Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37жүктеу 208.63 Kb.
Дата30.01.2018
өлшемі208.63 Kb.
түріБағдарламасы


Пәні бойынша оқыту Нысан

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Тарих және құқық факультеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы

050204 «Мәдениеттану» мамандық студенттеріне арналған
«Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН
Тарих және құқық факультетінің деканы

________ А.А.Акишев

20_ ж «____»________


Құрастырушы: аға оқытушы Уызбаева А.А. _______


Философия және мәдениеттану кафедрасы

050204 -Мәдениеттану мамандығының оқу нысандағы студенттеріне арналған «Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті»пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама « » ______ 200 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген

кафедра отырысында ұсынылған № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі_________________ Ахметова Г.Ғ. 2011 ж. « »______
Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011 ж. « » ______ № __ хаттама
ОӘК төрағасы________________ Н.И.Мошна 2011 ж. « »______КЕЛІСІЛГЕН

кафедра меңгерушісі _______________ Ахметова Г.Ғ. 2011 ж. « »______ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Оқытушы туралы мәлеметтер:

Уызбаева Анар Асанқызы - философия және мәдениеттану кафедрасының аға оқытушысы (дәріс және тәжриебе сабақтар);


Консультация уақыты: бейсенбі - 11.15 – 13.00 № 519 ауд.

Жалпы сағат саны – 180с. Оның ішінде: дәр.– 30с., тәж.. – 30с. ӨОЖ –120с.

Бақылау түрі –емтихан.
Пәннің мақсаты мен міндеттері

«Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті» өқу пәні бойынша типтік бағдарлама МЖБС сәйкес мәдениеттану бөлімінің студенттеріне арналып, кредиттік білім беру технологиясы негізінде құрастырылған. «Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті» өқу пәні бойынша типтік бағдарлама университеттердегі мәдениеттану және өнерзерттеуші бөлімдерінің бакалавриаттағы студенттерге арналған.Пәннің мақсаты – Қайта Өрлеу және Жаңа заман дәүірлердің динамикасын зерттеу, олардың типологиялық ерекшеліктерін қарастыру.

Пәннің міндеті:

 • студентерде мәдениеттің даму сатыларының ерекшеліктері туралы

білімін қалыптастыру;

 • осы сатылардың сапалы ерекшеліктерін түсіну. Олардың әр

қайсысының өзіндік «жүзі» бар, өзіне тән ерекше «заман рухы» бар, өзінің мәдени парадигмасымен, өзінің сана доминантасымен сипатталады;

 • адамзат прогрессіне қосқан әр сатының шынацы үлесі туралы білімді

тереңдету;

Студент білу керек:

 • Осы кезеңдер мәдениетінің негізгі жетістіктерін;

 • Осы кезеңдердің мәдениет мұраларын;

 • Әр кезеңнің кемеңгерлерін;

 • Әр кезеңнің құндылықтар жүйесін

Студент істей алу керек:

 • кезеңдердің мәселелерін анықтайтын теоретикалық негіздерін

құрастыратын базалық, түйінді түсініктемелермен қолдану білу;

 • Қайта Өрлеу мәдениетінің құндылықтарын түсіну;

 • Белгілі кезеңдердің мәдениетінің теоретикалық мәселелерінде

хабардар болу керек.

Пререквизиттер:

«Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті» пәнін табысты түрде меңгеру үшін келесі пәндермен таныс болу қажет: мәдениеттану, Ежелгі Шығыс мәдениеті, антика мәдениті, ежелгі әлем тарихы, орта ғасырлар тарихы.Постреквезиттер:

«Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті» өқұ пәні базалық курс ретінде оқытылады және келесі пәндермен тығыз байланысты: этика, эстетика, мәдениет теориясы, дінтану, философия, философия тарихы, өнер тарихы. Осы аталып кеткен пәндер студентті гуманитарлық ғылымның кеңістігіне еңгізеді, оқушының мәдениетті кең контекстінде қарастыру туралы білімін кеңейтеді, осы пәндер берілген пәндердің заттық объектілерімен байланыс орнатылады, тұлғалық дүниегекөзқаратығын және ойлаудың оптималды тану мен амалын дамытуға мүмкіндік туғызады және

диалог мәдениетін дамытады.

Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3 пәннің мазмұны

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

Зертх.

ОӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Италиядағы Қайта Өрлеу мәдениеті Италиядағы ренессанстық мәдениеттің пайда болу тарихи алғышарттары

2

2

-

8

2

XV ғ. Ренессанстік мәдениет: негізгі ерекшеліктері мен даму сатылары

2

2

-

8

3

Алғашқы қайта өрлеудің сәулет өнері мен бейнелеу өнері

2

2

-

8

4

XVI ғ. Италиядағы Қайта Өрлеу мәдениеті. Биік қайта өрлеу

2

2

-

8

5

Кеш Қайта Өрлеу мәдениеті

2

2

-

8

6

XV-XVI ғ. Аяғындағы Германия мәдениеті. Германиядағы гуманизмнің қалыптасуы.

2

2

-

8

7

Ғылым мен әдебиет дамуы

2

2

-

8

8

Өнер. Сәулет өнері

2

2

-

8

9

XV –XVI ғ.ғ.

Франциялық Қайта Өрлеуі2

2

-

8

10

XV-XVI ғасырлар аяғындағы Нидерландыдағы Қайта Өрлеу

2

2

-

8

11

XVII ғасырдағы Еуропа мәдениеті

2

2

-

8

12

Ағартушылық дәүірінің мәдениеті. Француз ағартушылығы

2

2

-

8

13

Неміс ағартушылығы

2

2

-

8

14

XVIII ғасырдың стилдік және жанрлік ерекшеліктері

2

2

-

8

15

XIXғасырдың батыссеуропалық мәдениеті. XIX ғ. аяғындағы батысеуропалық мәдениеттің жаңа бағыттары

2

2

-

8

Барлығы:

30

30

-

120


3.3 ПӘННІҢ ТӘЖІРИБЕЛІК МАЗМҰНЫ

Тәжірибе сабақтарының тізімі
Тақырып 1 Кіріспе. Италиядағы Қайта Өрлеу мәдениеті. Италиядағы ренессанстық мәдениеттің пайда болу тарихи алғышарттары

1 Ф.Петрарка (1304-1374) мен Дж. Бокаччо (1313-1375) жаңа дүниеге көзқарастың құрушы ретінде.

2 К.Салютати (1331-1406) тәрбие мен білім берудің міндеттері туралы, оның гуманитарлық пәндер комплексі.

3 Гуманистік идеялардың қалыптасуында Бруни, Пальмиери, Л.Валла, т.б., этикалық концепцияларының ролі.


Тақырып 2 XV ғ. Ренессанстік мәдениет: негізгі ерекшеліктері мен даму сатылары

1 Білім беру және тәрбиелеу саласында зиялыларға бағыттанудың көбейуы.

2 Педагогикалық мәселерге назардың күшейуы.

3 Жаңа педагогикалық идеялар.

4 Грек тілі мен латын тілін оқу, антикалық авторлардың шығармашылығын, университеттік білім беру саласында риториканы зерттеп оқу.
Тақырып 3 Алғашқы қайта өрлеудің сәулет өнері мен бейнелеу өнері

1 Кватрочентоның екінші кезеңіндегі кескіндеме дамуындағы шығармашылық мәнерлерінің көпшілігі. С. Боттичелли (1445-1510) және оның «Көктем», «Венераның тууы» деген жұмыстары.

2 А. Монтенья солтүстік итальяндық кескіндеме өнерінің ең белгілі өкілі. Портреттің кең тарағаны.

3 Кватроченто кезендегі Венеция мектебі және оның өкілдері: Дж.Беллини, В.Карпаччо, А.Мессина. Портрет өнерінің дамуы.

4 Жаңа итальяндық өнердің еуропаның басқа елдеріне тигізген ықпалы.
Тақырып 4 XVI ғ. Италиядағы Қайта Өрлеу мәдениеті. Биік қайта өрлеу

1 Кескіндеме өнерінің Венициан мектебі және оның өкілдері: Джорджоне, Тициан, Паоло Веронезе, Я. Тинторетто.

2 Чинквечентоның сарайлы мәдениеті. Өнерді саясаттық мақсатта қолдану.

3 Халықтық мәдениет. Қайта Өрлеу мәдениетінің басқа еуропалық елдеріне тигізген әсері.

4 Н. Макиавелли (1469-1527) саясат аймағындағы жаңартушысы.

5 Биік Қайта Өрлеудің әдебиеті: Л. Ариосто (1474-1533) поэзиясы және Б. Кастильоне (1478-1529) диалогтары.


Тақырып 5 Кеш Қайта Өрлеу мәдениеті

1 Театр. Трагедия мен комедия антикалық жанрлардың, әсіресе олардың сюжеттерін қайта өрлеуі.

2 Сарайлы театрларда пасторали жанрын құрастыру.

3 Халық театрында маска комедиясының пайда болуы. XVI ғ.

4 Музыкалдық өмір.
Тақырып 6 XV-XVI ғ. Аяғындағы Германия мәдениеті. Германиядағы гуманизмнің қалыптасуы.

1 Ульрих фон Гуттен (1488- 1523) тұтас орталанырылған мемлекет үшін, шіркеудің Римнен тәүелсіздігі үшін, гуманистік негізде дамитын мәдениет үшін күресші.

2 Ф. Меланхтон (1497-1560) Германиядағы білім саласындағы реформаторы. Реформация мен кітапбасушылық.

3 М.Лютердің «Жаңа өсиет»(1522) пен «Ескі өситетті»(1534) неміс тіліне аудару қоғамдық-мәдени өмірінде үлкен оқиға ретінде.

4 Лютер және оның 95 тезистері. 1524-1525 ж.ж. Геманиядағы шаруалар соғысы. 1555 ж. Аугбург келісімінің қорытындысы. Неміс княздіктерінің көбісінде протестантизмнің нығайтуы.
Тақырып 7 Ғылым мен әдебиет даму

1 Неміс әдебиеті, оның XVI ғ. ортасынан көтерілуі.

2 Шванки қалалық әдебиеттің көпшілікке ең танымды жанры.

3 Халық әдебиетінің дәстүрлері: «Доктор Иоганн Фауст туралы оқиға, әйгілі сиқыршы және дуашы», Агасфен деген «мәңгі жиһанкез» туралы баяндау.

4 Ганс Сакс (1494-1576) шығармашылығы бюргерлік идеалдарының әлпеті, сол замандағы тұрмыстық жағдайлар мен салттарының өрнектерінің шағылысуы.

5 Иоганн Фишарт (1546-1590) елірген, көркем сатирасының шебері.


Тақырып 8 Өнер. Сәулет өнері

1 Неміс бейнелеу өнерінің XVI ғ. ортасында және екінші жартысында төмендеуі.

2 Архитектура. XVI ғ. ортасынан ғибадат құрылыстардың қалпына келтіру мен құрылысы.

3 Зиялылар сәулет өнерінің дамуы: князьдік сарайлары, қала тұрғындарға жеке меншік ұйлер, ратушалар, қоймалар, цейхгауздар құрылысы. Кеш готикалық құрылымдардың ғимарат негізі ретінде ренессанстік формалармен декоративті оюмен байланыстыру.

4 Итальяндық үлгісімен жаңа типтік үйлердің құрылысы.

5 Декоративтік өнердің дамуы.

6 Музыкалдық мәдениеттің биік деңгейі.
Тақырып 9 XV –XVI ғ.ғ. Франциялық Қайта Өрлеуі

1 Сәулет өнері. Бейнелеу өнері. Италия жорықтарының жаңа архитектуралық түрлерінің игерудің рөлі. Сәулет өнеріндегі итальяндықтар әсерімен ұлттық дәстүрлің синтезі.

2 Сарай және ғимараттар құрылысы. Олардың функциональдык

маңызының өзгеруі. Мәдениеттің дамуындағы меценаттықтың рөлі.

3 Нидерландық дәстүрдің кескіндеме өнерге әсері, ондағы реализм

бағыты дамуы.

4 Франсуа Клуэнің портреттері. Қылқалам портретінің өркендеуі.

5 Мүсін өнеріндегі жетістіктер: Жан Гужон мен Жермена Пилонның

шығармашылығы. XVI ғ екінші жартысындағы реализм мен маньеризм күресі.
Тақырып 10 XV-XVI ғасырлар аяғындағы Нидерландыдағы Қайта Өрлеу

1 Ян ван Эйк ( 1380 – 1441) кескіндемедегі жаңа бағыттың негізін қалаушы: оның өнерінің готикалық дәстүрмен байланысты. Оның шығармашылық қаламынан ерекшеліктері.

2 Рогир ван дер Вейден ( шамасы 1400 - 1464) жүзжылдықтың ең ірі шебері ретінде.

3 Иероним Босх (шамасы 1460 - 1516). Оның шығармашылығындағы

ортағасырлық фольклордық түсініктердің көрінісі, олардың діни образдармен байланысы. Картиналардың философиялық мағынасы, ғаламның тылсымына байлауға ұмтылыс. Үлкен өзгерістерді алдын-ала сезу.

4 П. Брейгеля ( ок. 1525 – 1569 ) шығармашылығындағы уақыт рухы. Оның картиналардағы өмір философиясы және оның шығармалылығындағы халықтық тақырыбының орны.


Тақырып 11 XVII ғасырдағы Еуропа мәдениеті

1 Жаңаеуропалық сананың атеизмі.

2 Пантеизм мен деизм. Лейбництің «Алдын ала белгіленген гармониясы».

3 XVII ғ. рационалдықтың ақыл-парасаттық мінезі. Табиғи құқық теориясы.

4 Этикет өнері және оның XVII ғ. адамның өміріндегі атқаратын рөлі. 5 Еуропалық ағартушылық пен білім берудің шектілігі.

Еуропоорталық.


Тақырып 12 Ағартушылық дәүірінің мәдениеті. Француз ағартушылығы

1 Ш. Монтескьенің бостандық идеалы.

2 Вольтериандық.

3 Энциклопедистер.

4 Ж.Ж. Руссоның жаңа тәрбиелеу теориясы.
Тақырып 13 Неміс ағартушылығы

1 Кристофор Виланд және романдары: «Ағафон», «Абдериты»

2 И.Гете, Ф.Шиллердің әдеби мұрасы

3 Германиядағы синтиментализм (Ф.Клопшток)


Тақырып 14 XVIII ғасырдың стилдік және жанрлік ерекшеліктері

1 Ағылшын театры: Дж.Лило, Р.Шаридан. «Школа злословия». Театр реформасы. Д.Гаррииктің сахналық реализм.

2 Француз драматургиясы. Бомарші комедиясы.Француз комедиясы. П.Мариво.

3 Италияндық драматургия: К.Гольдони, К.Гицци.

4 Германиядағы «Буря и натиск» әдеби бағыты.

5 Англияның әдеби бағыты: Д.Дефо, Г.Филдинг. Крестиян поэзиясы.

6 Францияның музыкалық мұрасы: Ж.Рамо, А.Грети, К.Глюк
Тақырып 15 XIX ғасырдың батыссеуропалық мәдениеті. XIX ғ. аяғындағы батысеуропалық мәдениеттің жаңа бағыттары

1 Символизм.

2 Натурализм.

3 Импрессионизм.

4 Постимпрессионизм.

5 Театр.


3.4 ОҚУШЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

п/п

СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәрістерді қайталау

материалды бекіту

Ауысша тексеру

15

2

Тәжіриебелік сабақтарға дайындалу

тәжіриебелі

тапсырмалар

ды орындау


Есеп

35

3

Дәріс сабақтарға кірмеген материалдарды игеру

конспектер

Сурақтарға жауап беру

65

4

Бақылау шараларына дайындық.

МБ1, МБ2

Тест


5
Барлығы120


Оқушының өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

 1. XV ғ.ренессанстік мәдениеті: дамудың негізгі сатыларымен

өзгешеліктері.

[1- 22-45бб; 4- 35-48бб; 9- 36-50бб ]
 1. XVІ ғ. Италияның Қайта Өрлеу мәдениеті.

[5 -70-79бб; 7- 36-42бб; 9 - 39-50бб]


 1. Итальяндық Қайта Өрлеудің титандары, әлемдік мәдениетте алатын орны.

[3- 35-49бб; 5- 32-49бб; 7 - 36-49бб]


 1. Венециандық кескіндеме мектебі.

[5- 47-49бб; 6- 88-90бб; 24-26-30бб]


 1. Кеш Қайта Өрлеу мәдениеті

[2- 66-78бб; 3- 23-35бб, 6-26-28бб]


 1. XV-XVI ғ.ғ. аяғындағы Гемания мәдениеті.

[1- 13-25бб; 17- 24-29, 24-42-50бб]


 1. Қайта Өрлеу өнеріндегі антикалық мұрасы.

[6- 26-38бб; 24- 30-55бб, 26-40-46бб]


 1. Нидерланд мәдени дамуының өзгешелігі

[ 5- 30-38бб, 9 -30-40бб; 26 - 42-56бб]


 1. Нидерландтық Қайта Өрлеуі және оның ерекшеліктері.

[8- 26-35бб; 9- 58-62бб, 12-45-58бб]


 1. Француздық Қайта Өрлеуі және оның өзгешеліктері.

[2- 36-48бб; 7- 45-68бб, 22- 44-56бб]


 1. Жаңа замандағы Еуропа мәдениеті

[5-26-38бб, 6- 25-38бб; 9- 24-36бб]
12 Жаңа заманның жалпы сипаттамасы

[9-36-50бб, 12- 40-68бб]


13 Жаңа заманның тіршілік ету үлгісі мен материалдық өркениет.

[5- 36-58бб; 23- 36-43бб, 27-35-48бб]


14 Жаңа заманның әлем картинасы

[7- 26-38бб; 17- 45-58бб, 25-23-38бб]


15 Жаңа Заман өнерінің көркем стилдері.

[5- 36-58бб, 9-15-38бб, 23- 20-35бб;]


16 Барокко

[12-26-36бб; 7- 22-35бб, 27-18-29бб]


17 Классицизм

[1- 35-38бб; 5-32-39бб]


18 Ағартушылық дәүірінің парадокстары мен қайшылықтары. Ағартушылық дәүірінің «табиғилық адам»

[3- 45-58бб; 18-56-58бб]


19 Ағартушылық дәүірінің өнері

[2- 86-90бб; 8-40-58бб]


20 Дәүірдің соңғы прадоксы.

[4- 76-93бб; 6- 34-48бб]


21 Классика ғасырының еуропалық мәдениеті.

[3- 66-78бб; 14-25-36бб]


22 Ұлы ғасырдың ұлы философиясы.

[5-36-48бб, 8- 15-26бб]


23 Өнердің «алтын» ғасыры.

[5-36-48бб; 8- 15-26бб]


24 Адам заман шегінде.

[6- 36-48бб; 8-15-26бб, 28- 25-46бб]Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Всеобщая история искусств. В 6-ти т. М., 1956-1965.

 2. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1998.

 3. Гомбрих Э. История искусств. М., 1998.

 4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 2-х книгах. М., «Искусство», 1996.

 5. Исмаилова С.Т. История искусства. М., «Искусство», 1998.

 6. История зарубежного исскуства. 3-е изд. Доп. М., 1983.

 7. История искусства зарубежных стран. В 4-х т. М., 1982.

 8. История русского исскуства. В 3-х т., М., 1991.

 9. Энциклопедия живописи. М., 1997.

 10. Мастера изобразительного исскуства Казахстана. А., 1972

 11. ХХ век: история изобразительного исскуства Казахстана. А., 1978

 12. Т.В. Ильина. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2002.


Қосымша:

13 Авангард и русские источники Баден. Баден, 1993.

14 Андреев Л.Т. Импрессионизм. М., 1980.

15 Андреев Л.Т. Сюрреализм. М., 1972.

16 Арган Дж. История итальянского искусства. В 2-х т., М., 1990.

17 Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Луконин В.Т., Матье М.Э. и др. Искусство Древнего Востока// Памятники мирового искусства. М., 1968.

18 Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.

19 Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец ХIX - нач. ХХв. М., 1987.

20 Борьба тенденций в современном западном искусстве. М., 1986.

21 Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.

22 Зотов А.М. Русское искусство с древнейших времен до начала ХХ века. М., 1989.

23 Кантор А.И. Изобразительное искусство ХХ века. М., 1988.

24 Кантор А.И. и др. Искусство XVIII века. //Малая история искусств. М., 1977.

25 Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. М., 1989.

26 Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции.//Памятники мирового искусства. М., 1982.

27 Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции.//Памятники мирового искусства. М., 1970.

28 Лихачева В.Д. Искусство Византии (IV-XV вв.). Л., 1986.

29 Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. //Малая история искусств. М., 1974.

30 Сарабьянов Д. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М., 1989.

31 Семенова Т.В. Экспрессионизм и современное искусство авангарда. М., 1983.

32 Современное западное искусство ХХ век: Проблемы комплексного изучения. М., 1988.

33 Тюляев С.И. Искусство Индии. М., 1988.

34 Иконников А. Зарубежная архитектура. От «новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982.

35 История мирового искусства Изо и архитектура ХХ века. М., 1993.

36 Реализм и художественные искания ХХ века. М., 1989.

37 Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.

38 Акишев А.К. Иссык: Искусство саков Казахстана. М., 1978.

39 Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. Т.1., Т2. Л., 1970.

40 Медоев А.Г. Гравюры на скалах, Алматы, 1979.

41 Токтабаева Ш.Ж. Казахские ювелирные украшения. А., 1985.

42 Ибраев К.Т. Казахский орнамент. А., 1994

Курс жұмыстарының тақырыптар тізімі

1 Нидерланды және Фландрия мәдениеті

2 Француз Ренессанстің әдебиеті

3 Қайта Өрлеу кезеңдегі Испаниянің көркем мәдениеті

4 Германиядағы Қайта өрлеу мәдениеті

5 Қайта Өрлеу өнері

6 Импрессионизм - 19ғ-ғы көркем бағыты

7 Рококо мәдениеті

8 Барокко мәдениеті

9 Англиядағы Қайта өрлеу мәдениеті

10 Франциядағы Қайта өрлеу мәдениеті

11 XVғ. ренессанстік мәдениеті: дамудың негізгі сатыларымен өзгешеліктері.

12 XVІ ғ. Италияның Қайта Өрлеу мәдениеті.

13 Итальяндық Қайта Өрлеудің титандары, әлемдік мәдениетте алатын орны.

14 Венециандық кескіндеме мектебі.

15 Кеш Қайта Өрлеу мәдениеті

16 Қайта Өрлеу өнеріндегі антикалық мұрасы.

17 Нидерланд мәдени дамуының өзгешелігі

18 Француздық Қайта Өрлеуі және оның өзгешеліктері.

19 Жаңа замандағы Еуропа мәдениеті

20 Жаңа заманның жалпы сипаттамасы.

21 Жаңа заманның тіршілік ету үлгісі мен материалдық өркениет.

22 Жаңа заманның әлем картинасы

23 Жаңа Заман өнерінің көркем стилдері.Выписка из рабочего

учебного плана

специальности (ей)
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме
050204 «Мәдениеттану» мамаңдығы

Түскен жылы - 2006

«Қайта Өрлеу және Жаңа заман мәдениеті» пәні бойыншаОқу түрі

Бақылау формалар

Жұмыс көлемі

Сағаттарды курсты және семестр бойынша бөлу

5 семестр

6 семестр

емт.

сын.

кп.

кр.

Б.ж

барлығы

Дәр

Тәж.

лаб

Оөж

Дәр

Тәж

ОӨЖ


жал.

ауд

СӨЖ

1.

Күнд. жалпы

ОБН

55
180


60

1200

30

30

-

120Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет