Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/34 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіДата13.09.2017
өлшемі119.06 Kb.
#957
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ филологиясы кафедрасы

«Қазақ әдеби тілінің тарихы» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламаның негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31
БЕКІТІЛДІ

ОІ жөніндегі проректоры

________________ Н.Э. Пфейфер

«___»_____________2010 ж.
Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Г.Т.Кәріпжанова __________

Қазақ филологиясы кафедрасы

«Қазақ әдеби тілінің тарихы» пәні бойынша


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекетік стандарты және типтік оқу жоспарының негізінде дайындалды және С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми Кеңесінің мәжілісінде бекітілді. «___»_________________2010 ж. №_____хаттама.
Кафедра мәжілісінде ұсынылды. «___»_________________2010 ж.

№_____хаттама.


Кафедра меңгерушісі_______________________Н.Қ. Жүсіпов


Филология, журналистика және өнер факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

«_____»______________2010 ж. №____хаттама.

ӘК төрайымы____________________ Е.Н. ЖұманқұловаКЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы __________Ж.Т.Сарбалаев. «____»_____________2010 ж.жәқб МАҚҰЛДАДЫ

ЖәқБ бастығы______________ А.А.Варакута «____»____________2010 ж

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Қазақ әдеби тілі тарихының қалыптасу және даму кезеңдері, қазақ әдеби тілі нормалары мен оның түрлері жөнінде ғылыми тұрғыдан жүйелі білім беру мақсаты мен міндетін көздейді.


Пәнді оқыту мақсаты:

«Қазақ әдеби тілінің тарихы» пәні болашақ филолог мамандарға ұлт тілінің ең жоғары даму көрсеткіші - әдеби тіл мен оның жалпыхалықтық тілмен, ауызекі сөйлеу тілімен арақатынасы сияқты мәселелердің теориялық-практикалық негізін ұғындыруға аса маңызды болып табылады.


Пәннің міндеттері:

 • әдеби тіл ұғымы, сипаты, қоғамдық қызметі, түрлерін ажырата білуі:

 • әдеби тілдің нормаларын меңгеруі;

 • әдеби тілдің көркем әдебиетімен, функционалдық стильдермен арақатынасын ажыратуы;

 • қазақ әдеби тілінің қалыптасуы және даму кезеңдері жөніндегі ғылыми көзқарастармен таныс болуы.


Студенттер білуі тиіс:

 • қазақ әдеби тілінің қалыптасуына негіз болған тарихи арналар;

 • тарихи арналар мен қазақ әдеби тіліндегі тілдік дәстүр жалғастығы;

 • қазақ әдеби тілінің қалыптасуында халықтық дәуір;

 • қазақ әдеби тілінің қалыптасуында ұлттық дәуір;

 • қазақ әдеби тілінің даму кезеңдері

 • қазақ әдеби тілінің әрбір даму кезеңдеріндегі әдеби тілдің сипаты, өзгерісі, дамуы, нормалары.

Студенттер істей білуі тиіс:

Студенттер бұл курсты оқу барысында жинаған білімдерін алдағы кәсіби қызметінде, ғылыми-зерттеу жұмысында пайдаланады.


2 Пререквезиттер:

- Қазақ тілінің тарихы

- Түркітануға кіріспе

- Түркі филологиясына кіріспе


Постреквизиттер

-Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы

- Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі

- Хандық дәуір әдебиеті3 Пәннің мазмұны
Тақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

С¤Ж

1

2

3

4

5

1.

Әдеби тілдің сипаты

3

3

10

2.

Қазақ әдеби тілінің тарихи негіздері мен даму кезеңдері

3,5

3,5

10

3.

ХҮ-ХҮІІ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі

4

4

10

4.


ХҮІІІ ғ. қазақ әдеби тілі мен

ХІХ ғ. 1-жартысындағы қазақ әдеби тілі4

4

10

5

ХІХ ғ. 2-жартысындағы қазақ әдеби тілі

ХХ ғ. басындағы қазақ әдеби тілі4

4

10

6

ХХ ғ. 20-жылдарынан бергі (Кеңес дәуіріндегі) қазақ әдеби тілі

4

4

10

Барлығы: сағат

15

15

60

Теориялық курс мазмұны

1-тақырып

Әдеби тіл туралы жалпы мәлімет. Әдеби тіл және көркем әдебиет тілі, функционалдық стильдер. Әдеби тіл мен ауызекі сөйлеу тілінің өзара байланысы.


2-тақырып

Ежелгі түркі тілдері ескеркіштері (Орхон-Енисей жазу нұсқалары) мен ұйғыр жазу ескерткіштерінің тілі.

Орта ғасыр (Х-ХҮ ғасырлар) түркі ескерткіштері батыс түркі тілдерінің ескерткіштері.

Қазақ тілі тарихын дәуірге бөлу принциптері, әдеби тіліміздің даму кезеңдері.


3-тақырып

ХҮ-ХҮІІ ғасырлардағы қазақ тілін танытатын үлгілер. Қазтуған Сүйншіұлы, Сыпыра жырау Сұрғалтайұлы, Асанқайғы, доспамбет, Шалкиіз Тіленшіұлы, Жиембет, Марғасқа, Шобан жыраулардың өлең-толғау, жырларының лексикалық, грамматикалық сипаты.


4-тақырып

ХҮІІІ ғ. мен ХІХ ғ. 1-жартысындағы әдеби тіл бірқатар зерттеулерде жеке кезеңдерге бөлінуі. Қазақ әдеби тілі дамуындағы Махамбет, Дулаттың алатын орны. Эпистолярлық стильдің ерекшеліктері.


5-тақырып

ХІХ ғ. 2-жартысында қазақ тілінің зерттелуі. Бұл кездегі әдеби тілдің ерекшеліктері. Қазақ әдеби тілін дамытуда Ы.Алтынсариннің орны. Абай және жаңа дәуірдегі қазақ әдеби тілі. Қазақ әдеби тілі лексикасының нормалану процесі.


6-тақырып

Қазақ әдеби тілінің әрі қарай дамуындағы қоғамның әлеуметтік, мәдени өміріндегі өзгерістердің әсері. Осы тұста жарияланған алғашқы оқулықтар мен оқу құралдарының, әдестемелік және ғылыми еңбектерінің тілі. М. Әуезов және қазақ әдеби тілі.3.3Тәжірибешілік сабақтардыњ мазмұны

1- тақырып

Әдеби тіл сипаты.

Әдеби тіл нормаларының әр түрлі тарихи кезеңдерде тұрақтылық дәрежесі мен талаптадың бірдей еместігі. Сөздердің сөйлеу тіліндегі синтаксистік, морфологиялық және фонетикалық өзгешеліктері.
2- тақырып

Көне түркі жазба ескерткіштерінің қазақ әдеби тілін қалыптастырудағы орны.

1) «Кодекс Куманикустың тілі»; 2) қыпшақ тілдері (мамлюк қыпшақтарының тілі; армян қыпшақтарының тілі; Қожа Ахмет Иассаудің «Хикмет» өлеңдер жинағының тілі, оның қазақ тіліне қатысы; шығыс түркі ескерткіштері).
3- тақырып

ХҮ-ХҮІІ ғғ. қазақ әдеби тілі

Қадырғали Жалайырдың «Жамиғ ат-тауарих» (ХҮІғ.), Абулғазы Баһадурдың «Шежіре-түрк» (ХҮІІғ.) шығармаларының тілін, ХҮ-ХҮІІ ғасырлардан қалған қазақ хандарының, тархандарының жарлықтары мен әр алуан іс-қағаздарының тілін талдап олардың қазақ тіліне қатысын көрсету

4- тақырып

ХҮІІІ ғ. қазақ әдеби тілі. Бұл кезеңдегі халықтың сөйлеу тілі мен ауыз әдебиеті тілі негізінде жырлаған ақын-жыраулардың шығармалары тілінің лексикасы, морфологиялық сипаты; сөз тіркесу амалдары, көркемдеу тәсілдері.

ХІХ ғ. 1-жартысындағы қазақ әдеби тілі.

ХІХ ғасырдағы қазақ хандарының, старшиналарының әр алуан эпистолярлық құжаттарының тілі..5- тақырып

ХІХ ғ. 2-жартысындағы қазақ әдеби тілі ХІХ ғ. 2-жартысындағы қазақ әдеби тілі. ХХ ғ. басындағы қазақ әдеби тілі.

ХІХ ғасырдың 60-70 жылдарына деійнгі қазақ әдеби тілі дәстүрінің көрінісі, стильдік нышандар, лексикалық сипаты, грамматикалық ерекшеліктері, орфографиясы

6- тақырып

ХХ ғ. 20-жылдарынан бергі (Кеңес дәуіріндегі) қазақ әдеби тілі

Қазақ тілінде алғашқы мерзімді баспасөздің шығуы: «Түркістан уалаятының газеті», «Дала уалаятының газеті», «Торғай газеті», «Ауыл шаруашылық листогі».
3.4 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі


1

Дәріс сабақтарын өңдеу
Сабаққа қатысу

12

2

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

12

3

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

20

5

Бақылау шараларына дайындық
МБ

16
Барлығы60


Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар
1. Ы. Алтынсариннің ағартушылық қызметі.

ұсынылатын єдебиет: [4], 1-10 бет, [7], 1-15 беттер, [8] 1-12 беттер.

2. Аударма ісінің пайда болуы және оның қазақ әдеби тіліне тигізген әсері

ұсынылатын єдебиет: [1], 3-20 беттер; [5], 15-35 беттер.

3. Абай Құнанбаев поэзиясының тілі – қазақ әдеби тілінің дамуындағы жаңа белес.

ұсынылатын єдебиет: [4], 23-37 беттер; [7], 39- 47 беттер.

4. 20-30 жылдардағы тіл, әліпби, орфографиялық саласында жүргізілген реформалар.

ұсынылатын єдебиет: [4], 55-70 бет. [13], 32-45 бет.

5. Қазақ әдеби тілінің кеңестік дәуіріндегі дамуына орыс тілінің тигізген әсер-ықпалы.

ұсынылатын єдебиет: [7], 53-77 бет, [9], 102-111беттер.Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности(ей)

050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандыќтарыныњ оќу ж±мыс жоспарынан кµшірме

Пәннің атауы Қазақ әдеби тілінің тарихы


Оқу түрі

Бақылау формасы

Студент жұмысының көлемі

Сағаттың курс және

семестр бойынша бөлінуіЕмт.

сынақ

К.ж

К.жұм.

ЕГЖ

бақ.жұм

Барлығы

Дәріс

Тәжірибе

С¤Ж

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

жалпы

Аудитор.

СӨЖ


Күндізгі

ЖОБ негізінде
6

90

30

60

6-семестр

6-семестр


15

15

60


Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

 1. Айдаров Ғ., Құрышжанов Ә., Томанов М. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. Алматы, 1970.

 2. Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории қазахского языка. Алма-Ата, 1959, 1997.

 3. Әбілқасымов Б. ХІХ ғ. 2-жартысындағы қазақ әдеби тілі. Алматы, 1982.

 4. Әуезов М. Қазақтың әдеби тілі туралы. // Әдебиет және искусство. 1951, №4.

 5. Балақаев М. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. Алматы, 1984.

 6. Балақаев М., Сыздықова Р., Жанпейісов Е. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы, 1968.

Ќосымша:

 1. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. Алматы, 1966.

 2. Жұбанов Е. Қазақтың ауызекі көркем тілі. Алматы, 1996.

 3. Жанпейісов Е. М. Әуезов «Абай жолы» эпопеясының тілі. Алматы, 1976.

 4. ХХ ғасырдағы қазақ әдеби тілі. Астана: Елорда, 2000.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет