Бағдарламасы астана 2015 Кафедра отырысында талқыландыжүктеу 76.6 Kb.
Дата02.05.2019
өлшемі76.6 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасы
«Бекітемін»

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

Көлік-энергетика факультетінің

деканы Сулейменов Т.Б.
___________________________

«______»______________2015 ж.


6М075000 - «Метрология» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының

БАҒДАРЛАМАСЫ

Астана 2015


Кафедра отырысында талқыланды

«____»_____________2015 ж. Хаттама №_____
«Стандарттау және сертификаттау»

кафедрасының меңгерушісі _______________Б.Ұ. Байхожаева6М075000 - «Метрология» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы.

6М075000 - «Метрология» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының сұрақтары

 1. Өнім сапасын басқарудағы метрология, стандарттау және сертификаттаудың ролі

 2. Метрологияның негізгі ғылыми бағыттары

 3. Метрологиялық қызметті дамытудың негізгі сатылары

 4. Өлшеу құралдарының жіктелуі

 5. Өлшеудің негізгі элементтері

 6. Өлшеу шарттары мен қателіктері

 7. Халықаралық метрологиялық қызмет

 8. Квалиметрия негіздері

 9. Сапа көрсеткіштерін анықтау әдістері

 10. Техникалық бақылаудың жіктелуі

 11. Ақаулардың пайда болу себептерін талдаудың статистикалық әдістері

 12. Стандарттаудың мәні

 13. Сертификаттау түсінігі

 14. Физикалық шама – метрология нысаны. Физикалық шамалардың бірліктері

 15. Метрологияның негізгі түсініктері

 16. Физикалық шамаларды өлшеу

 17. Физикалық шамаларды өлшеу әдістері

 18. Өлшеу бірліктерінің түсінігі

 19. Өлшеу қателіктері

 20. Өлшеу нәтижелеріне әсер ететін факторлар

 21. Метрологиялық қамтамасыз ету негіздері

 22. Мемлекеттік бақылау және мемлекеттік стандарт талаптарын сақтауды қадағалау

 23. Озық стандарттау

 24. Метрология түсінігі мен пәні

 25. Қазақстандағы метрологияның даму тарихы

 26. Өлшеу құралы туралы түсінік

 27. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары

 28. Өлшеулерді орындау әдістемесі

 29. Конструктивті орындалуы бойынша өлшеу құралдарының жіктелуі

 30. Қазақстан Республикасындағы өлшеулер бірлігін қамтамасыз етудің Мемлекеттік жүйесінің негізгі мақсаттары (ӨМЖ)

 31. Қазақстан Республикасындағы өлшеулер бірлігін қамтамасыз етудің Мемлекеттік жүйесінің құрылымы

 32. Заңнамалық метрологияның негізгі міндеті

 33. Метрологияның нысандары

 34. Метрологиялық тағайындалуы бойынша өлшеу құралдарының жіктелуі

 35. Қазақстан Республикасындағы өлшеулер бірлігін қамтамасыз етудің Мемлекеттік жүйесінің элементтері

 36. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеруді аттестаттау

 37. ҚР ӨМЖ құжаттарының түрлері

 38. Стандарт категориялары мен түрлері

 39. Өлшеу құрылғылары мен жүйелері арасындағы ерекшеліктер

 40. Өлшеудің абсолютті қателігін өлшеу бірліктері

 41. Өлшеу құралдарының шкалалары

 42. Абсолютті қателік

 43. Салыстырмалы қателік

 44. Келтірілген қателік

 45. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру. Салыстырып тексеру түрлері.

 46. Өлшеу құралдарын калибрлеу

 47. Өлшеу құралдарын калибрлеу және салыстырып тексеру арасындағы айырмашылық

 48. Калибрлеудің ықтимал нәтижелері

 49. Калибрлеу белгісі

 50. СИ жүйесінің негізгі бірліктері

 51. Өлшеу тізбегі

 52. Шама бірліктер бойынша эталон түрлері

 53. Шкала түрлері мен олардың ерекшеліктері

 54. Өлшенбейтін шкалалар

 55. Негізгі қателік

 56. Өлшеу құралдарының салыстырып тексеру сұлбалары

 57. Өлшем түрлері

 58. Эталонның негізгі қасиеттері

 59. Өлшеу жүйесі

 60. «Техникалық реттеу туралы» Заңның қысқаша сипаттамасы

 61. «Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңның қысқаша сипаттамасы

 62. Өлшеу нәтижелерін жаңғырту

 63. Өлшеу бірліктерін қамтамасыз ету

 64. Шама бірліктерінің эталоны

 65. Метрологиялық сараптама

 66. Стандарттау бойынша жұмыстардың тиімділігі

 67. Метрология саласы бойынша Қазақстандағы халықаралық ынтымақтастық

 68. Өлшеу нәтижелерінің ұқсастығы

 69. Қазақстандағы техникалық реттеу

 70. ӨМЖ ұйымдастырушылық негізі

 71. Халықаралық электротехникалық комиссия

 72. Стандарттаудың негізгі қағидалары

 73. Стандарттау бойынша халықаралық ұйым

 74. Бірінші реттік эталон

 75. Стандарттаудың негізгі әдістері

 76. Кешенді стандарттау

 77. Метрологияның негізгі постулаты

 78. Техникалық реттеу объектілері

 79. Техникалық реттеу субъектілері

 80. ҚР техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінің құрылымы

 81. ҚР аккредиттеу орталығының негізгі қызметі

 82. Негізге алынатын және жалпытехникалық стандарттардың белгіленуі

 83. Мемлекеттік стандарттарды әзірлеудің негізгі сатылары

 84. Эталон-куәгері

 85. Өлшеу құралдарының дәлдік класы

 86. Бірлік өлшемдерін жіберу

 87. Өлшеу объектілерінің сипаттамасы

 88. Міндетті сәйкестікті растауды жүзеге асыру формалары

 89. Өлшеу құралдарының типтерін сынау және растау

 90. Екінші реттік эталон


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңы 29.12.2014 жыл, № 603

2. Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңы, 11 қаңтар 2007 жыл, № 214

3. Қазақстан Республикасының «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Заңы, 4 мамыр 2010 жыл, № 274-IV

4. ҚР СТ 2.4-2000 «ҚР ӨМЖ. ӨҚ салыстырып тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі».

5. ҚР СТ 2.12-2006 «Қазақстан Республикасының кадибрлеу жүйесі. Өлшеу құралдарын калибрлеу»

6. ҚР СТ 2.1-2009 Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесі. Терминдер мен анықтамалар.

7. ИСО/МЭК ҚР СТ 17025-2007 Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын талаптар.

8. ҚР Ұ 50.2.3-2001 Метрология бойынша ұсыныстар. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесі. Калибрлеу белгілері. Жалпы талаптар.

9. В.И. Нефедов, В.И. Хахин, В.К. Битюков и др. Метрология и радиоизмерения: Учеб. для ВУЗов /, Под ред. проф. В.И. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2003. – 526 с.

10. Эм Г.А., Потемкина Е.Б. Ақпараттық-өлшеуіш техника: Оқу құралы. – Қарағанды: КарМТУ баспасы, 2006. – 119 б.

11. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учеб. для ВУЗов. – М.: Высш. школа, 2001. – 205 с.

12. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: Учеб. пособие для втузов. – М.: «Дрофа», 2005. – 415 с.

13. Нефедов В.И., Сигов А.С., Битюков В.К и др. Электрорадиоизмерения: Учебник для ВУЗов. – М.: Форум: Инфра-М, 2004. – 384 с.

14. Эм Г.А., Потемкина Е.Б. Информационно-измерительная техника: Учеб. пособие. – Караганда, Изд-во КарГТУ, 2006. – 121 с.

15. Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-Заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: Учеб. для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1989. – 456 с.

16.Малиновский В.Н., Демидова-Панферова Р.М., Евланов Ю.Н. и др.Электрические измерения: Учеб. для ВУЗов; Под ред. В.Н. Малиновского. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 416 с17.Котур В.И., Скомская М.А., Храмова Н.Н. Электрические измерения и электроизмерительные приборы: Учебник. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 400 с.

18. Авдеев Б.Я., Антонюк Е.М., Душин Е.М. и др. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов / Под ред. Е.М. Душина. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 480 с.

19. Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2002. – 384 с.

20. Бишард Е.Г., Дмитриев Ф.С., Киселева Е.А. и др. Аналоговые электроизмерительные приборы – М.: Высшая школа, 1991. – 414 с.

21.Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с.

22.Шульц Ю. Электроизмерительная техника. 1000 понятий для практиков: Справочник / Пер. с нем.; Под ред. Е.И. Сычева. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 288 с.

23. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на базе Electronics Workbench и Matlab. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 800

24. Сергеев А.Г. Метрология: Учебник. - М: Логос, 2004. – 288 с.

25. Дегтярев А.А., Летягин В.А., Погалов А.И., Угольников С.В. Метрология: Учебное пособие для вузов – М.: Академический Проект, 2006.- 256 с.

26.Киргизбаева К.Ж., Рамазанова Ж.М. Метрология: Учебно-методический комплекс – Астана, 2008.

27. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология: Учебн. пособие. – Л.: СЗПИ, 1983.

28.Рудзит Я.А., Плуталов В.Н. Основы метрологии, точность и надежность в приборостроении: Учебн. пособие. – М: Машиностроение, 1991. – 304 с.


 
Каталог: downloads -> magistratura
magistratura -> Хабарландыру
magistratura -> 6М020500 –«Филология: түркі тілдері»
magistratura -> «6D020500 – филология» (Қазақ тілтануы) мамандығы бойынша докторантурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы Астана, 2014 Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «6М020500 – Филология»
magistratura -> Бағдарламасы Жалпы және теориялық физика кафедрасының отырысында талқыланды Хаттама №11 «30» маусым 2015 ж
magistratura -> «Араб тілі» пәні бойынша магистратура және докторантураға түсушілерге арналған бағдарлама
magistratura -> 1. Объектіні сумен жабдықтаудың жалпы сұлбасы Құм ұстағыш, олардың қолданылуы және типтері
magistratura -> 6M072900 «Құрылыс» мамандығына «Ғимараттар мен имараттарды есептеу және жобалау» мамандандыруына түсуге емтихан сұрақтары
magistratura -> «6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті (Қазақ тілі)» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған арнайы пән бағдарламасы
magistratura -> Бағдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет