Бекітілді жшс «epam kazakhstan» директоры В. Качаловжүктеу 408.92 Kb.
Дата22.04.2019
өлшемі408.92 Kb.

БЕКІТІЛДІ

ЖШС «EPAM Kazakhstan» директоры

________________ В. Качалов

«_____»___________2016 ж.
5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздендіру жүйесі» мамандығы (2013 жылғы қабылдау)


р/кECTS

кредиттер

саны/

кредиттер

саны

Элективтік пәндер тізімі

«Ақпаратты қорғау жүйелерінің әзірлеу » білім беру бағдарламасы


«Ақпаратты қорғау жүйелерінің әкімшіліктендіру» білім беру бағдарламасы


1

2

3

4Базалық пәндер циклі3/2

DM 17 модулі

EZhZhU 2206 «Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру» 1-0-1-3

Пререквизиттері:

АТВ 1203 1-1-2-2

Постреквизиттері:

ZhB 3210 1-1-2-6

MBB 3209 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпаратты енгізу және шығару ерекшкліктерін пайдаланып ЭЕМ-дың жүйелері мен желілерін оқыту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ЭЕМ-дың элементтері мен құрылымы. БИС схемотехникасы. Деректерді өңдеу жүйелері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек есептеу жүйелерін ұйымдастыр мен ЭЕМ –нің функционалды құрылымдық әдістерін қолдана білуі.

DM 17 модулі

EZhZhU 2206 «Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру» 1-0-1-3

Пререквизиттері:

АТВ 1203 1-1-2-2

Постреквизиттері:

KZh 3210 1-1-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты:ақпаратты енгізу және шығару ерекшкліктерін пайдаланып ЭЕМ-дың жүйелері мен желілерін оқыту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ЭЕМ-дың элементтері мен құрылымы. БИС схемотехникасы. Деректерді өңдеу жүйелері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек есептеу жүйелерін ұйымдастыр мен ЭЕМ –нің функционалды құрылымдық әдістерін қолдана білуі.5/3

DM 17 модулі

DM 2207 «Дискретті математика» 1-1-1-3

Пререквизиттері:

Mat 1201 2-4-0-1,2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhMKE 3214 1-0-2-5

ITMS 3212 1-0-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: дискреттік математика мен оның компьютерлік тұрғыда қолдана білуді үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жиын. Комбинаторика элементтері. Графтар. Кодтау. Ақпараттың ығыстыру. Шифрлеу.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек дискреттік математиканың негізгі түсініктерін қалыптастыру, негізгі анықтауыштары, олардың мазмұны, мүмкіндіктер түрлері, және олардың практикалық қолданысы.

DM 17 модулі

DM 2207 «Дискретті математика» 1-1-1-3

Пререквизиттері:

Mat 1201 2-4-0-1,2Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKKA 3213 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: дискреттік математика мен оның компьютерлік тұрғыда қолдана білуді үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жиын. Комбинаторика элементтері. Графтар. Кодтау. Ақпараттың ығыстыру. Шифрлеу.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек дискреттік математиканың негізгі түсініктерін қалыптастыру, негізгі анықтауыштары, олардың мазмұны, мүмкіндіктер түрлері, және олардың практикалық қолданысы.3/2

DM 17 модулі

Mik 2208 «Микроэлектроника» 1-0-1-3

Пререквизиттері:

Fiz 1202 1-1-1-2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

ZhATK 4309 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: микроэлектроника мен жартысымдық техниканың негізіні салу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жартысымдық диодтар.Биополярлық транзистрлер. Тиристорлар мен оптоэлектронды құрылғылар.Транзисторлардағы күшейткіштер Электронды толқыныстар генераторлары. Интегральді сызбалар. Триггерлер, регистрлер, дешифраторлар. Аналогты,цифрлі интегралды сызбалар.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек жартысымды элементтер мен интегралды микросызбалады функционалдыру саласында студенттердің білімін қалыптастыру.

DM 17 модулі

Mik 2208 «Микроэлектроника» 1-0-1-3

Пререквизиттері:

Fiz 1202 1-1-1-2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

ZhATK 4309 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: микроэлектроника мен жартысымдық техниканың негізіні салу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жартысымдық диодтар.Биополярлық транзистрлер. Тиристорлар мен оптоэлектронды құрылғылар.Транзисторлардағы күшейткіштер Электронды толқыныстар генераторлары. Интегральді сызбалар. Триггерлер, регистрлер, дешифраторлар. Аналогты,цифрлі интегралды сызбалар.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек жартысымды элементтер мен интегралды микросызбалады функционалдыру саласында студенттердің білімін қалыптастыру.5/3

BN 18 модулі

MBB 3209 «Машина бағытталған бағдарламалау» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

ATB 1203 1-1-2-2

EZhZhU 2206 1-0-2-3

Постреквизиттері:

ВКЕТ 4220 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: машиналық тілде бағдарламалау дағыларын қолдану, әртүрлі әдістермен ақпаратты өңдеу мен принциптер құра білу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Видеорежимдерді стандарттау мен классификациялау. Видеобуфермен әртүрлі режимдерде жұмыс істеу ерекшеліктері.Арифметикалық процессор. DOS-та жадпен жұмыс істеу бастамалары. Файлдармен жұмыс Үзілулерді қағып алу.Резидент.Отладчик қалай жұмыс істейді?

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек микропроцессорді программалау туралы бастапқы түсініктер қалыптастыру.

Akim 18 модулі

OZhA 3209 «Операциялық жүйелерді әкімшіліктендіру» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

OZhU 2301 1-1-1-4

EZhZhU 2206 1-0-2-3

Постреквизиттері:

ZhATK 4309 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ЭЕМ –ді басқарудың әдістері мен құрылғылары.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпараттық жүйелердің қызметтері мен құрылымы. АЖ құрастырудың концептуалды негіздері.Процесстерді бақылау.Есептеу жүйелеріндегі жадты басқару.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ақпараттық жүйелердің жүйелеу туралы білу.6/4

BN 18 модулі

ZhB 3210 «Жүйелік бағдарламалау» 1-1-2-6

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

ATB 1203 1-1-2-2

Постреквизиттері:

ВКЕТ 4220 1-0-2-7

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: BIOS мүмкіндіктер мен ақпараттық жүйелерде жоғары эффектілі бағдарламады қолдану.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Енгізу және шығару базалық жүйесі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек компьютер жұмыс істеуінің бағдарламалық негіздері туралы мәліметтермен танысу.

Akim 18 модулі

KZh 3210 «Компьютерлік желілер» 1-1-2-6

Пререквизиттері:

EZhZhU 2206 1-0-1-3

Постреквизиттері:

ZhATK 4309 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: КЖ құрылымдануы мен ұйымдастыру принциптерін құру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: КЖ –ке Кіріспе. Ашық жүйелердің қарым-қатынасының көрсеткішті моделі. Дискретті ақпараттар ауысуының негіздері. Коммуникационды құрылғылар. IP- жүйелер. Компьютерлік жүйелерде басқару.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек белгілі бір практикалық есептерді шығару мен локалды жүйелерді бағдарламалау туралы түсінік.3/2

BN 18 модулі

DK 3211 «Деректер қоры»

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

ATB 1203 1-1-2-2

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің әртүрлі саладағы деректер қорын қолдану жайлы түсініктерді қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Реляционды деректер моделі. Қатынастар дұрысталуы. Деректер қорларының бөлінуі. SQL тілі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек деректер модельдері жайлы көріністердің болуы; реляционды деректер қорын құрастыру.

Akim 18 модулі

DK 3211 «Деректер қоры»

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

ATB 1203 1-1-2-2

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің әртүрлі саладағы деректер қорын қолдану жайлы түсініктерді қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Реляционды деректер моделі. Қатынастар дұрысталуы. Деректер қорларының бөлінуі. SQL тілі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек деректер модельдері жайлы көріністердің болуы; реляционды деректер қорын құрастыру.3/2

МKE 19 модулі

ITMS 3212 «Ықтималдық теориясы және математикалық статистика» 1-1-1-5

Mat 1201 2-4-0-1,2

ATB 1203 1-1-2-2

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: математикалық статистика мен ықтималдық теориясы негіздерін үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: математика ішіндегі және одан тыс теориялық-ықтималдылық конструкциялары.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек студенттерде ықтималдылық түйсігін дамыту және сабақты негізгі бөліктерін түсіну дамыту.

KAZh 19 модулі

AKZhBAKE 3212 «Ақпаратты қорғау жүйелерін бағдарламалық-аппаратық қамтамасыз ету» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

Mat 1201 1-2-0-1

ATB 1203 1-1-1-2

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: аппараттық қамтамасыздандыру мен аппараттық қамтамасыздандырудың қауіпсіздік жүйесі мінездемесін тану.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ЭЕМ компанентеріне тыйым салу . Бағдарламаларды танудан қорғау. Бағдарламалық әсер етуден қорғау.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек бағдарламалық және аппараттық құрылғыларды жасақтау мүмкіндігі5/3

МKE 19 модулі

Кrip 3213 «Криптология» 1-1-1-5

Пререквизиты:

Mat 1201 2-4-0-1,2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиты:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: криптографиялық әдістерді ақпаратты қорғауда қолдану мен оларды тәжірибе қолдану.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Шифрлеу. Криптология. Криптологиялық алгоритмдер мен жүйелер тұрақтылығы.Сандар теориясы. Ашық кілтпен шифрлеу. Жабық кілтпен шифрлеу.Электронды қолтаңба. Диффи мен Хеллманың үлестірілілуі кілттердің ашық схемасы. RSA алгоритмы және Эль Гамаля алгоритмы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ақпараттың криптографиялық құрылғыларымен өзгеруі жайлы білу.

KAZh 19 модулі

AKKA 3213 «Ақпарат қорғаудың криптографиялық әдістері» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

Mat 1201 2-4-0-1,2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: кәзіргі торлық сүзгілердің қолдануы және криптографиялық ақпарат өзгеруінің құралдары бойынша теориялық білімдер және жаттығу дағдыларын алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Шифр, кілт. Шифрлеу.. Криптография. Криптоанализ. Криптология. Криптотізімділігі. Ашық кілтпен шифрлеу. Жабық кілтпен шифрлеу. Электронды қолтаңба (сандық). Криптографиялық хаттамалар. Бүтіндіктің тексеруі, шындықтың тексеруі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек кәзіргі торлық сүзгілердің қолдануы және криптографиялық ақпарат өзгеруінің құралдары бойынша теориялық білімдер және жаттығу дағдыларын алу.5/3

МKE 19 модулі

AKZhMKE 3214 «Ақпараттық қорғау жүйелерінің математикалық

қамтамасыз ету» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

АТВ 1203 1-1-2-2

Mat 1201 2-4-0-1,2

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттер арасында автоматтандырылған бағдарламалау әдістерін қолданып мамандырылған құзыреттілікті қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: конструкциялар мен сызбалардағы үдеріс теориясы. Конструкциялар мен сызбаларда көрсетілген, математикалық әдістер мен алгоритмдер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек объектілерді бағдарламалау кезінде алыған білімдерін қолдана білу.

KAZh 19 модулі

AKAZh 3214 «Ақпарат қорғау аудит жүйелері» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1,

Постреквизиттері:

NSZI 3217 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: серіктестіктің қауіпсіздігі жайлы студенттер арасында бірдей ой қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: қызмет түрлері мен бағыттары, негізгі түсініктері, анықтаушылары, ақпараттық қауіпсіздік аудиты.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ақпараттың қауіпсіздігін сақтау үшін қажетті студенттерде икемділікті қалыптастыру.6/4

AKZhZh 20 модулі

ZhZhTT 3215 «Жүйлер мен жүйелік талдау теориясы» 1-1-2-6

Пререквизиттері:

Mat 1201 2-4-0-1,2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттер арасында жүйелер, олардың құрылымы, дамуы және де анализдеу әдістері мен олардың синтезі жайлы білімдерін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жүйе. Жүйелер құрылымдары. Жүйелер заңдылықтары. Жйелердің бастапқы модельдері. Жүйелердің декомпозициясы мен композициясы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек қиын жүйелерге анализ бен синтез жасау үшін қолданылатын модельдермен әдістеді қолдану.

AKZhZh 20 модулі

ZhZhTT 3215 «Жүйлер мен жүйелік талдау теориясы» 1-1-2-6

Пререквизиттері:

Mat 1201 2-4-0-1,2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттер арасында жүйелер, олардың құрылымы, дамуы және де анализдеу әдістері мен олардың синтезі жайлы білімдерін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жүйе. Жүйелер құрылымдары. Жүйелер заңдылықтары. Жйелердің бастапқы модельдері. Жүйелердің декомпозициясы мен композициясы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек қиын жүйелерге анализ бен синтез жасау үшін қолданылатын модельдермен әдістеді қолдану.6/4

AKZhZh 20 модулі

ZhM 3216 «Жүйелерді модельдеу» 1-1-2-6

Пререквизиттері:

Mat 1201 2-4-0-1,2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Заманауи бағдарламалық құралдарды қолдана отырып статистикалық және динамикалық моделдерді құру мен модельдеудің негізгі рпинциптерімен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Модельдер және модельдеу. Модельдердің құрылымы. Математикалық модельдеу. Имитациялық модельдеу. Көпшілікке қызмет көрсетудің жүйесі. Модельдеудің желілік әдістері. Қиын жүйелер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек модельдердің құрылымын және оларды қолдану аяасын, модельдеудің негізгі түсініктерін білу.

AKZhZh 20 модулі

ZhM 3216 «Жүйелерді модельдеу» 1-1-2-6

Пререквизиттері:

Mat 1201 2-4-0-1,2

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Заманауи бағдарламалық құралдарды қолдана отырып статистикалық және динамикалық моделдерді құру мен модельдеудің негізгі рпинциптерімен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Модельдер және модельдеу. Модельдердің құрылымы. Математикалық модельдеу. Имитациялық модельдеу. Көпшілікке қызмет көрсетудің жүйесі. Модельдеудің желілік әдістері. Қиын жүйелер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек модельдердің құрылымын және оларды қолдану аяасын, модельдеудің негізгі түсініктерін білу.5/3

AKZhZh 20 модулі

AKZhS 3217 «Ақпаратты қорғау жүйелерінің сенімділігі» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

EZhZhU 2206 1-0-2-3

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: сенімділік териясына, бақылау әдістері мен құралдарына кіріспе.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сенімділік теориясының терминдері мен анықтаушылары. Сенімділік көрсеткіштері. Диагностика жасаудың алгоритмдері мен әдістері. Жүйенің сенімділігі жайлы есептеулер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек сенімділіктің негізгі түсініктері, сенімділік көрсеткіштері туралы теорияны білу.

AKZhZh 20 модулі

AKZhS 3217 «Ақпаратты қорғау жүйелерінің сенімділігі» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

EZhZhU 2206 1-0-2-3

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: сенімділік териясына, бақылау әдістері мен құралдарына кіріспе.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сенімділік теориясының терминдері мен анықтаушылары. Сенімділік көрсеткіштері. Диагностика жасаудың алгоритмдері мен әдістері. Жүйенің сенімділігі жайлы есептеулер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек сенімділіктің негізгі түсініктері, сенімділік көрсеткіштері туралы теорияны білу.3/2

ЕЕК 21 модулі

EOU 4218 «Экономика және өңдірісті үйымдастыру» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

ETN 2107 1-0-2-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: экономикалық қорлардың қолдануы, зерттеменің құрылымдық механизмімен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Фирмалардың ақпараттық- қорлық қамтамасыздануының қызметтері. Басқармалық шешімдер қабылдау механизмі. Инновациялық қызметі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек экономикалық жағдай кезінде өзіндік шешім қабылдау және оны анализдеу мен бағалау жайлы түсінік қалыптастыру.

ЕЕК 21 модулі

EOU 4218 «Экономика және өңдірісті үйымдастыру» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

ETN 2107 1-0-2-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: экономикалық қорлардың қолдануы, зерттеменің құрылымдық механизмімен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Фирмалардың ақпараттық- қорлық қамтамасыздануының қызметтері. Басқармалық шешімдер қабылдау механизмі. Инновациялық қызметі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек экономикалық жағдай кезінде өзіндік шешім қабылдау және оны анализдеу мен бағалау жайлы түсінік қалыптастыру.3/2

ЕЕК 21 модулі

EK 4219 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттері:

TKN 1103 1-0-2-1

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өмір қауіпсіздігі туралы студенттерде түсінкі қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өндірістік микроклимат. Нормалау, ағартушылық талаптары. Өндірістегі вибрациялар мен шу қайнары. Өндірістік сәулелену түрлері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек еңбек шарттарын оңтайландыру мен бағалай білу.

ЕЕК 21 модулі

EK 4219 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттері:

TKN 1103 1-0-2-1

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өмір қауіпсіздігі туралы студенттерде түсінкі қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өндірістік микроклимат. Нормалау, ағартушылық талаптары. Өндірістегі вибрациялар мен шу қайнары. Өндірістік сәулелену түрлері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек еңбек шарттарын оңтайландыру мен бағалай білу.5/3

ВКЕТ 22 модулі

BKET 4220 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

АТВ 1203 1-1-2-2

BT 1303 2-0-1-2

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді бағдарламалаудағы негізгі көрініс және бағдарламалық қамсыздандыруды тестілеуінің әдістерімен құрылымдық тіл таба білуімен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: БҚ зерттемелік топтамасының кезеңдері және тестер рөлінің бастапқы кезеңдері. Ақау ұғымы. Ақаудың көріністері. Тестілеу өлшемдері. Тест-кейс ұғымы. Тестеудің үдерісінің құжаттандыру. Көрініс және тестілеудің әдістері. Тесттің көріністері. Түрлі нысандарды тестілеуінің өзгешеліктері. "Ақ жәшіктің" тестілеуі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек БҚ –ны тестілеу және бағдарламалық өнімнің өзіндік тестіленуі жайлы білу.

ВКЕТ 22 модулі

BKET 4220 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

ATB 1203 1-1-2-2

BT 1303 2-0-1-2

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді бағдарламалаудағы негізгі көрініс және бағдарламалық қамсыздандыруды тестілеуінің әдістерімен құрылымдық тіл таба білуімен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: БҚ зерттемелік топтамасының кезеңдері және тестер рөлінің бастапқы кезеңдері. Ақау ұғымы. Ақаудың көріністері. Тестілеу өлшемдері. Тест-кейс ұғымы. Тестеудің үдерісінің құжаттандыру. Көрініс және тестілеудің әдістері. Тесттің көріністері. Түрлі нысандарды тестілеуінің өзгешеліктері. "Ақ жәшіктің" тестілеуі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек БҚ –ны тестілеу және бағдарламалық өнімнің өзіндік тестіленуі жайлы білу.Бейіндік пәндер циклі5/3

КВ 25 модулі

ВТ 1303 «Бағдарламалау технологиясы» 2-0-1-2

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

Mat 1201 1-1-0-1

Постреквизиттері:

I-T 3307 1-0-2-5

W-P 3308 -0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді бағдарламалаудағы негізгі көрініс және бағдарламалық қамсыздандыруды тестілеуінің әдістерімен құрылымдық тіл таба білуімен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: БҚ зерттемелік топтамасының кезеңдері және тестер рөлінің бастапқы кезеңдері. Ақау ұғымы. Ақаудың көріністері. Тестілеу өлшемдері. Тест-кейс ұғымы. Тестеудің үдерісінің құжаттандыру. Көрініс және тестілеудің әдістері. Тесттің көріністері. Түрлі нысандарды тестілеуінің өзгешеліктері. "Ақ жәшіктің" тестілеуі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек БҚ –ны тестілеу және бағдарламалық өнімнің өзіндік тестіленуі жайлы білу

КВ 25 модулі

ВТ 1303 «Бағдарламалау технологиясы» 2-0-1-2

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

Mat 1201 1-1-0-1

Постреквизиттері:

I-T 3307 1-0-2-5

W-P 3308 -0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді бағдарламалаудағы негізгі көрініс және бағдарламалық қамсыздандыруды тестілеуінің әдістерімен құрылымдық тіл таба білуімен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: БҚ зерттемелік топтамасының кезеңдері және тестер рөлінің бастапқы кезеңдері. Ақау ұғымы. Ақаудың көріністері. Тестілеу өлшемдері. Тест-кейс ұғымы. Тестеудің үдерісінің құжаттандыру. Көрініс және тестілеудің әдістері. Тесттің көріністері. Түрлі нысандарды тестілеуінің өзгешеліктері. "Ақ жәшіктің" тестілеуі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек БҚ –ны тестілеу және бағдарламалық өнімнің өзіндік тестіленуі жайлы білу3/2

КВ 25 модулі

АККК 1304 «Ақпаратты қорғау мен қауіпсіздендіруге кіріспе» 1-0-1-1

Пререквизиттері:

Постреквизиттері:

КАКАК 3302 1-0-1-5

АКККАКЕ 2306 1-0-1-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: экономикалық қорлардың қолдануы, зерттеменің құрылымдық механизмімен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Фирмалардың ақпараттық- қорлық қамтамасыздануының қызметтері. Басқармалық шешімдер қабылдау механизмі. Инновациялық қызметі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек экономикалық жағдай кезінде өзіндік шешім қабылдау және оны анализдеу мен бағалау жайлы түсінік қалыптастыру.

КВ 25 модулі

АККК 1304 «Ақпаратты қорғау мен қауіпсіздендіруге кіріспе» 1-0-1-1

Пререквизиттері:

Постреквизиттері:

КАКАК 3302 1-0-1-5

АКККАКЕ 2306 1-0-1-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: экономикалық қорлардың қолдануы, зерттеменің құрылымдық механизмімен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Фирмалардың ақпараттық- қорлық қамтамасыздануының қызметтері. Басқармалық шешімдер қабылдау механизмі. Инновациялық қызметі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек экономикалық жағдай кезінде өзіндік шешім қабылдау және оны анализдеу мен бағалау жайлы түсінік қалыптастыру.3/2

AKKN 26 модулі

AKKUB 2305 «Ақпаратты қорғау қызметін ұйымдастыру және басқару» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

Ale 1104 1-1-1-1

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпараттық қауіпсіздіктің ұйымдық қамсыздандыруының сұрағының байқауы болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жер және қауіпсіздіктің қызметінің рөлі. Құрылым және қауіпсіздіктің қызметінің штаттары. Орналастыру, тәлім-тәрбие және қызметкердің еңбек ұйымы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ұйымдық әдіс-айлалар және ақпарат қауіпсіздігінің әдістері білу

AKKN 26 модулі

AKKUB 2305 «Ақпаратты қорғау қызметін ұйымдастыру және басқару» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

Ale 1104 1-1-1-1

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпараттық қауіпсіздіктің ұйымдық қамсыздандыруының сұрағының байқауы болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жер және қауіпсіздіктің қызметінің рөлі. Құрылым және қауіпсіздіктің қызметінің штаттары. Орналастыру, тәлім-тәрбие және қызметкердің еңбек ұйымы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ұйымдық әдіс-айлалар және ақпарат қауіпсіздігінің әдістері білу
3/2

AKKN 26 модулі

AKKKAKE 2306 «Ақпарат қауіпсіздігі мен қорғауды құқықтық және ақпараттық қамтамасыз ету» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

AKKK 1304 1-0-1-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпаратты қорғаудың құқықтық қамтамасын, ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін, ақпаратты инженерлік-техникалық тұрғыда қорғауды ұйымдастыру негіздерін оқып білу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпаратты қорғау мен қауіпсіздігінің құқықтық қамтамасы. Ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздері.Ақпараттың техникалық арналар бойынша сыртқа шығып кетуінен қорғау әдістері мен жабдықтары. Қорғау объектілерінде ақпаратты жасырын түрде ұрлау құрылғыларын іздеу әдістері мен жабдықтары.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ақпаратты және ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін қорғау мен қауіпсіздігі саласында Қазақстан Республикасының заңдық базасын білу.

AKKN 26 модулі

AKKKAKE 2306 «Ақпарат қауіпсіздігі мен қорғауды құқықтық және ақпараттық қамтамасыз ету» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

AKKK 1304 1-0-1-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпаратты қорғаудың құқықтық қамтамасын, ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін, ақпаратты инженерлік-техникалық тұрғыда қорғауды ұйымдастыру негіздерін оқып білу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпаратты қорғау мен қауіпсіздігінің құқықтық қамтамасы. Ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздері.Ақпараттың техникалық арналар бойынша сыртқа шығып кетуінен қорғау әдістері мен жабдықтары. Қорғау объектілерінде ақпаратты жасырын түрде ұрлау құрылғыларын іздеу әдістері мен жабдықтары.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ақпаратты және ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін қорғау мен қауіпсіздігі саласында Қазақстан Республикасының заңдық базасын білу.5/3

WКА 27 модулі

I-T 3307 «Интернет-технологиялар» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің интернет- және интернет-технологияларымен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: WWW-технологиялары: HTTP протоколы, HTML тілі және ақпараттық іздеу жүйелері. JavaScript технологиялары . XML бөлшектері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек WWW технологиялары JavaScript технологиялары; тәжірибелік дағдылану қасиеттерімен танысу, оны орналастыру және редакциялау, html- құжаттың жаралғандары CSS және JavaScript элементтерімен танысу.

WКА 27 модулі

I-T 3307 «Интернет-технологиялар» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің интернет- және интернет-технологияларымен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: WWW-технологиялары: HTTP протоколы, HTML тілі және ақпараттық іздеу жүйелері. JavaScript технологиялары . XML бөлшектері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек WWW технологиялары JavaScript технологиялары; тәжірибелік дағдылану қасиеттерімен танысу, оны орналастыру және редакциялау, html- құжаттың жаралғандары CSS және JavaScript элементтерімен танысу.5/3

WКА 27 модулі

W-В 3308 «Web-бағдарламалау» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

АТВ 1203 1-1-2-2

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: технологияның игерушілігі, ұйымның және құрылымдық ұстанымдардың интернет, тәлім-тәрбие жобалау әдістеріне игерушілік үшін интернет аясы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: НTML-құжаттарының динамикалық генерациясы. CGI-скрипттер туралы түсініктер . PHP. Деректер қорын пайдалану. Java технологиясы: қосымшалар, апплеттер и скрипттілер. Құбылыстар өңделуі. Тілдік мүмкіндіктер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек нысандық-бағдарламалық технологияларды web-парақшаларын құру үшін қолдану.

WКА 27 модулі

W-В 3308 «Web-бағдарламалау» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

AТВ 1203 1-1-2-2

Постреквизиттері:

AKZhZh 4310 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: технологияның игерушілігі, ұйымның және құрылымдық ұстанымдардың интернет, тәлім-тәрбие жобалау әдістеріне игерушілік үшін интернет аясы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: НTML-құжаттарының динамикалық генерациясы. CGI-скрипттер туралы түсініктер . PHP. Деректер қорын пайдалану. Java технологиясы: қосымшалар, апплеттер и скрипттілер. Құбылыстар өңделуі. Тілдік мүмкіндіктер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек нысандық-бағдарламалық технологияларды web-парақшаларын құру үшін қолдану.5/3

ZhZh 28 модулі

ZhATK 4309 «Желілік ақпараттық технологияны қорғау» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

КАКАК 3302 1-0-1-5

ZhB 3210 1-1-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерінің арасында бас білімнің және ұсталықтың компьютерлік желінің қауіпсіздігі мен қазіргі ақпараттық-аппараттық құрылғылар қолданысы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Компьютерлік атысу және оларды кездестіру. Желі аралық экрандалудің технологиясы. Сымсыз қауіпсіздік. Ақпараттың қорғалған технологиялары. Компьютерлік желілердегі ақпараттық қауіпсіздіктің аудиты.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек компьютерлік атысуды кездестіру технологиясы туралы компьютерлік желінің қорғалу әдістері, қауіпсіздік және ақпараттың сақталу әдісінің жүзеге асуының өзгешеліктерінде қазіргі программно-аппаратными ақы-пұлдармен

ZhZh 28 модулі

ZhATK 4309 «Желілік ақпараттық технологияны қорғау» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

КАКАК 3302 1-0-1-5

ZhB 3210 1-1-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерінің арасында бас білімнің және ұсталықтың компьютерлік желінің қауіпсіздігі мен қазіргі ақпараттық-аппараттық құрылғылар қолданысы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Компьютерлік атысу және оларды кездестіру. Желі аралық экрандалудің технологиясы. Сымсыз қауіпсіздік. Ақпараттың қорғалған технологиялары. Компьютерлік желілердегі ақпараттық қауіпсіздіктің аудиты.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек компьютерлік атысуды кездестіру технологиясы туралы компьютерлік желінің қорғалу әдістері, қауіпсіздік және ақпараттың сақталу әдісінің жүзеге асуының өзгешеліктерінде қазіргі программно-аппаратными ақы-пұлдармен5/3

ZhZh 28 модулі

PSZI 4310 «Ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

КАКАК 3302 1-0-1-5

ZhB 3210 1-1-2-6

AKKUB 2305 1-0-1-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютерлік жүйе мәліметтің қәзіргі қорғау құралдарың студенттерге танысу, кәсіби есептердің шешімінің әдістерімен меңгеру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: wpad технологиясы. Файлдардың бүтіндігін қамтамасыз ету. crc алгоритмы. Түрлерді айырып технология негізінде қорғайтын жүйе жобасы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек қәзіргі әдістер және мәлімет қорғау құралдары туралы ұсынысты алсын, ақпарат қорғау жүйесін әзірлеу.

ZhZh 28 модулі

PSZI 4310 «Ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

КАКАК 3302 1-0-1-5

ZhB 3210 1-1-2-6

AKKUB 2305 1-0-1-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютерлік жүйе мәліметтің қәзіргі қорғау құралдарың студенттерге танысу, кәсіби есептердің шешімінің әдістерімен меңгеру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: wpad технологиясы. Файлдардың бүтіндігін қамтамасыз ету. crc алгоритмы. Түрлерді айырып технология негізінде қорғайтын жүйе жобасы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек қәзіргі әдістер және мәлімет қорғау құралдары туралы ұсынысты алсын, ақпарат қорғау жүйесін әзірлеу.5/3

АР 29 модулі

АР(I) 4311 «Арнайы пән I» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

KAKAK 3302 1-0-1-5

АР 29 модулі

АР(I) 4311 «Арнайы пән I» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

КАКАК 3302 1-0-1-55/3

АР 29 модулі

АР(II) 4312«Арнайы пән II» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

AKKKAKE 2306 1-0-1-4

АР 29 модулі

АР(II) 4312«Арнайы пән II» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

AKKKAKE 2306 1-0-1-4


АТҚ кафедрасының меңгерушісі М.М. КөккөзДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет