаты - назарға экономиканың ағымдағы жағдайы мен даму тенденцияларын ескере отырып, ақпараттық жүйелермен жұмыс істеуге теориялық аспектілері және практикалық дағдыларды өндірісті дамыту үшін.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Экономикалық ақпаратты қазіргі заманғы жүйелерін шарлау үйрету. Экономикалық ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелері әдістемелік принциптерін меңгеру; жаңа ақпараттық технологияларды және бизнесте табысқа олардың әсер негіздері бойынша білім беру. Экономикалық проблемаларды автоматтандыру шешімдер негіздерін меңгеру; ақпараттық жүйелерді тәжірибелік дағдыларды үйрену.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

 • Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

 • білуі керек:

 • - (Компания) қоғамдағы экономикалық қатынастардың мәні;

 • - Компанияның жоспарлау негізгі кезеңдері;

 • - Дербес компьютерлер мен компьютерлік жүйелердің негізгі принциптері.

 • білуі керек:

 • - Экономикалық ақпаратты өңдеу экономист қажетті практикалық құралдарымен жұмыс істеу;

 • Дағдылары:

 • - Қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып библиографиялық іздеу;

 • - Өтініш пакетін MS Office (немесе баламасы), сондай-MS Excel (немесе баламасы) пайдалана отырып, қарапайым экономикалық есептеулерді пайдалану.

 • білікті болуы:

 • - Экономикалық сипаттағы ақпаратты өңдеу ұйымдастыру.

62

Экономикадағы ақпараттық жүйелер

Пререквизиттер

Эконометрика, Экономикалық теория, Басқарушылық есеп

Постреквизиттер

Менеджмент талдау, басқару есебі және Бизнесті бағалау

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Кәсіпорын 8.2: тәртібін Оқыту өтініш шешімдер 1С дамыту және өзгерту практикалық дағдыларын дамыту болып табылады.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Жүйесінде түрлі объектілердің құрылымын зерттеу; жүйесінде қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жобалау принциптері; көрнекі бағдарламалау қоршаған ортаға қалай жұмыс істеу керек.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

білуі керек:

- Деректерді жинау, беру, кодтау, сақтау, өңдеу және бухгалтерлік есеп және аудит ақпарат шығару әдістері;

- Бағдарламалық қамтамасыз құрылымы;

- Жүйеде түрлі объектілерді құрылымы;

- Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау принциптері;

- Көзбен бағдарламалау ортамен жұмыс әдістері.

білуі керек:

- 1С бақылауында жұмыс бағдарламалық өнімдерді дамыту үшін: Кәсіпорын 8.2;

- 1С бақылауында жұмыс сынақ бағдарламалық өнімдерді үшін: Кәсіпорын 8.2

Дағдылары:

Кәсіпорын 8.2:

- 1С бақылауында жұмыс бағдарламалық өнімдер әзірлеу және сынау.

білікті болуы:

- Ақпараттық жүйелерді салу және пайдалану принциптерін қолдану

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет