Бағдарламасы Нысан пму ұС. Н. 18. 2/06жүктеу 134.98 Kb.
Дата11.04.2019
өлшемі134.98 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


Жұмыс бағдарламасы


Нысан

ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Сәулет және дизайн кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Сызу 1 пәні бойынша

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған

мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар
ПӘННІҢ МАҚСАТТАРЫМЕН МІНДЕТТЕРІ

Пәннің мақсаты – студенттерді сызбаны жаңа талапқа сай әртүрлі техникалық сызбаны орындауды үйрету. Осы білімнің барлығы студенттің келесі курстарда оқу жоспарын толық меңгеруге және болашақ инженердің жұмысында керек болады. Бұл мақсаттар курстың негізгі мазмұнын анықтайды және мамандығы бойынша сызбаны орындауға толық мүмкіндік береді

Пәннің міндеттері: құрама сызбаларды оқи білу, қолмен орындап үйрену, бұйымдардың геометриялық формалары жайлы және бөлшектердің өзара орналасу жай туралы оқи білу, өндірістік қондырғының басқару сұлбасын орындай білу керек.

Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:


  • бір жүйедегі конструкторлық құжатқа (БКҚЖ) кіретін сызба стандарты;

  • сызба орындау техникасы;

  • заттың көрінісін салу тәсілі және оларды сызба құрастыруға;

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- сызбаны өлшем құралдарымен және оқу құралдарымен қолдана білу;  • қарапайым дененің геометриялық түрін анықтап олардың көрінісін сала білу;

  • сызбаны оқу оның құрам бөлшектерін БКҚЖ-не сай стандартта орындау;

2 Переквезиттер:

- Геометрия

- Планиметрия;

- Стереометрия;
Пәннің тақырыптық жоспарыНысан

ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/07

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақы-

рып
Тақырып аттары

Сағат саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Сызу пәні қарастыратын негізгі мәселелер. Сызбаны орындаудьщ негізгі ережелері және геометриялық салу
1
6


2

Проекциялау әдісі
2
6

3

Аксонометриялық проекциялар
1
6

4

Өзара перпендикуляр жазықтықтарға тік бұрышты проекциялау

2
6

5

Көріністер. Көріністерді салу
2
6

6

Қималар мен тіліктер
2
6

Барлығы:
15
30


3.1 Тәжірибелік КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

1тақырып. Кіріспе

Сызу пәні қарастыратын негізгі мәселелер. Сызбаның қысқаша даму тарихы жәнс оған Қазақстан ғалымдарының қосқан ұлесі.Сызбаны орындаудьщ негізгі ережелері және геометриялық салу.Сызу аспаптары мен жабдықтары. Сызу аспаптарын пайдаланудың тиімді жоддары. Сызба сызықтарьшың түрлері. Пішімдер. Масштабтар. Сызба қарыптары. Сызбаға өлшемдерді түсіру, өзара параллель немесе өзара перпендикуляр түзулерді салу. Түзу кесіңдісін және шеңберді тең бөліктерге бөлу. Шеңберге жанама жүргізу. Түйіндесулер. Сопақшалар (овалдар).2 тақырып. Проекциялау әдісі

Параллель проекциялау әдісі. Параллель проекцияның негізгі қасиеттері. Тік бұрышты проекциялау әдісі. Тік бұрышты проекцияның негізгі қасисттері. Проекциялаушы жазықтық. Деңгейлік жазықтық. Шеңбердің проекциясы. Эллипс. Проекцияда көрінетіңдікті анықтау. Қайтымдылық туралы түсінік.3тақырып. Аксонометриялық проекциялар

Тік бұрышты координаттар жүйесі туралы түсінік. Аксонометриялық проекциялар туралы жалпы мағлұмат. Бұрмаланукөрсеткіштері. Нүктенің, кесіндінің, кепбұрыштың аксонометриялық проекциясын салу. Тік бұрышты изометрия. Қиғаш бұрышты фронталь диметрия. Координаттар жазықтықтарының біреуін параллель орналасқан шеңбердің тік бүрышты изометриясы және қиғаш бұрышты фронталь диметриясы. Геометриялық денелердің аксонометриятық проекцияларын салу.4тақырып. Өзара перпендикуляр жазықтықтарға тік бұрышты проекциялау

Өзара перпендикуляр екі жазықтыққа тік бұрышты проекциялау (Монж эпюрі). Өзара перпендикуляр үш жазықтыққа тік бұрышты проекциялау. Жеке жағдайда орналасқан кесінділер мен жазық фигуралардың проекциялары. Геометриялықденелердің (параллелегипедтің, призманың, пирамиданың, цилиндрдің, конустың және шардың) проекциялары. Кесіндіде, жазық фигурада және дененің бетінде жатқан нүктелердің проекциялары. Геометриялық денелерді жазықтықпен қию. Тесігі немесе ойығы бар геометриялық денелердің проекциялары. Геометриялық денелер тобының проекциялары.5тақырып. Көріністер. Көріністерді салу

Негізгі көріністер. Негізгі көріністердің орналасуы. Қосымша және жергілікті көріністер. Нәрсенің негізгі екі көрінісі бойьшша оның үшінші негізгі көрінісін салу. Күрделі геометриялық денені қарапайым фигураларға ажырату. Берілген денені негізгі геометриялық денелерге (призмаға, пирамидаға, цилиндрге, конусқа және шарға) толықтыру. Беттердің қиылысу сызықтарын көріністерде кескіндеу. Кейбір шарттылықтар мен ықшамдаулар. Нәрсе бөліктерінің пішінін және орналасуьш анықтайтын өлшемдер.6 тақырып. Қималар мен тіліктер

Қималар. Қабаттастырылған (беттестірілген) және оңашаланған (шығарылған) қималар және оларды салудағы келісімдер. Қималарды белгілеу. Қима сызығы. Тіліктер туралы жалпы түсінік. Тілік пен қиманың арасындағы айырмашылық. Қарапайым тіліктер: горизонталь тілік, вертикаль тілік және көлбеу тілік. Керіністің белігін тіліктің бөлігімен біріктіріп сызу. Тілікгерді белгілеу. Жергілікті тілік. Күрделі тіліктер: сатышы және сынық тілі.
3.2 студенттің Өздік жұмысының мазмұны
CӨЖ түрі

Есеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына

дайындық


Сабақта қатысуы

5 (0,3*15)2

Тәжірибелік жұмыстарына

дайындық


Жұмыс

дәптері


Сабақта қатысуы

15 (1*15)3

Тәжірибелік жұмыстарды

қорғау


Графикалық

жұмыстар


Графикалық жұмыстарды қорғау

10

Аудиториялық сабаққа мазмұнына кірмеген мәліметтерді дайындау

Реферат

Сұрақтарға жауап беру

10


4

Бақылау шараларға

дайындалу


МБ1, МБ2

5


Барлығы

45Студенттің өздік жұмысының тақырыптары
Тақырып 1. Сызба сызықтарьшың түрлері. Пішімдер. Масштабтар. Сызба қарыптары.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 21-25 бет; 3, 34-35 бет; 4, 6- 30 бет; 6, 225-230 бет.


Тақырып 2. Эллипс. Проекцияда көрінетіңдікті анықтау. Қайтымдылық туралы түсінік

Ұсынылатын әдебиет: 1, 52-62 бет; 3, 67-80 бет; 4, 56-64 бет;


Тақырып 3. Координаттар жазықтықтарының біреуін параллель орналасқан шеңбердің тік бүрышты изометриясы және қиғаш бұрышты фронталь диметриясы. Геометриялық денелердің аксонометриятық проекцияларын салу.
Ұсынылатын әдебиет: 1, 73-86 бет; 3, 90-100 бет; 4, 67-74 бет; 6, 245-258 бет.
Тақырып 4. Тесігі немесе ойығы бар геометриялық денелердің проекциялары. Геометриялық денелер тобының проекциялары.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 89-112 бет; 3, 125-137 бет; 4, 188-196 бет;


Тақырып 5. Кейбір шарттылықтар мен ықшамдаулар. Нәрсе бөліктерінің пішінін және орналасуьш анықтайтын өлшемдер.
Тақырып 6. Тілікгерді белгілеу. Жергілікті тілік. Күрделі тіліктер: сатышы және сынық тілі.


Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарының үзінді көшірмесіНысан

ПМУ ҰС. Н.7.18.1/10


5В010700 Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған

мамандығының студенттеріне арналған

жұмыс оқу жоспарынан көшірме.Пәннің атауы «Сызу 1»

Оқу түрі

Бақылау түрі

Сағат санымен студенттер жұмысының көлемі

Семестр бойынша сағаттын таралуы

эмтих

сын.

Кжоб.

Кжұм.

ЕГЖ

Бақыл

жұм.


Барлығы

Дәр.

Тәж.

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

1

5В010700

мамандығы

үшін орта кәсіптік білім негізінде

1


45

15

30


1 Семестр15

30ӘДЕБИЕТТІҢ ТІЗІМІ
Негізгі

1 Лагерь А.И., Колесникова З.А. Инженерная графика.-М.:Высшая школа,1985.-175 с

2 Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по черчению. - М.: Высшая школа,1984.- 264 с.

3 Короев Ю.И. и др.Сборник задач и заданий по начертательной геометрии. М: Стройиздат,2004

4 Крылов Н.Н.Начертательная геометрия. М: Высшая школа, 2005

Қосымша

5 Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 1988.- 335 с.

6.Борисов Д.М. Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности. М.:Просвещение,1987, с изменениями.

7.Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие для студентов и учащихся. – М.: Просвещение,1990.

8.Манцветова Н.В., Майнц Д.Ю., Галиченко К.Я., Ляшевич К.К. Проекционное черчение с задачами. Учебное пособие для технических специальных вузов. – М.: Высшая школа, 1978.

9.Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991.
Пәнің жұмыс бағдарламасының келісім беті


Нысан

ПМУ ҰС.Н .7.18.1/11
Пәннің жұмыс бағдарламаның келісу беті

Сызу 1


2009-2010 оқу жылына


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Шығарушы кафедра

Кафедра меңгерушінің аты-жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет