Бағдарламасы семей 2013 алғы сөЗ 1Әзірленді «Стандарттау және құрылыс материалдарының технологиясы» кафедрасыменДата26.11.2018
өлшемі79.5 Kb.
#55429
түріБағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-X.1.ХХ/02-20__
ПОӘК

«Өнеркәсіптік биотехнология негіздері»

Студенттерге арналған пәнінің бағдарламасы

ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


050701 «Биотехнология» мамандығы үшін

«Өнеркәсіптік биотехнология негіздері» пәніненСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

АЛҒЫ СӨЗ
1ӘЗІРЛЕНДІ

«Стандарттау және құрылыс материалдарының технологиясы» кафедрасымен

Орындаушы _____________ 20 ж доцент Ж.К. МОЛДАБАЕВА

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Стандарттау және құрылыс материалдарының технологиясы » кафедрасының отырысында

Хаттама №___ «___» _______20 ж.
Кафедра меңгерушісі ____________ Ж.Х.КӘКІМОВА

2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №___ «___»_______20 ж.
Төрайымы ______________Ж.К.МОЛДАБАЕВА
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басылымға келісілді

Хаттама №___ «_____»________20 ж.
ОӘК Төрайымы _____________А.А.МОЛДАЖАНОВА
4 ЕНГІЗІЛДІ 31 қараша 2006ж. №1 басылым орнынына


Мазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды үлестіру

3 Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағаларды қою саясаты

7 Әдебиет1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛАР

1.1 Оқытушылар және пән туралы жалпы мағлұматтар

МОЛДАБАЕВА ЖАНАР КАЛИБЕКОВНА

«Стандарттау және құрылыс материалдарының технологиясы» кафедрасы

Байланыс мәліметтері: тел.35-46-02, оқу корпус № 9, кабинет № 315

Сабақ өткізу орны - № 301, 302, 307 аудиториялары

Берілген пән бойынша кредиттер саны 2


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны. Биологиялық объектілер биотехнологиялық өндірістің спецификалық компоненті ретінде. Биотехнологиялық өндірістің шикізаттық базасы. Культивирлеудің лабараториялық, өнеркәсіптік , жартылай өнеркәсіптік технологиялары. Мерзімді және үздіксіз культивирлеу (хемостат, турбидостат, оксистат). Биомасса және тіршілікәрекетті өнімдерді алу (метаболиттерді).Бірінші және екінші метаболиттер. Ақырғы өнімдерді бөліп алу және тазалау әдістері. Концентраттарды және жоғары тазаланған фармацевтикалық препараттарды алу. Дайын өнім түрлері. Мутантты, гибтидті және генді-инженерлі продуценттерді қолдану.

1.3 Пәнді оқыту мақсаты – биотехнология объектісі және биотехнологияның басқа бағыттары ретінде бірінші және екінші метаболиттерді алу технологияларының қазіргі кездегі мағлұматтарын түсіндіру.

1.4 Пәнді оқытудың негізгі мәселесі - оқытылатын пәнді мамандығы бойынша тәжірибеде қолдана алу.

1.5 Оқу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде студент келесілерді білу қажет:

- биологиялық объектілер метаболизімінің ерекшелігін және биотехнологиялық өндірісте қолданылатын шикізаттарға (субстраттарға) қойылатын талаптарды білуге,

- алған білімді биотехнологиялық зерттеулерде және пайдаланымда қолдана алуға,- стерильді жағдайды ұстау әдістерін, биомасса және метаболиттерді алу әдістерін білуге, өнеркәсіптік биотехнология туралы білімдерді игеруге міндетті.
1.6 Курстың пререквизиттері:

1.7 Курстың постреквизиттері:

  1. Курстың пререквизиттері:

   1. Биохимия,

   2. Микробиология и вирусология,

   3. Физиология (өсімдіктер және жануарлар),

   4. Малекулярлық биология,

   5. Биотехнологиялық құралдар,

   6. Клеткалық биотехнология
  1. Курстың постреквизиттері:

   1. Микроорганизмдер биотехнологиясы,

   2. Өсімдіктер биотехнологиясы,

   3. Жануарлар биотехнологиясы,

   4. Тағамдық биотехнология,

   5. Экологиялық биотехнология,

   6. Дипломдық жобалау.


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
2-ші Кесте

Тақырып атауы

Сағат саны

др

тжс

обөж

сөж

1

2

3

4

5

Кіріспе. Биотехнолгияның даму тарихы.

1

1
1

Технология түрлері.

1

1

1

1

Типтік сұлба және биотехнологиялық өндірістің негізгі стадиялары.

2

1

1

1

Биотехнологиялық өндіріс өнімдерінің классификациясы.

1

1

1

1

Биотехнологиялық өндірістің блок-схемаларын құрастыру.

1

1

1

1

Ферментация процессі. Негізгі сипаттамалар.

1

1

1

1

Микроағзаларды культивирлеу процессінің стехиометриясы.

1

1

1

1

Ферментация процессінің шикізаттары

1


1

1

1

Үздіксіз культивирлеудің тубулярлы және хемостатты процесстері.

1


1

1

1

Ферментация процесстерін масштабтау.

1

1

1

1

Биокатализ және Биотрансформация.

1

1

1

1

Культуральды сұйықтықтан биомассаны бөліп алу

1

1

1

1

Микроағзалар жасушашаларының дезинтеграциясы.

1

1

1

1

Өнімдерді бөліп алудың экстракциялық әдістері.

1

1

1

1


3 ПӘНДІ МЕҢГЕРУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Берілген пәнді меңгеруде және сабаққа дайындық кезінде студент сабаққа арналған әдістемелік сілтемелерді және берілген оқу әдістемелік комплекстағы көрсетілген әдебиеттерді қолдану керек.


4 КУРС ФОРМАТЫ

Семестр бойы студенттерге бағдарламаға сәйкес бөлімдері бойынша 15 сағат дәріс және оқу жоспарына сәйкес 15 сағат тәжірибелік сабақтар өткізіледі.


Курстың бөлігі семестр бойы студенттің өздік жұмысына бөлінеді. Өздік жұмысты келесі тәртіппен орындау ұсынылады. Курстағы әрбір тақырыпқа ұсынылатын әдебиеттерді оқып, теоретикалық дәйектемелерге аса тоқталмай, тек оқылатын сұрақтардың негізін түсініп, аса қиын және түсініксіз жерлерін белгілеу. Содан кейін материалды мұқият меңгеруге көшу: теоретикалық білімдерді, есте сақтауды қажет ететін негізгі мғлұматтарды игеру және жұмыс дәптерін бастау. Курсты оқу үрдісінде студент өткен материалды игеру мақсатында ОБӨЖ және СӨЖ (конспект немесе реферат түрінде) орындау қажет.
5 КУРС САЯСАТЫ

...............


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Студенттің үлгерімін тексеру ағымдағы бақылау, межелік және қорытынды бақылау арқылы орындалады. СМУ-де студенттердің білімін бақылау мен бағалау баллдық-рейтингілік жүйе бойынша жүзеге асырылады.Қорытынды бақылау студенттің әр сабақтағы жұмысының нәтижелерінен, рефераттарды қорғау нәтижелерінен, ОБӨЖ және СӨЖ орындауына байланысты және ауысша немесе тест арқылы өткізілетін емтихан бағаларынан жиналады. Қорытынды баға ағымдағы бақылау, межелік және қорытынды бақылауды бағалау баллдарының қосындысынан шығады.


Мадақтау баллдары (5б.)

- шығармашылық ізденуі ;

- оқу процессінде белсенді қатысқаны үшін;

- студенттік конференцияға қатысқаны үшін;

- ғылыми зерттеу жұмыстары мен мақалалар жазғаны үшін;

- жұмыста әмбебап оқу көздерін пайданғаны үшін.


Айып баллдары (5б.) алынады:

- материалдарды мезгілімен тапсырмағанда;

- жұмысты сапасыз орындаған жағдайда;

- сабақты босатқанда.7 ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгі

7.1.1 Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии. Бирюков В.В. – М.: КолосС, 2004. – 296с

Алматы.: 2003г. 450с.

7.1.2 Бейли ДЖ., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. В 2т.-М.: Мир, 1989.592с.

7.1.3 Бирюков В.В., Кантере В.М. Оптимизация периодических процессов микробиологического синтеза. –М.: Наука, 1985.292с.

7.1.4 Ферментация и технология ферментов / Д.Уонг, Ч. Коней и др.: Пер. с англ. /Под ред. К.А. Калунянца. М.: Легкая и пищевая промышленность,1983,336с.


7.2 Қосымша

7.2.1 Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды: Пер. с англ. /Под ред. В.Г. Дебабова. –М.: Мир, 1987. 412с.7.2.2 Яковлев Технология микробиологического синтеза. Л.: Химия, 1987.272с.

7.2.3 Мосичев М.С., Складнев А.А., Котов В.Б. Общая технология микробиологических производств. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 264с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет