Бағалаудың нысаны не болуы мүмкін?Дата26.02.2018
өлшемі261.7 Kb.
#18722

 1. Бағалаудың нысаны не болуы мүмкін?

А) қозғалмайтын мүлік

В) табиғи ресурстар

С) инвестициялық жобалар

D) Бизнес

Е) Жоғарыда аталғандардың бәрі.
 1. Бағаланып жатқан нысан жөнінде бағалаушының білімі бар екендігі туралы стандарттың қандай құны жобалайды?

А) Нарықтық құнмен түсіндірілген

В) түсіндірілген құны

С) инвестициялық құны

D) ішкі (фундаменталды) құны.

Е) дұрыс жауабы жоқ
 1. Тең көлемді сомадағы қаржы ағымы қалай аталады?

А) актив


В) пассив

С) рента


D) аннуитет.

Е) дисконттау
 1. Төменде аталғандардың қайсысы ликвидациялық құнның анықтамасына сай келмейді?

А) кәсіпорынның активтерін реализациялау негізіндегі есептелген құн

В) кәсіпорынның активтерін жеке-жеке сатудан түсетін қаржылардың арасындағы айырмашылық

С) нақты факт бойынша есептелген құн

D) нақты инвестордың жеке талабын қарастыратын құн.

Е) банкроттық жағдайдағы кәсіпорын үшін есептелген құн
 1. Ликвидтылық дегеніміз не?

А) жинақталған қор мен шығындардың меншік көздері арқылы қамтамасыз етілуі

В) бір жылдағы дебиторлық қарыздардың айналым саны

С) кәсіпорынның шаруашылық қызметінің эффективтілігі

D) кәсіпорын активтерінің ақша қаражаттарына жылдам айналуының мүмкіндігі.

Е) жеке және қарыз қаражаттарының арасындағы қатынас 1. Төменде көрсетілгендердің қайсысы күрделі пайыздың алты функциясына кірмейді?

А) күрделі пайыз

В) аннуитеттің болашақтағы құны

С) аннуитеттің ағымдағы құны

D) нысанның инвестициялық құны.

Е) дисконттау
 1. Қай тәуекел ішкі тәуекелге жатады?

А) әкімшілік.

В) саяси

С) дұрыс жауабы жоқ

D) инфляциялық

Е) бағалық
 1. Баланстық құн дегеніміз не?

А) құрамында қосымша жөндеу жұмыстары болмайтын материалдардың жиынтық құны ретінде қаралатын меншік нысанының құны

В) қарастырылып отырған нысанның жуық аналогының құны

С) нысанның активтері мен пассивтерінің құны

D) меншік нысанның құрылысына немесе оны сатып алуға кеткен шығындар.

Е) тұтас бірлік ретінде қалыптасқан нысанның құны
 1. Пайдалық принципінің мәні неде?

А) талаптарға сай бәсекелік қабілеттілігінің сәйекстігі

В) келешекте бәлкім түсетін табыстың ағымдағы құнын анықтау

С) пайдалылық нарықтағы конъуктураны анықтайды

D) белгілі бір пайдалылықты игергендіктен нысан осы құнға ие болады.

Е) пайдалылық табыс әкеледі
 1. Тәуекл деңгейі жоғары болған сайын:

А) бағаланатын нысан құнының көлемі жоғарылайды

В) бағаланатын нысан құнының көлемі азаяды.

С) тәуекел деңгейі бағаланатын нысанының құнына әсер етпейді

D) бағаланатын нысанның құнын анықтау жеңіл болады

Е) дұрыс жауабы жоқ
 1. Төмендегі әдістердің қайсысы шығындық әдіске жатады?

А) капитализациялау әдісі

В) таза активтер әдісі.

С) келісім-шарттар әдісі

D) арбитраж әдісі

Е) ЛИФО әдісі
 1. Кәдімгі ақша ағымы дегеніміз не?

А) белгілі бір хронологиялық кезекте пайда болатын аақша сомалары

В) барлық сомалары тең көлемді болып табылатын ақша ағымы

С) кезеңнің басында пайда боатын ақша ағымы

D) барлық сомалары көлеміне қарай айқындалатын ақша ағымы.

Е) дұрыс жауабы жоқ
 1. Материалдық емес активтерге не жатады?

А) жер учаскесі

В) ғимараттар мен құрылыстар

С) транспорттық көліктер

D) патенттер, гудвилл.

Е) бітпей қалған құрылыстар мен құлылмағанжабдықтар
 1. Төменде көрсетілгендердің қайсысы ликвидациялық құнның анықтамасына сәйкес келеді?

А) берілген иесіне қарай тұтыну құнының активтерінің және олардың сатылу құны екеуінің көлемінің үлкеніне тнпн-тең активтердің құны

В) нарықта кәсіпорынның активтерін сатудан және ликвидацияға жататын алымдардан түсетін ақшаның арасындағы айырмашылық

С) кәспорынның активтерін сатудан түскен түсімнің арасындағы жеке-жеке айырмашылық

D) нақты фактінің негізінде есептелген құн

Е) нақты инвестордың жеке талабын ескерген құн.
 1. Бағалау қызметіндегі шығындық әдіс нені көздейді?

А) кәсіпорынның баланстық шоттарын сараптау және оларды түзету.

В) саладағы нысандарды сату тәжірибесін сараптау

С) ұқсас нысандарды тікелей салыстыру

D) табыстар мен шығындарды сараптау

Е) дұрыс жауабы жоқ


 1. Қозғалмайтын мүліктің бағасына қандай факторлар әсер етеді?

А) орналасқан жері

В) коммуналды қызметтерінің болуы

С) ғимаратың жағдайы (состояние)

D) экологиялық факторлар

Е) жоғарыдв аталғандардың барлығы.
 1. Қозғалмайтын мүлікті бағалаудың негізгі әдісі қайсысы болып табылады?

А) классикалық

В) жүйелі-аналитикалық

С) прогностикалық

D) технологиялық

Е) классикалық, жүйелі-аналитикалық, прогностикалық
 1. Қозғалмайтын мүлікті шығындық әдіс арқылы бағалау технологиясына не жатады?

А) жер учаскесінің құнын бағалау

В) жақсартулардың орнын толтыру немесе қайта орнына келтіру құнын бағалау

С) жақсартулар арқылы жиналған тежеулерді шығару

D) жақсартулар мен жер учаскесінің құнын қосу

Е) жоғарыда айтылғандаодың барлығы.
 1. Бағалау дегеніміз не?

А) бағаланып жатқан нысанның құны жөнінде эксперт-бағалаушының ғылыми түсіндірілген ойы.

В) берілген мерзім ішінде қарызды өтеу процесі

С) жалпы алынған ақша (выручка) мен өндірістегі ұсталымдардың арасындағы айырмашылық

D) өндірістегі ұсталымдарға қосылатын құн жөнінде салық инспекторының ғылыми түсіндірілген ойы

Е) дұрыс жауабы жоқ
 1. Бағалауды ақпараттық қамсыздандыру туралы жалғыз дұрыс жағдайды анықтаңыз?

А) бағалау үшін ең басты ақпарат инфляцияның деңгейі туралы ішкі ақпарат болып табылады

В) нысанды бағалаудың барлық стадиясы жиналған ақпаратты сараптаумен байланысты

С) сыртқы ақпаратқа бағаланып жатқан нысан жөнінде ақпарат берілгені жатады

D) салық салу мөлшерлемесі туралы берілгендер ішкі ақпаратқа жатады

Е) сыртқы ақпаратты жинаудың бір тәсілі- персоналды сауалнама болып табылады


 1. Салыстырмалы бағалау әдісі негізінде жатқан бағалау приципі ... ол

А) орнын толтыру

В) сұраныс пен ұсыныс

С) пропорционалдық

D) тәуелділік

Е) барлық айтылғандар.
 1. Күрделі пайыздың алты функциясының қайсысы периодтық тең көлемді мерзімдік жарналардың болашақ құнын анықтауға мүмкіндік береді?

А) қорды жинақтауға мерзімдік жарна

В) аннуитеттің болашақ құны.

С) несиені жабудағы мерзімдік жарна

D) аннуитеттің ағымдағы құны

Е) дисконттау
 1. Тәуекел деңгейі жоғары болған сайын

А) бағаланатын объектінің құнының көлемі өседі.

В) бағаланатын объектінің құны аз болады

С) тәуекел деңгейі объектінің құнына әсер етпейді

D) тәуекел деңгейі объектінің құнын бөлшектеп төмендетеді

Е) дұрыс жауабы жоқ
 1. Пайдалылық принципінің мәні неде?

А) бәсекелестік талаптарға сай болуы

В) алынуы мүмкін табымтың ағымдағы құны

С) пайдалылық нарық конъуктурасын анықтайды

D) белгілі пайдалылықты иеленетін болғандықтан объект құнды болады.

Е) пайдалылық табыс әкеледі


 1. Күрделі пайыздың 6 функциясына кірмейді

А) аннуитеттің болашақтағы құны

В) дисконттау

С) жинақтау қорына периодтық үлес

D) несиені жабудағы мерзімдік үлес

Е) күрделі пайыздың ағымдағы құны.


 1. Табыстық әдістеме қандай тәсілдерді қамтиды?

А) таза активтер және таза пассивтер әдісі

В) капитал нарығы әдісі, ақша ағымдарын дисконттау әдісі және келісім әдісі

С) капитализация әдісі және ақша ағымдарындисконттау әдісі

D) капитализация әдісі және салалық коэффициенттер әдісі

Е) капитал нарығы әдісі және ликвидациялық құн әдісі
 1. Бағалаудың субъектісі болып кім табылады?

А) проффесионалды бағалаушы.

В) салық инспекторы

С) сақтандыру агенті

D) мемлекеттік инспектор

Е) кеден инспекторы


 1. Бизнесті бағалау қандай мақсатта жүргізіледі?

А) ағымдағы кәсіпорынды басқару тиімділігін арттыру

В) сату- сатып алу жағдайындағы кәсіпорынның құнын анықтау

С) кәсіпорының реструктуризациясы

D) кәсіпорынды дамытудың жоспарын қайта жасу

Е) барлық көрсетілген жағдайда.


 1. Кім бағалау жұмыстарын жүргізуге мүдделі болады?

А) мемлекетік құрылымдар

В) несие мекемелері

С) бақылау – ревизиялық органдары

D) басқару құрылымдары

Е) осылардың барлығы.


 1. Құн және баға туралы қандай тұжырымдар дұрыс?

А) құн – бұл тұтынушы бір затқа немесе объектке айырбастайтын ақша эквиваленті

В) құн бағадан бөлек

С) құн шығыннан бөлек

D) баға құнның ақшалай көрінісі

Е) барлығы дұрыс.


 1. Кәсіпорынның материалдық емес активтеріне не жатпайды?

А) фирманың аты

В) фирманың белгілері

С) технология

D) қондырылмаған құрал-жабдықтар.

Е) патенттер, лицензиялар


 1. Егер бизнес табыстардың тұрақсыз ауысып отыратын ағымын әкелсе, оны бағалаудағы қандай әдіс қолданған жөн?

А) таза активтер әдісі

В) капитализация әдісі

С) ақша ағымдарын дисконттау әдісі.

D) ликвидациялық құн әдісі

Е) салалық коэффициент әдісі
 1. Ақша ағындарын уақытша бағалау процесінде бағалаушы қандай мәселелерді шешуі тиіс?

А) белгілі функцияны қолдану дұрыстығы

В) функциялардың комбинацияларын пайдаланудың қажеттілігі

С) периодтарды пайыздық ставкаларды корректировкалау керектігі

D) ақша ағындарының периодтың басында немесе аяғында анықталу мүмкіндігі

Е) барлығы дұрыс.


 1. Тәуелділік диверсификациясы деген не?

А) белгізіздік деңгейі

В) портфельді инвестиция көмегімен тәуекелді қысқарту.

С) пайыздық ставкалардың өзгеруі

D) валютаның айырбас курсының өзгеруі

Е) дұрыс жауабы жоқ


 1. Кәсіпорын қызметінің сыртқы жағдайларын талдағанда,бағалаушы өзіне қандай мақсат қою керек?

А) елдегі және саладағы инвестициялық климатты белгілеу

В) маркетингтік зерттеулер жүргізу

С) жүйелік тәуекел деңгейін анықтау

D) салалық тәуелділікті анықтау

Е) осылардың барлығы.
 1. Қай уақытта ақша ағындарын дисконттау әдісі қолданылады?

А) болашақтағы ақша ағындарының деңгейі қазіргі ағымдарын өзгерірек болады деп күтілуде

В) ұқсас объектісі бойынша мәліметтер көлемі көп

С) бағаланған объектінің болашақтағы ақша ағындарын бағалауға болады.

D) ұқсас объектісі бойынша мәліметтер жоқ

Е) әрқашан
 1. Фирманың бағасы (гудвилл) қалай түсіндіріледі?

А) оның іскерлік репутациясы құны.

В) меншік құқы

С) тауар белгісі

D) фирма белгісі

Е) фирма көрсеткіштері
 1. Инвестиция деген не?

А) негізгі қорлаорға салым салу

В) капитал салымдары

С) болашақта табыс алу мақсатында салым салу.

D) материалдық емес активтерге салым салу

Е) бағалы қағаздарға салым салу
 1. Нақты инвестиция деген не?

А) акция, облигациялар және басқа бағалы қағаздарға капитал салу

В) материалдық өндіріс саласына ұзақ мерзімге салым салу.

С) депозиттік салымдарға капитал салу

D) портфельді инвестициялар

Е) проект топтарға кпитал салу


41. Бағалаудың ақпараттық базасы туралы қай тұжырым дұрыс?

1) ақпараттық қамсыздандыру – бағалау процесінің негізі

2) бағалау процесінде қолданылатын ақпарат дайындалған болуы тиіс

3) қолданылатын ақпарат нарықтағы және бағаланатын объектіге жағдай көрсетуі керек

4) ақпарат мекемесінің әр түрлі әдістері бар

5) барлығы дұрыс.


42. Кепілдік құн деген не?

1) объект сатылуы мүмкін

2) ипотекалық несиелеу мақсатындағы өнеркәсіптің нарықтық құнының бағасы.

3) құрылысқа кеткен шығын

4) ұдайы өндіріс құны

5) белгілі инвестор үшін жекеменшік құн


43. Бағалау әдісі туралы дұрыс тұжырымды анықтаңыз?

1) салыстырмалы әдіс пайданың капитализациясына немесе дисконттауына негізделеді

2) идеалды нарықта 3 жақындастықтың бәрі бір құнның көлеміне әкелуі тиіс.

3) табыстық әдіс ұқсас объект таңдауын негізделуі тиіс

4) шығындық жақындық позициясынан бағалағанда басына табыс қойылады

5) салыстырмалы жақындық бұл болашақ табыстардың ағымдағы құны


44. Ақша функциясын көрсетіңіз

1) құн шарасы

2) айналым құралы

3)жинақтау және төлем құралы

4) әлемдік ақша

5) осылардың барлығы.


45. Төмендегі жағдайлардың қайсысы бағалау қызметі объектісінің анықтамасына қатысы жоқ?

1) ресурстарды тиімді қолдану.

2) меншіктің кез – келген объектісі

3) меншік иесінің құқықтары

4) бизнес

5) көлік құралдары


46. Ипотека қай ұғыммен тікелей байланысты екенін бегілеңіз?

1) қысқа мерзімді несие

2) мерзімінен өтіп кеткен қарыздарды өтеу үшін қарыз

3) жылжымайтын мүлік кепілдігіндегі қарыз.

4) айналым құралдарын несиелеу

5) ұзақ мерзімді несие


47. А кәсіпорны Б кәсіпорнына қарызды қайтару уақыты мен шартары көрсетілген қолжазбаны ала отырып, қарыз берді. Бұл қолжазба қалай аталады?

1) А кәсіпорынның облигациясы

2) Б кәсіпорынның облигациясы

3) А кәсіпорынның векселі

4) Б кәсіпорынның векселі.

5) А кәсіпорынның векселі


48.Төменде келтірілген құн түрлерінің қайсысы «айырбас кезіндегі» ұғымына синоним болып келеді?

1) кепілді құн

2) инвестициялық құн

3) ликвидті құн

4) сақтандыру құны

5) нарықтық құн.


49.Белгілі бір инвестор үшін оның жоспарларына негізделген кәсіпорынның құны қалай аталады?

1) сақтандыру

2)кепілді

3) инвестициялық.

4) қайта орнаушы

5) айырбас құны


50. Бизнесті бағалау қандай мақсаттарда жүзеге асырылуы мүмкін?

1) кәсіпорынды қайта құру кезінде

2) кәсіпорынды сату кезінде

3) кәсіпорынды сатып алу кезінде

4) кәсіпорынды сақтандыру мақсатында

5) барлық аталған жағдайларда.51. Материалды емес активтердің бағалануы қандай мақсаттарда жүзеге асырылуы мүмкін?

1) жарғылық қорға салым ретінде қолданған кезде.

2) жылжитын мүлікті сақтандырған кезде

3) машины және құрал –жабдықтарды лизингке берген кезде

4) жылжитын мүліктің белгілі бір бөлігін кепілге рәсімдеу үшін

5) жылжымайтын мүлікті кепілге бере отырып, несие алу


52. Жойылмалы (ликвидті)құн дегеніміз не ?

1) белгілі бір инвестициялау мақсатындағы белгілі бір инвестор үшін меншік құны

2) еріксіз сатудан меншік иесі ала алатын таза ақша сомасы.

3) сақтандыру полисімен немесе келісім шарттың жағдайларымен анықталатын меншіктің құны

4) алғашқы құн

5) қайта орнаушы құн


53. Төменде берілге құнның түрлерінің қайсысы «мәжбүрлі сатудың құны» ұғымының синонимі болып табылады?

1) жойылмалы.

2) скрапты

3) тиімділігі жоғары

4) балансты

5) нарықты


54. «Нормативті есептелетін құн» ұғымы нені білдіреді?

1) мүлікке салық салуына қатысты нормативті құжаттармен анықталатын меншіктің құны

2) әдістемелер мен нормативтер негізінде есептелетін, лауазымды органдармен бекітілетін меншік объектісінің құны.

3) бағаланатын объектіге жақын ұқсас объектісінің құны

4) балансты құн

5) алғашқы құн


55. Алмастыру принципінің мазмұны неде?

1) объект құндылыққа ие болады, егер ол потенциалды иегерге пайдалы болса

2) ақылды сатып алушы объект үшін, осындай пайдалы қасиетке ие басқа объектіге сұралатын төменгі бағадан артық төлемейді.

3) болашақ табысты немесе пайданы күту

4) нарықтағы жағдайдың өзгеруі

5) кез – келген өндіріс факторы оптималды көлемдерге ие болуы тиіс
56. Сұраныс және ұсыныс принципінің мағынасы неде?

1) құн ұсыныс және сұраныс заңының әрекетімен анықталады.

2) нақты объектінің құндылығы, алмастырушы обектінің бар болуымен анықталады

3) потенциалды сатып алушыға пайдалы болғандықтан объект белгілі бір құнға ие болады

4) нарықтық талаптар мен күтілімдерге сай болу

5) құн бәсекелестік нарықта ғана орын алады


57. Қозғалмайтын мүлік құнына қандай негізгі макро –экономикалық факторлар әсер етеді?

1) жұмыссыздық деңгейі

2) халықтың ақшалай табысы

3) доллардың бағамы

4) инфляция

5) жоғарыда келтірілгендердің барлығы


58. Тұрғын үй нарығындағы баға белгілейтін негізгі факторларды көрсетіңіз?

1) орналасу жері

2) құрылысты салудың түрі

3) тұрғын үй ауданының сипаттамасы

4) ауданның экологиялық тазалығы

5) жоғарыда келтірілгендердің барлығы.


59. Анағұрлым жақсы және тиімді пайдалану принципінің мағынасы неде?

1) меншіктің құны өзгереді

2) альтернативті нұсқалардың жеткілікті санының ішінен таңдалған, рационалды ақталған пайдалану

3) құн сұраныс және ұсыныс қатысына байланысты

4) күту

5) дұрыс жауабы жоқ


60. Экономикадағы инфляцияның сыртқы белгілері қандай?

1) жұмысшы күші бағасы өседі, ал тауарлар ұсынысының бағасы төмендейді

2) тауарларға баға өседі, нақты еңбен ақы төмендейді

3) тауарларға баға төмендейді

4) халықтың нақты табысы өседі

5) тауарлар ұсынысы өседі61. Бизнесті бағалауда кім қызығушылық көрсетеді?

1) несие беруші

2) инвесторлар

3) жабдықтаушылар

4) сақтандыру фирмалары

5) жоғарыдағылардың барлығы.


62. Бағалық әрекеттілікті дамытудың қажеттілігі немен анықталады?

1) қор нарығының пайда болуымен және дамуымен

2) сақтық жүйесінің дамуымен

3) жекешелендіру үрдістерімен

4) ипотекалық несиелендірудің дамуымен

5) жоғарыда келтірілгендердің барлығы.


65. Көрделі пайыздың алты функциясына төмендегілердің қайсысы кірмейді?

1) күрделі пайыз

2) аннуитеттің болашақтағы құны

3) аннуитеттің ағымдық құны

4) объектінің инвестициялық құны.

5) дисконттау


66. Бағалаудың ақпараттық қамтамасыз ету туралы ұйғарымдардың жалғыз дұрысын табыңыз?

1) бағалау үшін анағұрлым қажетті ақпарат болып инфляцияның деңгейі туралы информация табылады

2) объектілі бағалаудың барлық мерзімдері жиналған ақпараттық анализімен байланысты.

3) сыртқы ақпараттарға бағаланатын объект туралы берілгендер жатады

4) ішкі ақпаратқа салық салудың мөлшерлемелері туралы берілгендер жатады

5) сыртқы ақпараттарды жинаудың әдістерінің бірі – персоналдан анкеталық сұрауларды жинау болып табылады


67. Құнның қай түрі нарықтың жеке қатысушыларының қажеттілігінен тәуелсіз, объективті болып табылады және нарықта орналасатын нақты экономикалық жағдайларды көрсетеді?

1) инвестициялық

2) нарықтық.

3) кепілдік

4) баланстық

5) дұрыс жаубы жоқ


68. Объектіні эксплуатацияға енгізу кезіне қандай құн бухгалтерлік құжаттарда көрініс табады?

1) жойылымдық

2) алмастыру құны

3) қайта өндіру құны

4) бастапқы.

5) сақтық


69. Қандай құн ипотекалық несиелендірудің мақсаты үшін бағалау барысында анықталады?

1) скраптық

2) утилизациялық

3) жойылымдық

4) кепілдік.

5) сақтық


70. Қандай жағдайда салыстырмалы әдісті меншікті бағалау барысында қолдану дұрыс?

1) жуықта сатылған ұқсас объектілер туралы мәліметтер бар болғанда.

2) кәсіпорын үлкен шығындарға тап болғанда

3) инвестиция анализі мен болжамын жүргізуге мүмкін болған кезде

4) күтілетін шығынды анықтауға мүмкін болған кезде

5) бағаланатын объект банкроттылыққа жақын болған кезде


71. Бағалау үрдісі кезінде қолданылатын ақпараттар қандай талаптарға жауап беруі тиіс?

1) хронологиялық, ұйымдастырушылық, логикалық

2) хронологиялық, ұйымдастырушылық

3) аққиқаттық, нақтылық, комплекстік.

4) іс -жүзілік

5) наәтылыә


72. Ішкі ақпарат?

1) аймақта бағалау объектісінің қызмет ету шарттарын сипаттайды

2) макро –экономикалық көрсеткіштер

3) бизнестің дұрыс қызмет етуін қамтамасыз етеді

4) бағаланатын объектінің әрекеттілігін сипаттайды.

5) салықтық инспекцияға көрсетіледі73. Диверсификация –бұл портфельді инвестиция көмегімен... қысқарту?

1) инфляцияны

2) тәуекелді.

3) валюта бағамын

4) бағаларды

5) экономикалық даму қарқындарын


74. Қалдық құн принципінің мағынасы неде?

1) егер жер участігі анағұрлым жоғары табысты қамтамасыз етуге қабілетті болса және шығындарды төмендетуге мүмкіндік берсе, онда объект жоғары бағалануы мүмкін болады

2) бағалау объектісінің нарықтық бағасы, оның құрылуына жұмсалатын нақты шығындардан төмен болады

3) егер объект нарықтық стандарттарға сай болса, онда оның бағасы ортанарықтықтың айналысында жылжымалы болады

4) кез –келген объектінің пайдалылығы, болжанатын табыстар бүгінгі таңда қаншалықты бағалануымен анықталады

5) дұрыс жауабы жоқ


75. Төмендегі бағалау әдістері туралы тұжырымдамалардың жалғыз дұрыс анықтамасын табыңыз?

1) мүлтіксіз нарықта барлық үш әдістер құнның бір көлеміне әкелуі тиіс.

2) салыстырмалы әдіс, табыстың дисконтталуына немесе капитализациялануына негізделеді

3) табыстық әдіс теңдестірілетін объектілерге негізделеді

4) шығындық тәсіл позициясынан бағалау барысында бұрыштық жоғары жағына табыс қойылады

5) салыстырмалы әдіс –бұл болашақ табыстардың ағымдық құнын анықтау


66. Бизнесті бағалауда салыстырмалы әдісті пайдалану қандай жағдайда дұрыс болып табылады?

1) ұқсас объектілер келісімі туралы мәліметтер бар болған кезде.

2) инвестиция анализін жүргізуге мүмкін болған кезде

3) бағаланатын объект табысты жұмыс істеген кезде

4) күтілетін шығындарды есептеуге мүмкін болған кезде

5) келтірілгендердің ешқайсысында68. Бағаланатын жұмыстарды жүргізуде кім қызығушылық білдіреді?

1) мемлекеттік құрылымдар

2) несиелік ұйымдар

3) сақтық фирмалар

4) басқарылатын құрылымдар

5) жоғарыда келтірілгендердің барлығы.


69. Құрал – жабдықты құнын бағалауды қандай мақсатта жүргізеді?

1) құрал – жабдықты сақтандыру

2) жалға машиналар мен құрал – жабдықтарды беру

3) машина мен құрал – жабдықты лизинг ұйымдары

4) құрал – жабдықтарды сату

5) жоғарыда келтірілгендердің барлығында.


70. Құн және баға туралы тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

1) құн бағадан ажыратылады

2) құн шығыннан ажыратылады

3) құн – ұл сатып алушы объектіне немесе затқа алмастыруға дайын болатын ақша эквиваленті

4) баға құнның ақшалай көрінісі

5) барлықтұжырымдар дұрыс.


71. Бизнестің бағалық құнын қандай факторлар анықтайды?

1) сұраныс

2) табыстарға ие болу тәуекелі

3) бизнесті және активтерді жоюға бақылау деңгейі

4) бағаланатын объектінің қазіргі және болашақ пайдасы

5) жоғарыдағылардың барлығы.


72. Пайдалылық принципіні мәнісі неде?

1) неғұрлым бағаланатын объект меншікке ие адамның талабын қанағаттандырса, соғұрлым оның құны жоғары болады.

2) мешікке ие адамның талабын объект неғұрлым жоғары қанағаттандырса, соғұрлым оның құны төмен болады

3) барлық тұтынушылар үшін объектінің пайдалылығы бірдей

4) пайдалылық неғұрлым жоғары болса, соғұрлым бағаланатын құн көлемі төмен болады

5) пайдалылық бағаланатын объект құнына әсер етпейді
73. Бизнесті бағалау кезінде кәсіпорынның бұрынғы және қазіргі көрсеткіштері негізгі болуына қарамастан, болашақтағы жағдай ғана бизнеске экономикалық құндылықты береді. Берілген ұйғарым қай принциптің көрінісі болады?

1) салым


2) құн өзгеруінің

3) алмастыру

4) күту.

5) қалдық өнім


74. Бағалы құнды қандай факторлар анықтайды?

1) сұраныс

2) ұсыныс

3) активтердің жойылымдылығы

4) тәуекел деңгейі

5) жоғарыдағылардың барлығы


75. Нормативтердің бірыңғай шкалалары нені анықтау барысында қолданылады?

1) нарықтық құнды

2) инвестициялық құнды

3) жойылымдық құнды

4) нормативті есептелінетін құнды.

5) кепілдік құнды


76. Қожайынның өндірістік жаңалықты басқа адамдарға пайдалануға беруге рұқсаты:

 1. Аралық құқық

 2. Патент

 3. Лицензия.

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Мүліктік кешен элементтері болып табылады:

 1. Материалдық емес активтер

 2. Жер учаскелері

 3. Ғимараттар мен құрылыстар

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс.

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Бәсекелестік және ашық нарықтағы мүліктің бұл түріне тән баға:

 1. Сұраныс

 2. Пайдалылық

 3. Дәлелденген нарықтық баға.

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Кәсіпорындар балансындағы негізгі қорларды алуға шығатын шығындар:

 1. Баланс бағасы.

 2. Бастапқы бағасы

 3. Қайта қалпына келтірілген бағасы

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Тозуды, істен шығуды есептен алудың баланс құны дегеніміз:

 1. Бастапқы құны

 2. Қалпына келтірілу құны

 3. Қалдық құны

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Мүліктің құнын бағалауда ықпал етуші факторларға жатады:

 1. Табиғи

 2. Әлеуметтік

 3. Экономикалық.

 4. Саяси

 5. Жауаптардың бәрі дұрыс.
 1. Несиенің көлеміне несие бойынша жыл сайынғы төлемдердің қатесі:

 1. Капиталданудың жалпы ставкасы

 2. Жеке қаржыға арналған капиталдану ставкасы

 3. Ипотекалық тұрақты.

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Жалпы мүліктік кешендегі меншіктің жеке обьектісі үшін қолданатын көрсеткіш:

 1. Тура операциялық кіріс.

 2. Таза пайда

 3. Таза ақшалай ағым

 4. Амортизация

 5. Дұрыс жауап жоқ

84. Мүлік құнын есептеу қандай формула бойынша есептеледі: 1. кіріс*капиталдану құны

 2. капиталдану құны/кіріс

 3. кіріс/ капиталдану құны.

 4. капиталдану құны+кіріс

 5. дұрыс жауап жоқ

85. Инвестициялық кезең соңында қайтарылған инвестицияның ағымдық құны: 1. Капиталдану

 2. Пайданың ішкі нормасы

 3. Реверсия.

 4. Мүлік құны

 5. Дұрыс жауап жоқ

86. Дисконт ставкасы қалай есептеледі: 1. Қауіпсіз ставк сомасымен және қауіп үшін берілетін сыйақылармен.

 2. Қауіпсіз ставкалар мен қауіп үшін берілетін сыйақылар арасындағы айырмашылықпен

 3. Қауіпсіз сатвканың қауіп үшін берілетін сыйақыға қатысымен

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

87.Шығындар негізіндегі әдістің қолдануы ең қолайлы жағдайы: 1. Мемлекеттік обьектілерді бағалағанда

 2. Негізгі қорларды қайта бағалағанда

 3. Негізгі қорлардың бухгалтерлік есебінде

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс.

 5. Дұрыс жауап жоқ

88.Жер учаскесінің құнын анықтау кезінде қолданылатын әдіс: 1. Жердің қалған құны

 2. Сатуды тура салыстыру

 3. Арақатынастық әдіс

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс.

 5. Дұрыс жауап жоқ

89. Обьектінің кіріс түсіре отырып қолдануына болатын уақыт аралығы: 1. Экономикалық өмір сүру мерзімі.

 2. Нақты өмір сүру мерзімі

 3. Тиімді жасы

 4. Қалған экономикалық өмір мерзімі

 5. Дұрыс жауап жоқ

90. Ақша ағымын анықтау кезінде ұсынылған болжам мерзімі: 1. 2жыл

 2. 3жыл

 3. 4жыл.

 4. 5жыл

 5. дұрыс жауап жоқ

91.Территория құнын көтеретін немесе төмендететін көрсеткіштерге не жатады: 1. Қала орталығына жақын орналасу

 2. Құрылыстың тарихи құндылығы

 3. Қоршаған орта ахуалы

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс.

 5. Дұрыс жауап жоқ

92.Таза келтірілген кіріс қалай анықталады: 1. CF/(1+r) t-1 .

 2. CF*(1+r) t-1

 3. CF/(1+r)

 4. CF*(1+r)

 5. Дұрыс жауап жоқ

93Орнына қою принципіне негізделген әдіс: 1. Салыстырмалы әдіс.

 2. Шығындалған әдіс

 3. Кіріс әдісі

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

94.Айырбастаудағы құнды анықтау кезінде біршама тиімді әдіс: 1. Салыстырмалы әдіс.

 2. Шығындалған әдіс

 3. Кіріс әдісі

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

95.Сапалы біртектес тауарларды арнайы ұйымдастырылған нарық бағалары: 1. Анықтау

 2. Биржалық.

 3. Импорттық

 4. Дүниежүзілік

 5. Дұрыс жауап жоқ

96.Ертеректегі белгісіз заңдылықтар мен құбылыстарды анықтау: 1. Ашық.

 2. Жаңалық ашу

 3. Пайдалы модель

 4. Шаруашылық үлгі

 5. Дұрыс жауап жоқ

97.Түпнұсқалы ерекшеленген белгі дегеніміз: 1. өнертабыс

 2. өнеркәсіптік үлгі

 3. тауарлық белгі.

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

98.Сала үшін жаңа болып табылатын инновациялар қалай аталады: 1. Түбегейлік

 2. Инкрементальдік

 3. Алғашқылық.

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

99.Операциялардың жаңа технологиялық прцестері мен формаларын ұйымдастыруды енгізу қалай аталады: 1. Инновациялық процесс.

 2. Инкрементальдік инновация

 3. Азық-түлік инновациясы

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

100. Өзін - өзі қаржыландыру дегеніміз:  1. Жабдықтар лизингі

  2. Резервтегі қорды пайдалану.

  3. Акциялардың жаңа шығарылымынан алынған қаржылар

4) Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

5)Дұрыс жауап жоқ


101.Бағалау қызметі кезінде туатын азматтық құқық обьектісі дегеніміз:

 1. Ақпарат

 2. Машиналар

 3. Интеллектуалдық меншік обьектілері

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс.

 5. Дұрыс жауап жоқ

102. Нақты бір қызмет түрін жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлға: 1. Лицензиат.

 2. Лицензиар

 3. Патент иесі

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

103. Кәсіпорын құны қандай жағдайларда бағаланады: 1. Кәсіпорындар қосылғанда

 2. Кәсіпорындар бөлінгенде

 3. Кәсіпорындар жабылғанда

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс.

 5. Дұрыс жауап жоқ

104. Тауардың адамдардың белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандырудағы қабілеттілігі дегеніміз: 1. Сұраныс

 2. Пайдалық.

 3. Дефицит

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

105. Негізгі қорлардың пайдалануға жіберілу кезіндегі құны: 1. Баланс құны

 2. Бастапқы құны.

 3. Қалпына келтіру құны

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

106. Іс жүзіндегі бағалар бойынша бағаланған обьектінің дәл көшірмесінің құны: 1. Сақтандыру

 2. Таратылу.

 3. Кәдеге жарату

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

107. Бағаланған обьектіден тұратын материалдар салмағының екінші құны:  1. Сақтандыру

  2. Таратылу

  3. Кәдеге жарату.

  4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

  5. Дұрыс жауап жоқ

108. Меншік обьектісінің иеленуді қажеттілігін қанағаттандыру қабілеттілігі: 1. Пайдалылық принцип.

 2. Орнына қою принципі

 3. Күту принципі

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

109. Мүлік құнының бағасына мынадай факторлар әсер етеді: 1. Коммуналдық обьектілер.

 2. Өмірлік деңгейі

 3. Пайыздық ставка

 4. Салық саясаты

 5. Дұрыс жауап жоқ

110. Мүлік құнының бағасына мынадай әлеуметтік фактор әсер етеді: 1. Ғимарат

 2. Өмір стилі.

 3. Жалға беру көлемі

 4. Қоршаған ортаны қорғау

 5. Дұрыс жауап жоқ

111. Мүлік құының бағасына әсер ететін әкімшілік факторларға не жатдады:  1. Ғимарат

  2. Құрылыс ғимараты

  3. Жолдар

  4. Коммуналдық обьектілер

  5. Дұрыс жауап жоқ.

112. Алынған мүлікке салынған меншіктік қаражаттарға ақша қаражаттары ағымының қатысы: 1. Капиталданудың жалпы ставкасы

 2. Меншіктік қаржыға арналған капиталданудың ставкасы.

 3. Қарызға берілген қаражаттарға арналған капиталданудың ставкасы

 4. Ипотекалық тұрақты

 5. Дұрыс жауап жоқ

113. Мүлік құны қандай формуламен анықталады: 1. Кіріс*капиталдану ставкасы

 2. Капиталдану ставкасы/кіріс

 3. Кіріс/ капиталдану ставкасы.

 4. Капиталдану ставкасы-кіріс

 5. Дұрыс жауап жоқ

114. Кезендік ақшалай ағымның ағымдағы бағасына реверсияны қосқанда:  1. Капиталдану

  2. Инвестиция құны.

  3. Мүлік құны

  4. Пайданың ішкі нормасы

  5. Дұрыс жауап жоқ

115. Қауіпсіз ставка сомасы мен қауіп үшін сыйақылар дегеніміз: 1. Дисконт ставкасы.

 2. Реверсия

 3. Инвестиция құны

 4. Пайданың ішкі нормасы

 5. Дұрыс жауап жоқ

116. Біршама тиімді болып саналатын шығындық әдістің болатын кезі: 1. Салық салу мақсатында бағалау кезінде

 2. Сақтандыру мақсатында бағалау кезінде

 3. Мүлікті сот арқылы бөлу кезінде

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс.

 5. Дұрыс жауап жоқ

117. Мүлік құнының бастапқы қасиеттерін жоғалтуы дегеніміз: 1. Табиғи тозу.

 2. Іс жүзінде тозу

 3. Сыртқы тозу

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс

 5. Дұрыс жауап жоқ

118. Обьектінің нақты іс жасау кезеңі: 1. Экономикалық өмірлік мерзімі

 2. Табиғи өмірлік мерзімі.

 3. Тиімді жасы

 4. Қалған экономикалық өмірлік мерзімі

 5. Дұрыс жауап жоқ

119. Ағымдағы капиталдың болашақ құны қалай анықталады: 1. PV/(1+i)n

 2. PV(1+i)n.

 3. PV/(1+i)

 4. PV(1+i)n

 5. Дұрыс жауап жоқ

120. «Қалалық рентаның» негізгі қайнар көздері: 1. Табиғат сыйы

 2. Коммуналдық қамтамасыз ету

 3. Кәсіпкерлік қызмет

 4. Алдыңғы жауаптардың бәрі дұрыс.

 5. Дұрыс жауап жоқ

121. Капиталданудың ставкасы қалай анықталады: 1. On-Of

 2. On+Of.

 3. On*Of

 4. On/Of

 5. Дұрыс жауап жоқ

122.Шығын әдісін қолдану негізінде есептелінген обьектінің нарықтық құқны: 1. Сземул+СИ+Ппр

 2. Сземул-СИ+Ппр.

 3. Сземул-СИ-Ппр

 4. Сземул+СИ-Ппр

 5. Дұрыс жауап жоқ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет