B050600 «Экономика» курс семестржүктеу 1.64 Mb.
бет8/8
Дата21.04.2019
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
«Табиғатты пайдалану экономикасы» студенттер, мемлекеттік, бірлік және әлеуметтік-экологиялық-экономикалық үдерістерді, экологиялық экономика, қоршаған ортаны басқару жолдарын, ғылыми-техникалық қарым-қатынасы қоғамның және экономиканың табиғи ресурстардың рөлі қоршаған ортаны экологиялық менеджмент, мәртебесі мен қорғау туралы қажетті теориялық білім алуға бағытталған осы саладағы прогресс, қоршаған ортаны халықаралық тәжірибе.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

білуі керек:

- Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау әдістері;

- Экологиялық және экономикалық талдау әдістері;

- Қоршаған ортаны қорғау жоспарлау және қоршаған ортаны қорғау әдістері.

білуі керек:

- Меншікті тәжірибе экономикалық қызмет салаларында экологиялық қызметінің тиімділігін бағалау;

- Меншікті әдістемесі, экологиялық процестерді модельдеу.

Дағдылары:

- (Табиғи ресурстардың жекелеген түрлері үшін) Экономикалық бағалау және аймақтағы табиғи ресурстарды кешенді экономикалық бағалау, ескере қоршаған ортаны қорғау отырып;

- Ластану туындаған экологиялық, экономикалық және әлеуметтік залалды бағалау.

- Сақтау шаралардың тиімділігін анықтау;

білікті болуы:

- Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер қалыптастыру;

- Табиғи ресурстарды бағалау.


78

Өндірісті ұйымдастыру

Пререквизиттер

Экономика Экономикалық теория, математика негіздері

Постреквизиттер

Операциялық менеджмент, экономикалық қауіпсіздік фирма, Стратегиялық менеджмент

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Курстың мақсаты басқарушы ағымдағы экономикалық жағдайда құрылыс өндірісін ұйымдастыру, жоспарлау және басқару теориялық негіздерін зерттеу болып табылады

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Бұл пән тез экономиканы қиын экономикалық жағдайда өзгеріп, қазіргі заманғы құрылысына өндіруді ұйымдастыру қатысты мәселелерді зерттеу үшін арналған.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

білуі керек:

- Құрылыс саласын ұйымдастыруды заманауи әдістері;

- Құрылыстағы ұйымдастырушылық және келісімшарттық қатынастар;

- Ғылыми-зерттеу жобалау және ұйымдастыру;

- Құрылыс жоспарлау негізі;

- Құрылыс материалдық-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету үшін жүйе.

білуі керек:

- Ғимараттар мен құрылыстар салу үшін келісім-шарттар болып табылады;

- Ғимараттар мен құрылыстарды салу байланысты проблемалар және шешу;

- Ғимараттар мен құрылыстар салу үшін жобаның негізгі бөлімдерін әзірлеу;

- Ескере таңдалған критерийлер отырып, ғимараттар мен имараттарды кестелері құрылысын дамыту;

- Ғимараттар мен құрылыстар салу үшін материал қажет соманы және техникалық ресурстарды анықтау үшін;

- Жобалық шешімдердің техникалық және экономикалық баға беру үшін, ғимараттар мен құрылыстарды салу қадағалауды жүзеге асырады, құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету.

Дағдылары:

- Өндіріс құрылыс үрдісін ұйымдастыру, атап айтқанда құрылыс басқаруда практикалық тәжірибесі;

білікті болуы:

- Құрылыс жұмыстарының сапасын бақылау кезінде;

- Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық және құрылыс қадағалау жүзеге асыру;

- Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық бағалау мәселелері.79

Жобаларды басқару

Пререквизиттер

Менеджмент, Маркетинг

Постреквизиттер

Жобалық-сметалық жұмыстар, сапа менеджменті жүйесі

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Семестр соңына дейін жобалық менеджмент саласындағы базалық оқыту студенттерді қамтамасыз ету, олар дайындауға және сапалы жүзеге асыру олардың бірінші бизнес-жобасын және, осылайша, жоба менеджері (projectmanager) лауазымына мансап бастау алдық

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Пән қазіргі заманғы теориясы мен жобаларды басқару процесін тұжырымдамасын көрсетеді. Уақыт, ақша, ақша: Бұл ескере үш факторларды ескере отырып, жобаны әдістемесін белгілейді. Шет елдерде олардың даму кезеңдерін жобаларды басқару және салыстырмалы сипаттамаларын даму тарихы

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

білуі керек:

- Жобаларды басқару пайдаланылатын әдістер;

- Технологиясы жобаларды басқару.

білуі керек:

- Жобаларды басқару бойынша қызметті ортақ сипаттамаларын анықтау;

- Жобаларды басқару қызметінің мәні мен мазмұнын анықтау;

- Жобалар, нысандарын, технологиялар, жобалау әдістерін жіктеуге;

- Жобаның негізгі мазмұнын құрылымы;

Дағдылары:

- Ұйымның басқарудың тиімділігін арттыру мәселелері бойынша жобаларды басқару шешімдерді технологиясы, нысандары мен әдістерін пайдалану.

білікті болуы:

- Дамыту және upravleniiproektami;

- Осы қызметтің тиімділігін бағалау үшін.80

Басқару анализы

Пререквизиты

Статистика, Салық

Постреквизиттер

Қаржылық есеп, Шығындарды басқару

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Студенттерге теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу

бухгалтерлік есеп және қаржылық басқару бухгалтерлік есеп саласында, қаржылыққаржылық есептілікті талдау

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Меншік және қызметінің әр түрлі нысандарын экономикалық пәндер бойынша қаржылық есеп ұйымдастыру және есепке негізгі ережелерін меңгеру; сыртқы пайдаланушыларға сенімді ақпаратты құру мақсатында экономикалық өмірдің фактілері тіркеу тәуелсіз жұмыс дағдыларын алу, дайындау және есепке жеткізу (қаржылық) есептілік; бухгалтерлік басқару есебін мазмұнына, оның принциптері, қазіргі заманғы әдістер мен тактикалық және стратегиялық басқару шешімдерін қабылдау үшін басқарушылық есеп ақпаратты пайдалану ерекшеліктері көрініс; қаржылық талдау теориялық және қолданбалы негізінде танысу, мемлекеттік қаржы және мемлекеттік компаниялардың саласындағы шешімдер қабылдауға бұл білімді қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларды сатып алуЗерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

 • Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

 • білуі керек:

 • - Барлық ресурстарды тиімді пайдалануға ықпал етеді бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, ғылыми негізделген жүйесі;

 • - Басқарушылық есеп кезінде шығындарды жіктеу;

 • - Өндірістік шығындар сақтау;

 • - Құрылған және қалай бухгалтерлік ақпарат тиісті басқару шешімдерін дайындау және қабылдау үшін пайдаланылады.

 • - Құны есепке алу және өндірістік шығындарды есептеу әдістері;

 • білуі керек:

 • - Жалпы бөлу шығындарды және айнымалы шығындарды құны болыңыз;

 • - Интеграцияланған өндіріс шығындарының есебін жүргізуге және қосарлы өнім құны;

 • Дағдылары:

 • - Шешім қабылдау, жоспарлау, мониторинг және бақылау үшін қажетті ақпаратты өңдеу;

 • - Ұйымның тиімділігін арттыру бойынша жұмыс бухгалтерлік, жоспарлау, болжау, есеп, аудит және талдау іс-процестеріне қатысады.

 • білікті болуы:

 • - Шешім қабылдау, жоспарлау, мониторинг және компанияның бақылауды ұйымдастыру.

81

Адам ресурстарын басқару

Пререквизиты

Менеджмент, еңбек экономикасы

Постреквизиттер

Менеджмент, Адам ресурстарын басқару

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Оқытудың мақсаты «Адам ресурстарын басқару» Нормативтік қадағалауды шығаруға үйрету болып табылады; оның құрамдас элементтерге еңбек процесінің бөлу; сыйақы әр түрлі жүйелерде жалақы сомасын анықтау; Персоналды басқару тиімділігін анықтау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңды құжаттарға сәйкес жұмыс орындарын ұйымдастыру және еңбек қатынастарын реттеу дағдыларын меңгеруге

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Нарық жағдайында бәсекеге ең маңызды ұйымдастырушылық ресурстарды персоналды басқару заманауи теориясы мен практикасы. Сұрақтар құрылыс компаниясының персоналды басқару құқықтық база; жұмысын ұйымдастыру принциптері; еңбек шығыны мен жалақының қалыпқа негіздері. Түрлі ұйымдардың, персоналды басқару ұйымдастыру және реттеу философия қалыптастыруда адам ресурстарын басқару халықаралық тәжірибесі.Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

білуі керек:

- HR бөлімінің өндірістік және талдау;

- Жеке қызметкердің ерекшелігі;

- Бос лауазымына үміткерлермен сұхбат жүргізу әдістері;

- Жұмыспен қамту шарттың негізгі шарттары.

білуі керек:

- Басқарудың экономикалық әдістерін жағыңыз және саласын дамыту;

- Құрылыс компанияларына қаржыландыру және несиелендіру жағыңыз;

- Қазақстандық компаниялардың еңбек қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық және заңнамалық актілерді қолдануға;

Дағдылары:

- Қазіргі заманғы ұйымдағы персоналды басқару жүйесінің элементтерін талдау;

- Адами ресурстарды басқарудың қазіргі заманғы принциптерін зерттеу;

- Адами ресурстарды практиктердің негізгі функцияларын түсіндіру;

- Тұжырымдамалық кадрлық құжаттармен жұмыс істеу;

- Адами ресурстарды басқарудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері үйрену;

- Қызметкерлерді басқару тиімді жолдарын ұсынады.

 білікті болуы:

- Персоналды басқару қолдану;

- Бос лауазымдарына кандидаттар бастапқы іріктеу барысында;

- Қашан еңбек шартын жасау.


82

Болжамды бизнес

Пререквизиты

Экономика Құрылыс, математика Баға, экономика және менеджмент

Постреквизиттер

Құрылыс, жобалау-сметалық мәміле бағаланады бизнес

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Нысанның сметалық құнын қарастыру үйрету ..

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Пәннің Бағдарлама мынадай зерттеу материал қамтиды: құрылыста сметалық баға белгілеу және реттеудің негізгі санаттарын мазмұны; Заңнама және құрылыс құжаттардың құрамын, тәртібі әзірлеу мен бекітуді реттейтін ережелер; Құрылыс өнімдері бағасының қалыптастыруда отандық және шетелдік тәжірибесі; Нарық жағдайында Баға әдістемесі; Құрылыстың жалпы сметалық құнын айқындау әдістері; бағалаудағы және құрылыс саласындағы баға белгілеу нормативтік базаны құрамы мен құрылымы; Бағалаулар мен оны дайындау тәртібі түрлері.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде:

білуі керек:

- Жобалау-сметалық істер ұйымдастыру;

- Құрылыс құнын есептеу түрлі әдістері;

- Құрылыста баға негізі;

білуі керек:

- Құрылыс құжаттарды әзірлеу тәртібін және қамтамасыз ету;

Дағдылары:

- Бағдарламалық қамтамасыз кәсіби жүйелерін пайдалана отырып, құрылыс құжаттарды ресімдеу;

білікті болуы:

- Сәйкес ЖСҚ бекіту -сметалық құжаттамада;

- Ағымдағы смета және нормативтік базаны негізінде сметасын дайындау үшін кәсіби бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін пайдалана отырып, құрылыс құжаттарды құру кезінде.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет