Бағдарламасы ( syllabus) «Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пәні бойынша 050730- «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»Дата19.09.2017
өлшемі347.9 Kb.
#1399
түріБағдарламасы


Қазахстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қараганды мемлекеттік техникалық университеті

Бекітемін

Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі

Ғазалиев А.М.

_______________________

«____» _________ 200___ж.
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS)

«Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пәні бойынша


050730- «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының студентері үшін


«Сәулеттік -құрылыс» факультеті

«Құрылыс материалдары мен бұйымдары технологиясы» кафедрасы


2008


Алғы сөз
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленді:

т.ғ.к.,доцент Қалмағамбетова А.Ш


«Құрылыс материалдары мен бұйымдары технологиясы» кафедрасының мәжілісінде талқыланған
«____» 2008 ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі _________ Рахимов М.А. «____» _______2008 ж.

Сәулеттік – құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған


« »___________2008 ж. № ___ хаттама
Төрағасы ___________ Б.Е.Аяпбергенова «____» ___________2008ж.

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат

т.ғ.к., доцент Калмагамбетова А. Ш.


ҚМмБТ кафедрасы ҚарМТУ-дың бірінші корпусында орналасқан (Қарағанда, Бейбітшілік гүлзары 56), 219-аудитория. Байланыс телефоны 56-59-32 (ішкі 1031).
Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Сабақ түрі

СӨЖ сағат- тар саны

Жалпы сағат

тар саны


Бақы- лау түрі

Қосылған сағаттарының саны

ОСӨЖ сағат-тары-ның саны

Барлығы сағаттар саны

лекциялар

Практикалық

сабақтар


Зертхана-лық сабақтар

6

4

30

30

-

60

120

60

180

КЖ,Е


Пәннің сипаттамасы

«Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пәні заманауи азаматтық және өндірістік құрылыс талаптарына сай жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдары пәндердің базалық циклына кіреді.


Пәннің мақсаты

«Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пәні зерделеудің мақсаты техникалық талаптарға сай жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдарын өндіру принциптерінің зауыттық тиімді технологиялық тәсілдері туралы; жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдары өндірісініе тиімді, энергия және басқа да қороларды қорғайтын технологиялар жасау мақсатын алға қояды.


Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай: жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдар мен бұйымдарын алудағы негізгі және шикізаттық материалдарды таңдаудың негізгі берлгілерін туралы.

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:

-жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдарын алу технологиясын және оларды өндіруге қажетті негізгі негізгі технологиялық жабдықтары туралы;

-жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдарының функционалдық және құрылыстық – пайдалану қасиеттерін және олардың қолдану туралы түсінікке ие болуға;

-әртүрлі инженерлік есептерді шығаруды;

-жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдарының қасиеттерін бағалап және оларды анықтаудың әдістемелік принциптерін білуге;

- шикізатты зерттеуді істей білуге;

- дайын өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ететіне жұмыстар орындауды; ғылыми әдебиеттерді, оның ішінде интернетті пайдалана отырып жаңа технологиялар мен материалдар жасауда дұрыс шешім қабылдауды меңгеруі, практикалық дағдыларды меңгеруге.
Айрықша деректемелер

Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) көрсетумен меңгеру қажет:Пән

Бөлімдердің (тақырыптары) атауы

1. Химия I

Химияның негізгі заңы. Заттар түзілу, химияның жалпы ағымды процесі. Ерітінділер құрамы. Металл, қоспалар коррозиялары, бетондар, оны коррозиядан қорғау әдісі.

2.Математика II

Мүмкіндік теориясы мен математикалық статистиканың элементтері.

3.Физика I, II

Материалдардың динамика нүктесі және қатты заттар. Шын газ және жылу сәулесі.

4. Құрылыс материалдары I

Бетон және ерітінділер, тау жыныстарының жалпы мағұлматы. Құрылыс материлдары мен бұйымдарының жалпы мағұлматы. Тау жыныстары, минералдар, полимерлер, ағаш бұйымдары, керамикалық материалдар.


Тұрақты деректемелер

«Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пәнін оқу кезінде білімдер келесі пәндерді «Процестер мен аппараттар I», «Процестер ен аппараттар II», «Көтеріп тасымалдау және құрылыс машиналары» меңгеру барысында қолданалылады.


Пәннің тақырыптық жоспары

Бөлімнің (тақырыптың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с.

лекциялар

Прак тикалық саб.

Зертханалық саб.

ОСӨЖ

СӨЖ

1. Кіріспе. Жылу өткізу және дыбыс өткізу туралы түсініктер. Жывлуоқшаулауға және акустикалық материалдардың түрі және сыртқы көрінісі, құрылымы қолданылаатын шикізат түрі бойынша топтастыру


5

5

-

4

4

2. Бейорганикалық шикізаттар негізіндегі жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдар.

10

5

-

30

30

3. Минерлдық мақта және оның негізіндегі бұйымдар, ұялы шыны (көбікшыны)
5

-4 Органикалық жылу өткізбейтін материалдар.


4

5

-

8

8

5 Отқа төзімді жылу өткізбейтін материалдар

5

5

-

6

6

6 Акустикалық материалдар және бұйымдар

6

5

-

12

12

БАРЛЫҒЫ:

30

30

-

60

60


Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі

1. Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдардың жылуфизикалық және термомеханикалық құрамын анықтаудың әдісін үйрену.

2. Ғимараттың қоршағыш конструкциясының жылу техникалық есептемесі.

3. Ұяшық бетонды және ұяшық силикаттарды таңдау және жобалау әдісі.

4. Вагранкада шикізатты еріту кезіндегі шихта құрамын таңдау.

5. Өндіріс құралдарына және жылуөткізгіштерге арналған есептеме принциптері.

6. Ісінген перлит және обсидианның технология өндірісі.

Курстық жобалардың тақырыбы

1. Домендік шлак негізіндегі минерал мақта өндіру цехы.

Қарағанды металлургия комбинатының домналық қожы негізінде минералдық мақта өндіретін цех.

2. Ваграналық қож негізінде минералдық мақта өндіретін цех.

3. Кірпіш сынықтарынан миенралдық мақта өндіріетін цех.

4. Тау жыныстары негізіндегі өндіріс цехына арналаған минералмақталар.

5. Мергель негізіндегі өндіріс цехына арналаған минералмақталар.

6. Жергілікті шикізат негізіндегі 350..400 кг/м3 ұяшық шыныны өндіретін зауыт.

7. Цементті фибролитті өндіретін зауыт.

8. Көбік шыны өндіретін зауыт.

9. Перлит өндіретін зауыт.

10. Ағаш –талшықты плиталар өндіретін цех.

11. Вермикулит өндіретін цех.

12. Газтолтырғыш пласстмасаны престеу әдісімен өндіретін цех.

13. 200 кг/м3 тығыздықтағы минералмақта плиталарды өндіретін цех.

14. Керамзитті өндіретін цех.

15. Аглопорит өндіру цехы.

16. Ісінген керамзитті құмды өндіру цехы.


Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары

ОСӨЖ тақырыбының атауы

Сабақтар-дың мақсаты

Сабақтың түрі

Тапсырмасының мазмұны

Ұсыныл-тын әдебиет

1тақырып. Жылу оқшаула-ғыш материалдардың функциональді құрылымы

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Жылуфизикалық құрамы

[1-4,9,10]

2 тақырып. Жылу оқшаула-ғыш материалдар-дың құрылыс –эксплуатациоды құрылымы

Материалды оқуҚысқаша жазба

Жылу оқшаулағыш материалдардың суға, жоғары температураға қатынасы

[1-5, 10,11]

3 тақырып. Акустикалық материалдар құрылысы

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Серпінділік модулі, сығылу деформациясы

[1-4, 10,12]

4тақырып. Эксплуатация-ның материал құрылымына әсері

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Жылу өткізуге температураның, ылғалдықтың қатынасы

[1-5, 9,11]

5 тақырып. Ұяшық құры-лымдардың тиімді формалау

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Көлемдегі кеуектіліктің таралу біркелкілігі

[1-7]

6 тақырып. Талшықты және дәнді құрылымдар-дың тиімділігі

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Аралық кеуектілік, аралықрезервті кеуектілік

[1-4,8,10,11]

7 тақырып. Жылу оқшаула-ғыш композициялардың реологиялық құрылымы

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Нормальді, созылмалы, дисперсияның реолгогиялық құрылымы

[1-6]

8 тақырып. Минералды композициялардың реологиялық құрылымы

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Реттеу әдістері

[1-4,

12,13]


9 тақырып. Полимер

композициялардың реологиялық құрылымыМатериалды оқу

Қысқаша жазба

Реттеу әдістері

[1-6,

12,13]


10 тақырып. Жоғары кеуекті жылу оқшаулағыш материал шығару

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Аралыс, құйылған, ісінген және құрылымдар

[1-5,

12,13]


11 тақырып. Жоғары кеуекті қабынған материал шығару

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Газтүзілу, көбіктүзілу, аэрирдену, көбікті құрғақ минералдау

[1-6,

12,13]


12 тақырып. Қабықтарды жою

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Судың ең үлкен түзілу әдісі, күйдірілетін қоспалар

[1-4,

12,13]


13 тақырып. Силикатты ерітінділерді шығаруға арналған пештер

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Вагранка, конструкция, жұмыс , шикізатқа және отынға қойылатын талаптар

[1-5,

12,13]


14 тақырып. Ванналы, электродугалы , циклонды, конверторлы пештер

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Талшық ерітінділерінің құрылымы, жасау әдістері

[1-6,

12,13]


15 тақырып. Минералмақта бұйымдарын алудың технорлогиясы

Материалды оқу

Қысқаша жазба

Даналы бұйымдар, цилиндрлер және қатты бұйымдар

[1-6,

12,13]
СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы

1.Акустикалық және жылу оқшаулағыш материалдардың өндірісті жетілдірудегі негізі.

2. Акустикалық және жылу оқшаулағыш материалдардағы отандық және шетелдік ғалымдардың қосатын ролі.

3. Акустикалық және жылу оқшаулағыш материалдардың классификациясы.

4. Шарттардың эксплуатациялық бұйымдарға әсері.

5.Жоғары кеуекті материалдардың және бұйымдардың өндіріс әдістері.

6.Талшықты қаңқаларды шағару әдісі.

7. Газ түзілудің әдісі.

8. Көбіктүзілу әдісі.

9. Жанғыш қоспалардың әдісі.

10.Жоғарлатылған суқатудың әдісі.

11. Кеуекті толтырғыштарды енгізудің әдістері.

12. Жасанды минералды талшықтардың түрлері.

13. Өндіріске арналған шикізат пен минералды мақта түрлі.

14. Шихталады пеште қыздыру және сапалы ерітінділерді алу мүмкіндігі.

15. Ерітінді құрамы және факторлары.

16. Талшшықтарды ерітіндіге өңдеу.

17. Талшықтүзілу механизмі, минералмақта бұйымдары және түрлері.

18. Минералмақта бұйымдарын қолдану.

19. Шынымақта алу үшін шикізат заттар.

20. Өте жұқа шынымақта және базальтті дайындаудың ерекшілігі.

21. Ерітіндіні шынымақтаға айналдырудың әдістері.

22. Шынымақта құрылымы.

23.Бұйымдар түрлері және қолдану ортасы.

24. Минерал және шыны мақта шығарудағы өндірістегі еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі.

25. Ұяшық шынының түрлері мен құрылымы.

26. Ұяшық шыныны алудағы физико-химиялық негізгі процесі.

27. Көбікшыныны алуға арналған шикізат.

28. Өндіріс технологиясы және қолднау ортасы.

29.Жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдарды алудың әдісі және сұйық шыны існуінің негізгі физико-химиялық процесі.

30.Өндіріс технологиясы сызбасы, қолднау ортасы және құрамы.

Вулканды шынының құрылымы және түрлері.

31. Сулы, вулканды шынының негізгі термофизикалық және физика-химиялық процесі.

32. Ісінген перлиттің және обсидианның технология өндірісі.

33. Бұйымдардың технологиясы және қолдану ортасы мен құрамы.

34. Слюдалы минералдардың химиялық құрамы және негізгі құрылымы.

35. Вермикулиттің минералогиялық және химическая мінездемесі.

36. Ісіну кезінде ағудың Физика-химиялық процессі, технологиялық параметрі.

37. Вермикулитті бұйымдарды дайындау технологиясы.

38. Ісінген вермикулит бұйымдары және оның негізіндегі бұйымдар мен қолдану ортасы.

39. Ұяшық бетондарды функциональді тағайындауға, булану әдісіне, байланыстырғыш түріне, кремнеземді компоненттерге, қатуына қарай классификациялау.

40. Ұяшық бетоннан жасалған бұйымдардың эксплуатациялық құрылымы

41. Беріктіктің негізгі мінездемесі.

42. Ұяшық бетонды кеуектіліктен айыратын қасиеттер.

43. Газ-көбікбетонды өндірісінің технологиялық схемасы.

44. Құрылымы мен қолдану ортасы.

45.Ағаш негізініде жасалған бұйымдар классификациясы.

46. Сыртқы түріне,пішініне байланысты ағаш-талшықты плиталардың түрлері.

47. Шикізат материалдарының мінездемесі.

48. Жылу оқшаулағыш ДВП алудың технологиялық процесі.

49. ДВП қолдану.

50. Ағаш –шашылмалы плиталар, шикізат және оның талаптары.

51. Шикізат материалдарын өндірудің әдісі.

52. ДСП қолдану және оның өндіру технологиясы.

53. Фибролит, түрі және шикізат мінездемесі.

54. Технологияның физика-химиялық ерекшелігі.

55. Фибролитовых плиталардың құрылысы және қолдану ортасы.

56. Физикалық құрылымына, полимер түрлеріне байланысты полимерлі жылу оқшаулағыш материалдардың классификациясы.

57. ПТМ негізі, оның шикізатқа әсері.

58. Полистиролдан пенопласт алу, қолдану ортасы, құрылысы.

59. Жоғары қысымды және қысымсыз пенополистиролдың технологиясы.

60. Престелмеген пенополистирол технологиясы.

61. Получение пенополивинилхлоридті прессту арқылы, экструзия және прессіз алу әдісі.

62. Пенопласттарды из фенол-формальдегидті олигомерден алу .

63. Пенопласттардың құрылысы, түрі, қолдану ортасы.

64. Торфты плиталар.

65. Камышитті плиталар дайындау .

66. Арболит, өндіруге арналған шикізаттар.

67. Камышитті, торфты, арболитті плиталардың құрылысы мен қолдану ортасы.

68. Жоғары температуралы оқшаулағыштар және тиімділігі.

69. Отқа төзімді жылу оқшаулағыш материалдардың классификациясы және қолдану ортасы .

70. Асбесттің химиялық құрамы және құрылымы.

71. Асбест-әкті-кремнеземисты, асбестомагнезиальді, асбестодоломитті, асбестотрепельді, асбестогипсті, асбест-әкті-кремнеземді, асботермосиликатты материалдардың өндірісінің сызбасы.

72. Бұйымдар түрі және қолдану.

73. Керамикалық жылу оқшаулағыш бұйымдардың классификациясы

74. Диатомитті, шамотты, корундты материалдары, шикізат, өндіріс технологиясы, қолдану ортасы

75. Отқа төзімді талшқтардың классификациясы.

76. Талшықтүзілгіштер технологиясы.

77. Отқа төзімді талшықтар өндірісінің физика-химиялық негізі.

78. Муллитокремнеземді мақта, одан жасалатын бұйымдар.

79. Талшықты отқа төзімді бұйымдарға арналған байланыстырғыштар.

80. Акустикалық материалдарға талаптар, дыбыс туралы жалпы мағұлмат.

81. Дыбыс және оның түрлері.

82. Кеуекті материалда дыбыстың жоғалуы және ажырату жылдамдығы.

83. Синтетикалық және крахмалды минералмақта плиталар.

84. Екіқабатты ағаш-талшықты плиталар, полиуретанвыепоропласттты плиталар.

85. Ағаш-талшықты және гипсты плиталар.

86. Дыбысөшіргіш әрлеулер.

87.Дыбыс оқшаулағыш материалдардың классификациясы.

88. Кеуекті-талшық, кеуекті-ерінді, жұмсақ, орташа жұмсақ, қатты бұйымдар.

89.Техникалық көбікті құрғақ минерализация арқылы алынған Көбікгипсті жүйелер.

90. Декоративті акустикалық материалдарға және шикізат материалдарына қойылатын талаптар.

91. ДАМ негізгі принциптері.

92. ДАМ қолдану ортасы, құрылымы мен алу технологиясы.
Студенттердің білімін бағалау белгілері

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейін мәнді құрайды.Әріптік жүйе бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А цифрлық балама

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-89

С+

2,33

70-74

ҚанағаттанарлықС

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

Ғ

0

30-49

ҚанағаттанарлықсызZ

0

0-29

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық және қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген жағдайда қойылады.

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін өте жақсы меңгеруін, аудиториялық және дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды.

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі тапсыратын және пән бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады.

«Z» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтардың жартысынан көп қалатын және семестрлік тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.Аралық бақылау оқытудың 7-ші, 14-шы апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады:


Бақылау түрі

%-тік мәні

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

Барлығы, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысу

1,07

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Лекция конспектісі

1,0
*

*
*
*
*
*
*

*

*
Практикалық жұм. жіберу

1,3

**
**
*
*


Жазбаша жауап алу

9,0**Практикалық жұмыстарды қорғау

3**


*Практикалық жұмыстар

1,5
**
**
*
*Курс. жоба, емтихан*

40

Барлығы (аттестация бойынша)


3030
60

Барлығы

100


Саясат және рәсімдер

«Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз:  1. Сабаққа кешікпей келуді

  2. Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды

  3. Студенттердің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді.

4.Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру

5.Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген уақытта тапсыру.

6. Курстастармен және оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтқысыз және тілектес болу.
Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік


Автордың

аты-жөні


Оқу-әдістемелік әдебиеттің атауы

Баспа, басылып шығатын күні

Даналар саны

кітапха -нада

кафедра- да

1

2

3

4

5

Негізгі әдебиет

1.Рыбьев И.А.,

Владыгин А.С.,

Казенова Е.П. и др.


Технология гидроизоляционных материалов

Москва, Высшая школа, 1991. – 176 с.

5

-

2.Рыбьев И.А.

Строительное материаловедение

Москва, Высшая школа 2004. – 268 с.

5

-

3.Воробьев В.А.

Технология строительных материалов и изделий

Москва, Высшая школа, 1974. –128 с.

5

-

4.Попченко С.П..

Гидроизоляция сооружений и зданий

Ленинград,.Стройиздат, 1981. – 272 с.

3

1

5.Кисина А.И., Куценко В.И..

Полимербитумные гидроизоляционные материалы

Ленинград, Стройиздат, 1983. – 103 с.

5

-

Қосымша әдебиет

6.Ярмоленко Н.Г., Искра Л.И.

Справочник по гидроизоляционным материалам

Киев, Будевельник, 1989

3

-

7.Беляев Л.И., Дмитриева Г.К. и др.

Гидроизоляция ограждающих конструкций

Москва. Стройиздат, 1975. – 153 с.

3

-

8.Соков В.Н.,

Лабзина Ю.В,

Федосеева Г.П.


Лабораторный практикум по технологии отделочных и гидроизоляционных материалов

Москва. Высшая школа, 1991. – 112 с.

5

-

9.Кокин А.Д.

Отделочные материалы и изделия

Москва. Стройиздат, 1980. – 83 с.

7

-


Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Бақылау түрі

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсыныла-тын әдебиет

Орын-далу ұзақты- лығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзі-мі

1

2

3

4

5

6

№1 Тәжірбиелік жұмысын

жасау


Жылушектегіш және акустикалы матеиалдардың жылуфизикалық және жылумеханикалық құрамын анықтау

[1-6]

2 апта

Ағымдағы

2 апта

№1,2,3 тәжірбиелік жұмысын

қорғау


Жылуизоляция және акустикалық материалдардың құрамын анықтау үшін стандартты әдістер мен құрылғылар, конструкцияларға жылужоғалтуға әсерінің анықтамасы,

500 кг/м3 орташа тығыздықтағы микрогранулометрдің сутығыздықтың қатынасы.[1-8]

7 апта

Ағымдағы

7 апта

№2 тәжірбиелік жұмысын

жасау


Қоршағыш ғимараттың конструкциясының жылутехникалық есептеу жолы

[1-6]

5 апта

Ағымдағы

5 апта

№3 Тәжірбиелік жұмысын

жасау


Ұяшық бетондар мен ұяшық силикаттарды жобалаудың әдісін таңдау

[1-6]

7 апта

Ағымдағы

7 апта

№4

Тәжірбиелік жұмысын

жасау


Вагранкада еріген шикізаттағы шихта құрамын есептеу


[1-6]

10 апта

Ағымдағы

10 апта

№4,5,6 Тәжірбиелік жұмысын

қорғауДиабаз мен әктен туратын екікомпонентті шикізат құрамын анықтау, Вагранканың материалдық және жылу балансыныңң жұмысын есептеу, айналмалы барабан пеші жұмысының технологиялық праметрін есептеу.

[1-5]

14 апта

Ағымдағы

14 апта

Тесттік сұрақтар

Материалдардың негізі анықтамасы тақырыбын қорытындылау

[1-7]

1 сағат

Аралық

7 апта

№5 Тәжірбиелік жұмысын

жасау


Өндірістік бұйымдардың және жылуөткізгіштердің принципін.

[1-6]

12 апта

Ағымдағы

12 апта

№6 Тәжірбиелік жұмысын

жасау


Қопарылған перлиттің және обсидианның өндіріс технологиясы

[1-6]

14 апта

Ағымдағы

14апта

Тесттік сұрақтар

Неорганикалық шикізат негізіндегі акустикалықжәне жылуизоляциялы матетиалдар тақырыбын бекіту

[1-12]

1 сағат

Аралық

14 апта

Курстық жоба

Дисциплина бойынша білімін тексеру

Барлық әдебиеттер тізімі

3 сағат

Қорытын-ды

Сессия кезінде

Емтихан

Пән материалының меңгерілу деңгейін тексеру

Негізгі және қосымша әдебиеттің жалпы тізімі

3 біріккен сағаттар

Қорытын-ды

Сессия кезе-ңін-

деӨзін өзі бақылауға арналған сұрақтар

1.Акустикалық және жылу оқшаулағыш материалдардың өндірісті жетілдірудегі негізі.

2. Акустикалық және жылу оқшаулағыш материалдардағы отандық және шетелдік ғалымдардың қосатын ролі .

3. Акустикалық және жылу оқшаулағыш материалдардың классификациясы

4. Шарттардың эксплуатациялық бұйымдарға әсері .

5.Жоғары кеуекті материалдардың және бұйымдардың өндіріс әдістері.

6.Талшықты қаңқаларды шағару әдісі.

7. Газ түзілудің әдісі.

8. Көбіктүзілу әдісі.

9. Жанғыш қоспалардың әдісі.

10.Жоғарлатылған суқатудың әдісі.

11. Кеуекті толтырғыштарды енгізудің әдістері.

12. Жасанды минералды талшықтардың түрлері.

13. Өндіріске арналған шикізат пен минералды мақта түрлі.

14. Шихталады пеште қыздыру және сапалы ерітінділерді алу мүмкіндігі.

15. Ерітінді құрамы және факторлары.

16. Талшшықтарды ерітіндіге өңдеу.

17. Талшықтүзілу механизмі, минералмақта бұйымдары және түрлері.

18. Минералмақта бұйымдарын қолдану.

19. Шынымақта алу үшін шикізат заттар.

20. Өте жұқа шынымақта және базальтті дайындаудың ерекшілігі.

21. Ерітіндіні шынымақтаға айналдырудың әдістері.

22. Шынымақта құрылымы.

23.Бұйымдар түрлері және қолдану ортасы .

24. Минерал және шыны мақта шығарудағы өндірістегі еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі.

25. Ұяшық шынының түрлері мен құрылымы.

26. Ұяшық шыныны алудағы физико-химиялық негізгі процесі.

27. Көбікшыныны алуға арналған шикізат.

28. Өндіріс технологиясы және қолднау ортасы.

29.Жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдарды алудың әдісі және сұйық шыны існуінің негізгі физико-химиялық процесі.

30.Өндіріс технологиясы сызбасы, қолднау ортасы және құрамы.

Вулканды шынының құрылымы және түрлер.і

31. Сулы, вулканды шынының негізгі термофизикалық және физика-химиялық процесі.

32. Ісінген перлиттің және обсидианның технология өндірісі.

33. Бұйымдардың технологиясы және қолдану ортасы мен құрамы.

34. Слюдалы минералдардың химиялық құрамы және негізгі құрылымы.

35. Вермикулиттің минералогиялық және химическая мінездемесі.

36. Ісіну кезінде ағудың Физика-химиялық процессі, технологиялық параметрі.

37. Вермикулитті бұйымдарды дайындау технологиясы.

38. Ісінген вермикулит бұйымдары және оның негізіндегі бұйымдар мен қолдану ортасы.

39. Ұяшық бетондарды функциональді тағайындауға, булану әдісіне, байланыстырғыш түріне, кремнеземді компоненттерге, қатуына қарай классификациялау.

40. Ұяшық бетоннан жасалған бұйымдардың эксплуатациялық құрылымы

41. Беріктіктің негізгі мінездемесі.

42. Ұяшық бетонды кеуектіліктен айыратын қасиеттер.

43. Газ-көбікбетонды өндірісінің технологиялық схемасы.

44. Құрылымы мен қолдану ортасы.

45.Ағаш негізініде жасалған бұйымдар классификациясы.

46. Сыртқы түріне,пішініне байланысты ағаш-талшықты плиталардың түрлері.

47. Шикізат материалдарының мінездемесі.

48. Жылу оқшаулағыш ДВП алудың технологиялық процесі.

49. ДВП қолдану.

50. Ағаш –шашылмалы плиталар, шикізат және оның талаптары

51. Шикізат материалдарын өндірудің әдісі.

52. ДСП қолдану және оның өндіру технологиясы.

53. Фибролит, түрі және шикізат мінездемесі.

54. Технологияның физика-химиялық ерекшелігі.

55. Фибролитовых плиталардың құрылысы және қолдану ортасы.

56. Физикалық құрылымына, полимер түрлеріне байланысты полимерлі жылу оқшаулағыш материалдардың классификациясы.

57. ПТМ негізі, оның шикізатқа әсері.

58. Полистиролдан пенопласт алу, қолдану ортасы, құрылысы.

59. Жоғары қысымды және қысымсыз пенополистиролдың технологиясы.

60. Престелмеген пенополистирол технологиясы.

61. Получение пенополивинилхлоридті прессту арқылы, экструзия және прессіз алу әдісі.

62. Пенопласттарды из фенол-формальдегидті олигомерден алу .

63. Пенопласттардың құрылысы, түрі, қолдану ортасы.

64. Торфты плиталар.

65. Камышитті плиталар дайындау .

66. Арболит, өндіруге арналған шикізаттар.

67. Камышитті, торфты, арболитті плиталардың құрылысы мен қолдану ортасы.

68. Жоғары температуралы оқшаулағыштар және тиімділігі.

69. Отқа төзімді жылу оқшаулағыш материалдардың классификациясы және қолдану ортасы.

70. Асбесттің химиялық құрамы және құрылымы.

71. Асбест-әкті-кремнеземисты, асбестомагнезиальді, асбестодоломитті, асбестотрепельді, асбестогипсті, асбест-әкті-кремнеземді, асботермосиликатты материалдардың өндірісінің сызбасы.

72. Бұйымдар түрі және қолдану.

73. Керамикалық жылу оқшаулағыш бұйымдардың классификациясы.

74. Диатомитті, шамотты, корундты материалдары, шикізат, өндіріс технологиясы, қолдану ортасы.

75. Отқа төзімді талшқтардың классификациясы.

76. Талшықтүзілгіштер технологиясы.

77. Отқа төзімді талшықтар өндірісінің физика-химиялық негізі.

78. Муллитокремнеземді мақта, одан жасалатын бұйымдар.

79. Талшықты отқа төзімді бұйымдарға арналған байланыстырғыштар.

80. Акустикалық материалдарға талаптар, дыбыс туралы жалпы мағұлмат.

81. Дыбыс және оның түрлері.

82. Кеуекті материалда дыбыстың жоғалуы және ажырату жылдамдығы.

83. Синтетикалық және крахмалды минералмақта плиталар.

84. Екіқабатты ағаш-талшықты плиталар, полиуретанвыепоропласттты плиталар.

85. Ағаш-талшықты және гипсты плиталар.

86. Дыбысөшіргіш әрлеулер.

87.Дыбыс оқшаулағыш материалдардың классификациясы.

88. Кеуекті-талшық, кеуекті-ерінді, жұмсақ, орташа жұмсақ, қатты бұйымдар.

89.Техникалық көбікті құрғақ минерализация арқылы алынған Көбікгипсті жүйелер.

90. Декоративті акустикалық материалдарға және шикізат материалдарына қойылатын талаптар.

91. ДАМ негізгі принциптері.

92. ДАМ қолдану ортасы, құрылымы мен алу технологиясы.

Каталог: fulltext -> Syllabus -> TSMiI -> Kazahskij variant
Kazahskij variant -> Бағдарламасы ( syllabus) «Көтеріп-тасымалдайтын және құрылыстық машиналар» пәні бойынша 050730 «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру»
Syllabus -> Бағдарламасы (syllabus) «Тұтыну және өндіру қалдықтарын пайдаға асыру, қайта қолдану және қайта өңдеу» пәні бойынша 050731 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
Syllabus -> 200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
Syllabus -> Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленді: аға оқытушысы Құдышева Г. О. және ассистент Жолмағамбетова Б. Р
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Экология және тұрақты даму»
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050730 «Құрылыс материалдарын бұйымдарымен конструкцияларын өндіру технологиясы»
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1,2» пәні бойынша 050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Syllabus -> 2009ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus) Ақпараттық қауіпсіздік негізі пәні бойынша 050704 – «Есептеу техникасы бағдрламалық қамтамссыздандыру»
Syllabus -> 200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
Kazahskij variant -> Бағдарламасы ( syllabus) «Құрылыс материалдары І» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет