«Бекітілді» Абай атындағы ҚазҰпу ғылыми Кеңесінің отырысы Ғылыми Кеңес төрағасы



жүктеу 324.78 Kb.
Дата19.11.2018
өлшемі324.78 Kb.
түріКраткое содержание

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

СОРБОННА-ҚАЗАҚСТАН ИНСТИТУТЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КАФЕДРАСЫ
«Бекітілді»

Абай атындағы ҚазҰПУ Ғылыми

Кеңесінің отырысы

Ғылыми Кеңес төрағасы /

«Утверждено»

на заседании Ученого Совета

КазНПУ им.Абая

Председатель Ученого Совета

Ректор________ Т.О. Балыкбаев

Протокол №__ от «__»___2017


6М030200- «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша

Элективті пәндер каталогы


2017/2018 жыл
Авторлары: Сабитова А.А.

Ордабаева А.Б.

Алматы
2017
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
СОРБОННА-ҚАЗАҚСТАН ИНСТИТУТЫ
6М030200 – Халықаралық құқық мамандығы

Академиялық дәреже – 6М030200 – Халықаралық құқық мамандығы бойынша құқық магистры



п/п


Наименование дисциплины


Краткое содержание курса с указанием цели


Основные разделы


кредит

семестр

Пререквизиты

Постреквизиты

Ожидаемые результаты изучения дисциплины (приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки и компетенции)




Халықаралық терроризммен күрестегі мемлекеттер ынтымақтастығының халықаралық-құқықтық нысандары

Пәнді оқытудағы мақсат дамудың қазіргі кезеңінде терроризммен күресу нысандарының құқықтық қырларында.

Пәннің міндеттері.

-терроризммен күресті реттейтін халықаралық-құқықтық құжаттарды меңгеру,

- ҚР-да халықаралық терроризммен күреті құқықтық реттеуді және ҚР заңнамасын үйрену,

- жеке елдердің және жалпы халықаралық қоғамдастықтың терроризммен күресуді құқықтық реттеудің ерекшеліктерін үйрену.


Терроризм түсінігі мен мазмұны: халықаралық және ұлттық аспектілер. Халықаралық құқықта терроримз сыныпталуы.

Терроризммен күресудегі мемлекеттер ынтымақтастығының халықаралық құқықтық нысандары.

Қазақстан Республикасында халықаралық терроризммен күресуді құқықтық реттеу.


Терроризммен күресу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы. Халықаралық терроризммен күресудегі Қазақстан Республикасының ынтымақтастығы.

3

2

Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы




Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек

Терроризммен күрес саласындағы мемлекеттердің ынтымақтастын және терроризммен күресті реттейтін халықаралық-құқықтық құжаттарды білуі керек. Қазақстан Республикасындағы халықаралық терроризммен күрес мәселесін құқықтық реттеуді талдай білуі қажет






Трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес бойынша әріптестіктің халықаралық-құқықтық негіздері

Пән мақсаты: Трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес бойынша ынтымақтастықтың құқықтық негіздерін, ҚР заңнамасында трансұлттық қылмыспен күресу туралы халықаралық құқықтық нормалардың орындалу мәселелерін үйрену.


Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың түсінігі мен түрлері. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыс: түсінігі, құқықтық мәртебесі және таралу себептері.

Трансұлттық қылмысты топтармен жасалатын қылмыс түрлері. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен кұресуді халықаралық құқықтық реттеу. ҚР заңнамасында трансұлттық қылмыспен күресу туралы халықаралық құқықтық нормалардың орындалу мәселелері.



3

2

Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек

Трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес саласындағы мемлекеттердің ынтымақтастын және Трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күресті реттейтін халықаралық-құқықтық құжаттарды білуі керек. Қазақстан Республикасындағы халықаралық Трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес мәселесін құқықтық реттеуді талдай білуі қажет


1

Қазақстан Республикасының ғарыш қызметін халықаралық-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері

Халықаралық ғарыш құқығы пәннің мақсаты – халықаралық бейбітшілікті, мемлекеттің қауіпсіздігін және қарым-қатынасын қамтамасыз ету және қолдау, мемлекеттің егемендік құқығын және бүкіл адамзаттың мүдделерін ғарыш саласында халықаралық субъектілердің қарым-қатынастық реттеу жолымен қорғау туралы қажетті білімдермен меңгеру.

«Халықаралық ғарыш құқығы» пәнінің міндеттері магистрантарға халықаралық тәжірибиедегі кәсіби мәселелерін шешу, дағдыландыру, соның ішінде заң шығару саласында, құқық қорғау сараптамалық қызметті үйрету, халықаралық ғарыш құқығы субьектілерінің мүддесін қорғау қызметін қамтамасыз ету туралы қажетті білімдермен меңгеру.



Халықаралық ғарыш құқығының түсінігі, қағидалары және қайнар көздері. Ғарыш кеңістігі және аспан денелеінің құқықтық режимі.

Мемлекеттердің ғарыш объектілерімен келтірілген залал үшін жауапкершілігі. Ғарышкерлердің құқықтық жағдайы. Ғарышты бейбіт зерттеу сұрақтары бойынша халықаралық ынтымақтастық.

«Байқоңыр» ғарыш айлағы туралы ҚР мен РФ арасында жасалынған келісім.


3

3

Халықаралық шарттар құқығы,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Кешенді емтихан

«Байқоңыр» ғарыш айлағын пайдаланудың негізгі құқықтық нысаны мен шарттарды, ғарыш кеңістігінің халықаралық-құқықтық режимі білу қажет. Меңгеруі тиіс: халықаралық ғарыш құқық және ҚР халықаралық-құқықтық нормаларына талдау жасауға, белгілі бір халықаралық жағдайларды шешуге бағытталуға керек./

.





Халықаралық қылмыстық құқық: құқықты жүзеге асыру ерекшеліктері

Халықаралық қылмыстардың түсінігің және түрлерлін, мемлекеттердің халықаралық қылмыстармен күресу нысандарын, әрекет етуші заңдылықты, сот-тергеу тәжірибесін терең және жан-жақты оқып үйрету.

курстын оқытудың міндеттері – ұлттық қылмыстық құқық және халықаралық қылмыстық заңдылықтың негізгі ережелерімен таныстыру, халықаралық қылмыспен күресудегі ынтымақтастық бойынша қолдану қызметінде қылмыстық заңды дұрыс қолданудың іскерлігі мен дағдысын қалыптастыру, сондай-ақ басқа құықтық жуйелердің жағдайы құқығының негіздерін ұғыну болып табылады.




Халықаралық қылмыстық құқықтың түсінігі, және қайнар көздері. Халықаралық қылмыстар және халықаралық сипаттағы қылмыстық құқық бұзушылықтар, олардың сыныпталуы. Қылмыстықпен күресудегі мемлекеттер ынтымақтастығының нысандары, негізгі бағыттары және салалары.

БҰҰ – қылмыстылықпен күресудегі халықаралық ынтымақтастықты үйлестіру орталығы.

Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек.

Интерпол.

Экстрадиция.


3

3

Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек

білуі тиіс: халықаралық қылмыстар мен халықаралық сипаттағы қылмыстардың түрлерін, халықаралық қылмыстылықпен күресу жолдарын.

Қылмыстық құқық теориясын оқып үйрену барысында магистрант қылмыстың негізгі санаттарын, Халықаралық қылмыстардың түсінігің және түрлерлін, мемлекеттердің халықаралық қылмыстармен күресу нысандарын, қылмыскерді ұстап беру негіздерін білу керек, жеке тұлғалардың нақтылы әрекетіндегі (әрекетсіздік) қылмыс құрамын анықтай алу қажет; іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігі мен қылмыстылығын жоятын мән-жайлардың барын немесе жоғын анықтай алу керек, әрекет етуші қылмыстық заңдылыққа сәйкес нақтылы жазының түрі мен шегін дұрыс анықтауды үйрену керек, сот – тергеу тәжірибесін жалпылама шолу негізінде құрастырылған казустар мен есептерді шешіп үйрену қажет






Халықтың көші-қонын халықаралық-құқықтық реттеу: халықаралық-құқықтық және ұлттық қырлары

Пәннің мақсаты болып мемлекеттің ішкі және халықаралық нақты жағдайларына қатысты еңбекші-мигранттардың құқықтарын қорғау бойынша ҚР заңнамасы мен халықаралық шарттарды оқыту.


Еңбекші-мигранттардың құқықтарын халықаралық қорғау.

ҚР еңбекші-мигранттардың құқықтық мәртебесі.




3

2

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері ,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек /

Көші-қонды халықаралық-құқықтық реттеу мәселесінің қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары туралы білуі; жекелеген мемлекеттер мен аймақтарда көші-қонды реттеудің озық тәжірибесін зерттей білуі керек. Әлемдегі, жекелеген аймақтардағы және мемлекеттердегі көші-қонның қазіргі жағдайын талдай білуі керек. Көші-қонға қатысты оқиғалар мен жағдайларға заңнамалық баға бере білуі керек. Көші-қон аясындағы қазіргі халықаралық құқық нормаларын қолдана білуі және талдай алуы қажет




Халықаралық-құқықтық доктрина мен тәжірибедегі көші-қон құқығы

Пәнді зерделеу мақсаты: көші-қон құқығы мен осы саладағы халықаралық қатынастар институттарын жүйелі талдау негізінде халықтың сыртқы көші-қонының әртүрлі түрлерін халықаралық-құқықтық реттеу мәселесін игеру, сондай-ақ осы қызметке әсер ететін мән-жайлар мен жағдайларды анықтау

Халықтың көші-қоны: халықаралық құқықтық реттеудің теориясы және тәжірибесі.

3

2

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері /

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек /

Көші-қонды халықаралық-құқықтық реттеудің жай-күйі мен даму тенденциялары туралы және аймақтық деңгейде және жекелеген елдерде көші-қонды реттеудің ең озық тәжірибесі туралы білу.

Әлемдегі, сондай-ақ жекелеген өңірлерде және мемлекеттерде қазіргі көші-қон жағдайын талдай білу, көші-қонға қатысты фактілерді, оқиғаларды және жағдайды құқықтық бағалай білу; көші-қон мәселелері бойынша сот тәжірибесін талдау; көші-қон саласындағы қолданыстағы халықаралық құқық нормаларын талдай білу және қолдана білу.







Адам құқықтары бойынша Еуропалық сот

Пәннің негізгі мақсаты болып адам құқықтарының және оның негізгі бостандықтарын қорғау туралы Конвенцияны және оған қосымша хаттамаларды талқылау кезінде адам құқықтары бойынша Еуропалық сот тұжырымдаған адам құқықтары мен бостандықтары саласында еуропалық стандарттармен магистранттарды таныстыру.

АҚЕС (ЕСПЧ) құру, оның құрамы, құрылымы және құзыреті. Шағым жарамдылық шарттары. Шағым қарастыру әдістері. 1950 жылғы Адам құқықтарын және негізгі бостандықтарын қорғау туралы Конвенция және оған қосымша хаттамалар.


3

2

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері /

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



БҰҰ Халықаралық Соты: оның тиімділігін арттыру жолдары/ /

Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек /



Еуропалық Соттың Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау жөніндегі Конвенция мен оған қосымша Протоколды қолдануы және талдай білуі қажет

- Адам құқықтары бойынша Еуропалық Сотқа шағым жасау және қарастыру тәртібін.

меңгеруі тиіс:

- адам құқықтарының және оның негізгі бостандықтарын қорғау туралы Конвенцияның және оған хаттамалардың нақты істер бойынша бұзылуын табу,

- нақты қаулыларда адам құқықтары бойынша Еуропалық Соттың құқықтық ұстанымдарын табу,

Дағдыға ие болуы тиіс: адам құқықтарының және оның негізгі бостандықтарын қорғау туралы Конвенцияны және оған қосымша Хаттамаларды адам құқықтары бойынша Еуропалық Сот тәжірибесін есепке ала отырып талқылау







ЕО-ғы адам құқықтарын заңнамалық қорғау: заңнама және тәжірибе

Пәннің негізгі мақсаты болып магистранттарды адам құқықтарын қорғаудың еуропалық жүйесімен таныстыру табылады.

Осы курстың негізгі міндеттері болып табылады:

- адам құқықтарын қорғаудың халықаралық жүйесінің дамуында адам құқықтарын қорғаудың еуропалық жүйесінің орны мен рөлі,

- Европа Кеңесі аясында адам құқықтарын қорғау бойынша мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығы нысандары туралы ой қалыптастыру,

- адам құқықтарының және оның негізгі бостандықтарын қорғау туралы Конвенцияның және оған қосымшалар ережелерімен таныстыру,

- адам құқықтарының және оның негізгі бостандықтарын қорғау туралы Конвенцияның және хаттамалардың бақылау тетіктерінің қызметін қарастыру.




Адам құқықтарын қорғаудың еуропалық жүйесі.

1950 жылғы Адам құқықтарын және негізгі бостандықтарын қорғау туралы Конвенция және оған қосымша хаттамалар. Европа Кеңесі аясында адам құқықтарын қорғау бойынша мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығы




3

2

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері /

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы




Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек /

Пәнді оқу нәтижесінде

Түсінік қалыптасу тиіс:

- адам құқықтарын қорғаудың еуропалық жүйесі туралы
Білуі тиіс:

- адам құқықтары бойынша Еуропалық сот құрамын, құрылымын және құзыретін,

- адам құқықтарының және оның негізгі бостандықтарын қорғау туралы Конвенцияның және оған хаттамалар ережелерін,

- адам құқықтары бойынша Еуропалық соттың классикалық істер бойынша құқықтық ұстанымдарын,

- адам құқықтары мен бостандықатыр саласында еуропалық стандарттарды,

Адам құқықтары саласындағы теориялық және практикалық негізгі мәселелерді білуі керек.

Дағдыға ие болуы тиіс:

Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау жөніндегі Конвенция мен оған қосымша Протоколды іс жүзінде қолдана алуы және талдай білуі қажет.






Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері

Пәннің мақсаты болып кез келген құқықтық мемлекеттің жоғарғы құндылығы ретінде адамның негізгі құқықтары мен бостандықтары туралы халықаралық нормалар мен ҚР заңнамасын білуі табылады.

Пәннің негізгі міндеттері болып табылады:

- адам құқықтарын қорғау бойынша ҚР заңнамасы мен халықаралық шарттарды оқыту;

- адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу, адам мен азаматтың құқықтық жағдайларының негізгі теориялық ережелерімен, негізгі әмбебап шарттар мен келісімдер, осы құқықтарды халықаралық қорғауды жүзеге асырушы оргардар жүйесімен, сондай-ақ құқықтар мен негізгі бостандықтарды қорғаудың аймақтық механизмдерімен таныстыру.

.


Адам құқықтары мәселелрі бойынша халықаралық ынтымақтастық. Адам құқықтарын қорғау бойынша екі жақты және көп жақты шарттар. Адам құқықтары бойынша халықаралық стандарттар. Адам құқықтары бойынша Жалпы Декларация. Адам құқықтары бойынша пактілер. Халықаралық конференция және халықаралық ұйымдардың актілері.

БҰҰ және оның мамандандырылған мекемелері шеңберіндегі адам құқықтарын қорғау бойынша халықаралық ыгнтымақтастық. Адам құқықтарын қорғау бойынша механизм. Адам құқықтарын ҚР қорғау салдары



2

3


1

Халықаралық жария құқық,

ҚР конституциялық құқығы



Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек /

Адам құқықтарын қорғау халықаралық механизмін; адам құқықтары туралы халықаралық шарттарды және ҚР заңнаманы білу және меңгеруі керек. Адам құқықтарын қорғау туралы халықаралық шарттармен және ҚР құқықтық актілермен жұмыс жасау және талдау дағдыларына ие болуы қажет/






Халықаралық жария құқық қайнар көздерінің мәселелері

Пәнді оқытудағы мақсат болып Халықаралық жария құқық қайнар көздерінің мәселелері: заңи міндеттілігі, қайнар көздерінің сатылары туралы білімді игеру табылады.

Халықаралық құқық қайнар көздері сатыларының мәселелері. Заңи міндеттілік. Халықаралық шарт халықаралық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде. Халықаралық әдет-ғұрып халықаралық құқықтың қайнар көзі ретінде. Халықаралық ұйымдардың қарарлары. Халықаралық құқық қайнар көздерін анықтау өлшемдері (белгілері).

2

3


1

Салыстырмалы құқықтану теориясы /

Халықаралық шарттар құқығы

Білім алушы білуі қажет:

- қазіргі халықаралық құқықтық болмысты талдау;

- Нақты жағдайларда халықаралық құқықтың қайнар көздерін қолдану.

Нақты жағдайларды заңи талдау және оған құқық нормасын дұрыс пайдалану дағдысына ие болуы қажет.






Салыстырмалы құқықтану теориясы

Пәннің мақсаты шетел мемлекеттерінің конституциялық құрылысының негіздерін, саяси жүйесін, жеке тұлғалардың мәртебесін, мемлекеттік органдардың жүйесін және олардың құзыреттерін оқып, зерделеу болып табылады.

Магистранттарды шетелдердің конституциясымен қаралған мемлекеттік құрылымен таныстырады. Бұл курста конституция түсінігі мен және оның түрлерімен, жеке тұлғаның құқықтық статус негіздері, қоғамдық бірлестіктердің, өкіметтік, атқарушылық және сот билігінің тармақтары, сонымен бірге сол елдердің жергілікті мемлекеттік басқару және өзіндік басқару сұрақтары қаралады.Шетел мемлекеттерінің заң шығару, атқарушы, сот және бақылау билігі органдарының ерекшеліктері мен өкілеттілігін салыстырып қарастырады. Кейбір мемлекеттерінің жеке конституциялары қарстырылады



Қазіргі шет елдердің конституцияларының нысаны мен құрылымы.

Шетел мемлекеттерінің азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтары.

Қазіргі шетел конституцияларындағы басқару нысандары мен мемлекеттік режимдер.

Шет елдердегі биліктің бөлінуі. Сот билігі.


.

2

3


1

Халықаралық жария құқық.

ҚР конституциялық құқығы

Еуропалық құқық


Еуразия кеңістігіндегі интеграциялық процесстердің саяси аспектілері /

Шет мемлекеттердің конституциялық құрылысын, саяси жүйесін, адам және азаматтардың құқықтық мәртебесін және мемлекеттік органдарын білу керек. Қазіргі халықаралық құқықтың және қазақстандық өзекті мәселерді талқылау дағдыларына ие болуы қажет/






Жаһандану жағдайындағы азаматтықтың халықаралық-құқықтық мәселелері

Курсты үйренудегі мақсат болып Жаһандану жағдайындағы азаматтықтың халықаралық-құқықтық мәселелері: азаматтығы жоқтық, қос азаматтық, тұрмыстағы әйелдің азаматтығы туралы білімдерді игеру табылады.

Азаматтықты алу және жоғалту тәртібі. Халықаралық құқықтағы азаматтық мәселелері. Халықаралық құқықтағы қос азаматтықтың ерекшеліктері. Халықаралық құқықтағы азаматтығы жоқтықтың ерекшеліктері. Мемлекеттің дәйектілігіне байланысты азаматтық туралы.
Еуропалық Одақтың азаматтығы.

2

1

Халықаралық жария құқық,

ҚР конституциялық құқығы



Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек /

знать международно-правовые нормы регулирующие вопросы гражданства, гаржданства замужней женщины и сокращения безгражданства, в условиях глобализирующего мира.

Уметь разбираться в современных международных и казахстанских проблемах гражданства и применять международные нормы к конкретным ситуациям







Халықаралық қауіпсіздік құқығының өзекті мәселелері

Пәннің мақсаты болып халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің халықаралық құқықтық құралдары туралы білім алу.

Пәннің негізгі міндеттері болып халықаралық қауіпсіздік құқығының өзекті мәселелері саласында білімдерді иеленуі, халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің халықаралық құқықтық құралдары: қарусыздану, бақылау, сенім шараларын, Қазақстан Республикасының әлемдегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті өамтамасыз етудегі рөлін игеруі; тәжірибелік қызметте заңи сипаттағы нақты мәселелерді шешу үшін халықаралық қауіпсіздік құқығының халықаралық құқықтық актілерін іздеу, іріктеу, талдау және қолдану икемділігі мен дағдысына ие болуы табылады.

.


Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің халықаралық-құқықтық әдістері. Дүниежүзілік қауіпсіздік түсінігі.

БҰҰ шеңберіндегі ұжымдық қауіпсіздік жүйесі. Аймақтық ұжымдық қауіпсіздік. ТМД шеңберіндегі қауіпсіздік. БҰҰ Жарғысына сәйкес мәжбүрлеу шараларын қолдану. Қарулы күштерді қолданудың заңдық негіздері.

Қарусыздану құқығы. Қарулануға құқық. Жаппай қырып-жою қаруларына тыйым салу және оларды жою туралы халықаралық шарттар. Бейтараптылықтың түсінігі және делитаризацияылану..


3

3

Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері/

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Кешенді емтихан

Халықаралық қауіпсіздіктін өзекті мәселелерін білу қажет; Меңгеруі тиіс: халықаралық қауіпсіздік құқық нормаларына талдау жасауға, белгілі бір халықаралық жағдайларды шешуге бағытталуға керек. /





Сыртқы қарым қатынастар құқығындағы дипломатиялық протокол

Халықаралық мамандар болашақта мамандығы бойынша әрі қарай жұмыс жасау үшін дипломатиялық келіссөз жүргізу ережелерімен, дипломатиялық этикетпен, дипломатиялық хат жазысу құжаттарының мәтінің құрастыру ережелерімен таныс болады


Дипломатиялық рәсімдер және хаттама. Дипломатиялық келіссөздер жүргізу. Дипломатиялық этикет.

Дипломатиялық хат жазысу құжаттарының мәтінің құрастыру.

Дипломатиялық корпустың түсінігі.


3

3

Халықаралық шарттар құқығы ,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы




Кешенді емтихан

Магистрант меңгеруі тиіс: Дипломатиялық хат жазысу құжаттарының мәтінің құрастыру, халықаралық оқиғаларға талдау жасай алу, халықаралық терминологияны пайдалану, халықаралық нормаларды пайдаланып белгілі бір дипломатиялық жағдайды шешу және келіссөздер жүргізуді.




Халықаралық шарттар құқығы

«Халықаралық шарттар құқығы» пәнінің мақсаты халықаралық шарттар туралы толық білім беру, түрлі шарттардың ерекшелігі мен олардың ережелерін ұлттық заңдарға имплементациялау, халықаралық шарттарды бекіту процедурасын қарастыру. Шарттық тәжірибенің әртүрлі жағдайларында бағыт-бағдар тауып, түрлі шарттардың ерекшелігі мен олардың ережелерін ұлттық заңдарға имплементациялау ерекшеліктерін түсіну мақсаты да көзделіп отыр.

«Халықаралық шарттар құқығы» пәнінің міндеттері

Халықаралық шарттар құқығының қайнар көздерін оқыту, халықаралық шарттар жасау сатылары туралы білім беру, шарттардың құрылымы және нысаны туралы қарастыру, денонсация, промульгация тәртібі туралы оқыту. оларды тәжірибелік дағдыларға да үйрету болып табылады.


Халықаралық шарттардың түсінігі, заңдық табиғаты және түрлері. Шарттардың нысаны және құрылымы.

Халықаралық шарттар жасау сатылары.

. Ескертпелер және оның заңдық салдары. Шартты тіркеу. Депозитарийдің функциялары.

Халықаралық шарттарды жарамсыз деп тану негіздері және салдары.

«Pacta sunt servanda» халықаралық-құқықтық қағидасының мазмұны. Халықаралық шарт неретроактивтік болу қағидасы. «rebus sic stantibus» клаузуласы. ҚР шарттары


2

1

Халықаралық жария құқық

Халықаралық жария құқық қайнар көздерінің мәселелері

Халықаралық шарттарды жасасу сатыларын; орындау, күшін жою тәртібін білу керек.

Меңгеруі тиіс: халықаралық құқық нормаларына талдау жасауға, белгілі бір халықаралық жағдайларды шешуге бағытталуға керек./








Халықаралық әйел құқықтарын қорғау мәселелері

Пәннің мақсаты болып мемлекеттің ішкі және халықаралық нақты жағдайларына қатысты Әйел құқықтарын қорғау бойынша ҚР заңнамасы мен халықаралық шарттарды оқыту.


Әйел құқықтарын халықаралық қорғау стандарттары.

Гендерлік саясат. Әйел құқықтарын қарулы қақтығыстар кезінде қорғау.



2

1

Халықаралық жария құқық

Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек /

Мемлекеттің ішкі және халықаралық нақты жағдайларына қатысты әйел құқықтарын құқықтарын қорғау бойынша ҚР заңнамалары мен халықаралық шарттарын талқылай және қолдана алуы қажет.

С Қазақстан Республикасында әйел құқықтарын қорғау бойынша заңи кеңес беру, нақты жағдайларды заңи талдау және әйелдер құқықтарын қорғау бойынша құқық нормаларын дұрыс қолдану дағдысына ие болуы қажет






БҰҰ Халықаралық Соты: оның тиімділігін арттыру жолдары

Пәннің мақсаты: халықаралық құқық нормаларын талқылау және халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу арқылы халықаралық тәртіп пен бейбітшілікті қамтамасыз етудегі БҰҰ Халықаралық Сот іс-әрекетінің тиімділігін арттыру бойынша мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар арасындағы қатынастарды құқықтық реттеуді үйрену.


БҰҰ Халықаралық Сотының халықаралық дауларды шешудегі және қазіргі жағдайларда халықаралық құқықтық нормаларды талқылаудағы рөлі. БҰҰ Халықаралық Сотының құрылымы мен құрамы. БҰҰ Халықаралық Сотын оның халықаралық әділеттілікте маңызын көтеру мақсатында қайта құрудағы мәселелер.

БҰҰ Халықаралық Сотының Консультативті қорытындыларын алу үшін өтініш беру тәртібінде және халықаралық дауларды шешу процесінде қатысуға мүмкіндігі бар халықаралық құқық субъектілерінің аясын кеңейту.



3

3

Адам құқықтары бойынша Еуропалық сот/ /

Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы


Кешенді емтихан

БҰҰ Халықаралық Сотының жетістіктері мен даму келешегін және іс жүзінде оның мәселелерін зерттей білуі; дауларды бейбіт реттеу механизмдерін білуі керек. Халықаралық әділеттілік және оның тиімділігін және оның ролін арттыру мақсатында БҰҰ Халықаралық Сотын реформалау мәселелерін талдай білуі керек /





Еуразия кеңістігіндегі интеграциялық процесстердің саяси аспектілері

Пәннің мақсаты: Еуразиялық Экономикалық Одақ пен жалпы еуразиялық интеграцияның дамуына әсер ететін жаһандық геосаяси үрдістер мен үдерістерді зерттеу.

Еуразиялық интеграция үдерістерінің саяси ерекшеліктері. Еуразиялық интеграция, халықаралық-құқықтық даму аспектілері. Еуразиялық экономикалық одақты қалыптастыру процесіндегі ҚР рөлі. Еуразиялық экономикалық одақты кеңейту перспективалары.

3

3

Жаһандану жағдайындағы азаматтықтың халықаралық-құқықтық мәселелері ,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Кешенді емтихан

Еуразиялық Экономикалық Одақты дамытудың жетістіктері мен перспективаларын және оның тәжірибесін зерттеу негізінде мәселелерін білу.

Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық процестердің мәселелерін талдай білу және Еуразиялық экономикалық одақты жетілдіру және кеңейту бойынша ұсыныстар әзірлеу білу.






Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері

Пәннің мақсаты: халықаралық қылмыспен күресте мемлекеттердің ынтымақтастығы тәжірибесін талдау және білімдерді игеру.

Пәнді зерделеу міндеті:

халықаралық қылмыстық құқықтың қайнар көздерімен, қылмыспен халықаралық күрес нысандарымен таныстыру, белгілі бір теориялық және практикалық мәселелерді шешу кезінде халықаралық нормаларды қолданудың мүмкіндігі болып табылады.


Халықаралық қылмыстық құқықтың түсінігі, қалыптасуы, қағидалары және қайнар көздері. Халықаралық қылмыстар мен халықаралық сипаттағы қылмыстық құқық бұзушылықтар, олардың жіктелуі. Мемлекеттердің қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастығының нысандары, негізгі бағыттары мен салалары.
Интерпол.
Ұстап беру.

3

2

Трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес бойынша әріптестіктің халықаралық-құқықтық негіздері /

Халықаралық терроризммен күрестегі мемлекеттер ынтымақтастығының халықаралық-құқықтық нысандары/



Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек /

Курсты оқу нәтижесінде оқушы білуі керек:

- трансұлттық қылмыстың негізгі түрлері мен сипаттамалары;


- халықаралық құқықтағы қылмыстарды жіктеу;
- қылмысқа қарсы күрес мәселелерін реттейтін халықаралық шарттар.

Оқушы қабілетті болуы керек:


- заманауи халықаралық құқықтық ақиқатты талдау;
- нақты жағдайларда халықаралық құқықтық нормаларды қолдануға;

- халықаралық құқық бұзушылықты топтастыру және оған жауаптылықты анықтау.


Білім алушы нақты жағдайларды құқықтық талдау дағдыларын меңгеруі және оларға құқық нормаларын дұрыс қолдану керек.




Халықаралық соттық қорғауға адамның құқығы

Пәнді оқудың мақсаты: соттық қорғауға адамның құқығын халықаралық-құқықтық реттеу туралы теориялық және практикалық білімдерін меңгеру.

«Соттың қорғауға құқығы» ұғымының мәні, оның ерекшеліктері және оны жүзеге асырудағы адамның құқығы.

Халықаралық соттық қорғауға жеке тұлғаның құқығын қамтамасыз ету және жүзеге асыру үшін мемлекеттер, халықаралық ұйымдар мен мемлекетаралық сот мекемелерінің халықаралық қатынастары.

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық тетігі. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық Сот.


3

2

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері ,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек

Адамның өз құқықтарын және негізгі бостандықтарын сот арқылы қорғау құқығын реттейтін мiндеттi және ұсыныстық сипаттағы халықаралық-құқықтық нормаларды білу.

Соттық қорғауға адам құқығы бойынша қазақстандық заңнаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігі мәселелерін талдай білу.


Халықаралық шарттардың нормаларын нақты жағдайларда қолдану дағдыларын меңгеру.




Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек

Пәнді оқудағы мақсат: азаматтық және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету механизмі, құқықтық негіздері және көмек көрсету тәртібі туралы теориялық және практикалық білімді игеру.

Азаматтық және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету институтының түсінігі және дамуы.
ТМД елдерінің азаматтық және қылмыстық істері бойынша өзара құқықтық көмек көрсетуді халықаралық-құқықтық реттеудің қайнар көздері.

Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсетудің ұйымдық-құқықтық механизмі.


Қылмыскерлерді ұсап берудің халықаралық құқықтық мәселелері.

3

3

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері/

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Кешенді емтихан

Қазақстандық құқық қорғау органдарының шетелдік әділет органдарымен әрекеттесу тәртібін білуі керек. Қылмыстық және азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсету және ынтымақтастық туралы Халықаралық келісім-шарттарды іс жүзінде талдап, түсіндіре алуы қажет /




БҰҰ халықаралық сотының құқықтық ұстанымы: теориялық және халықаралық-құқықтық аспектілері

Пәннің мақсаты: БҰҰ-ның Халықаралық Сотының құқықтық ұстанымын таныту нұсқаларын және құқықтық табиғатын, және тұтастай алғанда халықаралық қоғамдастыққа әсер ету аспектілерін, қазіргі халықаралық құқықта сот ұстанымын игеру; және БҰҰ Халықаралық Сотының құқықтық ұстанымының табиғаты мен ішкі заңдылығын анықтау.

Халықаралық соттардың құқықтық ұстанымдарының түсініктемесі. Прецедент доктринаның Соттың құқықтық ұстанымына қолданылуы. Соттың юрисдикциясы және Соттың құқықтық ұстанымының міндеттілігі.

Құқықтық ұстанымның консультативті табиғаты. jus cogens императивті нормалары және Соттың құқықтық ұстанымдары.



3

3

Адам құқықтары бойынша Еуропалық сот/

Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері/

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы


Кешенді емтихан

Біріккен Ұлттар Ұйымының Халықаралық Сотының құқықтық ұстанымының халықаралық-құқықтық аспектілерін, оның жалпы халықаралық қоғамдастыққа әсерін білу.

Прецедент доктринасын БҰҰ Халықаралық Сотының құқықтық ұстанымдарына қолдану және талдай білу.






Ғаламдық коммуникациялық желілердегі халықаралық-құқықтық мәселелер

Пәнінің мақсаты БАҚ туралы заңдар мазмұнымен таныстыру, шығармашылық қызметте қолданылатын барлық бұқаралық ақпарат түрлерін білу, алған білімді ғллеуметтік қатынастарды құқықтық реттеуде жғне оларды терең түсініп, практикада қолданылуы.


Халықаралық БАҚ құқығының негізгі қайнар көздері. Журналисттердің халықаралық құқықтық статусы. Мемлекеттік құпия жғне үкіметтік ақпаратты пайдалануға рұқсат. Тіл тигізу мен балағат сөздерге шектеу қою.

Порнографияға тиым салу



2

3


3

1


Халықаралық жария құқық

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Кешенді емтихан

Ақпараттық салада ықпалдастықтың халықаралық-құқықтық негіздерін; халықаралық ақпарат алмасу процесіне Қазақстан Республикасының қатысуының құқықтық негіздерін білуі қажет. Ақпарат саласындағы халықаралық-құқықтық құжаттарды іс жүзінде қолдана білуі, түсіндіре білуі керек /






Еуропа Кеңесінің Венециандық комиссиясы: халықаралық-құқықтық аспектілері

Пәннің мақсаты: Венецияндық комиссияның практикалық қызмет саласын зерделеу, Венецияндық комиссиясын құрудың халықаралық-құқықтық алғышарттары.

Еуропа Кеңесінің құндылықтары, қағидалары мен стандарттарын қамтамасыз ету бойынша Венецияндық комиссияның негізгі қызметі, оның мақсаттары мен міндеттері. Венецияндық комиссияны құрудың халықаралық құқықтық алғышарттары. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың өнегелік құқығының дамуы.

Еуропалық халықаралық ұйымдардың, атап айтқанда Еуропалық Одақтың (бұдан әрі - ЕО) және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының (бұдан әрі - ЕҚЫҰ) қызметі және олардың осы ұйымдарға мүше мемлекеттердің ұлттық заңнамасына әсері



2

3


3

1


Еуропалық құқық

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Адам құқықтары бойынша Еуропалық сот

Венецияндық комиссияның халықаралық құқықтық негіздерін және тәжірибелік нәтижелерін білу.
Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін Венецияндық комиссияның тәжірибесін талдай білуі, қолдана білуі.




Шетел азаматтарының құқықтық мәртебесінің халықаралық-құқықтық негіздері



Пәннің мақсаты болып мемлекеттің ішкі және халықаралық нақты жағдайларына қатысты шетелдіктердің құқықтарын қорғау бойынша ҚР заңнамасы мен халықаралық шарттарды оқыту.

-

.




Шетелдіктердің түсінігі және түрлері. ҚР аумағындағы шетел тұлғаларының құқықтық жағдайы. Шетелдіктердің режимдері: ұлттық, неғұрлым қолайлық көрсету, арнайы режим. Шетелдіктердің дипломатиялық қорғалуы.

3

2

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері ,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Кешенді емтихан

Шетелдіктер категорияларын; олардың құқықтық жағдайын, шетелдіктердің құқықтарын қорғау туралы заңнаманы білу және меңгеруі керек. Халықаралық шарттармен және ҚР құқықтық актілермен жұмыс жасау және талдау дағдыларына ие болуы қажет/
.




Қазіргі кезеңде ғаламдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің халықаралық-құқықтық мәселелері

Пәннің мақсаты болып халықаралық ынтымақтастықтың техникалық және гуманитарлық салаларында жаһандану жағдайында халықаралық қауіпсіздік тұрғысынан заманауи қауіптерді зерделеу; әмбебап және өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің халықаралық-құқықтық мәселелерін игеру табылады.

БҰҰ рөлі және ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмі.
Ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қызметін қайта жандандыру мәселесі.

Превентивті өзін-өзі қорғау және алдын ала өзін-өзі қорғау. Гуманитарлық интервенция. Халықаралық ғарыш қауіпсіздігі. Аймақтық қауіпсіздіктің халықаралық құқықтық мәселелері



3

2

Халықаралық жария құқық,

Халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы



Кешенді емтихан

Қауіпсіздік саласында халықаралық шарттарды білу; жаһандық халықаралық қауіпсіздікті қолдаудың халықаралық тетіктерін білу.

Халықаралық қауіпсіздік құқығының халықаралық-құқықтық құжаттарын талдай білу.


Нақты жағдайларды құқықтық талдау және дұрыс қолдану дағдыларын меңгеру




Халықаралық іс-жүргізу құқығы және халықаралық сот жүргізу (әрекеттесу ерекшеліктері)

Пәнді меңгеру мақсаты -магистранттардың мемлекеттік органдардың және лауазымды тұлғалардың қылмыстық істерді қозғау, алдын-ала тергеу және соттық қарау бойынша қызметінде білімдерді меңгеруі.
Қылмыстық іс жүргізу ғылымы және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негізгі теориялық ережелерінің мәнін түсіну.

Пәннің міндеті – магистрантарға логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру, қылмыстық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктері мен заңдылығын анықтау қабілетін бекіту.

Қылмыстық қудалау. Қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылар. Қылмыстық іс бойынша дәлелдеу теориясының негізгі ережелері. Қылмыстық іс жүргізу институты. Күдіктіні ұстау.

3

1

Қылмыстық іс жүргізу құқығы

Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық көмек

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы білуі керек:
- қылмыстық процестің кезеңдері және олардың сипаттамаларын;
- қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың құқықтық мәртебесінің негізін;
- дәлелдемелердің түсінігі мен мағынасын;

- процессуалдық мәжбүрлеу шараларын процессуалдық рәсімдеу және қолдану тәртібі, түсінігін;


- негізгі тергеу әрекеттерін жасау және іс жүргізу құжаттарын әзірлеу тәртібін;
- бірінші, апелляциялық, кассациялық және қадағалау сатысындағы соттарда қылмыстық істерді қарау тәртібін.

Білім алушы істей алуы қажет:
- қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларын талдау, талқылау және қолдану;
- олармен байланысты туындайтын қылмыстық іс жүргізу қатынастарын және заңи фактілерді талдау;

- заңды шешімдер қабылдап, заңға сәйкес заңи әрекеттер жасау;


- нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүргізу;
- Білікті заңи кеңестер мен қорытындылар беру;
- іс жүргізу құжаттарды дұрыс ресімдеу және жасау.

Білім алушы қылмыстық сот ісін жүргізуде адам мен азаматтардың құқықтарын қорғаудың қажетті шараларын қабылдаған кезде құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдысына ие болу қажет.



Кафедрасының меңгерушісі/ Зав.кафедрой _____________ А.А.Сабитова


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет