Бақылау жұмыстарының тақырыптарыжүктеу 133.06 Kb.
Дата20.02.2018
өлшемі133.06 Kb.БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


 1. Эукариотты және прокариотты микроағзалар. Морфологиялық ерекшеліктері. Көбею тәсілдері.

 2. Mucor, Penicillium, Aspergillus туысына жататын мицелийлі саңырауқұлақтардың морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктері.көбеюі. Табиғаттағы және пайдалы заттарды өңдірудегі ролі.

 3. Трихофитондар, микроспорумдар және ахориондар дейтеромицетттер класына жататын өкілдері ретінде. Морфологиясы мен дамуының ерекшеліктері. Олардың суретін салыңыздар.

 4. Бактериялар. Негізгі формалары (схема түрінде көрсету). Грамоң және грамтеріс микробтардың, микоплазмалардың жасушалық қабырғасының ерекшеліктері. Бактерия жасушасының суретін салыңыз. Органоидерді көрсету қажет.

 5. Бактериялды жасушаның құрылысы. Капсула, спора және талшығының ролі. Бактериялардың көбеюі.

 6. Актиномицеттер – прокариотты микроағзалар. Морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктері. Көбеюі. Табиғаттағы және пайдалы заттарды өңдірудегі ролі.

 7. Микоплазмалар – прокариотты микроағзалар. Көбеюі. Құрылысы. L-пішінді бактериясының ерекше белгілері.

 8. Ашытқы саңырауқұлақтары. Табиғатта алатын орны. Морфологиялық сипаттамасы. Көбеюі. Ақуыздарды алуда пайдалану.

 9. Риккетсиялар – прокариотты микроағзалар. Сипаттамасы, құрылысы, ерекшеліктері.

 10. Прокариотты және эукариотты микробтардың спораларының құрылысы, орналасуы және маңызы. Микробтардың споралы және аспоралы түрлеріне мысал келтіру. Бацилла мен клостридийдің суретін салу.

 11. Микроағзалардың генетикасы. Мутациялық өзгерістер. Осы өзгерістерге әкелетін сыртқы орта факторлары. Практикалық маңызы.

 12. Микроағзалардың өздерімен және басқа тіршілік иелерімен қарым-қатынасы. Симбиоз, антагонизм және басқа да түрлері. Осы құбылыстардың практикада қолданыс табуы.

13.Сыртқы ортаның физикалық факторларының микробтарға бактериоциттік және бактериостатикалық әсерін көрсете отыра келтіретін әсері. Практикалық маңызы.

14.Сыртқы ортаның химиялық факторларының микробтарға бактериоциттік және бактериостатикалық әсерін көрсете отыра келтіретін әсері. Практикалық маңызы. 1. Микробиологиялық процестерді реттеуге сыртқы орта факторларын пайдалану. Биоз, анабиоз, абиоз, ценоанабиоз тәсілдеріне негізделген консервлеу тәсілдері.

 2. Саңырауқұлақты табиғаты бар антибиотиктер, олардың патогенді микробтарға әсер ету механизмі.

 3. Бактериалды табиғаты бар антибиотиктер (актиномицеттер, бактериялар, бациллалар өндіретін).
 1. Жануар табиғаты бар антибиотиктер және олардың әсері.

 2. Фитонцидтер және олардың микробтарға әсері. Фитонцидтерді зиянды микрофлорамен күресуде пайдалану.

 3. Азотты органикалық заттардың минерализациясы (аммонификация). Қоздырғыштары, процестің химизмі. Ауылшаруашылық өнімдердің бұзылуының алдын алу тәсілдері.

 4. Азотты органикалық заттардың аммонификациясы (ақуыздарды, амин қышқылдарын, мочевина, нуклеин қышқылдарын). Қоздырғыштары. Топрыақта өтетін процестерді реттеу тәсілдері. Бөлме микроклиматына әсері.

 5. Нитрификация. Қоздырғыштары. Процестің химизмі. С.Н. Виноградскийдің еңбектері. Жануарлар қоқысын сақтауда және жер өңдеудегі бұл процестердің оң және теріс жақтары.

23.Денитрификация. Тура денитрификацияның қоздырғыштары, олардың сипаттамасы. Процестің химизмі. Маңызы.

 1. Прокариотты микроағзалардың негізгі топтары және олардың ерекше белгілері. Мысал.

 2. Жасуша құрылымы жоқ микроағзалар. Мөлшерлері, пішіндері, құрылымы, репродукциясы, зерттеу тәсілдері.

 3. Қоректену – зат алмасудың негізгі функцияларының бірі ретінде. Қоректенудегі ферменттердің ролі. Олардың негізгі қасиеттері. Микробтардың қоректі заттарға қажеттіліктері.

 4. Көміртекті сіңіру бойынша микробтардың қоректену типтері. Қоректі заттардың жасушаларға түсу механизмі.

 5. Қоректену тәсілі және энергия көзі бойынша микробтардың жіктелуі. Мысалы. Осы физиологиялық көрсеткіштерінің практикада қолданысы. Хемосинтездің мәні.

 6. Микробиардың энергияны алуы тәсілі бойынша жіктелуі. Тыныс алу және ашу түрлері. Мысал. Осы процестердің практикалық қолданысы. Л. Пастермен ашу процесі табиғатының ашылуы.

 7. Микроағзалардың ферменттері және орналасуы, қасиеттері. Зат алмасудағы ролі. Микроб ферменттерін халық шаруашылығында пайдалану.

 8. Ферменттердің жіктелуі. Экзо- және эндоферменттер. Микробты табиғаты бар ферменттерді халық шаруашылығында пайдалану.

 9. Микробтардың өсуі мен көбеюі. Оптималді жағдайларда микроб культураларының өсу фазалары. Микробтар өсуін реттеу тәсілдері.

 10. Микробтарды культивациялау. Микроағзаларды биологиялық белсенді заттар: антибиотиктер, дәрумендер, ферменттер және т.б. алуға пайдалану.

 11. Микроағзалардың генетикасы. Фенотиптік өзгерістер. Осы өзгерістерге әкелетін сыртқы орта факторлары. Практикалық маңызы.

 12. Стерилизация, пастеризация, дезинфекция. Дизинфекциялаушы заттар тобының негізгі сипаттамасы. Халық шаруашылығында пайдалану.

 13. Микробтардың түрлі орта жағдайларына бейімделуі (капсула, спора, талшықтары, көбею жылдамдығы, антибиотикалық белсенділігі, токсигенділігі, антигенділігі, пигменттүзушілігі және т.б,).

 14. Көміртек қосылыстарын алмасуындағы микроағзалардың ролі. Органикалық заттардың синтезі. Көміртектің аэробиы жағдайларда алмасуы. Табиғаттағы ролі мен практикалық маңызы.

 15. Көміртекті қосылыстардың табиғатта алмасуы. Органикалық заттардың синтезі. Көміртектің анаэробиы жағдайларда алмасуы. Ашу процесі. Табиғаттағы ролі мен практикалық маңызы.

 16. Жасуынықтың (клетчатка) ыдырауы. Процестің химизмі. Анаэробты және аэробты микробтар. Жануарлар ағзасындағы маңызы, табиғаттағы ролі.

 17. Сүтқышқыл ашу процесі. Химизм. Гомоферментативті, гетероферментативті ашу, қоздырғыштары, олардың морфологиялық ерекшеліктері. Маңызы.

 18. Сүтқышқыл, пропионқышқыл ашу. Қоздырғыштары, олардың морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктері. Қоздырғыштардың дәрумендер синтезіндегі ролі.

42.Майқышқылды және ацетонбутилді ашу процестері. Химизм. Қоздырғышының морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктері. Л. Пастердің жұмыстарының маңызы.

 1. Спирттік ашулар. Химизм. Қоздырғышының морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктері. Халық шаруашылығындағы маңызы.

 2. Микробиологиялық жолмен сірке, лимон, қымыздық және басқа да қышқылдарды алу жолдары. Қоздырғышының морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктері. Процестерді халық шаруашылығында пайдалану.

 3. Сүтқышқыл өнімдерін алу. Қоздырғыштың сипаттамасы. Сүтқышқыл ашуды белсендіретін жағдайлар. Тұрмыста және өндірісте пайдалану.

 4. Микроағзалармен молекулярлы азотты фиксациялауы. Қоздырғыштары, олардың сипаттамасы. Жерөңдеуде азотфиксаторларды пайдалану.

 5. Микроағзалармен күкірт қосылыстарының алмастыруы. Қоздырғыштары, олардың сипаттамасы. Табиғаттағы ролі мен бөлме микроклиматына әсері.

 6. Топырақ микробиологиясы. Түрлі топырақтардың микробтық ценоздары. Топырақта инфекциялық ауру қоздырғыштарының тіршілік әрекеттерінің сақталу мерзімі (мысал).

 7. Ризосфера микрофлорасы (тамыр, тамырмаңы). Сандық және сапалық құрамы. Тамыржеміс өнімдерін сақтау кезінде микробиологиялық процестерді реттеу тәсілдері.

 8. Су микрофлорасы. Судың түрлі зоналарындағы микробиологиялық процестер. Таза судың санитарлық көрсеткіштері (жалпы микроб саны, коли-титр, коли-индекс).

 9. Консервадағы ет тағамдарының микрофлорасы. Оларды зақымдаудағы негізгі көздері мен алдын алу шаралары.

 10. Май микрофлорасының сипатамасы, майда микрофлораның даму жағдайлары мен оны сақтаудағы беріктілік.

 11. Сүт микрофлорасының даму фазалары. Бактерицидті фазасының ролі. Оның ұзақтылығы неге байланысты.

 12. Балмұздақ микрофлорасының сипаттамасы, оның көздері, микрофлора көлемін азайтуға бағытталған күресу шаралары.

 13. Жұмыртқалардың бүліну, қоздырғыштарының сипаттамасы.

 14. Микроағзалар табиғаты бар ұн мен қамырдың бұзылуы, қоздырғыштарының сипаттамасы.

57. Шараптардың бұзылуына әкелетін микроағзалар және олардың сипаттамасы.

 1. Микроағзалар табиғаты бар сыраның бұзылуы. Қоздырғыштарының сипаттамасы.

 2. Туберкулёз. Қоздырғышының сипаттамасы. Аурудың қысқаша белгілері, малды сойғаннан кейінгі мүшелер мен ұлпалардағы өзгерістер. Туберкулезбен зақымданған ет пен кеспелік өнімдердің санитарлық жағдайы.

 3. Микроағзалар табиғаты бар консервлердің бұзылу түрлері және олардың санитарлық жағдайы.

 4. Ку-лихорадка. Қоздырғышының сипаттамасы. Малды сойғаннан кейінгі мүшелер мен ұлпалардағы өзгерістер. Ауру кезіндегі санитарлық шаралар.

 5. Бактерияларды пайдалануға негізделген ашу процестерінің микробиологиясы (сүт қышқылының, ацетон-бутилді, сірке қышқылының өндірісі).

 6. Тағам токсикоинфекциясы және токсикоздар туралы түсінік. Қоздырғышының сипаттамасы. Алдын алу шаралары.

 7. Ет және кеспе өнімдерінің микроағзалармен зақымдану жолдары (малдың тірі және сойғанан кейінгі) мен көздері. Алдын алу шаралары.

 8. Ящур. Қоздырғыштың сипаттамасы. Осы аурумен ауырған малдардан алынған ет пен кеспе өнімдерін залалсыздандыру тәсілдері.

 9. Тоңазатқыш камерасының микробтық зақымдаудың көздері. Тоңазатқыш микрофлорасының сипаттамасы және азық-түлік сапасына әсері: алдын алу шаралары мен күрес жолдары.

 10. Жануар ағзасының микрофлорасы (тері жабындысы, ішек-қарын жолдары, кілегей қабатының және т.б.), оның мал сою уақытында етті зақымдаудағы маңызы.

 11. Шұжық және қақталған өнімдердің микрофлорасы, пайда болу жолдары, практикалық жолмен болдырмау жолдары.

 12. Бруцеллёз. Адамға жұғу жолдары. Бруцеллёздің сипаттамасы. Аурудың қысқаша белгілері, малды сойғаннан кейінгі мүшелер мен ұлпалардағы өзгерістер. Бруцеллезбен зақымданған ет пен кеспелік өнімдердің санитарлық жағдайы.

 13. Тағам токсикоинфекциясы. Тағам токсикоинфекциясына әкелетін сальмонелла тобының сипаттамасы. Ет пен ет өнімдерін осы микроағзаларды тапқан уақытында қалай пайдаланады.

 14. Щұжық өнімдерін бүлдіретін микроб түрлері. Қоздырғыштардың сипаттамасы. Шұжықтардың әр түрінің бүлнуіндегі өнімге деген санитарлық баға.

 15. Сібір жарасы қоздырғышының сипаттамасы. Аурудың қысқаша белгілері. Мүшелер мен ұлпаларда болатын негізгі өзгерістер. Сібір жарасымен зақымданған өнімдердің санитарлық жағдайы мен алдын алу шаралары.

 16. Тағам токсикоздары. Адамдардың улануына әкелетін токсигенді стафилококктар мен стрептококктардың сипаттамасы. Алдын алу шаралары.

 17. Тұздау мен қақатау арқылы ет және ет өнімдерін консервлеудің микробиологиялық негіздерін көрсетіңіз.

 18. Шошқа рожасы мен листериоз. Қоздырғышының сипаттамасы. Аурудың қысқаша белгілері, малды сойғаннан кейінгі мүшелер мен ұлпалардағы өзгерістер. Зақымданған ет пен кеспелік өнімдердің санитарлық жағдайы.

 19. Сапа қоздырғышының сипаттамасы. Осы аурумен зақымданған ет пен басқа өнімдерді асқа қолдануға бола ма, неге?

 20. Ішек өнімдерінің микробты бүліну түрлері. Қоздырғышының сипаттамасы. Санитарлық бағасы мен алдын алу жолдары.

 21. Бактериалды табиғаты бар сүттің бүлінуін сипаттаңыз.

 22. Зең саңырауқұлақтарының сүт өнеркәсібіндегі ролі.

 23. Сырдағы микробиологиялық процестердің динамикасы. Сырдың дәмін қалыптастыруда қандай микроағзалар қатысады. Сырдың пісуінің ерекшеліктері мен мәнін көрсетіңіз.

 24. Майдың көгеруімен күрес жолдары.

 25. Сүттің микрофлорасының құрамына енетін микроағзалар және олардың қайсысы өндіріс жағынан құнды да, техникалық жағынан зиянды.

 26. Тәттіқаймақты майдың өндірісіндегі микроағзалардың ролі, май микрофлорасының көздері.

 27. Сүтті сақтау кезінде микробиологиялық процесстер қалай дамиды; сүт микрофлорасының сандық және сапалық құрамына сақтау температурасының әсері.

 28. Сүтқышқыл өнімдері мен майға арналған ұйытқыштың құрамы. Өнімнің қалыпты сапасын қамтамасыз ететін процестер қоздырғыштарының қасиеттері.

 29. Сүтті бактериалды зақымдануды анықтау тәсілдері, пастерленген сүттің қалдық микрофлора % қалай анықталады.

 30. Балмұздақ микрофлорасының көздері. Балмұздақ микробиологиялық құрамынақойылатын стандарт талаптары.

 31. Сүтті пастерлеу тәсілдері. Пастерлеудің тиімділігіне бактериологиялық бақылау. Пастерленген сүттің қалдық микрофлорасына сипаттама.

 32. Қант қосылған қайнатылған сүттің бүлінуі және осы қоздырғыштарының сипаттамасы.

 33. Сырдың бүлінуі, осы бүлінулерге әкелетін микроағзалардың сипаттамасы.


Бақылау жұмысы сұрақтарының номері


Шифрдің

соңы санының алдындағы сан


Шифрдің соңғы саны

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0


1, 42, 66

3, 41, 65

2, 43, 67

5, 44, 68

4, 45, 69

6, 47, 70

10, 48, 61

9, 47, 62

7, 50, 63

8, 49, 64

1


12, 33, 90

11, 34, 89

13, 31, 88

14, 32, 87

16, 56, 86

15, 36, 85

20, 40, 81

17, 37, 84

19, 38, 83

18, 39, 82

2


29, 42, 81

30, 41, 82

22, 43, 83

23, 44, 85

24, 45, 85

25, 46, 87

26, 47, 88

27, 48, 89

28, 49, 84

21, 50, 90

3


5, 33, 82

46, 35, 83

3, 31, 82

2, 34, 84

1, 26, 85

10, 57, 86

9, 38, 87

8, 39, 88

7, 40, 89

6, 32, 90

4


24, 52, 69

22, 51, 70

23, 54, 67

21, 53, 66

25, 56, 85

26, 57, 64

27, 55, 62

28, 58, 61

29, 60, 68

30, 48, 78

5


11, 60, 71

14, 59, 72

13, 58, 73

12, 57, 74

15, 46, 75

16, 55, 76

17, 54, 77

18, 63, 78

20, 52, 79

19, 51, 80

6


21,54, 70

22, 53, 61

23, 52, 62

24, 51, 63

25, 55, 64

26, 56, 65

27, 58, 66

28, 59, 67

29, 60, 68

50, 57, 69

7


3, 40, 61

4, 39, 72

1, 38, 74

2, 37, 73

5, 36, 68

7, 35, 75

8, 34, 76

10, 33, 77

6, 32, 65

9, 31, 64

8


10, 49, 88

17, 46, 89

14, 43, 82

11, 41, 60

19, 58, 81

16, 45, 83

13, 42, 84

12, 44, 86

15, 67, 87

18, 52, 89

9


9, 60, 74

6, 59, 81

5, 58, 84

3, 57, 83

7, 54, 82

2, 52, 88

1, 51, 85

4, 55, 87

8, 53, 86

10, 56, 90

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет