«бекітемін» атф деканы с. С. Табултаев 2014 жжүктеу 0.51 Mb.
бет1/4
Дата30.12.2017
өлшемі0.51 Mb.
  1   2   3   4

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ»
«БЕКІТЕМІН»
АТФ ДЕКАНЫ
______________С.С.Табултаев

«____»__________ 2014 ж.


2014 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

Мамандығы 5В070300

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»АЛМАТЫ 2014 ж.

5В070300-АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР

(таңдау бойынша)
№ р/с

Ци кл

Пәнің сандық коды

Пәннің атауы

Семестр

Кредит

саны


2 курс

1

БД(ВК)

2238

Физиканың аранайы бөлімдері

3

3

2239

Геометриялық және талшықты оптика негіздері

3

2

ПД(ВК)

2313

Бағдарламалау технологиясы

3

3

2314

Бағдарламалаудың инструменталды құралдары

3

3

БД(ВК)

2212

Инженерлік және компьютерлік графика

3

2

2213

Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негіздері

3

4

БД(ВК)

2236

Электр тізбектерінің теориясы

4

3

2237

Тізбектер теориясының негіздері

4

5

БД(ВК)

2240

Электронды аспаптар және схемотехника

4

2

2241

Схемотехника

4

6

БД(ВК)

2224

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету

4

3

2225

Операциялық жүйелер

4

7

БД(ВК)

3303

Интернет технологиялар

4

2

3304

Web – бағдарламалау

4ФИЗИКАНЫҢ АРНАЙЫ БӨЛІМДЕРІ

Қайта деректемелер: «Информатика», «Алгебра және геометрия».

Кейінгі деректемелер: «Электр тізбектерінің теориясы 2», «Сұлбатехника».

Оқытудың мақсаты: студенттерді электрмагниттік өріс, электрмагниттік толқындар мен тербелістер, аумақтық теориясының және оның қолданысының негізгі теоремалары мен заңдарын, теңдеулерін, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік - машықтану есептерін шешудің әдістерін қолдануда дағдылары мен біліктерін қалыптастыру, өзіндік танымдық іс-әрекетінің дағдыларын қалыптастыру; олардың болашақта кәсіптік іс-әрекеттеріндегі нақты есептерді шешуге көмектесетін физикалық құбылыстарды ғылыми - тәжірибелік зерттеудегі әдістерді меңгеріп, қолдана білуін қамтамасыз ету.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Вакуумдағы және заттағы электрмагниттік өріс, электростатисканың негізгі сипаттамалары мен теоремалары. Магниттік өріс. Магниттік күштер. Электрлік және магниттік өрістеріндегі электрлік зарядтың қозғаласы.

Оқыту нәтижелері:

Білу керек:

 • негізгі физикалық теориялары мен принциптерін зерттеу,физикалық әдістерін негізгі заңдары мен оларды пайдалану аймақтарын қадағалау;

Істей алуы тиіс:

 • нақты физикалық есептер мен жағдайларды шешуге арналған теориялық білімдерді пайдалану;

 • физикалық тәжірибелер жүргізу, өлшеу аспаптарымен жұмыс істеу, алынған мәліметтерді өңдеу және есептеу.

 • Дағдысы болу керек:

  • классикалық және заманауи физиканың физикалық және әлемдік көзқарас интерпретациясына;

  • ескі ғылыми және техникалық ұсыныстарды трансформацияға қабылдауға өз ойымызды принциптік түрде жаңасына ауыстыруға.

«Физика» кафедрасы
ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ ОПТИКА НЕГІЗДЕРІ

Қайта деректемелер: «Физика», «Алгебра және геометрия».

Кейінгі деректемелер: «Электр тізбегінің теориялық негіздері2»,

«Сұлбатехника».Оқытудың мақсаты: бұрын алынған білімдерді оптика облысында заманауи көзқарастардың негізінде жалпы жүйелік мәліметтермен толықтыру керек, электромагниттік өрісті геометриялықпен, параметрлермен бірге оптикалық жүйелердің ішкі және сыртқы параметрлері мен олармен түзілген бейнелер сапасымен арасындағы байланысты түсінуге,оптикалық жүйенің шығыс сипаттамаларының конструктивті параметрлерінің әсерін үйрену.

Пәннің қысқаша мазмұны: Жарықтың толқынды қасиеттері және геометриялық оптика. Жарық таралуының математикалық теориясы. Ньютонның корпускуляры теориясының негізгі ережелері.

Оқыту нәтижелері:

Білу керек:

 • жарық өрістері мен толқындарының сипатталу принциптерін,оларды сипаттау тәсілдері мен сипаттамаларын,геометриялық оптиканың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын,геометриялық оптиканың пайдалану аймағын.

Істей алуы тиіс:

 • Әртүрлі жағдайда жарықтың түсуіне қарай өрістер арасындағы энергияны есептеу формулаларын пайдаланылуы;

 • Заттың орналасуын,бейнелеуін және өлшемін есептеуге арналған нақты сәуленің оптикадағы негізгі қатынасын пайдалана білуі;

 • Жүйенің параксиальді сипаттамаларын анықтауды жүргізу;

Дағдысы болу керек:

 • қарапайым оптикалық тәжірибелер жүргізуге;

 • есептің қойылымындағы энергетикалық шарттарға талдау жүргізуге;

 • нәтижелері бойынша оптикалық жүйенің сапасын бағалауға.

«Физика» кафедрасы
БАҒДАРЛАМАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Қайта деректемелер: «Информатика», «Алгебра және геометрия», «Алгоритм құрылымы және бағдарламалау деректері».

Кейінгі деректемелер: «Обьектіге бағыттылған бағдарламалау», «Ақпараттық жүйенің жобалануы және үйлесімділігі».

Оқытудың мақсаты: CASE- технологиясының обьектіге бағытталған, сәйкестендірілген әдістерінің негізгі құрылымы (АЖ) ақпараттық жүйенің бағдарламалау әдісі мен құрылымының заманауи негіздері және тәжірибелік теориялық негіздері.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: С/C++ жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінің базасында программалау технологияларының негіздері. Бағдарламалық жүйелердің жобалау негіздері. Жобалау технологияларының негізгі түсініктері. Техникалық тапсырмаларды құрастыруды ұйымдастыру.

Оқыту нәтижелері:

Білу керек:

-бағдарламалық қамтаманы ұйымдастыру туралы мағлұматы болу керек бағдарламалық қамтаманы заманауи технологияларға құру және ақпараттық жүйелердің даму перспективалары мен IDEFO, IDEF3, DFD жобалау және құрылымдық талдау әдістемелерін IDEF1X ақпараттық модельдеудің әдістемесі; UML унифицирленген модельдеу тілін білу керек.

Істей алуы тиіс:

 • заманауи бағдарламалау құралдары - CASE –құралдары: BPwin, Erwin, Rational

Roze-ді пайдалана отырып; ақпараттық жүйенің автоматтандыру процесінің моделін құра алуы керек;

Дағдысы болу керек:

 • бағдарламалық қамтамасы өмірлік циклмен байланысты процесстерді технологиялық қамтамасыз ету есептерін шешу үшін қолданылатын заманауи құралдарды пайдалана алуы керек.

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ИНСТРУМЕНТАЛДЫ ҚҰРАЛДАРЫ

Қайта деректемелер: «Информатика», «Алгебра және геометрия», «Алгоритмнің құрал саймандық құрылымы»

Кейінгі деректемелер: «Обьектіге бағытталған бағдарлама», «Ақпараттық жүйенің жобалануы және үйлесімділігі».

Оқытудың мақсаты: сейкес әдістемелер CASE-технологияларының көмегімен құрылымдық және обьектіге бағытталған тәсілдердің негізінде ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары мен заманауи әдістерінің теориялық және тәжірибелік негіздерін меңгеру.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: бағдарламалық қамтаманың даму тарихы. Классификациялық бағдарламалық қамсыздандырылуы. Коммерциялық бағдарламаның статусы. Арақашықтықтың түрлері. Бағдарламалық қамтаманың мәселесінің таңдалуы. Құрал - саймандық бағдарламалық қамтама. Заманауи бағдарламалық қамтаманың қауіпсіздігінің үлгісі.

Оқыту нәтижелері:

Білу керек:

 • бағдарламалық өнімдердің құрал-саймандары,қамтаманың өмірлік циклы,негізгі жобалау ауданының бағытталуы;

 • теориялық бағдарламалық қамтаманың құрал саймандары жасалу негізі;

 • халықарарлық стандартқа сайманның пайдалнылуы және әр түрлілігін;

 • класикалық және заманауи ұқсастықтардың арақашықтығы және интерфейстік ақпараттың құрал- саймандарының құрылымы;

Істей алуы тиіс:

  • құрал- сайман құрылымының құрылымы, қамсыздандыратын өмірлік деңгейі және өмірлік циклы, бағдарламалық тәжірибенің пайдаланылуы және бағдарламалық өнімнің жүзеге асырылуы;

  • бағдарламалық құрал-сайманның стандарқа сай пайдаланылуы;

  • бағдарламалық құрылымның құрал-сайманының пайдаланылуы;

 • эффектінің мінездемесі және сапасы,бағалануы, мінездеме құралының пайдаланылуы;

 • бағдарламалық құрылымның құрылымы және экономикалық бағалануы эффектінің енгізілуі;

  • обьектіге - бағытталған құрал-сайманның сәйкес келуі және даму құрылымын;

Дағдысы болу керек:

  • бағдарламалық құрал – сайманның жұмсалу құрылымын;

  • бағдарламаның құрал – сайманының өңделуіне;

 • талдау барысында құрал–сайманды таңдау арқылы салыстыруға.

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет