Бағдарламасы «Кәсіпорын экономикасы»Дата20.04.2019
өлшемі54.5 Kb.
#106594
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«БЕКІТЕМІН»

Бірінші проректор

_________А.З. Исағұлов

«____»__________2013ж.


6М050600 «ЭКОНОМИКА» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСЕТІН ЕМТИХАННЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

«Кәсіпорын экономикасы» кафедрасы

Құрастырғандар: проф. Ахметжанов Б.А.

доцент Тажибекова К.Б.

аға оқытушы Минишева А.Р.

2013

«Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша

 1. Кәсіпорын – дербес шаруашылық жүргізуші субъект. Кәсіпорынның басты міндеттері және функциялары.

 2. Меншік түрлері бойынша кәсіпорындар түрлері. Кәсіпорындарды негізгі және қосымша белгілері, ұйымдастыру-құқықтық түрлері бойынша жіктеу.

 3. Өндіріс тиімділігінің мәні және көрсеткіштерінің жүйесі. Өндірістік қызмет тиімділігінің көрсеткіштері.

 4. Өндірістік қорлар туралы ұғым. ӨҚ экономикалық мәні. ӨҚ жіктелуі және құрылымы.

 5. ӨҚ есепке алу және бағалау түрлері. ӨҚ физикалық және моральдық тозуы. ӨҚ амортизациясы.

 6. ӨҚ пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері – жалпылаушы және жеке. Кәсіпорынның негізгі қаржыларын тиімді пайдалану факторлары және жолдары.

 7. Шикізат және отын-энергетикалық ресурстар ұғымы және жіктелуі.

 8. Материалдық ресурстарды пайдалану көрсеткіштері.

 9. Кәсіпорынның айналым қаражаттары, олардың құрамы және құрылымы. Айналым қаражаттар көздері.

 10. АҚ нормалау. Кәсіпорынның АҚ-дағы қажеттіліктерін анықтау. Өндірісте айналым қаражаттардың пайдаланылуын бағалау.

 11. АҚ пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері. АҚ айналымдығын жеделдету жолдары.

 12. Еңбек потенциалы және еңбек ресурстары, олардың құрамы және құрылымы, қалыптасу көздері.

 13. Кәсіпорын кадрларының құрамы және құрылымы. Еңбек ресурстарындағы қажеттілікті анықтау.

 14. Кәсіпорындардағы кадрлық жұмыс.

 15. Еңбек өнімділігі және оны өлшеу әдістері. Еңбек өнімділігінің өсу факторлары және резервтері.

 16. Еңбекақы төлеудің мәні және принциптері. Жұмысақыны саралаудың экономикалық негіздері.

 17. Тариф жүйесі, оның жұмысақыны ұйымдастырудағы мазмұны және мәні.

 18. Жұмысшылардың жұмысақысының түрлері және жүйелері. Басшылардың, мамандардың және қызметкерлердің жұмысақысын ұйымдастыру. Еңбек уәждеу.

 19. Еңбекақы төлеуді мемлекеттік реттеу.

 20. Инвестициялар: мәні және түрлері. Инвестицияларды қаржыландыру көздері.

 21. Инновациялар: олардың табиғатының және таралуының циклділігі. Инновациялар және экономикалық мүдделердің өзара әрекеттесуі.

 22. Шығындар ұғымы, құрамы және түрлері, өндірістің тұрақты және айнымалы шығындары. Өнімнің өзіндік құнының құрылымы.

 23. Калькуляциялау, ұғымы және принциптері. Өнімді өндіруге және өткізуге жұмсалатын шығындарды есепке алу әдістері.

 24. Стратегиялық жоспарлау және маркетингтік амал, маркетингтік шешімдерге арналған ақпарат. Маркетинг стратегиясын таңдау және іске асыру.

 25. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі: ұғымы, оны жоғарылату қажеттілігі. Ғылыми-техникалық потенциал және оның өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне әсерін экономикалық бағалау.

 26. Өнімнің сапасы: ұғымы, көрсеткіштері және оның деңгейін жоғарылату жолдары. Кәсіпорындағы өнім сапасын басқару жүйесі.

 27. Табыстың экономикалық мазмұны. Табыстың түрлері. Кәсіпорын табысын қалыптастыру және үлестіру тәртібі.

 28. Өндірістің пайдалылығы кәсіпорын жұмысы тиімділігінің көрсеткіші ретінде.

 29. Кәсіпорын қаржыларының ұғымы және функциялары. Кәсіпорынның қаржылық қызметінің негізгі принциптері және бағыттары.

 30. Кәсіпорынның қаржылық ресурстары. Қаржылық жоспарлау. Кәсіпорындағы қаржылық ресурстарды қалыптастыру көздері.«Маркетинг» пәні бойынша

 1. маркетингтің тақырыбы, мақсаттары және міндеттері.

 2. маркетингтің мәні. Маркетингті анықтаудың әр түрлі амалдары.

 3. маркетингтің негізгі субъектілері мен объектілері.

 4. маркетингтің негізгі принциптері мен әдістері.

 5. маркетинг тұжырымдамалары: өндірісті жетілдіру және тауарды жетілдіру тұжырымдамасы.

 6. маркетинг тұжырымдамасы: коммерциялық күштерді қарқындату тұжырымдамасы (сату тұжырымдамасы) және маркетинг тұжырымдамасы, олардың ерекшеліктері.

 7. маркетинг тұжырымдамасы: әлеуметтік-жауапты маркетинг тұжырымда-масы.

 8. маркетингтік ортаны құраушы бөліктер. Маркетингтік ортаның бақыланатын және бақыланбайтын факторлары, олардың арасындағы өзара байланыс.

 9. Микроорта және оны құраушы факторлар.

 10. Микроортаның маркетингпен бақыланатын ішкі факторлары.

 11. Микроортаның маркетингпен бақыланбайтын ішкі факторлары.

 12. фирманың макроортасының негізгі факторлары (демографиялық және экономикалық факторлардың мәні).

 13. маркетингтік зерттеу жүргізудің негізгі бағыттары.

 14. Маркетингте пайдаланылатын алғашқы деректерді жинау әдістері.

 15. Тауарларды соңғы тұтынушылардың сатып алу тәртібінің ерекшеліктері.

 16. соңғы тұтынушылардың сатып алу тәртібіне әсер ететін факторлар.

 17. Соңғы тұтынушының сатып алу туралы шешімдер қабылдау процесінің мәні.

 18. Ұйымның сатып алу тәртібінің ерекшеліктері – тұтынушылар. Іскерлік сатып алу типтері.

 19. рынокты сегменттеудің мәні, маңызы және белгілері.

 20. мақсатты маркетинг және оны өткізу кезеңдері.

 21. рынокты сегменттеудің жалпы амалы.

 22. рыноктың мақсатты сегменттерін таңдау: дифференциалданбаған маркетинг.

 23. Тұтынушылар рыногын сегменттеудің негізгі принциптері.

 24. Өндірістік тайындалған тауарлар рыногын сегменттеудің негізгі принциптері.

 25. рынокты қамтудың маркетингтік стратегиялары: мәндері және олардың ерекшеліктері.

 26. Рыноктағы тауарды айқындау: айқындау мақсаты және айқындау нұсқалары.

 27. маркетингтегі тауар ұғымдары. Тауардың үш деңгейлі моделі.

 28. Тауарларды жіктеу: дәстүрлі, дәстүрлі емес қызметтер.

 29. ЖЦТ тұжырымдамасы: ЖЦТ (ендіру, өсу) кезеңдері.

 30. ЖЦТ тұжырымдамасы: ЖЦТ (кемеліне жету, құлдырау) кезеңдері.

 31. Тауардың бәсекеге қабілеттілігі ұғымы және оны анықтау критерийлері.


«Өндірісті ұйымдастыру» пәні бойынша


 1. Өндірісті ұйымадстыру пәні және қызметі

 2. Кәсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы

 3. Өндірістік-техникалық қызмет көрсеті, оның мағынасы және қызметі

 4. Кәсіпорынның бөлімдерін бөлу қағидалары

 5. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын дамытудың негізгі тенденциялары

 6. Өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидалары

 7. Өндірістік цикл, оның қызметі, ұзақтығы, құрылымы

 8. Олардың себептерін анықтайтын өндірістің ұйымдастырушылық түрлері

 9. Өндірістің классификациясы және техника-экономикалық сипаттамасы

 10. Өндірісті ұйымдастыру қалыптары

 11. Нарық қызметінде өндірістің ғылыми-техникалық дйаындығының мәні және мағынасы

 12. Конструкторлық дайындық, оның мазмұны және өткізу реті

 13. Өндірістің технологиялық дайындығы, тапсырмалары, мазмұны және оны жүргізу реті

 14. Жаңалық және инновация мәнділігі және классификациясы

 15. Ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмысты ұйымдастыру

 16. Жаңалық және инновация портфелін қалыптастыру

 17. Өнім сапасы және оны анықтаушы факторлар

 18. Өнім сапасының көрсеткіштер жүйесі

 19. Өнім сапасына техинкалық бақылау ұйымдастыру

 20. Табиғатты қорғау және қоршаған ортаны қорғау аймағында кәсіпорынның тапсырмалары

 21. Табиғи қорғалатын шаралар және оның тиімділігін анықтау

 22. Өндірістік инфрақұрылым түсінігі және оны жобаландыру сатылары

 23. Кәсіпорынның бөлімдерін ұйымдастыру қағидалары

 24. Кәсіпорынның өндірістік құрылымының түрлері

 25. Құралдық қалдықтардың классификациясы және индексациясы

 26. Кәсіпорынның жөңдеу шаруашылығы, оның мағынасы, құрамы және құрылымы

 27. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығы, оның рөлі және тапсырмалары

 28. Көлік шаруашылығы, оның мәнділігі, мағынасы және тапсырмалары

 29. Қоймалық шаруашылық, мағынасы, тапсырмалары және құрылымы

 30. Жаңа техниканың тәжірибелік өндірісін ұйымдастыру«Кәсіпорын экономикасы»
кафедрасының меңгерушісі Б.А. Ахметжанов

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Распоряжение
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> № қаулысымен
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет