Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 136.04 Kb.
Дата09.05.2019
өлшемі136.04 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Көлік құрылысы және кәсіби оқыту» кафедрасы


050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»мамандығының студенттеріне арналған

«Конструкциялар,құрылыс материалдары мен бұйымдарын өлшеу және сынау» пәнінен


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті

мамандықтың білім стандарты мен

мамандығының элективтік пәндерінің катологы бойынша әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасына бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Н.Э.Пфейфер

2009ж. «___»_________

Құрастыған: оқытушы ____________Ш.Т.Такибай


Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

«Конструкциялар, құрылыс материалдары және бұйымдарын өлшеу және сынау» пәні бойынша


050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспары негізінде және 050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығының элективтік пәндерінің катологы бойынша әзірленген
2009 ж. «___»_____________ кафедра отырысында ұсынылған №___хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________________Қ.Т. Сақанов
Факультет әдістемелік кеңесімен құпталған ____________________________

2009 ж. «___»_____________№ __хаттама

ӘК төрағасы ____________________ В.А. Козионов
КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы ___________ М.Қ. Күдерин «___»_____________2009 ж.


ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН

ЖжӘҚБ бастығы _____________А.А. Варакута «___»_____________2009 ж.
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсаты:

Аталған пәннің мақсаты бетон және темір бетон құрылысы бұйымдарының өндірісі аймағында шығарылатын өнімдерді бақылау,сынау әдістерін іс жүзінде меңгеруге және өнім сапасын басқаруға студенттерді дағдыландыру және үйрету.Өндірілетін өнімдердің жоғарғы сапалық дәрежесіне жеткізетін технологиялық өлшемдерді анықтау.Анализ,талдау әдісімен сапа көрсеткіштерін бақылайтын тәсілдер мен құрал жабдықтарды таңдап, тағайындай білуге үйрету.Пәнді оқытудың мақсаттары:

Аталған пәнді оқытудың мақсаты студенттерге қазіргі заманғы өнеркәсіп пен құрылыс өндірісіндегі шығарылатын өнімдердің сапасын бақылаудың ғылыми практикалық әдіс тәсілдерін үйрету,жүріліп жатқан нақты процесстер негізінде өнімнің сапасын басқару.Өнімнің барлық сұраныстарды қанағаттандыратындай қажеттілік пен талаптарға сай болуын қадағалау.

Пәнді меңгерген студент білуі тиіс:

-Өндірісте дайындалатын құрылыс бұйымдарының негізгі сапалық көрсеткіштері

-Өндірісті ұйымдастыру кезінде жіберілетін ауытқулар мен қателерді анықтау мен бағалау әдістерін білу;

-Өндірісті бақылау мекемесінің жұмыс принциптерін білу;

-Өнімнің сапасына статикалық талдауды пайдалану арқылы әр түрлі әдістерді қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру.

Студенттер меңгеруі тиіс:

-Өнім сапасын тексеретін және бақылайтын әдістер мен құралдарды пайдалана білу.

-Өндіріс процесстерінің технологиялық картасын құрастыру және оның сапасын жетілдіру жолдарын қарастыру.2.Пререквизиттер

Осы пәннің бағдарламасын меңгеру төмендегі пәндерге негізделеді: Физика,Математика,Информатика,Метрология,Стандартизация және Квалиметрия.
Пәннің тақырыптық жоспарыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/103 Пәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс-тер

Тәжі-рибе

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе.Пәннің мақсаты.

1

-

-

4

2

Құрама деталдар мен құрылымдардың сапасына әсер ететін факторлар

3

4

-

15

3

Стандарттау негізінде сапаны басқару.

4

4

-

17

4

Бағалау әдістері және бұйымдарды дайындау сапасының көрсеткіштері.

4

4

-

12

5

Жіберілетін ауытқулар мен қателердің өлшемдерін анықтау.

6

6

-

18

6

Өндірістік бақылау мекемелері.

6

6

-

10

7

Статикалық бақылау.Бүлдірмеу әдістерін пайдалану

2

2

-

14

8

Өнім сапасын жоғарылату,құрама бұйымдарды өндірістік бақылау карталары.

2

2

-

14

9

Сапаны бақылаудың кешенді жүйесі,өнімдерді аттестациялау.

2

2

-

14

Барлығы:

30

30

-

120


3.1 Дәріс сабақтарының мазмұны.

3.1.1 Кіріспе. Мақсаттар.Өлшем бірліктерімен қамтамасыз ету. 1сағ.

3.1.2 Құрылымдардың сапасына әсер ететін факторлар. Құрылыс өндірістеріндегі сапаны бақылау жүйесі,оның негіздері.3сағ

3.1.3 Стандарттау негізінде сапаны басқару. Материалдарды сынау және аумақтық стандарты таңдаудағы қолданыстағы стандарты пайдалану.Өнім сапасының тұрақты өсуін қамтамасыз стандарттар кешені.Ақаусыз еңбек өнімі және өндіріс ырғағы. 4сағ.

3.1.4 Бағалау әдістері және бұйымдарды дайындау сапасы.Квалиметрия және сапа көрсеткіштерінің жүйелері.Өнім класстары. Арнайы көрсеткіштер,сенімділік және ұзақ мерзімділік көрсеткіштері.Техникалық және экономикалық,стандарттық,бір өлшемділік көрсеткіштері.Сапа деңгейі және әдіс пен мақсатқа байланысты базалық көрсеткіштерді таңдау. 4сағ.

3.1.5 Өндіріс барысында жіберілетін ауытқулар мен қателердің өлшемдерін анықтау. Ауытқулар мен қателерді анықтау,өлшеу әдістері.Бұйымдардың сапасын сандық бағалау кезінде карт,эталондарды пайдалану.Темірбетон бұйымдардың сапа деңгейі.Өндірістік бақылау мекемелер кешені. 6 сағ.

3.1.6 Өндірістік бақылау мекемелері.

-Ұйымдастыру әдістемесінің кешені.

- Нормативтік техникалық құжаттармен қамту.(стандарттар,техникалық өлшеу құралдары,бақылау карталары.)

- Жинатаушы, жартылай фабриканттардың шығаратын материалдарына кешенді бақылау жүргізу.

- Технологиялық процесстерді және дайын өнімдерді бақылау мекемесі.

- Бұйымдардың сапасын жоспарлау,бағалау және реттеу,талдауға байланысты әзірлеу,енгізу,ұйымдастыру техникалық шаралары.Бақылау обьектісі және оның құрамы.Еңбек көлемі.Жүргізу деңгейіне байланысты бақылау жүйесінің түрлері.Өндіріс кезеңдеріне байланысты және өнімнің түр сипатына байланысты обьектіні бақылау.6сағ.

3.1.7 Статикалық бақылау.Бүлдірмеу әдістерін пайдалану. Бетонның дәл өлшемдері мен беріктігін бақылаудың жалпы ережелері.Технологиялық процесстерді статикалық реттеу жүйесін енгізу жұмыстарының тәртібі.Бүлдірмеу әдістерін қолдану арқылы сапаны бақылау өлшеу құралдарының көмегімен өнім сапасын тексеру. 2сағ.

3.1.8 Өнім сапасын жоғарылату шаралары.Бұйымдарды дайындау сапасын басқару жүйесі.Оны жетілдірудің негізгі көрсеткіштері.Пайданы көбейту,шығындыазайту,сапалы өнімдер санын молайту.Өндірістің құрама бұйымдарының сапасын тексеру мен бақылаудың өндірістік карталары.Әрбір технологиялық өлшемдер бойынша обьектіні бақылау шешімдері, нормативтік құжаттар.Анықталған ауытқулар мен қателердің сипаттамалары.Ауытқулар мен қателерді жою шаралары. 2сағ.

3.1.9 Сапаны бақылаудың кешенді жүйесі. Өнімнің сапалық көрсеткіштерінің жиынтығын жобалау,дайындау,құрастыру және пайдалану кезінде анықтау.Барлық басқарушы мекемелер мен обьектілер материалдық-техникалық және ақпараттық құрал жабдықтар көмегімен атқарылатын өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесі.Өнімдерді аттестациялау.Сапа деңгейін бағалау критерийлері: техникалық деңгейі,сапа тұрақтылығы,экономикалық тиімділігі,бәсекеге қабілеттілігі және стандарттық деңгейі. 2сағ.
3.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны.

3.2.1 Құрылыстың әр түрлі обьектілеріне арналған бұйымдардың тобын өндіруге арналған материалдарды таңдау. 2сағ.

3.2.2 Бұйымдары өндіру әдістерінің негіздемелері. 2сағ.

3.2.3 Құрылыс материалдарының қасиеттерін зерттеу,олардың түрлері, құрылысы және құрамы,қасиеттеріне әсер ету дәрежесі.

3.2.4 Бетон өнімдерінің материалдары. 2сағ.

3.2.5 Бетон қоспасы, оның қасиеттері. 2 сағ.

3.2.6 Әр түрлі маркалы бетондардың құрамын жобалау. 4сағ.

3.2.7 Темірбетон және темірбетон бұйымдарының құрылыс обьектілеріне қажеттілігі ,сұранысы, маңыздылығы.

3.2.8 Бетон және темірбетон өндірісінің технологиясы,регламенті,қарапайым бетон түрлері.

3.2.9 Домалақ қуысты бетон бұйымдарының өндірісі. 4сағ.

3.2.10 Заводттарда дайындалатын құрылыс материалдары бұйымдарының беттік өңделу сапасын бақылау.

3.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны


3.3.1 СӨЖ құрылымы және жалпы мазмұны
Кесте 1 – СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі сағатпен

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

-

Сабаққа қатысу

23

2

Практикалық сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

22

3

Аудитороиялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу.

Конспект және басқалар

Коллоквиум және басқалар

37

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Семестрлік жұмыс

Семестрлік жұмысты қорғау

28

5

Бақылау шараларына дайындық

-

МБ1, МБ2 коллоквиум және басқалар

10

Барлығы

120

3.4 Студенттердің өздік жұмысына ұсынылатын тақырыптар:

1.Әр түрлі обьектілердегі құрылыс құрылыс өндірістерінің бұйымдарының тізімін(номенклатурасын) таңдау.

2. Бетон қасиеті және беріктігі.Беріктіктің негізгі заңы,қойылатын талаптар.Бетонның деформацияға,аязға төзімділігі,тығыздығы,су өткізбейтіндігі.

3. Бетон толтырғыштарының және кеуектігінің бетонның қоспа құрамына әсер ету дәрежесі.

4. Цех бойынша технологиялық процесстерді ұйымдастыру.

5. Бетон және бетон қоспалары.

6. Темірбетон бұйымдарды дайындау формалары мен пішіндері.

7. Бұйымдарды пішіндеу,бетон қоспасын реттеу,тығыздау кезіндегі негізгі талаптар.

8. Технологиялық өлшемдер бойынша өнімнің сапасын бақылауға арналған өндірістік карталар.
Әдебиеттер тізімі.

Негізгі әдебиеттер:

1.К.Н.Попов, М.В.Каддо, О.В.Кульков «Оценка качества стройтельных материалов» М;2004

2.О.А.Гершберг «Технология бетонных ижелезобетонных изделиий» М;1985

3.Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. М;Стройиздат.1981;

4.Баженов Ю.М. Способы определения состава бетона различных видов. М.,1975.

5. Намазашивли И.Х. Стройтельные материалы,изделия и конструкций. Справочник. М.,1990.

6. Попов Л.М.,ИпполитовЕ.Н., Афанасьева В.Ф. Основы технологического проектирования заводов железобетонных изделий. М.,1988.

Қосымша әдебиеттер:

7. Абрамов Д.С, Лерман В.Д. Пройзводственный контролъ качества железобетонных изделий. Л.,1978.

9. Бойко В.Е.,Еременко В.А. Расчет и подпор составов легких бетонов.Киев,1974.

10.Конопленко А.И. Технология бетона(расчеты и задачи) Киев,1975.-247с

11. Методические указания по выполнению курсового проекта «Технология бетонных и железобетонных изделий» (Корниенко П.В.) А-Ата,1982.

12. Под редакцией М.И. Лещинского «Справочник работника стройтельной лабраторий заводов ЖБИ» Киев,1980.

13.Под.ред.Б.В.Стефанова «Справочник по технологий сборного железобетона» Киев, 1978.


Мамаңдықтың (тардың)

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан

үзінді көшірме

050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»

Пәннің аты: «Конструкциялар, құрылыс материалдары және бұйымдарын өлшеу және сынау»

Оқу түрі

Бақылау түрі

Студенттің жұмыс сағатының көлемі

Семестр және курс бойынша сағат бөлісі.

Емт

Есеп беру

К.жоб

К.жұм

М.б

Бақ.жұ

Барлығы

дәріс

Практ

Зерт.ж

СӨЖ

Жал- пы

ауд

СӨЖ

Күндізгі жплпы білім беру негізінде

6

-

-

-

-

-

180

60

120

6- ші семестр

30

30

-

90

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет