Беkitemiн: РҚмк «Казгеодезия» филиалының директоры «Орталықмаркшейдерия»жүктеу 290.41 Kb.
Дата11.04.2019
өлшемі290.41 Kb.БЕKITEMIН:

РҚМК «Казгеодезия» филиалының директоры

«Орталықмаркшейдерия»

Ахметов С.И.

« » 2016 ж.

5В071100 «Геодезия және картография» мамандығы (2014 жылғы қабылдау)р/к
ЕСТS кредиттер саны/ кредиттер саны

Элективті пәндер тізімі

«Қолданбалы геодезия» білім беру бағдарламасы

«Картография» білім беру бағдарламасы

1

2

3

4

1

8/5
(Базалықпәндер)

GFZ 6 Модуль Геодезия және жер физикасы

IG 2205 «Инженерлік геодезия» 2-1-2-3,4

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Mat 1210 2-4-0-1,2

Постреквизиттері:

KKGZh 3211 2-0-2-5

OAKKGZh 3210 3-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылыс алаңдары және трассаларды топограф-геодезиялық іздеуді орындау, сонымен қоса құрылыстарды жобалау кезінде қажетті басқа түрлі инженерлі іздеулерді геодезиялық қамтамасыздандыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Инженерлі-геодезиялық тірек тораптары. Арнайы триангуляция. Геодезиялық құрылыстық торап. Инженерлік полигонометрия. Биіктікті тораптар. Геодезиялық бөлу жұмыстары.

Оқыту нәтижелері: инженерлік геодезия саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

GFZ 6 Модуль Геодезия және жер физикасы

IG 2205 «Инженерлік геодезия» 2-1-2-3,4

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Mat 1210 2-4-0-1,2

Постреквизиттері:

KKGZh 3211 2-0-2-5

OAKGZh 3210 3-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылыс алаңдары және трассаларды топограф-геодезиялық іздеуді орындау, сонымен қоса құрылыстарды жобалау кезінде қажетті басқа түрлі инженерлі іздеулерді геодезиялық қамтамасыздандыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Инженерлі-геодезиялық тірек тораптары. Арнайы триангуляция. Геодезиялық құрылыстық торап. Инженерлік полигонометрия. Биіктікті тораптар. Геодезиялық бөлу жұмыстары.

Оқыту нәтижелері: инженерлік геодезия саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

2

5/3
(Базалықпәндер)

GFZ 6 Модуль Геодезия және жер физикасы

ZhG 2206 «Жоғарғы геодезия» 1-1-1-4

Пререквизиттері:

Mat 1210 2-4-0-1,2

Fiz 1211 1-1-1-2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

KKGZh 3211 2-0-2-5

IGEKE 3312 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жер жанындағы кеңістіктегі жер бетіндегі өзара орналасуы қабылданған координаттар жүйесінде анықталған тірек нүктелердің жүйесін құру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тірек геодезиялық тораптар, олардың тағайындалуы. Геодезиялық тірек тораптарын салудың құралдары мен әдістерін дамыту: триангуляция, трилатерация, жоғарғы дәлдікті полигонометрия.

Оқыту нәтижелері: жоғарғы геодезия саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру

GFZ 6 Модуль Геодезия және жер физикасы

ZhG 2206 «Жоғарғы геодезия» 1-1-1-4

Пререквизиттері:

Mat 1210 2-4-0-1,2

Fiz 1211 1-1-1-2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

KKGZh 3211 2-0-2-5

IGEKE 3312 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жер жанындағы кеңістіктегі жер бетіндегі өзара орналасуы қабылданған координаттар жүйесінде анықталған тірек нүктелердің жүйесін құру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тірек геодезиялық тораптар, олардың тағайындалуы. Геодезиялық тірек тораптарын салудың құралдары мен әдістерін дамыту: триангуляция, трилатерация, жоғарғы дәлдікті полигонометрия.

Оқыту нәтижелері: жоғарғы геодезия саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру

3

3/2
(Базалықпәндер)

GFZ 6 Модуль Геодезия және жер физикасы

GG 2207 «Геоморфология және геология» 1-1-0-3

Пререквизиттері:

ETD 1108 1-1-0-1

TKN 1107 1-1-0-1

Постреквизиттері:

GNZhF 2208 1-1-1-4

OAKKGZh 3210 3-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жер бедерін жан-жақты зерттеу, бақыланатын пішіндердің түрлері, жер бедері пішіндерінің морфологиялық жиынтығын анықтау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: геоморфологияның мазмұны мен мақсаттары. Жердің жалпы морфологиясы. Неотектоника және жер бетінде бедерлердің қалыптасуы.

Оқыту нәтижелері: геоморфология және геология саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

GFZ 6 Модуль Геодезия және жер физикасы

GG 2207 «Геоморфология және геология» 1-1-0-3

Пререквизиттері:

ETD 1108 1-1-0-1

TKN 1107 1-1-0-1

Постреквизиттері:

GNZhF 2208 1-1-1-4

OAKKGZh 3210 3-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жер бедерін жан-жақты зерттеу, бақыланатын пішіндердің түрлері, жер бедері пішіндерінің морфологиялық жиынтығын анықтау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: геоморфологияның мазмұны мен мақсаттары. Жердің жалпы морфологиясы. Неотектоника және жер бетінде бедерлердің қалыптасуы.

Оқыту нәтижелері: геоморфология және геология саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

4

5/3
(Базалықпәндер)

GFZ 6 Модуль Геодезия және жер физикасы

GNZhF 2208 «Гравиметрия негіздері бар жер физикасы» 1-1-0-4

Пререквизиттері:

Fiz 1211 1-1-1-2

Geo 1201 2-1-1-2

GG 1207 1-1-0-3

Постреквизиттері:

IGEKE 3312 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жер бетінің әртүрлі нүктелерінде ауырлық күшінің өзгерісін зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Атмосфера мен Жер құрылымы. Жердің стандартты моделін құру. Жердің кинематикалық моделін құру. Өзгерістермен қисықтың гипсометриялық құрылымы.

Оқыту нәтижелері: Жер физикасы мен гравиметрия негізі саласында теориялық материалды менгеру дәне практикалық дағдылану.

GFZ 6 Модуль Геодезия және жер физикасы

GNZhF 2208 «Гравиметрия негіздері бар жер физикасы» 1-1-0-4

Пререквизиттері:

Fiz 1211 1-1-1-2

Geo 1201 2-1-1-2

GG 1207 1-1-0-3

Постреквизиттері:

IGEKE 3312 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жер бетінің әртүрлі нүктелерінде ауырлық күшінің өзгерісін зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Атмосфера мен Жер құрылымы. Жердің стандартты моделін құру. Жердің кинематикалық моделін құру. Өзгерістермен қисықтың гипсометриялық құрылымы.

Оқыту нәтижелері: Жер физикасы мен гравиметрия негізі саласында теориялық материалды менгеру дәне практикалық дағдылану.

5

5/3
(Базалықпәндер)

GO 7 Модуль Геодезиялық қамтамасыздандыру

KOT 3209 «Құрылыс өндірісінің технологиясы» 1-1-1-6

Пререквизиттері:

IG 2205 2-1-2-3,4

GAMN 2214 2-0-3-3,4

Постреквизиттері:

UGDB 4325 2-0-1-7

ZhBGPZ 4326 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылыс өндірісінің технико-экономикалық ерекшеліктерін оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Құрылыс өндірісі және ұйымдастыруының негізі. Құрылыс өндірісінің торлы моделдеуі. Құрылыстың күнтізбелік жоспары. Негізгі құрылыс жоспарын жобалау.

Оқыту нәтижелері: құрылыс өндірісі саласындағы теориялық дағдыларды меңгеру.

GOKR 7 Модуль Картографиялық жұмыстарды геодезиялық қамтамасыздандыру

KZhGIZhZh 3209 «Карталарды жасау үшін геодезиялық іздеулер және жұмысты жүргізу» 1-1-1-6

Пререквизиттері:

IG 2205 2-1-2-3,4

GAMN 2214 2-0-3-3,4

Постреквизиттері:

KZhZhBSh 4321 1-0-1-7

KZ 4325 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: топограф-геодезиялық жұмыстарды орындау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: инженерлі-топографиялық пландардың профильдерін құру, көлемдердің, алаңдардың және басқа құрылысты жобалаудың зерттелетін территорияларының морфометриялық мәліметтерді есептеу немесе табиғатты қорғау шараларын өткізу.

Оқыту нәтижелері: карталарды жасау үшін геодезиялық іздеулер және жұмысты жүргізу саласындағы теориялық және практикалық дағдыларды үйрену.

6

6/4
(Базалықпәндер)

GO 7 Модуль Геодезиялық қамтамасыздандыру

OAKKGZh 3210 «Өндірістік және азаматтық құрылыс кезіндегі геодезиялық жұмыстар» 3-0-1-6

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

ZhG 2206 1-1-1-4

Постреквизиттері:

KGOEUZH 4216 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өндірістік және азаматтық құрылыс кезіндегі құрылыстық-монтажды жұмыстардың орындалуына және сапасына бақылау жасау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Құрылыс алаңдарындағы тірек тораптарын құру ерекшеліктері. Геодезиялық негізді құру сұлбасы. Далалы және камералды жұмыстар. Диагональсыз төртбұрыштар. Инженерлі тораптар.

Оқыту нәтижелері: өндірістік және азаматтық құрылыс кезіндегі геодезиялық жұмыстар саласындағы теориялық және практикалық дағдыларды үйрену.


GOKR 7 Модуль Картографиялық жұмыстарды геодезиялық қамтамасыздандыру OAKKGZh 3210 «Өндірістік және азаматтық құрылыс кезіндегі геодезиялық жұмыстар» 3-0-1-6

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

ZhG 2206 1-1-1-4

Постреквизиттері:

KGOEUZH 4216 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өндірістік және азаматтық құрылыс кезіндегі құрылыстық-монтажды жұмыстардың орындалуына және сапасына бақылау жасау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Құрылыс алаңдарындағы тірек тораптарын құру ерекшеліктері. Геодезиялық негізді құру сұлбасы. Далалы және камералды жұмыстар. Диагональсыз төртбұрыштар. Инженерлі тораптар.

Оқыту нәтижелері: өндірістік және азаматтық құрылыс кезіндегі геодезиялық жұмыстар саласындағы теориялық және практикалық дағдыларды үйрену.

7

6/4
(Базалықпәндер)

GO 7 Модуль Геодезиялық қамтамасыздандыру

KKGZh 3211 «Көлік құрылысындағы геодезиялық жұмыстар» 2-0-2-5

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

ZhG 2206 1-1-1-4

Постреквизиттері:

KGOE 4216 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: көлік құрылысы кезіндегі құрылыстық-монтажды жұмыстардың орындалуына және сапасына бақылау жасау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жолдарды жобалаудың техникалық шарттары. Жолдар іздеулерінің технологиясы. Құрылыс алдындағы жол трассасын қалпына келтіру. Көпір өткелдері. Көпір бөлу негізін салу.

Оқыту нәтижелері: Көлік құрылысындағы геодезиялық жұмыстар саласындағы теориялық материалдарды меңгеру.

GOKR 7 Модуль Картографиялық жұмыстарды геодезиялық қамтамасыздандыру

GRTS 3211 «Көлік құрылысындағы геодезиялық жұмыстар» 2-0-2-5

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

ZhG 2206 1-1-1-4

Постреквизиттері:

KGZhUZh 4216 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: көлік құрылысы кезіндегі құрылыстық-монтажды жұмыстардың орындалуына және сапасына бақылау жасау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жолдарды жобалаудың техникалық шарттары. Жолдар іздеулерінің технологиясы. Құрылыс алдындағы жол трассасын қалпына келтіру. Көпір өткелдері. Көпір бөлу негізін салу.

Оқыту нәтижелері: Көлік құрылысындағы геодезиялық жұмыстар саласындағы теориялық материалдарды меңгеру.

8

5/3
(Бейіндік пәндер)

GO 7 Модуль Геодезиялық қамтамасыздандыру

IGMKE 3312 «Инженерлік-геодезиялық есептерді компьютерлік есептеу» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

KGOEUZH 4216 2-0-1-7

MSS 4322 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ЖК көмегімен инженерлі-геодезиялық есептерді шығару.

Негізгі бөлімдер мазмұны: инженерлі-геодезиялық тірек тораптарын салу, топограф-геодезиялық іздеулер, бөлу жұмыстары, құрылыстар деформациясын бақылау, сызықты құрылыстарды трассалау, жобадағы элементтерді болмысқа шығару.

GOKR 7 Модуль Картографиялық жұмыстарды геодезиялық қамтамасыздандыру

IGMKE 3312 «Инженерлік-геодезиялық мақсаттардың компьютерлік есептері» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

KGOEUZH 4216 2-0-1-7

MSS 4322 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ЖК көмегімен инженерлі-геодезиялық есептерді шығару.

Негізгі бөлімдер мазмұны: инженерлі-геодезиялық тірек тораптарын салу, топограф-геодезиялық іздеулер, бөлу жұмыстары, құрылыстар деформациясын бақылау, сызықты құрылыстарды трассалау, жобадағы элементтерді болмысқа шығару.

9

5/3
(Базалықпәндер)

AIO 8 Модуль Өлшемдерді автоматтандыру және өңдеу

GOMOT 2213 «Геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы» 1-0-2-3

Пререквизиттері:

Mat 1210 2-4-0-1,2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

ZhG 2206 1-1-1-4

IGEKE 3312 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы негізіне үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшем қателері. Өлшеулердің кездейсоқ қателерінің қасиеттері. Өлшем нәтижесінің орташа квадраттық қатесі. Бір шаманы өлшеудің математикалық өңдеуі.

Оқыту нәтижелері: геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы саласындағы теориялық және практикалық дағдыларды үйрену.

AIO 8 Модуль Өлшемдерді автоматтандыру және өңдеу

GOMOT 2213 «Геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы» 1-0-2-3

Пререквизиттері:

Mat 1210 2-4-0-1,2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

ZhG 2206 1-1-1-4

IGEKE 3312 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы негізіне үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшем қателері. Өлшеулердің кездейсоқ қателерінің қасиеттері. Өлшем нәтижесінің орташа квадраттық қатесі. Бір шаманы өлшеудің математикалық өңдеуі.

Оқыту нәтижелері: геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы саласындағы теориялық және практикалық дағдыларды үйрену.

10

8/5
(Базалықпәндер)

AIO 8 Модуль Өлшемдерді автоматтандыру және өңдеу

GAMN 2214 «Геодезиялық аспаптану және метрология негіздері» 2-0-3-3,4

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Mat 1210 2-4-0-1,2

Fiz 1211 1-1-1-2

Постреквизиттері:

MSS 4322 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: геодезиялық аспаптарды және өлшеу тәсілдерін зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: геодезиялық аспаптанудың пәні мен мақсаты. Геодезиялық аспаптардың оптикалық бөлшектері. Геодезиялық аспаптардың білікті жүйелері. Деңгейлерді зерттеу. Теңгермелерді зерттеу. Сызықты және дөңгелек шкалалар.

Оқыту нәтижелері: геодезиялық аспаптану және метрология негіздері саласындағы теориялық және практикалық дағдыларды үйрену.

AIO 8 Модуль Өлшемдерді автоматтандыру және өңдеу

GAMN 2214 «Геодезиялық аспаптану және метрология негіздері» 2-0-3-3,4

Пререквизиттері:

Geo 1205 2-1-1-2

Mat 1203 2-4-0-1,2

Fiz 1204 1-1-1-2

Постреквизиттері:

MSS 4322 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: геодезиялық аспаптарды және өлшеу тәсілдерін зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: геодезиялық аспаптанудың пәні мен мақсаты. Геодезиялық аспаптардың оптикалық бөлшектері. Геодезиялық аспаптардың білікті жүйелері. Деңгейлерді зерттеу. Теңгермелерді зерттеу. Сызықты және дөңгелек шкалалар.

Оқыту нәтижелері: геодезиялық аспаптану және метрология негіздері саласындағы теориялық және практикалық дағдыларды үйрену.

11

6/4
(Бейіндік пәндер)

AIO 8 Модуль Өлшемдерді автоматтандыру және өңдеу

GOAALS 3315 «Геодезиялық өлшемдердің автоматтандырылған әдістері және лазерлік сканирлеу» 1-0-3-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

Kar 2202 1-0-2-3

Постреквизиттері:

ZhBGPZ 4326 1-0-2-7

SKShZhM 4321 1-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: геодезиялық өлшемдердің заманауи құралдары мен аспаптарын зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазіргі заманғы геодезиялық аспаптар. Түсірістердің автоматтандырылған әдістері. Геодезиялық өлшемдерді өңдеу үшін бағдарламалық қамтамасыздандыру. Аймақтың жер бетілік-ғарыштық түсірісі.

Оқыту нәтижелері: геодезиялық өлшемдердің автоматтандырылған әдістері саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру..

AIO 8 Модуль Өлшемдерді автоматтандыру және өңдеу

GOAA 3315 «Геодезиялық өлшемдердің автоматтандырылған әдістері» 1-0-3-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

Kar 2202 1-0-2-3

Постреквизиттері:

UOLS 4326 1-0-2-7

KZhZhB4321 1-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: геодезиялық өлшемдердің заманауи құралдары мен аспаптарын зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазіргі заманғы геодезиялық аспаптар. Түсірістердің автоматтандырылған әдістері. Геодезиялық өлшемдерді өңдеу үшін бағдарламалық қамтамасыздандыру. Аймақтың жер бетілік-ғарыштық түсірісі.

Оқыту нәтижелері: геодезиялық өлшемдердің автоматтандырылған әдістері саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру

12

5/3
(Базалықпәндер)

ESK 9 Модуль Картаны құру экономикасы

KGOEUZh 4216 «Картографиялық-геодезиялық өндірістің экономикасы, ұйымдастырылуы және жоспарлануы» 2-0-1-7

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Kar 2202 1-0-2-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: картографиялы-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау кезіндегі экономикалық заңдарды оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: картографиялы-геодезиялық кәсіпорынның негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері. Картографиялы-геодезиялық өндірістің пайдасы мен табыстылығы.

Оқыту нәтижелері: картографиялы-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау экономикасы саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

EKD 9 Модуль Экономика және кадастрлық іс

KGOEUZh 4216 «Картографиялық-геодезиялық өндірістің экономикасы, ұйымдастырылуы және жоспарлануы» 2-0-1-7

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Kar 2202 1-0-2-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: картографиялы-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау кезіндегі экономикалық заңдарды оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: картографиялы-геодезиялық кәсіпорынның негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері. Картографиялы-геодезиялық өндірістің пайдасы мен табыстылығы.

Оқыту нәтижелері: картографиялы-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау экономикасы саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

13

5/3
(Базалықпәндер)

ESK 9 Модуль Картаны құру экономикасы

KGZhZhEB 4217 «Картографиялық-геодезиялық жұмыстардың жүргізілуін экономикалық бағалау» 1-1-1-7

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Kar 2202 1-0-2-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: картографиялы-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау кезіндегі экономикалық заңдарды оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өндірісті ұйымдастыру, басқару және технологиясы. картографиялы-геодезиялық өндірісті жоспарлау және қаржыландыру. Бөлімшелердегі ішкі шаруашылық есеп.

Оқыту нәтижелері: картографиялы-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

EKD 9 Модуль Экономика және кадастрлық іс

SKhZhEB 4217 «Сандық карталар мен жоспарларды жасауды экономикалық бағалау» 1-1-1-7

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Kar 2202 1-0-2-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: картографиялы-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау кезіндегі экономикалық заңдарды оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өндірісті ұйымдастыру, басқару және технологиясы. картографиялы-геодезиялық өндірісті жоспарлау және қаржыландыру. Бөлімшелердегі ішкі шаруашылық есеп.

Оқыту нәтижелері: картографиялы-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

14

6/4
(Базалықпәндер)

ESK 9 Модуль Картаны құру экономикасы

KN 3218 «Кадастр негіздері» 2-1-1-6

Пререквизиттері:

IG 2205 2-1-2-3,4

VG 2206 1-1-1-4

Постреквизиттері:

SKZhZhEB 4321 1-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: кадастр қызметтерінің негізгі жұмыстарын оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Меншік түрлері бойынша картография-геодезиялық кәсіпорындардың түрлері. Картография-геодезиялық кәсіпорындардың маманданымы және ұқсас салаларман байланысы. Жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі принциптері. Жұмыстарды өндірудің айрықша ерекшеліктері.

Оқыту нәтижелері: кадастр негіздерін білу.

EKD 9 Модуль Экономика және кадастрлық іс

KZhZhMB 3218 «Кадастр, жерді және жылжымайтын мүлікті бағалау» 2-1-1-6

Пререквизиттері:

IG 2205 2-1-2-3,4

VG 2206 1-1-1-4

Постреквизиттері:

KZhZhBSh 4321 1-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Кадастр, жерді және жылжымайтын мүлікті бағалауды үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жер учаскелерінің кадастрлік құнын анықтау үшін жерлерді мемлекеттік кадастрлік бағалау. «Мемлекеттік кадастрлік бағалау» мәнінің заңды анықтамасы.

Оқыту нәтижелері: Кадастр, жерді және жылжымайтын мүлікті бағалау саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

15

3/2
(Базалықпәндер)

ESK 9 Модуль Картаны құру экономикасы

ЕК 4219 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттері:

ETD 1108 1-1-0-1

TKN 1107 1-1-0-1

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау, қайғылы жағдайлар мен өндірістегі аурулар санын азайту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбекті қорғаудың басқару жүйесі. Өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар. Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария. Қауіпсіздік техникасы. Өрт қауіпсіздігі.

Оқыту нәтижелері: еңбекті қорғау саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

EKD 9 Модуль Экономика және кадастрлық іс

ЕК 4219 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттері:

ETD 1108 1-1-0-1

TKN 1107 1-1-0-1

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау, қайғылы жағдайлар мен өндірістегі аурулар санын азайту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбекті қорғаудың басқару жүйесі. Өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар. Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария. Қауіпсіздік техникасы. Өрт қауіпсіздігі.

Оқыту нәтижелері: еңбекті қорғау саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

16

5/3
(Бейіндік пәндер)

KТP 10 Модуль Жобалаудың компьютерлік технологиялары

KKG 3320 «Құрылыстағы компьютерлік графика» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

SKShZhM 4321 1-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылыста компьютерлік технологияларды қолдану.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Нысанды байлаудың режимдері (тұрақты, бір ретті). Декарттық координаттар жүйесі (WCS). Сызықты өлшеулер бірліктері: ғылыми, ондық, инженерлік, архитектуралық.

Оқыту нәтижелері: AutoCAD жазу-сызудың конструкторлық құжатының зерттемесінің технологиясын іс жүзінде қолданылуын оқып үйрену.

KТPK 10 Модуль Компьютерлік технология және картаны жобалау

KBKG 3320 «Карталарды бейнелеу кезіндегі компьютерлік графика» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

PSIK KZhZhBSh 4321 1-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: заманауи геоақпараттық жүйелердегі аумақтың цифрлық моделін жасау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Графикалық примитивтер. Диалогты терезелер. Бұйрық пернелері. Функционалды облыс. Сызу. Негізгі ұғымдар. Координаттар жүйесі. Кіріспе. Autocad негізгі ұғымдары. Autocad жұмыс терезесі.

Оқыту нәтижелері: компьютерлік графика саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру

17

3/2
(Бейіндік пәндер)

KТP 10 Модуль Жобалаудың компьютерлік технологиялары

SKShZhM 4321 «Сәулет-құрылыс шешімдерінің жобалық мәліметтері» 1-0-1-7

Пререквизиттері:

KOT 3209 1-1-1-6

GAMN 2214 2-0-3-3,4

OAKKGZh 3210 3-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Сәулет-құрылыс шешімдерінің жобалық мәліметтері

Негізгі бөлімдер мазмұны: ұсынылған материалдардың жиынтығы, келісімділігі және бөлек тараулар арасындағы жобалық шешімдер байланысы. СНжЕ бөлімдері бойынша климаттық және инженерлі сипаттамалар.

Оқыту нәтижелері: инженерлі іздеулер материалдарын, олардың нормаларға сәйкестігін білу.

KТPK 10 Модуль Компьютерлік технология және картаны жобалау

KZhZhBSh 4321 «Карталарды жобалау, жасау және басып шығару» 1-0-1-7

Пререквизиттері:

Kar 2206 1-0-2-3

KBKKG 3320 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: картографиялық өндірістің заманауи технологиялары мен негізін оқу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ұсақ масштабты карталарды қолдану. Картографиялық генерализация. Географиялық карталардың жіктелуі. Топографиялық карталар мен пландар. Топографиялық карта бойынша есептер мен мақсаттарды шешу. Аймақты түсіру. Карталардың математикалық негізі. Картографиялық проекциялардың жіктелуі.

Оқыту нәтижелері: картографиялық өндіріс саласындағы дағдыларды меңгеру.

18

5/3
(Бейіндік пәндер)

KТP 10 Модуль Жобалаудың компьютерлік технологиялары

MSS 4322 «Метрология, стандарттау және сертификаттау» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Mat 1210 2-4-0-1,2

Fiz 1211 1-1-1-2

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Метрология, стандарттау және сертификаттаудың негізін оқу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: (ӨҚ) өлшеу құралдарымен байланысты негізгі ұғымдар. Мемлекетік, мемлекетаралық және халықаралық деңгейдегі метрология, стандарттау және сертификаттаудың жүйелері

Оқыту нәтижелері: Метрология, стандарттау және сертификаттау саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

KТPK 10 Модуль Компьютерлік технология және картаны жобалау

MSS 4322 «Метрология, стандарттау және сертификаттау» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

Geo 1201 2-1-1-2

Mat 1210 2-4-0-1,2

Fiz 1211 1-1-1-2

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Метрология, стандарттау және сертификаттаудың негізін оқу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: (ӨҚ) өлшеу құралдарымен байланысты негізгі ұғымдар. Мемлекетік, мемлекетаралық және халықаралық деңгейдегі метрология, стандарттау және сертификаттаудың жүйелері

Оқыту нәтижелері: Метрология, стандарттау және сертификаттау саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.

19

5/3
(Бейіндік пәндер)

IO 11 Модуль Инновациондық қамтамасыздандыру

GPSZhLS 3323 «GPS жүйелері» 2-0-1-6

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

GAMN 2214 2-0-3-3,4

Постреквизиттері:

ZhBGPZ 4326 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: спутниктік жүйелер және аймақтың лазерлік түсірісі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Спутниктік навигация жүйесінің көмегімен геодезиялық өлшемдердің негізгі ұстанымы. Үш өлшемді лазерлі сканерлер мен олардың жер бетілік фотограмметрияда қолдану.

Оқыту нәтижелері: Лазерлі сканердің үш өлшемді мәліметтердің сандық вектор модулі мен сандық модулін жер бетінде құру.

IOGK 11 Модуль Геодезия мен картографияда инновациондық қамтамасыздандыру

SZhPT 3323 «Спутниктік жүйелер және позиционерлеу технологиялары» 2-0-1-6

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-2

Geo 1205 2-1-1-2

GIOM 2210 2-0-3-3,4

Постреквизиттері:

UOLS 4326 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: позиционерлеу технологиялары көмегімен мақсаттарды шешу және заманауи спутниктік жүйелерді оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Позиционерлеудің спутниктік жүйелері. Спутниктік навигация жүйесінің көмегімен геодезиялық өлшемдердің негізгі ұстанымы. Спутниктік қалалық геодезиялық тораптар пункттерін бекіту талаптары.

Оқыту нәтижелері: Позиционерлеудің спутниктік жүйелері саласындағы теориялық материалдарды меңгеру.

20

5/3
(Бейіндік пәндер)

IO 11 Модуль Инновациондық қамтамасыздандыру

Geo 3324 «Геоинформатика» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

SKShZhM 4321 1-0-1-7

MSS 4322 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: геоинформатиканы оқып білу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ГАЖ географиялық ақпараттық жүйенің құрылымы, құрылымдық бөлшектері, мақсаттары мен тағайындалуы.

Кеңістік деректерінің модельдері, деректер көздері, деректер базасы және оларды басқару. ГАЖ бағдарламалық қамтамасыз етудің қысқаша сипаттамасы. Credo бағдарламалық кешені. Credo MIX жүйесі.Оқыту нәтижелері: бағдарламаларды жетілдіру.

IOGK 11 Модуль Геодезия мен картографияда инновациондық қамтамасыздандыру

GDIAK 3324 «Геокеңістік деректер инфрақұрылымын ақпаратпен қамтамасыз ету» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-2

Geo 1201 2-1-1-2

Постреквизиттері:

KZhZhBSh 4321 1-0-1-7

MSS 4322 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: инфрақұрылым саласындағы геокеңістік нысандар туралы ақпаратты алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кеңістік деректерінің моделдері, деректер көзі, деректер базасы және оларды басқару. ГАЖ бағдарламалық қамтамасыз етудің қысқаша сипаттамасы. Credo бағдарламалық кешені.. Credo MIX жүйесі.

Оқыту нәтижелері: инфрақұрылымды ақпаратпен қамтамасыз ету саласындағы дағдыларды меңгеру.

21

5/3
(Бейіндік пәндер)

IO 11 Модуль Инновациондық қамтамасыздандыру

UGDB 4325 «Үймереттер мен ғимараттар деформацияларын бақылау» 2-0-1-7

Пререквизиттері:

OAKKGZh 3210 3-0-1-6

IG 2205 2-1-2-3,4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: үйлер мен ғимараттардың деформациясы туралы жалпы түсініктер мен олардың пайда болу себептері

Негізгі бөлімдер мазмұны: Геодезиялық белгілердің негізгі түрлері мен олардың орналасуы. Ғимараттардың отыруын бақылау. Ғимараттардың горизонтальді жылжуын, крендерді, жарықтарды бақылау. Мұнаралы түрлі ғимараттарды бақылау.

Оқыту нәтижелері: тау жыныстарының микрожарықтарының бақылауын жасау.

IOGK 11 Модуль Геодезия мен картографияда инновациондық қамтамасыздандыру

KZ 4325 «Қашықтан зондтау» 2-0-1-7

Пререквизиттері:

GOAA 3315 1-0-3-5

GAMN 2214 2-0-3-3,4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қашықтықтан нысан немесе кеңістік туралы ақпаратты жинау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ). Кеңістікті рұқсат. Уақытша рұқсат пен қажетті беттің аймағынының үстінен спутниктің ұшу жиілігі. Қашықтықтан зондтау деректерінің негізінде дәл карталарды құру.

Оқыту нәтижелері: қашықтықтан зондтау саласындағы дағдыларды меңгеру.

22

5/3
(Бейіндік пәндер)

IO 11 Модуль Инновациондық қамтамасыздандыру

ZhBGPZ ZhBGPZ 4326 «Жер бетінің геодинамикалық процестерін зерттеу» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

GNZhF 2208 1-1-1-4

GG 2207 1-1-0-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жер бетінің геодинамикалық үрдістерін зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ғарыштық геодезияның динамикалық әдісінің түзету теңдеуіндегі бос мүшелерді анықтау әдістемесі. Ғарыштық геодезияның динамикалық әдісінің теңестіру түзетпелерінде бос мүшелерін есептеу әдістемесі.

Оқыту нәтижелері: жер бетінің геодинамикалық үрдістеріне бақылау жасауды білу.

IOGK 11 Модуль Геодезия мен картографияда инновациондық қамтамасыздандыру

UOLS 4326 «Үш өлшемді лазерлік сканирлеу» » 1-0-2-7

Пререквизиттері:

GOAA 3315 1-0-3-5

GAMN 2214 2-0-3-3,4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: 3D сканерлер мен технологияларды зерттеу олармен жұмыс.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жерүсті лазерлік сканерлеу жүйелер. Жерүсті лазерлік сканердің жұмыс істеу принципі. Негізгі модельдер және жерүсті лазерлік сканерлер сипаттамалары. Лазерлік сканерлеу деректерді өңдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету.

Оқыту нәтижелері: үш өлшемді лазерлік сканирлеу саласындағы теориялық материалдар мен практикалық дағдыларды меңгеру.МІ және Г кафедрасының меңгерушісі Низаметдинов Ф.К.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет