«Бекітемін» Жаратылыстану және математика факультетінің деканы Медешова А. Б. “ ” 2010ж «Жаратылыстану және математика» факультеті Физика, математика және информатика кафедрасы «5В011000 физика»жүктеу 0.62 Mb.
бет4/5
Дата21.04.2019
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4   5

ОЖСӨЖ мазмұны: Температуралық шкалалар. Реперлік нүктелер. Шкалалардың арасындағы байланыстар.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Күй параметрлерін өлшеу; газдардың, сұйықтардың және қатты денелердің көлемдерін өлшеу. Барометрлер және монометрлер, термометрлер.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Температураның шкалалары.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Механотермиялық эффект. Сұйық гелийдің жылуөткізгіштігі. Қатты гелий

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Термометрлер , термометрлік дене, термометрлік шама, газ және сұйық термометрлер, кедергі термометрлері.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Көп атомды газдардың жылу сыйымдылығы

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Жарықтың табиғат жөніндегі екі жорамалы.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Жылу мөлшерін есептеу

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Беттік керілу құбылысын бақылау, Беттік керілу коэфиценті.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Капиллярлық ыдыстар

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Беттік керілу коэфицентің температурадан тәуелділігі.

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Жылу мен жұмыстың эквиваленттілігі. Жылудың механикалық эквиваленттілігін тәжірибе жүзінде анықтау.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Энтропия және ретсіздік. Максвел шайтаны.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Жылудың жұмысқа айналуы. Дизель циклының ПӘК–ін есептеу.

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Аса қаныққан бу. Аса қайнаған сұйық, Вильсон камерасы көпіршікті камера.

Әдебиеттер:

ОЖСӨЖ мазмұны: Нақты газдардың күйінің теңдеуін келтірілген параметрлермен алу.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: 1-7 жұмалар бойынша есеп беруге әзірлену.

ОЖСӨЖ мазмұны: 1 – 8 жұмалар бойынша есеп беру.

ОЖСӨЖ мазмұны: Есеп беру

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Есеп беру.

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Броуындық қозғалыс тақырыбын талдау.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Тақырып бойынша есеп шығару.

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Тақырып бойынша есеп шығару.

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Стационарлы емес диффузия коэфициенті

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Табиғаттағы диффузия.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Есептер тапсыру.

ОЖСӨЖ мазмұны: Стационарлық жылу сыйымдылық коэфициентін есептеу.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Өткен тақырыптар бойынша есеп тапсыру.

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Тұтқырлық коэфицентін есептеу. Тасымалдау коэфициенттері.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Молекулалардың кинетикалық теориясы XX ғ. Дамуы.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Сұйықтың көлемдік қасиеті, сұйықтың сығылуын тәжірибе жүзінде есептеу.

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Температуралар айырымындағы эффузия. Жылулық гравитация

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Цилиндр түтіктегі газдың молекулалық ағысы

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Жоғары вакуумды алу техникасы. Форвакуумдық және жоғарғы вакуумдық насостар

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Браве торы. Кеңістіктік топтар. Жазықтықтың символдық белгіленуі және кристалдардағы бағыты. Реальды кристалдардың құрылысы

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Кристалдардағы ақаулар және олардың қатты денелерге әсері.

Әдебиеттер: [5], [6], [7], [10], [11]

ОЖСӨЖ мазмұны: Бақылауға әзірлік

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысына әзірлік

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысы

Әдебиеттер: [12], [13]

ОЖСӨЖ мазмұны: Емтиханға әзірлік


8. Зертханалық сабақтар үшін әдістемелік нұсқаулар (оқу жоспарында зертханалық жұмыстар қарастырылмаған)
9. Студенттердің өздік жұмысы үшін материалдар:

Молекулалық физика және термодинамиканың қосымша тараулары пәні бойынша глоссарий


Р/с

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тіліндеАвогадро заңы

Закон Авогадро

Avogadro’s LawАдгезия

Адгезия

AdhesionАдиабат

Адиабата

AdiabatАнизотропия

Анизотропия

AnisotropyАтом

Атом

AtomБарометрлік формула

Барометрическая формула

Barometric formulaБачинский формуласы

Формула Баичинского

Bachinsky’s formulaБольцман заңы

Закон Больцмана

Boltzmann’s LawБозе-Эйнштейн статистикасы

Статистика Борзе-Эйнштейна

Bose-Einstein’s statisticsБойль-Мариотт заңы

Закон Бойля-Мариотта

Boyle’s LawВакансия

Вакансия

VacancyВакуум

Вакуум

VacuumВан-дер Ваальс теңдеуі

Уравнение Ван-дер Ваальса

Equation of van der WaalsВибрациялық манометр

Вибрационный манометр

Vibration manometerВильсон камерасы

Камера Вильсона

Wilson cloud chamberГаусс таралуы

Распределение Гаусса

Normal distributionГенри заңы

Закон Генри

Henry’s LawГей-Люссак заңы

Закон Гей-Люссака

Gay-Lussac’s LawАлыстан реттеу

Дальний порядок

Remote orderДальтон заңы

Закон Дальтона

Dalton’s LawДиффузия

Диффузия

DiffusionДроссерлеу

Дросселирование

ThrottlingСұйық кристалдар

Жидкие кристаллы

Liquid crystalsИзобаралық процесс

Изобарный процесс

Isobaric processИзохоралық процесс

Изохорный процесс

Isochoric processИзотермиялық процесс

Изотермический процесс

Isothermal processИон

Ион

IonЖылу алмасу

Теплообмен

Heat exchangeБалқу жылуы

Теплота плавления

Heat of fusion Melting heatБулану жылуы

Теплота испарения

Heat of evaporationКристалдану жылуы

Теплота кристализации

Heat of crystallizationКванттық күшейткіштер мен генераторлар

Квантовые усилители и генераторы

Quantum boosters & generatorsКлапейрон-Менделеев теңдеуі

Уравнение Клапейрона-Менделеева

Clapeyron -Mendeleyev’s equationКлаузиус теңдеуі

Равенства Клаузиуса

Clauses’ equalityМаксвелл-Больцман таралуы

Распределение Максвелла-Больцмана

Maxwell-Batsman’s distributionМариотт-Гей-Люссак заңы

Закон Мариотта-Гей-Люссака

Mariotte-Gay-Lussac’s LawМолекула

Молекула

MoleculeМоль

Моль

MoleҚанығу буы

Насыщенный пар

Saturated steamНьютонның тұтқырлық формуласы

Формула вязкости Ньютона

Newton’s viscosity formulaҚалдық деформация

Остаточная деформация

Residual deformationСимметрия осі

Ось симмсетрии

Axis of symmetryТығыз жинақтау

Плотнейшая упаковка

Dense wrappingКөпіршікті камера

Пузырковая камера

Bubble chamberТорлар жүйесі

Система решетки

Lattice systemsТермодинамикалық жүйе

Термодинамическая система

Thermodynamic systemҮштік нүкте

Тройная точка

Triple pointГистерезис

Гистерезис

HystereticТермодинамикалық фаза

Термодинамическая фаза

Thermodynamic phaseФазалық диаграмма

Фазовая диаграмма

Phase diagramФлуктуациялар

Флуктуация

FluctuationФонодар

Фонодар

PhononФурьенің жылуөткізгіштік формуласы

Формула теплокроводности Фурье

Fourier’s heat conductivity formulaСимметрия центрі

Центр симметрии

Symmetry centreШарль заңы

Закон Шарля

Charles’LawШтерн тәжірибесі

Опыт Штерна

Stern’s Experiment


Бақылау сабақтарының материалдары.

1. Жазбаша бақылау жұмыстары -2 және индивидуальды тапсырмалар


І. бақылау жұмысының тақырыптары (индивидуальдық тапсырма)

- МКТ-ның негізгі күйі

- Газ заңдары

- Күй теңдеуі

- Ішкі энергия

- Ықтималдық теориясының элементтері

- Үлестірімділік функциясы

- Максвелл үлестірімділігі

- Больцман үлестірімділігі

ІІ. Бақылау жұмысының тақырыптары (индивидуальдық тапсырма)

-Термодинамиканың І - ші бастамасы

- Жұмыс және жылу

- Газдың жылусыйымдылығы

- Термодинамиканың ІІ - ші бастамасы

- Энтропия

- Циклдер

- Сұйықтар. Қатты денелер.

- Фазалық ауысулар.


2. Әртүрлі деңгейлі бақылау жұмысы.

І деңгей есептері -

ІІ деңгей есептері - 2-3 заңды, формулаларды, алгебралық түрлендірулерді қолдану, теңдеулер жүйесін шешу; өлшем бірліктерін тексеру (100 балл)

ІІІ деңгей есептері - шарт мазмұны, математикалық түрленуі, өлшем бірлігін тексеру бойынша күрделі есептер (100 балл)


Бір бақылау жұмысына барлығы (100 балл)

Тестілік тапсырмалар-қыска уақытты, ОЖСӨЖ-ға.


Тестілік тапсырма құрылысы емтихан тестісінің құрылысымен сәйкес келеді. Сондықтан негізгі функциялардан(диагностикалық, бақылау, т.б.) басқа дамытатын функцияларды орындайды және тестпен жұмыс істеу дағдысы емтиханға әзірлік болып табылады.

Бақылау жұмысы  1. 1-7 апта сұрақтары бойынша

  2. 8-14 апта сұрақтары бойынша


10. Сараманнан өту оқу жоспарында жоспарланбаған.
11. Білімді бағалау жөніндегі мәлімет

Бағалау саясаты:

Бағалау саясаты келесі принциптерге негізделу керек:  1. Шынайылық

  2. Әділдік

  3. Айқындылық

  4. Икемділік

  5. Жоғары дифференция

Қорынды бағалауға рейтингілік бақылау және емтихан кіреді.

Қорытынды бағалау мен рейтингті бақылау

Семестрдің 8 аптасында (1-7 апта нәтижесі бойынша) және 15 аптада (8-15 апта нәтижесі бойынша) 100 балдық шкала бойынша рейтингі бақылау нәтижелерін шығарады және өткізілген рейтингке қойылатын баға, ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын көрсетеді.

Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі.


,

мұндағы Р1 – бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эвиваленті, Р2 – екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті, Е- емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емихан)


Молекулалық физика және термодинамиканың қосымша тараулары пәні бойынша білімді бағалау кестесі
Бағалау түріБағалау критерийі

Жұмыс үшін балл

Орындалатын жұмыстар саны

1

Дәріске қатысу

100

15

2

Парактикалық сабақтардағы белсенділік

100

30

3

ОЖСӨЖ сабақтарындағы белсенділік

100

45

4

СӨЖ тапсырмасын орындау

100

45

5

Бақылау жұмыстары

100

2

6

Теория бойынша коллоквиум

100

2

7

Теория бойынша жазбаша жұмыс

100

2

8

Аралық бақылау Р1 Р2

100

Орташа арифметикалық
Ағымдық бақылау

12)/2


Ағымдық *0,6Қорытынды бақылау

Емтихан


100*0,4Қорытынды

Жіберілу рейтингісі + Қорытынды бақылау

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет