Бекітемін қаржы-экономикалық факультеттің деканы Т. Я. Эрназаров 200 ж Құрастырушы: э.ғ. к,доцент Рахимова С. А. Экономика және кәсіпорындағы басқару кафедрасы Әдістемелік нұсқаулықжүктеу 177.49 Kb.
Дата02.09.2018
өлшемі177.49 Kb.

Әдістемелік нұсқаулықты Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.2/05

БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономикалық факультеттің деканы

_____________ Т.Я.Эрназаров

200_ж «___»_________


Құрастырушы: э.ғ.к,доцент ________________ Рахимова С.А.

Экономика және кәсіпорындағы басқару кафедрасы

Әдістемелік нұсқаулық

курстық жұмысты орындауға арналған


«Бизнесті ұйымдастыру» пәні бойынша 050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған


Кафедра отырысында ұсынылған

200__ж. «_____»______________, №__хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________ С.К. Кунязова

(қолы)
ӘК құпталған Қаржы–экономикалық факультеті

200__ж. «____»______________, №____хаттама


ӘК төрағасы_________________ Л. А. Сидорова


(қолы)

Әдістемелік нұсқаулық Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/05


Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті
Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы

Әдістемелік нұсқаулық

курстық жұмысты орындауға арналған


Бизнесті ұйымдастыру пәні бойынша

050507 «Менеджмент» мамандығының

студенттеріне арналған

ПавлодарКіріспе

«Бизнесті ұйымдастыру» пәні бойынша курстық жұмыс 050507 «Менежмент» мамандығының студенттерімен орындалады.

Студенттер пәннің оқу нәтижесінде білуге міндетті: кәсіпкерлік ұйымдық-құқықтық формалары, Қазақстан Республикасындағы кәсіпкердің қызметің реттейттін негізгі заңдар, компанияның қызметінің бизнес-жоспарлау, бизнес ұйымдастрыруының қаржы жағдайлары, Қазақстанда лизинг пен факторингті дамыту, шағын, орта және ірі бизнесті ұйымдастыру, банкроттық және фирмаларды жою, реабилитациялық қызметтерді қолдану,шетелдерде шағын кәсіпкерлердің дамуы.

Студенттер пәннің оқу нәтижесінде істеу білу керек: кәсіпорынның рационалдық өндірістік құрылымын құрастыру, нәтижелі экономикалық даму үшін кәсіпкерлік қызметінің ұйымдастыру және қызмет етудегі дұрыс шешім қабылдау, ситуациялық талдау жасау, белгісіздік пен тәуекел жағдайда экономикалық және ұйымдық шешімдерді қабылдау.

«Бизнесті ұйымдастыру» пәнін оқу менеджерларды дайындауының негізі болып келеді.

Курстық жұмыстың мақсаты - студенттерді бизнесті және өз ісін ұйымдастыру саласында теориялық және тәжірибелік біліммен қаруландыру және оларда кәсіпкерлік қызметтің басты бағыттары бойынша білім кешендерін қалыптастыру және бизнес жоспар жасауда тәжірибелік дағдыларды иеленуге көмектесу.

Курстық жұмыстың түсініктеме хатында сурет, кесте мен экономикалық есептер болуы қажет.

Курстық жұмысты дұрыс орындау үшін студенттер «Бизнесті ұйымдастыру» пәннен сабақ беретін оқытушыға жолығу керек.

Курстық жұмыс оқытушыға тексеріске тапсырылады. Тексеріп болғасын оқытушы курстық жұмысты қорғау үшін допуск береді. Қорғағасын баға қойылады.

Курстық жұмыс жұмысты орындайтын бекітілген графигіне сәйкес дайындалады.

Курстық жұмыстың тақырыбы студентпен тандалып оқытушымен келісіледі.

1 Курстық жұмысты орындайтын құрылым
Өздік зерттеудің тақырыбын тандағасын студент курстық жұмыстың жоспарын, құрылымын, мазмұнын, кезеңдерін жасайды.

Курстық жұмыстын жоспары оқытушымен бекітіледі де қол қойылады.

Курстық жұмыстың көлемі төменде көрсетілген деңгейде болуы шарт.

Кіріспе (3 бет)

1 Теоретикалық бөлім 10 (б.)

1.1


1.2

2 Талдау бөлімі 10-12 (б)

2.1


2.2

2.3


3 Ұсыныстар және мәселелерді шешетін жолдарын көрсететін бөлім 5-6 (б)

3.1


Қорытынды (2 б.)

Қолданылған әдебиеттер тізімі


Курстық жұмысты орындау барысында тандалып алынған тақырыптың өзектілігіне бола назар аударған жөн.

Теоретикалық бөлімде – аталған тақырыптың жалпы сипаттамасы ғылыми негізде көрсетіліп, ондағы көрсеткіштер талдау арқылы дәлелденіп орындалады.

Талдау бөлімінде нақты кәсіпорын – занды тұлғаның мысалында фактілерді зерделеп, салыстыру арқылы айырмашылықтар және жетістіктер мен кемшіліктерді ажыратады.

Талдаудың нәтижесінде кәсіпорында жоспарлау жүйесін жетілдіру, табысшылықты арттыру, оң тиімділікке қол жеткізу мүмкіндігін қарастырылады.

Ұсыныстар және мәселелерді шешетін жолдарын көрсететін бөлімде студент мәселелерді көрсетіп, қарастырып, оларды шешетін өз пікірлерін және ұсыныстарын жасайды.

Қорытынды бөлімі – курстық жұмыстың маңыздылығы мен өзектілігін айшықтайды, ерекше жағдайда ұсыныс жасау көзделеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімінде – курстық жұмыстың маңызыдылығын айқындайтын нақты деректерді көрсете білетін оқу құралдар, құқықтық нормативтер, заңнамалық актілер кіреді.

2 Курстық жұмысты орындау кезеңінің уақыт бөлісі
Курстық жұмысты орындау оған жұмсалатын уақытты белгілі кезеңдерге бөлумен анықтаған жөн.

050507 «Менеджмент» мамандығы бойынша жалпы орта білім беру негізінде күндізгі оқу түріндегі 2007 жылы түскен студенттерге жалпы көлемі 30 сағат

Орындау кезені

Уақыт (сағатпен)

Тақырыпты таңдау

1

Әдебиетті қарастыру, зерттеу объектілері мен деректер туралы ақпараттар жинау

2

Әдебиеттерді оқу

3

Жұмыс жоспарын құру

1

Кәсіпорынның құжаттары, оларды таңдау мен өндеу, ақпараттар алу

5

Курстық жұмыстың мәтіндерін оқытушыға таныстыру мерзімі

10

Курстық жұмыстың анықтамалық жазбаларын құрастыру

5

Курстық жұмысты қорғау

3


3 Курстық жұмыстардың тақырыптары:

1 Өнімдерді шығаратын және қызмет көрсететін жаңа кәсіпорынның құрылуы:

- ұйымасыру-құқықтық формасы;

- кәсіпорынды тіркеу;

-кәсіпорынның жарығы;

-орналасқан жерді тандау;

-қызметтін мақсаттары мен пәні;

-экономикалық стратегияның негізгі бағыттары;

-негізгі және айналым қорлары;

-еңбек ресурстары мен еңбек ақысы;

-баға қалыптасуы мен өндіріс шығындары;

-салықтар;

-ақша айналымының жоспары;

-күткен кіріс;

-жобаны жасаған кездегі баланстық есеп.

2 Құқықтық реттеу және тұтынушының құқығын қорғау:

-мемлекеттік қатысуының алғышарттары мен жағдайлары;

-еңбек шарты;

-тарфтік келісім;

-тұтынушының құқығын қоргау бойынша комитет.


3 Кәсіпкерліктің қаржылық қамтамасыз ету:

-ішкі және сыртқы қаржыландыру;

-кәсіпорындағы капталдың қажеттілігін анықтау;

-өзінің қаражат негізінде қаржыландыру;

-актив пен пассивті, жарғылық қорды жоспарлау.

4 Өнімдерді шығаратын кәсіпкердің қызметінің ұйымдастырылуы

-жаңа кәсіпорынның құрылуының тәртібі;

-жаңа кәсіорынды басқару;

-өңдірістік процесс және оның негізгі кезеңдері;

-өңдірістік процессті басқару.


5 Кәсіпкердің құпиясы және оны қорғайтын әдістері:

-кәсіпкердің құпиясының түрлері;

-кәсіпкердің құпиясын құрайтын мәліметтер;

-қарастырылған кәсіпорында құпияны қорғау.


6 Кәсіпкерлердің бәсекелестігі:

-кәзіргі жағдайда бәсекелестіктің дамуы;

-мемлекеттік монополияға қарсы реттеудың жүйесі;

-кәсіпкердің ағымдағы стратегиясы.


7 Кәсіпорынның маркетингтік жоспар:

-кәсіпорындардың мүмкіншіліктерін зерделеу;

-тұтынушыларды зерделеу;

-фирманың маркетингтік басты стратегиясы.


8 Кәсіпорынның тауарлық стратегиясы:

-тауарлардың маңызы;

-тауарлардың негізгі ерекшеліктері;

-жасап шығарған тауарлардың талдауы;

-тауарлардың өмірлік циклді жоспарлау;

-кәсіпорындағы тауарлардың стратегиясы.


9 Кәсіпкердің тәуекелі:

-кәсіпкердегі тәуекел;

-кәсіпкердің тәуекелін төмендету;

-тәуекелді бағалайтын әдістері

-нақты кәсіорындағы тәуекелдерді төмендететін нәтижелі шешімдер.
10 Кәсіпорындардың шаруашылық байланыстары:

-шаруашылық байланыстар;

-несиелік мекемелерге берілетін қызметтер;

-сақтандыру фирмаларға берілетін қызметтер.


11 Бизнесті басқару:

-өңдірісті басқару;

-персоналды басқару;

-инновацияларды басқару;

-қаржылық қызметті басқару.
12 Иновациялық кәсіпкерлік:

-жаңалық нарықтын механизм мен функциялары;

-инновациялардың экономикалық және әлеуметтік бағаларын алатын әдістері;

-инвестициялаудың негіздері мен нновацияларды ұйымдастыру.


13 Франчайзинг:

-серіктесті байланыстардың және іскерлік ынтымақтастықтын формалары ;

-франшизаның шарты;

-қаржылық артықшылықтары.


14 Лизинг:

-лизингтін ұғымы мен түрлері;

-лизинг шарты;

-лизингтін екі жобаның бабалауы.


15 Шағын кәсіпорындағы кәсіпкердің қызметі:

-шағын кәсіпорынның мазмұны мен міндеттері;

-шағын кәсіпорындағы экономикалық қызметінің мінездемесі;

-шағын бизнестін мемлекеттік қолдауы;

-шағын кәсіпорындағы бухгалтерлік есептін ерекшеліктері;

-шағын бизнестін мәселелері және оларды жоятын жолдары.


16 Қаржы саласындағы кәсіпкерлік:

-қаржылық институттар;

-банкты ашу үшін құжаттардың жасау және мазмұны;

-банктін ұйымдастыру құрылымы;

-банк беретін қызмет;

-шарттардың және салымдардың кепілдігі;

-банк қызметіндегі мемлекеттік қатысы.
17 Кәсіпкердің схемалардын құрастырылуы:

-іскерлік жобалаудың мазмұны;

-кәсіпкердің схемалары.
18 Консалтингтік фирманың құрылуы:

-құрылтай құжаттары;

-фирманың ұйымдастыру құрылымы;

-кленттермен шарттары;

-фирма мен оның қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері

-консалтингтік фирманың қаржылық сұрақтары.


19 Кәсіпорынның даму стратегиясы:

- кәсіпорындағы стратегиялық басқару;

-кәсіпорынның дамустратегияның түрлері;

-кәсіпорынның дамустратегиясын тандау.


20 Бизнестағы инновациялық қызмет:

-инновацияларды топтастыру;

-инновациялық кәсіпорындағы венчурлік капитал;

-нновациялық процесстердің әлеуметтік нәтижесін бағалау.


21Кәсіпорынның инфрақұрылымы:

 • Ұйымдастырудын іскерлік саласы;

 • макроорта.

Курстық жұмыс 30 парақ көлемінде болу керек. Курстық жұмыс әдістемелік нұсқаулар және стандарт бойынша дайындалады. Оқытушы тексеріп болғасын қорғауға допуск жасайды. Курстык жұмысты қорғап болғасын баға қойылады. Курстық жұмысты бекітілген комиссияның алдында қорғайды.


4 Курстық жұмысты бағалайтын критерийі:
-теориялық бөлімді толық қарастыру;

-шетелдік тәжірибені зерделеу;

-тақырып бойынша толық талдау жасау;

-мәселелерді анықтау;

-пікірлерді және ұсыныстарды жасап көрсету.

Осы критерий бойынша студенттер егер барлығын қарастырып орындаса онда курстық жұмыс жүз пайызға бағаланады.050507 «Менеджмент» мамандығының студенттерінің күндізгі оқу түріндегі «Бизнесті ұйымдастыру» пәні бойынша курстық жұмысты орындау кестесі


п/п

КЖ бөлімдерінің атауы

Апталар
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Тақырыпты таңдау

X2

Әдебиетті қарастыру, зерттеу объектілері мен деректер туралы ақпараттар жинау
X

X

3

Әдебиеттерді оқу


X

X4

Жұмыс жоспарын құру
X
5

Кәсіпорынның құжаттары, оларды таңдау мен өндеу, ақпараттар алуX

X


6

Курстық жұмыстың мәтіндерін оқытушыға таныстыру мерзімі

X7

Курстық жұмыстың анықтамалық жазбаларын құрастыру
X
8

Курстық жұмысты қорғауX

X

XҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

 1. 1 Закон РК от 11 декабря 1990 год “О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательств в РК”

 2. 2 Закон РК от 4 июля 1992 года “О защите и поддержке частного предпринимательства” - Алматы, 1992

 3. 3 Закон РК от 31 января 2006 года № 124 – 111 «О частном предпринимательстве» - Алматы, 2006

 4. 4 Закон РК “Об индивидуальном предпринимательстве ” от 19 июля 1997 года № 135-1

 5. 5 Указ Президента РК, имеющий силу закона “О хозяйственных товариществах ” от 2 мая 1995 года № 2255

 6. 6 Закон РК “О комплексной предпринимательской лицензии” – Алматы, Юрист, 2003

 7. 7 Гражданский кодекс РК – Алматы, 1994

 8. 8 Кодекс РК “О налогах и других платежах в бюджет ”: учебно-практическое пособие – Алматы, Изд. Норма –К, 2005-280с.

 1. 9 Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в РК на 2004-2006 годы.

  1. 10 Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в РК на 2006-2008 годы.

  2. 11 Назарбаев Н. А. “Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии”. – Астана, 2006

  3. 12 Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы. – Астана, 2003

  4. 13 Предпринимательство в РК.- Алматы, 2004

  5. 14 Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. М.: - Финансы, Юнити, 2004,-439с.

  6. 15 Черняк В. З. Бизнес – планирование: учебник для ВУЗов – М. Юнити-Дана, 2002 – 470 с.

  7. 16 Основы предпринимательства. Мамыров М. К., Смагулов Н. Т. – Алматы. – Экономика,1997

  8. 17 Предпринимательство РК Окаева К. О. – Алматы- экономика,2000

  9. 18 Лапыгин Ю. Н. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: М. – Омега –Л, 2006

  10. 19 Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. М. –1992

  11. 20 Бизнес-план предприятия Н. Н. Шаш М. – ГроссМедиа.2006-320с.

21 Турсумбаев Б.М. Основы организации бизнеса: учебник для вузов / Б.М. Турсумбаев. – Челябинск: Южно-Урал, 1995.- 639 с.

22 Певзнер Я.Х. Современный бизнес: учебник: в двух томах/ Д.Дж. Речмен, М.Х. Меслон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тиля;[ перевод и вступительная статья, общая редакция Я.Х. Певзнера], – М. : Республика, 1995.-2 т.  1. 23 Самаукин А.И. Теория и практика бизнеса: учебно - практическое пособие / А.И. Самаукин, А.Л. Шишов. – М. : РДЛ, 1997. – 313 с.

  2. 24 Мочерный С.В. Основы организации предпринимательской деятельности: Учебник для вузов / С.В. Мочерный , В.В. Некрасов. – М. : Приор- Издат, 2004.- 222 с.

  3. 25 Горфинкель В.Я. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие для студентов / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 525 с.

  4. 26 Осипов М.Ю. Основы предпринимательского дела. / М.Ю.Осипов. – М. : Век, 1996.- 348с.

  5. 27 Хоскинг А. Курс предпринимательства: практическое пособие [перевод с английского Дрыночкин А.В., Лешенко В.Н.]/ А. Хоскинг. – М. : Международные отношения, 1993 – 641с.

  6. 28 Грязнова А.Г., Федотова М.А., Ленская С.А. и др. Оценка бизнеса. Учебник / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, С.А Ленская. и др. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 512 с.

  7. 29 Пивоваров К.В. Бизнес-Планирование. 6-е изд. / К.В. Пивоваров. – М. : Дашков и К, 2004. -164 с.

  8. 30 Платонов В.С. Введение в бизнес. Основы рыночной экономики. / В.С. Платонов. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. -576 с.

  9. 31 Пирогов К.М. Темнова Н.К., Гуськова И.В. Основы организации бизнеса: учебник /К.М. Пирогов, Н.К. Темнова, И.В. Гуськова. – М.: КНОРУС, 2007. – 560 с.

  10. 32 Райзберг Б.А. Основы бизнеса: Учебное пособие /Б.А. Райзберг. – М.: Ось-89, 2000. – 256 с.

  11. 33 Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Ерғалиев Қ.Р. Басқару негіздері: Оқу құралы / К.Б. Бердалиев, С.Ы. Өмірзақов, Қ.Р Ерғалиев. – Алматы.: Экономика, 1997, - 189 бет.

34 Горфинкель В.Я.,. Швандар В. А Малый бизнес: организация, экономика, управление: учеб.пособие/ под ред. В.Я. Горфинкеля, В. А. Швандара: -3-е изд. перераб. и доп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007.-495 с.

35 Крутик, А. Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской деятельности.-2-е изд., стер. /А.Б. Крутик, М.Б. Решетова. - М.:Академия, 2008.-315 с.-

36 Кислов Д.В. Индивидуальный предприниматель: справочник по созданию бизнеса / Д.В. Кислов. - М.; СПб.:Вершина,2008.-191 с.

37 Асқарова Ж.А. Бизнесті бағалау / Ж.А. Аскарова.- Алматы, 2007.-192 с.


Қосымша

38 Лагуста М.Г Предпринимательство: учебное пособие/ М.Г. Лагуста. - М. : Инфра- М, 2003.- 224 с.

39 Никелс У.Г Постижение бизнеса: учебное пособие / У. Г. Никелс.- Тольятти: Изд.дом «Довгань», 1996.- 891 с.

40 Демин А.А. Уроки организации бизнеса/ А. А. Демин– Санкт-Петербург : Лениздат, 1994.- 336с.

41 Марков. Г.Н. Справочник предпринимателя / Г.Н. Марков- СПб : Альфа, 2000.- 382 с.

42 Сагадиев К.А. Лизинг в Казахстане: Теория и практика/ К.А. Сагадиев- Алматы: Агроуниверситет, 2000.- 202 с.

43 Казанцев А.К. Менеджмент в предпринимательстве: учебное пособие/ А.К. Казанцева– М.: ИНФРА-М, 2003.-406 с.

44 Лапуста М.Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста. – М.: ИФРА-М, 2002.-387с

45 Ильенко С.Д. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенко– М. : ЮНИТИ, 1997.- 401 с.

46 Макаренко М.В. Производственный менеджмент / М.В. Макаренко– М. : Приор, 1998. – 270с

47 Мильнер Б.З Теория организации / Б.З. Мильнер– М. : ИНФРА-М, 2004. – 584с.

48 Горфиннель В.Я. Экономика организации (предприятий): учебник для вузов / В.Я. Горфинкель– М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2003.- 564с49 Ягер Дж. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Дж. Ягер– М. : Джон Уайли энд сайз, 1999.- 279 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет