Бақ тілі мен стилі пәні бойынша аралық тест тапсырмаларыДата17.11.2017
өлшемі209.06 Kb.
#7602

«БАҚ тілі мен стилі»пәні бойынша аралық тест тапсырмалары

$$$1


Тіл мәдениетінің мәртебесін айқындайтын көрсеткіштің бірін атаңыз:

А. сөйлеудегі бірізділік

В. синтаксистік амал

С. екпін түсуі

D. аналитикалық тәсіл

Е синтетикалық тәсіл


$$$2

Қазақ тілінің толық орфографиялық сөздігі қай жылы басылып шықты?

А. 1978ж.

В. 1963ж.

С. 1957ж.

D. 1983ж.

Е. 1988ж.
$$$ 3

Белгілі бір жазуға қатысты барлық амалдың жиынтығы қалай аталады?

А. пиктограмма

В. семиотика

С. пиктография

D. графика

Е. символика
$$$4

О, Ө әріптері қай буында жазылады?

А. аралас буынды сөздерде

В. көп буынды сөздердің алғашқы буынында

D. көп буынды сөздердің екінші буынында

Е. аралас буынды және түбір сөздерде


$$$5

Негізінен сөздің бірінші буынында және бір буынды сөздерде жазылатын әріптерді көрсетіңіз:

А. я, ю, э, е, и

В. я, ю, а, е, і

С. а, е, ы, і, у

D. ә, о, ө, ұ, ү

Е. ы, і, у, э, и

$$$6


Ы, І әріптерінің емлесіне байланысты дұрыс жазылған сөздердің қатарын көрсетіңіз:

А. ылашын, ырух, ірет, ірең

В. ілеген, ылашын, іреңк, ірің

С. ылаж, ірең, ырас, ылақ

D. ырым, ырық, іріту, ілігу

Е. ілеп, ылақап, ырақым, ыласайық


$$$7

Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз:

А. сыяды

В. сияды

С. сыйады

D. сиады

Е. сыйяды
$$$8

Қазақтың байырғы сөздерінде қай дыбыс сөздің соңында келмейді?

А. ы

В. о


С. а

D. е


Е. і
$$$ 9

Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз:

А. байый, кейійсің, йійді

В. баыйи, кеійи, иійді

С. байи, кейисің, ииді

D. байий, кейисің, иийді

Е. байуы, кейуі, иіуі
$$$10

Қосарлы дауыссыздарға біткен сөздерге жалғанған қай қосымша дұрыс?

А. ведомостке

В. ведомостьке

С. ведомостьқа

D. ведамостьқа

Е. ведомосқа
$$$11

«Қазақ тілінің анықтағышы» кітабының авторы кім?

А. С.Мырзабеков

В. Ж.Аралбаев

С. Р.Сыздықова

D. І.Кеңесбаев

Е Ә.Жүнісбеков
$$$12

Сөздер мен бунақтардың бірізді, дұрыс айтылуын қамтамасыз ететін ережелер жиынтығы:

А. орфоэпия

В. орфография

С. графика

D. транскрипция

Е. орфограмма
$$$13

Сөзді бірізді жазудың тәсілдерін белгілейтін ереже қалай аталады?

А. орфоэпия

В. орфография

С. пазиграфия

D. палеграфия

Е. полисемия
$$$14

Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз:

А. ергің күш

В. еркің күш

С. еркін күш

D. еркің гүш

Е. еркүн гүш

$$$15


Бунаққа дұрыс бөлінген жолды көрсетіңіз:

А. Айғабақ алтын/ гірпік/ қызыл ерін

В. Айғабақ/ алтын/ гірпік/ қызыл/ ерін

С. Айғабақ/ алтыңгірпік/ қызылерін

D. Ай/ қабақ алтын/ кірпік/ қызыл ерін

Е. Ай/ қабақ/ алтын/ кірпік/ қызыл/ ерін


$$$16

Іштегі ойды дыбыс арқылы сыртқа шығару, айту

А. Жазу

В. СөйлеуС. Дыбыстау

D. Таңбалау

Е. Транскрипция
$$$17

Сөйлеудің қағазға түскен бейнесі

А. Дыбыстық тіл

В. Транскрипция

С. Жазу

D. АлфавитЕ. Графика
$$$18

Бүкіл лексикалық байлықтың басты тұлғасы, негізгі ұйытқысын атаңыз:

А. тұрақты тіркестер

В. негізгі сөздік қор

С. жерглікті диалект

D. әлеуметтік диалект

Е. кәсіби сөздер
$$$19

Қазіргі тілде белсенді қолданылмағанымен, тілдің сөздік қорында сақталған сөздерді қалай атаймыз?

А. жаңа сөздер

В. көнерген сөздер

С. табу

D. дисфемизм

Е. эвфемизм
$$$20

Тарихи атаулардың біржола жоғалуымен байланысты болатын сөздерді қалай атаймыз?

А. тарихи сөздер

В. архаизмдер

С. неологизмдер

D. кәсіби сөздер

Е. табу
$$$21

Тілімізде жаңа ұғымды білдіретін сөздер қалай аталады?

А. архаизмдер

В. тарихи сөздер

С. неологизмдер

D. кәсіби сөздер

Е. табу
$$$22

Құрамында «табу» сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз:

А. Т-шұғыл, тіл алды, қатаң дауыссыз дыбыс

В. Күлімдеп келген қас жаман

С. Келін:- Ауыл сыртындағы аршалы бетте атекем тәкемді зыттыра қуып бара жатыр екен,-деді.

D. Жылқысын алып кеткенін үш күннен соң ғана білген

Е. Бір күндері үлкен баласы келді.
$$$23

Әдепті сөзді әдепсіз сөздермен ауыстырып айту қалай аталады?

А. диссимиляция

В. тавтология

С. табу

D. эвфемизм

Е. Дисфемизм
$$$24

Мағынасы тұрпайы сөздерді сыпайылап жеткізу қалай аталады?

А. диссимиляция

В. тавтология

С. табу

D. эвфемизм

Е. дисфемизм
$$$25

Фразеологиялық тізбек қатарын көрсетіңіз:

А. Пышақ кескендей тыйылды, өкшесін жалтыратты

В. Талғаттың биті бар, жаны күйді, жүрек жұтқан

С. бота көз, асқар бел, темір жол

D. Он қолынан өнер тамған, ағаштан түйін түйген

Е. Құдай иіп, тәңір иіп, көз шырымын алды.
$$$26

Игі қасиеттерге үндеп, уағыз-өсиет, нақыл, жөн сілтеу ретінде айтылатын тұрақты тіркестерді көрсетіңіз:

А. түйіс тіркес

В. идиома

С. мақал-мәтел

D. түйдік тіркес

Е. түйін тіркес
$$$27

Халық арасына көп тараған қортындысы болмайтын, тұжырымы тиянақталмаған тұрақты тіркестерді көрсетіңіз:

А. мақал

В. идиома

С. еркін тіркес

D. күрделі сөз

Е. мәтел

$$$28


Терминге тән басты қасиет:

А. тұтас мағыналы болу

В. көп мағыналы болу

С. дара мағыналы болу

D. эмоциональды болу

Е. экспрессивті қызметі болу


$$$29

Бір тілдегі сөздердің жазылу нормасын белгілейтін сөздік қалай аталады?

А. орфоэпиялық

В. орфографиялық

С. түсіндірме

D. терминологиялық

Е. этимологиялық
$$$30

Кәсіби сөздер тобын көрсетіңіз:

А. сым, абажа

В. көйлек, сым

С. шоқыр, сүймен

D. көбейту, қосу

Е. әсем, көркем
$$$31

Әуелгі байлық- денсаулық, екінші байлық- ақ жаулық. Синекдоханы табыңыз:

А. ақ жаулық

В. байлық

С. екінші

D. синекдоха жоқ

Е. әуелгі
$$$32

Шағын әлеуметтік топтарға қызмет ететін сөздер қалай аталады?

А. диалект сөздер

В. варваризмдер

С. кітаби лексика

D. экзотиклық

Е. жаргон, арго
$$$33

Піскен-пысқан, көңіл-кеуіл, дәліз-ауыз үй тәрізді сөздер қай лексикалық топқа жатады?

А. тұрмыстық лексика

В. мәдени лексика

С. диалектілік лексика

D. стилистикалық лексика

Е. кәсіби лексика
$$$ 34

Халық тілінде ежелден белгілі айдар сөзі (адамның төбесіне қойылатын шаш)

қазір газет журналда бір тақырып төңірегінде ұдайы берілетін материялдарының жалпы атауын білдіретін болды. Бұл қандай заңдылыққа жатады?

А. бейнелі бояма мағына

В. Сөз мағынасының кеңеюі

С. ұқсату

D. функционалды семантика

Е. мағынаның тараюы


$$$35

«Сөздер сөйлейді» атты еңбектің авторы кім?

А. Р. Сәрсенбаев

В. Р.Сыздықова

С. Х. Қожахметова

D. І.Кеңесбаев

Е. Ғ. Мұсабаев
$$$36

Адамның сезіміне әсер ететін сөздер тобын қалай атаймыз?

А. варваризмдер

В. кітаби лексика

С. ауызша әдеби сөйлеу лексикасы (Ә.Болғанбаев, Ғ.Қалиев)

D. экспрессивті-эмоционалды лексика

Е. тұрмыстық-қарапайым лексика
$$$37

Мағынасы тұрпайы сөздің орнына сыпайы, жұмсақ сөздер айтылуы қалай аталады ?

А. кокофемизм,

В. дисфемизм

С. эвфемизм

D. табу


Е.неологизм

$$$38


Наным бойынша атын тура атауға тыйым салынатын сөздер қалай аталады ?

А. эвфемизм

В. дисфемизм

С.ко кофемизм

D. табу

Е. неологизм


$$$39

Ауызша әдеби тіл неге негізделген ?

А. халық ауыз әдебиеті мен ақын-жыраулар поэзиясына

В. мерзімді басылымдар тіліне;

С. көркем әдебиеттің проза жанрына;

D. ғылыми әдебиет тіліне;

Е. діни әдебиеттердің тіліне
$$$40

Диалектілік лексикасы бар сөйлемді көрсетіңіз.

А. Қартқожа киініп, үй жаққа аяңдады.

В. Бүгін қанжыға майланайын деп тұр екен. Үйіріңмен үш тоғыз.

С. Сирек металдардың қазіргі техникадағы рөлі күн санап артуда.

D. Тыныштық жақпаса, бір күні мүкамбарасы шығып қирап қалатыны хақ.

Е. Жынды неме ме өзі-деп тұлданданды Таспай. /С.М./

$$$41


Сөздік құрам деген не?

А. Белгілі бір тілдің өзіне тән сөздер тобы

В. Білгілі бір тілдегі сөздердің барлық жиынтығы

С. Туынды жаңа сөздер тобы

D. Негізгі сөздер жиынтығы

Е. Кірме сөздер


$$$42

Әрі термин сөз, әрі кірме сөз болатын сөзді табыңыз:

А. ұжым

В. қор


С. нарық

D. экономика

Е. бағам
$$$43

Ғылым мен техниканың сан алуан салаларына қатысты терминдерді қамтитын сөздік қалай аталады?

А. аударма сөздік

В. орфографиялық сөздік

С. терминологиялық сөздік

D. синонимдер сөздігі

Е. антонимдер сөздігі
$$$44

Ғылым мен техниканың алуан түрлі салаларында қолданылатын арнаулы сөздерді қалай атаймыз?

А. төл сөздер

В. еркін тіркестер

С. фразеологизмдер

D. терминдер

Е. кірме сөздер
$$$45

Терминдерге тән басты қасиеті

А. тұтас мағыналы болуы

В. көп мағыналы болуы

С. дара мағыналы болуы

D. эмоциональды бояуы болуы

Е. экспрессивті қызмет болуы
$$$46

Ғылым мен техниканың алуан түрлі салаларында қолданылатын арнаулы сөздер қалай аталады?

А кәсіби сөз

В диалектизм

С термин сөз

D неолоизм

Е архаизм
$$$ 47

Мәтін лингвистикасының теориясы қай жылдары қалана бастады?

A. 1970 ж.

B. 1960 ж.

C. 1950 ж.

D. 1955 ж.

E. 1980 ж.
$$$ 48

Тауып айтылған тапқыр сөз, ақылға қозғау салып, ой түсіретін даналық сөз, қиялға әсер етіп, сезіміңді қозғайтын, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін жеткізетін терең мағыналы түйінді сөз қалай аталады?

A. сөз тіркесі

B. диалект сөз

C. шешендік сөз

D. варваризмдер

E. тұрақты сөз
$$$49

Шешендік сөздің сөйлеуге дейінгі аралығы қалай аталады?

A. диспозиция

B. элокуция

C. шолу

D. хабарламаE. инвенция
$$$ 50

Ғылыми зерттеулер, баяндамалар,ғылыми шолулар, хабарламалар шешендік сөздердің қандай түріне жатады?

A. әлеуметтік

B. сот ісіне қатысты

C. академиялық

D. саяси-мәнді

E. тұрмыс- тіршілікке
$$$51

Үгіт-насихат сөздері, дипломптиялық сөздер, жиналыстар, шолулар хабарламалар шешендік сөздердің қандай түріне жатады?

A. әлеуметтік саяси-мәнді

B. сот ісіне қатысты

C. академиялық

D. діни


E. тұрмыс- тіршілікке
$$$ 52

Тіл бірліктерінің мағыналық байланысын және лексика-грамматикалық қарым қатынасқа түсу арқылы үйлесіп, белгілі бір ортақ ойды білдіру үшін жүйеге келтірілген сөйлеу бірлігінің тізбегі қалай аталады?

А. Лингвистика

В. Фонема

С.Мәтін

D. МағынаЕ. Морфема
$$$ 53

Мәтінді «шығарма сөз» деп атап, шығарманың тақырыптан, ал мәтін мазмұнының үш мүшеден, яғни аңдату, мазмұндау, қорытындылаудан тұратыны туралы пікір кімдікі?

A. М.Серғалиев

B. А.Ысқақ

C. З.Апресян

D. М.Мелиоранский

E. А.Байтұрсынов
$$$ 54

Тауып айтылған тапқыр сөз, ақылға қозғау салып, ой түсіретін даналық сөз, қиялға әсер етіп, сезіміңді қозғайтын, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін жеткізетін терең мағыналы түйінді сөз қалай аталады?

A. сөз тіркесі

B. диалект сөз

C. шешендік сөз

D. варваризмдер

E. тұрақты сөз
$$$ 55

Сөз зергерлерін шешендер, философтар, ақындар, тарихшылар деп төрт топқа бөлу қай елде жүйеленген?  1. Мысыр

  2. Рим

  3. Грекия

  4. Афина

  5. Каир

$$$ 56


Шешендік сөздердің:бастама,ұсынба, қорытпа,мазмұндама, қыздырма тәрізді құрылымдық бөліктерден тұратындығын алғаш айтқанкім?

A.Р.Сыздық

B. А.Ысқақ

C. З.Апресян

D. М.Мелиоранский

E. А.Байтұрсынов


$$$ 57

Шешендік өнерді ежелгі грек, рим елдерінде қандай атпен жеке пән ретінде оқыған:

А. «сөз атсы»

B. «дасмург»

С. «ассонанс»

D.«риторика»

Е. «блог»
$$$ 58

Шешендік сөздің санада қорытылған жиынтығы нәтижесінде сөзге айналып, сипаттау , баяндау сияқты тәсілдер арқылы жүзеге асырылуы?

A. диспозиция

B. элокуция

C. шолу

D. хабарламаE. инвенция

$$$ 59


А.Байтұрсынов шешендік сөздерді қандай құрылымдық бөліктерге бөліп қарастырды?

A. мүмкіндік, мазмұндама, бастама

B. сұрыптау, қорытпа, қыздырма, жауап

C. сұрақ, ұсынба, жоспар

D. ұсынба, бастама, жалпылама

E. бастама,ұсынба, қорытпа,мазмұндама, қыздырма

$$$60

Жалпыхалықтық тілдің бір түріА. бейнелеуіш сөздер

В. атауыш сөздер

С. көркемдеуіш сөздер

D. диалект сөздер

Е. біртұтас сөздер
$$$61

Қазақ әдеби тілінің жалпыға ортақ қасиеті

А. тұтастығы, айырмашылығы

В. тұтастығы, варианттылығы

С.тұтастығы, бірлігі

D. варианттылығы, көптүрлілігі

Е. тұтастығы, біртектестігі
$$$62

Орындау міндеттелсін, мекемеге тапсырылсын, жүзеге ассын қай стиль түрінде пайдаланылатын тіркестер

А. ауызекі сөйлеу стилі

В. ресми стиль

С. публицистикалық стиль

D. көркем әдебиет стилі

Е. ғылыми стиль

$$$ 63


«Диалог» дегеніміз-......

A.көпшіліктің сөзі

B.екі адамның сөйлеген сөзі

C.кейіпкердің сөзі

D.бір кісінің сөйлеуі немесе сөзі

E.автордың сөзі


$$$ 64

Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы

А. кіріспе, қорытынды

В. кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды

С. негізгі бөлім, шешуші бөлім

D. шешуші бөлім, қорытынды бөлім

Е. кіріспе, қорытынды бөлім
$$$ 65

Пікірталастың түрлері

А. пікір алысу, ойталқы, пікірсайыс, айтыс, сөзталас, ойбөліс

В. пікір алысу, ойталқы, сайыс, айтыс, сөзқорыту, ойбөліс

С. пікір алысу, ойтолғау, пікірсайыс, айтыс, сөзтаңдау, ойбөліс

D. пікір алмасу, ойталқы, пікірсайыс, айтыс, сөзқорыту, бөліс

Е. пікір білдіру, ойталқы, пікірсайыс, айтыс, сөзқосым, ойбөліс
$$$66

Пайымдауда не жайында сөз етіледі?

А.Зат пен құбылыстың негізгі, мәнді белгілері айтылады

В. Белгілі бір зат пен құбылыстың өзара байланысы, бір-біріне қатыстылығы сөз болады.

С. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты көрсетіледі.

D. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты, міндеттері көрсетіледі.

Е. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері көрсетіледі.
$$$67

Сипаттауда не жайында сөз етіледі?

А.Зат пен құбылыстың негізгі, мәнді белгілері айтылады

В. Белгілі бір зат пен құбылыстың өзара байланысы, бір-біріне қатыстылығы сөз болады.

С. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты көрсетіледі.

D. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты, міндеттері көрсетіледі.

Е. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері көрсетіледі
$$$68

Баяндауда не жайында сөз етіледі?

А.Зат пен құбылыстың негізгі, мәнді белгілері айтылады

В. Белгілі бір зат пен құбылыстың өзара байланысы, бір-біріне қатыстылығы сөз болады.

С. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты көрсетіледі.

D. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты, міндеттері көрсетіледі.

Е. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері көрсетіледі

$$$69


Сөз сапасы қандай шарттарға тәуелді?

А. тілдік, шартты

В. шартты, шартсыз

С. тілдік, шартсыз

D. тілдік, тілдік емес

Е. шартсыз, белгісіз


$$$70

Сөз дәлдігіне қойылар талап

А. Сөзді мағынасына лайық қолдану

В. Сөзді тұлғасын лайық қолдану

С. Сөзді шарттарға лайық қолдану

D. Сөзді мән- маңызына, тұлғасына лайық қолдану

Е. Сөзді бірлігіне лайық қолдану
$$$71

Сөйлеу этикетіне жататын эмоция, экспрессияға аса бай сөз легінің бірі

А. Қоштасуға қатысты сөз

В. Құттықтауға қатысты сөз

С. Сәлемдесуге қатысты сөз

D. Тілдесуге қатысты сөз

Е. Татуласуға қатысты сөз

$$$72


Ойталқы сөзінің мағынасы

А. « ой жүгірту», «жарыссөз», «айтыс»

В. талқылау, әңгімелеу

С. жарыссөз, баспасөз

D. айтыс-тартыс

Е. айтыс, әңгіме


$$$73

Ойбөліс сөзінің мағынасы

А. « ой жүгірту», «жарыссөз», «айтыс»

В. талқылау, әңгімелеу

С. жарыссөз, баспасөз

D. айтыс-тартыс

Е. айтыс, жарыссөз
$$$74

Пікірталастың қанша түрі бар?

А.4

В.5


С.3

D. 6


Е. 7

$$$ 75


Қазақ әдеби тілі дегеніміз не?

А. Қазақ әдеби тілі – қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қолданылатын, стильдік тармақтары сараланған, мәдени жұртшылықтың бәріне ортақ нормасы бар, ауызша және жазбаша түрде қызмет ететін тіл

В. Қазақ әдеби тілі – қоғамдық өмірдің бір ғана алуан саласында қолданылатын, стильдік тармақтары сараланған, мәдени жұртшылықтың бәріне ортақ нормасы бар, ауызша және жазбаша түрде қызмет ететін тіл

С. Қазақ әдеби тілі – қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қолданылатын, стильдік тармақтары белгісіз, жұртшылықтың бәріне ортақ нормасы бар, ауызша және жазбаша түрде қызмет ететін тіл

D. Қазақ әдеби тілі – қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қолданылатын, стильдік тармақтары сараланған, мәдени жұртшылықтың бәріне ортақ нормасы бар,тек ауызша түрде қызмет ететін тіл

Е. Қазақ әдеби тілі – қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қолданылатын, стильдік тармақтары сараланған, мәдени жұртшылықтың бәріне ортақ нормасы бар, тек жазбаша түрде қызмет ететін тіл.


$$$76

Кітаби тіл қалай беріледі?

А.диалог түрінде

В. ауызша диалог түрінде

С. монолог түрінде

D. жазбаша диалог түрінде

Е. полилог түрінде

$$$77


Шығарма сөзі өңді, ұнамды болу туралы талғаудың қоятын жалпы шарты қандай?

А. сөз әділдігі, тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі

В. сөз дұрыстығы, тіл байлығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі

С. сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл варианттылығы, тіл көрнектілігі

D. сөз көркемдігі, тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі

Е. сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі


$$$ 78

Сөз дұрыстығы дегеніміз не?

А.сөзді, грамматикалық тұлғаларды, сөз тіркестері мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

В. сөйлемді, грамматикалық тұлғаларды, сөз тіркестері мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

С. сөзді, грамматикалық тіркестерді, сөз тіркестері мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

D. сөзді, грамматикалық тұлғаларды, сөз мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

Е. сөз тіркестерін, грамматикалық тұлғаларды, сөз тіркестері мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.
$$$ 79

Жалпыхалықтық тілдің бір түрі

А. бейнелеуіш сөздер

В. атауыш сөздер

С. көркемдеуіш сөздер

D. диалект сөздер

Е. біртұтас сөздер
$$$80

Қазақ әдеби тілінің жалпыға ортақ қасиеті

А. тұтастығы, айырмашылығы

В. тұтастығы, варианттылығы

С.тұтастығы, бірлігі

D. варианттылығы, көптүрлілігі

Е. тұтастығы, біртектестігі

$$$81


Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы

А. кіріспе, қорытынды

В. кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды

С. негізгі бөлім, шешуші бөлім

D. шешуші бөлім, қорытынды бөлім

Е. кіріспе, қорытынды бөлім


$$$82

Пікірталастың түрлері

А. пікір алысу, ойталқы, пікірсайыс, айтыс, сөзталас, ойбөліс

В. пікір алысу, ойталқы, сайыс, айтыс, сөзқорыту, ойбөліс

С. пікір алысу, ойтолғау, пікірсайыс, айтыс, сөзтаңдау, ойбөліс

D. пікір алмасу, ойталқы, пікірсайыс, айтыс, сөзқорыту, бөліс

Е. пікір білдіру, ойталқы, пікірсайыс, айтыс, сөзқосым, ойбөліс

$$$ 83


Тілдік норма дегеніміз не?

А. тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі, белгілі бір тілдік ұжымның дұрыс деп таныған жүйесі

В. тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі, белгілі бір тілдік ұжымның дұрыс деп таныған жүйесі

С. тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі

D. тілдік норма дегеніміз тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі, белгілі бір тілдік ұжымның дәл деп таныған жүйесі

Е. тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы дәл деп таныған жүйесі.

$$$ 84

Кітаби тіл дегеніміз не?А. Кітаби тіл – жазу дәстүрі арқылы белгілі жүйеге түскен, орныққан нормалар , стильдік-жанрлық тармақтары бар, қоғамдық қызметі әр алуан тіл.

В. Кітаби тіл – ауызша сөйлеу арқылы белгілі жүйеге түскен, орныққан нормалар , стильдік-жанрлық тармақтары бар, қоғамдық қызметі әр алуан тіл.

С. Кітаби тіл – жазу дәстүрі арқылы белгілі жүйеге түскен, орныққан нормалар , стильдік-жанрлық тармақтары бар, қоғамдық қызметі біркелкі тіл.

D. Кітаби тіл – жазу мен ауызша сөйлеу дәстүрі арқылы белгілі жүйеге түскен, орныққан нормалар , стильдік-жанрлық тармақтары бар, қоғамдық қызметі әр алуан тіл.

Е. Кітаби тіл – жазу дәстүрі арқылы белгілі жүйеге түскен, орныққан нормалар, әр түрлі тармақтары бар, қоғамдық қызметі әр алуан стиль түрі.

$$$85


Кітаби тілдің жазбаша және ауызша түрде қызмет ететін стильдік тармақтары қандай?

А. ресми стиль, ғылыми стиль, көркем әдебиет стилі, публицистикалық стиль.

В. ауызекі сөйлеу стилі, ресми стиль, ғылыми стиль, көркем әдебиет стилі, публицистикалық стиль.

С. ауызекі сөйлеу стилі, ғылыми стиль, көркем әдебиет стилі, публицистикалық стиль.

D. ресми стиль, көркем әдебиет стилі, публицистикалық стиль.

Е. ресми стиль, ғылыми стиль, публицистикалық стиль.

$$$86

Пайымдауда не жайында сөз етіледі?А.Зат пен құбылыстың негізгі, мәнді белгілері айтылады

В. Белгілі бір зат пен құбылыстың өзара байланысы, бір-біріне қатыстылығы сөз болады.

С. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты көрсетіледі.

D. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты, міндеттері көрсетіледі.

Е. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері көрсетіледі.
$$$ 87

Сипаттауда не жайында сөз етіледі?

А.Зат пен құбылыстың негізгі, мәнді белгілері айтылады

В. Белгілі бір зат пен құбылыстың өзара байланысы, бір-біріне қатыстылығы сөз болады.

С. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты көрсетіледі.

D. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты, міндеттері көрсетіледі.

Е. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері көрсетіледі
$$$ 88

Баяндауда не жайында сөз етіледі?

А.Зат пен құбылыстың негізгі, мәнді белгілері айтылады

В. Белгілі бір зат пен құбылыстың өзара байланысы, бір-біріне қатыстылығы сөз болады.

С. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты көрсетіледі.

D. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері, мақсаты, міндеттері көрсетіледі.

Е. Белгілі зат пен құбылыстың салдары мен себептері көрсетіледі
$$$89

Босаң норма дегеніміз не?

А. Кейде тілдегі сан алуан варианттарды талғап- таңдауда аса қатаң талап қойылмайтын норма түрі

В. Кейде тілдегі сан алуан варианттарды таңдауда қолданылатын норма түрі

С. Тілдегі әр алуан варианттарды талғап- таңдауда аса қатаң талап қойылатын норма түрі

D. Кейде тілдегі сан алуан варианттарды талғап- таңдауда аса қатаң талап қойылатын норма түрі

Е. Біртектес варианттарды талғап- таңдауда аса қатаң талап қойылмайтын норма

$$$90


«Сұхбаттасу» сөзі қандай мағынаны білдіреді?

А. сөйлесу

В. сырласу

С. бөлісу

D. әңгімелесу

Е. қалжыңдасу

$$$91

Сөз сапасы қандай шарттарға тәуелді?А. тілдік, шартты

В. шартты, шартсыз

С. тілдік, шартсыз

D. тілдік, тілдік емес

Е. шартсыз, белгісіз
$$$92

Сөз дәлдігіне қойылар талап

А. Сөзді мағынасына лайық қолдану

В. Сөзді тұлғасын лайық қолдану

С. Сөзді шарттарға лайық қолдану

D. Сөзді мән- маңызына, тұлғасына лайық қолдану

Е. Сөзді бірлігіне лайық қолдану

$$$93


Адамдар арасындағы тілдік қатыс, сөздік қолданыс қандай түрлерге бөлінеді?

А. Әлеуметтік-ресми қатынаста қолданылатын сөздер

В. Ресми қатынаста қолданылатын сөздер

С. Ресми іскерлікте қолданылатын сөздер

D. Тұрмыстық қарым-қатынаста қолданылатын сөздер

Е.Әлеуметтік-тұрмыстық, іскерлік қарым-қатынаста қолданылатын сөздер


$$$94

Сөйлеу этикетіне жататын эмоция, экспрессияға аса бай сөз легінің бірі

А. Қоштасуға қатысты сөз

В. Құттықтауға қатысты сөз

С. Сәлемдесуге қатысты сөз

D. Тілдесуге қатысты сөз

Е. Татуласуға қатысты сөз
$$$95

Ресми-іскерлік қатынастағы жекебастық құжаттардың қандай түрлері бар?

А. тілдік, тілдік емес, сөз әдебіне қатысты

В. тілдік, сөз әдебіне қатысты

С. сөз әдебіне қатысты

D. құттықтауға қатысты

Е. тілдік емес, сөз әдебіне қатысты

$$$96


Ойды анық жеткізудің басты тәсілі

А. Сөз мағынасын ескеру

В. Сөз тұлғаларын меңгеру

С. Сөз мәдениетін меңгеру

D. Сыпайыгершілікті сақату

Е. Сөздің грамматикалық құрылысын меңгеру

$$$97

Тірідей-тірілей, мұны-бұны, айқай-айғай, азар-әзер, түгендеу-түгелдеу қандай нормаға жатады?

А. қатаң норма

В. тұрақты норма

С. ауыспалы норма

D. босаң норма

Е. нормаға жатпайды


$$$98

Шығарма сөзі өңді, ұнамды болу туралы талғаудың қоятын жалпы шарты қандай?

А. сөз әділдігі, тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі

В. сөз дұрыстығы, тіл байлығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі

С. сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл варианттылығы, тіл көрнектілігі

D. сөз көркемдігі, тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі

Е. сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі
$$$99

Сөз дұрыстығы дегеніміз не?

А.сөзді, грамматикалық тұлғаларды, сөз тіркестері мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

В. сөйлемді, грамматикалық тұлғаларды, сөз тіркестері мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

С. сөзді, грамматикалық тіркестерді, сөз тіркестері мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

D. сөзді, грамматикалық тұлғаларды, сөз мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

Е. сөз тіркестерін, грамматикалық тұлғаларды, сөз тіркестері мен сөйлемді тілдегі мағынасына сай қолдану, ақиқатты дәл бейнелейтіндей етіп жұмсау.

$$$ 100


Тілдік норма дегеніміз не?

А. тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі, белгілі бір тілдік ұжымның дұрыс деп таныған жүйесі

В. тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі, белгілі бір тілдік ұжымның дұрыс деп таныған жүйесі

С. тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы бірізділігі мен реттілігіD. тілдік норма дегеніміз тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы бірізділігі мен реттілігі, белгілі бір тілдік ұжымның дәл деп таныған жүйесі

Е. тілдік норма дегеніміз – тілдік таңбалардың (сөз, қосымша, сөйлем), тілдік амал-тәсілдердің қолданыстағы дәл деп таныған жүйесі
Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет