Бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағыт I «Журналистика негіздері» пәніДата05.12.2018
өлшемі116.4 Kb.
#56955
түріБағдарламасы


6М050400 «Журналистика»
мамандығы бойынша қабылдау емтихандарының
БАҒДАРЛАМАСЫ
Ғылыми-педагогикалық бағыт


I «Журналистика негіздері» пәні
Қазақстан БАҚ-ның заманауи іс-қимылдары зерттеу нысаны ретінде. Журналистиканың ақпаратты жинақтау тәсілдері және пішіндеу , оларды тарату жолдарын зерттейтін ғыоым ретінде. Ақпараттың арнайы әлеуметтін пайдалану жолдары. Журналистика іс-қимылының құқықтық негіздноі. Журналистиканың қызметтері. Журналистиканың принциптері. БАҚ бостандығының мәселелелоі. Журналистік шығармашылықтың тиімділігі. БАҚ типологиясы. Типты қалыртастыратын белгілер: БАҚ –тың интегративтік және және бөлушілік қасиеттері. Журналист кәсібінің шығармашылық сипаттары. Шығармашыдықтың критерийлері. 1. Журналистика қоғамның әлеуметтік құрылымында. Журналистика әлеуметтік институт ретінде.

 2. PR- науқандардағы журналистің рөлі.

 3. Газет, журналдардың редакциялары,кітап баспалары, телерадиокомпаниялар бұқаралақ құралдардың әлеуметтік ұйымдастыру элементтері ретінде. .

 4. Баспасөз БАҚ-тың негізгі бөлшегі. Газеттер мен журналдар.

 5. Баспасөз баяны мен баспасөз конференциясы.

 6. Журналистиканың инфрақұрылымы - техникалық, ақпараттық, ұйымдастыру, басқару, оқыту және ғылыми жүйе.

 7. Баспасөз қызметінің жұмысын ұйымдастыоу. Бспасөз хатшысының іс-қимылы.

 8. Журналистика бұқаралық ақпаратты тарату арналар кешені ретінде.баспасөз, радио, телевизия, интернет.

 9. Журналитсиканың негізгі қызметтері: өзекті ақпаратты жинақтау, өңдеу, және оны тарату. Қоғамдық пікірді қалыптастыру. .

 10. Батыстағы журналистика және кітап баспасының негізгі даму кезеңдері.

 11. Тоталитраризм жағдайныдағы сөз еркіндігі және БАҚ демократиясы.

 12. Журналистың жұмысын ұйымдастыру.

 13. Редакцияның оқырмандармен және авторлық топпен жұмыс істеу ерекшелігі.

 14. Шоқан Уадиханов - саяхатшы, этнограф және публицист.

 15. Редакция және аудитория. Ақпаратты тұтынушылардың нарығы.

 16. Жарнамалық шығарманы жасау технологиясы.

 17. Ақпараттық-коммерциялық баспасөз.

 18. Заманауи қазақ тілінің функционалды стилі.

 19. Саяси баспасөз.

 20. Газеттің тілі.

 21. Қазақстанның іскерлік баспасөзі.

 22. Жанр журналистік шығарманың негізгі пішіні ретінде. БАҚ жанрларының жалпы сипаты.

 23. Заманауи БАҚ нысандарының типологиясы.

 24. Журналистика қызметтері.

 25. Журналистің шығармашылықтың бөлшектері.

 26. Баспагерлік процесстің кезеңдері.

 27. Гонзо-журналистика: шығу және даму тарихы.

 28. Қазақстан журналистикасының негізгі даму кезеңдері.

 29. Газеттердің дизайны: Заманауи безендірі тнденциялары.


Әдебиеттер тізімі:


 1. Амандосов Т. Журналист және өмір. -Алматы,1967 ж.

 2. Амандосов Т.С. Совет журналистикасының теориясы мен практикасы.- Алматы, 1978.

 3. Айдаров Ғ. « Көне түркі жазба ескерткіштері» - А.,1986 ж

 4. Айдаров Ғ. «Күлтегін ескерткіші» -А.,1986 ж

 5. «Бес ғасыр жырлайды» Л.Гумилев- А., 1987 ж.

 6. Дулатов М.. Шығармалары А.1991

 7. Журналист анықтамалығы - Алматы,1978 ж.

 8. Қазақ баспасөзінің тарихы - Алматы,1984 ж.

 9. Журналист анықтамалығы. - Алматы, 1978 ж.

 10. Қазақ баспасөзінің тарихы. - Алматы, 1984 ж.

 11. «Айқап», қазақ энциклоп бас редакциясы. - Алматы, 1995 ж.

 12. Садықұлы С. Қоғам және журналис. - Астана: Елорда, 2000 ж.

13 В. Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике.  http://www.vagrius.ru/online/guestbuk.shtml
14 Засорина Т., Федосова Н. Профессия – журналист.- Ростов-на-Дону, 1999.
15 Корконосенко С.Г. Основы журналистики.- М., 2002.
16 Корконосенко С.Г. Основы журналистского творчества.- М.: МГУ, 2000.
17 Корконосенко С. Г. Социальное функционирование журналистики.- СПб., 1994. 
18 Козыбаев С.К. Справочник журналиста Казахстана.- Алматы, 2002.
19 Козыбаев С. К. Аудитория-весь Казахстан.- Алматы, 1989.
20 Нургожина Ш.И. Введение в журналистику. - Алматы, 2001.
21 Орлова Т. Ведение в журналистику. Организация работы редакции. – Минск: Университетское, 1989.
22 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики.- Москва, 2001. 
23 Свитич Л.Г. Профессия: журналист. - М., 1997.
24 Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика.- Москва, 2000.

25..Р. Идрисов « Казахская военная публицистика (1941-1945)» Афтореферат на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Алматы, 1970.

26 Амандосов «Современная казахская публицистика» Афтореферат на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Алматы, 1982

27. Алаш көсемсөзі. 10 томдық. – Алматы: Өнер, 2011.

28. М.И. Фетисов «Зарождение казахской публицистики» .Алматы, 1991.

29. Журналист және өмір. Т. Амандосов-Алматы,1997 ж.30. Публдицистика-дәуір үні-Алматы,1974 ж.

31. Барманкулов М.К. Журналистика для всех. – Алма-Ата: Казахстан, 1988.
32. Ворошилов В. В. Журналистика.- С-Петербург, 2003. 


II «Телерадиожурналистика» пәні
Телевизиялық журналистиканың адамзат өміріндегі рөлі және маңызы. Телевизиялық журналистика бұқаралық санаға ықпал етудегі басты құрал. Қоғам өміріндегі телевизияның орны. Қоғам мүшелерінің санасын дұрыс бағытта қалыптастыру үшін телевизиялық журналистиканың қызметі. Телевизия аудиовизуальды журналистиканың басты тармақтарының бірі. Телевизиядағы интерактивті тенденциялар. Телевизияның жанрлық кешені. Қазақстан ақпараттық кеңістігіндегі телевизияның орны. Телевизиялық хабарлардың басты мақсаты. Телевизиядағы тікелей эфирдің ерекшеліктері. Сандық телевизияның жүйелері. Жылжымалы телевизиялық жүйелер. Телевизияның жер серіктік және кабельдік жүйелері.

Радиожурналистиканың өзіндік ерекшеліктері.

Радиожурналистиканың пайда болуы және өсіп-өркендеу кезеңдері. Радиожурналистиканың жанрлық, түрлік ерекшеліктері. Радиожурналистиканың тіл және стиль ерекшеліктері.


«Телерадиожурналистика» пәнінен емтихан сұрақтарының тізімі:
1. Заманауи қоғамдағы радионың рөлі мен орны.

2. Радиожурналистиканыі көркемдік құралдары.

3. Радио хабарларды эфирге жіберер алдындағы материалдарды сұрыптау жұмысының ерекшеліктері/

4. Қазақ радиосының тарихы және даму кезеңдері.

5. Радионың заманауи форматтарының түрлері.

6. Радио жабарлардың құрылым ерекшеліктері;

7. Радионың аудиториясы және радиохабарлардың экономикалық негіздері.

8. Әлемдегі және Қазақстандағы заманауи радионың хабарлары.

9. Радиоға репортаждарды, сұхбаттарды және заметкаларды дайындау ерекшеліктері.

10. Радиожурналистің жұмысында кейіпкерлермен қарым-қатынас жасау.

 1. Тікелей эфрде жұмыс істеу ерекшеліктері

 2. Телевизияның жұмыс істеу спецификасы.

 3. Телевизиядағы бейнелеу құралдары.

 4. Телевизияның талдамалы жанрлары.

 5. Телевизиялық публицистиканың қоғамдық қызметі.

16. Журналистикадағы маркетинтік коммуникациялар.

17.БАҚ аудиториясын әлеуметтік зерттеудегі әдістер.

18. Телевизияның ақпараттық публицистикасының жанрлары.

19. Телевизиядағы сұхбат алушы,шоумен және модератор.

20. Телевизиядағы репортер.

21. БАҚ менеджменті.

22. Телевизиялық сценарий және оның түрлері.

23. Телевизиядағы көркем публицистиканың жанрлары.

24. Телевизиядағы персонификация.

25. Тележурналистиканың этикалық принциптері.

26. БАҚ-тың экономикалық жағдайы және еркіндік факторлары.

27. Ұлыбританияда, АҚШ-та, және Франциядағы телевизияның қысқаша тарихы және қазіргі жағдайы.

 1. Жиырмасыншы ғасырдың 30-40 жылдарындағы телевизиялық хабарлардың жағдайы.

 2. БАҚ жүйесіндегі телевизияның орны.«Теле-радиожурналистика» пәнінен пайдаланылатын әдебиеттер тізімі:
Радиожурналистика:


 1. Омашев Н.О. Қазақ радиожурналистикасы. - Алматы, 1992 ж.

 2. Омашев Н.О. Жол үстінде-журналист. - Алматы,1999 ж.

 3. Серғалиев М. Көркем әдебиет стилі. - Алматы,1995

 4. Шамақайұлы Қ. Журналист шеберлігінің негіздері. - Қарағанды, 2001

 5. Ахметов Ш. Қазақ балалар әдебиеті тарихының очеркі. –А.: «Мектеп», 1995

 6. С. Қозыбаев. Аудитория весь Қазақстан: Очерки истории журналистики – А., 1984

 7. Жақып Б. Мұхтар Әуезов – публицист. - А. 1997

 8. «Айқап», Қазақ энциклоп бас редакциясы-Алматы,1995 ж

 9. Садықұлы Сейдолла «Қоғам және журналист» -Астана: «Елорда», 2000 ж

 10. Шамақайұлы Д. Журналист шеберлігінің негіздері. Руханият-Алматы:

 11. «Білім»,1997 ж.

 12. Қазақстан журналистерінің бірінші конгресінде Елбасы Н.Назарбаевтың

 13. сөйлеген сөзі. «Егемен Қазақстан» газеті, 13.03.2002 ж.

 14. Омашев Н.О.. Жол үстінде -журналист -Алматы,1999 ж.

 15. Серғалиев М. Көркем әдебиет стилі -Алматы, 1995

 16. Шамақайұлы Қ . Журналист шеберлігінің негіздері, -Қарағанды, 2001

 17. «Әлем баспасөзінің тарихы»

 18. Кенжебаев Б. «Қазақ баспасөзі тарихынан мәлімет», 1996 жыл

 19. Сұбханбердина Ү. “Дала уалаятының газеті” . 1988-93 жыл

 20. Қожекеев Т. Көк сеңгірлер. – Алматы: Қазақ университеті, 1992

 21. «Қазақ журналистикасы» 1 том. «Таймас» баспа үйі ,2008ж

 22. Қозыбаев С., Бекболатов Ж. «Өмір айнасы», Алматы «Қазақстан»,1990

 23. Садуақасұлы Смағұл, 1 том. Алматы» Алаш», 2003 ж

 24. Бөкейханов Әлихан, Алматы «Қазақстан» 1994 ж

 25. Досмұхамедұлы Халел,Алматы ,2003

 26. Дербісәлин Әнуар «Ыбырай Алтынсарин»»Арда». - Алматы 2005 ж.

 27. Аврамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М., 1991.

 28. Ахмадулин Е. Краткий курс теории журналистики.- Саранск, 1996.

 29. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. – М., 1979.

 30. Плешаков Л.. "Интервью: проход по минному полю". – М., 2006.

 31. Сара МакКрэм и Лотт Хью: "Как интервьюировать детей". – СПб., 2004.

 32. "Основы безопасности". Глава "Взятие информации у индивида". – М., 2011.

 33. Васильев А.Д.. "Слово в телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления в российском телевещании". – М., 2003

 34. Барманкулов М.К. Искусство современной информации. Алматы, 1993.

35. Қабылғазина К.Радиожурналистиканың құралдары. - А. 1994 ж.
Тележурналистика:


 1. Ибраева Г. Mass-медиа в политической структуре общества. - А-Аты. 2000.

 2. Я.Засурский. Система средств массовой информации России. - 2013.

 3. Смирнов В.В. Формы вещания. М-ва. Аспект-пресс. - 2002.

 4. Горохов В.М.Слагаемые мастерства. – М., 1982.

 5. Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения,- С-Петербург, 2001.

 6. Козыбаев С.К. Справочник журналиста Казахстана.- Алматы, 2002.

 7. Козыбаев С. К. Аудитория – весь Казахстан.- Алматы, 1989.

 8. Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика.- Москва, 2000.

 9. Барманкулов М.К. Общность и специфика документальных жанров печати, телевидения и радио. 1990.

 10. Барманкулов М.К. Искусство современной информации. Алматы, 1993.

 11. Бернштейн С.Я. Язык радио. М., 1977.

 12. Велитченко С.Н. Принципы формата в современном радиовещании и его специфические особенности: Учебное пособие. – Алматы, 2002.

 13. Радиожурналистика. Учебник. 2-е издание Под ред. А.А.Шереля. М., 2002.

 14. Ружников В.Н. Основы радиовещания. Учебное пособие. М., 1993.

 15. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики. М.: Аспект Пресс, 2002.

 16. Смирнов В.В. Формы вещания. М., Аспект Пресс, 2002.

 17. Цвик В. Журналист с микрофоном. – М., 2000.

 18. Ярошенко В.Н. Информационные жанры радиожурналистики. М., 1976.

 19. Юровский А. ТВ: поиски и решения. М. «Искусство» 1975.

 20. Телевизионная журналистика. МГУ. 1998.

 21. Кривошеев М. Перспективы развития ТВ. М. 1982.

 22. Саруханов. Азбука ТВ. М. Аспект-пресс 2002.

 23. Телевизионная журналистика. Под ред. Г.Кузнецова. М.1999.

 24. Муратов С. Диалог. Телевизионное общение в кадре и за кадром.

 25. Н.В.Вакурова, Л.И.Московкин. Типология жанров современной экранной продукции. М-ва, 1997. Институт современного искусства. Мастерская телевизионной журналистики. Учебное пособие.

 26. Смирнов В.В. Формы вещания. М-ва. Аспект-пресс.2002.

 27. Борецкий Р. А. В Бермудском треугольнике ТВ. http://www.vagrius.ru/online/guestbuk.shtml

 28. Барманкулов М.К. Общность и специфика документальных жанров печати, телевидения и радио. 1990.III «БАҚ этикасы мен заңдылығы»
«БАҚ этикасы мен заңдылығы» - негізгі шығармашылық оқу пәндерінің бірі. Бұл пән болашақ журналистерге этикалық қарым-қатынас жайлы және журналистика саласындағы заңдар жайлы білім береді. Журналистің кәсіби этикасы және оның нормалары. Журналистің маман ретінде іс-қимылдарының құқықтарын реттейтін пән. БАҚ саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары мен заңламалары. БАҚ туралы заңдар , олардың қабылданған уақыттары. Журналистің құқықтары мен міндеттері. Бақ саласындағы Халықаралық заңдар мен кодекстер. Журналист пен ақпарат көзінің қарым-қатынасы. Журналистің әріптестерімен қарым-қатынасы. Журналистің кейіпкерлерімен қарым-қатынасы. Казақстан Ата Заңының жиырмасыншы бабы. Журналистің кәсіби этикасы пән ретінде және іс жүзінде, тәжірибелік жағдайда.
«БАҚ этикасы мен заңдылығы» пәнінің емтиханының сұрақтары
1 Кәсіби этика дегеніміз не.

2 Журналистің кәсіби моралі.

3 Журналистің отандық кәсіби этикасы.

 1. Ақпарат көздерімен журналистің қарым-қатынасы.

5.Журналистикадағы этикалық шектеулер.

6. Сұхбат жүргізудің этикасының негізгі талаптары

7 Ақпарат алудағы рұқсат етілетін және рұқсат етілмейтін тәсілдер.

8 Журналист пен оқырманның қарым-қатынасы.

9 Жариялықтың шегі бар ма.

10 БАҚ-тағы цензура. Этикалық көзқарас.

11Басылған ақпаратты жоққа шығару.

12 Журналист пен кейіпкердің қарым-қатынасы.

13 Журналистің жеке адамның өміріне араласу құқығының шектері.

14 Қазақстанның БАҚ-тарындағы адамгершілік мәселелер.

15 Журналит және оның жұмысы құқықтық категория ретінде.

16 Цензура туралы түсінік және оның қызмет істейтін қоғамның сипаттамасы.

17 Бұқаралық ақпарат құралдарының іс-әрекеттерінің праволық негіздері.

18. Қазақстан Республикасының «БАҚ туралы Заңы»БАҚ саласындағы құқықтық мәселелерді ретке келтіретін Заң.

19. ҚР «БАҚ туралы Заңының» құрылымы және негізгі қағидалары.

20. ҚР «БАҚ туралы Заңының» дүниеге келу тарихы.

21.Журналистің праволық дәрежесінің заңдылық негізі.

22. Журналистердің халықаралық кодекстерінің ерекшеліктері.

23. Намыс, іскерлік бедел БАҚ-тың құқықтық институтары есебінде.

24. Қазақстан Республикасының «Авторлық право туралы Заңының» журналистердің қызметіндегі рөлі және маңызы.

25 ҚР «Мемлекеттік құпия туралы Заңының » журналистің қызметіндегі рөлі мен маңызы.

26. Намыс пен адамгершілік праволық категория ретінде.

27. БАҚ пен сайлау. БАҚ-тағы авторлық құқық

28. Журналистің ақпарат жинау саласындағы праволары мен міндеттері.

29. Редакцияның уставы және демеушілік келісім шарт.
«БАҚ этикасы мен заңдылығы» пәнінің пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1 Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: Учебное пособие. М.: Мысль, 1999

2 Лазутин Г.В. Профессиональная этика журналиста: Учебное пособие. М., 1999.

3 Ворошилов В. Журналистика. М.2001.

4 Ибраева Г. Mass-медиа в политической структуре общества. А-Аты. 2000.

5 Смирнов В.В. Формы вещания. М-ва. Аспект-пресс.2002.

6 Ворошилов В. В. Журналистика.- С-Петербург, 2003.

7 Горохов В. М.Слагаемые мастерства. – М., 1982.

8 Горохов В.М. Закономерности публицистического творчества.- М., 2001.

9 Гуревич С.М. Номер газеты, Москва, 2002. www.aspectpress.ru

10 Дэвид Рэндалл Универсальный журналист.- Алматы, 1996.

11 Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения,- С-Петербург, 2001.

12 Козыбаев С.К. Справочник журналиста Казахстана.- Алматы, 2002.

13 Козыбаев С. К. Аудитория-весь Казахстан.- Алматы, 1989.

14 Орлова Т. Ведение в журналистику. Организация работы редакции. – Минск: Университетское, 1989.

15 Тертычный А. А. Жанры периодической печати.- Москва, 2001.

16 Ученова В.В. Гносеологические основы публицистики. – М.: МГУ, 1987.

17 Ученова В.В.У истоков публицистики. – МГУ, 2000.

18 Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика.- Москва, 2000.

19 Барманкулов М.К. Общность и специфика документальных жанров печати, телевидения и радио. 1990.

20 Барманкулов М.К. Искусство современной информации. Алматы, 1993.

21 Омашев Н.О. Искусство фельетона. Алматы, 1989.

Дайындалды:«Журналистика және аударма ісі» кафедра меңгерушісі.

____________ф.ғ.к. доц.Бузело А.С.

Келісілді:
Заң-гуманитарлық факультеттің деканы


____________


з.ғ.д., проф. Сулейменова С.Ж.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет