Бекітемін ммжжкф деканы Т. Т. Тоқтағановжүктеу 80.1 Kb.
Дата26.08.2018
өлшемі80.1 Kb.Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

Металлургия өңдіріс технологиясы II


Тәлімдердің өздік жұмысына арналған

әдістемелік нұсқаулар

ПавлодарФ СО ПГУ 7.18.1/07
бекітемін

ММЖжКФ деканы

___________Т.Т. Тоқтағанов

«___»________200_ж.

Құрастырушы: т. ғ. қ. доцент Ибраева О. Т.
«Металлургия» кафедрасы
Тәлімдердің өздік жұмысына арналған

әдістемелік нұсқаулар
«Металлургия өңдіріс технологиясы II» пәні бойынша

050709 «Металлургия» мамандығының тәлімгерлері үшін

Кафедра отырысында ұсынылған «__» _______ 200_ ж.

№__ хаттама


Кафедра меңгерушісі __________М.М. Сүйіндіков
«Металлургия, көлік және машина жасау» факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі қолдаған

«___» ___________200_ж. Хаттама №_____


ОӘК төрағасы ___________ Ж. Е. Ахметов

Мазмұны

Кіріспе 4

1 Мамандық бағдарламасы 5

2 Өздік жұмыстарға арналған тақырыптыр 5

3 Бақылау сұрақта 7

Әдебиет 10Кіріспе

Мамандық бойынша тәлімдердің өздік жұмысына арналған бағдарлама құрамына келесі жұмыстар кіреді:

– дәрістерге кірмеген қосымша тақырыптарды оқу;

– өткен тақырыптарды дәрістер конспектілеріб оқулықтар мен нұсқаулар бойынша оқу;

– табалдырықты бақылыуға дайындалу.

1 Мамандық бағдарламасы


1-тақырып.Балқымаларды пештен тыс өндеудің мақсаты және әдістері.


Негізгі мақсаты және оларды шешу жолдары.

2 тақырып. Балқымаларды инертті газбен үрлеу.

Үрлеу технологиясы және құрал-жабдықтар.Ванна гидродинамикасы.Үрлеудің болат сапасына әсері.Үрлеу кезінде металл бетін қорғау. Аргон-оттегілі тазарту.3 тақырып. Балқымаларды вакуумді өңдеу.

Вакуумдаудың физико-химиялық үрдісі.Шөміш ішінде вакуумдау. Ағымда вакуумдау.Порциалды вакуумдау.Циркуляциялық вакуумдау.Тотықта вакуумдау. Вакууммен пульсациялық өңдеу.


4 тақырып. Балқымаларды ұнтақ тәрізді материалдармен өңдеу.

Металлды ұнтақпен үрлеудің мақсаты. Құрамында кальциі бар материалдарды үрлеу.Болаттың пештен тыс өндеу десульфурациясы. Шөміште ұнтақтармен үрлегеннен кейінгі болат ресульфурациясы. Ұнтақтарды дайындау және оларды металлға еңгізу. Болаттағы азот құрамын регламенттеу. Кальциді еңгізудің түрлі әдістері.Материалдар шығыны, өңдеу уақыты және болат сапасы.Ұнтақтарды металлға еңгізудің басқа да жолдары.

5 тақырып. Балқымаларды пештен тыс өндеудің аралас әдісі.

Жалпы шарттар.Болатты пештен тыс өндеуге арналған агрегаттар.Қолданылатын отқа төзімді материалдар.Өңдеудің технологиялық сұлбасы.Түсті металлдар қоспасын жою.Тұрақты токтағы пештен тыс өндеу агрегаттары. Шойын және болатты. пештен тыс өндеу кешенді технологиясы.6 тақырып. Болатты үздіксіз таратақұю машиналарында пештен тыс өндеу

Аралық шөміштің рөлі. Металлемес қоспаларды сүзгілеу. Аралық шөміштердің сыйымдылығы және құрылымы. Аралық шөміштердегі қождармен флюстар. Металлды газдармен үрлеу. Металлды үздіксіз вакуумдау. Металл температурасын реттеу.Шөміште және кристаллизаторда сұйық металлға әсер етудің арнаулы әдістері.7 тақырып. Болатты таратақұю кезінде екінші ретті тотығуға жол бермеу.

Металлмен ауаның әсерлесуі. Металлды екінші ретті тотығудан ауамен қорғаудың әдістері. Металлдың қож және шегенмен әрекеттесуі.8 тақырып. Көміртегісі ультро төмен болат өндіру.

Көміртегісі ультро төмен және жаңа класты болат.Конструкционды болат өндіру.Тат баспайтын болат өндіру.9 тақырып. Пештен тыс өндеу және экология мәселесі. Болат балқыту өндірісінің даму тенденциясы.

Пештен тыс өндеу және экология мәселесі.Үздіксіз құю кезіндегі болат балқыту өндірісінің даму тенденциясы.2 Тәлімгерлерге өз бетінше меңгеру үшін ұсынылатын тақырыптар

1. Аргон-оттегілі тазарту.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3], 370 б.

2 Сұйық металлды вакуум-оттегілі көміртексіздендіру.VOD үрдісі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3], 227 б.

3 ASEA-SKF үрдісі. Қолданылуы, технологиясы, қондырғылар құрылымдары, нәтижелері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3], 253 б.

4 Порциалды вакуумдау.Қолданылуы, технологиясы, қондырғылар құрылымдары, нәтижелері.DH үрдісі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3], 269 б.

5 Циркуляциялық вакуумдау. Қолданылуы, технологиясы, қондырғылар құрылымдары, нәтижелері.RH үрдісі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3], 335 б.

«Болатты пештен тыс өндеу технологиясы» есептеу-графикалық жұмысының мазмұны.

Кіріспе


1 Пештен тыс өндеу негізі және қолданылу саласы.

2 Пештен тыс өндеу үрдісіне арналған қондырғылар құрылымы.

3 Технологиялық сипаттамасы.

4 Есептеу бөлімі.

5 Әдістің даму тенденциясы.

Қолданылған әдебиеттер тізімі.


3 Бақылау сұрақтары

1 Балқымаларды пештен тыс өңдеудің негізгі міндеттері.

Оларды шешу әдістері.

2 RHO үрдісі. Қолданылуы, технологиясы, қондырғылар құрылымдары, нәтижелері.

3 Балқымаларды пештен тыс өңдеуге дайындау.

4 Десульфурация және болаттың вакуумдық өңдеу үрдістерінің комбинациясы

5 Шөміштегі болатты инертті газбен үрлеу. Әдістің қолданылуы.

6 Пештен тыс вакуумды өңдеудің тәсілін таңдау. Болатты іштей үрлеу және вакуумды өңдеу тәсілдерін салысты.

8 Болатты инертті газбен үрлеу технологиясы және қолданылатын құралжабдықтар.

9 Циркуляциялық вакуумдау және тотықтыру.

10 Металлды инертті газбен үрлеу кезідегі сұйық ваннаның гидродинамикасы.

12 Вакуумдарды лүпілдету арқылы өңдеу.

13 Металлды инертті газбен үрлеудің болат сапасына әсері.

14 Болатты ұнтақ материалдармен өңдеу. Металлды ұнтақпен үрлеудің қсаттары.

15 Инертті газбен үрлеу кезінде металл бетін қорғау.

16 Құрамында кальций бар материалдарды үрлеу.

17 Аргонды-оттегілі тазарту.

18 Ұнтақ материалдарды үрлеу арқылы болатты пештен тыс десульфурациялау.

19 Аргонды-оттегілі тазартуға қолданылатын құрал-жабдықтар құрылымы.

20 Болаттың шөміште ұнтақтармен үрлеуден кейінгі ресульфурациясы.

21 Болатты вакуумды өңдеу. Қолданылуы және вакуумдау түрлері.

22 Ұнтақтармен іштей үрлеуге қажет материалдар. Ұнтақтарды дайындау және оларды металлға еңгізу.

23 Болатты вакуумдаудың даму тарихына шолу.

24 Болаттың ұнтақ материалдармен іштей үрлеу кезіндегі қышқылсыздануы және легірленуі.

25 Вакуумда көміртексіздену және қышқылдану термодинамикасы.

26 Сұйық болатты ұнтақ материалдарды үрлеу арқылы азоттау.

27 Вакуумдау кезінде металл емес қосылыстарды жою.

28 Кальцийді және басқа да ұнтақтарды металлға еңгізудің тәсілдері.

29 Вакуумдау кезінде болаттың газсыздану термодинамикасы.

30 Материал шығыны, өңдеуде қажет уақыт мөлшері және болаттың сапасы.Әдебиет

Негізгі әдебиет

 1. Разливка черных металлов. Власов Н.Н., Король В.В., Радя В.С.: Справочное издание. – 2-е изд. – М.: Металлургия, 1987. – 272 с.

 2. Быков П.О. Внепечная обработка расплавов. Методические указания по изучению дисциплины/ Сост. Быков П.О. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2006. – 41 с.

 3. Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали: Основы и технология ковшовой металлургии. – М.: Металлургия, 1984. – 413 с.

 4. Волович М.И. и др. Горячее моделирование процесса продувки металла. Учебное пособие. – Новокузнецк, 1989. – 71 с.

 5. Лузгин В.П., Казаков С.В. Металлургия стали. Внепечная обработка. Учебное пособие. – М.: МИСиС, 2003. – 47 с.

 6. Инкин С.В., Мазалов И.Ф., Пикунов М.В., Тен Э.Б. Шуголь Б.М. Инженерные расчеты по теории литейных процессов. Под ре. Шуголя Б.М. – Алма-Ата: Рауан, 1991. – 224 с.

 7. Рафинирование металлов синтетическими шлаками/ Воинов С.Г., Шалимов А.Г., Косой Л.Ф. – М.: Металлургия, 1964. – 277 с.

 8. Фомин Б.А. Металлургия вторичного алюминия: Учебное пособие для вузов. – М.: Экомет, 2004. – 240 с.

 9. Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах. Том IV-5 Машины и агрегаты металлургического производства. – М.: Машиностроение, 2004 – 912 с.


Қосымша әдебиет

 1. Бигеев А.М. Металлургия стали. Учебное пособие. – М.: Металлургия, 1977. – 440 с.

 2. Жмойдин Г.И., Чаттерджи А.К. Шлаки для рафинирования металла: Динамика свойств системы CaO-Al2O3-CaF2 – М.: Металлургия, 1986. – 295 с.

 3. Грачев В.А., Расулов С.А. Металлургия литейного производства. Учебное пособие. Т.: Укитувчи, 1987. – 304 с.

 4. Воздвиженский В.М., Грачев В.А., Спасский В.В. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1984. – 432 с.


Ұсынылатын мерзімдік басылымдар

«КШПиОМД» журналы.

«Литейное производство» журналы.

«Библиотечка литейщика» журналы.

«Известия вузов. Черная металлургия» журналы.

«Известия вузов. Цветная металлургия» журналы.«Промышленность Казахстана» журналы.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет